Kryon Itasca. Illinois. 2 / Dingen om met je ogen te rollen!

Live Kryon Channeling:
Kryon Itasca. Illinois. 2

Dingen om met je ogen te rollen!

  12 oktober 2019
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst

Eerder op de dag vertelde ik jullie dat er vanavond een channeling zou komen waardoor je met je ogen zou gaan rollen. Wel, het is avond en er komt een bepaalde terminologie over dingen waar sommigen zelfs niet in kunnen geloven. Jullie oordelen zelf! Ik heb jullie vaak verteld over de schoonheid van het leven in jullie melkwegstelsel. Op een dag zullen jullie dit zien en begrijpen hoe dwaas jullie waren om te denken dat jullie alleen waren….maar dat de kansen gunstig waren dat er niet alleen intelligent leven zou zijn maar ook volwassener leven.

Wij hebben jullie eerder verteld dat het menselijk ras maar tweehonderdduizend jaar oud is….de mens met maar 23 paar chromosomen, en dat er leven is in dit Universum, maar met name in dit melkwegstelsel dat jullie kunnen zien, jullie kunnen hun thuis zien met jullie telescopen….niet zo ver weg zijn er culturen die veel ouder zijn dan die van jullie en sommige daarvan hadden dezelfde tests op hun planeet als jullie. Sommigen hiervan zijn afgestudeerd in welwillendheid; sommigen van hen zijn feitelijk verder gegaan dan de lichamelijk vorm naar de natuurkunde van het bewustzijn! Jullie hebben het goed gehoord….bewustzijn is natuurkunde. Er is energie in bewustzijn en dit is onlangs ontdekt….pas twintig jaar geleden. Dit betekent dat bewustzijn een speler is in het energieveld en jullie deze energie moeten onthalen.

Kan bewustzijn alleen bestaan als leven? Als het een energie met leven is heeft het misschien geen lichamelijke vorm nodig. Dit klopt! De planeet is vol van verhalen die spiritueel zijn, over het bezoeken van engelen….in de geschriften….in alle geschriften! Welk geloofssysteem jullie ook hebben, er is een tijd van engelen en deze engelen kwamen en brachten boodschappen. Interessant genoeg werden zij bijna altijd als vrouwen afgebeeld en zij waren mooi en groot.

Laat mij jullie introduceren bij een Pleiadier, want dat is wat zij zagen, lieve mensen, een niet-lichamelijke vorm die een beeld vormde in jullie verstand dat menselijk was, groot en vrouwelijk. Zij komen steeds weer naar deze planeet als jullie zaaiers, jullie helpers, en zij komen om jullie begeleiding en informatie te brengen. Mozes sprak met een Pleiadier, lieve mensen. Dit zijn de dingen die jullie op een dag uitgezocht zullen hebben…..dat jullie hier altijd zijn geweest. Wat denken jullie van een samenleving die heeft meegemaakt wat jullie nu meemaken en die al meer dan een miljoen jaar oud is? Waar zijn zij? Als zij hun Opwaardering hadden, als zij door het bewustzijn heen gingen als energie en zich gingen ontwikkelen….duizenden jaren lang….waar zijn zij dan? Het antwoord is dat zij zo hoog in vibratie zijn, zo multidimensionaal, dat zij geen schepen nodig hebben om hier te komen. Zij kunnen zich naar deze planeet toe denken omdat zij een attribuut hebben dat dichtbij God is. Zo ziet een engel er voor jullie in drie dimensies uit met het volwassenheidsniveau dat jullie nu in 3D hebben….nog steeds in een cultuur van oorlogen….nog steeds barbaars terwijl jullie opkijken naar iets dat wel goddelijk moet zijn terwijl jullie niet begrijpen dat dit op bepaalde manieren net zo is als jullie zijn, maar het is de goddelijke toevoeging van een geascendeerd wezen op jullie planeet, dat door heel veel is heengegaan.

Wij hebben jullie verteld dat de Pleiadiers, toen zij hier kwamen, hun eigen geschiedenis hadden die bijvoorbeeld twee planeten betrof. Wij vertelden jullie dat zij in hun staat van oorlog en met hun technologie zelfs volkerenmoord hadden van een hele planeet. Welkom bij het idee van Star Wars. Wij zeggen het nogmaals: Waar denken jullie dat dit verhaal vandaan kwam?

