Kryon Itasca. Illinois. 1 / De Verbinding

Live Kryon Channeling:
Kryon Itasca. Illinois. 1

De Verbinding

  12 oktober 2019
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst

Ik wil een beetje spreken over verbinding. Ik heb dit eerder gedaan en doe het weer voor degenen die deze boodschap willen horen en die misschien wel voor het eerst een channeling horen.

Ik wil het hebben over verbinding en de verbinding waarover ik wil spreken is die van jullie hersenen en jullie bewustzijn en de manier waarop jullie denken. Er is op deze planeet een Opwaardering aan de gang waarvoor een heel andere manier van denken nodig is. Wat als jullie op een dag – tweehonderd jaar verder – zouden ontwaken en hetgeen waar men zich bezighoudt intuïtie is? Men ziet en hoort dit overal….men mediteert niet meer maar gebruikt zijn intuïtie. Wat als er op een bepaald punt een ontwikkeling is geweest waardoor intuïtie begeleiding is geworden en ook wordt (h)erkend? Jullie stoppen hiervoor op een bepaalde tijd van de dag. Jullie zien advertenties in jullie media: …De beste manier om intuïtie te hebben is op deze manier….of op die manier!

Wat ik jullie wil vertellen is dat dit niet de manier is die jullie zouden verwachten….niet vandaag. Het is een paradigma dat zich feitelijk kan voordoen en waarin de mensheid feitelijk gaat begrijpen dat er meer is dan alleen maar de verbinding van de synaps in jullie hersenen. Ik wil dat jullie je herinneren wat zelfs de wetenschappers tegenwoordig zeggen, dat de neurons in jullie hersenen een opslagsysteem zijn voor jullie denkcomputer. Dit denken heeft dus zijn slimmigheden en logica, zoals elke computer, en alles wat jullie bestuderen, wat jullie zien of wat jullie is verteld, het gaat allemaal in de computer. Jullie gedachten, ideeën en intuïtie….elke psycholoog zal jullie vertellen dat die ergens anders vandaan moeten komen. Maar de computer is niet in staat om scenario’s te scheppen die nog nooit hebben bestaan. Men gaat dit dus met andere dingen verbinden en intuïtie is een daarvan. Als jullie spiritueel zijn geloven jullie misschien dat er meer is. Intuïtie werd vaak gezien als iets dat BUITEN jezelf is, om je te helpen MET jezelf, om een beter leven te hebben. Dit is de beschrijving van het Veld, lieve mensen, en zelfs de mensen die spiritueel zijn begrijpen dat er in dit Veld dingen kunnen zijn die meer zijn dan jullie potenties die verzameld waren door mensen, of zelfs gedachten over mensen. Wat als het Veld ook gecontroleerde zielsinformatie heeft? Zielsinformatie is dan hetgeen verder gaat dan menselijk denken, verder dan het menselijk potentieel. Zielsinformatie is informatie die zelfs van de Creatieve Bron kan komen. Jullie noemen deze Bron God!

Dit is niet nieuw, lieve mensen, dit is helemaal niet nieuw, maar in het verleden was dit gedegradeerd en alleen maar bekend bij enkele mensen. Hoe vaak heb ik jullie al meegenomen naar die donkere plaats, die gevangenis? Een paar duizend jaren geleden was er Saulus van Tarsus en deze man had een ervaring op een weg die hem opende voor paradigma’s van denken van dingen waarvan hij dacht dat hij daar niet klaar voor was…..en hij werd Paulus de Apostel. Jullie vinden hem op deze donkere plaats in een gevangenis en zien hem schrijven bij schemerig kaarslicht en wat hij schrijft is het verhaal van zijn liefde voor zijn Verlosser. Het wordt een prachtig verhaal omdat door de man waarover hij schrijft aan hem het aangezicht van God werd getoond. Hij schrijft over de schoonheid hiervan en zijn pen is doordrenkt van waarheid, liefde en compassie. Dit staat zelfs vandaag nog in de geschriften en in een daarvan dat sommigen van jullie het Nieuwe Testament noemen.

