Kryon: Kwantum worden.

Kryon: Kwantum worden.

Doorgegeven via Lee Carroll / 13 juni 2009
Vertaald uit het Engels door Henk Steur.

Gegroet, geliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst. 

Twintig jaar geleden zei ik deze woorden tegen mijn partner. Weten jullie wat hij tegen mij zei? “Jij zult je naam moeten veranderen. Hij is niet luchtig genoeg. Hij is niet engelachtig genoeg……en wie heeft er ooit van een magnetische engel gehoord?” Dat zei hij, 20 jaar geleden.

Zoals jullie hier vandaag zitten weten jullie uiteindelijk hoe het magnetisme van de planeet jullie levens beïnvloedt. Klinkt het niet logisch dat wij dat aan de andere kant van de sluier ook weten? Klinkt het niet logisch dat deze dingen gelijklopen, dat de lichamelijke dingen, de kleine dingen, de bewustzijnsdingen allemaal in verband staan met waarom jullie hier zijn? Zijn jullie misschien hier om de spirituele component van de keuzepunten te bevestigen?

Sommige dingen die jullie gaan horen zijn hetgeen waar jullie op hebben gewacht want magnetische meester sloeg voor jullie nergens op. Misschien gold dit ook voor channeling? Jullie zeggen: “De man in de stoel doet alleen maar net alsof hij channelt.”

Laten wij eens even terugkijken. Als jullie willen kunnen jullie het terugvinden in de verslagen van de eerste boodschappen in 1989. Ik zei dit: Er zou een tijd komen waarin de plaatsen waar jullie gewassen verbouwen dat niet meer zou lukken. Ik zei jullie dat er een diepgang zou komen in een verandering van het weer. Ik zei jullie dat en nu zitten jullie er middenin!

Ik sprak over een bewustzijnsverhoging en die is er nu en voor degenen van jullie die zich afvragen wanneer het gaat gebeuren zal ik het zeggen……jullie hebben het gemist! Het is allemaal om jullie heen.

Dat is wat er is gebeurd sinds de late 80er jaren en wat er dit jaar gebeurde. Het is allemaal om jullie heen. Het is een keuzepunt……een punt waarop de menselijk bewustzijn ervoor koos om de delen van terugkerende energie op de planeet ongeldig te verklaren.

Wij vertelden jullie dat globale opwarming een cyclus was en dat jullie die niet hebben veroorzaakt. Geloven jullie mij nu? Dat was gechanneld, weet je, maar nu hebben jullie de wetenschap die dit ook laat zien. Wij vertelden jullie de laatste jaren duidelijk dat deze opwarming een kort leven beschoren zal zijn en leidt naar een afkoelingscyclus. Nu is dit feit op vele plaatsen gepubliceerd en nu is er de wetenschap. Geloven jullie mij nu?

Er zijn hier mensen wier intellect begint samen te smelten met het emotionele. Jullie beginnen de boodschap te begrijpen. “Misschien is het goed om geen luchtige, donzige engel te hebben.” zeggen jullie nu. Misschien is het goed om de waarheid te horen van iemand die van ons houdt, van thuis. Misschien is het zelfs goed om een magnetische meester tegen jullie te laten spreken?

Hebben jullie je ooit afgevraagd waarom deze boodschappen op deze manier werden gebracht (door channeling) en waarom eeuwen geleden ook al? Ook toeval, misschien? Wanneer begon de wetenschapper aan zijn reis? Wanneer begon mijn partner aan zijn reis? Wanneer kwamen sommige goddelijke openbaringen in jullie leven? Sommige genezers in het publiek hebben ook interessante startdata. Wanneer had de lerares (Peggy) haar eerste onthullingen. (Peggy Phoenix Dubro) Jullie kunnen de meeste van deze dingen terugvoeren naar zo’n 20 jaar geleden, toen de opwaardering begon……precies toen de Uitlijning begon. Is dit genoeg toeval voor jullie? Wanneer had Dr. Todd de goddelijke openbaring van zijn uitvinding op Aarde? Teveel toeval? Waarschijnlijk wel!

Dit is een samenvatting van de boodschappen van de laatste 6 maanden want binnen die tijd heb ik jullie veel informatie gegeven over wat er met jullie gebeurt. Vanavond geef ik jullie informatie die een verschil gaat maken bij het keuzepunt.

Er zijn mensen die zeggen dat er geen reden is om in deze omstandigheden ook maar iets anders te doen dan zij altijd al deden. Er zijn er die zeggen dat jullie zijn ontworpen om te falen. Elke cyclus, elke beschaving zal falen als er zich bepaalde dingen en attributen voordoen. Zij zeggen dat de menselijke natuur zich nooit zal verheffen, nooit zal veranderen, en dat de cycli zich zullen herhalen en herhalen.

