Kryon Itasca. Illinois. 4 / Meer dan jullie weten!

Live Kryon Channeling:
Kryon Itasca. Illinois. 4

Meer dan jullie weten!

  12 oktober 2019
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst

Wij hebben gesproken over het Veld. Er zal uit vele bronnen meer informatie over het Veld komen als dit voor jullie reëler wordt. In de basis is het een bewustzijnsveld waarin potentiëlen bestaan van dingen waaraan nog nooit is gedacht. Jullie hebben dit ervaren, zelfs vandaag, zelfs in deze zaal. Jullie zien een samenhang die hier is, een samenstromen van gedachten waarbij velen van jullie dezelfde ideeën hebben, dezelfde vragen, dezelfde ideeën. Synchroniciteit is een deel van wat het Veld voor jullie doet. Waar ik het nu over wil hebben is wat er vandaag in het Veld was….meer dan ooit, en het is een zoete vraag als jullie de vraag stellen: “Wie ben ik werkelijk?” Vragen over de Vonk waarover ik heb gesproken. Ik heb vaak over de Vonk gesproken, over de muur die jullie tegenhoudt om naar de Vonk te gaan. De muur, lieve mensen, is een metafoor voor het ontwaken van het Zelf, en in de zaal, opgeschreven vragen of niet, uitgesproken vragen of niet, het komt ook bij de ziel, hoe het werkt en hoe het is…waar het naartoe gaat. Laten wij het hier dus over hebben. Er komt iets naar jullie toe dat direct van de Creatieve Bron komt….liefde! Jullie zijn in deze zaal volledig beschermd, lieve mensen, er kan niets door de barrière van licht komen die jullie allen nu omringt. Het is een tijd van realisatie, misschien. Het is een tijd van verhoogde realiteit, misschien. Laat ik het daarover hebben.

Ik wil jullie dertig jaar mee terug nemen. De man in de stoel was rond 35 jaar oud en hij was gefrustreerd. Er was in zijn leven een synchroniciteit gebeurd die hij niet kon verklaren….iets wat met driedimensionale logica niet verklaard kon worden. Hij was gefrustreerd omdat hij zijn hele leven lang lineair was….trots dat hij lineair was. Hij lachte om dingen waar hij nu niet meer om lacht, hij maakte grappen over dingen die hij nu is.

Maar dit alles kwam op een bepaald punt samen en bracht hem naar een bepaalde plaats waar twee mensen hem mijn naam gaven en zeiden: “Er is een entiteit die Kryon heet en die probeert om grip op jou te krijgen!” Deze twee mensen kenden elkaar niet en zij scheelden veertig jaar in leeftijd en zij zijn nu beiden overgegaan. Zij brachten hem een gelijkluidende boodschap over een naam die hij nog nooit had gehoord. Geen enkele logica kon dit voor hem verklaren en hij had hier last van….hij had hier last van omdat hij lineair was en er antwoorden zouden moeten zijn die altijd lineair zijn. Dit is wat hem werd geleerd, dit was zijn realiteit….dat alles verklaard kon worden door logica en redenatie….maar dit was niet zo. Hij breidde zijn realiteit dus uit omdat hij dit wel moest doen. Hij moest de antwoorden kennen. Dit is een lineaire anomalie. (onregelmatigheid, Henk) Hij moest de antwoorden kennen en dit bracht hem naar een stoel en hij zei tegen wie het maar wilde horen – en dit was een geweldige Groep om hem heen – dat dit een moment in zijn leven was wat dit voor altijd zou veranderen. Het kon de levens van duizenden mensen voor altijd veranderen. Hij wist dit niet maar op dat moment veranderde hij zijn realiteit. Dit is wat hij zei en dit maakte een verschil: “Wie jij ook bent, Kryon, ik ga in de stoel zitten. Laat mij zien of jij echt bent of niet. Ik geef je toestemming….laat mij zien of jij echt bent of niet!” Ik vertel jullie dat op er dat moment feest in de hemel was want deze man had zojuist toestemming gegeven voor de Vonk. Hij had het met pure intentie gezegd. Hij was gefrustreerd en wist niet wat er aan de hand was….hij wist dat er iets groters was en op een bepaalde manier in zijn hoofd verwachtte hij dat het fout zou gaan. Hij zat in de stoel en verwachtte werkelijk niets, maar hij had toestemming gegeven voor de Vonk om naar een andere realiteit te gaan. Realiteit is hetgeen waarop je vertrouwt. Realiteit is alles wat logisch is….dat is jullie realiteit en jullie leven daarin en voelen je daar prettig bij.

