Kryon Kauai Avontuur. 4 Boodschap in de Hindoetempel.

Live Kryon Channeling:
Kryon Kauai Avontuur. 4
Boodschap in de Hindoetempel.

22 augustus 2019 / Lee Carroll
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst
Er zijn veel mensen die vragen waarom wij naar een Hindoetempel op Kauai komen en de duizenden die hier zijn om deze speciale boodschap te horen en die staan achter deze groep die hier voor mij staat in Kauai. Het antwoord is: Door de kernwaarheid van Lemurie die hier is! De grondlegger van deze tempel, een reus in het Hindoeïsme, werd aanbeden door miljoenen mensen, noemde het correct en het was niet alleen de waarheid van wat hij geloofde maar ook meer. Hij zag iets voor zich, een verbinding, die deze tempel hier bracht om de Pleiadiers te eren. Energie….Lemurische energie van waar wij vandaan kwamen. Er zijn maar heel weinig plaatsen op Aarde die deze dingen samen zullen binden, zoals deze hier.

Ik wil jullie iets vertellen: zolang wij hier zijn en over hetgeen wij zojuist hebben gezien was dat de Hindoemeester. Als je kijkt in de ogen van deze man en tegen hem zegt dat je een Christen bent zal hij glimlachen en je feliciteren met je keuze en je vertellen dat je op de juiste tijd op de juiste plaats bent. Hij zal je de hand schudden en hij meent het ook. Hij zal je niet willen evangeliseren en je ook niet vertellen dat jij het mis hebt.

Dit is wat wij altijd hebben geleerd….dat er voor iedereen niveaus van verlichting zijn en uiteindelijk komen jullie onvermijdelijk uit bij de Vonk, een explosie van verlichting en sommigen van jullie zijn bijna zover want omdat jullie hier zijn gaan jullie ook niet-esoterische dingen begrijpen. De God binnenin jullie gaat zich tonen en dingen vertellen zodat jullie iets kunnen zijn dat groter is dan alleen maar een mens. Er was een tijd op deze planeet, lieve mensen, en wij hebben jullie dit vaak verteld, dat er een schoonheid en een helderheid was en dat de Ouden van Egypte de kernwaarheid kenden. Jullie kunnen het op de muren zien, in feite kunnen jullie enkele principes van de Hindoemeester zien waar wij het zojuist over hadden. Waarheid is waarheid en de schaduwen hiervan zijn de school van lering en daardoor zeg ik jullie dat jullie in een tijdperk van lering zitten dat een naam heeft gekregen van de Hindoemeester die spreekt van een ontwikkeling die aan de gang is die wij de Opwaardering noemen. Het licht gaat komen op verschillende manieren en het zal alles wat jullie doen beïnvloeden. De hele reden waarom ik hier ben is om jullie hierop voor te bereiden. Het is moeilijk om op te staan tegen de duisternis die hier al zo lang is geweest. Het is moeilijk om tegen de stroom in te gaan van de dingen die mensen altijd hebben aangedaan….en wij hebben hierover gesproken. Wij hebben gesproken over enkele van de meest corrupte dingen die begonnen om licht te krijgen en dit wil zeggen dat jullie in staat zijn om hen te zien, zoals jullie vandaag door de Swami hebben kunnen zien. De Swami gaf ook aan dat er nog steeds een vorm van slavernij op de planeet is, hoewel de basisvorm van slavernij al jarenlang is uitgebannen. Er zijn nog steeds, zoals wij dit zeggen, mensen die in verzet komen tegen de slavernij van kinderen voor seks en dat dit op grote schaal onthuld zal worden en schaamteloos is en dat degenen die dit financieren schaamteloos zijn. Dit komt eraan! En als dit komt zullen er mensen zijn die zullen zeggen dat de Aarde verdoemd is omdat dit zo slecht is, zo afschuwelijk en zo corrupt, maar begrijp dat dit al duizend jaar bij jullie is.

Het licht komt eraan en in dit proces, oude zielen, hebben wij jullie nodig om het mentale op te krikken, om de wapenuitrusting van een lichtwerker aan te trekken omdat jullie degenen zijn die karmisch gezien voorbereid zijn op de volgende les. Of jullie nu hier zijn, of hier weer gaan komen in het volgende leven, jullie zijn dezelfde ene ziel die door deze lessen heen gaat, maar deze les is anders want nu komen jullie in hetgeen er werd verwacht op een ontwikkelde Aarde, in een ontwikkelde tijd waarin jullie feitelijk gaan zeggen: “Ik Ben God binnenin!”

