Kryon intensieve Retraite – Banff, AB, Canada: 7. Jouw Ziel-potentieel claimen. 

Kryon intensieve Retraite – Banff, AB, Canada 

Lee Carroll / 28 augustus 2020
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

7. Jouw Ziel-potentieel claimen. 

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst 

Ik Ben mij bewust van alles wat voor mij zit, van al degenen die nu kijken en luisteren. Al degenen die misschien later luisteren en lezen en van degenen die nogmaals kijken. Wij spreken steeds weer over dingen en zeggen de woorden steeds weer: multidimensionaal, hoger bewustzijn. Het weerspiegelt allemaal naar een paradigma waar jullie je gewoon niet van bewust zijn van hoe het zou kunnen zijn. Wat over het bewustzijn waarover wij vaak hebben gesproken en dat zegt dat Tijd en Nu irrelevant zijn? Het maakt niet uit in welke tijd jullie de stukjes informatie die ik breng, ontvangen want het is allemaal persoonlijk wanneer jullie dit doen. Want ik ben gewoon bij jullie, Spirit is gewoon bij jullie en wij zeggen de woorden in jullie tijd voor jullie.

Sinds 2005 vertel ik mijn partner dat elke channeling opgenomen diende te worden en dan opgeborgen moest worden op een plaats waar iedereen hen gratis kon beluisteren wanneer zij dit maar wilden. Er zijn op de planeet zeer vele mensen die op dit moment ontwaken naar een hoger doel en opeens luisteren zij naar iemands boodschappen die in liefde worden gebracht. Zij bevatten informatie, instructiesets en soms een sessie van ”zit en laat van je gehouden worden!” en zij zien en horen hen voor het eerst.

Jaren zijn voorbij gegaan sinds 2005 en toch raken dezelfde energieën als toen hen regelrecht in het hart, woorden van bewustzijn en zij zeggen: ”Oh, ik houd hiervan. Dit is anders!” en zij gaan ontwaken. Hoe kan het, lieve mensen, dat een boodschap die zo lang geleden is gebracht nog steeds in het Nu kan zijn? Het antwoord is dat het in een multidimensionale plaats, als je het zo wilt noemen, in een multidimensionaal paradigma, niet uitmaakt. Het maakt waarlijk niet uit. De timing van de boodschap is altijd goed, net als bij deze boodschap, en zij zijn even persoonlijk. Dit zal ook altijd zo zijn.

Bewustzijn is vreemd. Mensen zeggen: “Wat is het nu eigenlijk als jij over bewustzijn spreekt?” De meeste mensen zullen een mix van bewustzijn hebben. Er zullen tijden zijn waarin het hoog is en tijden waarin het laag is, maar door de tijd heen ontwikkelt het zich….jullie noemen het de menselijke natuur, over de manier waarop mensen feitelijk denken en reageren….met name ten opzichte van elkaar. Een mens in een lagere energie kan een paar momenten een hoger bewustzijn hebben en degenen die het bewustzijn van liefde en compassie hebben kunnen situaties beleven waarin zij overweldigd worden en dan huilen van vreugde. Jullie raken dan het gelaat van je ziel aan. Jullie voelen dit een moment en zijn high in bewustzijn, high in jezelf, misschien. Er zijn ook andere keren als jullie in angst of boosheid gaan of gedachten hebben waarover jullie niet willen spreken. Het gaat beide kanten uit, nietwaar, tussen hoog en laag denken, en dat is bewustzijn!