Toen hij in de stoel zat daalden wij in hem neer en wij vulden zijn hart met liefde en hij huilde openlijk in de stoel. Er werden geen woorden gesproken, geen talen, geen praatgroepen….wij waren gewoon in hem en lieten hem huilen….en het ging snel met hem want er was een reactie die hij niet had verwacht en hij wist niet waarom en dacht: “Dit is voer voor een psychiater want opeens huil ik zomaar!” Maar hij kon het niet loslaten….hij kon het niet want dat gevoel was nieuw. Hij had dit nooit eerder gehad. Niets wat erop leek. Nooit zo’n onvoorwaardelijk gevoel van grootsheid waarbij alles van hem afviel en er alleen maar licht was. Hoho….dat is de Vonk! Hij kon het niet loslaten en hij ging weer in de stoel zitten. Dan realiseerde hij zich dat hij zojuist toestemming had gegeven voor iets dat groter was en dat hij het had gevonden. Hij begreep het niet en dit hinderde hem. Waarom is dit zo, wat is het? Hoe is het? Toen verzachtte hij en begonnen wij tegen hem te spreken….heel zachtjes, intuïtief en tegen het innerlijk aangeborene waardoor hij dingen in zichzelf ontving….soms onder de douche! Zij begonnen te zeggen: “Je hoeft de liefde van God niet te begrijpen! Je hoeft dimensionaliteit en kwantum niet te begrijpen. Je hoeft de geest van de Schepper niet te begrijpen….je hoeft liefde niet te begrijpen om het te ontvangen!” Hij snapte het en het brak een paradigma van hem. Hij hoefde het niet te begrijpen om het te kunnen ontvangen en dit was voor hem een doorbraak….en dat was de Vonk!

Het is nog steeds de Vonk. Ik vraag jullie nu, zoals jullie hier zitten: “Geloven jullie in de Creatieve Bron die jullie God noemen?” Het antwoord is JA, want anders zouden jullie hier niet de hele dag in de stoel zitten als jullie niet zouden voelen dat er iets groters is. Sommigen zijn het niet eens met de naam God omdat dit woord ook zoveel andere dingen betekent in deze wereld waarin jullie zijn opgegroeid. Soms dienen de woorden niet jullie eigen pracht en noemen jullie deze naam niet. Zeg Spirit, als jullie willen, bedenk een naam als jullie dit willen, maar die vertegenwoordigt Al Wat Is als Bron van liefde en compassie en die verder gaat dan wat jullie je ooit kunnen voorstellen….zo groot kunnen jullie niet denken….dat kunnen jullie niet! Geen mens kan verder denken dan deze barrière! Alles wat jullie zijn en alles wat jullie begrijpen of denken te kunnen begrijpen, is maar een fractie van de grootte van de Creative Bron…en toch hebben jullie een deel hiervan en dat is jullie ziel! Elke  mens die hiernaar luistert – in de zaal of niet – en dit leest, is niet alleen maar een dier op Aarde want jullie hebben iets heel speciaals, een stukje goddelijkheid binnenin! Het is doelbewust aan jullie gegeven bij het scheppingsverhaal….wat dit voor jullie ook moge betekenen. Jullie lopen rond met iets dat heel, heel anders is en dat geen enkel dier heeft en dit is de goddelijke ziel, een deeltje van de Schepper!

Als jullie jezelf met een multidimensionale lens zouden kunnen zien zouden jullie zien dat jullie enorm zijn. Acht meter breed is de grootte van jullie Merkabah en daarachter is weer het Veld waar jullie mee te maken hebben. Jullie zijn ENORM, maar jullie weten dit nog niet. Op een dag zal dit wel zo zijn! Het is een deel van je ziel dat zich laat zien. De ziel is zo groot dat jullie niet kunnen vragen: “Hoe groot? “Hij kan niet gemeten worden. Laar mij jullie iets vertellen wat wij eerder hebben gezegd: Waar is jullie Hoger Zelf?’ en jullie zullen zeggen dat die niet gemeten kan worden en dat dit nergens is en dit betekent ook dat het overal is en dat een deel ervan bij de Creatieve Bron is! Denk daar eens over na. Jullie naam is hier, jullie Hoger Zelf…een deel hiervan is bij de Creatieve Bron! DE VERBINDING!!! Als dit het geval is….als jullie daar zitten, en willen dat jullie realiteit verandert….wat dan als jullie is verteld dat jullie dit niet kunnen doen? Wat als jullie dingen zijn verteld die passend zijn voor God, door iemand anders die geacht wordt een autoriteit te zijn betreffende God?

