Kryon in Vancouver. 2: De Winter van het Bewustzijn.

Live Kryon Channeling: Kryon in Vancouver. 2 

Lee Carroll / 22 augustus 2020
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

De Winter van het Bewustzijn.

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst 

Als jullie je zouden kunnen voorstellen hoe het zou zijn aan de andere kant van de sluier, de ongelooflijke liefde die daar voor jullie is, en op dit moment waarop jullie deze boodschap toestaan is er zelfs nog meer, want door die toestemming hebben jullie de intentie om te luisteren naar hetgeen jullie nodig denken te hebben. Meer nog dan dat: om dingen te ervaren. Deze intentie is daarvoor nodig, lieve mensen, om wat dan ook waarlijk te herkennen met jullie bewustzijn. Als jullie gewoon hier komen zitten kan dat, maar zo vele mensen komen hier om iets ter herkennen, om een ervaring te hebben die verder gaat dan alleen maar in de energie te zitten.

Er is een ontwaken aan de gang. Het zijn de beste woorden die wij hiervoor hebben en als jullie kijken wat dit werkelijk betekent in jullie taal is het dat jullie langzaam glippen naar een nieuwe dimensievorm. Het is een soort slaap. Jullie kennen de slaap. Om te ontwaken uit de slaap gaan jullie terug naar jullie werkelijkheid en komen vanuit een werkelijkheid die niet noodzakelijk jullie volledige realiteit is. Jullie gaan dus van een sluimertoestand waarin jullie mogelijk visioenen en dromen hebben en komen dan terug naar een realiteit waaraan jullie zijn gewend. De metafoor van het ontwaken is precies zo. Jullie staan op het punt om te ontwaken uit een sluimerende slaap van oude realiteit. Het is een sluimerslaap van oude energie waarvan jullie dachten dat hij realiteit was. Mensen hebben vaak gezegd: “Is dit een droom? Op een dag zullen wij wakker worden!” Je zou kunnen zeggen dat dit zo is. Jullie ontwaken voor een hoger niveau van realiteit. Je zou zelfs kunnen zeggen dat dit een multidimensionale opwaardering is. Of eenvoudig gezegd een verhoging van dimensies. Jullie gaan weg van wat jullie dachten dat echt was naar een hogere realiteit. Er zal een aha-ervaring” zijn voor vele mensen….een ontwaken voor een hoger niveau van waarheid, een hoger niveau van realiteit.

Vanmorgen spraken wij over jullie erfenis. Jullie erfenis is die van goddelijkheid. Punt! Dit is wie jullie zijn. Jullie komen hier goddelijk binnen en vanaf die tijd, vanaf die plaats en vanaf dat moment, vanuit die dimensie, als jullie het zo willen noemen, vanaf het begin….zijn jullie goddelijk! Wat er vervolgens gebeurt is waarlijk wat er in de training zit die jullie krijgen van je ouders en de energie die jullie van hen ontvangen en wat jullie is verteld. Dit is vrije keuze. Maar er is meer….er is veel meer.

Wat is het verschil tussen mensen die geboren worden in dezelfde familie en toch verschillen van elkaar….twee broers of twee zusters, of een broer en een zus, en toch heel verschillend….en zij ontvangen dezelfde boodschap. Dan komen wij bij hetgeen wij jullie eerder hebben verteld: Hoeveel levens hebben jullie gehad? Wat zit er in jullie Akasha dat kan temperen wat jullie gaan doen? Het is gecompliceerd, maar laat mij jullie iets vertellen: Ik heb jullie verteld over jullie erfenis en dat ieder van jullie goddelijk is. De tijd waarop jullie op de planeet zijn bepaalt vaak jullie ontwaken.

