Kryon in zowel Saskatoon, Saskatchewan als Calgary, Alberta, Canada: “De Drie Winden”

Live Kryon in zowel Saskatoon, Saskatchewan als Calgary, Alberta, Canada.

“De Drie Winden”

Lee Carroll / 23 en 24 februari 2013
Vertaald uit het Engels door Henk Steur.

Om de lezer te helpen is deze channeling bewerkt (door Lee en Kryon) om een nog helderder begrip te kunnen krijgen. Soms zit er energie in de live channeling die door woorden op papier niet tot uitdrukking kan worden gebracht. Veel plezier met deze verbeterde boodschap die werd gebracht in zowel Saskatoon, Saskatchewan als Calgary, Alberta, Canada. 

Gegroet, geliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst. 

De tijd die is verstreken sinds wij de laatste keer hebben gesproken bestaat voor mij niet eens. Het is aan een lineair mens moeilijk uit te leggen hoe het is om geen tijd te hebben. Alle dingen verschijnen tegelijk en het is voor jullie hersenen vreemd om te zeggen want in voor jullie is de toekomst niet bekend en kunnen jullie je verleden niet bezoeken. Voor jullie is je bestaan altijd in het heden. Toch zijn wij aan mijn kant in alle drie de realiteiten tegelijk maar noemen wij die het nu. Deze concepten zijn alleen energieën maar jullie verbinden er een 3D tijdlocatie aan elk van hen.

Bijvoorbeeld, het VERLEDEN: acties in het verleden kunnen niet veranderd worden, maar de herinneringen eraan wel. Als jullie daarom je reactie op iets dat in het verleden gebeurde herschrijven en dat jullie in het heden veranderde, wat hebben jullie dan gedaan? Jullie hebben gewoon het verleden bezocht en hebben het herschreven!

De TOEKOMST: Jullie zeggen dat jullie toekomst onbekend voor jullie is en toch zijn de potentiëlen voor wat jullie zouden kunnen gaan doen zeker bekend. Als jullie je geest vandaag veranderen, veranderen jullie op een bepaalde manier de potentiëlen van wat jullie morgen zouden kunnen doen. Daarom kunnen jullie vandaag de toekomst herschrijven. Als jullie een afspraak maken om morgen ergens naartoe te gaan hoeven jullie geen waarzeggers te zijn als jullie op tijd daar aankomen. Als je op het laatste moment afzegt, veranderden jullie dan je toekomst?

“Wacht even, Kryon. Over die dingen hebben wij de controle en dus is dat niet hetzelfde als een toekomst die voor ons onbekend is. ”Wat als ik jullie vertel dat er geen verschil is? “Afspraken” worden wel en niet nagekomen in een realiteit die jullie niet makkelijk in 3D kunnen zien maar het zijn nog steeds potentiëlen die jullie voor jezelf scheppen. Wij zien hen allemaal als een en dat helpt jullie het soort kanaal te geven dat wij in dit bericht gebruiken. Wij noemen dit kanaal De Drie Winden.

Veel van de informatie is in de loop der jaren al in stukjes en beetjes gegeven maar nu voegen wij dit samen. Jullie kennen enkele termen al en nu willen wij het als een kleed uitspreiden dat vele antwoorden en misschien enkele tegenstellingen bevat. Sommige van deze dingen kunnen niet overeenkomen met wat jullie van anderen gehoord kunnen hebben en hier komt jullie goddelijk onderscheidingsvermogen op de proppen want jullie intuïtieve gevoel moet nu gebruikt worden om te zien of de dingen die ik jullie ga vertellen voor jullie waar zijn of niet. Jullie kunnen nu gaan gebruiken wat ik nu spirituele logica noem.

De menselijke ziel.

Allereerst zien wij de mens en de menselijke ziel als een geheel. In onze realiteit is hij nooit verdeeld en is hij op vele plaatsen tegelijkertijd. Maar voor jullie begrip en voor deze les hebben wij de ziel maar op vier plaatsen tegelijk. De drie winden zijn drie van de vier en de andere plaats waar de ziel is, is thuis. Daar ben ik, geliefden, en wij noemen het geen wind omdat er bij jullie thuis geen wind is. Er is geen actie voor of tegen en er is niets dat duwt of trekt. Het is moeilijk, zo niet onmogelijk om iets te beschrijven dat zo dichtbij jullie is en dat toch zo verborgen is. Thuis is er geen een van deze winden want dat is waar jullie altijd zijn

Er is een stukje God in jullie en toch zal zoals het aan mijn kant is voor jullie verborgen blijven zolang jullie mens zijn. Dat moet ook want de test van de energie waaraan jullie werken moet voor jullie in een bepaalde soort realiteit en bewustzijn blijven om te kunnen bestaan op de planeet en de puzzel uit te werken. Maar er is geen wind als jullie thuis zijn. Thuis is de plaats waar jullie niet in een van de winden zijn. Thuis is jullie natuurlijke “Goddelijke Staat”.

Hoe mensen God “zien”.

Jullie zijn een stukje van de soep van God, die is verdeeld in niet te noemen aantallen deeltjes, en toch is alles EEN. De essenties van verstrengeling (een term die een kwantumattribuut beschrijft waar bij dingen zijn opgesloten in een realiteit, ongeacht de afstanden) zijn de attributen van God. Als jullie in contact zijn met je Hoger Zelf zijn jullie in contact met alle delen van jullie.

Soms denken mensen dat zij berichten van engelen krijgen en deze engelen berichten van weer andere engelen geven enz. Mensen zien in alles een hiërarchie van autoriteit omdat dit bestaat in hun eigen realiteit. Maar bij God is er zoiets niet want de wijsheid van God is een enkelvoudige wijsheid die altijd dezelfde wijsheid is altijd volledig aanwezig. De waarheid is de waarheid en omdat jullie een stukje van God in je hebben worden jullie je bewust van een absolute waarheid als jullie spiritueel ontwaken.

Daarom kunnen jullie een ontwaakt mens van een ander deel van de planeet hebben die volkomen vreemd voor jullie is en een andere taal spreekt en die toch dezelfde waarheid vindt. De God in jullie is dezelfde als die bij hen.

