Kryon: Kijken naar de andere kant van de sluier.

Kryon: Kijken naar de andere kant van de sluier.

Doorgegeven via Lee Carroll /7 januari 2007
Vertaald uit het Engels door Henk Steur.

Gegroet, geliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst……

woorden die al vele jaren worden gesproken tegen de mensen…….door een menselijke partner die op dit moment wordt omringd door de liefde van God.

Het is de belofte die ik aan de mensheid heb gegeven al zolang er oren zijn die ernaar luisteren. Ik zal hier zijn om te onderwijzen. Het komt alleen door de sluier en de dualiteit dat ik deze boodschap naar voren breng. Dingen die, als ik hen aanraak, binnenin jullie zullen weerklinken. Er wordt hier geen goeroeschap gepresenteerd, er is geen profeet die hier tegen jullie spreekt. In plaats daarvan is er een familielid dat als jullie niet op de Aarde zijn, jullie beste vriend is. Want wij hebben die reis samen gemaakt, geliefden, heel vaak.

Ik word gekend als de hulpgroep voor jullie en jullie weten wie ik ben. Als jullie weer overgaan zal ik jullie schijnbaar aan de andere kant van de sluier ontmoeten……alweer. En ik zal zeggen: “Welkom thuis, broer, zus. Welkom thuis. Het werk is goed uitgevoerd.” En wij zouden elkaar energetisch aanraken zoals mensen elkaar omhelzen en wij zouden jullie aanraken en onze energieën ineenstrengelen bij deze omhelzing. Dan zouden jullie mij weer kennen en ik jullie. Het zou bijna zijn alsof er nooit iets was gebeurd sinds jullie voor de eerste keer weggingen.

Tijdloosheid zou weer een onderdeel zijn van jullie bestaan. De inter-dimensionale personen van licht die jullie zijn, de stukjes van God die jullie zijn, komen teruggestroomd. Dan gaan jullie onmiddellijk beginnen de energie van jullie groep voor te bereiden om nogmaals terug te gaan naar de Aarde. Inderdaad, zelfs als jullie denken dat het je laatste keer is omdat ik de rest ken van de intelligentie die jullie niet wordt toegestaan om te hebben zoals jullie hier in de stoelen in 3D voor mij zitten en in 3D luisteren en lezen.

Ik leef ermee, weet je? Ik leef met wat jullie je Hoger Zelf noemen……ik leef ermee. Het is een deel van mij en een deel van jullie. Wij zijn verbonden op manieren die jullie je niet eens kunnen voorstellen, in een kwantumstaat die ons beiden dient. Dit is geen hogere bron die tegen jullie spreekt. Het is DE bron. Het is jullie met jullie door de stem van een mens in een proces dat niet nieuw is en channeling heet.

De groep is elke keer dat wij hier komen weer anders en hij spiegelt de energie van jullie. Wat de boodschap vandaag ook is, wat er vandaag ook gezegd gaat worden, er is een energie van reünie die ik jullie uitnodig om te voelen. Die gaat veel verder dan het onderwijzen. Het is mij met jullie. Het is de Godbron. Het is een deel van jullie DNA dat begint te weerklinken in deze soort nieuwe energie. Sommigen van jullie gaan je anders voelen en met de zintuigen buiten 3D zullen jullie weten dat dit echt is.

Er zijn er altijd die zullen zeggen: “Is hier een mens aan het spreken? Is dit echt? God, geef mij een teken.” Ik zal jullie het teken geven: Zit hier in puur geloof en wacht. Jullie zullen worden aangeraakt. Jullie hart zal beginnen te weerklinken. Er kunnen delen van jullie lichaam gaan vibreren. Jullie kunnen het moeilijk vinden om je schouders, je knieën of je voeten te bewegen omdat wij op jullie drukken. Er is een druk op jullie die intern en extern is. Ik zeg jullie dat het een persoonlijke zaak is. Ieder voor zich. Elk op zijn eigen manier. Maar de liefde van God is dik en is dat ook altijd geweest. Het is wat de profeten van deze wereld bezielde toen zij voor de engelen van Spirit stonden.

Dit is wat het moeilijk heeft gemaakt om te ademen als de inter-dimensionale energie aanwezig is als God spreekt tegen man en vrouw persoonlijk. Laat dit nooit gemeenschappelijk worden.

Als jullie in meditatie zijn en tegen Spirit spreken, zeg dan: “OH, God, ontmoet mij hier. Zeg mij wat ik moet weten.” Als je dat doet, voel dan de dikte van Spirit waar wij het nu over hebben. Neem er zoveel mogelijk van op. Er is een grote opwaardering mogelijk. Wij nodigen jullie uit om in de sluier te duiken op een manier waarop jullie dat nog nooit hebben gedaan.

Vraag om het geloof dat je nodig hebt en voel de liefde van God in jullie leven. Spreek op manieren waarop jullie nog nooit hebben gesproken. Is dit gemakkelijk voor jullie? Als dat zo is doen jullie het niet goed! Laat deze dingen in jullie weerklinken zodat jullie huilen van vreugde over de ervaring en wat er ook gebeurt in jullie levens, wat dan ook……leer te verkondigen: “Het is goed in mijn ziel want ik ben weg en overgegaan en wel verder dan de moeilijkheden van de Aarde en ik ben op een geheiligde plaats, op mijn plaats. Het is de Godplaats zolang ik als mens leef en ik voel mij daar goed bij.” Laat dat om je heen draaien. Ik zeg deze dingen vanwege hetgeen ik verderop ga zeggen.

