Kryon in Vancouver. 1:  Jullie Goddelijke Erfenis.

Live Kryon Channeling: Kryon in Vancouver. 1 

Lee Carroll 22 augustus 2020
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Jullie Goddelijke Erfenis.

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst 

Wij zijn nu al eenendertig jaar bij jullie gekomen en kijken naar jullie op manieren waarop jullie nooit naar jezelf kijken. Wij hebben jullie herhaaldelijk verteld dat alles wat jullie is verteld over de Creatieve Bron, over God, Spirit, of welke naam dan ook, dat alles wat jullie is verteld maar een fractie is van de groot(s)heid die daar in werkelijkheid is, en sommige van de dingen die jullie zijn verteld onthutsen ons en laten ons wenen. Deze channeling geef ik de naam: “De ware erfenis van de mens.” Ik ga het niet over jullie stamlijn hebben – dat komt later – maar over jullie erfenis. Er valt zoveel over te zeggen en een deel hiervan hebben jullie al eerder gehoord. Het zal controversiëler zijn dan ooit, zeker bij sommigen van jullie. Wat als het een controversie is door tegenstelde ideeën? Wat als de controverse bestaat uit hetgeen jullie is verteld ten opzichte van hetgeen er is ontdekt? Dit is altijd goed voor controverse! Miljoenen mensen gaan ontwaken voor een nieuw idee en dit nieuwe idee is dat alles grootser is dan werd verteld, met name als het over jullie erfenis gaat.

Waar komen jullie vandaan? Wat gebeurde er toen jullie hier kwamen? Wat is er nu aan de hand? De verhalen die jullie over al deze dingen zijn verteld, lieve mensen, zijn verhalen die niet de liefde, de grootsheid, de welwillendheid, de compassie van jullie ziel weerspiegelen….van wie jullie zijn en dat jullie gemaakt zijn van het licht aan de andere kant van de sluier. Het is geen weerspiegeling van het grootse feest dat er voor jullie is na de dood van jullie lichamelijk zelf, waar jullie ziel zich verheft van waar jullie vertoeven en weggaat naar waar hij vandaan kwam en waar alle dingen van “gemaakt naar zin beeld en gelijkenis” zich manifesteren en waarheid blijken te zijn. Jullie stamlijn is een ding, maar jullie erfenis is goddelijk! Dit is een verschil! Jullie afstamming is van de sterren, jullie erfenis is goddelijk!

Er is jullie een zeer disfunctioneel verhaal verteld. Het schept een beeld van de grootste liefde van het Universum die dingen doet die meer disfunctioneel zijn dan elke vader zou doen. Dit is het verhaal dat nu aan jullie vastzit….en hier komt de controverse in beeld. Dit is altijd zo. Liefde is liefde, lieve mensen, het is dezelfde liefde als die jullie voor elkaar hebben en die zo kostbaar en perfect is…de liefde die jullie voor God hebben die zo kostbaar en perfect is, en wij hebben jullie eerder verteld dat jullie je niet kunnen voorstellen hoe groot liefde is. Hoeveel liefde kwam er kijken bij de creatie van de mens? Wij hebben jullie verteld dat liefde de lijm is tussen de cellen van jullie lichaam. Dit is een metafoor die vertelt dat jullie niet aan de liefde kunnen ontsnappen waarmee jullie werden gemaakt, die jullie hier plaatste en een grootse ziel gaf en toch wordt jullie verteld dat jullie erfenis duisternis is. Er werd jullie verteld dat jullie in zonde zijn geboren en dat jullie het eigenlijk niet verdienen om hier te zijn en dat jullie door de modder moeten ploeteren om enige waarheid te vinden. Die waarheid zal er dan alleen zijn voor degenen die bij een bepaalde organisatie aangesloten zijn die dit jullie dan kan geven en dat de mens waardig kan worden door de liefde van God, maar tot die tijd….niets! Jullie zijn niets! Jullie zijn geboren in die afschuwelijke staat, zeggen zij. Klinkt dit jullie goed in de oren? Ik heb dit eerder gezegd: Als jullie een liefhebbende ouder zijn, en laten wij zeggen dat jullie een grote familie hebben, en je broers en zusters zien en innig van hen houden, en alle dingen zien die er in je familie gebeuren, weten jullie hoeveel jullie van hen houden. Er is geen grotere liefde dan die van de ouder voor het kind. Laten wij zeggen dat een van hen zich niet gedraagt en jullie zeggen dat zij allemaal gestraft zullen worden omdat een van hen zich niet gedraagt en als de rest zegt dat zij niets deden zeggen dat dit niets uitmaakt! Daarom zijn jullie allemaal verdoemd. Hoe klinkt dit, ouders? Jullie zeggen misschien dat dit de manier is waarop ouderschap werkt en dat jullie van je kinderen houden. Goed, dit is een van de meest disfunctionele dingen en toch plakken jullie dit ook op jullie Schepper, de Schepper van jullie ziel, degene die meer van jullie houdt dan wat ook.

Dit is het verhaal! Ik zou jullie een grootsere waarheid willen geven: JULLIE ERFENIS IS GODDELIJK! JULLIE ZIJN GEWELDIG GEBOREN OP DEZE PLANEET EN JULLIE HEBBEN VRIJE KEUZE OM TE DOEN WAT JULLIE WILLEN DOEN MET DE ENERGIE!!!

Als jullie in het stof en de modder willen gaan dan kan dat…als jullie tot aan de hemel willen gaan, dan kan dit. Dit is de vrije keuze van jullie ziel op deze planeet, dit is de test die voorhanden is, als jullie het zo willen noemen. JULLIE ERFENIS IS GROOTS!