En toch, met deze geschiedenis, met deze duisternis waren er duizenden jaren waarin zij terugvielen naar nul, weer omhoog gingen en weer terugvielen en weer opnieuw begonnen, enzovoorts. Zo ziet een geascendeerde planeet eruit en er zijn er veel in dit melkwegstelsel, die naar jullie kijken en jullie hielpen. Er waren ook weer wezens die hen zaaiden, jullie grootouders, jullie zaad-grootouders, de Arcturiers….ook zij maakten deel uit van een groots systeem van welwillendheid. En nu….hier zijn jullie dan….een ogenrollende zaak wellicht, maar degenen met een open geest, zelfs degenen die aangesloten zijn bij een spiritueel systeem, zien de logica hiervan en misschien is dit niet eens tegenstrijdig met de regels als jullie de realiteit gaan begrijpen van wat er misschien is gebeurd.

Misschien vinden jullie het beledigend als ik vertel dat de geloofssystemen op deze planeet kinderwerk zijn. Leren over spiritualiteit betreft veel regels die allemaal zijn gemaakt door mensen….hoe vreemd zij ook zijn. Zij hebben een menselijke geest, zou je kunnen zeggen. Als jullie kijken naar de religies en de doctrines van vandaag heeft God een menselijke geest. Dit betreft dan een God die jullie zal martelen als jullie niet de juiste dingen doen en gaat jullie ziel naar een hellevuur.

Hoe past dit bij de hoogste liefde die overal is. Hoe past dit bij compassie die verder gaat dan compassie? Misschien gaan jullie zien dat jullie het misschien wel verkeerd hebben. Maar het blik van waarheid en spiritualiteit begint zich te openen! Nu zal ik jullie een ander verhaal vertellen over de Pleiadiers.

Er was altijd een plan, lieve mensen, een plan dat was gecentreerd rondom het ijkpunt. Het ijkpunt was de schommeling van de planeet – er was niets spiritueels aan, het was gewoon een schommeling, en die was het ijkpunt. 26.000 jaar geleden was het laatste ijkpunt. Er gebeurden dingen bij andere ijkpunten….jullie redden het niet! Wij hebben het jullie eerder verteld….er waren meerdere beschavingen op deze planeet die dezelfde test hadden als jullie en het niet hebben gered….op jullie planeet! Daarom kijken jullie sociologen jullie aan en zeggen zij dat jullie pas 6.000 jaar oud zijn en begrijpen zij niet dat er vele voor jullie waren….er waren vier andere beschavingen tot het huidige ijkpunt in 2012 en dit was de intuïtie die de inheemsen van deze planeet op de hele wereld voelden op een intuïtief niveau. Zelfs degenen die geen telescopen hadden, die niets begrepen van planetaire bewegingen, wisten van de schommeling. Zij zagen het aan de sterren want zij hadden tijd genoeg om te kijken. Dit deden zij ’s nachts, lieve mensen, voordat er elektriciteit was. Zij keken naar de sterren en maten waar zij zelf waren op zeer slimme manieren en merkten op dat zij over langere tijd bekeken, bewogen. Toen realiseerden zij zich dat deze planeet op de een of andere manier moest schommelen, en zij gingen tellen. Waar zou het centrum van deze schommeling zijn? 2012 was de tijd! De Maya-kalender, 5.125 jaar oud eindigde in het centrum van de schommeling. Wat een toeval, zou je kunnen zeggen. Zij wisten het, en ook anderen wisten het….vele mensen over de hele Aarde verspreid, ver voordat jullie er als moderne beschaving waren, keken al naar het ijkpunt!

Hoe zit het nu met dit ijkpunt? Als jullie het zouden redden, zou er dan iets anders veranderen? Waarom zou de mensheid opeens zijn volwassenheidsniveau, zijn spiritualiteit, gaan ontwikkelen, in hun openbaring van waarheid? Zou het transparanter worden, waarom zou het welwillender worden?

Wat gebeurde er in 2012? Wat was de oorzaak? Wat was de oorzakelijkheidsfactor?

Dit zijn de vragen die vele mensen zich stellen over de esoterische Opwaardering die er begon. Als jullie de attributen bestuderen van de voorspellingen voor 2012 kunnen jullie zien dat zij zeiden dat er een toename van het bewustzijn van de mensen zou komen die zij nooit hadden gehad. Maar zij vertellen niet waarom! Wat is de oorzakelijkheidsfactor? Wat was de aandrang hiertoe? Of gebeurde het gewoon omdat het tijd was? Het antwoord is NEE, het gebeurde niet omdat het tijd was. Er moest ook iets anders zijn. Het Licht is aan de winnende hand! Waarom?