Ik heb niet genoeg metaforen ter beschikking en toch zal ik er vele naar voren brengen. Ik wil jullie geven wat mensen nodig hebben om te weten over zieners, paranormaal begaafden, lezers en de profeten die achter de sluier kunnen gaan en jullie de toekomst kunnen brengen.

Ik zit niet in een vacuüm. Ik ben Kryon, ik ben mij bewust van jullie aardse tijd dus weet ik wat er is gebeurd. Ik weet natuurlijk dat het Nieuwjaar is. Het jaar van de negen. (2007) Wij zullen het daar direct over hebben. Wat betekent het? Wat gaat er gebeuren?

Jullie kunnen hier zitten en zeggen: “Oh, Kryon, Ik ben vandaag gekomen omdat ik via de lippen van de channeler wil horen wat er gaat gebeuren. Wat kunnen wij verwachten in 2007, 2008 en verder?” Ik ben mij ervan bewust dat dit de eerste woorden zijn die mijn partner heeft gesproken in deze energie die jullie 2007 noemen. Deze ontmoeting zal dus uniek zijn. Het is de eerste keer in 2007 dat Kryon spreekt en toch moet ik jullie hiervoor waarschuwen: De mens weet nog steeds niet wat hij vraagt als hij de toekomst wil kennen. Het zit vol vooroordeel omdat jullie je alleen maar bewust zijn van een lineaire strook tijd die voor jullie ligt – een heel smalle strook – en jullie willen weten wat er gaat gebeuren op die smalle strook tijd die jullie de realiteit noemen. Niet alleen dat, jullie willen niet bepaalde potentiëlen horen. Jullie willen absoluten. Oh, niet jullie allemaal, maar ik zal jullie een voorbeeld geven van wat de mensheid vaak doet bij de profeet, de paranormaal begaafde, als jullie daar naartoe gaan en vraagt: “Vertel mij wat er in de toekomst gaat gebeuren?” Daar zitten de mensen in afwachting.

Menselijk vooroordeel in zienswijze.

Hier is de eerste metafoor van vandaag onder velen. Hij gaat menselijk vooroordeel tonen in de realiteit van jullie 3D – wat jullie verwachten en hoe jullie denken.

Er komt een vrouw bij de dokter. Zij zegt: “Dokter, er is iets mis met mij. Ik voel mij niet goed. Ik wil dat u mij vertelt wat mij mankeert.”

De dokter zegt: “Goed, vertel mij maar wat de symptomen zijn.”

Zij zegt: “Ik heb niet de energie waaraan ik gewend ben. Ik word zwaarder en dat wil ik niet. Ik voel mij raar. Er is iets mis met mij, dokter. Vertel mij wat het is.”

“Goed, wij zullen even wat gaan testen,” antwoordt de dokter.

Zij komt later terug en de dokter zegt: Ik heb goed nieuws voor u.”

Maar zij zegt: “Ik wil helemaal geen goed nieuws. Ik wil weten wat er mis is met mij. Het is mijn lichaam en ik weet dat er bij mij iets mis is. Als u het mij niet kunt vertellen ga ik naar een andere dokter.

“ Ik heb u iets te vertellen dat u misschien niet verwacht.” zegt de dokter.

Maar zij antwoordt snel: “Als u mij niet kunt vertellen wat er mis is met mij, ga ik weg.” En zij gaat weg! En……op het bureau van de dokter ligt een vel papier waarop staat dat zij in verwachting is.

Dit is de typisch menselijke geest, geboren in een situatie van drie dimensies waarin zij is bevooroordeeld bij wat zij denkt dat haar realiteit is, afgesloten voor alle andere berichten. Als zij vreemde dingen voelt moet het wel slecht nieuws zijn, nietwaar? Zij wordt zwaarder, dat moet slecht nieuws zijn, nietwaar? Dus, mensen. Ik zeg jullie dat als jullie naar een plaats gaan waar jullie het over de toekomst gaan hebben, wat is dan het vooroordeel dat jullie hebben? Hebben jullie de mogelijkheid om te begrijpen wat er wordt gegeven? Zullen jullie speelruimte geven aan degenen die achter de sluier gaan en terugkomen om jullie informatie te geven? Zullen jullie het begrijpen als zij dat deden en niet naar een ander gaan als het niet is wat jullie verwachtten? Het is lineair, weet je?

“Kryon, vertel ons de toekomst,” zeggen jullie, en als dit kanaal jullie niet dezelfde boodschap geeft als een ander kanaal zeggen jullie: “Welke van de twee moeten wij nu geloven? Het zijn allebei kanalen, nietwaar? “ Wat gaan jullie daarmee doen? Jullie toekomst, jullie verleden, jullie heden – alles wat jullie zien is de smalle strook die voor je ligt – de weg, een breekbare weg en er kan er maar een ding op.

Naar de andere kant van de sluier gaan.

Ik heb nog een verhaal voor jullie. Er was eens een dorp. Naast het dorp, over de heuvel was een oceaan. De dorpelingen respecteerden de oceaan want zij voelden dat God in de oceaan was want dat was hun voedsel. Zij wisten dat het water op de een of andere manier over de heuvel kwam en hen regen gaf en hun gewas liet groeien. “God moet onder water zitten” zeiden zij.

In dit dorp waren er geen meren of rivieren. Het enige ding met veel water dat zij ooit hadden gezien was dat geheiligde ding, de oceaan, en die lag over de heuvel. Zij durfden hem niet aan te raken omdat God in de oceaan was. Niemand ging ernaar toe. Het was heilige grond en niemand in de geschiedenis had ooit God gezien.

