Kryon intensieve Retraite – Banff, AB, Canada: 5. De Gaia-verbinding. 

Kryon intensieve Retraite – Banff, AB, Canada 

Lee Carroll / 28 augustus 2020
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

5. De Gaia-verbinding. 

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst

Alweer vertellen wij jullie die dingen waarvan het nodig is dat jullie hen horen. God is niet in een vacuüm, echt niet. God is wat wij de Creatieve Bron van alle dingen noemen. Stel je eens voor dat er een Bron van Schepping is, een Bron die ook de mens omvat als deel van de actieve liefde en compassie die zich bevonden in de creatie van alle dingen. Stel je een Creatieve Bron voor die weet wie jullie zijn. Er zijn mensen die naar de grootsheid van het Universum kijken en zich afvragen hoe dit mogelijk is….dat de Schepper van het Universum jullie namen kent en weet wie jullie zijn en dat jullie in het systeem zitten als een onderdeel van deze Creatieve Bron. Jullie hebben een ziel en de mensheid ziet deze ziel als zeer interessant. De mensheid spreekt bijna collectief, het overgrote deel van de planeet, over de ziel…..de term die bij de scheepvaart wordt gebruikt: “Hoeveel zielen zijn er aan boord?” zegt men.” De ziel is het voertuig dat apart van de mens lijkt te staan en dat als de mens overlijdt, doorgaat, weet je?” Dit komt omdat zovele mensen intuïtief voelen dat er iets in hen is dat veel groter is dan het lichaam. Zo groot dat het nooit dood gaat.

Dit is de consensus, lieve mensen, van bijna elke religie op de planeet…..elk geloofssysteem op de planeet….een monotheïstische planeet. Denk daar eens over na…de kennis die er is en het houden van God, de wetenschap dat de ziel eeuwig is en verdergaat als jullie overlijden, en toch is er geen onderzoek naar wat er werkelijk in de ziel is. Ik wil jullie iets vertellen dat in de ziel is en waar jullie misschien niet aan hebben gedacht. Jullie denken aan de ziel als JIJ, Goddelijk, je Hoger Zelf, al die dingen die er wel of niet zijn, afhankelijk van het geloofssysteem, maar er is een ding dat ik jullie wil vertellen en dat jullie nooit hebben gedacht en dat waarlijk een deel van de ziel is. Er is een partnerschap op deze planeet waar wij het vandaag over gaan hebben en over dit partnerschap heb ik al heel vaak gesproken. Het is zo diepgaand….zo noodzakelijk, en toch weten jullie het niet echt! Ik bedoel hiermee de mensen die nu of later luisteren….misschien wel de hele westerse wereld.

Jullie denken aan de planeet Aarde als het stof waarop jullie lopen, en sommigen van jullie denken niet verder dan dat….het is gewoon zo. Jullie kijken naar het weer en dit gebeurt gewoon. Het is iets waarvan je plezier hebt of waar je vandaan wilt blijven. Er is zoveel meer. Deze ontbrekende partner is Gaia….niet de planeet….het is Gaia. Gaia is de naam die wij zullen gebruiken voor Moeder Natuur en jullie weten wat dat is. Heeft Moeder Natuur een attitude, een postuur? Heeft Moeder Aarde een persoonlijkheid? Allen die omgaan met deze planeet zullen zeggen: “Absoluut heeft zij dat!” Is het mogelijk dat die Moeder Natuur, Gaia, feitelijk een actief deel kan zijn van jullie goddelijkheid? Is het mogelijk dat Moeder Natuur op de een of andere manier vertegenwoordigd is in de ziel van de mens? Ik zeg jullie dat dit zo is en dit wordt nog zeer versterkt in het rastersysteem waarover wij zullen spreken en wat wij in het verleden ook hebben gedaan. Maar laat mij jullie iets geven waar de meesten van jullie niet aan denken.

Toen jullie klein waren en dingen gingen leren over de planeet leerden jullie op school dat de bomen dingen uitademen die jullie inademen en jullie ademen uit wat zij inademen. Verbazingwekkend, nietwaar? Hebben jullie hier ooit naar gekeken en gedacht: “Wat een toeval dat de bomen, de wouden en de bossen inademen wat wij uitademen, en als jullie kijken wat jullie nodig hebben en wat zij nodig hebben, past dit precies bij elkaar. Wat een toeval! Of hebben jullie dit gehoord en zeggen dat dit gewoon de manier is waarop het werkt?

Stel je eens voor: De mens heeft water nodig. Jullie zijn gemaakt van water. Jullie kunnen het water van de zee niet drinken omdat dit veel te zout is, een ongewenste situatie….en wat gebeurt er? Er valt vers water uit de lucht en het valt niet alleen op jullie maar het vult ook beken, meren en rivieren met drinkbaar water. Wat een toeval, zou je kunnen zeggen. (Kryon lacht) Mooi, nietwaar? Waar halen jullie je voedsel vandaan? Of het nu dierlijk of plantaardig voedsel is, het komt allemaal van Moeder Natuur. Wat een toeval! Je zou kunnen zeggen dat de natuur en de mens zo verbonden zijn met elkaar dat het jullie voedt, water geeft en zuurstof! Het is gewoon een kringloop. En dat is mooi. Stel je voor, jullie bouwen een huis met hout uit de bossen en jaren later bouwen jullie kinderen een huis met hout uit dezelfde bossen. Het hout komt steeds weer terug! Hebben jullie er ooit aan gedacht dat dit misschien geen toeval is? Wat als alles zo werd geplaatst….heel voorzichtig….voor jullie? Hebben jullie daaraan gedacht?