Ik wil dat jullie je voorstellen dat ieder van jullie een pakketje met zaden heeft als jullie geboren worden. Dit is een metafoor, lieve mensen. De zaden zijn een metafoor voor ingeplante informatie die ingekapseld is totdat hij water krijgt. En terwijl jullie door leven na leven gaan jullie ervaringen op de planeet de zaden bewateren. De oude ziel die hier dus steeds en steeds weer is geweest heeft de meeste bewaterde zaden die tot leven zijn gekomen. En in deze zaden, lieve mensen, zitten de potenties van zo vele dingen en een van hen is het vermogen om compleet te ontwaken voor een nieuwe realiteit en daarom brengen wij nu de Cirkel van Twaalf. Dit is het begin van de laatste bewatering van zo vele zaden van de oude zielen. Maar hierbij geldt steeds de vrije keuze. Hoewel het moeilijk voor jullie te begrijpen is kunnen jullie deze zaden hebben en hen water geven….vorig leven na vorig leven en dan alle ervaringen en dan kunnen jullie op de planeet komen en besluiten om de zaden compleet te negeren, zelfs degenen die al water hebben gehad, en dit schept dan weer een mens die de eigen grootsheid vaak ontkent. Zij hebben leven na leven de zaden water gegeven en komen deze keer en zeggen: “Dat doe ik niet!”

Dit is een klassiek voorbeeld van vrije keuze. Dit is ook hetgeen wij vaak hebben gedefinieerd als de lichtwerker die in de kast zit. (Kryon lacht)  Sommigen van jullie zijn getrouwd met lichtwerkers die in de kast zitten. Lichtwerkers van beide geslachten en jullie zagen hen in hun pracht en werden verliefd omdat zij waren wie zij waren. Jullie hebben je tegen anderen misschien uitgesproken dat jullie lichtwerker zijn en met spirituele dingen bezig zijn waarna de ander zei: “Nou, dat doe ik niet!” Het IS ook voor hen….maar niet nu, maar zij hebben dit ook in hun zaden zitten. Dit is de vrije keuze die alle mensen hebben….water geven of geen water geven. Maar nu wil ik jullie de Big One geven: Dit systeem van ontwaken is al jullie levens al bij jullie geweest en daardoor was eonenlang spirituele groei voor jullie beschikbaar. Daarom zullen velen zien wat anderen niet zien en gaan mediteren of channelen of dingen doen die misschien ongebruikelijk zijn omdat zij ontwaken voor hogere waarheden. Het was al heel lang bij jullie….maar opeens gingen jullie het ijkpunt voorbij!

Wat denken jullie dat er nu op de planeet aan de hand is? Welke beslissingen zullen jullie moeten nemen? Hebben jullie gemerkt dat een van de grootste dingen die jullie moeten doen het begieten van de zee van zelfwaarde is? Hebben jullie gemerkt, oude zielen, dat een van de zaden die jullie water dienen te geven degene is waardoor jullie nu in staat zijn om uit de angst te stappen bij elk kritiek moment? Wordt jullie angst aangepraat door degenen die zeggen dat de hemel naar beneden valt? Er is een pandemie en er is meer….er is de astrologie van de dag….er is meer….er is de angst voor dit en dat en het wordt erger, zeggen jullie.

Hebben jullie ooit een tijd op de planeet gehad waarin jullie werden belaagd door zoveel angst….potentiële angst…degenen om jullie heen die angst hebben? Zijn jullie ooit in een tijd geweest waarin degenen die geacht worden jullie te vertellen wat er op de planeet gebeurt, jullie nieuws, hebben gepoogd om het voor jullie slechter te maken? Hoe vinden jullie het tot nu toe? Dit is de tijd voor beslissingen, lieve mensen, of jullie de oude energie van angst accepteren of daar compleet uit vandaan stappen met jullie pracht en tegen de anderen zeggen: “Dit is een herstart en jullie zullen zien wat er nu gaat gebeuren!” Zij zullen jullie letterlijk platslaan in hun conversaties en zeggen: “Nee, dit is steeds slechter. Heb je gehoord wat er daar en daar is gebeurd, en heb je die channeling gehoord en weet je dit en weet je dat het allemaal diepzwart is door de angst?” Dan zeggen zij: “Heb je niet naar de profeten en de channelaars geluisterd? Het wordt steeds slechter….luister maar naar het nieuws!” Zij hebben gelijk…luister maar naar het nieuws want zij dikken het voor jullie aan! Hier is wat ik te zeggen heb voor degenen die dit zeggen: Laat ons over een jaar of twee nog eens spreken en laten wij dan eens terugkijken en zien wat er is gebeurd. Dan kunnen jullie zien waar jullie bang voor waren. Jullie waren bang voor een planeet die gaat bloeien, een tijd waarin jullie loslieten wat jullie niet meer nodig hadden….alle lelijke dingen waar jullie naar keken. Jullie zijn je er nu van bewust dat zelfs jullie economie daar niet bij hoorde….jullie leiders…enzovoorts. Dit is de tijd waarin deze dingen zich laten zien en jullie zeggen: “Ik wil dit, ik wil dit niet, ik wil dit, ik wil dit niet, door wat er in 2012 gebeurde….ik zal het jullie zeggen: de sprinklers gingen aan en jullie allen werden onder-gesproeid en alle zaden die daar sliepen en al die tijd sinds de schepping van jullie ziel, wachtten, waren er allemaal maar een paar ervan werden achter de hand gehouden voor het geval dat jullie het zouden halen in 2012.