Wij hebben dit eerder gezegd: Wat hebben jullie ouders jullie gegeven? Wat hebben organisaties jullie in alle eerlijkheid en integriteit gegeven totdat zij zelf vertrokken?

WAT ALS HET GROTER IS DAN DAT?

Wat als het groter is dan dat? Dit maakt niet dat zij het verkeerd hadden, lieve mensen, en jullie kunnen ontdekken dat God groter is dan jullie ooit is verteld. Het maakt niet uit dat zij het verkeerd hebben, het is geen aantasting van integriteit! Jullie zijn verder gegaan dan dat, slaagden misschien wel hiervoor….voor de Vonk, voor een realiteit waarin jullie zitten, en Oh my, zij hadden het idee dat jullie niet groots zijn. Er is hen niet verteld dat jullie geweldig zijn, van je geboorte af – dit is niet bij hen bekend. Dat wat jullie vanaf je geboorte werd gegeven….zij deden hun stinkende best, maar in de oude energie werd er zo veel verborgen over de waarheid! Degenen die jullie gaven wat zij geloofden was het beste dat zij hadden en zij hebben jullie dit gegeven in een oude energie die een plafond had dat jullie nu gaan optillen.

Ik heb dit zo vaak verteld: Jullie zijn in een donkere kamer en jullie horen de experts steeds vertellen wat er buiten die kamer is. Zij weten het niet maar zij voelen het. Zij voelen goede dingen en misschien kwade dingen maar zij gaven jullie het beste wat zij hadden…..het beste wat zij hadden. En dan strijkt er opeens iemand een lucifer aan en jullie kunnen zien in de duisternis en merken dat er andere mensen in deze duisternis zijn…net zoals jezelf, die dezelfde vragen stellen. Jullie zien liefde en welwillendheid omdat het licht is aangegaan en dit maakte niet dat degenen die jullie de informatie hadden gegeven het mis hadden….het was het beste dat zij in het duister hadden!

Maar het is niet langer meer donker! En jullie, zoals jullie hier zitten, hebben de kans om je realiteit te veranderen!

Wat als de realiteit nu dingen wordt die jullie niet begrijpen, maar die wel enorm zijn? En jullie naam schijnt erop te staan!

Ik wil dat jullie samen met mij een visioen hebben….dat jullie de grootte van de Aarde hebben als jullie dit willen. Deeltjes van jullie bewustzijn zijn overal, zijn welwillend omdat jullie een deel van de Schepper zijn! Er is geen duister ding dat zich aan jullie kan hechten omdat jullie van licht zijn gemaakt en het enige dat dit kan veranderen is een duisternis die angst wordt genoemd, en angst wordt geschapen door dat wat jullie is verteld waar jullie bang voor moeten zijn en dit wordt dan een realiteit….en als jullie zo zijn, lieve mensen, blijven jullie daar ook en zal er nooit een uitbreiding zijn, maar de mogelijkheid is er en dus is jullie prachtige ziel die jullie allemaal kennen en je realiseren, daar, en is groter dan jullie denken. Wisten jullie dat jullie ziel, jullie naam, op vele plaatsen tegelijk kan zijn? Zijn jullie verrast? Zo gauw jullie uit de drie dimensies vandaan gaan waarin jullie je lekker en comfortabel voelen, net zoals mijn partner, is er de Vonk, en dan realiseren jullie het je. Er is zoveel meer dan jullie wisten en jullie voelen je comfortabel in het niet-weten. Dit is het grootste ding dat de Vonk jullie kan leveren en het moeilijkst te doen voor een mens…in het onbekende stappen, ook al krijgen jullie hulp. Er zijn nog steeds mensen die in de rij blijven staan en driedimensionale vragen stellen. “Waar is dit? Hoe werkt dat? Hoe ver is dit? Hoe lang zal het duren?” Jullie voelen je niet comfortabel zolang jullie geen antwoorden hebben en naar de volgende plaats kunnen gaan. Dit zijn de constructies van de driedimensionale realiteit met regels die jullie jezelf hebben opgelegd binnen de goddelijkheid om jullie heen en nooit begrijpen dat er dingen om je heen zijn die jullie moeten vertrouwen terwijl jullie niet weten wat het is. Maar wat jullie krijgen is een gevoel in je hart dat er van jullie gehouden wordt en jullie zullen de welwillendheid voelen en sommigen van jullie huilen en zeggen: “Het maakt niet uit wat men zegt over de manier waarop het werkt. Ik weet dat ik op de juiste plaats ben en op de juiste tijd en ik weet dat ik geliefd ben.” Dit schept een situatie die synchroniciteit in je leven schept en dingen op hun plaats gaan vallen….ziekten beginnen te verdwijnen, jullie worden jonger en realiseren je dat in je leven en zeggen: “Breng mij meer! Ik begrijp het niet, maar geef mij meer van wat ik niet weet, zolang ik mens ben. Het is goed want ik weet dat het werkt!”

