Kryon intensieve Retraite – Banff, AB, Canada: 2. De Muur van het Verleden. 

Kryon intensieve Retraite – Banff, AB, Canada 

Lee Carroll / 28 augustus 2020
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

2. De Muur van het Verleden. 

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst 

In de rij van gebeurtenissen die zich nu wereldwijd voordoen…..waar bevinden jullie je op dit moment aangaande al deze dingen? Comfortabel? Angstig? Goed? Lerend?

Waar jullie je ook bevinden, lieve mensen, vertel ik jullie dat er attributen rondom deze dingen zijn die voornamelijk te maken hebben met jullie verleden en zij zijn de belangrijkste dingen waarover wij spreken, dingen die elke mens kunnen helpen om voorbij die barrière te komen, die jullie verleden is. Ik spreek nu niet over de dingen waarover mijn partner en ik eerder hebben gesproken…. Ik heb het over een paradigma dat totaal nieuw is. Ik spreek tegen oude zielen die je hele leven in het bovennatuurlijke, esoterische, waren. Ik weet dit! Sommigen van jullie werden hierin geboren en dit betekent dat jullie vanaf het begin de dingen niet geloofden die jullie werden verteld en daarom zijn sommigen van jullie niet eens welkom bij hun eigen familie….ik weet wie hier zijn. Ik weet dat sommigen van jullie onderweg beslissingen hebben genomen en inderdaad, er was een ander paradigma te zien. Misschien wel: “God IS groter” en jullie hebben de overgang gemaakt. Mijn partner is er een van want hij begon zijn reis rond zijn vijfenveertigste door de vraag te stellen: “Is God groter dan mij werd verteld?” Hij is dus door alles heen gegaan wat ik nu van jullie vraag: Hoe zitten jullie hierin?

Het verleden wordt een muur. Vreemd genoeg staat deze muur voor jullie en niet achter jullie….een muur van jullie verleden waar jullie over moeten klimmen of doorheen moeten gaan omdat hij soms maar langzaam oplost, zodat jullie echt kunnen zien of er iets aan de andere kant is. De muur bestaat uit indoctrinatie, angst, en alweer: training. Ik wil dat jullie je allen deze muur voorstellen, jullie verleden. Jullie hoeven geen aanloop te nemen om door de muur te breken of wat dan ook waarvan jullie denken dat het nodig is omdat jullie er niet doorheen hoeven te breken. Wat jullie moeten doen is herkennen dat hij er is en vragen: “Is er iets dat groter is aan de andere kant van de muur en dat ik zou moeten weten?” Als jullie dit vragen, lieve mensen, geven jullie toestemming om te WETEN, dat is alles. Jullie zeggen niet: “Ik geloof wat Kryon zegt en daardoor zal ik alles laten vallen wat er ooit tegen mij is gezegd en zal ik het onbekende accepteren!” Dat is niet nodig….het is niet eens noodzakelijk. Wat is het beste? Jullie kunnen beginnen met deze muur langzaam te laten verdwijnen….een stukje tegelijk, een steen tegelijk afbreken, maar ik wil wel graag dat jullie de stenen bewaren zodat jullie, als het niet voor jullie werkt, de muur weer kunnen opbouwen. Begrijpen jullie wat ik wil zeggen?

Maar heel weinig mensen hebben hem ooit weer opgebouwd, lieve mensen, want wat jullie aan de andere kant van de muur zien…. Jullie zien iets dat jullie niet hadden verwacht….verandering van leven, gezondheid, langer leven, compassie, schoonheid, vriendelijkheid….en jullie willen de muur niet weer opbouwen. Maar in alle eerlijkheid, jullie kunnen dit wel! Wij vragen jullie om alles te veranderen en de dingen die jullie zijn verteld weg te gooien, misschien wel van al je levens omdat jullie Akasha een deel van de muur is.

Ik wil dat jullie je voorstellen dat jullie de muur langzaam afbreken en op onderzoek uitgaan, en de manier waarop jullie onderzoeken, lieve mensen, is met je hart, met je pijnappelklier en natuurlijk met jullie hersenen, jullie logica en dan de vragen gaan stellen, de affirmaties opzeggen en de dingen doen waarover wij hebben gesproken en die de mogelijkheden voor jullie zullen openen. Als jullie de intentie hebben om te weten is dit het moment waarop de waarheid zal gaan binnenkomen. Als jullie altijd stijfkoppig zijn en zeggen: “Nee, niet voor mij, niet voor mij!” zal er niets komen omdat jullie intentie dan is dat jullie de muur in stand willen houden en er zijn heel veel mensen die willen dat de muur overeind blijft.

