Kryon: Keuzen.

Kryon: Keuzen.

Doorgegeven via Lee Carroll /17 januari 2009
Vertaald uit het Engels door Henk Steur.

Gegroet, geliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Ik heb deze woorden zo vaak uitgesproken, sommige voor mensen die het geloofden en voor sommigen die dat niet deden en die ik toch allemaal apart ken. De waarheid is dat ik een zus en een broer en een stukje God ben.

Ik ben niet iemand die meer vereerd moet worden dan jullie zuster en broer op Aarde. Ik ben familie en de enige reden voor deze communicaties en de enige reden waarom ik hier ben is om aan jullie voeten te zitten en die te wassen en jullie informatie te geven over wat jullie hebben gedaan. 

Er is nooit een tijd geweest waarop de situatie tussen jullie en mij anders is geweest. Ik kom altijd in liefde, klaar om jullie passende informatie te geven. Oh, er zijn veel mensen die hier veel ophef over hebben gemaakt en zeiden dat het onmogelijk was en zelfs dat dit niet echt gebeurde. Sommigen zeggen dat deze bijeenkomst alleen maar over een man gaat die net doet alsof. Jullie mogen zeggen dat het nep is maar ik zeg jullie dit: Het zal moeilijk worden om degenen die vandaag genezen zijn te overtuigen want die genezing zal echt zijn. De kleuren die door velen gezien worden zijn ook echt. 

Er is nooit een meer opwindender tijd geweest dan nu. Het lijkt wel of ik gisteren ben begonnen met het communiceren met mijn partner. (Lee) Dat waren de dagen waarop hij echt niet veel kon vertalen, maar dat veranderde. Zelfs hij kan de hoeveelheid tijd niet geloven die voorbij is gegaan. (20 jaar) De boodschap van vandaag is niet veel anders dan vele andere in die tijd, behalve dat jullie nu in een nieuwere energie zitten. Het is een energie die jullie onlangs hebben geschapen, geliefden, en nu beginnen jullie te zien hoe de puzzel zich ontvouwt.

Er zijn er nog steeds die hier zitten en zeggen: ”Het is een mens die praat, verder niets.” Echt? Schept de mens de energie in deze zaal? Hoe kan dat? Sommigen van jullie beginnen het te voelen. Kan het zijn dat God door die man spreekt? Wat is de definitie van God? Het woord is een door mensen gemaakt woord, weet je? God is een essentie van het universum die ook ingebouwd zit in de mens, dat is God. Ik zit hier voor entiteiten van biologische oorsprong en universele afstamming, die leeftijdtijdloos zijn. Dat waren jullie altijd en dat zullen jullie altijd zijn, mensen. Er zijn er die nog steeds niet geloven dat dit echt is en niet kan gebeuren. Zij zullen zeggen dat God niet op deze manier tegen de mensen spreekt maar wij zeggen jullie dat dit de manier is waarop Spirit altijd met de mensen heeft gesproken. Altijd!

Laat mij deze channeling even in een meer algemeen raamwerk brengen, zodat jullie beter zullen begrijpen. Stel je een man in een cel voor. Het is tussen de 30 en 35 jaar na de dood van zijn meester en hij is bekend als Saulus. Maar hij is niet echt Saulus want hij heeft zichzelf de naam Paulus gegeven. De goddelijke openbaring die hij had toen hij God zag door zijn meester, veranderde zijn spirituele structuur. Hij begreep waartoe mensen in staat waren en schreef naar zijn vrienden in Efese en Korinte terwijl hij in de gevangenis zat. Hij schreef hen en vertelde over zijn vreugde en over hoe verbazingwekkend het was want de informatie die hij van zijn meester had, die hij zelfs nog nooit had ontmoet, was diepgaand. Deze man is Paulus de apostel en de brieven die hij schreef werden geschriften in zijn cultuur en die geschriften zijn nu nog bekend als het woord van God.

Laat mij jullie dit vragen, wie is God als jullie in Korinten of Efesen lezen? Is het het woord van God of is het het woord van Paulus die gewoon naar zijn vrienden schrijft? Het antwoord – het is Paulus de apostel onder invloed van een energie van liefde die niet ontkend kan worden. Dit is de manier waarop het werkt en dat proces heet channeling. Dat is de manier waarop het altijd is gegaan.