Er zijn mensen die in hun menselijke natuur hebben bedacht dat er een veldslag is tussen de mensen en de natuur en dat zij niet bij elkaar passen. Laten wij eens naar de Inheemsen gaan en hen vragen wat er gebeurde. Zij zullen jullie vertellen dat de Aarde voor hen als een persoonlijkheid voelt en dat zij in staat zijn om in harmonie en balans met de planeet te zijn waardoor zij voorzien werden met bronnen en voedsel om hen te voeden….al honderden jaren lang. Als zij op plaatsen waren waar geen voedsel meer was vertrokken zij naar plaatsen waar zij wel voedsel vonden, soms wel duizenden jaren lang. En dat zij de planeet zagen als een partner in het bestaan. Vandaag zullen jullie een van mijn statements horen die ik eerder heb gegeven….tegengesteld aan wat jullie denken: De Inheemsen baden niet voor regen….zij hielden een regendans en baden niet tot iets dat zich in de lucht zou bevinden. Zo werkt het niet. Dit is de manier waarop het voor jullie zo lijkt, omdat JULLIE dit doen. Wat zij deden was het tot stand brengen van een balans, een harmonie met de omgeving, met de natuur, met de lucht. Zij realiseerden zich al snel dat zij door het kijken naar de sterren konden zien wanneer de seizoenen kwamen. Alles wat de Inheemsen zagen en deden versterkte het idee dat de Aarde een levend organisme was, een persoonlijkheid had en hun partner was. Zij hadden gelijk. Jullie leefden vervolgens in een moderne samenleving. Het is interessant dat als jullie een kind vragen waar een laars vandaan komt, is het antwoord: “Uit een doos!” Of uit een tas van de man van de winkel! Zij zijn zich niet echt bewust van de symbiotische relatie die waarlijk bestaat tussen de Aarde en de mens.

Ik heb jullie verteld dat er een relatie is met de menselijke ziel. Wisten jullie dat jullie Akasha, jullie kroniek van je levens, ook in de planeet aanwezig is? Zegt dit jullie niets over een samenwerking die er zou kunnen zijn en wisten jullie dat er feitelijk dieren zijn die een deel daarvan met zich meedragen? Wij hebben jullie dit eerder verteld. Wat vertelt dit jullie over de planeet? Wisten jullie dat er rastersystemen rondom deze planeet zijn die zich menselijke emoties kunnen herinneren? Denken jullie dat dit te esoterisch is? Laat mij jullie deze vraag stellen die ik steeds weer heb gesteld: gevoelige mensen die naar dit programma luisteren zullen dit leuk vinden: Jullie lopen op een veld dat alleen maar uit aarde bestaat en zijn je er niet van bewust dat op dit veld een veldslag heeft plaatsgehad. Het is een veldslag uit oude tijden en opeens voel je het in je hart….de droefenis, de horror, dood….alles wat daar plaatsvond. Sommigen van jullie reageren hierop.

Laat mij jullie vragen: Waar komt dit vandaan? Jullie zeggen: “Er was hier een veldslag!” Dat vroeg ik niet…wat is het mechanisme, wat is het proces dat jullie in je gevoeligheid vertelt dat daar honderden jaren geleden iets gebeurde? Het antwoord is: Het kristallijnen raster van de Aarde, deze partner, deze ontbrekende partner, vertelde dit jullie. Er zijn dingen die deze planeet tegen de mensheid wil vertellen die feitelijk wijsheden zijn die verder gaan dan alles wat jullie weten.

De Inheemsen van de planeet hebben een idee en het is iets wat jullie eerder hebben gehoord: Gij zijt stof en tot stof zult gij wederkeren! Hier is wat zij geloven: dat het stof van de Aarde de wijsheid van hun voorouders bevat! Dit betekent dat als jullie een handje grond pakken en dit misschien tegen je lippen houden, dat jullie in contact staan met alle wijsheid van je voorouders omdat de Aarde een partnerschap heeft met jullie ziel. Wat vinden jullie daarvan? Het trieste in jullie moderne samenleving is niet dat jullie dit zijn vergeten, maar dat jullie hiervandaan zijn getraind. Zouden jullie voor mij een lijst willen maken van de moderne geloofssystemen die jullie in je westerse wereld hebben die de planeet ook zien als een deel van jullie ziel? Het antwoord is: bijna geen een. Zij gooiden het weg, lieve mensen, omdat zij het niet begrepen. Zij voelden het niet of andere dingen waren voor de doctrines belangrijker, zoals straffen. Jullie gooiden het weg. Deze planeet zal het veel beter doen als hij teruggaat naar het idee dat er een partnerschap kan zijn dat twee kanten op werkt en dat er dingen geleerd moeten worden….zovele dingen geleerd dienen te worden over de planeet. Niet alleen naar de natuur kijken en zien hoe mooi die is of wat er gebeurt, maar elke boomknuffelaar zal jullie vertellen dat als jullie naar het woud gaan en met je rug tegen zo’n monstrueus grote mooie, verbazingwekkende boom gaan zitten – monstrueus in grootte, niet in houding – jullie kunnen voelen dat hij tot jullie spreekt.

Hij zegt: Lieve mensen, ik ben hier al honderden jaren en hier is wat ik jullie wil vertellen: “Er wordt door deze planeet van jullie gehouden. Dank je, omdat jullie vandaag bij mij zitten.” Dit is een partner. Vraag het maar aan elke boomknuffelaar. Daarom doen zij het….omdat er communicatie is, lieve mensen.

Dit is een goede boodschap, nietwaar? Iets om over na te denken.

Het is een boodschap die ik al eenendertig jaar breng.

En zo is het.

Kryon