Ik zeg jullie dat het deze keer anders is. Jullie hebben nu een punt bereikt waarop jullie zullen gaan veranderen en kwantum zullen gaan worden. Minder dan een half procent van deze planeet moet deze keus maken om een volledig veranderde planeet te krijgen.

Magnetisme.

Wat hebben jullie geleerd over magnetisme? Hoe brengen jullie dat in lijn met de boodschap van Kryon? Ik gaf jullie wetenschappelijke informatie over dat proces, door inductie, over hoe het zonnestelsel de gravitationele imprint van zichzelf neemt en die letterlijk uitzendt uit de hemisfeer van de zon…..een kwantumcommunicatie door de zonnewind. Als die aankomt bij jullie magnetische raster overlapt de zonnewind jullie magnetische raster dat op zijn beurt weer het veld overlapt dat is geschapen door jullie DNA. Daarom ontvangen jullie dezelfde boodschappen die het zonnestelsel ontvangt.

Dit is de magnetische koets waarin jullie zitten. Jullie DNA is magnetisch en dat is een wetenschappelijk feit dat nu uiteindelijk wordt ingezien. Nu hebben jullie het kleine wat het grote beïnvloedt. Dat hebben jullie vandaag al eerder gehoord, nietwaar? Als er genoeg mensen anders denken, als er genoeg mensen een gecompassioneerde reactie hebben, wordt er en masse een emotie voortgestuwd die door wetenschappelijke instrumenten gemeten kan worden. De vibratie van de Aarde zelf wordt beïnvloed! Het begint nu samen te werken met dat wat jullie denken, en wat jullie doen maakt een verschil. En als jullie het niet geloven van die rare kwast (Lee) zullen jullie het misschien wel van de wetenschapper geloven. Misschien, heel misschien, vertellen zij jullie beiden de waarheid. Wat denken jullie daarvan?

Kwantum worden.

Kwantum worden is het onderwerp van vandaag. Het valt niet mee want het vereist dat jullie anders denken. Lieve mensen, jullie zitten in een ontwikkeling. Het is een ontwikkeling door magnetisme dat spreekt tegen het DNA en dat geeft mogelijkheden om inter-dimensionale bewustzijnsverhoging te scheppen. Het is het moeilijkste dat wij ooit zullen onderwijzen.

Drie jaar geleden zei ik tegen mijn partner dat hij het onuitlegbare zou gaan uitleggen en hij zit vandaag in zijn stoel en doet dat ook. Er zijn mensen die het zullen aannemen en mensen die dat niet zullen doen. Als jullie iets weten van een kwantumstaat zullen jullie je bewust zijn van verscheidene attributen maar wij gaan het maar over een van hen hebben. Maar een, maar het zal een tendens in zich hebben van het ontlijnen van sommige attributen van jullie leven. Ik zal jullie laten zien wat kwantum worden voor jullie kan doen.

Mensen zijn emotioneel en dat is goed omdat emoties kwantum zijn. Zij zijn oncontroleerbaar in beide richtingen, weet je: Oncontroleerbare haat, oncontroleerbare liefde……zij voldoen niet aan een patroon, nietwaar? Er is een intellect voor nodig om een doos om de emoties heen te bouwen en jullie noemen dat balans. Jullie beginnen dus te zien dat de menselijke geest een kwantumattribuut is. Bewustzijn is van nature kwantum. De menselijke geest is ontwikkeld om kwantum te denken. Alleen door logisch denken en door intellectuele balans wordt dat biologische deel lineair. “Kryon, wij weten niet waar je het over hebt.”

Kijk eens naar de autistische mens. Hier is een mens met een attribuut waaraan iets lijkt te ontbreken. Misschien hebben jullie iets met zo’n bewustzijn te maken gehad? Dan weten jullie wat hen ontbreekt. Het is de constructie van lineariteit want een autistische geest begrijpt de lineariteit niet en zoekt altijd orde en symmetrie. (evenredigheid) Hij probeert wanhopig om een constructie om zijn bewustzijn heen te bouwen zodat hij het leven kan begrijpen. De waarheid is dat hij veel meer kwantum is dan jullie! Hebben jullie daar ooit aan gedacht? De mogelijkheid ligt er. Kwantum worden ligt binnen jullie bereik. Alles wat jullie moeten doen is het uitzoeken om de verschillende delen te openen en te sluiten om een soort mens te scheppen die het begin is van een betrokken mens. Het keuzepunt wordt genaderd en zal ‘business as usual ’ het resultaat daarvan zijn? Wordt een mens zomaar opeens verlicht, kiest iets uit en gaat dan lekker verlicht achterover zitten? Het antwoord is nee en jullie weten het. In plaats daarvan zullen jullie veranderen en blijven jullie veranderd. Dat schept dus een nieuw begin, nietwaar? Dat is de joker die verschijnt in deze huidige cyclus, en die is nooit eerder verschenen. Daarom kwam Kryon in 1989 en daarom ben ik hier. De opwaardering ligt voor jullie. Jullie zitten er middenin.