Hier zitten wij dus weer met het attribuut waarbij velen wel zullen luisteren met de oren en degenen die ‘horen’ met hun ogen. (de latere lezers) Dat brengt degenen die het later horen (vanaf tape) en degene die het lezen (jullie) in een kwantumstaat met degenen in het NU die hier zijn. Daarom zullen wij alle toehoorders als een tijdloze groep ‘kwantumiseren’ want deze boodschap zal verder gaan dan de levens van velen die nu leven.

De boodschap gaat over keuze. Wat doen jullie. Wat willen jullie doen? Waar zijn jullie? Wat hebben jullie gedaan? Ik ben Kryon, een stuk van de God-familie waar jullie van zijn en dat betekent dat ik niet zomaar aan de andere kant van de sluier ben, onbereikbaar en onaantastbaar. Ik loop dagelijks met ieder van jullie mee omdat Spirit dagelijks met elk van jullie meeloopt. Daar denken jullie niet vaak genoeg aan. Jullie neigen ernaar om onze spirituele ervaring te verdelen. Als jullie hier weggaan zijn jullie klaar met de meditaties, met de channeling en hebben jullie het leuk met elkaar. Misschien gaan jullie zelfs ergens lekker eten. Al die dingen zijn normaal maar jullie moeten begrijpen dat wij met jullie mee de deur uitgaan omdat wij verliefd op jullie zijn, omdat wij een deel zijn van het proces bij jullie omdat wij weten waar jullie doorheen gaan. Jullie kunnen ons gidsen of engelen noemen, zelfs energie. Noem ons wat jullie willen maar het is een feit dat jullie nooit alleen zijn. Wat een belofte!

Luister: Degene die de waarheid van dit hier niet gelooft heeft dezelfde hoeveelheid engelen die met hen de deur uitlopen als jullie.! Wisten jullie dat? Wat zegt dat jullie over de liefde van God?

De keuze voor angst.

Waar kiezen jullie nu voor, geliefden, want jullie hebben keuzen te maken. Jullie krijgen een kans om angstig te zijn voor wat er gaat komen omdat er genoeg mensen zijn die vertellen dat jullie bang moeten zijn voor 2012. Alles wat wij 20 jaar lang hebben gebracht ging over deze diepgaande opwaardering. Het gaat over wat jullie hebben gedaan, over de potentiëlen van wat jullie kunnen doen en over de verlichte staat die de planeet nu binnen kan gaan. Jullie bereiden je voor op 2012 – niet voor de rampspoed die jullie is verteld door jullie angstbrengers maar voor de verbazingwekkende waarheid die jullie is gegeven door de Ouden die deze boodschap zelfs in de rotsen kerfden. (de hiërogliefen van de Maya’s)

De galactische Uitlijning gebeurt nu terwijl wij praten. Het is niet iets waar jullie in december 2012 ingaan maar iets wat al heeft plaatsgevonden! Controleer de waarheid hiervan bij de huidige astronomen en jullie zullen zien dat de 26.000-jarige cyclus bijna het hoogtepunt heeft bereikt. Waarom zijn jullie bang voor iets in 2012 als de ‘gebeurtenis’ al in gang is gezet? Jullie hebben deze opwaardering al sinds 1998 gevoeld! Hoe kunnen jullie al die dingen om je heen ontkennen als zij bewegen en jullie levens beïnvloeden? Is het niet duidelijk dat jullie al midden in deze uitlijning zitten?

De niet-geïnformeerde mensen bereiden zich voor op wat de meeste mensen in 2012 een uitdaging vinden maar ik zeg jullie dat dit niet zo zal zijn als jullie het niet zelf scheppen.

Het zal geen uitdaging zijn als de lichtwerkers hun gang gaan. Het zal niet anders zijn dan de millenniumopwaardering in 2000 of een van de andere “doempunten’ die door anderen zijn geschapen om jullie je zorgen te laten maken. Het scheppen van deze ‘doempunten’ is voor hen big business. Ga de waarheid hiervan inzien!

Ik wil mij nu richten tot degenen die luisteren of lezen en ik wil jullie vertellen dat 2012 niet het einde der tijden is. Degenen die hun esoterische kalender maakten (de Maya’s ) hadden gelijk. Dat wil zeggen, zij zagen een cyclische samenstelling van vibrationele toename van de planeet die uiteindelijk het bewustzijn zou beïnvloeden.