Ik stel de vraag: Waar kwam dit vandaan? Was dit zijn geest? Kwam dit van het intuïtieve deel van Paulus? Was het de logica van de ziel, of was hij iets aan het channelen dat tot vandaag permanent werd in de gemeenschappen van deze wereld? Ik denk dat jullie begrijpen dat dit het laatste was. Deze man channelde de Creatieve Bron en poogde dit zo goed mogelijk op papier te zetten. Hij beschreef de liefde, de schoonheid, de nieuwe paradigma’s die hij in één man zag, de man die synoniem werd aan liefde, die de dispensatie van zonden bracht, wat mensen konden doen en wat er met gedachten mogelijk was waarvan men dacht dat dit onmogelijk was. Ik vertel jullie dit vanwege de verbinding waarover ik spreek. Jullie weten dit al heel lang maar de meesten dachten dat dit alleen was voorbehouden aan de “speciale mensen” uit de geschiedenis en degenen die komen. Maar voor degenen die hier zijn geboren om dit te doen en niet begrijpen dat zij dit kunnen: dit komt eraan voor ALLE MENSEN die naar deze planeet komen met een prachtige, geweldige ziel. Het is een deel van de menselijke vrijheid en het staat misschien jullie hele leven apart. Er zijn mensen die dit ontdekken en zich realiseren dat dit een Bron is, een Bron die persoonlijk en welwillend is en jullie feitelijk van plaats naar plaats kan geleiden. Het is een Bron die is verbonden met hetgeen wij nu het Veld gaan noemen. Het bevat elk potentieel, groot en klein; elk potentieel, dingen waaraan gewerkt werd, gedacht werd….alles!!! Alles was beschikbaar op een vreemde manier, in een multidimensionaal Veld van bewustzijn waarop jullie je kunnen aansluiten! Het bestaat in die vorm. In de toekomst zal men daarin de dingen kunnen zien die nu nog niet helemaal duidelijk zijn….dingen waar nooit aan werd gedacht door anderen die misschien nog twee decennia lang niet zullen manifesteren, maar die de weg kunnen tonen, het licht kunnen zijn dat overgangen kan scheppen waaraan jullie niet hebben gedacht.

Zij zijn daar! Net zoals jullie vandaag het internet gebruiken. Hebben jullie hier ooit aan gedacht: het internet wordt door iedereen gebruikt en niemand is de eigenaar hiervan. Alles wat jullie hebben heeft een eigenaar. De  radiogolven in de ether….iemand is de eigenaar en toch is dit bij het internet niet zo. Houd het ook zo! Probeer het internet eens uit te leggen aan iemand van 200 jaar geleden. Het antwoord is dat jullie dit niet kunnen omdat de uitvindingen die ervoor nodig waren om dit te kunnen gebruiken niet aanwezig waren. Dus was het voor hen een mysterie, een wonder en als jullie dit aan iemand van een andere generatie die nog nooit zoiets heeft gezien proberen uit te leggen….iets dat elektronisch of elektrisch is, of communicatie, zou dit voor hen een sprookje zijn waar zij niets mee konden.

Stel je een futurist van 200 jaar geleden voor die denkt: “Waar gaat dit allemaal naartoe” en jullie hem zojuist een telegraaf hebben gegeven en zouden zeggen: “Wat als er lijnen verbonden zouden zijn met elk huis….een telegraaf! Zij konden alleen maar denken over een draad die van stad tot stad zou gaan, maar wat als deze draad ook overal naartoe zou kunnen gaan? Zelfs voordat draadloos bestond konden zij denken aan het idee dat er misschien dingen naar elkaar gebracht zouden kunnen worden en wel zonder lijnen. Een of andere soort transmissie…zij zouden eraan kunnen denken, zelfs ook als zij aan de telegraaf dachten. Radio is iets waar jullie nu elke dag van je leven mee werken. Ik vertel jullie dit want als jullie tweehonderd jaar geleden waren geboren, jullie geen idee zouden hebben van de waarde van het internet van vandaag omdat jullie je de uitvindingen niet zouden kunnen voorstellen die nodig waren om van A naar B te kunnen gaan….om daar te komen.