Dat is de Vonk!

Hoeveel van jullie oude zielen, realiseren je dat jullie daarvoor hier zijn? Daarom zijn jullie voorbij 2012 gegaan….om het gaan naar de volgende realiteit te onderzoeken en te zorgen dat het werkt. Jullie weten dat het niet zo ver weg is omdat jullie technologie het naar jullie toe brengt.

Jullie zetten je computer aan. Hebben jullie de gebruiksaanwijzing eerst gelezen? Nee, ik bedoel niet die voor het gebruiken maar die van de elektronica! Weten jullie waar alle elektronen naartoe gaan? Jullie hebben allerlei circuits en elektronica….weten jullie hoe die werken? Jullie zeggen: “Nee, ik gebruik gewoon mijn computer en gebruik Google!” Hoeveel weten jullie over Google voordat jullie dit gaan gebruiken. Het antwoord is: Niets. Dat hoeven jullie ook niet, want zie je, dit is een realiteit die jullie vertrouwen terwijl jullie er niets van begrijpen. Beginnen jullie te begrijpen wat ik bedoel? Dit werkt ook voor jullie spiritualiteit. God is te groot om te begrijpen en wij zeggen het weer: “Zijn jullie echt bang voor liefde? Mijn partner was het wel. Wij moesten lang wachten voordat hij voelde dat het veilig was, dat het geen abnormaliteit was en dat hij niet gek was. Er werd van hem gehouden op een manier waarop dit nooit eerder was gebeurd, en dit veranderde hem en dit zie je ook vandaag nog want steeds als hij in die stoel zit, zoals nu, zijn wij in hem en dit voelt goed voor hem en hij geniet ervan en houdt ervan en ook al bevat hij het channelen voor andere mensen tot op vandaag niet….het kan hem niet schelen omdat hij dit niet meer hoeft te begrijpen. Hij hoeft daar alleen maar te zitten. Dit is de belofte van de nieuwe energie….een manier om iets te zien dat groter is dan jullie ooit dachten….goddelijker, mooier, welwillender, vol compassie….zonder stappen of regels voor dit en dat, of: beklim deze treden! Alles wat jullie hoeven te doen is begrijpen dat jullie het niet hoeven te begrijpen! (Kryon lacht) Zijn jullie bang om geliefd te zijn? Ik laat het hierbij!

Er is een doorbraak die er kan zijn voor de mensen in de zaal en de luisteraars en lezers die jullie niet hadden verwacht toen jullie begonnen te luisteren en lezen en dit komt omdat er een Groep om jullie heen is die samen met jullie ziel komt….een familie….noem hen engelen als jullie willen, een familie die komt met jullie ziel, die tegen jullie spreekt als jullie dit toestaan….in het midden van de nacht…..voordat jullie vanavond gaan slapen….willen jullie dan iets proberen? Ik wil dat jullie je ontspannen en denken aan hoe het voelt om geliefd te zijn….zoveel dat jullie wel kunnen huilen omdat het elke seconde zo goed voelt omdat elke cel voelt dat het waar is en ik wil dat jullie dan je hand opsteken….al zijn jullie alleen of met een partner, en zeggen: “Breng mij de liefde en iets dat groter is en ik geef jou toestemming. Dank je wel, Spirit, voor de Vonk!” Wees niet verrast als je die nacht niet veel slaapt want jullie hebben de intentie afgegeven voor een verhoging van je realiteit!

Ik Ben Kryon, en ik ben verliefd op de mensheid.

Ik Ben hier met een reden: Jullie liefde te tonen die jullie niet hadden verwacht en waar jullie niets echt iets over is verteld.

En zo is het.

Kryon