En dus, zoals dingen gaan, zonden zij de hoogste en heiligste man die zij hadden uit om God te vinden. Zij zeiden tegen hem: “Wij willen dat jij naar de oceaan gaat. Wij willen dat jij jouw lichaam zover onder water doopt als je kunt. Vertel ons daarna waar God op lijkt. Wij moeten weten wie God is.”

De heilige man was erg bang, Hij dacht dat als het water zou aanraken, hij misschien zou oplossen!

Hij was nog nooit in diep water geweest. Hij wist niet eens of hij onder water wel zou kunnen ademhalen maar daar was hij snel achter. De heilige man deed zijn werk en volgens zijn geloof zei hij: “Lieve God, vergeef mij als ik iets doe wat buiten de toestemming van heiligheid gaat.” Toen maakte hij alle gebaren die hij geacht werd te maken en deed het……hij ging het water in en ging zo diep het water in als hij durfde.

Dit was een vreemde plaats. Hij kon niet ademhalen. Hij kon niet lang onder water blijven. Het was er donker. Hij opende zijn ogen en realiseerde zich dat hij was ondergedompeld in heiligheid en hij trilde. Hij kon het nauwelijks volhouden en wist dat hij snel weer omhoog moest. Toen opende hij zijn ogen om God te zien en …..hij zag een vis die hem recht aankeek!

“Ah‘, zei hij, “Daar is hij! Daar is God,” Hij kwam proestend uit het water, rende het strand op, holde over de berg terug naar het dorp. Zij keken allemaal toe toen hij in het zand een schets tekende van hoe God eruit zag. Hij is een vis. Zij allen eerden deze vis. Eindelijk wisten zij hoe God eruit ziet en zij waren blij. “Dit is er aan de andere kant van de sluier’ zeiden zij. God leeft onder het water. God is groot. En de vis werd voor hen het symbool voor hun aanbidding.

Er is hier helemaal niets mis mee. Zie je, zij hadden in 3D iets nodig dat hen aan God zou herinneren. Zij hadden een 3D-symbool nodig dat zij met zich mee konden dragen of misschien in hun huizen konden zetten. Alles wat jullie aan het goddelijke herinnert, mensen, is goed. Het beviel hen en het hielp hen om te bidden en God te visualiseren.

De jaren gingen voorbij en er kwam een jongere heilige man op de proppen. Hij besloot ook door de heuvels te trekken. Hij zij tegen zijn ouders: “Ik wil zelf God zien maar ik wil de toestemming van jullie allen hebben.” De veel oudere heilige man die het eerst was gegaan zei: “Ga, het is een prachtige ervaring. Ik hoop dat jij net als ik God zal zien,” en hij zond hem op weg.

De jonge sjamaan trok door de heuvels en ging het water in, net als zijn voorganger. Hij verrichtte hetzelfde protocol als de eerste heilige man en toen dook hij onder en hield zijn adem in. Het was er schemerig en hij opende zijn ogen en……hij zag een inktvis! Dat was heel anders dan de vis!

De jongeman gaat snel uit het water en rent door de heuvels en tekent de inktvis voor het dorp en zegt: “De eerste man had het mis! God ziet er zo uit.” Het dorp wist niet wat zij ervan moesten denken; wie had er gelijk? Zij waren beiden naar dezelfde plek geweest. Zij keken beiden onder water en kwamen allebei terug met beelden die hen duidelijk voor de geest stonden over hoe God eruit zag. “Wij weten niet wie van jullie gelijk heeft” zeiden zij . “Een van jullie heeft gelijk en een heeft het mis.” Dit was tussen twee haakjes het begin van twee kerken……moet ik nog meer zeggen?

Sommigen die dat ook niet wilden geloven zonden een derde heilige man om de twee anderen te controleren. Onder water opende hij zijn ogen en……zag een aal! Hij kwam terug en zei: “Zij hebben het allebei mis! Een derde religie was geboren.

Hier is de moeilijke situatie. Drie channelers, drie paranormaal begaafden, drie profeten, drie heilige mannen gaan allemaal naar de andere kant van de sluier en komen met verschillende informatie terug……net als in het verhaal. Zij gaan naar dezelfde plaats en zij zien allemaal iets anders…net als in het verhaal. En de reden hiervan is de eenvoud van hun geloof, wat zij verwachtten en hoe zij keken naar de realiteit van God. Zij verwachtten dat God een schepsel zou zijn, een gezicht zou hebben en enkelvoudig in 3D zou zijn, net als zijzelf. Daardoor hielden zij het beeld vast van het ene ding dat zij zagen aan de andere kant van de sluier en plakten dit op hun eigen zienswijze. Kijk naar de enkelvoudigheid en de lineariteit van jullie eigen kerken in jullie eigen cultuur. (USA) Als jullie 300 verschillende kerken in jullie cultuur hebben kunnen jullie nu zien hoe die zijn ontstaan. Elke keer was er een unieke zienswijze, en een andere sector van het geloof was geschapen. Hoe lineair van jullie!

Hier zien wij dus de moeilijkheid die vele mensen hebben ten opzichte van degenen die hen informatie verstrekken van achter de sluier. Het bevat zowel visioenen van de toekomst en de manier waarop dingen in het heden zijn. Het ene hoeft niet altijd samen te gaan met het andere en jullie zitten daarbij op een spoor en beslissen welk spoor het juiste is, misschien zijn zij allemaal goed?