Eer dus, terwijl wij dus deze les geven, dat deel van jullie geest dat onderscheid maakt als jullie spirituele logica gebruiken. Sommigen van jullie kunnen feitelijk een openbaring krijgen over waarover wij spreken als wij het over de Drie Winden hebben.

De Drie Winden.

Mensen, er wordt niets meer geëerd in het levensscenario van de mens dan de Drie Winden. Zij vertegenwoordigen een van de drie staten waar mensen altijd in zijn. Twee ervan zijn kort en een ervan is lang. Er zijn de Wind der Geboorte, de Wind van Bestaan en de Wind van Overgang. In jullie woorden zouden jullie zeggen: geboorte, leven en dood. Wij gebruiken die woorden niet omdat die zijn verbonden en bevooroordeeld aan een 3D-realiteit die vaak jullie enige visie op de waarheid is.

De Wind der Geboorte.

De Wind der Geboorte verschilt van de fysieke gebeurtenis die jullie geboorte noemen. Voor ons is de Wind der Geboorte vlak voor jullie als jullie binnenkomen (je eerste adem inhalen). In elke “wind” beginnen wij met het wegnemen van misvattingen en geven wij jullie de waarheid. Laten wij dus zo goed als wij kunnen beginnen met de energie van de Wind der Geboorte.

Stel je jezelf eens voor als een deel van het geheel, een deel van het liefdeselement van het universum en een deel van de wijsheid van God. Jullie staan op het punt om weer terug te gaan naar jullie planeet maar jullie hebben nog niet de geest van een mens. Wat is er allemaal bij betrokken? Welke energieën draaien er om jullie heen als jullie naar die plaats komen? Wie is er in staat om in de Wind van Geboorte te zijn en is er een systeem?

Deze dingen zijn moeilijk te beschrijven omdat zij niet lineair zijn. Begrijp dat jullie je alleen bewust zijn van lineaire dingen omdat dat jullie realiteit is.

Jullie realiteit is zich, terwijl jullie daar zitten te lezen, alleen bewust van maar een enkel leven op Aarde. Maar in de kwantumwind der Geboorte zien wij jullie staan op de drempel van een andere realiteit terwijl jullie na vele levens teruggaan naar de planeet. (sprekend tegen de oude zielen) Als jullie daar staan jullie op het punt om je als mens op een bepaalde manier weer te verbinden met de energie van de planeet. De “wind” van de 3D-realiteit waar jullie bijna in gaan stappen blaast je met grote kracht tegemoet. Jullie lijken ertegen aan te leunen terwijl wij de laatste liefdevolle woorden tegen jullie spreken. Jullie staan op het punt om je los te maken van de realiteit van Spirit en geven vrijwillig je herinnering aan “al wat is” open gaan weer naar de Aarde. Wat een prachtige tijd!

Wat zijn de attributen of “regels” als jullie teruggaan naar de mensheid? Laat mij jullie eerst vertellen wat zij niet zijn want er zijn hierover vele misverstanden. Het eerste wat jullie moeten weten is dat de mens absoluut uniek is. Op deze planeet van komen en gaan van geheiligde zielen hebben mensen allemaal een goddelijk deel dat wij het Hoger Zelf noemen. Alle 3D menselijke DNA-structuren en potentiëlen binnenin zijn identiek. Het enige ding dat verschilt met de anderen zit in de porties kwantum-DNA – de energie van de Akashakroniek.

De kracht van Akasha.

De Akashakroniek heeft in zich de mogelijkheid en het potentieel oor enorme energie, afhankelijk van wat de mens in zijn voorbije levens heeft gedaan. Als de mens al eerder is ontwaakt voor zijn spiritueel potentieel is er meer energie dan als dat niet zo is. Daarom is de potentiële schepping van een oude ziel letterlijk beschikbaar bij de Wind der Geboorte want het gaat om vooraanstaande kennis en ervaring en over wat jullie eerder op de planeet hebben gedaan. Het gaat over wie jullie waren en wat jullie hebben bereikt en of jullie ooit waren ontwaakt voor het werken met lichtpuzzels of niet, of je terugkomt of als het de eerste keer is.

De Akashakroniek is dus niet alleen een opslag van hoeveel keer jullie hier zijn geweest maar ook van jullie spirituele en levenservaringen die jullie hebben verzameld in al jullie planetaire uitdrukkingen. (levens) De Akasha is een heilige bibliotheek waaruit jullie in elk leven kunnen putten en ook weer in de levens daarna. Jullie voegen er elke levenstijd aan toe als jullie komen en gaan op de planeet en het helpt jullie bij het ontwikkelen en veranderen van hoe jullie volgend leven zal zijn. Onthoud het axioma dat wij eerder hebben gegeven: Jullie zullen nooit terug hoeven te gaan naar een staat van minder bewustzijn. Als jullie eenmaal de metafoor van de “spirituele Akasha-kruik” hebben geopend is al het spiritueel geleerde van alle levens beschikbaar, al het geleerde dat bereikt is.

Jullie lichaam is niet helemaal van de Aarde.

De menselijke ziel is een stukje God en is uniek op de planeet. Toch is de mens – biologisch gezien – geen dier van de Aarde. In feite bewijst jullie unieke menselijke chemie dit omdat jullie “samengesmolten” DNA hebben dat de 23 chromosomen schept die jullie anders maken dan de rest van de aardse biologie. Jullie ontwikkelden je NIET vanaf de Aarde!

De menselijke soort zoals jullie die vandaag zien is niet de soort mens van 200.000 jaar geleden. De eerste realisering is dus dat jullie hele lichamelijke bestaan niet als een “dier van deze planeet” gezien kan worden, ondanks wat de biologen jullie willen laten geloven. Er was hulp onderweg bij een “ontwaken voor licht en donker” binnen jullie DNA. Zelfs de meest basale religies vertellen jullie over deze gebeurtenis als de “goddelijke scheppingsverhaal” dat algemeen is voor de hele mensheid. De mensen die jullie vandaag zijn, zijn uniek voor het universum en hebben verbazingwekkende krachten – precies zoals de meesters van de Aarde dat jullie allemaal al hebben verteld.

Het systeem der dieren.

