KRYON: Je weet niet hoe de kikker springt.

KRYON: Je weet niet hoe de kikker springt.

Doorgegeven via Lee Carroll / 22 januari 2011
Vertaald uit het Engels door  Henk Steur

Gegroet, geliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst. 

Ik ben in de plaats Tuscon en ik zeg dit voor de luisteraar en de lezer. Ik zie hun oren en ogen in een kwantumstaat en dat is waar ik het met jullie over wil hebben – de kwantumstaat van God, een puzzel van spirituele logica.

Mensen willen antwoorden en er zijn zoveel antwoorden vanaf zoveel plaatsen die jullie niet bevredigen. De redenen van God ontgaan jullie omdat er geen lineaire redenen zijn voor dingen die jullie ervaren. Zij zijn niet vooruit gepland en niet voorbestemd. Er zijn alleen potentiëlen.

Als jullie de geest van God hadden zouden jullie een laag hebben die wij de kwantumlogica zouden noemen, die veel groter is dan jullie kunnen bevatten. Het is iets dat geen mens ooit zou kunnen bevatten of begrijpen omdat het de geest van God is. Toch dragen mensen de zaden van God in zich en ook de Schepperenergie. Soms, maar alleen maar soms, kunnen wij iets uitleggen dat niet logisch voor jullie is maar waarvan jullie op een bepaald niveau de gepastheid van alle dingen begrijpen ondanks dat jullie de geest van God niet hebben. Er ontbreekt een stukje bij wat jullie begrijpen en weten. Het gaat zelfs verder dan jullie intuïtie of wat jullie kunnen bedenken. Voor ons is jullie realiteit zoals wij die zien in een kwantumstaat een serie potentiëlen die allemaal samengaan en tegelijk gebeuren. De lijnen die hen verbinden zijn vrije keuze en zij zijn onbekend, het zijn alleen lagen met potentiëlen.

Daarom, zelfs terwijl wij spreken, kennen wij de potentiëlen die zich kunnen voordoen in het positieve en het negatieve in wat jullie toekomstige tijd noemen. Voor ons is het niet de toekomst maar gewoon een soep van potentiëlen in een cirkel. Soms als wij mensen zien met hun vrije wil en vrije keuze die iets gaat scheppen wat jullie een tragedie noemen, is het voor ons een potentieel die jullie het canvas zouden kunnen noemen van wat er gaat gebeuren. Er is geen garantie dat het gaat gebeuren. Beginnen jullie de katalysator hierin te zien? Dat is de menselijke vrije keuze.

Toch scheppen de lagen van de logica van Spirit vaak iets positiefs uit wat jullie kunnen zien als negatief. Er zijn vaak tegengestelde energieën die het positieve en goeds brengen voor de planeet en dat is de puzzel die voor jullie ligt omdat het erop lijkt dat God betrokken is bij deze dingen, zelfs al heeft hij ze niet geschapen.

Daarom zouden velen zeggen: “God is betrokken bij de tragedie. Hoe kon het gebeuren? Waarom zou God dit laten gebeuren? Wij krijgen die vraag steeds weer van mensen die in zorgen op hun knieën liggen en met tranen in de ogen. “Als U echt God bent zou U dit niet laten gebeuren.” Maar de puzzel die buiten jullie logica en voor jullie ligt is deze: De potentiëlen zijn bekend bij God maar er is geen voorbestemming. Mensen kunnen rechtop lopen naar wat zij hebben geschapen. Toch, omdat wij de potentiëlen hiervan zien, kan Spirit ook iets daaromheen scheppen.

Spirit is in een kwantumstaat waar de tijd zich niet gedraagt zoals bij jullie. Wat jullie de creatieve energie van God noemen werkt samen met de mensheid en de vrije keuze. Het is de test van de mensheid. Vrije keuze is het axioma van de regels van Spirit en de mensen. Dat is het altijd geweest. Het is de crux van de energie die wordt ontwikkeld.

Maar jullie weten nog steeds niet hoe het werkt dus komen jullie met een oordeel van buiten het gebied van alle kennis en nemen een beslissing. Jullie kijken alleen naar het driedimensionale, de energie van de tragedie.