De andere kant van de sluier is werkelijk inter-dimensionaal, gevuld met meervoudige, medebestaande realiteiten in vele vormen. Jullie verwachten alleen maar een ding te zien, nietwaar? Jullie voelen dat een mens naar de andere kant van de sluier moet kunnen gaan en zien hoe ‘een ding’ is, terug te komen en erover te rapporteren. Jullie vooroordeel houdt jullie hierbij tegen.

Dit is de waarheid hierover. Aan de andere kant van de sluier is er geen tijd. Dit is voor jullie het moeilijkst te bevatten dus komt er nog een metafoor en weer een waarvan wij hopen dat een mens in 3D het kan begrijpen: Als channeler of als lezer zit je in het midden van een cirkel die de andere kant van de sluier wordt genoemd. Maak er een tafel van. Maak het makkelijk. Jullie zitten in het midden van die ronde tafel en er zijn stukjes van een eindeloze puzzel die aan alle kanten om jullie heen liggen. Als je ze omdraait zeggen sommige van hen: “toekomst” en andere zeggen: “verleden”. Zij hebben allemaal energie.

Op een bepaalde manier gloeien zij allemaal en er zijn kleuren die aangeven of zij gemanifesteerd zijn (gebeurd zijn in 3D) of niet. (verleden, niet gemanifesteerd in 3D – toekomst gemanifesteerd in het verleden – verleden gemanifesteerd in toekomstige actie….etc.) Om dingen nog ingewikkelder te maken, als jullie hen nog eens omdraaien, zijn zij in een oogwenk veranderd en zijn hun ‘labels’ anders geworden. De toekomst leest nu het verleden. Begrijpen jullie dit? Waarschijnlijk niet, dus zet je schrap. Ik zal ze allemaal noemen als ik klaar ben met definiëren. Maar is echt verwarrend voor een een-spoor-schepsel als de mens. Die alleen maar een energie verwacht die ‘toekomst’ heet.

Nu is het jullie taak om te selecteren naar welke energie jullie gaan kijken en welke jullie gaan meenemen naar jullie 3D-kant van de sluier. Jullie moeten gaan beslissen welke degene kan zijn die zichzelf op het ene spoor in wat jullie de toekomst noemen, zet. Welke is geschikt voor wat er gaat gebeuren op dat ene spoor in de toekomst? Hoe weet je dat? Is dat wel uit te zoeken?

Als een mot naar de vlam.

Dit brengt ons naar het volgende onderwerp om te begrijpen. Dit is de sleutel om schrander te worden ten opzichte van de puzzel die op tafel ligt maar wij moeten weer een metafoor gebruiken en weer zeggen wij dat die over menselijk vooroordeel gaat. Het voordeel van een mens, of hij nu meester is of niet, hoort bij de dualiteit. Dit is belangrijk. Ik geef jullie attributen over hoe jullie de toekomst kunnen/moeten zien.

Laten wij ons een mens voorstellen die achter de sluier gaat. Hij is geen meester; in feite is hij zeer, zeer jong en hiermee onervaren. Maar hij weet hoe hij daar moet komen en hij kan daar tijd doorbrengen en voelen dat hij helder ziet. Inderdaad, de jongeren denken altijd dat zij helder zien, totdat zij senioren zijn geworden. Dan lachen zij om zichzelf om de manier waarop zij dachten helder te zien.

Het gereedschap van de nieuwe energie hebben hem de mogelijkheid gegeven om zich vrij te bewegen aan de andere kant van de sluier en dus is hij daar nu. Maar datzelfde gereedschap heeft hem geen wijsheid gegeven. Hij is daar en kijkt om zich heen. Hij ziet direct de snelweg van het leven voor zich. De auto’s suizen voorbij. De metafoor hierbij is dat de snelweg het leven op Aarde is en hij weet het. Hij is zelfs slim genoeg om te weten hoe hij bepaalde dingen moet interpreteren omdat die meervoudig D zijn en geen 3D. Hij weet dat de snelweg lineair is, net zoals hij en hij weet dat Spirit probeert hem de toekomst te laten zien.

Hij wordt onmiddellijk aangetrokken door het meest dramatische wat er op de snelweg gebeurt…..een kettingbotsing met 15 auto’s. Hij ziet het allemaal……de rook, het vuur, de zorgen, de dood, de vernietiging. Hij ziet de wrakken. Hij gaat weer terug en zegt: “Er gaat een kettingbotsing komen. Ik weet niet precies wanneer en ik weet niet hoe. Ik weet alleen dat het op de weg zal gebeuren. Jullie kunnen er maar beter rekening mee houden. Dit is wat ik heel helder zag”

Nu wordt het wat ingewikkelder. Er komt een ander mens. Dit is een meester. Hij heeft met zijn DNA gewerkt en heeft ervaring met meesterschap. Hij gaat ook achter de sluier en kijkt naar de snelweg van het leven. Daar is hij……dezelfde snelweg. Dan ziet hij het! “Oh, zie je wat daar bijna gebeurde?” schreeuwt hij uit. “Als die mens niet naar rechts was afgeweken zou er een kettingbotsing met 15 auto’s zijn gekomen. Dan zegt hij de wijze woorden…..zonder vooroordeel: “Ik ben hier om te vieren wat er niet gebeurde. Inderdaad jij ontweek dat ongeluk. Laat ons het leven ten volle vieren. Al die mensen werden gered. Dank God voor de genade van het intuïtieve ontwijken!” zegt hij. Dan komt hij terug en zegt tegen zijn achterban: “Het is goed te doen daar. Ik ben er geweest. Ik heb het duidelijk gezien.”’

