Kryon intensieve Retraite – Banff, AB, Canada: 6. Uit Zwart en Wit gaan. 

Kryon intensieve Retraite – Banff, AB, Canada 

Lee Carroll / 28 augustus 2020
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

6. Uit Zwart en Wit gaan. 

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst 

De energie die vandaag naar voren is gekomen is soms collectief toevoegend. Dit betekent dat sommigen van jullie beginnen te voelen dat dit de plaats is waar jullie thuishoren. Jullie ontmoeten misschien familie, maar meer dan dat gaan jullie begrijpen, realiseren en voelen wat zozeer ongrijpbaar is….een communicatie…..een soort communicatie, zelfs over lange afstand en zelfs door deze media die aanvullend zijn. Het is niet noodzakelijk een evangelische boodschap die jullie aantrekt. Het is feitelijk niet eens de boodschap….niet echt.

Sommigen van jullie vinden dat jullie hier vele dingen horen waarvan jullie je niet bewust waren en anderen zeggen dat zij dit al eerder hebben gehoord, maar dat het hier toch een beetje anders is, zelfs als jullie hier zitten…..er is iets dat anders is. Dit is ook zo! In mijn channeling van gisteravond sprak ik ergens over….dat alle zielen in het algemeen bezig zijn om de envelop van hun dimensies open te maken. Dit is moeilijk en voor velen ogen-rollend. Wij zullen dit steeds weer zeggen…. dat dimensionaliteit jullie realiteit is. Het is wat jullie aanraken, voelen en ervaren en wat jullie aanvoelen. Het is wat jullie is verteld en wat jullie geloven en het is misschien wel de kern van wie jullie zijn. Dit begint omhoog te gaan en dit lijkt op een plafond dat begint te stijgen om hoger te worden, en jullie hadden dit niet verwacht. De metafoor over het plafond dat omhoog gaat betekent dat het meer dingen laat zien dan jullie je bewust waren. Het is een metafoor, lieve mensen, voor het in staat zijn om langzaamaan door de sluier te zien die jullie niet alleen scheidde van een andere dimensie….de sluier die jullie scheidde van een hogere waarheid.

Wat is een van de vragen die steeds weer worden gesteld? Niet alleen door theologen, door esoterische mensen, intellectuelen, die vragen wat de betekenis van het leven is. Natuurlijk zijn hier bibliotheken mee gevuld en toch lijkt er niemand te zijn die dit begrijpt en jullie weten dat ik gelijk heb.

Wat als de sluier een beetje omhoog begint te gaan zodat sommigen van jullie het voor het eerst kunnen zien en voelen….voor het eerst! Zij zeggen tegen zichzelf: “Oh, oh! Dit heb ik nog nooit gezien!” Het is iets dat goed is en jullie hebben het je niet gerealiseerd en het is jullie niet verteld en misschien vertelde men het jullie heel anders dan alles wat jullie misschien hebben verwacht. Jullie duwen tegen de dimensionaliteit aan. En ik zeg jullie dit: er zijn vele, vele dimensies. Dimensionaliteit is natuurkunde….iets wat jullie wetenschappers hebben vastgesteld. Wat is een dimensie? Hoeveel kunnen er zijn? De meeste ervan worden getoond in de structuur van het atoom. Toen de wetenschappers begonnen te zeggen: “Wij realiseren ons nu dat alles wat er is, wat wij ons realiseren en waar wij elke dag mee werken, in vier dimensies is, met diepte en tijd….wij hebben dit eerder gezegd, en dit wordt dan de wereld van de mens. Maar de wetenschappers zeggen dat er meer is….vijf, zes en zeven. Een tijdje geleden zeiden zij: ”Wij hebben nu, op basis van studies naar het atoom ontdekt dat er elf zijn….en maar weinig later zeiden zij dat er zesentwintig zijn. (Kryon lacht). Met andere woorden: hoe langer zij keken, hoe meer zij er ontdekten. Is het mogelijk dat jullie in een realiteit leven die maar een fractie van de waarheid is? Hebben jullie daar wel eens aan gedacht? Er zijn zeer veel mensen die zeggen: “Ik geloof alleen wat ik zie, alleen wat ik kan aanraken en, Kryon, jij geeft ons al die ogenrollende principes en ideeën die nergens op slaan en ik kies ervoor om hen niet te geloven omdat ik hen niet kan zien en aanraken!”