Ik weet dat dit ingewikkeld is voor jullie en veel van wat ik heb gezegd is onbegrijpelijk. Laat ons gewoon zeggen dat de logica van God verder gaat dan jullie begrip omdat het niet past bij de manier waarop jullie denken over de manier waarop dingen werken.

De logica van de springende kikker.

Ik zal jullie een voorbeeld geven. Het is een klassiek verhaal dat zelfs vandaag in jullie logische klassen op de scholen wordt verteld. Het is gegeven om te onthullen hoe de mensheid vaak redenen zoekt waarom zij niet alle informatie heeft of zelfs niet de benodigde concepten om tot een oordeel te komen.

Dit is een parabel. Er was een kikkerkampioen. Deze kikkerkampioen was geleerd om te springen als zijn eigenaar “spring” riep. Oorzaak en gevolg waren duidelijk. De kikker sprong elke keer als de eigenaar “spring” riep.

Er kwam een experiment en de vraag werd gesteld: “Wat zou er gebeuren als je de poten van de kikker zou verwijderen?” Dat deden zij. De meester riep: “spring” maar de kikker deed niets. Hij zat dat gewoon. Geen poten.

Misschien klinkt dit gek voor jullie, maar mensen kunnen in feite ook doen alsof zij echt niet weten hoe een kikker springt. Jullie accepteren het langzaamaan en gaan verder met die kennis. Zo gek als het voor jullie is maakt het duidelijk dat jullie niet weten wat jullie niet weten. Daarom is jullie logica niet de logica van God. Jullie hebben niet de geest van God maar jullie hebben wel de liefde van God. Jullie leren, want de liefde van God is een fantastische leraar.

Nu zit ik hier op een plaats met geavanceerde zielen en de dingen die ik jullie mag vertellen weten jullie al. Jullie zijn al eens omgegaan met deze tragedie en werken al mee met spirituele logica. Jullie begrijpen al een deel van de puzzel die voor jullie ligt en jullie zijn mij ver vooruit. Maar er zijn er ook onder jullie die het nodig hebben om dit te horen zodat zij zich bij jullie kunnen voegen en dat een zorgvolle en weerzinwekkende gebeurtenis leek om te draaien naar een energie van compassie die jullie planeet op positieve manieren zal helpen.

Er is nu een energie op de planeet die verschilt van alle andere energieën ervoor. Er beginnen dingen te gebeuren. Als jullie alert en scherpzinnig en oplettend zijn geweest zullen die dingen jullie zijn opgevallen. Gebeurtenissen als deze, of zij nu positief of negatief zijn lijken aan te zwellen naar een internationaal toneel waar iedereen ze kan zien. Daar is een reden voor. Er zijn redenen voor dingen en dit is er een van – zodat jullie de effecten van compassie kunnen zien.

Wij hebben jullie verteld dat de nieuwe energie wordt bezield naar de planeet door het kristallijnen raster van de ouden door degenen die nu leven, door de beslissingen, door de beslissingen van de Harmonische Convergentie en door het 2012 in een lijn komen geven zij allemaal dezelfde boodschappen af. Kijk eens naar jezelf en accepteer deze dingen niet als goed of slecht, als negatief of positief maar neem ze gewoon voor wat zij zijn. Kijk naar de dingen die jullie bevallen en die dat niet doen en besluit dan wat jullie ermee willen doen.

Jullie reactie kan zijn dat jullie gaan mediteren of energie gaan sturen naar de planeet of zelfs compassie sturen naar degenen die in de gevangenis zitten en waarvan ook door God gehouden wordt. Maar jullie daden geven energie aan het raster en geven instructies over wat jullie wel en niet willen. Dit is een kwantumproces waarbij jullie bewustzijn is betrokken bij het feitelijk aan het raster mededelen wat voor jullie gepast is en wat niet en wat energie geeft aan het raster om hetgeen jullie kiezen in de toekomst te creëren.

Jullie hadden in oktober (2010) een gebeurtenis die jullie nog lang zullen onthouden. 33 mijnwerkers kwamen uit de grond en enkele uren lang vierde de hele Aarde deze 33 levens. Dit is een voorbeeld, lieve mensen, van iets wat jullie daarvoor maar weinig hebben gezien. De Aarde kan compassie opwekken met betrekking tot de dood van mensen. Dat is goed nieuws. Dat is compassievol nieuws. Het zorgt voor herenigde families en schoonheid.