Ik heb jullie zojuist twee mensen gegeven met tegenovergestelde vooroordelen. De een zag alleen drama en bracht dat met zich mee. Het is typisch voor de mens en jullie hebben dit soort voorspellingen je hele leven lang gehoord. Dat is de mens die naar de andere kant van de sluier gaat en een engel ziet die twee toekomsten vasthoudt en kiest degene met de meeste rook en vuur! (gelach) Drama! Het komt omdat de mens daarmee is verbonden in 3D. Op een bepaald niveau is dat waarop jullie reageren. Jullie weten dat, jullie media weten dat en de adverteerders op Aarde weten het ook. Het is een feit.

De meester, is ervaren in het kijken naar schoonheid ziet wat er niet gebeurde terwijl hij dezelfde energie had als wat de bezoeker zag. Hij woog beide af en rapporteert over degene met de hoogste potentie, niet die met rook en vuur. Jullie zitten met dezelfde moeilijkheid, nietwaar?

“Welke is de goede?” zeggen jullie? “Wat moeten wij ermee doen?”

Nu ga ik jullie vertellen over het vereiste talent voor een profeet, een ziener, de voorspeller van de toekomst van de planeet. Het is niet alleen meesterschap, het is niet alleen afgestemd zijn met het DNA. Het is zorgvuldig uitgebalanceerd door jaren van ervaring…..naar de sluier gaan zonder vooroordeel. Ik ga terug naar de tafelmetafoor. Daar zitten jullie in het midden. En voor jullie liggen alle potentiëlen van de planeet, verleden en toekomst. Nu zouden jullie kunnen zeggen: “Hoe kun je een potentieel in het verleden hebben? “ Ik zal het jullie zo vertellen. Maar nu, welk potentieel gaan jullie kiezen? Is het degene die onverlichte mensen zouden kiezen ……degenen die het meeste drama hebben en rook? Of is het degene die de meester kiest, iets wat zelfs nog niet eens is gebeurd?

Allebei niet, op een bepaalde manier. Jullie dragen de energie van de Aarde en de keuze om de vis, de octopus of de aal te zien. Wat zullen jullie kiezen? De energie van de planeet komt samen met jullie en jullie passen bij de energie van de planeet voor welke energie het zal worden uit alle potentiëlen die voor jullie liggen. .

Jullie selecteren het stukje van de puzzel dat het dichtst vibreert bij wat jullie brengen als de vibratie van de Aarde op dat moment.

Dit heeft talent, ervaring en oefening nodig. In plaats van te vertrouwen op menselijk vooroordeel is het een gevoel van energie met energie. Het is het gevoel van wat de Aarde brengt als jullie jezelf onderdompelen aan de andere kant van de sluier zodat jullie het kunnen laten samengaan met de potentiëlen die voor jullie liggen. Hoe het potentieel ook voelt, verbind het met de energie van de planeet. Kies die ene en breng het mee terug want dat is die dag het meest accurate voor jullie. Dat vinden jullie niet leuk, nietwaar?

“Kryon, vertel jij ons dat de beste profeten alleen maar kunnen geven wat goed is voor vandaag? Ja, geliefden, omdat morgen alles kan veranderen. Wat als sommigen in het publiek ontwaken (meer verlicht worden) en licht zenden naar een zekere plaats die daarvoor alleen maar duisternis had? Wat als jullie collectief een opwaardering meemaken en er een verandering plaatsvindt die de planeet dramatisch zou veranderen? Want morgen zou andere potentiëlen bevatten dan vandaag nietwaar? Zie je, het is omdat jullie de baas zijn en dat heb ik al 18 jaar gezegd. Dit is de boodschap van Kryon en zo is hij altijd geweest.

Dit is met de meester niet anders, geliefden, tarotlezers van wereldklasse. Denk eens even aan het mechaniek van wat jullie weten over tarot. Het is ontworpen als een wetenschap om te vibreren met jullie energie en om jullie gereedschappen geven. Zelfs als de tarotlezer de enige is die de kaarten aanraakt zitten jullie ongemakkelijk voor hem of stemt hij intuïtief op jullie af. Het is jullie energie die in de kaarten zit, of jullie hen nu aanraken of niet. De intelligentie die kosmisch is (de bron) weet wie jullie zijn en dat jullie hier voor een bepaalde richting zijn. Het gebruikt het talent van de tarotlezer om jullie energie te voelen die hem in staat stelt de kaart op tafel uit te spreiden. Hert mag voor jullie op willekeur lijken, maar dat is het niet.

Dan krijg je wat jullie een tarotspreiding noemen en dat is een reflectie van jullie energie. Het vertelt jullie alleen maar over de potentiëlen van die dag omdat jullie de kracht van vrije keuze hebben. Het is niet anders dan bij de planeet. Simpel, nietwaar? Toch is het moeilijk voor een 3D-verstand.

Moeilijk concept……het Nu.

Nu gaan wij het hebben over de stukjes ’NU’ op de tafel voor jullie en voor degenen die beginnen te begrijpen zal ik enige inter-dimensionale termen definiëren. Dat zijn de termen die in 3D nergens op slaan.

Gemanifesteerd verleden. Dit betekent iets dat is gebeurd in jullie 3D-tijdlijn maar nog steeds de energie van verandering in zich heeft. Dingen in jullie verleden kunnen emoties en oplossingen scheppen in jullie spirituele ontwikkeling. Daarom heeft de energie van iets uit het verleden nog steeds de kracht om jullie begrip aan te bieden en daarbij verandering van wat jullie zouden kunnen doen in de toekomst vanwege nieuwe, diepgaande wijsheid die erin zit.