Er zijn mensen die vragen: “Wat bedoel je, Kryon met het woord bewustzijn?” Ik gaf het jullie zojuist! Hoe denken jullie over hetgeen er om je heen is? Is het mogelijk dat jullie sommige van deze momenten vasthouden die voor jullie een hoger denken zijn….de momenten misschien waarop jullie verliefd zijn op een ander, op een dier of zelfs op een situatie. Jullie weten wat ik bedoel. Het is euforie in bewustzijn, nietwaar? Alles is voor een paar momenten helemaal in orde. Weten jullie waar jullie dit nog meer kunnen vinden? Mensen hebben gezocht en gezocht naar het Nirwana, dit gevoel van liefde dat van de Schepper door hen heen komt….op de hele planeet, geloofssysteem na geloofssysteem. Jullie worden uitgenodigd om naar gebouwen te gaan op bepaalde tijden of zelfs wanneer dan ook, om gewoon te zitten en de liefde die van de Creatieve Bron komt te voelen. Jullie doen dit ook. Vele mensen doen dit, zij gaan naar zo’n plaats en voelen die liefde en er zijn momenten dat men het jammer vindt om weer naar huis te moeten gaan. Jullie willen niet naar huis gaan omdat jullie een voorproefje hebben gehad van dit hoge bewustzijn. Jullie hebben niet alleen een hoger bewustzijn geproefd, jullie hebben de bron ervan geproefd en die roept jullie, nietwaar? Hij roept jullie! Er zijn mensen die hier zoveel van houden dat zij vele uren doorbrengen op deze plaatsen waar zij gewoon mediteren of eer betonen, zoals jullie dit noemen. Zij scheppen een manier waardoor zij een paar momenten op die plaats kunnen zijn, maar het komt hierop neer: het lijkt soms wel op het af en toe eten van een goede maaltijd want jullie moeten hier altijd weer van terugkomen en aan het werk gaan, of naar huis gaan of teruggaan naar een onverkwikkelijke situatie waar angst en zorgen zijn, misschien competitie. Dan komt het lage bewustzijn weer op de proppen en aldus zijn er vele mensen op de planeet die heen en weer gaan tussen hoog en laag en hoog en laag. Jullie zouden kunnen vragen waar de rustplaats is, een periode zonder hoog en laag. Waar kunnen jullie die vinden….persoonlijk, of als mensheid in het algemeen?

Als jullie een ander zien die jullie niet kennen, wat is dan jullie onmiddellijke, bewuste beoordeling? Hoe voelen jullie je? Wij hebben het nu niet over het ontmoeten van kinderen of dieren, wij hebben het over gewoon een ander mens.

Iemand klopt op de deur en jullie laten hem binnen en zij hangen een verhaaltje op, willen misschien iets verkopen of zoiets. Wat is jullie houding dan…geen oordeel….wat voelen jullie over de mens die vlak voor jullie staat. Jullie weten het niet en dat kan een hint zijn over het bewustzijn in jouw leven of zelfs in het leven van anderen.

Kijken jullie naar hen en zeggen dan onmiddellijk dat zij er net zo uitzien als jullie? Zij hebben dezelfde verlangens als ik en het zijn schepselen van God, zij zijn op vele manieren prachtig….wat er ook uit hun mond komt. Dit is wat de meesters deden, lieve mensen. Zij keken door jullie heen en zagen God. Wie jullie ook zijn op deze planeet, lieve mensen, jullie hebben gelopen in een hoog bewustzijn van potentiëlen. Jullie ziel is eenvoudig gevuld met dit potentieel en ik heb jullie steeds weer verteld: Zelfs tijdens deze vier bijeenkomsten blijkt dat er iets duwt van het donker naar het licht. Het duwt het bewustzijn naar een bewust zijn dat jullie nog niet eerder hebben gehad. Een bewustzijn dat jullie duwt naar een plaats als jullie rondlopen op de planeet en jullie naar andere mensen kijken, jullie het klagen enzovoorts achterwege gaan laten. Jullie gaan alle anderen zien, en dat zelfs degenen die het meest van jullie verschillen ook God binnenin zich hebben.

De grootste test is dat de mensheid zo gepolariseerd is in politiek, in religie. Kunnen jullie opschieten met iemand die niet gelooft wat jullie geloven en allereerst God binnenin hen zien en dan alle klachten laten vallen?

Kunnen jullie je een planeet voorstellen waar dit gebeurt bij steeds meer individuen? Jullie kunnen onenigheden hebben, jullie kunnen politieke partijen hebben die zeer van elkaar verschillen in wat het beste is voor jullie land, maar jullie kunnen je voorstellen, nietwaar, dat zij elkaar nog steeds kunnen aankijken en vragen: “Hoe gaat het met je kinderen? Laten wij samen eens gaan eten en het alleen over eten hebben. (Kryon lacht) Laten wij het hebben over het leven….laten wij elkaar feliciteren met de successen in onze levens en laten wij niet spreken over de onze meningsverschillen. Laten wij zorgen dat dit iets voor ons betekent!”