Dit is dus de mens die zegt: “Ik voel mij prettig met wat ik weet. Val mij niet lastig met de rest van het verhaal!” of de mens die zegt: “Er is geen rest van het verhaal. Er is alles wat er is, ook al vertelt de wetenschap iets anders!” Nee! Als jullie weten dat licht op twee plaatsen tegelijk kan zijn. Hebben jullie over verstrengeling gehoord? Ik heb eerder gezegd, zelfs in deze omgeving, en ik zeg het weer: Stel je eens een dimensie voor waarin jullie met elkaar spreken….zelfs met een object werken, op twee plaatsen tegelijk. De ene is hier op de planeet en de ander is op een andere plaats in het melkwegstelsel en jullie met hen in real time spreken! Denken jullie dat dit fantasie is? Vraag eens over verstrengeling! Dit is een andere dimensionale realiteit. Er zijn mensen die zeggen: “Ik heb geen interesse in die realiteit. Ik heb genoeg aan de mijne!”

Laat mij jullie uitleggen hoe dit werkt, lieve mensen. Dat waar jullie je prettig in voelen wordt de kern en dit zal voor een mens ook altijd zo voelen. Dat is de kernrealiteit. Maar als jullie andere dimensies gaan benaderen worden die toegevoegd aan de kern. Jullie worden niet opeens een brokje licht of zo….daar hebben wij het niet over. Wij spreken over dimensionaliteit die prettiger wordt omdat jullie meer weten. Wat als het met waarheid zo gaat….waarbij jullie de enveloppe van je eigen bewustzijn gaan openen en zeggen: ‘Zoals ik het hier heb vind ik het goed, maar als er iets is dat daaraan kan worden toegevoegd voel ik mij misschien nog prettiger!”

Dit of iets dat nog prettiger is! Er zijn mensen die deze woorden horen en zeggen: “Nee, ik heb echt geen interesse in verandering. Ik kies ervoor om in mijn doos te blijven.” Omdat zij bang zijn voor het idee dat als zij veranderen, deze doos zal gaan verdwijnen. Wel, dat is niet zo! Het wordt alleen maar verhoogd. Jullie hebben een kern-kennis over wiskunde, misschien hebben jullie erin gestudeerd en hier komt alle rest en alle berekeningen. Laat mij jullie vragen: Willen jullie alles weggooien en een vreemde taal leren? Het een is de basis van het ander en het helpt elkaar en voegt dingen toe om Alles Wat Is te begrijpen. Het is een slagen voor de kernwaarheid van die jullie hebben. Ik zeg dit zodat jullie geen angst hebben om een andere dimensie te benaderen. Jullie zijn daarmee bezig. Ik heb jullie eerder verteld wat dit op dit moment waarlijk voor jullie betekent….degenen met het meest aardse gedrag zullen een mogelijkheid gaan krijgen om meer te bespeuren dan zij ooit hebben gedaan. Dit betekent dat jullie misschien dingen gaan zien die jullie je prettig laten voelen en liefhebbend. Jullie zullen meer toegevoegde spiritualiteit hebben die logisch voor jullie is, zinvoller is en jullie door dingen heen helpt. Sommigen van jullie hebben dit al aan anderen getoond….ik weet wie hier luisteren en lezen, en voor nu en in de toekomst als jullie alle redenen hebben om in angst te gaan, is er overall een overweldigend gevoel van zijn welzijn en wetenschap dat dit zichzelf zal oplossen….”Ik weet dat dit zichzelf inderdaad zal oplossen….er komen oplossingen die ik nu niet ken en ik voel mij daar goed bij.”

