Kryon Itasca. Illinois. 3 / Het uitgebreide Innerlijk Aangeborene

Live Kryon Channeling:
Kryon Itasca. Illinois. 3

Het uitgebreide Innerlijk Aangeborene

  12 oktober 2019
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst

Wij zijn hier op een zondag in het land van Chicago. Het thema van dit seminar gaat over het uitbreidende Innerlijk Aangeborene. Het kon geen beter onderwerp zijn, lieve mensen want het innerlijk aangeborene is – hoewel onzichtbaar – historisch esoterisch en het is er altijd geweest.

Laat mij jullie een beetje geschiedenis geven over het innerlijk aangeborene zodat jullie echt begrijpen waar jullie mee te maken hebben. Het innerlijk aangeborene heeft altijd een andere naam gehad en door sommigen werd dit het “slimme lichaam” genoemd….een deel van jullie lichaam dat meer lijkt te weten dan jullie zelf. Hoewel dit vreemd kan klinken zijn er velen die dit bestuderen en zij werken met kinesiologie (bewegingswetenschappen) Het heeft ook een andere naam want sommigen noemen het de “spiertest.” Kinesiologie is een wetenschap….het werkt….vele artsen gebruiken het omdat zij het innerlijk aangeborene begrijpen en zij zullen een mens dus onderzoeken om dingen uit te vinden als de dosis van medicijnen of allergieën van een mens. De mens zal deze dingen niet kennen maar dat doet het innerlijk aangeborene wel door een test die de spiertest wordt genoemd zal het innerlijk aangeborene antwoorden door ja en nee aan te geven. Het interessante hiervan is dat de hersenen hierbij niet zijn betrokken. Deze antwoorden zijn doorgaans zeer correct.

Als jullie het slimme lichaam hebben en er een verbinding mee willen hebben zijn ook jullie pijnappelklier, je intuïtie en je geest hierbij betrokken en daardoor wordt het moeilijker door de barrières van het denken, en daar hebben wij het over gehad. Door de eerdere discussies over het innerlijk aangeborene weten jullie nu dat er een deel van jullie is dat meer weet dan jullie, met name over het lichaam. Het innerlijk aangeborene is in deze nieuwe energie ook direct verbonden met het Veld, maar dat is een ander verhaal waar ik straks op terugkom, maar in een oudere energie kenden wij dit als het slimme lichaam. Laat mij jullie vertellen wat het nog meer doet. Het innerlijk aangeborene is verantwoordelijk voor het functioneren van homeopathie. Denk er even aan wat homeopathie is. De tinctuur van homeopathie is ontworpen om een signaal aan het lichaam te geven….een signaal om te genezen….een specifiek signaal voor een bepaalde soort heling van een orgaan of een proces, en dit is ontwikkeld, maar dit proces is veel te miniem om een chemische reactie te hebben. Een miljoenste deel en toch blijft het eenvoudigweg een hint, een signaal dat het innerlijk aangeborene ziet en erop reageert. Het is bijna alsof het een recept is dat chemisch is uitgeschreven en aan de mens wordt gegeven om onder de tong te leggen, anders dan geneesmiddelen of supplementen want het is te klein om door de chemie van het lichaam opgemerkt te worden…maar het werkt….en het werkt door het innerlijk aangeborene.

Het slimme lichaam ziet door de pil of de tinctuur jullie instructies en voert die uit en jullie beginnen dan te veranderen en de heling gaat zich voordoen. Homeopathie is iets waar sommige mensen niet in geloven omdat zij getraind zijn dat het lichaam chemische dingen moet zien in plaats van via het innerlijk aangeborene. Hier zijn wij dus met twee processen die historisch het innerlijk aangeborene gebruiken….en dit al jaren en jaren lang.

Jullie zijn in een nieuwe energie en die is meer dan alleen maar dat….het bewustzijn gaat zich uitbreiden, maar dit is persoonlijk….heel persoonlijk. Het licht waarover wij hebben gesproken en dat is aangegaan en dat een metafoor is voor jullie bewustzijn dat direct jullie innerlijk aangeborene beïnvloedt. Dit moet het wel. Er is een ontwikkeling van het bewustzijn en het innerlijk aangeborene zit in het bewustzijn. Maar nu gaat het innerlijk aangeborene een nieuwe rol spelen. Nummer een: het is benaderbaar….jullie kunnen het innerlijk aangeborene ook vragen stellen over dingen die buiten het lichaam liggen omdat het innerlijk aangeborene nu ook is verbonden met het Veld en dit Veld is helemaal om jullie heen met bewuste potentiëlen van alles wat mogelijk is en waaraan ooit is gedacht. Het spreekt over dat wat om jullie heen is en waar jullie nooit aan hebben gedacht. Als jullie op de weg rijden en contact hebben met het innerlijk aangeborene weet dit via het Veld dat er verderop een ongeluk is gebeurd, want dit is bekend….het is in het Veld! Sommigen van jullie hebben gezegd: “Is hier ook bewijs van?” Ja, dat is er. Er zijn instituten die dit nu hebben bestudeerd en weten dat het Veld verantwoordelijk is voor wat sommigen voorkennis noemen omdat de potentiëlen daar zijn….bijna alsof zij al zijn gebeurd en zij kunnen gevoeld worden door het innerlijk aangeborene. Er staat dus een deur open die er nooit eerder is geweest. Deze deur heeft te maken met een expansie van jullie bewustzijn in een communicatie met jullie slimme lichaam. Het begint of stopt daar niet….want in deze nieuwe energie waar wij het over hebben zijn er hoger vibreren, intuïtieve gedachten, potentiëlen, verbindingen met het Veld, en opeens zijn er verbindingen met het innerlijk aangeborene….jullie kunnen ermee gaan praten zoals jullie dit bij homeopathie deden, maar nu kunnen jullie je bewustzijn gebruiken.