Vraag vandaag, zelfs voor de Swami: Waar is God? Ik heb dit steeds weer gezegd, en het is hetzelfde als wat de Swami vertelde: “Kijk maar om je heen in elk blaadje, in elke molecule, in elk bewustzijn is God!” Hindoeïsme….het eerste georganiseerde spirituele systeem op de planeet en de intuïtie van de mensheid in die tijd, zonder dat iemand iets anders leerde, of regels af, of profeten, gaf aan dat jullie reïncarneerden en dit was intuïtief en dat is het nog steeds. Meer dan een-vijfde deel van de mensheid gelooft in incarnatie en blijft dit geloven, en reïncarnatie is de leidraad. Dit is dus niet nieuw, lieve mensen. Voor nu wil ik dit hierbij laten want er is iets dat hier vandaag nog niet is besproken. Ik wil dat jullie er even aan denken wat er om jullie heen is, de schoonheid van de planeet en ik wil dat jullie begrijpen, of jullie nu een Hindoe zijn of een Boeddhist dat bij elk van deze beginnende systemen de Aarde altijd betrokken was….de elementen hoorden er altijd bij als een partnerschap van het leven met jullie. Bewustzijn kan niet bestaan zonder de partner Aarde die zelf ook bewustzijn heeft. Jullie kunnen het hier ook voelen want dit is een plaats waar jullie de Deva’s en de elementen kunnen zien en begrijpen en in je hart voelen en weet dat dit allemaal helemaal……fout ging. (Kryon lacht) Noem mij een hoofdreligie van vandaag waarbij de Aarde jullie partner is. Zij hebben dit compleet losgelaten, maar als jullie naar een inheemse gaan is het er wel….helemaal. Dit zal veranderen.

Ik heb jullie lang geleden verteld dat er een dag zal komen waarop de religies van de planeet elkaar in de ogen zullen kijken en zien dat zij één zijn zoals de Swami dit vandaag vertelde. Misschien zullen hun profeten niet allen versmelten tot één maar er zal een wederzijdse instemming zijn, een zodat zij allemaal samen kunnen bestaan en de een tegen de ander kan zeggen: “Wij begrijpen dat mijn God ook jullie God is en dat jullie een iets andere manier van aanbidden en een iets andere tempel hebben dan degene waarin wij samenkomen en liederen zingen. Zij kijken elkaar daarbij in de ogen….jullie zullen het zien, het komt eraan op een dag! Maar daarmee komt er ook nog iets anders, lieve mensen….de terugkeer naar het begrip dat de Aarde jullie partner is. Gaia, Pacha Mama, de liefde van de Aarde MOET deel uitmaken van hetgeen jullie geloven. Straks belopen jullie de grond van deze plek, jullie gaan binnen in de tempel die is geschapen omdat mensen dit leuk vinden en doen en waar zij de opwinding voelen van de verlichting en andere dingen. Het zijn allemaal gepaste plaatsen. Als jullie hier lopen wil ik dat jullie zien wat zij hier hebben gedaan. Het is een eerbetoon aan Gia, de dingen die hier groeien en de manier waarop zij het leven benaderen. Het is een partnerschap met de planeet.

Dit is niet nieuw, lieve mensen, het is niet eigenaardig, het is wat eraan komt; een terugkeer naar de kernwaarheid die op deze plaats werd onderwezen….zelfs door de sterrenmoeders. De Swami vertelde dat hier zo’n duizend jaar lang weinig activiteit is geweest (Kryon lacht) en wat hij bedoelt is dat er geen mensen waren zoals de mens van vandaag, maar er was activiteit. De kleine Mana Huni’s (Mythologische dwergmensen in Hawaii, Henk) die de tempel droegen….spreek een beetje tegen hen over wie zij misschien wel zijn geweest en hoe lang zij hier zijn geweest en wat dit betekent in het schema van metaforen over Lemurie.

Laat de reis op de magische plaats, deze Hindoetempel op Kauai, verder gaan!

En zo is het.

Kryon