Slaap – een inter-dimensionaal attribuut.

Hier is nog een kwantumaspect. Ik breng het jullie zodat jullie zullen begrijpen hoe verwarrend kwantumschap kan zijn en toch zit het in jullie brein en weet ik dus dat jullie het uiteindelijk kunnen begrijpen. Als jullie je terugtrekken in het ding dat jullie slaap noemen, misschien zelfs in wat jullie de Alfastaat noemen, het middendeel van bewustzijn dat zonder constructie is, wat gebeurt er dan? Hebben jullie ooit een droom gehad waarin niets begrijpelijk was? Buiten de tijd, buiten plaats, de mens in jullie dromen kan de ander misschien niet kennen in de lineaire tijd. Jullie kunnen op verschillende plaatsen zijn geweest en op verschillende tijden die nergens op slaan in het echte leven en toch leek het op dat moment allemaal logisch, nietwaar?

Ik zal jullie zeggen waarom: Omdat jullie in die staat kwantum zijn! Alfadromen is een kwantumding. Het brein is in een staat zonder intellectuele controle. Het wordt dus kwantum en zonder structuur. Daarom gaat het buiten de lineariteit. Dat wil zeggen dat er geen tijdconstructie op is geplaatst. Alles gebeurt tegelijkertijd en dat vinden jullie goed zolang jullie daar zijn. Als jullie dromen trekken jullie je niet de haren uit het hoofd van verwarring, nietwaar? Jullie genieten er gewoon van. Kwantumschap is een natuurlijke staat.

Je zou zelfs kunnen zeggen dat de intellectuele constructie die om jullie bewustzijn heen is begint te veranderen, misschien zorgt voor meer begrip over wat ik vandaag vertel?

“Kryon, ik begrijp het nog steeds niet.”

Dat weet ik en daarom ga ik het vereenvoudigen naar termen die jullie zullen begrijpen. Kijk naar de doos waarin jullie zitten en die tijd heet. Hoe lineair is het niet dat jullie maar een kant op kunnen! Jullie kunnen niet linksaf gaan, rechtsaf maar alleen maar rechtdoor naar de toekomst. De klok gaat alleen maar een richting op……vooruit. Er is geen klok die omhoog en omlaag gaat, of naar links en rechts, nietwaar? Hij gaat gewoon vooruit. Oh, hoe lineair! En dat is ook de manier waarop jullie denken. Jullie nemen een lineair oordeel en passen dat op alles toe. Alle gedachten, alle redeneringen, alle logica, alle spiritualiteit wordt bekeken met jullie vooroordeel. Jullie zeggen: “Wij zijn lineair en daarom moet God ook zo zijn!” Toch is God dat niet. En jullie ook niet echt!

Sommigen van jullie zullen er snel uitstappen en meer begrijpen van wat er in jullie leven aan de hand is, geliefden. Op dit moment is het echter niet van toepassing.

De frustratie betreffende tijd – Jullie meest krachtige vooroordeel.

Laten wij beginnen. Dit zijn samenvattingen, misschien met dingen die jullie al eerder hebben gehoord, maar die vandaag in een groep samenkomen om jullie er meer van te laten begrijpen. Ik zit voor een schrandere groep individuen waarvan velen zich lichtwerkers noemen. Jullie kunnen het noemen zoals jullie willen. Het is bewustzijn, een bewustzijn van dingen die verder gaan dan de lineariteit. Het is een geloof, waarlijk, dat jullie een stukje van God zijn. De meerderheid in de zaal is zo. In dat bewustzijn is er communicatie met de andere kant van de sluier. Ik zal het dus hebben over de drogredenen en de frustraties over wat er gebeurt als jullie aan die reis naar de andere kant van de sluier vanuit lineariteit beginnen.

