Kryon in Vancouver. 3: De Leiding van de Ziel. 

Live Kryon Channeling: Kryon in Vancouver. 3 

Lee Carroll /22 augustus 2020
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

De Leiding van de Ziel

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst 

Mijn partner en ik weten waar wij zijn, lieve mensen, en alweer zeg ik dat er mensen zijn die zich afvragen hoe verbonden Spirit is met de mensheid in het algemeen en waar jullie specifiek doorheen gaan. Dit is niet direct een boodschap waarin wij feiten vertellen en over lagen van informatie vertellen en wij vragen jullie om even lekker achterover te gaan zitten, je te ontspannen en te luisteren. Een liefhebbende God schiep jullie ziel en deze liefhebbende God is een zorgzame God! De enige muur tussen de Schepper en jullie, de enige sluier die bestaat, de enige sluier, is jullie vrije wil om dit wel of niet te accepteren. Ik gaf jullie en mijn partner al een tijdje de informatie dat de dingen veranderen, en de dingen die veranderen zijn: Alles! Dat jullie realiteit geleidelijk omhoog zou gaan – dimensionaal, als jullie willen – en sommigen kunnen dit voelen. Wij vertelden jullie dat de helers van de planeet meer ontvingen dan zij ooit hadden verwacht en er gaven zijn om anderen op de planeet te helpen. Ik heb jullie verteld dat de individuele mens nu de attributen van ontwaken gaat krijgen, een ontwaken dat is gebaseerd op dat wat er altijd al voor jullie aanwezig was. Het is interessant om te denken dat elk mens een schatkist had van wijsheid, vrede en heling….al die tijd, alsof het in een of andere kast opgeborgen was waarvan jullie de deur met je vrije wil hadden gesloten….misschien afgesloten door hetgeen jullie werd verteld waardoor jullie die deur niet aanraakten, maar jullie wisten wat zich daarachter bevond, nietwaar? Dit is waar sommigen van jullie nu doorheen gaan en deze tijd is voor vele mensen moeilijk. Degenen om je heen en jullie cultuur maken dit er niet beter op omdat zij jullie constant in angst houden en dit leidt naar nog meer angst….jullie weten dit. Jullie bellen iemand op en zij zeggen: “Heb je dit gehoord en dat gehoord? Ik heb dit gehoord!” Het is altijd een angstverhaal. Moeilijkheden me slapen, misschien, teveel zorgen misschien over wat er gaat gebeuren.

Zou het niet iets zijn als die kast er altijd was? Dit is een metafoor. Een van de eerste parabels die wij ooit gaven was die van Wo en de storing in de hoek. In deze parabel werd Wo altijd gestoord door iets wat er in de hoek gebeurde en waar hij niets van begreep. Hij zag dat het er was en het stoorde hem en hij vroeg zijn vrienden ernaar en zij zeiden: “Ga er niet naartoe….het is bovennatuurlijk en het zal dit of dat doen, je ziel misschien meenemen!” Hij ging er het grootste deel van zijn leven niet naartoe terwijl hij niet begreep dat die verstoring al die tijd God was en op een bepaalde manier zei: “Kom eens kijken….kijk eens!” Zo vaak leken deze dingen verder te gaan dan jullie normale fysieke dingen…je zou hen zelfs meta-fysieke dingen kunnen noemen en als jullie merken dat deze dingen gepast zijn en verder gaan dan jullie is verteld, willen jullie het niet aanraken, nietwaar? Er zijn ook mensen die jullie vertellen: “Niet aanraken want dit zijn de gebieden waarin jullie zullen worden opgezogen naar een bepaald soort geloof en in de problemen zullen komen!”

Wat als dit al die tijd een betere realiteit was? Wat als dit al die tijd JOUW KAST was? Als jullie die deur openen zien jullie het van vloer tot plafond….prachtig licht dat jullie gezondheid toont, langer leven, vrede, gebrek aan angst! Al deze dingen zijn ingebouwd in jullie ziel want jullie ziel is gemaakt naar zijn beeld en gelijkenis….jullie ziel komt van de Schepper. De ziel bevat alles wat jullie nu misschien missen en waar jullie om hebben gevraagd. Dit leidt dan weer naar het doel van deze boodschap….een liefhebbende boodschap die jullie weer herinnert aan de plaats waar jullie hulp en soelaas werkelijk vandaan komen. Je zou kunnen zeggen dat alle goede dingen van God komen en jullie zouden gelijk hebben, maar wat als de richting waarvan jullie denken dat zij vandaan komen – van God – een beetje anders is dan jullie is verteld? Als jullie zijn geschapen door Spirit, de Schepper van alle dingen, de Creatieve Bron die jullie God noemen, wat als alle dingen waarvoor jullie zitten en voor bidden, je handen ophouden, om smeken en voor knielen….wat als al die dingen zich in de kast bevonden, aan jullie toebehoorden omdat jullie naam erop stond? Het was er allemaal al!