Dieren hebben hun eigen soorten energieën en sommige van hen hebben zelfs hun eigen dieren-groepszielen. Dieren zijn voor verschillende redenen op de planeet en dit hebben wij jullie allemaal al verteld. Toch zijn zij allemaal op de planeet als deel van de balans van Gaia en soms zijn zij hier om lief te hebben.

Bepaalde groepen dieren hebben groepszielen en incarneren binnen hun eigen groepen maar altijd in dienst van de mensheid. Hun eigen zielengroepen komen terug als dieren – alleen als dieren. Zij gaan niet over de zielengrens heen naar een Hoger Zelf-wezen. Dieren promoveren niet naar mensen – alleen dieren. Maar mensen denken heel makkelijk dat zij dat wel doen omdat dit de manier is waarop de menselijke gedachte voor jullie altijd heeft gewerkt. Naar jullie idee gaan jullie naar hogere niveaus en worden jullie beter. Daarom zullen degenen van jullie die naar het schema van het leven kijken misschien zeggen: “Een ziel begint als een dier en werkt zich dan omhoog om mens te worden.” Een mens heeft een prachtig Hoger Zelf dat de kernziel van God-energie is.

Het menselijk spiritueel systeem.

De puzzel tijdens jullie leven gaat over hoeveel van de waarheid dat jullie een stukje van de Schepper zijn, kunnen accepteren. Hoever kunnen jullie die kwantumdeur openen om deze waarheid te zien als jullie leven? Dit enkele attribuut bepaalt hoe verlicht jullie worden tijdens je leven. Luister: Het gaat niet om hoeveel kennis en ervaring er in jullie Akasha is maar om hoeveel jullie jezelf toestaan ervan te geloven. Er zijn vele oude zielen op de planeet die een verbazingwekkende hoeveelheid spirituele geleerdheid hebben en toch willen zij niet die spirituele “kruik” binnenin aanraken op dit punt in hun levens. Dit is de vrije keus van de mens waarover wij spreken.

Er is een immense planning die jullie naar de Wind der Geboorte brengt. Wat hebben jullie in de laatste levens bereikt, als jullie al iets hebben bereikt? Wie waren jullie en wat deden jullie? Met welke incomplete energieën zijn jullie begonnen en waarmee jullie willen doorgaan?In welke zielengroep zaten jullie? Wie waren jullie ouders? Hebben jullie bepaalde zielsovereenkomsten om hun kleinkinderen te worden? Dat is algemener dan jullie denken!

Er zitten zoveel dingen in de planning van deze “beginenergie” van jullie leven, en elk levenspotentieel is verschillend en uniek. De planning is door jullie gemaakt toen jullie de “geest van God” hadden aan mijn kant van de sluier.

Mensen houden niet van het feit dat er geen algemene spirituele gebruiksaanwijzing is die zegt: “Dit is wat er gebeurt en dit moeten jullie doen.” Luister, geliefden, de mensheid wordt hoger dan dat geëerd! Zijn al jullie kinderen hetzelfde? Werken de opvoedkundige boeken altijd voor jullie kinderen? Het antwoord is nee omdat elke ziel totaal uniek is. Maar mensen willen nog steeds een lijst hebben van dingen die zij wel en niet moeten doen, alsof elke ziel uit een spirituele machine kwam die hen allemaal hetzelfde maakte. Nee. In plaats daarvan eert Spirit elke ziel met unieke keuze en een ongelooflijke variëteit van energiekeuzen.

De Grote Kunstenaars. Er zijn bepaalde attributen die mensen op de planeet ontvangen en wij noemen hen creatieve attributen. Het zijn bijna kwantumattributen die enkele levens nodig kunnen hebben om compleet te worden. Wat er vaak met deze creatieven gebeurt is dat zij door een serie levens gaan alsof het er een was om voltooiing te krijgen van hun creatieve cyclus. Beroemde kunstenaars zullen terugkomen en het eerste dat zij zullen oppikken is een penseel en doorgaan met wat zij eerder deden. Beroemde componisten, beroemde dichters en beeldhouwers zullen terugkomen en gewoon doorgaan! Het is zo duidelijk, en toch ontkennen jullie dit op jullie wetenschappelijke manier.

De creatieven zijn dus anders dan de anderen en hun puzzel is om de planeet de grootste kunstschatten te brengen door een aaneengesloten serie levens en toch proberen zij persoonlijk uit de voeten te kunnen met “wat er binnenin zit en waardevol is, maar wat niemand vanaf weet.” Jullie hebben waarschijnlijk wel opgemerkt dat de meeste grote kunstenaars die ooit hebben geleefd en hier vandaag zijn een last dragen die makkelijk geïdentificeerd kan worden als ”gebrek aan zelfwaarde””. Zien jullie de opzet? Dat is rijp voor persoonlijke ontdekking, nietwaar? Jullie kunnen dus die mens zien die in de Wind der Geboorte staat en er klaar voor is om door te gaan met waar hij de laatste keer mee is begonnen. Met de “geest van God” is er een glimlach op zijn gezicht als hij de muziek hoort die hij zal componeren want die is bij hem als hij zal aankomen.

Als jullie in de Wind der Geboorte staan zijn jullie compleet en totaal unieke schepselen binnen incomplete energieën. Her vereist meer dan een kort leven op Aarde om menselijke attributen te scheppen die naar volwassenheid groeien. Zelfs niet-creatieven (de meesten van jullie) hebben een stamlijn van begonnen dingen die niet volledig zijn afgemaakt. Soms is dat binnen relaties en soms gaat het om leren of lesgeven. Oude zielen zijn goed in dit komen en gaan en pikken snel op wat zij hebben achtergelaten terwijl zij langzaamaan de planeet door hun aanwezigheid veranderen. De oude ziel “zaait de zaden van licht op het tapijt van de lineaire tijd en weet zelfs niet of hij ooit de volwassen planten van wijsheid zal oogsten als hij in een volgend leven terugkomt.”