Ik zal jullie vertellen over het plan. Jaren geleden vertelde ik jullie over de Pieken en Dalen van de planeet. Het is allemaal opgenomen en jullie kunnen dit zien en lezen. Het zijn plaatsen die jullie niet noodzakelijk als heilig herkennen maar de Pieken waren plaatsen waar de Pleiadiers landden en begonnen met de verandering van 24 naar 23 paar chromosomen op de planeet….het Scheppingsverhaal….het verhaal van Adam en Eva….de tijd waarin zij aankwamen en bij jullie kennis over de Schepper inbouwden en zij maakten jullie van dieren naar schepsels met een ziel. ! Dit is controversieel, maar wie zou dit kunnen doen? Het antwoord is: een engelaanwezigheid….een prachtige engelaanwezigheid, er waren er veel van hen en het waren allemaal vrouwen, lieve mensen, want zij konden geboorten brengen….en langzaam, heel langzaamaan was dit het begin van een op goddelijkheid gebaseerde mensheid met zielen op deze planeet.

Dit is het verhaal van Adam en Eva en het is prachtig. De Aarde was de Tuin van Eden en, zoals mijn partner altijd zegt, was Adam alle mannen en Eva alle vrouwen. De kennis van wat jullie goed en kwaad noemen, wat niet zo was, het is gewoon licht en donker, en er werd jullie vrijheid van keuze gegeven. Vrije keuze! In sommige cirkels, bij sommige geloofssystemen, zal alweer het kinderverhaaltje jullie vertellen dat jullie vrije keuze kregen om dan onmiddellijk geoordeeld te worden over jullie keuze, en natuurlijk moeten jullie daarvoor betalen want vanaf dat moment werd ieder mens in zonde geboren. Dit is het verhaal. Hoe klinkt dit? Jullie realiseren je dat dit niet echt correct klinkt en dit is ook zo. Alle mensen die op deze planeet worden geboren zijn geweldig, bekrachtigd….totdat jullie iets anders wordt verteld!!!

De Pieken en Dalen vertegenwoordigden een systeem voor de toekomst. Het is een systeem dat de Pleiadiers hier aanbrachten omdat ook zij een systeem hadden dat hen werd gegeven…..zij waren door anderen gezaaid. Zij wisten hoe dit werkte. Door de tijd heen werden deze Pieken en Dalen tijdcapsules….wij hebben jullie hierover verteld. Een Piek en een Dal waren een duw-en-trek-energie en wij beschreven dit in verschillende eerdere channelings. Het trekt en duwt om een bepaalde reden energie in een bepaalde richting want er is in de natuurkunde altijd polariteit.

Als je het bewustzijnspotentieel van een planeet verhoogt moet er een systeem zijn dat polariteit heeft vanwege de natuurkunde. Sterke en zwakke polen zijn er door Piek en Dal en omdat er een tijd zou komen waarin zij naar buiten zouden komen vanuit de oude energie en die zouden gaan vervangen door licht….en dit zou alleen maar gaan gebeuren als de vrije keuze van een menselijke cultuur het zou gaan redden om voorbij een bepalend ijkpunt te gaan….in 2012!!! De Pieken en de Dalen waren gepositioneerd als tijdcapsules. Jullie idee van een tijdcapsule is iets dat dingen bevat van een bepaalde tijd, maar dit is niet wat zij deden. Het werd een tijdcapsule genoemd omdat zowel de Piek als het Dal – 24 – zich zouden openen op een bepaalde tijd….2012!!! Daarmee zouden zij een proces starten dat een potentieel in het Veld zou gaan zetten…het Veld dat logisch is en jullie ging optillen omdat jullie voor het eerst een doel hadden dat jullie nog nooit hadden gehad.

Stel je eens voor dat jullie alleen maar zwart en wit kennen en opeens kleuren zien. Zouden jullie verbaasd zijn? Ja, jullie zouden verbaasd zijn. Ik heb al vaak de metafoor verteld die zegt dat er kleuren naar de planeet komen. Het is een metafoor die betekent dat dimensionaliteit waarvan jullie denken dat het bewustzijn is, omhoog zal gaan. En als dit gebeurt betekent dit dat het paradigma van denken omhoog zal gaan. Voor de futuristen is hier de boodschap van de dag! Je kunt niet teruggaan naar een oud bewustzijn om te beslissen wat er morgen gaat gebeuren!