Tweehonderd jaar is niet zo lang, het zijn niet zoveel generaties….het is niet zoveel langer dan de levensspanne van een mens van vandaag. Waar hebben jullie niet aan gedacht, dat jullie van A naar B kan brengen….naar Vrede op Aarde door mensen die een verbinding hebben met het Veld? Wat zou het zijn als mensen begrijpen dat zij, als zij in de stoel zitten, met elkaar verbonden zijn op een manier waarover niemand hen ooit heeft verteld? Zij zijn verbonden op een manier die zelfs niet spiritueel hoeft te zijn om hen te laten begrijpen dat er iets is dan hen omgeeft en wat potentieel bewustzijn wordt genoemd. In de laatste twintig jaar is bewezen dat bewustzijn energie is en dit betekent dat het heel anders is dan wat jullie voorheen dachten, maar nu zien jullie dat het natuurkunde is, het idee van potentieel bewustzijn, met andere woorden: wat gebeurt er met hetgeen waaraan gedacht is. Wat gebeurt er met ideeën? Blijven zij gewoon in de hersenen? Zij zijn intuïtief en verbonden met het Veld….zij kwamen zelfs van het Veld! Dit betekent dat zij ook voor JOU in het Veld zijn! Al deze dingen worden natuurkunde en in de toekomst gaan jullie zeggen: “Als zij natuurkunde zijn, zijn er dan dingen die wij kunnen oppikken….dingen die van het hoogste potentieel kunnen zijn….of niet. Misschien zijn er ideeën, of gebeurtenissen die in het Veld kunnen zijn….heel veel daarvan zullen nooit gaan gebeuren. Is er een manier om te bepalen welke jullie het beste bevallen? Dit is het moment waarop het licht-en-donker quotiënt iets gaat betekenen. Op dit moment, lieve mensen, zijn jullie niet in staat om het op te sporen…dit verschil tussen wat jullie het liefst en wat jullie zeker niet willen hebben, maar jullie zijn zeker in staat om de dingen uit het duister op te sporen. Het Veld zal verantwoordelijk zijn voor degenen die willen uitzoeken wat er gaat komen, maar het is iets dat zeer zorgvuldig opgezocht moet worden….en daar komt verbinding in beeld.

Is connectie intellectueel of is het zoiets als Saulus van Tarsus had toen hij in de gevangenis zat en schreef over liefde, compassie en een ander paradigma dat eraan zat te komen? Dit is de verbinding die een verschil maakt tussen degenen die licht kunnen zien en degenen die alles hetzelfde zien. De verbinding is de uitnodiging.

Vandaag wil ik het hebben over het bewustzijn van wat er op de planeet aan de hand is en dit is ogen-rollend. Luister niet, behalve als je klaar bent om met je ogen te rollen want dit gaat naar dingen die jullie niet verwachten en die het verschil maken tussen de energie die in het Veld is van voor 2012 en na 2012! Is het mogelijk dat er nog een stuwkracht is die er nooit eerder was en dat die komt van plaatsen die jullie niet hebben verwacht? Is het mogelijk dat als wij zeggen dat het licht toeneemt in de donkere wereld die menselijk bewustzijn wordt genoemd omdat het meer dan alleen maar mensen zijn die ontwaken? Wat al er wezens om jullie heen zijn die geen mensen zijn maar wel lichten aanzetten? Zijn jullie daar klaar voor? Dit is allemaal potentieel voor een nieuwe manier van denken en die verder gaat dan het oude paradigma dat eenvoudigweg zegt dat alles in de hersenen zit en dat de beste manier voor de toekomst is om naar het verleden te kijken. Ik vertel jullie, lieve mensen, dat dit paradigma uiteen gevallen is op de vloer….er is niets meer van over omdat er vandaag meer licht is.