Het nieuwe kristallijnen raster is ook in lijn met deze positieve opwaardering en dat feit is een ‘joker’ die niet was voorzien door de Ouden. Het stond niet op hun kalender en toch komt het toevallig overeen met hun profetie over een hoger vibrerende Aarde. Het kristallijnen raster is ongeveer in 2002 geschapen om de opwaardering van het menselijk bewustzijn te scheppen en echte verandering te scheppen. Het is een product van de opwaardering bij de Harmonische Convergentie in 1987 en het is een van de redenen waarom jullie zoveel opwaardering en verandering voelen in zo’n korte tijd.

Toch zat dit raster niet in hun voorspellingen en ook niet in de profetieën van Nostradamus. Wat zegt dat jullie over deze planeet? Het zou jullie toch iets moeten zeggen dat er geen mens kan zeggen wat er gaat gebeuren!

Jullie kijken naar een nieuwe schikking van deze dingen. Waar staan jullie met betrekking tot angst? Wat is jullie keuze hieromtrent? Als jullie angst willen hebben, kan dat. Dat is jullie vrije keuze. Toch, als jullie de waarheid willen vinden zouden jullie naar de bron kunnen kijken! De Maya’s gaven die aan jullie. Zij zeiden dat dit een begin was van een zeer hoge energie en een tijd waarop het menselijk bewustzijn inderdaad zou kunnen bewegen.

Toch heeft 2012 precies hetzelfde potentieel als bij jullie millenniumomslag – heel veel angst, weten jullie het nog? Er waren schijnbaar vele Heilige Geschriften over, nietwaar? Er waren veel kwatrijnen, nietwaar? Wat gebeurde er toch? Niet veel! Wij zeggen jullie nu dat als ik hier in 2014 zit ik jullie de boodschap zal geven: Is het niet interessant wat er niet gebeurde?

Waar staan jullie dus met betrekking tot dit onderwerp, mensen?

Jullie keus is om angst te hebben of niet want wat jullie vandaag doen gaat het raster in en blijft daar. Het is een collectief, weet je?

De economie.

Wat is jullie deelname, jullie keuze vandaag als het op economie aankomt? Wij hebben het eerder gezegd. Wij zeiden het in december 2008. Hebben jullie de moed om deze recessie te vieren? Lieve mensen, in dit land Amerika, ik feliciteer jullie met wat jullie onlangs hebben gedaan! Nooit in de geschiedenis van de mensheid hebben de burgers de hebzucht aangepakt als in deze grote economie – een van de grootste op Aarde de meest duidelijke en krachtigste op Aarde. Jullie hebben ervoor gekozen om die op te schonen en als jullie kijken naar jullie media is het een gruwelverhaal. Als je kijkt naar jullie media was het een verrassing! Laat mij jullie dit vragen: Hoe kan dit een verrassing zijn als wij daar jullie meer dan een jaar geleden al over vertelden? Vertelde dat jullie niet dat deze opschoning in potentie aanwezig was? Het is helemaal geen verrassing!

De media vertellen jullie dat het nog lang zal duren en zij er niet zeker van zijn dat jullie uit die kuil kunnen klimmen, als dat al gebeurt! Toch zijn de potentiëlen heel duidelijk dat jullie hier doorheen zullen komen, net als door de andere uitdagingen van een tijd van opwaardering. In dat proces zullen jullie sterker worden. Wat een bloei!

“Wel, Kryon, deze zinkende economie ziet er niet gezellig uit, nietwaar?” Ja, maar als jullie alle bloeiende takken hebben afgezaagd lijkt het erop dat jullie de boom hebben gedood maar jullie weten allemaal wat er gebeurt als de zon weer komt en het lente wordt. Dat is met jullie situatie ook zo. De winter van de spiritualiteit komt ten einde en de lente komt eraan. Jullie zullen zien dat ik gelijk heb want dit is nu het potentieel. (begin 2009)