Geliefden, hoeveel van jullie hebben boodschappen gekregen die hun leven veranderden? Misschien gaan jullie in meditatie, misschien in een droom zoals ik zojuist suggereerde? Maar het gebeurde wel, een idee, misschien zelfs een instructie? Misschien hadden jullie een visualisatie? Het kan zo verschijnen: Hier is wat je moet doen. Hier is het boek dat je gaat schrijven. Hier is hoe jouw toekomst eruit gaat zien. Hier is de geneescapaciteit die jij gaat onderwijzen. Hier zijn de instructies dat je iemand gaat ontmoeten. Je gaat iets doen.

Jullie zijn er opgewonden over, nietwaar? Misschien komen jullie terug van de visualisatie en vertellen een vriend: ”Het is zo echt! Dat is wat ik moet doen. Daar ga ik aan beginnen. Is het niet opwindend?” Wat ga je dan doen? Jullie gaan door met het implementeren ervan. Oh, hoe lineair zijn jullie. Is dat de boodschap die jullie kregen? Vertelde God jullie in die kwantumstaat dat je er direct aan moest beginnen? Nee. Toch denken jullie omdat jullie klok maar een richting op gaat dat jullie moeten teruggaan naar de lineaire tredmolen van de tijd en gaan opnemen wat jullie is gezegd. Dat is een grote vergissing en dat weten jullie niet.

Laten wij zeggen wat er vervolgens gebeurt, oh lineair mens. Meestal, wat jullie ook laten zien, …..gaat het fout. Teleurstelling overheerst: “Ik word geacht dit boek te schrijven en ik probeerde het ook en toch……er gebeurde niets. Er was geen uitgever die het wilde hebben, niemand vond het echt leuk. Ik moet het mis hebben gehad. Ik had die grootse ideeën en nam hen in mij op maar er gebeurde niets.” zeggen jullie.”

Zie je, geliefden, ik weet wie hier zijn (en dit lezen) en ik spreek nu direct tegen enkelen van jullie en jullie weten wie ik bedoel. Zelfs als jullie het aan niemand hebben verteld gaat dat zo bij mislukkingen.

Het menselijk brein wil niet naar buiten komen en zeggen: “Ik weet niet waarom ik geen goede communicatie met Spirit had. Ik heb het begrepen, ik kwam terug en er gebeurde niets.” Oh, hoe lineair van jullie. Wat deden jullie ermee? Dit idee, deze schoonheid, deze gedachte, de acties die jullie planden, de dingen die van jullie waren……wat jullie ermee deden was het proberen en het ging fout? Jullie stopten het in de keukenkast en deden de deur op slot! Het was voorbij!

Misschien zullen enkele vrienden zeggen: “Weet je, ik herinner mij dat jij een paar jaar geleden iets probeerde. Waarom doe je dat niet nog eens?” Wat zeiden jullie toen tegen hen?

“Nee, ik heb het geprobeerd en het lukte niet.”’

Wat? Hoe lineair! Begrijpen jullie dat ik hier niets van snap? God zei jullie niet dat het nu moest. In jullie vooroordeel over tijd besloten jullie waar en wanneer en dan tegen al het rationele kwantumdenken in probeerden jullie het een keer en schoven het opzij! Jullie gaan het zelfs niet nog een keer proberen, nietwaar? Oh, hoe lineair! Wat een enkelvoudig tijdvooroordeel hebben jullie! Hier is wat de kwantumdenker doet: Hij ontvangt de boodschap, komt terug van de visualisatie en viert de boodschap. Het is een ticket dat hij in handen heeft dat zegt dat er een trein aankomt. Als hij goed naar het kaartje kijkt ziet hij dat er geen datum op staat. Het zegt niet wanneer. Maar hij heeft het kaartje. Dat is genoeg voor een kwantumgeest!

Hij zal het kaartje vieren en dan achterover gaan zitten en wachten op synchroniciteit. Dat wil zeggen: hij sluit aan bij het kwantumschap wat hij is en kijkt dan naar de synchroniciteit die verschijnt zodat hij kan herkennen wanneer de trein komt. Begrijpen jullie dit? Gezegend is de mens die hier nu zit en die zich bewust is van wat ik nu zeg. Er zijn dingen die jullie hebben opgesloten en die er nu klaar voor zijn. Nu is het tijd! Het is het beslissingspunt. Nu is het moment waarop jullie altijd geacht werden dit te doen. Het werkte daarvoor niet omdat het nog niet de bedoeling was. Er was geen synchroniciteit, er was geen energie, er was geen kwantum, en nu zijn die er wel.