En het cijfers 33 kwam steeds weer terug: 33 brieven in de boodschap, 33 uur om hen eruit te krijgen, 33 mensen. Zij vragen wat die 33 betekent. Wat kan het in ‘s hemelsnaam betekenen? Wij hebben jullie al vaker gezegd dat het numerologische aspect van 33 de compassie van Christus betekent.

Dit werd jullie getoond op een grafische manier zodat jullie het zouden kunnen zien. Het is geen vergissing. Het is een les en de les is deze: Jullie kunnen net zoveel aandacht geven en evenveel compassie scheppen bij iets wat mooi is, als bij een tragisch iets. Dit is nieuw voor de planeet.

Er zijn verschillende axioma’s (waarheden die geen bewijs nodig hebben)die nieuw zijn. De eerste is dat deze dingen vanaf nu in de schijnwerpers staan. Dat was niet zo in het verleden. In het verleden zou dat lokaal zijn gebleven, maar nu niet meer. Er was een reden voor en die ga ik jullie zo vertellen.

Ik zal jullie een paar dingen geven om over na te denken: De synchroniciteit van dit alles. Hier is nog een axioma. Compassie van een lichtwerker heeft minstens 10 maal meer energie om de planeet te helpen dan die van iemand die geen oude ziel is. Daarom als jullie een compassionele handeling doen voor de planeet, laat het dan gebeuren waar er veel lichtwerkers bijeen zijn. Begrijpen jullie het? Jullie weten niet hoe een kikker springt. Het lijkt erop dat Spirit alles plant maar dat is niet zo.

Laat mij jullie iets over de regels vertellen, over de regels van God. 

God houdt onvoorwaardelijk van jullie allemaal – regel nummer 1.

Nummer 2, God straft de mensheid niet. De mensen die betrokken zijn bij een ramp doen niets verkeerd. Toch zullen mensen op hun knieën zinken met schuldgevoel en zeggen: “Wat is het dat zoiets heeft geschapen bij onze mensen, onze kinderen etc. Dat is altijd de vraag, nietwaar? Dus wringen jullie je handen en vragen om antwoorden.

Omdat wij weten van de potentiëlen van een mens met vrije keuze is dat voor ons niet moeilijk. Wij kunnen de mens niet stoppen en zullen dat ook nooit doen. Wij konden de mensen niet stoppen die aan boord van de vliegtuigen gingen om die in de gebouwen te vliegen waarin 3.000 mensen een afschuwelijke dood ondergingen. Het sloeg een wond in het hart van de natie!

En velen schreeuwden het uit: ”Jullie hadden hen kunnen tegenhouden. Spirit, jullie hadden hen tegen kunnen houden!”

Jullie weten niet hoe de kikker springt.

Dit is wat jullie moeten weten, mensen, dat vrije wil de acties van God overtroeft maar omdat wij wisten dat het zou kunnen gebeuren, hadden wij daar tegelijkertijd mensen met camera’s aanwezig op die 11e septemberdag. Daardoor kon iedereen het zien, het hele land kon meedoen aan de compassie die naar het kristallijnen raster ging en wat nooit meer op die manier zal gebeuren. En de 3.000 in New York wisten dat.

Aan de andere kant van de sluier zagen wij dit potentieel jaren geleden al. Wij zien zelfs de potentiëlen van wat ongeborenen zullen doen! Het zijn alleen potentiëlen maar zij zitten in de soep van onze realiteit, onze kwantumstaat. Jullie weten niet hoe de kikker springt dus hebben jullie er geen idee van hoe het eruit zal zien. Het is geen voorbestemming. Integendeel, het is aanleg, neiging. Jullie hebben de neiging naar het volgen van een karmisch pad – de energie waarmee jullie naar de Aarde kwamen met de ouders die jullie hebben, met onbalans die zich kan voordoen, met de acties die resultaat kunnen hebben, dat is hetgeen wat de menselijke keuze aandrijft. Wij wisten dat. Wij wisten het al voordat zij waren geboren.

