Kryon Kauai Avontuur. 2 Trouwen met de Ziel.

Live Kryon Channeling:
Kryon Kauai Avontuur. 2

Trouwen met de Ziel.

  22 augustus 2019 / Lee Carroll
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst
Wij zijn op het eiland Kauai en de plaats waar wij zijn is beroemd op Kauai en het heet Kofurn Gratho. Je zou denken dat de roem hier over koninklijke personen zou gaan maar de koningen en koninginnen van Hawaii hebben hier veel tijd doorgebracht en alleen zij konden hier komen, maar daar gaan wij het niet over hebben. In plaats daarvan spreken wij over iets dat nog meer diepgang heeft. De energie van deze plek is hier niet aangebracht door de koninklijken of de voorouders. Zie je, de laatste tachtig jaar was hier een traditie en die was deze: Van over de hele wereld komen geliefden hier om te trouwen, hun geloften af te leggen of om gewoon samen te zijn en zij horen hier een lied, een lied dat niet eens door een Hawaiiaan is geschreven, maar het werd het lied dat hier wordt gezongen en dus hebben de rotsen, het land en het slijk dit lied gehoord. Meer dan tachtig jaar, meerdere malen per dag, wat voor weer het ook is, komen zij hier en het lied is een lied van eenheid, het is een lied dat bestemd is om eerst gezongen te worden en dan trouwden mensen of waren gewoon samen door de lyriek van het lied en de geest van eenheid in de spirit van Aloha. Ik wil graag dat mijn partners partner even opstaat en de woorden van dit lied voorleest zodat jullie hen ook kunnen horen:

“Dit is het moment waarop ik heb gewacht.

Hier zingt mijn hart.

Al snel zullen er klokken luiden.

Dit is het moment van zoet Aloha.

Ik zal langer dan eeuwig van jou houden.

Beloof mij dat jij mij nooit zal verlaten, hier en nu, mijn geliefde, mijn alles!

Ik beloof het jou, liefste, en beloof jij mij dat jij mij nooit zult verlaten.

Ik zal langer dan altijd van jou houden.

Nu wij samen één zijn zullen er nooit wolken voor de zon zijn.

De blauwe luchten van Hawaii glimlachen vandaag op deze trouwdag.

Ik hou van jou met heel mijn hart.”

Het begint met: dit is het moment waarop ik heb gewacht. Ik wil het even esoterisch hebben over de pure, geweldige, verbazingwekkende liefde van God die jullie als ziel heeft geschapen. Het grootste deel van de planeet verstaat het woord ziel….het is zo gelijkluidend aan levenskracht en iets dat verder gaat dan de mens. Het is zo ingebakken in de woordenboeken van de planeet dat zelfs het aantal mensen aan boord van een schip wordt weergegeven in “aantal zielen!”… niet in aantal mensen, mannen of vrouwen, maar in zielen! De ziel is iets dat zeer compleet is zodat er zelfs niet aan getwijfeld kan worden.

Er is een Schepper, lieve mensen, die jullie namen kent, die van jullie houdt terwijl jullie hier als groep staan. Ik wil dat jullie begrijpen dat als jullie hier in het bos staan en naar de grot kijken en een ziel in jullie is die de Schepper van het Universum daarin heeft geplaatst. Het was niet zo dat jullie hier zouden komen om te lijden; het was zo dat jullie hier zouden komen en met vrije keuze iets zouden ontmoeten dat zo verbazingwekkend is dat er zelfs vandaag nog een controverse over bestaat….over wat het is! Esoterische mensen zouden dit “iets” het Hoger Zelf noemen.

In vele religieuze systemen staat dit onder andere namen bekend maar het zo aanwezig en zo levend! Wat maakt dit zo mysterieus? Is het Jij, het geheiligde Jij? Jullie worden je ervan bewust dat er een dualiteit is….er is een menselijk Jij en er is een geheiligd Jij, en alles wat wij jullie in deze dertig jaar hebben geleerd is dat als jullie door het leven gaan de opdracht is om je heilig zelf te vinden….om daarmee gesynchroniceerd te zijn en ermee samen te werken….te begrijpen dat het daar is zodat jullie daarnaar op zoek gaan.

Laten wij het dus even over deze ziel van jullie hebben, even maar. Kunnen jullie je voorstellen dat jullie in de wildernis lopen en met je degene die het meest van je houdt….meer dan wie ook op de planeet, maar die onzichtbaar is en jullie volgt terwijl jullie je door het oerwoud heen worstelen en helemaal niet in de gaten hebben dat er een deel van jullie is dat zeer veel van jullie houdt zodat jullie, als jullie je daarmee kunnen verenigen, je leven voor altijd anders zal zijn. Als jullie de vonken van vereniging hebben met de ziel die van jullie is, is dit voor altijd. Het is een vereniging voor altijd omdat die de manier waarop jullie denken en handelen verandert….jullie realiteit, al dit soort dingen die van jullie zijn.