Kunnen jullie dit doen met iemand waarmee jullie van menig verschillen? Niet zeggen: “Ik kan het doen en zij kunnen dit niet!” Ha, dit hebben wij al heel vaak gehoord, lieve mensen!

“Ja, ik ben bereid om dit te doen, maar zie je, zij willen niet!” Hebben jullie dit geprobeerd? Hier is wat ik jullie wil vertellen: Een hoog-bewuste manier van doen is besmettelijk! Net zoals lachen besmettelijk is. Als jullie op die manier naar iemand gaan kijken en alle oordelen laten vallen over wat zij geloven en zelfs over wat zij jullie hebben aangedaan, en de God binnenin hen zien, net zoals dit bij jullie het geval is, en begrijpen dat zij net zoals jullie zijn en dezelfde wensen hebben….misschien hebben zij niet zoveel zelfwaarde maar laten dit niet aan jullie zien en jullie hen feitelijke energie geven, levenskracht voor vreugde. Dit is dan de eerste gedachte die jullie hebben als jullie hen ontmoeten….ook in een politiek scenario. Als jullie dit gaan doen let dan maar eens op. Zij zullen hun verdediging laten vallen en zich een beetje openstellen en jullie over henzelf vertellen en niet over hetgeen zij geloven. Misschien vertellen zij jullie over dingen die nooit eerder werden gezegd en over relaties als zij gaan zien dat er liefde van jullie vandaan komt….een echte houding van een hoger bewustzijn.

Het doel, lieve mensen, is dat jullie altijd in een situatie verkeren waarin jullie altijd de beste maaltijd in de stad gebruiken. Dit is een metafoor. In plaats van naar een plaats te gaan voor eerbetoon of mediteren en het gevoel van zoeken door je lichaam voelen gaan dat zo heerlijk en mooi is, dat jullie het met je meenemen vanuit dit gebouw en jullie dit elke dag hebben. Natuurlijk zijn er uitdagingen en negatieve dingen en allerlei zaken waar jullie mee om moeten gaan, maar jullie zullen merken dat jullie daar anders mee omgaan en als jullie dit hebben gedaan zullen jullie niet meer zo lang als voorheen lager vibreren door die onenigheid.

Begrijpen jullie wat ik zeg? Een hoger bewuste houding en manier van denken zullen een samenhang scheppen met de Schepper, met jullie ziel zodat het negatieve niet kan blijven, niet blijft bestaan. De zorgen gaan weg. Jullie gaan ’s nachts beter slapen en mensen zullen naar jullie kijken en zeggen: “Wij zien dat jullie alle situaties hebben die wij ook hebben gehad, en toch zien wij dat jullie daar beter mee omgaan. Jullie lijken in vrede te zijn” en jullie kunnen dan zeggen dat dit inderdaad zo is omdat jullie het hebben uitgeplozen. En wat jullie hebben uitgezocht is dat jullie – helemaal zelf – geweldig zijn! En jullie – helemaal zelf – de envelop kunnen openen, zoals jullie zeggen, door van een lager naar een hoger bewustzijn te gaan en je ervan bewust te zijn dat er zoveel meer is. Er is zoveel meer liefde voor jullie en er is zoveel meer dat jullie niet echt hebben aangeraakt.

Dit is de basis van de Cirkel van Twaalf waarmee wij zijn begonnen om die elke week te doen om de mensen steeds weer in een staat te brengen, naar een ‘zoete” plaats te brengen die veilig is, waar zij kunnen zitten en voelen wie zij zijn en weg kunnen gaan zonder dat zij zijn veranderd in wie zij zijn. Jullie zullen hieraan gewend raken zodat het, als deze helingssessies niet meer voorhanden zijn, niet meer uitmaakt omdat jullie alles met je meedragen wat jullie hebben gezien en geleerd en dit hebben opgeslagen in je eigen hart en leven en bewustzijn.

En zo is het.

Kryon