Dit is geen opwaardering die alleen voor de nieuwetijdsmensen is. Als jullie een opwaardering van de planeet hebben gaat die een effect hebben op de heersende stroming van de samenleving. Waar is die hoofdstroom het sterkst? Financieel! En jullie veranderen het eerst! Het moeilijkste wat jullie moeten doen is het vernieuwen van de regels over het lenen en kredieten binnen jullie op krediet gebaseerde economie, en dat doen jullie al. Misschien verandert tegelijkertijd jullie politiek wel? Zijn jullie er bang voor? Gaan jullie bij degenen horen die zich verstoppen? Waar kiezen jullie vandaag voor, luisteraars, lezers? Wat jullie vandaag doen heeft effect op het kristallijnen raster en dat beïnvloedt de hele planeet. Een lichtwerker die vandaag een keuze maakt om geen angst te hebben is een stadion waard dat gevuld is met mensen die voor angst kiezen. Wisten jullie dat? De reden ervan is omdat jullie het licht hebben. Dat betekent dat velen in het donker zullen ‘zien’ door wat jullie doen en omdat licht de afwezigheid van angst schept. Als jullie niet langer op een duistere plaats zijn hoeven jullie geen sprankje angst te hebben over wat er om jullie heen is. Integendeel, ik heb de metafoor heel vaak gebruikt, maar het is de waarheid.

Keuzen over esoterische informatie.

Wat is jullie kwantumkeuze met betrekking tot de Aarde? Nu gaat het raar worden. Als jullie denken dat channeling niet raar kan zijn, let dan maar op! (gelach) Waarom zijn jullie hier? Wat was jullie keuze daarbij? Hebben jullie gekozen om juist in deze tijd hier te zijn? Hoe voelen jullie je daarover? Als jullie deze woorden lezen, als jullie in de stoelen voor mij zitten, als jullie hiernaar luisteren of het lezen, is de kans aanwezig dat jullie je realiseren dat jullie voor deze ervaring hebben gekozen want dat is de informatie die al heel lang wordt onderwezen. En toch is het nog steeds raar. “Jij bedoelt dat wij ervoor hebben gekozen om hier te komen en om hier nu te zijn?“ Oh, ja, dat deden jullie.

Wat is jullie spirituele afstamming en wat hebben jullie als stamlijn uitgekozen, geliefde mensen? Is het jullie keuze om licht te dragen? Misschien, maar ik wil het nu over de kwantumkeuze hebben, degene waar jullie naam in de Grot van Creatie op staat, onderdeel van de les van vandaag. Realiseren jullie je dat jullie keuze van vandaag de essentie van de kristallijnen structuur van de Aarde verandert en ook degene verandert als wie jullie terug gaan komen? Jullie keuze van vandaag beïnvloedt ook de energie van de Aarde vandaag. Dit is nieuw en het was 20 jaar geleden niet zo.

Jullie hebben er actief voor gekozen om binnen dit tijdraam op deze planeet te komen. Dit is heel duidelijk, Lemuriers. Ik zal het nogmaals zeggen: Er zijn er zoveel van jullie die zeggen: “Ik ben zo gewoon. Ik ga naar mijn werk. Ik heb familie. Ik probeer meestal te overleven. Ik zorg voor mijzelf, ik zorg voor hen en dat is alles wat ik doe.” Echt? Waarom zijn jullie dan hier? Is het alleen maar jullie keuze om een overlever te zijn? Waarom zijn jullie spiritueel gezien hier? Als jullie dit lezen, waarom? Wat zorgde ervoor dat jullie dat doen, overlevers, of is er meer? Jullie weten dat er meer is.

Jullie gedachten dragen licht. Het idee dat jullie vibraties op deze planeet kunnen verhogen draagt het licht van de Aarde. Het gaat resultaat hebben, binnen twee generaties, op een anders zijnde planeet. Dat is wat wij zien en wat wij altijd hebben gezien. Wat als alleen maar hier te zijn genoeg is? Een paar van jullie denken er op deze manier over want in 3D denken jullie dat jullie iets moeten doen om van waarde te zijn. Wat als alleen maar hier te zijn genoeg is? Onthoud wat wij hebben gezegd: Een hoger bewustzijn stuurt geregeld licht naar de Aarde. Het hoeft geen mensen te genezen, boeken te schrijven of menigten toe te spreken. De echte lichtwerkers van de Aarde zijn degenen die gewoon bestaan in een gemeenschap en hun vreugde verspreiden door interacties en gewoon sociaal leven.