Niet gemanifesteerd verleden. Dingen die niet plaatsvonden in jullie 3D-tijdlijn maar die evengoed een energie van potentieel bij zich dragen. Bijvoorbeeld, jullie Armageddon gebeurde niet ondanks dat het een sterk potentieel in de puzzel was.

Dit stukje ligt daar nog steeds met alle rook en vuur en de realiteit van dat het is gebeurd. Als jullie een stukje zouden kunnen ‘bezoeken’ zouden jullie kunnen duiken in hoe het zou zijn geweest, Kunnen jullie zien dat dit stuk, hoewel het niet is gemanifesteerd, nog steeds de energie om zich heen heeft? Het heeft zoveel energie dat sommigen het nog steeds claimen ondanks dat jullie 3D-klok de tijd van mogelijkheden is gepasseerd.

Toekomst gemanifesteerd in het verleden.

Dit is wanneer een mens een toekomstige vibratie ziet komen en er iets aan doet. Op jullie enkelvoudige tijdlint kan jullie toekomst eventueel het verleden worden.

Daarom kan wat jullie vandaag doen op de planeet eventueel een ‘puzzelstukje van het verleden’ worden. Omdat alle puzzelstukjes met elkaar zijn verbonden (interactief) is het zo dat als jullie er een veranderen de andere ook samen vibreren en veranderen. Dit zijn concepten waarvan wij niet verwachten dat jullie het meteen begrijpen. Jullie kunnen het best begrijpen dat er geen voorbestemming is en dat wat jullie vandaag doen alle stukjes beïnvloedt.

Het verleden gemanifesteerd naar het verleden. Dit is een stukje dat in feite is geschapen door een in het verleden gemanifesteerd stukje te veranderen. Een voorbeeld zou de mens zijn die ziet wat er is gebeurd op de 3D-tijdlijn die was gemanifesteerd en die daarom de richting verandert. Daardoor heeft het verleden de vrije keuze van de toekomst beïnvloed en nemen beide stukjes een andere vibratie aan.

Al deze stukjes veranderen constant van vibratie en energie zodat jullie kunnen zien hoe jullie toekomst in feite is geschapen door wat jullie nu doen. Er ligt niets voor jullie dat oncontroleerbaar is. Jullie zijn een deel van alle stukjes die op de tafel liggen.

Als de channeler of de paranormaal begaafde uittreedt om naar de stukjes te kijken beginnen jullie te begrijpen waarnaar zij kunnen kijken. Het vereist wijsheid en onbevooroordeeldheid en een vleugje meesterschap.

Nu komen wij bij enkele andere interessante concepten jullie zouden kunnen uitvoeren als een stap naar het meer inter-dimensionaal worden: het vieren van dingen die niet gebeurden!

Vieren van dingen die niet gebeurden.

Laat mij jullie nogmaals een voorbeeld in 3D geven van waar jullie doorheen gingen: Ik weet dat jullie echt heel goed luisteren want er zijn er hier in deze zaal die oud genoeg zijn om begrijpen wat ik jullie ga vertellen.

Van 1945 tot 1989, bijna een halve eeuw, waren jullie op weg naar Armageddon, weet je? In jaren en jaren is de aarde-energie niet veranderd. ……een oude energie, een oud pad, een oud potentieel. Dat waren de dagen van de koude oorlog en waarin twee machtige landen zaten in een scenario dat het Armageddon zou bouwen en steunen. Alle profeten hebben hierover gesproken.

Het ene land was de Sovjet Unie dat vele landen had ingelijfd en wapenarsenalen had opgebouwd voor de komende 50 jaar. Het land had een andere filosofie en stond regelrecht tegenover het land van waaruit ik nu spreek. (USA) Degenen van jullie die de koude oorlog hebben overleefd zullen zich de ongelooflijke mensenmassa’s herinneren die erbij betrokken waren en de angst die er heerste, de spionnen, de het grote bedotten, de dood.

Weten jullie nog, twee landen stonden tegenover elkaar met dezelfde macht. Toen schoot een van hen een raket de lucht in en alles veranderde. De angstfactor ging omhoog. Die ging duidelijk omhoog. Grote angst was het resultaat en schiep een wedloop met zelfs nog grotere raketten. Grote angst, moeilijke tijden. Denk daar eens even aan want velen van jullie brachten een groot deel van hun leven in die energie door.

De reden waarom ik met jullie daarover praat is omdat dit scenario het begin was van het opbouwen van wat jullie Armageddon noemen, zoals voorspeld in de geschriften en gebracht door de priesters, Nostradamus. Hij zag het. Velen zagen het en zelf enkele inheemsen zagen het en brachten het in hun eigen profetie over wat er zou gaan gebeuren in de jaren 200-2001. Velen voelden dat ‘de bal te snel en te lang rolde’ om zoiets groots nog te kunnen veranderen.

Toen jullie de Harmonische Convergentie hadden besloten jullie unaniem dat dit niet op de planeet zou gaan gebeuren. Dit was een beslissing van de mens op een spiritueel niveau dat iets is van ongeveer een halve eeuw oud, waar twee grote, machtige landen bij betrokken waren, teniet werd gedaan. Binnen twee jaar na de Harmonische Convergentie, nadat jullie dit hadden besloten, viel de Sovjet Unie uit zichzelf uiteen. Dit kwam omdat het bewustzijn van het Russische volk het niet langer ondersteunde! Het loste op door degenen die zeiden: ”Niet langer meer!”