“Kryon, ik begrijp geen fluit van hetgeen jij zegt over al die zaden en water geven!” (Kryon lacht) Soms moeten jullie vaker naar deze boodschappen geluisterd hebben om te begrijpen dat er vele metaforen worden gebruikt. Laat mij duidelijk zijn: Jullie ontwaken op een andere manier in een energie van een ander dimensionaal paradigma. Dat is wat er aan de hand is….of hebben jullie het niet in de gaten? Denken jullie dat alles normaal is? Als dit zo is hebben jullie maandenlang geslapen. Dingen veranderen en zij veranderen op een manier die alles herstructureert. Jullie zullen hier uitkomen. Jullie zullen hier dit jaar uitkomen. Jullie zullen door alle astrologie-attributen komen, jullie zullen door de angst gaan voor de dingen die wel of niet kunnen gebeuren en jullie zullen dingen zien terugkomen, maar zij komen krachtiger terug….beter….zelfs de relaties tussen jullie en je kinderen, jullie en je partners, jullie en je collega’s….veranderen. Hebben jullie gemerkt dat er opeens een paar van hen wegvielen en dat er mensen waren die jullie opeens een stuk nader staan? Denken jullie dat dit allemaal toeval is….of gebeurt er soms iets met de energie van deze planeet dat een andere manier van denken schept?

Er gaan binnen twee jaar dingen gebeuren, lieve mensen, tussen landen, die jullie niet hadden verwacht en dat sommige geheimen die daar altijd waren, worden onthuld….over gepaste dingen en ongepaste dingen. Het zal jullie kijk op de planeet veranderen, op elkaar. Wat als nu niet meer over land tot land denken maar in plaats daarvan van mens tot mens? Wat als de verbindingen die jullie hebben met jullie technologie nu een veel steviger basis bouwen voor een samenwerking van mens tot mens, compassie van mens tot mens, en niet van leider tegen leider? Tot nu toe is jullie verteld hoe jullie andere landen moeten behandelen omdat zij dit zeggen of dat zij andere wetten hebben dan jullie. Opeens zal dit veel minder invloed hebben en in plaats daarvan zullen JULLIE de grootste invloed hebben omdat jullie met mensen uit andere landen spreken…andere talen….geen barrière….ook dat komt eraan. Meer dan jullie weten. Wat gebeurt er als de wereld met de wereld kan spreken?

Ik zal jullie zeggen wat er gebeurt: Jullie leiders zullen bang worden (Kryon lacht) omdat jullie dingen gaan zien waarvan zij niet willen dat jullie hen zien. Dit is het  moment waarop de dingen echt gaan veranderen. Jullie gaan elimineren wat niet langer gepast is op de planeet en dit geldt voor bijna alles om jullie heen. Er zal een dag komen waarop jullie de media de maat nemen en zeggen: “Jaag ons niet langer angst aan. Geef ons nieuws wat goed en slecht is….geef ons de dingen die op de andere kant van de planeet gebeuren, maar geef ons ook de andere kant van het verhaal….niet alleen maar de ene kant! Wij willen hierop afstemmen maar ook ons hart zegenen door de informatie die wij ook zouden moeten hebben zodat wij ook gevoel kunnen hebben voor de anderen en problemen kunnen oplossen omdat wij het hele verhaal hebben gehoord en geen verzinsel of halve waarheid om ons bang te maken.”