Lichtwerkers, jullie maken een verschil op deze planeet en jullie liggen op schema. Er waren er onder jullie die zeiden: “Wel, de keuze om hier in deze tijd te komen is een vreemde omdat jullie een moeilijke tijd hebben uitgekozen om hier te zijn. Kijk naar wat er op de planeet gebeurt! Als toevoeging: Jullie gaan 2012 laten gebeuren en natuurlijk gaan wij allemaal dood. Wat een rare keuze.”

Oh, dit is zo lachwekkend! Dit geeft Spirit echt een binnenpretje omdat dat het tegengestelde is van wat er gaat gebeuren. De liefde van God brengt jullie niet hiernaartoe zodat jullie begraven kunnen worden onder een hoop vuil! Het brengt jullie hier zodat jullie een afschuwelijke dood sterven als de Aarde op zijn kop staat en geraakt wordt door een meteoor. Dat doet het niet. Dat is niet waarom jullie hier zijn. Jullie kwamen hier uit vrije keuze die gemaakt werd aan de andere kant van de sluier. Nu zijn jullie hier met de 3D-geest van een mens, niet de geest van God. Waar kiezen jullie nu voor? Willen jullie het licht vasthouden waarvoor jullie kwamen, of niet? Oh, het is geen toeval dat jullie hier in de stoelen zitten, dit lezen, of later naar de channeler luisteren.

Sommigen van jullie beginnen zich te realiseren dat deze boodschap voor jullie is en dit een echte gebeurtenis is. Jullie beginnen de waarheid te begrijpen dat dit een stem is die van de andere kant van de sluier komt en die stem is gepassioneerd omdat die verliefd is op jullie. Hij wil jullie eren. Hij wil jullie de voeten wassen. Luisteren jullie? Geringschatter, luister jij? Ongelovigen, luisteren jullie? Ik zeg jullie dat jullie voeten worden gewassen zelfs als jullie het niet geloven, zelfs als jullie het niet willen. Er wordt mateloos van jullie gehouden en dat zal altijd zo zijn en er is geen oordeel over jullie als jullie lachend de deur uitlopen.

Echt, ik weet wie jullie zijn, broer, zus, en als het allemaal voorbij is en jullie je laatste adem uitblazen, zullen wij weer samenzijn. Dan zullen wij allemaal lachen over deze dag waarop jullie kwamen en zeiden: ”Dat is niets voor mij.” Scheppers van de Aarde zijn jullie! Jullie waren erbij toen hij was gesmolten en zonder vorm was, wetend dat jullie hem op een dag zouden bewonen als de tijd er rijp voor zou zijn.

Wat is jullie keuze?

Ah, oude zielen, wat is jullie keuze vandaag?

Jullie hebben zoveel mogelijkheden. Wat is jullie keuze over genezing? Willen jullie dat of niet? Wel, jullie zullen dat niet in 3D hebben, In plaats daarvan moeten jullie een beetje inter-dimensionaal zijn en de gereedschappen daarvoor zijn aangekomen. Het is niet gemakkelijk. Waar kiezen jullie voor? Het is net een beetje te ver buiten de 3D-realiteit waar jullie het niet willen proberen, of kan jullie geest dat programma niet aan? Misschien willen jullie het wel maar weten jullie niet waar te beginnen?

Hier zijn jullie instructies, Ga voor God zitten en laat van je gehouden worden. Zeg: “Ik ben er klaar voor om inter-dimensionaal te worden, de sluier aan te pakken zonder te weten hoe of waarom. Ik sta wijd open om de uitgestoken hand van de andere kant aan te pakken.” Durven jullie dat? Durven jullie je te verbinden met je Hoger Zelf? Wat is jullie keuze? Is het te moeilijk, te ongewoon, te spookachtig? Als jullie maar eens wisten hoe spookachtig jullie nu allemaal zijn! (gelach) De definitie van spookachtig: Dingen die niet passen in 3D!

Er is een prachtig systeem, prachtig en perfect. Oude zielen, ik zie jullie compleet. Ik zie jullie niet in dit leven met de sekse die nu op jullie gezicht is geplakt. Ik zie de dierbare mens als een stukje van God. Ik ben jullie broer. Ik ben jullie zuster. Jullie zijn net zoals ik. Keuzen.

Graven in de Akasha.