Ik wil dat jullie even denken aan de energie waarin jullie nu zitten en staan. Hoe zou deze energie zijn nadat hier tachtig jaar lang liederen zijn gezongen? (Kryon lacht) Kunnen jullie dit voelen? Dit is de plaats van eenheid, dit is de plaats van geliefden. Zou het teveel gezegd zijn dat als jullie dit Hoger zelf van jezelf zouden ontmoeten, jullie geliefden zouden worden van een hoger kaliber en hogere vibratie omdat jullie doorgaan met van elkaar te houden en van jezelf…..houden van jezelf is niet iets dat voor niets is. Van jezelf houden is een verzekering dat jullie een deeltje van God zijn en weten wie jullie zijn. Jullie houden genoeg van jezelf om te weten dat jullie niet in bepaalde vibraties of drama’s zullen gaan. Jullie houden genoeg van jezelf om de wijsheid te hebben van de eenheid die jullie hebben gevonden met de Vonken als jullie je realiseerden en deze liefhebber herkenden die jullie zelf zijn!

Jullie weten misschien wat er nu komt. (Kryon lacht) Wat als wij een kleine reünie zouden hebben? Wat als wij een kleine bruiloft zouden hebben tussen jou en jezelf? Wat als wij iets zouden doen waarvan sommigen van jullie zouden zeggen: “Dit heb ik gedaan. Daarvoor ben ik hier!” Wat denken jullie van een hernieuwing van de geloften? Wat om te zeggen: “Ik herken dingen van jou die in mij zijn gezet, de liefde van mijn hele leven. Dank je omdat jij met mij samen leeft?” Als dit nieuw voor jullie jullie is, wat is er dan mis mee om te bedenken dat dit echt is? Ik wil dat jullie je de woorden herinneren van het voorgaande lied: Dit is het moment waarop ik heb gewacht. Nu wil ik dat jullie overwegen dat jullie alleen staan op deze prachtige plaats die weerklinkt van dit prachtige liefdeslied, deze bruiloft, deze vereniging…..het is hier zo vaak tegen de muren weerklonken dat de vloer het misschien wel zat is! (Kryon lacht) Maar het is vol van emotie. Ik kan jullie heel open vertellen dat er mensen waren die op deze plek huilden omdat zij zo verliefd waren en zij keken ook naar anderen die zo verliefd waren….verenigd zijn op een manier die je hart week maakt en de hoop opwekt dat het jezelf ook zo zal gebeuren, en voor sommigen gebeurde dit ook. Alle hier aanwezigen vraag ik: Waarom doen wij dit niet? Dus staat er een engel voor jullie die jullie de vragen stelt….zal ik of zal ik niet, vraagt. Er zijn geen echte geloften of regels, er is alleen een eenheid als de engel vraagt: “Willen jullie je verenigen met hetgeen van jullie is en dat ook altijd is geweest en dat jullie nu hebben gevonden?” Kunnen jullie iets van dit alles ontkennen? Kunnen jullie dit…want dit is jullie erfenis, oude zielen….jezelf uiteindelijk ontmoeten, jezelf huwen en in dit huwelijk blijven dat liefde, compassie en vrede zal scheppen op deze Aarde. Als de engel vraagt om een “Ja, ik wil” wat is dan jullie antwoord? Het antwoord is JA! Dit is het moment waarop ik heb gewacht. Kunnen jullie op deze gebeurtenis dezelfde gevoelens plakken als wanneer er twee mensen verliefd zijn?

Als jullie dit kunnen zullen jullie een beetje meer begrijpen waarom ik jullie dertig jaar lang heb gevraagd om verliefd te worden op jezelf. Er is het moment waarop twee mensen elkaar in de ogen kijken en van elkaar zien dat zij geweldig zijn. (Kryon lacht) Dit is het waarover wij spreken omdat jullie geweldig ZIJN! Maar jullie relatie met het Hoger Zelf breidt zich uit want dag na dag realiseren jullie je dat dit een vereniging is….niet alleen maar met een hogere entiteit die Jij is, maar met God, met Spirit, met de natuur. Velen van jullie keken naar dit eiland en hebben meer gezien dan het groen, het water en de wind en jullie realiseren je dat er leringen in dit eiland zijn. Als het eiland tegen jullie zou kunnen spreken (Kryon lacht) zou het zeggen: “Weet dit: er is hier liefde” en als jullie de rotsen zouden kunnen vragen wat zij willen zouden zij zeggen: “Zing alsjeblieft dat lied niet weer!” (gelach) Wij eren de rotsen; zij weten wat wij hebben gedaan.

Dit is de boodschap voor vandaag op deze plaats.

En zo is het.

Kryon