Jullie kunnen niet bevroeden wat wij op een bepaald niveau weten en degenen die erbij betrokken waren wisten dat ook! Niet bewust, maar op kwantumniveau. Ik sprak met hen voordat zij op Aarde kwamen. Wisten jullie dat?

Ik zei tegen hen: “Hier is het potentieel, zien jullie? Jullie zijn een stukje van God en gaan mensen worden en gaan de macht en alle kennis weggeven die jullie bezitten. Toch willen jullie alweer naar beneden gaan om de planeet te dienen, bijna blind voor de dimensies waarvan jullie weten dat zij hier zijn, waar jullie alleen in 3D werken, tegen muren oplopen van onbegrip en dood. Kijk naar de potentiëlen! Het kan zijn dat jullie er niet lang blijven, vroeg spirit aan de 9 jaar oude: “Lieverd, het kan zijn dat jij maar negen jaar oud wordt, misschien iets meer. Wil je dat echt riskeren?” En weten jullie wat zij tegen mij zei? “Als het de planeet helpt, zal ik het doen.”

En jullie vragen je af waarom wij jullie de voeten wassen? Het is niet aan God om deze dingen te stoppen maar wij kunnen alles doen binnen de mogelijkheden van wat wij mogen doen rondom de vrije keuze van de mensen om er het beste van te maken – en dat deden wij ook.

Over minder dan een week komen jullie hier bijeen om de schoonheid van edelstenen en sieraden te bewonderen. Er zijn hier vele artiesten. Er zijn hier prachtige dingen gemaakt en gebeurd. Het is het thuis van vele schrijvers die boeken over liefde hebben geschreven. Dit gebeurde allemaal in Tuscon omdat het gebeurde in de heksenketel van wijsheid van de voorouders die hier zijn om te bekrachtigen wat ik zeg.

Terwijl jullie hier zitten, mensen, in deze zaal, is er ook een deel van de energie van de voorouders. Sommigen van jullie zijn je eigen voorouders en jullie weten waarover ik het heb. Er zit wijsheid in deze woorden. Als er dan toch ergens een tragedie moet gaan gebeuren, laat het dan maar hier zijn want de wijsheid en de energie van deze stad zal ook in staat zijn om een compassie te scheppen waar geen enkele andere stad toe in staat zal zijn.

Degenen die meedoen aan kunst en muziek en schoonheid, geluid en licht, zijn wijze zielen en daarvan zijn er hier heel veel!

Ik wil jullie mee terugnemen naar 1999. In 1999 liepen twee mannen een school in Colorado binnen en zij waren gewapend. Zij wilden hun eigen klasgenoten neerschieten en er werden er heel wat gedood. Kunnen jullie je voorstellen dat je die dag een van de ouders was? Je stuurt je kind naar school en verwacht dat het terugkomt. Maar dat deden zij niet. Het leed was groot en de compassie was groot en de tragedie was er overduidelijk en toch kwam er geen president op bezoek. Snappen jullie dat?

In 2006 liep een zeer uit balans zijnde man een geliefde plaats binnen, een school van de Amish en doodde de kinderen. Er kan geen grotere dichotomie (tweedeling) zijn. De Amish zijn al geheiligde, gecompassioneerde en harmonieuze mensen. Voor hen wandelde het pure kwaad naar binnen en de hele gemeenschap was in rouw gedompeld en de president kwam niet op bezoek.

Wat ik jullie wil vertellen is dit: Politiek gezien trok het wel aandacht. Dat deed het om maar een reden: zodat hetgeen een mens deed in vrije keuze compassie voor de hele planeet zou scheppen. Dat was iets dat een energie schept die veel groter is dan welke tragedie dan ook. Dat is de logica van God.

“Maar Kryon, als Spirit dat wist waren zij er allen deelgenoot van.” Jullie weten niet hoe een kikker springt. Die zin betekent dat er zoveel achter verstopt is dat jullie niet met menselijke logica kunnen bevroeden, zelfs niet met liefde. Kwantumenergie is ook zo; het verschijnt als chaotisch terwijl het dat helemaal niet is. Er zit hier inderdaad een systeem in.

