Kryon intensieve Retraite – Banff, AB, Canada: 3. Beproevingen van de Oude Ziel. 

Kryon intensieve Retraite – Banff, AB, Canada 

Lee Carroll / 28 augustus 2020
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

3. Beproevingen van de Oude Ziel. 

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst Het is voor vele mensen moeilijk te begrijpen waar channeling werkelijk over gaat. Zij zeggen dat het vreemd is, misschien mysterieus en voor sommigen zelfs occult. Anderen herkennen het voor wat het is want het gebeurt al eonen lang op deze planeet op zoveel verschillende manieren. Soms gaat het alleen maar door de intuïtie van de sjamaan. De sjamaan zal het intuïtief voelen, naar plaatsen gaan en onderwijzen en hij zal begrijpen dat de voorouders met hem/haar in contact staan. Dit wordt allemaal gechanneld. Als het erop lijkt dat een mens een boodschap van de andere kant van de sluier ontvangt die vol van liefde en eer en al dat soort dingen is dit al snel verdacht omdat het niet komt uit wat jullie een geautoriseerde bron noemen.
Laat mij jullie vertellen over geautoriseerde bronnen. Sommige ervan zijn in jullie westerse cultuur, sommige in jullie oosterse cultuur. Als jullie individuen op de planeet hebben, misschien gewone stervelingen, die geraakt wordt door de liefde van God en zij opeens – door de engelen rondom hen – boodschappen doorkrijgen die zij zo snel als zij kunnen opschrijven….sommigen in gevangeniscellen, maar de woorden zo diepgaand zijn dat zij Heilige Geschriften vormen. Het meeste wat jullie lezen en jullie meest geliefde Geschriften van jullie favoriete meesters en hun volgelingen, is gechanneld, lieve mensen. Is dit geautoriseerd? Vandaag de dag natuurlijk wel maar in die tijd was dit niet zo.

Wat is geautoriseerd zijn nu in werkelijkheid? De boodschappen die ik jullie nu breng zijn voor jullie vanuit deze bron, deze engelenbron die onmetelijk van jullie houdt en wil dat jullie heel veel weten over wie jullie werkelijk zijn. Er is een systeem dat velen die dit horen niet echt begrijpen en misschien hebben jullie hier nooit van gehoord….ik noem het de Akasha! Juist deze naam heeft vele definities. Het lijkt misschien een energie maar het is een energie die gaat over een energiesysteem. Er zijn mensen die denken dat de Akasha jullie menselijkheid vertegenwoordigt, de ziel….jullie menselijkheid binnen de ziel en die jullie door vele levens op deze planeet geleidt. Zo gauw wij dit zeggen zijn er velen die hun hoofd schudden en zeggen: “Leuk dat jij het over vorige levens hebt, maar daar geloven wij hier niet in, in dit moderne land waarin jouw partner hier zit.” Jullie hebben gelijk. Lieve mensen, ik vertel jullie de waarheid: Dit systeem is intuïtief. Dit systeem wordt door Inheemsen op zeer vele manieren al duizenden jaren bezeten….denk daar eens aan. Zij geloofden dat zij terug kwamen, zelfs als hun eigen voorouders.

Wat was het eerste georganiseerde, religieuze systeem op de planeet? Als jullie teruggaan en uitzoeken wat dit was zullen velen zeggen dat dit de Hindoes waren. Het hoofdbestanddeel was de Akasha, soms de energie van karma…dat wat jullie doen op de planeet schept een energie waarmee jullie om moeten gaan als jullie terugkomen. De Boeddhisten voelen hetzelfde. In feite is de Akasha zozeer levend bij de Boeddhisten dat zij hun leiders kiezen door de Akasha te bekijken terwijl zij nog kinderen zijn. Met andere woorden, de priesters en de monniken zullen gaan naar het betreffende dorp en zullen de nieuwe leider vinden door gewoon naar de kinderen die jonger zijn dan acht jaar te kijken en te zien wie zij zijn. Het merendeel van de planeet, lieve mensen, gelooft in leven na de dood en in vorige levens. Jullie vormen een minderheid. Jullie hebben deze systemen opzij geschoven om een ander systeem te hebben. Ik zal jullie dit vertellen: het betekent niet dat het niet meer bestaat omdat jullie het hebben weggegooid. Het is een van de meest diepgaande bestuurders van de menselijke energie en van wat er dagelijks in jullie leven gebeurt. Deze Akasha zal in relatie gebracht worden in deze channeling en met zelfwaarde. Allereerst wil ik dat jullie even gaan nadenken. Haal even diep adem.