De verbinding is het belangrijkste wat ik jullie nu vertel…niet de potentiëlen die jullie voor jezelf moeten ontdekken. Dit is het belangrijkste wat ik jullie vandaag kan vertellen en terwijl jullie hier zitten vraag ik jullie wat jullie verbinding is. Is het dezelfde als Saulus van Tarsus had en die van hem de Apostel Paulus maakte…of komt het uit de synaps van de biologie in je hoofd? Als jullie betrokken willen zijn bij intuïtieve gedachten en even gaan zitten en hen bij de binnen laten stromen – wat jullie ook is verteld over wat jullie kunnen verwachten.

Jullie zullen naar buiten komen met een totaal ander resultaat….daar gaat het naartoe! Wat is jullie verbinding, zelfs als jullie opstaan en naar huis gaan? Is die verbinding belangrijk genoeg of is het voor jullie voldoende om te zitten en steeds op de klok te kijken en de verbinding er maar korte tijd is en te zeggen dat dit genoeg voor jullie is? Zo gaat het dan een tijdje door en begrijpen jullie niet dat de verbinding bij jullie is ingebouwd….jullie zijn de verbinding….jullie naam staat erop, maar het is zo verstrekkend voor heel veel mensen die altijd hebben gebeden en steeds een bepaalde tijd gemediteerd hebben en dit en dat wilden en niet begrepen dat dit al deze dingen zou kunnen veranderen. Deze verbinding is voor ieder van jullie weer anders.

“Lieve Kryon, nu doe je het weer. Je vertelt ons hierover en zegt er niet bij hoe wij dit moeten doen.” (Kryon lacht) Ik vertel jullie altijd hoe jullie dit moeten doen maar sommigen van jullie luisteren niet altijd of misschien denken jullie wel dat dit te eenvoudig is. Geloven jullie in de Schepper? Als jullie JA zeggen geloven jullie dat de Schepper weet wie jullie zijn. Volgende vraag: Geloven jullie dat jullie met hem in contact kunnen zijn? Dit is de basis, lieve mensen, voor elke religie op de planeet. Hoe komen jullie in contact? In deze nieuwe energie vertel ik jullie dat jullie deze communicatie met je meedragen. De ziel die jullie hebben is gebouwd voor de verbinding, en of het nu te veel of te weinig is, of het door intuïtie komt of door channelen of door je handen als jullie helen of op school als jullie leren en jullie andere ideeën hebben dan degene die jullie onderwijst….dit komt van de ziel, van het Veld en van de multidimensionale Bron die God is.

Noem het hoe jullie willen, maar het is nieuw, beschikbaar, en vandaag krachtiger. Jullie kijken om je heen en zien nieuwe ideeën en dingen die gebeuren. Sommigen van jullie zijn hierdoor verward omdat jullie dit nooit eerder hebben gezien omdat zij voor jullie soms welwillend zijn en op andere keren vreemd. Zo is verandering nu eenmaal.

Vanavond stel ik jullie de belangrijkste vraag die ik ooit heb gesteld. Wat zien jullie? Wat is jullie reactie als jullie dit zien? Vanavond is de verbinding het begin van alles! Jullie kunnen niet voorwaarts gaan, oude zielen, met alleen de computer. Er moet ook iets gebeuren als jullie zeggen: “Ik wil de verbinding” als jullie de intentie hebben, want ik zeg jullie dat intentie krachtig is. Als jullie gaan zitten met de intentie om je te verbinden is dit jullie vrije keuze die wordt gezien door alles om jullie heen dat onzichtbaar is en waar sommigen van jullie zelfs niet in geloven, maar de verbinding begint er te komen omdat jullie JA hebben gezegd….jullie gaven toestemming….zo eenvoudig is dat!

“Lieve Spirit, ik weet niet tegen wie ik spreek. Lieve Spirit, ik weet niets van u, maar geef mij deze verbinding!” Vanaf dat moment gaat het gebeuren.

Jullie kunnen dit elke dag doen en dan zullen jullie elke dag contact hebben.

En zo is het.

Kryon