Het ondenkbare gebeurde! Geen enkele profeet had jullie die informatie gegeven omdat het ondenkbaar was en buiten 3D ging. Als iemand jullie had verteld dat het in dit machtige land gewoon niet meer zou werken, zou je hem dan geloofd hebben? Het was in jullie tijd, het grootste ding dat er ooit is gebeurd. Punt! Bijna een halve eeuw vol moeilijkheden en angst en zorgen werd uitgewist. OK, mensen, waar is jullie monument? Waar is het gebouw van de planetaire herdenking hiervan? Zou de Aarde niet moeten samenkomen en zoiets bouwen? Zou er niet heel veel dank moeten zijn over het stoppen van het einde van de Aarde? Zouden er geen feesten moeten zijn omdat het Armageddon werd gestopt? Als jullie toen niet leefden weten jullie niet zoveel over dat onoplosbare probleem, dat het land wat het duivelse keizerrijk werd genoemd dat vanzelf uiteen viel? Bijna in een paar dagen. Waar is jullie monument?

Jullie zullen zeggen: “Wel, het is er niet.” Dan herinner ik jullie eraan dat mensen overal herdenkingsmonumenten hebben gebouwd na een drama……het einde van een oorlog, massale dood en vernietiging om de verschrikking te herinneren. Maar als het op dingen aankomt die niet zijn gebeurd zwijgen jullie in alle talen. Jullie zien hen niet op dezelfde manier als de dingen die wel zijn gebeurd. En dus vertel ik jullie, geliefden, dat dit een toevoeging is die jullie aan moeten brengen in jullie zienswijze.

Jullie eigen dood.

Ik moet jullie vertellen, lieve mensen, dat er geen vastgestelde tijd is voor jullie ter ziele gaan. Niet een van jullie weet wanneer je gaat vertrekken. Alleen jullie zullen begrijpen en weten als dit mensenleven voorbij is. Zoveel controle hebben jullie in jullie leven. Ik bedoel dit zelfs op het niveau waarop jullie zeggen: “Wel, ik heb een ziekte, Kryon, Ik heb daar zeker niets mee te maken gehad.” Oh, dat hebben jullie wel! En jullie hebben er ook alles mee te maken dat jullie het kwijt willen raken. Alle goddelijkheid in jullie, alle keuzen over leven en dood, zitten in het DNA, lieve mensen. Wen er maar aan. Jullie hebben de controle en hebben die altijd gehad. Een oude energie liet jullie hierover twijfelen maar in de nieuwe energie ligt het voor het grijpen.

Dus, geliefden, gaan jullie de dingen vieren die niet zijn gebeurd? Er zijn er meer dan 20 in deze zaal die een set van vastgestelde doodsomstandigheden hadden toen zij op de planeet kwamen, maar ze veranderden door al hun spirituele vrij keuzen. Dit is geen voorbestemming maar eerder aanleg. Wat jullie voor jezelf hadden gepland toen jullie hier kwamen, wat velen van jullie een ‘contract’ noemen, werd omgeven door vrije keuze om het te veranderen. Dat was omdat hetgeen jullie hier vonden jullie veranderde. Hebben jullie een monument gebouwd toen jullie niet omkwamen in dat auto-ongeluk? Weten jullie eigenlijk wel dat het jullie bijna gebeurde? Sommigen van jullie weten het. Sommigen dromen daarover. Sommigen zijn maar nauwelijks aan de dood ontsnapt en jullie weten wanneer dat was. Jullie zouden hebben kunnen zeggen: “Oh, natuurlijk ben ik daar blij mee.” Meer dan dat. Jullie hadden een monument moeten bouwen!

2007 – 2008

Nu zitten jullie in het begin van 2007 en jullie willen dat deze entiteit jullie doorgeeft wat er verder gaat gebeuren. Jullie willen de toekomst weten, nietwaar? Ok, gebruik makend van de methode die ik jullie heb beschreven, zal ik jullie dit vertellen: “2007 is het jaar van de negen 2+0+0+7=9]. Het is een jaar van potentieel want de 9-energie spreekt van voltooiing. Onthoud het verhaal van de vrouw die zwanger was en dacht dat er iets mis was met haar.

Er zijn er veel die voltooiing niet begrijpen. Voltooiing van wat? “Oh, nee, ik ga dood. Dat betekent dat ik mijn leven voltooi en dat betekent dat ik dood ga. Dat is voltooiing, nietwaar, Kryon?” Er zullen ook anderen zijn die zeggen: “Vertel mij welke slechte dingen er nog meer gaan gebeuren?“ Het menselijk vooroordeel leest wat het wil horen in de structuur van potentiëlen.

Wat als het de voltooiing van oorlog was? Wat als het de voltooiing was van een gedachte die nu samenkomt en jullie vrede geeft? Wat als het een voltooiing is van een fantasie die vrede in een familie brengt? Wat als het de voltooiing is van degenen die zichzelf geheel vrijmaken van slechte gewoonten? Wat als het de voltooiing is van jullie kinderen met drugs? Wat als het de voltooiing is van dingen die voltooid moeten worden? Dit is het jaar daarvoor en als jullie mij zouden vragen wat er met jullie regering en degenen om jullie heen zal gaan gebeuren, zeg ik jullie: “Kijk naar jezelf! Want wat jullie doen zal de rest van het verhaal bestemmen!”