Daarom, geliefden, komen jullie niet met een schone lei, maar dat weten jullie al, nietwaar? De oude zielen voelen dit. De enigen die met een volledig schone lei komen zijn de nieuwkomers. Daar zullen wij het bij de volgende Wind overhebben. Maar dit is een zaal vol oude zielen die dit nu horen en lezen. Elk van jullie is hier met een spirituele kruik die is gevuld met de ervaringen van het leven op Aarde en soms zelfs met het attribuut van het “ontwaken voor je eigen meesterschap”.

Akasha-lezers.

Er zijn mensen die jullie Akasha kunnen lezen. Maar zij kunnen het leven niet op een lineaire manier lezen. In plaats daarvan zal dit het energetische leven zijn dat is blijven hangen, het leven dat voor jullie een diepgang heeft. Dit zijn de levens waarin jullie dingen bereikt hebben of misschien nog erger, niet bereikt hebben. Daar zijn de levens waarin jullie dramatische dingen hebben beleefd zoals een vroegtijdige dood, verlies van kinderen of ervaringen op een slagveld. Het is allemaal gebaseerd op energie en potentiëlen. Jullie zullen dit nog wel eens vaker horen omdat het belangrijk is.

Je staat in de Wind der Geboorte en staat op het punt om terug te gaan naar de planeet. Om je heen zijn alle potentiëlen en mogelijkheden die gebaseerd zijn op je vorige ervaringen en de imprint van “wie jij bent.” Je komt terug als lid van de spirituele familie van de Aardeen dat is wat jouw zielengroep doet. Waar ga je naartoe? Welke geslacht? Het moeilijkst voor mij te beschrijven is dat de planning niet lineair is en niet iets is dat jullie zullen tegenkomen in een logisch financieel spreadsheet. Het is gebaseerd op energie en het wordt vaak beïnvloed door anderen. Het is daarom ook op familie gebaseerd.

Als jullie in een vorig leven zijn ontwaakt voor de spirituele waarheid is er een sterk potentieel dat dit het volgende leven op een grootse manier zal veranderen. Een oude ziel zal dus waarschijnlijk naar een andere plaats gaan dan een jonge ziel. Dit zit allemaal in de planning voordat jullie naar de Wind der Geboorte gaan en jullie zijn er klaar voor. Dat zijn jullie echt! Luister: Geen menselijke ziel komt onvrijwillig of als straf. Misschien moeten jullie dit gezegde onthouden!

De grootste verandering…..

Oude ziel, vlak voordat jij op de planeet terugkomt is de energie bij de Wind der Geboorte compleet anders door wat er de laatste 20 jaar is gebeurd. In deze nieuwe energie na 2013 voelt de terugkomende oude ziel met deze bibliotheek vol speciale doelen zich gemakkelijk bij dit proces. Hij herinnert zich intuïtief heel goed waar hij doorheen is gegaan. Hebben jullie dat gehoord? Dit is anders dan de laatste keer! Dit is een resultaat van alles dat er in de laatste jaren is gebeurd. Jullie hebben de regels veranderd!

De oude ziel gaat niet het onderwerp zijn van het duwen en trekken zoals dit bij een jonge ziel het geval is. De oude ziel heeft zijn beslissing genomen als deel van de planning over wat hij gaat doen wat hij niet kon doen in de oudere energie. Dit is alleen mogelijk omdat zij nu kunnen plannen op het hebben van de spirituele kruik die zich in dit nieuwe leven intuïtief opent. De oude ziel kan dit nu zelfs weten en dit plannen voor het einde van het huidige leven. Dat is het verschil, geliefden. Het is het begin van “intuïtieve spirituele logica.”

Wij hebben jullie in voorgaande channelings verteld over een paar interessante verschillen tussen nieuwe mensen en degenen zoals jullie die zijn geboren in een oudere energie. Wij hebben jullie verteld dat de kwantum DNA-veranderingen die jullie hebben geschapen door vele levens te leven van ontwaken naar verlichting en kennis jullie nu in staat zullen stellen om een heel anders kind te zijn in jullie volgende leven. Het zal een kind zijn dat zich herinnert hoe het moet lezen in plaats van dat het hem geleerd moet worden; een kind dat eerder kan lopen en praten omdat het zich dat herinnert.

Dit komt omdat de brug in het DNA compleet begint te worden tussen wat was en wat is. Dit betekent dat het DNA op een kwantummanier begint te veranderen naar zijn originele staat van zijn die veel efficiënter is. Jullie zullen het eerst bij de kinderen zien en, geliefden, verwacht dit niet te zien in de microscoop. In plaats daarvan zullen jullie het uiteindelijk een socioloog vragen om dit te bewijzen want het zal allereerst gezien worden als een verandering van het menselijk gedrag.

Daarom komen oude zielen binnen als mensen die niet steeds opnieuw moeten beginnen en vanaf het begin alles moeten leren maar zij zullen in plaats daarvan aankomen met een karrenvracht van intuïtieve ervaringen uit vorige levens. Als hun hersenen zich ontwikkelen kunnen zij zich zelfs herinneren wie zij zijn (oude zielen die hier eerder zijn geweest). Dit is de belofte van de nieuwe energie, met name na 2013. Jullie gaan veranderingen zien in enkele van jullie kinderen en kleinkinderen als zij aankomen en opgroeien. Het stigma van een planeet die vernietigd gaat worden door oorlog of door God zal niet in de energieën van de nieuwelingen zitten. De belofte van een planeet die naar het nieuwe gaat met niet in kaart gebrachte gebieden van kwantum-ontdekking zal bij hen horen. Zij zullen een hele nieuwe set gereedschappen nodig hebben.

Wie is hier doorheen gegaan?

Oh, jullie hebben allemaal meegedaan in deze wind. Iedereen in deze zaal heeft eraan meegedaan. Jullie stonden daar en wisten wat de levenslessen en de potentiëlen waren door wat er in vorige levens gebeurde. Dat waren geen vergissingen, geliefden. Dat waren de resultaten van potentiëlen en plannen die jullie voor je eigen zielen hadden gemaakt.