Maar degenen die de intentie hebben om op zijn minst te weten, gaan door de muur heen kijken, of hebben hem deels afgebroken zodat jullie over de muur heen kunnen kijken en vanaf dat moment gaan jullie langzaamaan dingen zien die logisch zijn en als jullie er op dat punt voor kiezen om verder te gaan en nog een beetje verder is dit hetzelfde als wat er met mijn partner, de technicus, gebeurde. Hij had een aha-ervaring toen hij in de stoel zat, maar dit veranderde zijn verleden niet want hij had er nog vier jaar voor nodig om het te begrijpen, zich er prettig bij te voelen en dingen te weten, ook al was ik al die tijd al bij hem.

Dit is de manier waarop de mens werkt, lieve mensen, vaak langzaam….en dan is er ook nog de spontane verwijdering van de muur. Maar meestal doen mensen dit langzaamaan. Dit is de uitnodiging die er altijd al is geweest: onderzoeken, kijken….is het mogelijk dat er meer is dan jullie is verteld?

Laat mij jullie nog iets meer vertellen over deze muur en hoe meedogenloos die kan zijn. Vele dingen zetten zich in patronen vast in jullie hersenen, jullie synapsen en neuronen, op een manier die het voor jullie bijna onmogelijk maakt om iets anders te geloven. Soms wordt dit gedaan met angst. Als jullie ergens bang genoeg voor zijn, zelfs als dat iets voorbij is, zullen jullie nog steeds bang zijn.

Ik heb een voorspelling gedaan en die gaat over covid19. Er zijn mensen die daar panisch voor zijn en hun mondkapje zelfs in huis dragen terwijl zij dit helemaal niet nodig hebben omdat zij met geen ander mens in contact komen….maar zij dragen het toch….voor het geval dat… Er zijn mensen die de natuur in gaan of naar het strand waar bijna geen mens is, maar toch dragen zij hun masker omdat zij bang zijn, heel bang! Zij willen het virus niet en daarom het masker….zij willen er niets van hebben en daarom zijn zij bang tot op het niveau dat het zelfs niet meer logisch is.

Laten wij zeggen dat er een of twee jaar voorbij gaan, laten wij zeggen drie jaar en dat het virus weg is omdat de infectie nu heel ver weg is. Het is voorbij, de pandemie is voorbij. Laat mij jullie vertellen wat er met deze mensen zal gaan gebeuren. Zij zullen een masker in hun zak meedragen. Wij zullen dit het masker-in-de zak-syndroom noemen….omdat zij zo bang waren voor wat dit was. In hun geest en zienswijze is dit vastgezet en het zal niet makkelijk weggaan. Je zou kunnen zeggen dat dit de Muur van Angst is….een muur die zij niet makkelijk kunnen beklimmen vanwege het virus, maar zij hebben hun masker. Daar heb ik het over.

Weten jullie dat er bepaalde wetenschappers zijn die hetzelfde doen? Een wetenschapper die dagelijks met bepaalde natuurkundige wetten werkt gebruikt dit zelf misschien ook elke dag en vertrouwt daar ook op….het was een deel van hun training….een deel van hetgeen hun instructeurs hen gaven. Dan gaan zij anderen daarvan overtuigen en staan zij er als een bastion van wetenschappelijke kennis. Dan gebeurt er iets, misschien een nieuwe wetenschappelijke ontdekking die hetgeen zij dachten een klein beetje verandert….een ontdekking waardoor men een paar van de wetten moet herschrijven vanwege hetgeen men ontdekte. Als deze wetenschappers dit zien zeggen zij: “Nee, dat kan niet, dat kan niet kloppen!” Dan gaat er een jaar of zo voorbij en komen er publicaties die aan de wereld getoond worden en gaan de wereld en de wetenschap langzaamaan denken dat zij een beetje dienen te veranderen. Maar niet zij! Niet degenen die zeiden: “Dat kan niet!” Zij zullen het nooit geloven. Wisten jullie dit? Zij zullen altijd vasthouden aan wat zij geloven….wat er ook gebeurt en hoe sterk het bewijs ook is. Dat is nogal een muur!

Laat mij jullie een metaforisch voorbeeld hiervan geven: Dit is een metafoor….een grappige. Laten wij zeggen dat jullie zijn opgegroeid en dat jullie altijd is verteld dat de maan van kaas is gemaakt. (Kryon lacht) en dat is wat jullie is geleerd. Het staat in alle boeken: de maan is van kaas gemaakt! Terwijl jullie opgroeiden ontdekte men dat dit feitelijk niet zo is…..hij lijkt veel op de Aarde….dezelfde geologische attributen, dezelfde chemie en hij is gemaakt van stof. Maar in jullie zienswijze en jullie geest bestaat hij altijd uit kaas. Wat doen jullie daaraan? De meesten zullen zeggen dat dit dom is omdat jullie nu weten dat hij niet van kaas is gemaakt maar van stof en elementen. Waarom zouden jullie dus doorgaan met denken dat hij uit kaas bestaat?