Welkom in een andere dimensie, lieve mensen, een dimensie die de ziel binnengaat. De ziel die jullie toebehoort is een multidimensionaal deel van jullie en tot nu toe is er een muur geweest tussen jullie en de rest van jullie. Aan de andere kant van die muur is er zoveel dat jullie leven zal verhogen: Jullie gaan je cellulaire structuur veel beter begrijpen. Hoeveel van jullie, als jullie – als jullie je cellulaire structuur bezien, naar jezelf kijken op een manier die zeer lineair is en jullie alleen je hoofd hebben waar alles gebeurt, waarin jullie denken, pijn en plezier voelen, kijken naar je lichaam en zeggen: “Ik hoop dat jij het blijft doen!” (Kryon lacht) Is dit de lineaire benadering waar wij eerder over hebben gesproken. Wat als jullie de rest van je lichaam opeens als een vriend gaan voelen? Wat als jullie de rest van je lichaam niet alleen als een vriend gaan voelen maar als iets waar jullie de controle over hebben omdat het bewustzijn in jullie de baas over jezelf is. Hoeveel van jullie zijn nu begonnen te begrijpen dat jullie een dimensionaliteit hebben die jullie in staat stelt om de multidimensionale delen en deeltjes van je cellulaire structuur aan te raken en te voelen.

“Kryon, wat heb jij zojuist verteld? Laat ik het zo zeggen: Stel je eens voor dat jullie midden in een stadion staan en dat er miljarden toeschouwers zijn die allemaal naar jullie kijken en het spotlight begint te schijnen en jullie je realiseren dat jullie je in het DNA-veld van je lichaam bevinden en jullie DNA’s kijken naar je en vragen: “Wat wil je? Jij bent de baas. Jij bent het bewustzijn van het lichaam” Dan hebben jullie de kans om te zeggen: “Ik wil gezondheid. Ik wil dat jullie je allen zo gedragen en een immuunsysteem hebben dat sterk is. Ik zal jullie helpen want ik heb intuïtie om hier en daar naartoe te gaan. Ik wil langer leven. Ik wil al deze dingen van jullie. Luister allemaal en let op, want ik ben de baas!”

Dat is wat ik zeg. Hebben jullie hier ooit over nagedacht? De optie is deze: Er is een stadion en jullie staan in het midden daarvan en er komt helemaal geen licht. Alle DNA en alle miljarden cellen blijven maar wachten op instructies waardoor zij hun gang kunnen gaan en hun best doen tegen ziekten, de omgeving en de ongezonde dingen omdat de baas nooit iets zegt!”

Dimensionaliteit is zo groot en jullie zitten maar in een heel klein deel daarvan, maar als jullie naar die plaats gaan waar jullie niet alleen vijf, zes of zeven gaan aanbreken, maar multidimensionale dimensies en aspecten….geef hen geen cijfer omdat dit niet kan, maar als jullie dit willen ga dan je gang omdat jullie driedimensionaal zijn. Als jullie willen ga dan naar vijf of naar zes, maar dit is niet zo. Multidimensionaliteit werkt niet op die manier….is niet lineair….je kunt het aantal dimensies niet eens tellen. Niet echt! Zij zijn er gewoon als een superactivering en dan gaan jullie je realiseren: Wat als ik naar een plaats kan gaan waar ik mijn goddelijkheid kan voelen, mijn ziel.