Jullie zeggen: “Wacht even. Mijn bron van alles komt van God?” Precies! Het was hier steeds, maar jullie zijn getraind om buiten jezelf te kijken in plaats van naar een bron die groter is dan jezelf. Ik zal jullie dit vertellen: Er is niets dat groter is dan de Creatieve Bron, God….er is niets dat groter is.…en dit zit in jullie! Het zit in jullie….niet lichamelijk, lieve mensen, niet op de driedimensionale manier, maar nogmaals: in jullie ziel! Er zijn mensen die vragen: “Waarom heb jij het steeds over onze ziel? Waarom doe jij dat steeds. Ik word geboren en heb een ziel. Waarom?” Omdat er iets is dat jullie niet werd verteld; de ziel was altijd bij jullie….altijd….jullie essentie….van de Creatieve Bron en hij is er altijd. Jullie lopen erin rond. Hij werd in Oude tijden al Merkabah genoemd. Het is het Goddelijk Veld dat om jullie heen is en dat alle mensen hebben….dat is jullie ziel…veel groter! Begrijpen jullie niet dat jullie naar die plaats kunnen gaan, naar die deur en al die dingen kunnen ontvangen? Dat is het Goddelijk Deel! Zo moeilijk…. omdat jullie God lineair willen zien.

Jullie zeggen: “Hij komt van God of hij komt niet van God. Is het nu ja of nee?” Laten wij zeggen dat het JA is….laten wij zeggen op een plaats die jullie niet hebben verwacht. Bidden helpt, lieve mensen, omdat jullie ziel altijd is afgestemd….de ziel is de directie leiding naar alle goddelijke dingen omdat dit de manier is waarop het is opgezet en omdat dit de manier is waarop het werd gebouwd.

Als jullie tot God bidden doen jullie dit door de pijnappelkier, door de zielsuitwisseling van jullie en je vrienden en de mensheid in het algemeen, naar de andere kant van de sluier. Het is altijd zo geweest. De Ouden op deze planeet wisten dit. Als jullie met de inheemsen spreken en waar zij voor oplossingen zochten en waar zij naartoe gingen voor heling, het was altijd hun binnenkant en hun verbinding met Gaia. Zij brachten niet veel tijd door met het eren van een of andere entiteit in het uitspansel. Het was altijd verbonden met hun voorouders – met hun bloedlijn, of met de Aarde. Het is intuïtief, lieve mensen, tenzij het uit jullie is getraind. Er zijn zo velen van jullie waarbij dit uit jullie is weggetraind…..jaren geleden. Zelfs nu zeggen sommigen: “Nee, dit kan echt niet zo zijn.” Wij spreken nu over de luisterrijke mens die op deze planeet wordt geboren in een ziel waarin jullie rondlopen….24 uur per dag! Het is de bron van heling, een heling die diepgaand is en verder gaat dan welke heling wie dan ook normaal gesproken heeft ervaren.

Dit is evolutie en het is de ontwikkelende mens en de relatie met de Schepper die jullie ziel heeft. Het zou geen betere verbinding kunnen zijn. Als jullie het zouden willen vergelijken met een verbinding zoals jullie die vandaag hebben….er was een tijd waarin jullie gewend waren om brieven te schrijven, misschien als een gebed tot God en hoopten dat die werd bezorgd. Enkele weken later kwam die brief aan en ontving iemand die….of niet. Zo zien jullie jezelf vandaag in de relatie die jullie hebben met Spirit. Jullie doen een verzoek, schrijven brieven en sturen hen naar de hemel want zo is het jullie tot op bepaalde hoogte geleerd. Dit is een metafoor, lieve mensen, voor een zeer niet-verbonden, disfunctionele manier van spreken met de Schepper binnenin.

Vroeger schreven jullie brieven, lieve mensen, tegenwoordig pakken jullie de hand van en kijken in de ogen van Spirit en zeggen de woorden die jullie dienen te zeggen. Ieder apart tegen zijn/haar ziel, want in jullie ziel is er een mengeling van goddelijke dingen, lichamelijke dingen, prachtige multidimensionale energieën die op vele plaatsen tegelijk kunnen zijn, ingang bij andere mensen en hun zielen, heling op zeer vele manieren, vele verschillende aspecten, schoonheid die jullie nooit kunnen krijgen als jullie een brief schrijven. Persoonlijke relatie met de Schepper gaat via de ziel. Zo velen van jullie die de diepe relatie met God voelen via de meesters voelen dit door jullie ziel. Er kan niets mee vergeleken worden als jullie deze verbinding al hebben. Het is nu tijd om te begrijpen dat het alleen maar beter kan worden, en beter, en beter! Geen van jullie hoeft de liefde die jullie hebben voor een meester weg te gooien zolang jullie begrijpen hoeveel helderder het is als jullie begrijpen hoe het werd gebouwd om te werken. Het is groter dan jullie werd verteld, groter dan jullie denken, diepgaander dan alles wat jullie ooit, ooit is verteld in welke geschriften dan ook. Dit gaat er voor de mensheid aankomen. Dit is waar oude zielen anderen bij de hand nemen en vertellen dat zij geweldig zijn binnenin God en dat zij een onderdeel zijn van de Schepping en dat hun ziel regelrecht van de Schepper komt. Het is diepgaand en heel anders dan andere dingen. Het is mooier dan jullie denken….een directe lijn naar de heling waarom jullie vragen….de vrede die jullie nu wensen, geen angst meer hebben en goed kunnen slapen en zeggen: “God kent mij en ik voel alleen maar de liefde die daar is en ik weet dat er voor mij gezorgd wordt.”

Gemaakt naar zijn beeld en gelijkenis!!!

Dit is de boodschap en die zal het altijd zijn.

En zo is het.

Kryon