Dit is een muur! Dat is niet alles….jullie bevinden je onder vrienden….wij noemen hen de maan-kaas-mensen. Jullie komen allemaal samen omdat jullie geloven dat de maan uit kaas bestaat. Deze mensen hebben dezelfde training gehad als jullie. Jullie hebben dus een hele groep die negeert wat de waarheid is…..de maan-kaas-mensen tot hun laatste adem….de maan is gemaakt van kaas! Begrijpen jullie wat ik hiermee wil zeggen?

Hoe zitten jullie hierin? Hoe groot is de muur? Wat is voor jullie het volgende? Hier is de uitnodiging: Ik wil dat jullie het verleden zien als iets dat veranderd kan worden. Ik wil dat jullie naar de muur kijken en zeggen “Welk risico is er hier? Wat is het risico als ik de blokken weer terug kan plaatsen en ik kan doorgaan met geloven wat mij werd geleerd en verteld en wat ik denk. Wat is het risico?”

Er is echt helemaal geen risico. Jullie kunnen met vrije keuze altijd teruggaan naar waar jullie maar willen en naar wat jullie denken dat je waarheid is.

Tegen wie spreek ik nu eigenlijk? “Wel, Kryon, duidelijk tegen deze mensen hier, niet tegen mij!” Nee, ik spreek tegen helers, zieners die in vorige levens kunnen kijken, ik spreek tegen de mediums en alle mensen die wat men noemt esoterisch zijn….er is een nieuw paradigma voor jullie! Jullie hebben ook een muur die zegt: Hier is een energie die altijd al zo is geweest want ik heb die persoon geheeld en zo moet het nu ook wel zijn!” Wat als het is veranderd en er nieuwe wetten van spirituele energie zijn omdat de sluier wordt opgetrokken tot op het punt waarop jullie dit niet meer nodig hebben? Wat als de zon opkomt naar plaatsen en donkere gebieden? Wat denken jullie van de mensen die zich reinigen, reinigen en loslaten omdat de energie zo afschuwelijk is? Dit doen jullie omdat dit jullie zo is geleerd en jullie van alles deden en de energie ietwat verbeterde.

Wat hebben jullie onlangs gevoeld….wat hebben jullie jezelf toegestaan om onlangs te voelen? Wat als de energie van deze planeet zoveel is veranderd dat jullie niets meer hoeven te reinigen, op te lossen? O jee, dit is controversieel! Gaan jullie nu stoppen met kijken en je richten op hetgeen jullie willen weten? Wat als….luister….luister….jullie energie als oude zielen, lichtwerkers die jullie zijn, zoveel begint toe te nemen dat de energie – waar jullie ook lopen – en die altijd duister was – van jullie vandaan rent….en als jullie een kamer binnengaan waar een cliënt ligt om geheeld te worden, de duisternis zo snel hij kan van jullie wegholt omdat het licht de kamer vult….veroorzaakt door….JULLIE!!! (Kryon lacht)

Wat als dit het geval is? Realiseren jullie je dat al deze heling komt doordat jullie het duister laten verdwijnen door het licht dat jullie zijn?

Dit is waar wij het over hebben en het is een nieuw natuurkundig fenomeen. Het is esoterisch en bovennatuurlijk en echt! Dit zijn de dingen waarover wij steeds spraken en zij zijn niet alleen voor de helers en psychologen, zij zijn voor iedereen die kijkt, luister en leest. Het is nieuw, lieve mensen, en iets waarvan jullie je bewust zouden moeten zijn, lieve mensen, omdat dit jullie pracht verhoogt, waarheen jullie ook gaan nemen jullie dit alles met je mee. Denken jullie dat ik gelijk heb? Zijn jullie er bang voor? Denken jullie: “Kryon, je bent gek. Het heeft altijd zo gewerkt en dat zal het nu ook doen!” Nee, dat zal het niet., maar als jullie je muur hoog genoeg hebben gebouwd zullen jullie het nooit weten en als jullie je licht niet laten schijnen waar het duister is, zullen jullie hiermee doorgaan en de engelen die jullie zien zullen evenveel van jullie houden (Kryon lacht) en zeggen: “Wel, lieverd, op een dag zal jij wel uitvinden hoeveel licht jij in je hebt!”

Dit is de boodschap van vandaag en het is de boodschap die wij altijd zullen uitdragen, maar nu is het een speciale boodschap waarin wij spreken over een Nieuwe Aarde….een Nieuw Normaal….zelfs voor de oude ziel.

En zo is het.

Kryon