Lieve oude zielen. Wat jullie ook denken….jullie zijn hier eerder geweest. Jullie hebben op deze planeet geleefd en hebben een paar van de meest verbazingwekkende dingen ervaren, afschuwelijke dingen, trieste en blije. Stel je eens voor: leven na leven na leven….in woelige tijden, maar met een attribuut waar ik het over wil hebben. Nummer 1: Deze planeet heeft zich letterlijk eonen lang en met vrije keuze door oude energie heen geworsteld. Jullie hebben ervoor gekozen om niet te ontwaken, voor oorlog na oorlog, om in donkere energie te zijn die maar bleef en bleef en die maar niet beter werd, en daarom ben ik hier, lieve mensen, omdat er een Opwaardering is die de realiteit en het bewustzijn zal gaan beïnvloeden en alle dingen die onstabiel waren, inclusief de menselijke natuur, zullen gaan veranderen. Maar dit is niet het onderwerp. Het onderwerp zijn jullie en de oude energie. Hier is een attribuut waarvan ik wil dat jullie ervan afweten: elke keer als jullie op de planeet komen is het als een school en wat jullie leren gaat over jullie zelf, de menselijke natuur, wat werkt en wat niet werkt. Maar hoe vaker jullie hier zijn geweest, hoe meer verlicht jullie worden op de school en dit betekent dat als jullie terugkomen, jullie een gevoel hebben dat jullie hier eerder zijn geweest. Ook al zit het niet in je bewustzijn, jullie innerlijk aangeborene weet het, jullie pijnappelklier weet het….jullie zijn hier eerder geweest en jullie weten hoe de dingen werken. Maar de vierde, vijfde, zesde, zevende keer dat jullie hier komen zijn jullie oude rotten, zoals men dit noemt, en gaat er iets anders groeien….jullie bewustzijn omtrent de Schepper! Ook al is het een bende op de planeet en zitten jullie in het laagste duister….is er toch op een bepaald niveau een vonk in jullie die zich dingen herinnert. Elk leven is een laag, oude zielen, het is een laag met ervaringen die leidt naar hetgeen leidt naar de wetenschap dat jullie niet alleen zijn.…dat er een Creatieve Bron is….de liefde in dit Universum en dat er dingen zijn die jullie kunnen doen om heling te scheppen, je realiteit te veranderen en er gebeden in je gedachten komen op vele verschillende manieren en vele verschillende soorten beschrijvingen daarvan. Meditatie is een vorm van gebed. Stil zijn en niets zeggen….is een vorm van gebed. Gewoon zitten en van je laten houden is een vorm van gebed….jullie hebben de herkenning dat jullie je aansluiten op een bron van buitenaf.

Leven na leven na leven gaan jullie naar een plaats die jullie kennen, jullie zijn geboren met deze kennis….maar jullie hebben nog steeds met een zeer lelijke Aarde te maken, nietwaar? Hoe vaak denken jullie dat jullie hier zijn geweest? Als jullie Lemuriers zijn waren dit duizenden keren. Zelfs voor de oude zielen zijn het er honderden en jullie hebben allemaal het attribuut dat jullie beter weten, dingen weten, en wat jullie om je heen zien weerspiegelt niet de pracht waarvan jullie weten dat die God is. Wat lijkt er dus met jullie te gebeuren? Stel je eens voor dat jullie naar deze planeet komen in een half-ontwaakte staat. Dit betekent dat jullie een bepaald gevoel hebben dat er iets achter de sluier is. Nog beter, misschien komen jullie geheel ontwaakt naar deze planeet en WETEN dat er iets achter de sluier is en dat jullie van gebeden afweten en weten dat de majesteit van God daar is. Jullie voelen dat daar engelachtige eigenschappen zijn en misschien beginnen jullie een licht op Gaia te zijn.