Zie je, deze tijdcapsules hebben zich geopend en jullie gaan dit al voelen want jullie zien al cultuurveranderingen en welwillendheid waar dit eerder niet het geval was. Ik vertel jullie dat jullie vuil in de hoek zullen zien liggen als het licht aangaat. Laat mij jullie vragen: Is het daar altijd geweest en was het alleen maar verborgen? Het antwoord is: het is er altijd geweest en er is heel veel vuil!

Laten wij over iets specifiek worden en ik hoop dat jullie dit goed opvatten. Ik doe geen voorspellingen, lieve mensen, ik geef alleen voorbeelden. Als jullie een grotere complexiteit van volwassenheid, rijpheid, hebben, zullen jullie niet dezelfde reacties als uit het verleden hebben op de dingen die jullie voelen. Zullen wij die nog eens zeggen? Met de complexiteit van de rijpheid van een nieuwe manier van licht-denken die wordt gepompt in zowel het kristallijnen raster als het magnetisch raster, komt er multidimensionale energie waardoor jullie niet meer dezelfde beslissingen nemen als degenen die jullie in een oudere energie namen….behalve….als jullie dit uit angst wel zullen doen! Laten wij dus even over dit soort dingen praten. Laten wij dit specifieker maken omdat ik het echte doel van deze channeling in een paar zinnen kan samenvatten. Lieve mensen, op dit moment in deze tijd op de planeet: zet je schrap voor veranderingen want dit kan angstwekkend voor jullie zijn, maar het is alleen angstwekkend omdat jullie dingen in het verleden zagen en denken dat die weer zullen gaan gebeuren. Laat wat er in het verleden gebeurde jullie niet vertellen wat er in de toekomst zal gaan gebeuren! Want jullie gaan nu naar kleur terwijl jullie toen alleen maar zwart en wit hadden.

Een van de dingen waar iedereen in dit land bang voor is en waarvan velen zeggen dat dit nu gebeurt, zijn problemen met het financiële systeem. Het zit in het Veld en jullie kunnen het voelen. Er zijn zelfs boeken over geschreven en er is zelfs een competitie over wie het slechtste scenario heeft geschreven. “Koop het boek met het slechtste scenario! Zo zal het zijn!” Dit is op zichzelf een verkoopmethode uit de oude energie. Herkennen jullie dit? Het vreemde is dat zij allemaal zijn gebaseerd op dezelfde set met voorspellingen, omstandigheden, onthullingen, en dit is het systeem dat jullie nu hebben, Amerikanen! Het systeem wordt overspannen, en de stress komt door ongepastheid!! En wat doen jullie dan? Jullie verbinden dit direct met 1929 en zeggen: “Hier komt het weer, een doorgedraaide inflatie met percentages en getallen waar niemand meer wat mee kan. Voedsel kostte vandaag tien keer meer dan gisteren, want dat gebeurde er. En niet alleen hier maar over de hele wereld als dingen naar een plaats gaan waarvan jullie zeggen dat jullie daar ook naartoe gaan. Nu, hier is waar het goed gaat worden.

Nummer een: jullie hebben vrije keuze: ga in angst en alles zal zo gebeuren…zet je maar schrap! Er is iets in het Veld, een samenstromen als jullie willen, een samenhang: als genoeg mensen op een bepaalde manier denken is dit het wat zij zullen krijgen. Als er dus genoeg mensen angst hebben zullen jullie dat krijgen: Angst! Maar als er een paar zijn, en daar zijn er niet veel voor nodig om het licht in het duister te tonen….dus als er een paar zijn die zeggen: “Dat gaat deze keer niet gebeuren”, en tegen anderen zeggen als zij zeggen: “Waarom, jullie zijn gek! Het gebeurde de vorige keer ook zo” dat dit deze keer anders is omdat er nu dingen gebeuren waar jullie niets vanaf weten!” Zij zullen tegen jullie dan zeggen: “Jullie hebben zeker een klap van de hamer gehad. Jullie zijn zeker naar een bijeenkomst van Kryon geweest?” (Publiek lacht)