Wat de mensheid ook moet voltooien, dit is het jaar daarvoor. Numerologie geeft jullie daarvoor het energetische gereedschap. Zij liggen op jullie als een hulpomgeving. 2007 is het jaar en het getal. Wat gebeurt er dan als je een 9 en een 9 en een 9 hebt? Een dag in september is de ene zaak.(9-9-9) maar niet noodzakelijkerwijs de 9e september. Het zou de 9e kunnen zijn, de 18e of de 27e……allemaal 9-dagen.

“Kryon, gaat er iets gebeuren in september 2007?” Inderdaad, het potentieel is er, ja, en jullie kunnen ernaar kijken als iets prachtigs. Wat als het de VN was, een plaats waar ik mijn partner meermalen naartoe heb gebracht om te vieren wat mensen doen met mensen……om hen te vieren die de kinderen in dorpen hebben gered omdat zij hen schoon water gaven en schone gewassen om ziekten te laten verdwijnen? De meeste mensen letten daar niet zo op omdat er geen wapens of legers aan te pas komen – alleen werk en de vrije keuze om het te doen.

Kijk naar 2007 als een jaar om dingen in te pakken die in 2008 gaan gebeuren. Ik heb het hier al eerder over gehad. Er zijn grote potentiëlen onderdeel van de energie van 2008. En als je alle potentiëlen van 2008 op tafel legt zeg ik jullie dat die van 2008 gloeien. Zij gloeien meer voor jullie energie dan die van 2007. 2007 is als een jaar voor voorzieningen, tot stand brengen, verantwoordelijkheid. Alle dingen die jullie niet willen horen om jullie naar de plaats in het jaar van de ‘1’ te brengen. (2008)

2008 heeft het potentieel van een nieuw begin en van groots besef. Er zullen er zijn die zeggen: “Ja, het begin van het einde!” (gelach) Geliefden, als dat het is waar jullie heen willen, ga daar dan heen. Maar er is een potentieel: Het is het begin van wat moet worden geschoond voor 2012. Vier jaren zijn er op jullie tijdlijn nog over tot aan dat punt.

Wij stonden enkele jaren geleden op het toneel in Tel Aviv, mijn partner en ik. Ik gaf hem de informatie door die nodig was voor de Israëliërs die daar waren. 2008 kan een jaar vol potentie zijn voor Israel. Dit is nog steeds het potentieel en het betekent het begin van een bewustzijn dat generaties de uiteindelijke structuur van oplossingen zal scheppen tussen hen en hun buren op een manier die komende generaties zal beïnvloeden. Oh, je zult geen Israëliërs en Palestijnen krijgen die van elkaar houden in 2008. God werkt langzaam maar wat als er een begin van een wijze structuur werd geschapen op zo’n manier dat zij binnen twee generaties handel drijven met elkaar?

Ik wil jullie dit vragen, schepsel uit de tijd van de koude oorlog, wat voelde jij dat onmogelijk was? Wat zouden jullie over je toekomst hebben gezegd als ik er jullie in 1960 naar had gevraagd? Als ik had gezegd dat de Sovjets zouden ophouden te bestaan, zouden jullie hebben gezegd dat er gewoon teveel angst was? Teveel macht, misschien? Teveel structuur? Teveel geschiedenis? Wel, het gebeurde toch, nietwaar? En het gebeurde zonder oorlog. Het gebeurde omdat jullie bewustzijn omhoog ging!

Wat als 2007 de voltooiing wordt van oude gewoonten en het vernieuwen van degene die het in een nieuwe tijdgeest op de planeet zullen brengen? Hoeveel minuten per dag sturen jullie licht naar andere plaatsen op Aarde? Waarom denken jullie dat jullie nog steeds hier zijn. Misschien moeten jullie dingen herwaarderen? Zullen jullie tegen mij zeggen: “Er is teveel haat?” Zullen jullie mij zeggen dat eonen hebben laten zien dat deze vrede niet kan bestaan? Zullen jullie kijken naar de geschiedenis van de Harmonische Convergentie……of blijven jullie je wentelen in 3D en bouwen jullie een schuilkelder tegen het naderende onheil? Kunnen jullie zien dat dit een herhaling is van dezelfde energie van angst?

Als jullie dit gaan doen, waarom gaan jullie dan niet evalueren hoeveel er van jullie gehouden wordt door het universum? De andere kant van de sluier bevat geen vis, octopus of een aal. Aan de andere kant van de sluier is jullie familie die heel erg van jullie houdt en weet wie jullie zijn en dat jullie met die familie samenwerken om de energieën van de planeet te herschikken. Juist in deze zaal zijn er degenen die dagelijks licht sturen, werken met de inheemsen, werken met de wijsheid van de planeet, werken met de genezende energieën, met de kristallen – wij weten wie jullie zijn!

Buiten de tijd en ruimte komend lijkt het erop dat jullie op mijn tafel met potentiëlen liggen. Ik zie jullie daar liggen. Ik zie jullie luisteren en deze boodschap lezen. Jullie zijn alle dingen van de planeet. Wisten jullie dat? De God in jullie is het potentieel van vrede op Aarde. Laat deze boodschap weerklinken en ervoor zorgen dat letterlijk duizenden ons twee minuten per dag geven waarin zij hun licht sturen. Minder dan een half procent van deze Aarde moet ontwaken om deze dingen te doen, om vrede te krijgen in de komende generaties – voor jullie, jullie kinderen en kleinkinderen. Dat kan bewustzijn doen en het bewijs……hebben jullie in je leven gezien. Nu……tijd om het nogmaals te doen. Tijd om de uitdaging te vieren en te zeggen: “Het gaat goed met mijn ziel.” Gezegend zijn de aanwezigen hier; gezegend zijn de luisteraars en de lezers.

En zo is het.

Kryon