Wat gebeurt er met jullie als dit plaatsvindt? Ik zal jullie dit vertellen: Als jullie dit zelfs al benoemen in een lage energie zal men jullie vragen om het dorp te verlaten omdat jullie niet bij hen passen. Jullie passen dus niet bij een laag energie-bewustzijn. Niet al te lang gelden hadden jullie feestelijke gebeurtenissen….men ging op een schavot een aantal mensen onthoofden….”en vergeet niet je kinderen mee te nemen!” (Kryon lacht) Dit is echt nog niet zo lang geleden, lieve mensen, dit gebeurde. Laten wij zeggen dat jullie erbij zijn en het afschuwelijk vinden omdat jullie een zacht bewustzijn hebben, het bewustzijn van een oude ziel. Wat doen jullie daarmee? Het antwoord is: jullie leerden het om niets te zeggen want als jullie zouden zeggen dat jullie het daar niet mee eens waren en dit niet goed was, zouden zij naar jullie wijzen en zeggen dat jullie de volgende zouden zijn om onthoofd te worden. Jullie hebben voor hen magie, jullie bevinden je op een plaats die zij niet kunnen begrijpen.

Leven na leven na leven moesten jullie leren om stil te zijn over wat jullie wisten. Lieve mensen, ik zal jullie vertellen wat dit doet…..zelfs in deze tijd, in deze cultuur, voelen jullie je opgejaagd. Jullie voelen dat je beter niets kunt zeggen want jullie herinneren je de laatste keer en de keer daarvoor en de keer daarvoor enz. Misschien zijn sommigen van jullie hiervoor gedood, op vreemde plaatsen opgeborgen of hierdoor misschien veranderd. Sommigen van jullie waren inderdaad sjamanen en hadden de magie! Sommigen van jullie konden helen….”maar vertel het niemand!” omdat zij denken dat jullie heksen of tovenaars waren.

Zo laag is de energie op deze planeet geweest en daarom roept jullie Akasha, nu jullie ontwaken, om stil te zijn en niets te doen….gewoon blijven zitten! Dit veroorzaakt een gevoel van zeer lage zelfwaarde en dat jullie niets kunnen doen waarvoor jullie zijn gekomen. Niemand kent jullie. Niemand gelooft in jullie en jullie zitten hier en lopen op een planeet terwijl jullie zoveel meer weten. Jullie zien andere dimensies terwijl degenen om je heen precies blijven wie zij zijn. Jullie zien kleuren terwijl allen om jullie heen alleen maar zwart en wit zien. Dit leidt jullie precies naar het nu.

Er is een Opwaardering aan de gang, lieve mensen….kleuren komen eraan! JULLIE TIJD IS HIER!! Alles waar jullie doorheen gingen heeft jullie geleid naar een plaats waarover wij jullie hebben verteld. Het gebrek aan zelfwaarde door het verleden moet losgelaten worden en dit is niet zo moeilijk want opeens zijn er mensen die willen geloven….opeens zijn er mensen om jullie heen die willen hebben en nodig hebben wat jullie hebben. Als jullie helers zijn willen zij hebben wat jullie hebben, als jullie grootsere dingen kunnen zien dan anderen en een betere intuïtie hebben, willen zij dit ook hebben. Jullie hoeven niet meer bang te zijn om weggezet te worden, in de hoek gezet te worden, want deze keer zullen zij willen hebben wat jullie hebben.

Licht gaat aantrekkelijk worden. Licht gaat veel beter naar deze planeet komen dan het ooit heeft gedaan. De Opwaardering zorgt hiervoor.

Dingen zijn niet altijd wat zij lijken te zijn, lieve mensen, maar nu zijn jullie hier met een doel. Als jullie hier zitten en denken dat deze planeet op je drukt en dat jullie slachtoffers zijn, hebben jullie het nog niet begrepen. Deze planeet wacht op jullie, dat jullie opstaan en haar groeten en jullie zijn door haar school gegaan. Nu zijn jullie geslaagd en komen er dingen en de overvloed en compassie die jullie willen en nodig hebben. Daarvoor zijn jullie hier gekomen….niet om in de ellende te zitten en te denken dat jullie niets waard zijn.

Dit is de verandering. Daarom zijn jullie oude zielen en dit is wat jullie moeten leren, lieve mensen.

Dit is vandaag de boodschap van Kryon en die gaat over zelfwaarde.

En zo is het.

Kryon