Er is hier geen nieuweling in de zaal (wordt nog uitgelegd) Jullie die dit horen of lezen zijn niet allemaal oude zielen in de klassieke betekenis van het woord – zielen die hier honderden keren zijn geweest. Maar jullie zijn hier eerder geweest dus tellen jullie mee als zielen die hier al vaak doorheen zijn gegaan. Wat zorgt er voor jullie interesse in dit materiaal? Hebben jullie daar wel eens aan gedacht? Er is onder jullie echter een grote variëteit in het begrip van deze kennis. Het is heel verschillend in jullie opgenomen. Sommigen zullen er doorheen slapen en anderen zullen er spiritueel door ontwaken. (Kryon-glimlach) Het hangt ervan af waar jullie je op het geplande pad bevinden. Nogmaals, elk pad is uniek.

De Wind van het Bestaan.

Wij komen nu bij de Wind van het Bestaan. Dat is wat jullie het leven noemen. Laten wij jullie de attributen geven. Eerst, wat jullie ook is verteld door spirituele autoriteiten, zijn jullie hier niet voor straf. Julie zijn hier niet om getest te worden. Soms noemen wij jullie leven een test, maar dat is een test van energie, niet van jullie! Gaia meet de energie van de planeet en geeft de resultaten door aan de werking van de tijd en het bestaan – aan de Grote Centrale Zon. Het is de meting van de vibratie van de Aarde via het kristallijnen raster dat een rol speelt in een veel groter scenario waar wij het nog niet vaak over hebben gehad.

Daarom gaat de test over het feit of mensen die Aarde-meting kunnen veranderen door hun bewustzijn. Dat is de test. Nogmaals, mensen zijn hier niet om getest te worden maar jullie zijn hier eerder als familie. De brug tussen de Wind der Geboorte en de Wind van het bestaan is niet subtiel. Het is als jullie alles verwijderen dat jullie weten over de waarheid en geblokkeerd binnenkomen. Als jullie de Wind der Geboorte binnengaan zijn jullie je niet langer bewust dat jullie een stukje van het universum zijn. Er is geen verbinding meer met het bewustzijn van God zelf. Jullie herinneren je niet waar jullie vandaan kwamen en waar jullie doorheen zijn gegaan.

De nieuwe energie heeft jullie doen ontwaken voor intuïtieve potentiëlen oor het herinneren van deze waarheden, Zij zitten in jullie Akasha maar zijn alleen beschikbaar door intentie. Zoals wij al hebben aangegeven hoeven oude zielen helemaal niet noodzakelijkerwijs te ontwaken! Soms zal een oude ziel die een moeilijk en diepgaand vorig leven had door zijn huidige leven heen glijden als vakantie van spirituele dingen en nooit claimen dat zij geïnteresseerd zijn. Maar, geliefden, jullie weten wie zij zijn als jullie hen ontmoeten en in de ogen kunnen kijken. Soms zijn jullie zelfs meteen van hen getrouwd! Zij zullen ook niet op een bijeenkomst als deze zijn maar het is de energie hiervan die jullie in oorsprong heeft aangetrokken.

Het doel van de oude ziel.

Geliefden, jullie moeten het unieke van het leven begrijpen. Daarom zeggen wij dat er geen regels zijn die zeggen dat jullie op de een of andere manier moeten ontwaken om de planeet te helpen of dat jullie licht moeten sturen terwijl jullie hier zijn. Er is gewoonweg geen moeten omdat het systeem complex is met variëteit. Ditmaal zijn er enkelen gewoon hier om de energie vast te houden van wie zij zijn en waar zij zijn. De volgende keer zullen zij het werk doen maar voor nu nemen zij pas op de plaats. Sommigen van jullie hadden deze speciale attributen en dat is noodzakelijk en nodig op de planeet. Net als bij een spirituele estafetterace geven sommigen het stokje gesmeerd door en gaan zitten en wachten af, maar zij nemen allemaal deel aan de gebeurtenis.

Sommige oude zielen houden de energie gewoon vast en zijn zich helemaal onbewust van de bovennatuurlijke reis. Dit lijkt op de herijking of verjonging van een oude ziel. Toch zouden enkelen van jullie kunnen zeggen: ”Ik weet niet zeker of ik dit leuk vind. Het lijkt op verspilling van het leven van een oude ziel – 89 jaar of meer!” Geliefden, is het een verspilling als jullie drie weken op vakantie gaan? Nee. Jullie komen vaak uitgerust terug en zijn klaar voor het werk! Het is complex en jullie kijken naar dingen in het licht van een “leven”. Maar voor ons is het gewoon een voorbijgaande dag. Het gaat allemaal om timing. Bedenk dus niet wat werkt en wat niet werkt op basis van jullie “levensklok.”

In de nieuwe energie hebben oude zielen een grote impact op de planeet. Degenen die hier het vaakst zijn geweest zullen beter dan ooit weten wat zij moeten doen met de condities die zij aantreffen als zij aankomen.

De Wind van het Bestaan Categorieën: Nieuw en Leren.

NIEUW: Er komen altijd eerstelingen. Dat moet ook omdat de planeet een geometrische expansiegrens heeft (bevolkingsgroei). Begrijpen jullie dus, logischerwijs, dat er steeds nieuwe zielen arriveren? Het is duidelijk. Maar jullie kunnen een eersteling in een minuut herkennen als jullie het hem gaan praten. Jullie zeggen A en horen B. Jullie vragen hen om naar links te gaan en zij gaan naar rechts. Zij hebben geen idee over wat dan ook en over hoe dingen werken tussen mensen. Zij begrijpen helemaal niet of een ding goed of slecht is. Gepast gedrag is een mysterie – en dat laten zij vaak zien.

Zij weten niet hoe leven in het algemeen werkt. Jullie zullen je hoofd van verbazing schudden omdat jullie niet kunnen geloven dat iemand zo kan zijn! Zij zijn nieuw. Zij weten niets van de menselijke natuur. Zij zijn degenen die makkelijk bedonderd kunnen worden door andere mensen die dat willen.

Nogmaals, jullie zullen je hoofd schudden en denken: “Zijn zij pas aangekomen?” Ja, dat zijn zij.