Wisten jullie dat als jullie gaan schatgraven in de Akasha jullie het allemaal kunnen veranderen? Wisten jullie dat als jullie in de Akasha gaan en iets wijzigen dat dan effect heeft op jullie volgende leven? Wisten jullie dat? Als jullie een helende energie van zelfwaarde hebben geschapen, blijft die geheeld. Wisten jullie dat? Net als de spirituele kruik die steeds vol blijft is alles de volgende keer voor jullie beschikbaar. Als jullie in staat zijn om gezondheid en een langer leven te scheppen wordt dat geëtst in jullie inter-dimensionale DNA. Als jullie terugkomen, ongeacht welke ziel jullie willen zijn, is dat het attribuut dat in jullie DNA zal zitten. Denk je eens in wat dat voor de mensheid zal betekenen! Wat jullie vandaag doen is het gezicht van de mensheid van morgen.

Spirituele keuze.

Hoeveel van jullie willen het gezicht van God aanraken? Wat denken jullie vandaag over opwaardering? Die twee zijn aan elkaar gerelateerd, weet je? Er komt een opwaardering aan en hij is al een tijdje aan de gang. Jullie zouden dat moeten weten nu de wereld en de geopolitieke omgeving onlangs zo grotelijks zijn veranderd.

Jullie zitten er middenin. Wat is jullie keuze? Doen jullie eraan mee om het te verhogen? Of zullen jullie er bang voor zijn? Uit deze dingen bestaat de volgende stap. Een van deze dingen is de snelheid waarmee jullie uit de recessie komen. Als jullie naar de experts kijken zullen zij jullie allerlei dingen geven om te overwegen. Geen van hen weet het antwoord. Geen expert wist het te voorspellen en geen expert kan jullie zeggen wat er gaat gebeuren. Daarom: het is jullie keuze! Daarom: een snel herstel is jullie keuze! Geloof de experts of niet. Wees bang voor de situatie of niet. Doe aan het herstel mee of niet! Het is een groot, energetisch onderwerp, nietwaar?

Toch hebben jullie de leiding ervan door de keuzen die jullie eromheen maken.

Willen jullie het gelaat van de Schepper aanraken? Dat is niet zo moeilijk omdat jullie dat zijn. Er is daar vrede. Geliefden, er zijn mensen in deze zaal die zeggen: “Ik zou het heerlijk vinden om al die dingen te doen, Kryon maar het is echt te moeilijk voor mij. Ik weet gewoon niet wat er allemaal aan de hand is.” Er zijn er ook die altijd zeggen: “Kryon, jij weet niet wat er allemaal met mij aan de hand is. Als jij dat zou weten zou jij die dingen niet zeggen.” Geliefden, wij weten alles wat er aan de hand is! Deze dingen zijn gezegd in integriteit en zij zijn echt. Zij zijn voor jullie. Wij weten waar jullie doorheen gaan want wij lopen dagelijks met jullie mee. Vanaf het moment dat jullie de angst loslaten zullen jullie manifestaties vinden.

Raak het gezicht van je Hoger Zelf vandaag aan. Dat is al jarenlang de uitnodiging aan jullie geweest, om je eigen spirituele zelf te vinden, om het Godsdeel in jezelf te vinden, het goddelijk deel in jullie. Ik ben mij bewust van wie hier zijn. Het is een prachtig systeem wat door jullie wordt bestuurd en door jullie is gepland en hier zitten jullie dan en horen en lezen dit.

Jullie moeten weten dat jullie hierbij niet hulpeloos zijn. Jullie hebben de controle en als jullie je dat realiseren en die leiding nemen begint vrede voor altijd van jullie te zijn. Geen drama. Er zullen uitdagingen zijn want dat is de mensheid, nietwaar? Maar zij hebben nooit meer zoveel invloed op jullie. Nooit meer!

En zo is het dat deze entiteit vandaag voor jullie op deze manier is gekomen met de woorden die ik heb gesproken over keuzen en over de liefde van Spirit voor de mensheid. Weet dit: Jullie zijn niet anders dan ik. Net als ik horen jullie aan de andere kant van de sluier. Deze uitdaging die menselijk leven heet is tijdelijk. Denk eens aan een stem van thuis als je dat wilt. Er zal een dag komen, ik beloof het, waarop wij elkaar weer zullen ontmoeten in die Hal van Eer en dan zullen wij het over deze dag hebben toen wij deze korte tijd samen hadden, een dag waarop jullie mij jullie voeten lieten wassen.

En zo is het.

Kryon.