Als jullie over de horden zijn gesprongen waarover wij het vanmorgen hadden en ook die waar wij het verder over zullen hebben, kunnen jullie het instructies geven in plaats van erom te vragen: “Innerlijk aangeborene, ik instrueer jou om elke dag te rekenen via mijn lichaamsklok”. (Kryon lacht) Zie je, de klok in het lichaam telt de dagen, wist je dat? Er is een licht-en-donker-proces. Het weet hoe oud het is!” Het telt de dagen en het weet hoe oud jullie zijn. Forensisch testen met bepaalde chemie….vraag het lichaam hoe oud het is en het lichaam zal dit weten. Tijd is belangrijk! Wisten jullie dat tijd zelfs betrokken is bij de structuur van het atoom? Er is een klok en dit is een deel van het waarom het lichaam weet hoe oud het is. Het lichaam reageert op leeftijd en de dingen die het met leeftijd doet zijn welbekend, maar het reageert in de basis door de klok. Zo wordt het ouder! Laten wij het nog eens over die instructie hebben. Misschien wordt het duidelijker: “Lief innerlijk aangeborene, ik wil dat jij de dagen om de dag telt!” Met andere woorden: dit is het geheim, lieve mensen, want jullie vertellen je innerlijk aangeborene om niet zo snel te tellen!

“Kryon, ik geloof hier niets van want het ouder worden van een lichaam is gewoon iets dat gebeurt. Wij komen hier, worden ouder en gaan weer!” Nu, dit bewustzijn zal moeten gaan veranderen! Ik zal jullie er nog een geven. Jullie komen met vrije keuze en hebben overal de leiding over. Jullie hebben de leiding over je chemie, over natuurkunde….alles in je lichaam. Jullie bewustzijn is leidend. Het Veld, de Schepper, de nieuwe energie….met deze soep is jullie bewustzijn Koning, en jullie kunnen je lichaam instructies geven om te stoppen met ziekten. Jullie kunnen je lichaam instructies geven om langer te leven. Jullie lichaam is geschapen om zich steeds weer te verbinden en jezelf te verjongen. Elk orgaan in jullie lichaam verjongt….zelfs de hersenen, ook al is jullie verteld dat dit niet zo is, en hoe oud kunnen jullie worden met een verjongd lichaam? Zo oud als jullie tegen het lichaam vertellen! Wat denken jullie van een eeuw of twee? Wij hebben dit al heel vaak verteld….ik gaf jullie nu de manier waarop dit gedaan kan worden. Jullie bewustzijn – met name in een verlichte energie – kan spreken tegen dit uitgebreide innerlijk aangeborene: “Lief innerlijk aangeborene: er is een ongepaste ziekte in mijn lichaam en ik heb die al een tijdje. Ik wil hem geen naam geven maar dit was de diagnose, dit is wat zij zeggen. Lief innerlijk aangeborene, het is ongepast. Lief innerlijk aangeborene: zorg ervoor dat dit weggaat. Dag voor dag zal ik hierdoor sterker worden want ik ben in contact met een slim lichaam dat de cellen en de processen kent die ik niet ken!” Degene die antwoordde op homeopathie zal nu reageren op instructies….van mij!”

Dit is de toekomst van de mensheid!

Wij hebben gesproken over degenen die dit geloven en degenen die dit niet doen. Er zal een tijd komen, wij hebben dit eerder gezegd, waarin een grote groep van jullie langer zal leven en ook een grote groep die dit niet zal doen. De ene groep zal naar de andere kijken en zij zullen met een vinger naar jullie wijzen en zeggen: “Jullie moeten wel bezeten zijn”, omdat jullie iets hebben gedaan om langer te leven en daarom moeten jullie wel een pact met de duivel gesloten hebben. Jullie, oude zielen, gebruiken hiervoor gewoon de stamlijn van waarom jullie hier zijn. Jullie begrijpen nu, en hebben de controle over waarom jullie hier zijn en weten dat de dingen die jullie altijd zijn verteld, oncontroleerbaar zijn. Dit is de nieuwe energie en die beïnvloedt alles. Waar hebben jullie nog meer controle over? Wij hebben jullie dit gisteravond verteld. Als jullie uit de angst gaan zijn er zo vele dingen die het bewustzijn dat jullie hebben kan matigen en veranderen….en op een snelle manier.

Dit zijn de nieuwe woorden die wij gebruiken zodat jullie weten dat de nieuwe energie niet alleen bestaat uit uitvindingen, niet alleen over dingen die kunnen veranderen die jullie niet hadden verwacht….het gaat over de controle overnemen en dit is geen verkeerd woord want het gaat over jullie, je bewustzijn, je lichaam, het ouder worden, je gezondheid en de grote: jullie goddelijkheid! Jullie wijsheid, jullie welwillendheid. Dat is prachtig, want dat is wie jullie zijn!

Let vandaag op de leraren als zij de nieuwe geschenken beschrijven die jullie hebben en op jullie uitgebreide, zeer uitgebreide innerlijk aangeborene! (Kryon lacht)

En zo is het.

Kryon