Dit komt eraan. Jullie staan op het punt om een bewustzijnspakketje te openen en er zullen aan jullie vele dingen onthuld worden in een heel ander licht. Het licht is aangedaan en jullie gaan zeggen dat jullie je niet realiseerden dat het op deze manier zou gaan. Wij hebben nu dingen gezien en de zaden zijn begoten met water, lieve mensen, jullie zien de Boom des Levens! Deze levensboom is een samenhang met de rest van de planeet, een samenhang tussen mens en mens waarbij de dingen voor jullie veel logischer zullen zijn met dat wat compassie wordt genoemd.

Er zal een tijd komen waarin de planeet minder angst heeft dan vandaag. Alle dingen waarover ik spreek doen de zaden ontwaken die jullie altijd hadden toen jullie die plaats bereikten, die paradigmaverandering, dit gebied, als jullie willen, op een manier die een verschil is tussen de oude en de nieuwe energie. Het is meer dan alleen maar een tijd. Het is meer dan alleen maar een grens door de precessie van de equinoxen in 2012. Het is meer dan alleen maar een verandering van kalenders van de Maya’s. Jullie gaan de brug over, een brug van de oude energie naar de nieuwe die de potentie heeft om alles op deze planeet te kunnen veranderen.

Op dit moment is de moeilijkheid dat jullie deze dingen zo snel veranderen want er is zoveel dat er duister uitziet! Maar oude zielen, met name degenen die dit horen en lezen….daarom zijn jullie hier! Jullie zijn hier om te stralen. Jullie zijn hier om degenen om je heen te helpen doordat zij jullie gelaatsuitdrukking zien en jullie gebrek aan angst….misschien zelfs jullie vreugde als jullie rechtop staan en zeggen: “Wij hebben al heel lang goede dingen verwacht. Laten wij hier doorheen gaan zodat de zon op kan komen en wij door kunnen gaat met waarvoor wij hier zijn gekomen!”

Begrijpen jullie dat de verandering van het seizoen de bomen vaak stil laat staan, de lucht wordt donker en de bladeren vallen af, het wordt koud en gevaarlijk als jullie niet voor beschutting zorgen? Dit is precies het punt waarop jullie je nu bevinden. Jullie bevinden je nu in een soort winter op deze planeet. Ik noem het de “Winter van het Bewustzijn” voordat de zon opkomt en de vogels gaan zingen en jullie gaan zien wat er altijd al was….maar de kleuren die terugkomen aan de bomen hebben jullie nooit eerder gezien. De liederen van de vogels hebben jullie nooit eerder gehoord en als de zon opkomst straalt hij helderder dan hij ooit eerder heeft gedaan.

Dit is de winter waarover wij jullie hebben verteld, de winter die absoluut alles zal veranderen….de winter waarin dingen zich laten zien die lelijk zijn.

Hier zijn jullie nu, lieve mensen. Voor degenen die begrijpen wat ik zeg: Haal even diep adem en begrijp dit: HIERVOOR ZIJN JULLIE HIER. De zaden gaan ontwaken en hier komt iets dat al heel lang geleden in jullie werd geplant….de implantatie van goddelijkheid die jullie erfenis is. Het komt eraan….rijpheid, compassie, begrip, vrede, genezing, langer leven….dit is de boom die nu in jullie groeit!

“Kryon, ik hoop dat jij gelijk hebt!” Spreek mij nog eens over een jaar of twee, dan zien wij wel. De dingen veranderen op de planeet op een heel andere manier dan jullie ooit hebben gedacht en jullie zitten daar nu middenin….volgens ontwerp, lieve mensen! Zoals het is ontworpen! Zoals het is ontworpen met liefde!

Ik kom morgen terug.

En zo is het.

Kryon