Ik wil jullie nog enkele voorbeelden geven. Dit is niet de toekomst, lieve mensen, dit zijn voorbeelden….dingen die jullie niet hebben verwacht. Wat denken jullie van de politiek? Hebben jullie dit verwacht? Waar jullie ook op stemmen, maakt niet uit want ik heb het nu over de situatie van de politiek in de VS. Zien jullie dingen die niet goed werken? Dit kan ook veranderen! Wij hebben jullie informatie gegeven dat het niet op een fiasco uit hoeft te lopen omdat er nieuwe ideeën naar voren kunnen komen over het kiezen van een nieuwe president en in plaats van een winnaar die alles pakt kunnen jullie iemand kiezen die compromissen zoekt, misschien iemand die niet tot beide partijen hoort, maar iemand uit het centrum die van beide partijen goede dingen ziet om een probleem op te lossen in plaats van een winnaar die alles pakt in de komende vier of acht jaren. In plaats van dat het instort komen er nieuwe ideeën die wel stand houden omdat zij gevuld zijn met licht en omdat jullie zeggen: “Ja, dat klinkt logisch!” in plaats van: “Dit zal nooit werken!”

Jullie moeten dus door het aantal mensen heen werken die zeggen dat het nooit zal gaan werken naar de mensen die zeggen: “Kijk, dit kan weleens werken!” Laat mij jullie tonen hoe dit eruit kan zien. Laten wij even doen alsof, gewoon even doen alsof iemand beslist om Fort Knox te openen (waar de Amerikaanse goudvoorraad ligt. Henk) om een licht te laten schijnen in het duister. Laten wij even doen alsof – dit is geen voorspelling, lieve mensen – dat daar geen goud is. (Kryon lacht) “Wij zijn een op goud gebaseerde samenleving, hoe gaat het nu met mijn dollar die gebaseerd is op die waarde? Jullie spreken de regering aan en die zegt: “Wij zullen dit binnen vijftien jaar oplossen!” Jullie denken dat alles ineen stort….totdat er iemand komt die zegt: “Wacht even, misschien heb ik het helemaal mis, maar er is ook nog een andere muntsoort. Wisten jullie van die andere muntsoort? Het is niet degene waar jullie aan gewend zijn. Het is niet de dollar, maar weet je wat….wij garanderen dit omdat de zienswijze is: Dit is de waarde, dit is de dollar….hier koop ik dingen voor en handel ermee en opeens bevinden jullie je in een heel ander gebied en is er iemand met een andere valuta. Jullie stemmen toe en dan is er een integratie….misschien niet helemaal comfortabel, maar het is geen 1926 omdat er iets was dat onverwacht was. Stel je eens voor dat het een muntsoort is die een bepaalde waarde heeft omdat jullie dit willen en het allemaal eens zijn over deze waarde.

Kan zoiets bestaan? Hoe zouden jullie je voelen als jullie in een Europees land waren dat je hele leven een bepaalde munt heeft gehad en men opeens tegen jullie zegt: “Goed, wij geven jullie een andere munt! Hij zal niet precies hetzelfde zijn en jullie kunnen er wat problemen mee krijgen!” Weten jullie hoeveel landen meededen aan de Euro? Weten jullie dat dit niet was voorspeld….een verenigd Europa? Jullie zullen dit niet in de geschriften vinden, lieve mensen. Sommigen zullen zeggen dat het niet echt verenigd is, maar weet je, het is veel meer verenigd dan het was! Er zijn daar geen grenswachten meer en er zijn geen wisselkantoren meer als je van land naar land gaat. Dit is “buiten de doos” denken en weten dat je Europeaan bent. Niemand die vijftig jaar geleden dacht dat dit mogelijk was. Oh, het is niet perfect…het is een overgang, als jullie dit hebben gemerkt….dit moet ook verwerkt worden in nieuwe ideeën die er gaan komen. Jullie zullen de meeste problemen ervaren met de financiële problemen die te maken hebben met banken. De crisis in 2008 had te maken met banken, degene die sommige mensen zien aankomen…heeft te maken met banken. Dit is geen voorspelling…het is weer eens “buiten de doos” denken. Wat als jullie opeens zouden ontdekken dat wat banken vertelden over wat zij met hun geld deden niet helemaal is wat zij vertelden? Wat als jullie ontdekken dat er een feitelijk systeem is dat hen in staat stelt om uit het niets dollars te scheppen of wat sommigen van jullie het schelpenspel noemen. Het is er, het is er niet. Jullie zullen merken wat het is. Wat als jullie zouden merken dat wat jullie is verteld niet zo is? Wat zou dit doen met de economie als er mensen zijn die zeggen: “Wel, het is weer 1926 met het hoogtepunt in 1929” en er dezelfde moeilijkheden komen?