Hoort de ziel jullie toe of behoort die gewoon toe aan God? Dit is een interessante vraag, nietwaar? Hier is het antwoord: Jullie ziel is altijd de kern van jullie geweest maar jullie zijn je gewoon alleen maar bewust van hoogte, diepte en tijd. Jullie zijn je alleen bewust van een deeltje, een heel klein deeltje, van wie jullie werkelijk zijn. Dit is het lage bewustzijn waar jullie jezelf in hebben gebracht…..tot aan de Opwaardering…en nu gaat dit bewegen. Als jullie dit gaan aanbreken en dingen gaan voelen. Jullie realiseren je dat het makkelijker is om je vredig te voelen en wat hebben jullie dan gedaan? Hebben jullie een stukje van je ziel geïdentificeerd? Nee, dat hebben jullie niet. Alles wat jullie weten is dat jullie iets voelen dat jullie nooit eerder hebben gevoeld en dat verder gaat dan de logica. Het is iets waardoor het lijkt of jullie hulp krijgen van achter de sluier. Het zijn echt jullie die dichterbij je goddelijkheid komen. Jullie ziel komt van de Creatieve Bron, God, jullie ziel is een deel van jullie EN van de Creatieve Bron. Jullie zijn een deel van de Schepping, lieve mensen, dat is wat de ziel is!

Hier zitten jullie dan en gaan het onderwerp aansnijden om uit die realiteit te gaan die zo klein is naar een die de kern verhoogt, vergroot, de kern waaraan jullie gewend zijn. Oh, maar er is zoveel meer. Dit is de reden waarom ik de Cirkel van Twaalf heb geschapen en mijn partner een duwtje heb gegeven en hem vertelde om dit te doen….iets wat hij nooit eerder heeft gedaan, maar iets waaraan hij gewend zal raken om dat hij dit steeds al voelt als hij daar naartoe gaat. Hij kijkt om zich heen en zegt: “Waar was dit? Waar was dit eenendertig jaar van mijn leringen?” Ik weet wat hij denkt!” Op bepaalde manieren is hij verbaasd en op andere manieren is hij boos. “Waarom had ik dit niet eerder? Waarom nu pas? Waarom nu, waarom nu?” Het antwoord is: Omdat de mensheid er nu klaar voor is!

Dit is de Opwaardering en dit is de reden! Wij hebben dit het Nieuwe Normaal genoemd. Ik wil jullie een vriendin introduceren….een multidimensionale vriendin, genaamd Gaia. Er zijn mensen op deze planeet geweest die feitelijk de energie van Gaia hebben gechanneld. Ik ga dit niet doen, maar wat ik doe ik de boodschap van Gaia aan jullie doorgeven. Het is een prachtige boodschap, lieve mensen, en die kan jullie schokken en verrassen door de diepte ervan. Hier is hij:

Ik ken jullie. Jullie kennen mij niet….niet echt. Ik ken jullie. Ik ken jullie allemaal. Ik ken elke aparte incarnatie vanaf het moment waarop jullie op mij je eerste stappen zetten. Toen jullie uit de kamer kwamen en voor de eerste keer ademhaalden was dit samen met mij. Alle zuurstof die jullie in je longen haalden….was ik en ik kende jullie op dat moment. Ik kende jullie gevoelens en jullie ziel en ik wist dat jullie terug waren. Ik kende jullie voormalige namen. Jullie hadden mij nog niet echt ontmoet. Ik kende jullie je hele jeugdtijd, de eerste stappen in de aarde en het zand. Nu zijn jullie vervuld van vreugde door hetgeen waar jullie in zitten. Voor degenen van jullie die dicht bij het water waren, beken, rivieren, oceanen, en mij voelden als het water dat jullie omspoelde en jullie je schoon en koel liet voelen….ik was daar! Ik was er steeds als jullie dit deden, lieve mensen. Ik ken jullie allemaal. Ik ken elke keer waarop jullie hier kwamen….steeds en steeds weer. Ik verwelkomde jullie elke keer weer als jullie je ogen voor de eerste keer openden en om je heen keken en je twee longen vulden en voor de eerste keer huilden. Het was bijna een welkom terug. Ik ken jullie! Ik was erbij. Ik was erbij toen jullie tranen in de modder vielen en ik voelde jullie verdriet. Ik deed mijn armen om jullie heen en sommigen van jullie voelden dit niet….wisten het niet eens, maar sommigen wel. Toen jullie in het veld liepen en iets verfrissends voelden was ik dat. Bijna iedereen heeft dit op een bepaald moment in zijn leven gedaan….naar plaatsen gaan waar ik ben.