De zielen komen terug en terwijl zij opgroeien zullen zij dat doen in een energie die zij hielpen te scheppen door de compassie die er was toen zijn ons verlieten. Dat is de logica van God en het gaat over het langzaamaan scheppen van vrede op Aarde. Het gaat over hetgeen jullie scheppen.

Het gaat erover dat hetgeen jullie scheppen het paradigma van jullie realiteit verandert. Compassie is de sleutel. Dus, mensen, wat gaan jullie hiermee doen?

Afgelopen week bracht ik jullie een boodschap over de potentiëlen van 2011. Er waren mensen uit deze zaal bij. Ik ga iets herhalen wat ik toen vertelde want het is nodig dat jullie het horen en het heeft met politiek te maken.

Het lijkt intuïtief voor elk mens in de zaal dat om te bereiken wat jullie doen er minstens twee partijen in jullie Congres moeten zijn. Dat is de manier waarop het altijd is geweest, De roden en de blauwen.

Wat als ik jullie vertelde dat er een tijd gaat komen waarin er geen partijen zijn. Jullie zouden dan kunnen zeggen: “Dat is onmogelijk, Kryon, omdat jij geen mens bent en je niet weet hoe fondswerving werkt.” Er moet een partij zijn om geld bijeen te brengen voor degenen die dat niet kunnen en dan wordt dat uitgedeeld en dat is de manier waarop wij werken. Als er geen partijen zouden zijn zou er ook geen fondswerving zijn. Niemand zou kunnen adverteren en er zou niemand gekozen kunnen worden.”

Oh, echt?

Zijn jullie je er nu van bewust dat jullie een president hebben die op internet is gekozen? Hij heeft dat uitgedacht. Als iedereen tegen iedereen kan spreken hebben jullie genoeg fondswerving. Een paar dollars hier, een paar dollars daar.

Jullie praten met miljoenen op hetzelfde moment. Het is een nieuwe tijdgeest van communicatie. De jongeren weten er alles vanaf en jullie kunnen het niet tegenhouden. Wacht maar op wat er nog meer komt vanuit deze nieuwe tijdgeest.

Het is wereldwijde communicatie, een persoon tegelijkertijd. Het maakt niet uit hoeveel wetten je passeert en het maakt niet uit wie er de baas van is, jullie kunnen het niet stoppen.

De geest is nu uit de fles en de gemeenschap van de jongeren zal gaan communiceren. Dit is de manier waarop de politici met jullie gaan communiceren en letterlijk bij jullie thuis komen in misschien wel een holografische vorm en zij zullen hun positie een voor een uitleggen, zonder partij. Dan zullen jullie hen in het Congres kiezen zonder partij en zij zullen op hun zetels zitten zonder afdeling en er zal niet zoiets als “de andere kant van de medaille’ zijn.

En dat, lieve mensen , is eenheid en er is een tijdgeest die jullie je niet kunnen voorstellen. Er wordt aan gewerkt. Dan zullen jullie een Congres hebben dat samenwerkt en dingen gaat doen zonder de huidige dualiteit.

Compassie en eenheid zijn de nieuwe sleutelwoorden op de planeet. Tuscon is daar een onderdeel van. Ik wil degenen in de zaal feliciteren die dit allemaal wisten en aan deze puzzels hebben gewerkt en die het land hebben genezen en compassie sturen naar degenen die hier achtergebleven zijn.

Er is daar liefde. Er is hier gepastheid. Jullie werken allemaal aan dezelfde puzzel en er komt een moment waarop jullie het allemaal zullen begrijpen.

Als ik jullie zie aan de andere kant van de sluier, even, voordat jullie teruggaan naar de planeet, weten jullie hoe de kikker springt. Op dat kostbare moment kijken wij elkaar aan en glimlachen, en dan gaan jullie. “Stuur ons terug. Wij hebben werk te doen.” Wisten jullie dat dit de reden is waarom ik hier ben? Kryon bestaat om deze dingen uit te leggen aan oude zielen. Ik geef jullie deze dingen in pure liefde. Of jullie nu geloven of dit een echte channeling is of niet, of jullie het ermee eens zijn of niet, ik zie God in jullie.

En dat is goed genoeg voor mij.

Dat is goed genoeg voor mij.

En zo is het.

KRYON