Laten wij nu een ander beeld schetsen. Wat als er iemand zou zijn die zegt: “Wacht even, ik heb een idee, ik heb een antwoord? Wat als de banken, in plaats van dingen doen die fout zijn, goede dingen gaan doen die welwillend zijn? Als zij gewoon toegeven dat zij het fout hebben gedaan, maar nu dit geld, dat nog steeds bestaat, gebruiken zodat iedereen voldoende geld op zijn rekening krijgt om goede gezondheidszorg te hebben?”

Jullie zullen zeggen: “Regeringen doen dit….banken niet!” Echt? Ik wil dat jullie hier even over nadenken. Dit is iets dat het paradigma omhoog brengt, nietwaar? Dit kan het moment zijn waarop jullie denken dat het nu helemaal niet zo hoeft te zijn als in 1929 omdat er nu nieuwe ideeën zijn en de banken het nu goed zullen gaan doen. Het zal misschien moeilijk zijn, maar het zal geen 1929 zijn want zien jullie, er zal een integreren zijn van een nieuw concept, nieuwe ideeën waar niemand ooit aan heeft gedacht, ook de regering niet. Moet ik jullie meer voorbeelden geven om te zien waar ik naartoe wil? Er zijn dingen die jullie niet hebben verwacht en ideeën die nog niet bestaan die op de juiste tijd en de juiste plaats zullen komen en de integratie van de veranderingen waar jullie doorheen moeten gaan, Amerikanen, niet zo moeilijk zal zijn! Wat op dit moment van het grootste belang is: HOE BANG ZIJN JULLIE HIERVOOR? Hoeveel van jullie investeerden er in 1929? Hoeveel van jullie geloven dat het toenmalig idee over de economie het enige is….dat kapitalisme maar een kant op werkt en instort als dit niet zo is? Of….zijn er tussenstappen die jullie niet kenden die nieuw zijn en die misschien wel een elegant kapitalisme kunnen brengen? Echt een win/win situatie die hier nog nooit eerder is geweest. Het zal heel langzaam de dingen van het verleden, het verschil tussen de rijken en de armen, elimineren.

Dit bestaat en al wat ervoor nodig is, is dat het “geplukt” wordt. Er is toestemming voor nodig van degenen die het voor jullie, die het licht zien, moeten doen. Wij hebben jullie eerder verteld dat er een dag zal komen waarop politici gekozen zullen worden omdat zij vriendelijk en welwillend zijn en niet omdat zij hun tegenstander zo goed kunnen aanvallen! Dit gaat zich tonen en jullie kunnen hiermee beginnen als jullie het gaan zien. “Ik wil deze man of vrouw omdat zij elkaar niet aanvallen en afmaken.” In feite feliciteren zij elkaar! Zij hebben hun tegenstellingen maar zij zijn allebei patriotten. Wat een concept!!! Zij staan beiden voor het spreekgestoelte en debatteren en zeggen dingen als: “Ik wil mijn tegenstander feliciteren met de dingen die hij/zij heeft gedaan voor deze planeet en voor dit land, en zij LUISTEREN naar elkaar en krijgen andere ideeën en werken samen. Het  begint niet met: “Raad eens met wie hij/zij gisteren heeft geslapen!” (publiek lacht) Jullie zullen dit op een dag zelfs ”Barbaarse Politiek” noemen. Dingen bedenken, rotzooi maken en anderen belasteren….het gebeurde echt!

Dit zijn de dingen die jullie niet verwachten, lieve mensen, en zij liggen in jullie toekomst. Hoeveel angst hebben jullie hiervoor? Beoordeel dingen die gaan gebeuren niet door te kijken naar wat er eerder gebeurde! Verwacht welwillende verandering…er moet wel verandering komen want sommige systemen staan buiten de integriteit en zij kunnen niet bestaan op een plaats waar kleur gaat komen, dat kunnen zij niet!

Dit land heeft de beste kansen op verandering en jullie kunnen dit als eersten zien! Hoe bang zijn jullie? Hoeveel van jullie kunnen zeggen: “Ik leef in een tijd met dingen die niemand ooit heeft gezien!? Grote schoonmaak! (Kryon lacht) Ik leef om iets te zien waarvan men zie dat het nooit kon gebeuren….het reinigen van de politiek….ik leef voor iets waarvan ik dacht dat het nooit zou gebeuren! Het onmogelijke!”

Zijn jullie dit? Het is jullie stamlijn, oude zielen!

Ga hier anders denkend vandaan dan jullie kwamen.

En zo is het.

Kryon