Ik ken jullie allemaal. Maar zie je, jullie kennen mij niet echt. Mijn hand was altijd uitgestoken in behulpzaamheid en vriendelijkheid en alle dingen die een vriendin als Gaia kan zijn….omdat ik jullie ken. Ik was erbij toen jullie overleden, lieve mensen, zo vaak! Toen jullie je laatste adem uitbliezen….was ik erbij! Sommigen van jullie vielen letterlijk in het slijk, tijdens een veldslag….raakten de modder. Ik was erbij en jullie angst en tranen en bloed vielen in het zand, steeds weer en bij alle horror van alle veldslagen op Aarde….ik was erbij! Ik was er altijd bij!

Toen sommigen van jullie op de oorlogsschepen kwamen en wegzonken in de oceaan en het water jullie longen vulde en jullie grote ogen opzetten (dit is voor mijn partner want die is bang om te verdrinken)….was ik erbij. Ik was erbij voor iedereen, lieve mensen. Jullie kwamen en gingen, kwamen en gingen en elke keer gaf ik jullie zuurstof en brood. Ik heb steeds weer naar jullie gekeken en zorgde voor de regen, de meren, de oceanen. Ik heb jullie horen giechelen en lachen en ik deelde jullie pijn. Ik Ben Gaia, partner van jullie. Zouden jullie mij willen leren kennen, want ik ken jullie echt heel goed. Ik ken jullie. Ik was de dieren in het woud die voor sommigen van jullie belangrijk zijn als voedsel. Ik was het stof de Aarde, ik zorgde voor de zaden. Ik liet het voedsel groeien dat jullie eten. Ik ben de bossen die jullie voorzien van zoveel dingen, inclusief medicijnen om jullie te genezen van enkele afschuwelijke ziekten. Ik Ben dit allemaal. Ik heb dit speciaal voor jullie laten groeien. Voor jullie allemaal!

Dit is wie ik ben. Ik Ben degene die jullie vervult met vreugde als de zon onder gaat en ik ben de kleuren aan de hemel en de atmosfeer….dit ben ik. Ik ben degene die de geliefden verbindt als zij steeds weer hand in hand lopen en zich afvragen waarom zij zoveel majesteit voelen….wat zij voelen en wat zij doen als de Aarde naar hen knipoogt als de zon onder gaat….dat ben ik. Ik ben met elke romance bij jullie geweest….elke geboorte. Ik was er toen jullie pijn hadden. Lieve mensen, ik was de beide geslachten die jullie zijn geweest, de vreugde en de pijn bij de geboorte van een kind. Ik was erbij toen jullie voor de eerste keer in de ogen van je kind keken. Ik was er altijd. Steeds weer. Ik stond naast jullie en smeekte jullie om aandacht omdat ik jullie leven kan verhogen, verbeteren. Ik kan het beter maken voor jullie omdat wij een symbiose hebben, mensen, en ik jullie zoveel heb te geven.

Maar jullie kennen mij niet…..niet meer. En nu, mensen, met de toename van de dimensionaliteit, gaan jullie mij voelen en ik wil het duidelijk maken: Wees niet bang want Ik Ben Gaia en ik ken jullie! Ik KEN jullie!