Zij zijn naïef tot het maximum in alle richtingen en jullie hebben hen gezien. Elk van hen moet nog enkele keren teug komen voordat zij het hele proces van de manier waarop het leven werkt, begrijpen. Er is er dus altijd een aantal van hen aanwezig. Zij worden niet geacht op een bijeenkomst als deze te komen en zij zijn beter af bij een ontmoeting die leert “hoe mensen werken”. Velen van hen gaan op de divan van een psychiater liggen om meer over zichzelf te ontdekken en, vreemd genoeg, eindigen veel van hen zelf als psychiater! Dit komt omdat de menselijke natuur zo’n oneindig mysterie is om door hen opgelost te worden dat zij zich volledig bewust zijn dat zij hulp nodig hebben en dus worden zij helpers van andere eerstelingen.

LEREN: Na een paar levens komen velen binnen in een bepaalde staat waarbij er intuïtief bewustzijn is over hoe de dingen op de planeet werken. Er is een betere emotionele balans en dan is die mens een leerling. Spirituele kennis kan dan vergaard gaan worden.

Leerlingen vormen een duidelijke categorie. Dit zijn de potentiële ontwakers want zij zijn degenen met het potentieel om naar een plaats als deze te komen, de waarheid te horen, die wel of niet te herkennen, en weer te vertrekken. Als zij dit niet herkennen als iets waar zij een relatie mee hebben betekent dat gewoon dat de tijd nog niet rijp is. Nogmaals, onthoud het axioma over het terugkeren naar een minder bewuste staat. Dat kunnen jullie niet. Dus zelfs als jullie het ergens niet mee eens zijn of ergens op reageren betekent dat niet dat jullie het vergeten. De gekheid van vandaag kan de wijsheid van morgen worden. Het hangt gewoon van jullie zienswijze af.

Timing is alles. Mijn partner heeft mij vaak gevraagd: “Kryon, waarom moet ik rond mijn 45e ontwaken voor de waarheid? Het zou zoveel efficiënter zijn als ik dat vijftien jaar eerder zou doen!” Het antwoord dat ik gaf ging helemaal over timing. Het ging over de juiste leeftijd voor hem die hij nodig had om te doen wat hij nu doet en ook voor wat hij vervolgens gaat doen. Ik kom daar later op terug.

En zo, geliefden, zitten de genen die in de stoelen zitten of die dit lezen allemaal in de LEER-categorie. Dit zijn vaak oudere zielen en degenen die zijn ontwaakt voor spirituele vragen. Zij voelen wat er op de planeet gebeurt en willen meer weten. Zij hebben een nieuw bewustzijn dat de energie verandert en dat de Aarde hen nodig heeft. Zij weten ook dat elk pad anders is en dus zitten zij nu in deze stoelen of lezen zij deze transcriptie met dit in gedachten.

Dit is de manier waarop het werkt, oude zielen. Sommigen van jullie zijn vele malen ontwaakt voor de “Schepper binnenin.” Jullie bibliotheek zit vol met spirituele doelen. Sommigen van jullie zijn juist in dit leven ontwaakten realiseren je dat jullie oude zielen zijn. Nu jullie hier dus allemaal aanwezig zijn geef ik jullie een verstrooiing. Hij is van een complexiteit die jullie niet verwachtten en hij is er voor de nieuwe energie.

Een gevorderd, complex Kwantumattribuut.

Dit kan complex zijn, maar sommigen van jullie zijn er klaar voor. Dit idee is voor sommigen van jullie intuïtief, want het is spirituele logica. Ik noem dit alleen maar kort omdat ik dit al eerder heb gebracht en het nodig is om de uitleg over de winden zo compleet mogelijk te maken.

Zoals ik jullie heb verteld is er binnenin jullie een bibliotheek van Akasha. Dat wil zeggen dat er een waarheid is die jullie daaruit kunnen halen die universeel is. Maar op een zeer lineaire manier begrijpen jullie ook dat je alleen uit de Akasha-bibliotheek kunt halen wat je daar de laatste levens op Aarde hebt ingestopt. Waar of niet? Wij hebben daar in dit nieuwe jaar 2013 al over gesproken. Het antwoord is dat het afhangt van hoe kwantum je zult worden.

Nu, dit is heel moeilijk maar nu breek ik een onderwerp aan dat compleet niet-lineair is, luister dus goed. Als het waar is, lieve mensen, dat jullie zijn ingezaaid door een geascendeerd ras van een ander deel van het melkwegstelsel (de Pleiadiers) betekent dit dat jullie een stukje van hun DNA hebben! Alles dat zij weten zit in jullie DNA – en jullie weten waar ik naartoe wil, nietwaar? Dat betekent dat jullie kunnen ontwaken voor grote hoeveelheden kennis die niet gebaseerd zijn op aardse ervaringen. In plaats daarvan komt die van wat zij jullie gaven. Dit gaat veel verder dan wat wij jullie vertelden over jullie Akasha en brengt het naar een spiritueel kwantum-Akasha.

Er zullen mensen zijn die vragen: “Dat hebben wij bij ons als wij hier komen, nietwaar? Hebben zelfs de eerstelingen dat? Waarom herinneren wij ons dat dan niet?” Het antwoord is dit: in deze nieuwe energie (na 2013) zullen er mensen zijn die gaan gebruiken wat wij “kwantum Akasha-gereedschappen” zullen noemen. Hierbij inbegrepen zit ook het idee van het “ontginnen van de Akasha” (een attribuut dat wij eerder hebben gegeven) en ook het idee van “kwantum Akasha-erfgoed” dat het begin zal zijn van het herinneren van de originele galactische voorouderkennis. Dat zal uiteindelijk leiden naar kwantumuitvindingen op de planeet. Als mensen in hun evolutie meer kwantum worden beginnen zij deze nieuwe gereedschappen op te pikken. Het is gerelateerd aan het DNA en wij hebben daar vaak over gesproken. Het is “herinnering.” Maar deze dingen gaan zich alleen voordoen bij de oudste zielen onder jullie want het gebeurt alleen na de volledige realisatie van de “God binnenin.”

Karma.

Welke rol speelt karma bij dit alles? De leerling, degene die verder gaat dan alleen maar de staat van “aankomen op de Aarde” heeft iets dat karma wordt genoemd en dat is een grote energie om mee te werken. Laten wij dus uitleggen wat het is.