Elke moeder weet dit op een bepaald niveau….wat jullie ook is verteld en wat voor religie jullie ook hebben. Kunnen jullie je voorstellen, moeders, dat jullie voor het eerst in de ogen van je kind keken….de eerste keer dat het kind de ogen opende en in die van jullie keken….wat voelden jullie toen? Het is in jullie ziel gegrift, nietwaar, en dit geldt ook voor de woorden die jullie toen spraken: “Welkom op Aarde. Jammer dat ik jou nu moet straffen!” (Kryon lacht) Dit is wat jullie is geleerd!

Dit, lieve mensen, is disfunctie. DE WAARHEID IS ZO VEEL BETER! Jullie kunnen steeds de liefde van God ervaren want God houdt van jullie en ik zal jullie vertellen dat deze liefde onvoorwaardelijk is…..ONVOORWAARDELIJK! Dit betekent dat jullie GEWELDIG zijn geboren. Het maakt niet uit wat wie dan ook in het verleden heeft gedaan en het maakt zelfs niet uit wat JULLIE doen….deze liefde is onvoorwaardelijk! De parabels in de Schrift hebben dit ook laten zien bij het verhaal van de Verloren Zoon. De parabels zijn allemaal metaforen voor de manier waarop Spirit werkt en als je naar die ene kijkt maakt het niet uit wat de andere zoon doet. Als zij beiden op die plaats komen waar zij naar Huis gaan, krijgen zij allebei hetzelfde feest! Snappen jullie dit???? Jullie straffen hen niet beiden, jullie belonen hen niet beiden….jullie geven een feest omdat zij thuiskomen. Dit is de metafoor!

Ik heb het eerder gevraagd: Wat is jullie realiteit? Is dit echt? Jullie leven in vier dimensies….vier….en dat is alles wat jullie zien, dat is jullie realiteit en daarin lopen jullie rond. Er zijn honderden dimensies en vele daarvan zijn heel anders dan die van jullie….niet lineair. Zelfs jullie wetenschap heeft er al dertig ontdekt. Wat als jullie opeens in hen allemaal zouden leven in plaats van de vier dimensies waarin jullie nu leven? Hoe zou jullie realiteit er dan uitzien? Jullie kunnen op vele plaatsen tegelijk zijn, maar zo zijn multidimensionale dingen! Tijd verandert, alle dingen veranderen….hoe ziet jullie realiteit er dan uit, lieve mensen? Denken jullie dat de dingen waarin jullie nu rondlopen echt zijn en dat de dingen die jullie zijn verteld absoluut zijn, en zelfs ook de goddelijke dingen die jullie zijn verteld over de manier waarop het werkt, echt zijn?

Dit zijn allemaal kinderverhalen en -ervaringen omdat jullie alleen maar in een fractie van de realiteit leven van de natuurkunde, van God.

GOD IS DE MEESTER-NATUURKUNDIGE DIE AL DEZE DINGEN SCHEPT ZODAT JULLIE JE EIGEN GEWELDIGHEID KUNNEN ERVAREN EN DIT IS DE ERFENIS DIE JULLIE HEBBEN!

Het is controversieel omdat dit in een lagere energie alles is wat jullie hebben en wat jullie is verteld.

Willen jullie controversie? Hier komt het. Wat er nu aan de hand is hebben jullie geschapen en jullie noemden het de Tweede Komst. Dit is ook zo, maar niet de komst van een meester. Het zijn de attributen van de meesters! Ook dit is een metafoor. Toen jullie in 2012 het ijkpunt voorbij gingen, kwamen alle attributen van de meesters van deze planeet binnen om jullie realiteit en jullie substantie en jullie ontwaken voor jullie grootsheid te brengen….alle liefde en compassie die velen van jullie verwachtten, zijn hier!

Kunnen jullie dit niet voelen? Zitten jullie hier op iets te wachten dat lineair is? Willen jullie dat de engelen uit de hemelen neerdalen? Wat als dit allemaal een metafoor was voor de ongelooflijke liefde van de Schepper die nu op een manier naar deze planeet komt als nooit tevoren? Niet echt…en jullie gaan ontwaken voor dat gebied waarin jullie je de liefde, de welwillendheid en de compassie gaan realiseren en de dingen gaan veranderen. Jullie gaan bepaalde dingen die jullie in het duister deden niet meer tolereren. Vele dingen gaan weg en jullie gaan nadenken over jullie samenleving en over wat wel en niet werkt en wat niet werkt zullen jullie gaan veranderen….dit is wat er aan de hand is, als jullie het nog niet wisten!

DIT IS WAT ER NU OP JULLIE PLANEET GEBEURT!

Sommigen zullen zeggen dat er een intolerantie is, en dit klopt ook, voor donkere dingen die hier waren voor de Tweede komst! De Tweede Komst die jullie schiepen door het ijkpunt voorbij te gaan en waarvan alle inheemsen afwisten. Dit is een wereldwijde gebeurtenis….jullie erfenis, en jullie gaan hiervoor ontwaken.

Daarom ben ik begonnen met de Cirkel van Heling….om jullie die te tonen en in het midden ervan te zetten en jullie grootsheid te tonen, en deze cirkels gaan komen….elke week zodat jullie daar kunnen zitten en een energie van een nieuwe dimensionaliteit kunnen absorberen die komt van jullie eigen verdiende erfenis. Geweldig….en dit zijn jullie altijd geweest, en het is tijd om die kennis weer te pakken want het is de kennis van de wereld.

Het zijn jullie die ontwaken voor wat er door de meesters werd onderwezen en wat jullie hier nu kunnen ontdekken: de erfenis van de mens is hier!

En zo is het.

Kryon