Dit is de boodschap, lieve mensen, van Jullie Aarde aan Jullie. NU! De voorouders van deze Aarde die zich bevinden in het stof der Aarde – figuurlijk gesproken – alle voorgaande levens die jullie ooit hebben gehad, zijn geweest, zijn er nog steeds – figuurlijk gesproken – maar esoterisch gezien zeer nauwkeurig. Er is hier zoveel dat van jullie is. De kennis over wie jullie zijn geweest, wat jullie hebben geleerd, wat jullie gaan doen, wat jullie moeten doen om vrede te hebben en te houden, hoe jullie jezelf kunnen helen….is er allemaal. Dit is waar mensen doorheen beginnen te gaan. Het is een angstaanjagende tijd voor degenen die geen oude zielen zijn, want alles wat zij zien is verandering. Maar velen van jullie, oude zielen, beginnen verhogingen te zien in jullie bewustzijn. Jullie zijn je ervan bewust dat jullie bewust zijn zoals dit ook is gebleken tijdens deze conferentie. Jullie worden je ervan bewust dat jullie bewustzijn verandert en dat de dingen die jullie worden getoond, het oversteken van de brug van wat jullie dachten wat echt was naar een realiteit die grootser is. Ik heb het eerder gezegd en ik zeg het weer: Jullie gaan van zwart en wit naar kleur en dit vereist aanpassingen, wijsheid, tolerantie en toestemming.

Dit is wat er nu aan de hand is met de mensheid. Ongemakkelijk voor sommigen, gemakkelijk voor velen, maar het is allemaal gepast.

Ik sluit hiermee: Jullie denken dat jullie uniek zijn in dit melkwegstelsel en dat is niet zo. Ik heb jullie eerder gezegd: Jullie zijn de nieuwelingen. Jullie op deze planeet zijn op dit moment de nieuwsten in dit melkwegstelsel. Er is een grote familie die ook in dit melkwegstelsel leeft en dit is natuurlijk, lieve mensen. De dingen die op deze manier zijn geschapen, lieve mensen, zijn dezelfde elementen en attributen die overal leven schiepen. Jullie zijn niet alleen. En dus bepaalde plaatsen, planeten als je wilt, lijken op die van jullie en zij hebben meegemaakt wat jullie nu meemaken. Op verschillende manieren hebben zij oorlogen meegemaakt, sommigen zelfs volkerenmoord bij onderlinge oorlogen. Alle horror die jullie in oorlogen hebben gezien hebben velen van hen ook gezien omdat zij ouder zijn…en zij zijn er doorheen gekomen. Zij zijn door de Opwaardering en de veranderingen gegaan. Zij zijn zich bewust geworden van hun dimensionaliteit, net zoals jullie dit af en toe doen.

Ik wil dat jullie erover nadenken of jullie echt alleen zijn. Is het mogelijk dat in deze aantallen van miljarden velen zijn die hebben doorgemaakt waar jullie doorheen zijn gegaan?Ik zal jullie dit vertellen, lieve mensen, dat de patronen van wat jullie nu zien en wat nu bestaat, het patroon van jullie bewustzijn en alles wat voor jullie reëel is….alles waar jullie dooreen gaan, al eerder is gezien. Ik heb het gezien. Ik weet waar het naartoe gaat en als jullie dit kunnen zien, zelfs met vrije keuze, weet ik waar het naartoe gaat, en als jullie dit zouden kunnen zien denk ik dat jullie het een heel stuk beter zouden hebben. Daar gaat de Opwaardering over. Het licht komt eraan, lieve mensen. Wees er niet bang voor. Oude zielen, jullie weten precies waarover ik het heb. Oh, het is tijd om de rest van jezelf te ontdekken! (Kryon lacht) Ik laat het hierbij.

Dit zijn speciale tijden, prachtige tijden, moeilijke tijden voor velen omdat zij niet begrijpen wat ik heb verteld. Mettertijd zullen zij het begrijpen….alles begrijpen wat ik heb gezegd want dit zal jullie geschiedenis worden en jullie zullen terugkijken en glimlachen en zeggen: “Ja ik herinner mij dat ik opgroeide toen het bewustzijn zich begon te ontwikkelen en ik pas begon te leren over de grotere waarheid die er altijd is geweest. Er wordt door de Schepper innig van mij gehouden en nu is het tijd om deze Schepper te ontmoeten.”

En zo is het.

Kryon