Karma is “onafgemaakte groepsenergie” die doorgaat van het ene leven naar het andere. Het drukt en trekt rondom jullie leven en heeft niets van doen met voorbestemming. In plaats daarvan heeft het alles te maken met aanleg. Als jullie veel karmische energie om je heen hebben heb je aanleg om naar links of rechts te gaan als er bepaalde condities plaatsvinden. Dit is gebaseerd op de energieën van het verleden en meestal vanuit menselijke interactie.

Wij gaven jullie deze informatie toen het eerste Kryonboek in 1993 werd gepubliceerd. Wij vertelden jullie dat oude zielen nu toestemming hebben om de energie van karma te laten vallen en hun eigen koers te gaan varen in het leven en de energie mede te scheppen die zij willen in plaats van steeds de veldslagen uit het verleden te hebben. Wij gingen verder met jullie te vertellen dat karma een oud leersysteem is dat jullie nu gepasseerd zijn.

Karmische energie is nog steeds nodig voor leerlingen die er nog niet klaar voor zijn om het te laten vallen en op basis van karma nog door hun lessen heen moeten gaan. Karma is niet beschikbaar voor de eerstelingen omdat de nieuwe ziel die binnenkomt geen verleden heeft om dit uit te halen. Dit is tussen twee haakjes de reden waarom zij zo stom kunnen doen! Bij de tweede of derde keer hier beginnen zij hun eigen karma te scheppen vanuit de energie van het normale leven dat hen dan tot dingen aanzet die zij in het vervolg moeten/kunnen doen.

Als de oude ziel het karma heeft laten vallen betekent dit dat hij er compleet mee heeft gebroken en dat het er in een volgend leven helemaal niet meer zal zijn. Nogmaals: hier is een kwantumattribuut dat zegt: “Wat jullie scheppen binnen het patroon van jullie DNA zal daar voor eeuwig blijven. Dat hoeft in een volgend leven niet nogmaals gedaan te worden.” Nogmaals, dit is geen voorbestemming maar weet dat wat jullie in dit leven doen het volgende leven vormt, en in deze nieuwe energie is dit diepgaand, oude zielen!

Contracten.

Ik wil het hebben over contracten. Dat woord wordt vaak verkeerd begrepen. Voelen jullie dat je een spiritueel contract hebt over dat je iets moet doen op Aarde? Sommigen van jullie zullen aankomen op Aarde en denken: “Ik doe hier wat ik geacht word te doen in deze stad omdat dat mijn contract is.” Terwijl jullie dus schijnbaar je contract vervullen, wat doen jullie dan als er iemand komt met een nog beter contract dat zegt dat jullie naar een andere stad moeten verhuizen? Het kan een spiritueel aanbod zijn dat je in een veel betere positie brengt om mensen te helpen? Oh, nee. Hier is een groot vraagstuk. Wat gebeurt er met je spirituele contract?

Een deel van jullie trekt in de richting van: “Ik moet hier blijven en doen waarvoor ik ben gekomen.” Een ander deel wordt verscheurd door besluiteloosheid. Uiteindelijk recht je de rug en zegt: “Mijn contract zegt dat ik hier moet blijven en mijn werk moet doen. Wat dan ook, ik zal mijn contract met God vervullen.”

Laat mij jullie een woord geven om te onthouden – onzin! Jullie contract is geschreven met onzichtbare inkt! Luister, oude zielen: Elke aparte dag van jullie leven heeft een herschrijfbaar spiritueel pad. Wisten jullie dat? Dit is de essentie van medescheppen. Het enige contract dat jullie hebben is om hier te zijn en dat wordt al vervuld terwijl jullie hier zitten of dit lezen. Pak dus die spirituele pen op en schrijf op wat jullie elke dag nodig hebben. Als er synchroniciteit bijkomt die jullie naar een ander gebied brengt kijk er dan naar zoals het is – het is waarom jullie gevraagd hebben! Voel de waarheid ervan als dit zich voordoet. Volg je intuïtieve gevoel en schrijf voor die dag een nieuw contract dat morgen weer kan verdwijnen als jullie het herschrijven naar iets dat nog beter is.

Oude zielen, jullie hebben nooit een mogelijkheid als deze gehad. In deze nieuwe energie kunnen jullie de Wind van het Bestaan veranderen om zich aan te passen aan wat jullie nodig hebben. In de komende paar jaren zullen jullie collectief op de planeet een aantal dingen beslissen. Doordat de oude energie uitgeput raakt zullen jullie de overhand krijgen.

Er zal meer integriteit komen en oude zielen zullen die scheppen. Soms zullen de oude zielen zich presenteren in jonge lichamen die snel ontwaken. Het plan van wat de Aarde is dat zich gaan t zich vormen. Nieuwe samenwerkingsverbanden van landen zullen zich gaan voordoen. Vele grenzen zullen vervallen en regeringen zullen beginnen een nieuw begrip van eenheid te begrijpen dat nooit eerder is gezien op de planeet.

Het zal uiteindelijk de zaden scheppen voor echte vrede op Aarde. Zelfs het Midden Oosten zal zich verheffen.

Ik heb het eerder gezegd: Er zal een toekomstige generatie komen die terug zal kijken en alles van voor 2012 zal beoordelen als: “het barbaarse tijdperk.” Jullie zullen een samenleving zien die zoals jullie weten in 2013 begon. Dat is de belofte van een echt demarcatiepunt dat binnen drie generaties zal komen.

Denk eraan. De menselijke geschiedenis ging altijd over oorlog en verovering. Toch beginnen jullie nu de hoek om te gaan. Als de oude energie langzaam afsterft, zal overleven worden gezien als eenheid en samenwerking. Het gebeurt al op de planeet, hebben jullie dat opgemerkt?

De wind van Bestaan zijn jullie die aan de puzzel werken, oude zielen, en jullie hebben geen karma en jullie hebben geen contract. In plaats daarvan zitten jullie in manifestatie. Het mag er niet zo op lijken, maar geef het een kans. Wij hebben dit eerder gezegd: Als jullie uit de staat van overleven gaan stappen en stoppen met je zorgen te maken over elk dingetje, zullen jullie uiteindelijk aankomen in een staat van manifestatie.

De staat van zorgen maken is wat jullie ouders leerden. Jullie erfden dat maar dat is niet wat verlichte wezens doen. In plaats daarvan manifesteren zij wat zij nodig hebben en maken zich geen zorgen over wat zij niet hebben want het komt naar hen toe als zij het nodig hebben door het proces van synchroniciteit – een verlicht concept dat geloofwaardigheid schept voor de wijsheid binnenin.

De Wind van Overgang.

De laatste wind is de Wind van Overgang. Jullie noemen hem dood. Wat kan ik hierover vertellen wat jullie nog niet weten? Wel, ik denk dat ik jullie veel kan vertellen. Allereerst, de regels: Jullie weten niet wat jullie niet weten. Jullie weten niet wanneer het gaat gebeuren. Wisten jullie dat wij nodig hebben dat sommigen van jullie hier heel lang blijven? Dat komt omdat jullie nog niet klaar zijn met wat jullie zijn begonnen. Van anderen hebben wij de overgang eerder nodig om jullie eigen plan te volgen. Wij hebben jullie op een nieuwe plaats nodig terwijl jullie jong zijn. Wij hebben het nodig dat jullie Akasha-kennis vroeg gaat ontwaken en zich blijft ontwikkelen wat jullie nu ontwikkelen omdat jullie dan de energie van de jeugd hebben.

Wij hebben jullie op een bepaalde leeftijd nodig zodat jullie het werk aankunnen, precies zoals jullie dat hebben gepland. Wij hebben jullie ook jong nodig om verschillende redenen die duidelijk zijn als je erover nadenkt vanuit ons standpunt. Jullie weten dus niet wanneer jullie vertrekken. Gooi de angst voor deze overgang weg zodat jullie de redenen begrijpen die diepgaand zijn en die jullie hielpen scheppen toen jullie aan mijn kant waren. Juist het ontwakingsproces helpt bij het beslissen waar jullie de energie heen gaan brengen en weer door de Overgang zullen gaan.

Ik wil jullie een attribuut geven waar jullie waarschijnlijk niet aan gedacht hebben: Dood is angstaanjagend. In de lichamelijke zin hebben jullie een ongelooflijke wil om te overleven. Het laatste wat iedereen wil, zelfs bacteriën, is doodgaan. Overlevingsdrang zorgt ervoor dat jullie blijven leven en niemand loopt eenvoudigweg de dood tegemoet. Dat zal zo blijven want dat is de manier waarop het moet zijn.Maar er is een geschenk voor jullie dat wij jullie geven en dat jullie zelfs niet kennen.

Op het moment van Overgang, als je hart stopt en je de laatste adem uitblaast, zijn wij erbij. Alle engelen van de Grote Centrale Zon zijn er ook bij en zij stralen een licht uit dat jullie je vredig laat voelen. Het is een vrede die zo groot is dat angst er niet kan bestaan. In een fractie van een seconde weten jullie dat het goed is. Jullie kunnen dat spirituele anesthesie noemen, maar wij noemen het een geschenk van de Schepper.

De Wind van Overgang is dus prachtig vanuit ons standpunt gezien, een kwantum-standpunt. Hij vertegenwoordigt dat moment waarop jullie je realiseren dat jullie klaar zijn met dit leven. Het duurt maar een seconde en dan is het weg. Dan gaan jullie naar het proces van een driedaagse herinnering van wie jullie zijn. Een deel van jullie is nog steeds op de planeet en een deel van jullie is bij ons. Het is allemaal prachtig.

Sommige mensen hebben een bijna-dood–ervaring gehad en verklaarden het zo goed als zij konden maar zij zeggen allemaal dat zij anders terugkwamen. Oh, mensen, zij zagen er een stukje van: zij zagen een stukje van de Schepper toen zij terugkwamen en later tegen jullie zeiden: “Je zult het niet geloven! Ik was even dood en hoorde gezang en zag licht.” Vraag het hen maar en zij zullen het jullie zeggen. Dit is dus het geschenk van overgang waarover wij nooit hebben gesproken. Er zit geen angel in de dood, mensen. De enige angel is er voor de mensen die blijven en niet weten waar jullie zijn. Zij denken dat jullie voor altijd weg zijn, maar dat zijn jullie niet. Dat geldt ook voor de zielen die jullie door de jaren heen zijn verloren, lieve luisteraar en lezer.

Wisten jullie dat je overleden ouders bij jullie zijn tot je laatste adem? Zij houden de hele tijd je hand vast. Dit is complex, maar het is een onderdeel van een prachtig, multidimensionaal systeem van zielsgroepering. Sommigen van jullie weten dat ik gelijk heb, want jullie hebben hen gevoeld.

Mensen, jullie moeten weten dat jullie zielengroep op tegelijkertijd op verschillende plaatsen kan zijn. Wij hebben jullie die informatie eerder gegeven. Zielen kunnen ergens anders op de planeet geïncarneerd zijn als lichamelijk mens en tegelijkertijd bij jullie zijn als wat jullie zien als gidsen. Vraag niet “waarom” omdat dit in jullie realiteit niet logisch is. Het is een prachtig systeem. De dood heeft geen angel!

Als jullie iemand zijn verloren wil ik dat jullie je dit herinneren: Het mag erop lijken dat zij voor altijd koud en verdwenen zijn, maar dat is alleen maar in 3D en het is niet de waarheid. Zij zijn in leven, voelen zich goed en kijken naar jullie en hopen dat jullie de energie van liefde zien die zij vertegenwoordigen. Zij zijn niet weg.

Dat zijn de Drie Winden voor vandaag. Ik houd ervan om over deze dingen want zij liggen mij na aan het hart. Ik werk met alle drie en ik werk ook op dit moment met hen. De energie die Kryon is, is een groep. Het is net zoals bij jullie want jullie hebben deze attributen ook. Op dit moment ben ik ook een onderdeel van een groepdie werkt met degenen die in de Wind der Geboorte staan. Ik verwelkom ook degenen die door de Overgang gaan–op dit moment. Dit is de rol van Spirit door het Hoger Zelfs dat van jullie is. Ontdek de God binnenin. Als jullie dat doen zullen jullie ook zien dat het plan prachtig is, geliefden.

En zo is het.

Kryon.