Wat betekent dat voor jullie? Wees even kwantum met mij. Wat denken jullie dat het betekent? Welk soort beslissing willen jullie nemen? Dat is de uitnodiging. Het werd tijd, nietwaar? Jullie denken op een lineaire manier en daardoor waren jullie bevooroordeeld op een lineaire manier en dat onderbreekt de stroom van spirituele context van communicatie met God. Omdat het zo gewoon is zijn jullie je het je niet eens bewust. En weten jullie wat het schept? Frustratie, en soms woede. Soms zullen jullie Spirit zelfs de rug toekeren en zeggen: “Dit werkte niet. Ik denk dat ik maar verder moet gaan.” Of: “Dit werkte niet. Er wordt niet zoveel van mij gehouden als ik dacht.” Dat is het lineaire vooroordeel van een mens en dat is niet volgens de waarheid.

Wachten aan de richting.

Laat mij jullie er nog een geven. Ik heb een zaal vol lichtwerkers voor mij en velen van hen zijn allang lichtwerkers. Maar heel veel van hen wachten nog steeds om uit te vinden wat zij geacht worden te doen. Ben jij dat? Hmm? Je weet dat ik gelijk heb. Komt dit een beetje te dichtbij? Jullie zijn niet bezorgd over een opdracht maar jullie wachten en wachten maar om uit te vinden wie jullie zijn en waarom jullie hier zijn. Dit is iets heel anders omdat het niets te maken heeft met wat jullie werd verteld in een visioen, maar wat jullie voelen op het Akasha-niveau. Waarom zijn jullie hier? Wanneer zullen jullie het weten.

Jullie hebben deze vonk van bewustzijn en jullie weten van het goddelijke. Jullie weten wat er in je DNA zit en jullie beginnen het allemaal te ontdekken en voelen dat er meer is. Jullie weten niet wat het is maar op een dag ‘zal het er zijn’ zeggen jullie. Op een dag zal ik weten waarom ik hier ben.“ Het is een roestig lineair spoor waar jullie op zijn sinds jullie dit zeggen en dit allang voelen. Het schreeuwt steeds hetzelfde tegen jullie in de lineariteit. “Je bent er nog niet.” zegt het tegen jullie. “De tijd is jouw vriend niet.” zegt het tegen jou. “het is je gepasseerd en je hebt het niet in de gaten gehad.” Dan begin jij je zorgen te maken en word je droevig.

Ik wil jullie graag de waarheid geven om jullie hart te openen omdat ik voor mensen zit die het nodig hebben om dit accuraat, emotioneel en waarheidsgetrouw te horen. Ik wil niet dat jullie je handen omhoog steken maar onzichtbaar, op een bovennatuurlijke wijze wil ik dat jullie nu een licht ontsteken juist boven je hoofd. Lezer, dat geldt ook voor jou. Op dit moment kijk ik naar deze lichten en ik ga jullie je rooster geven. Ik ga jullie het plan geven over waarom jullie hier zijn. Ik ga jullie vertellen waarom jullie je voelen zoals jullie je voelen en ik ga jullie de instructieset geven die jullie in staat zal stellen om hier weg te gaan in de wetenschap wie jullie zijn en waarom jullie kwamen. Sommigen zullen het niet leuk vinden en toch zullen anderen het geweldig vinden. Het hangt af van jullie lineair vooroordeel. Ik hoop dat het licht dat boven jullie hoofd hangt samengaat met het licht dat nu schijnt vanaf mijn partner, want dat is de waarheid.

Luister, lichtwerkers, jullie hele leven hebben jullie het volgende verwacht: Jullie wachten om uit te vinden waar jullie naartoe gaan en wat jullie geacht worden te doen. Laat mij dit zeggen: Gezegend is de mens die bewust is want het bewust zijn van het bewustzijn zelf is wat jullie doen voor de planeet. Dat is de taak. Blijf bewust. Houd het licht aan. Ga van plaats naar plaats in je familie, op het werk. Blijf bewust. Dat is het beslissingspunt omdat het bewustzijn het raster verandert.

Het gaat niet om wat jullie gaan doen, het gaat om wat jullie iedere dag denken. Bij een kwantummanier is er geen klok. Kunnen jullie die energie vasthouden tot de dag waarop jullie sterven?

Als jullie dat kunnen zal iedereen hier aanwezig weten waarom hij of zij hier is in een kwantumstaat.

Elk van jullie is zich bewust dat hij dat doet! Dit is het. Jullie zijn hier om bewust te zijn! Jullie zijn je bewust van het goddelijke binnenin en daarom vervullen jullie je taak perfect. Perfect! Ga hier tevreden vandaan over wat jullie voor de planeet doen. Blijf bewust. Geef niet op! Word kwantum (tevreden in het nu).

Als alles, inclusief jullie spirituele werk, op een tijdlijn wordt gezet, zullen jullie het niet redden want de dingen die de klok jullie zal brengen zijn niet de dingen die het hart jullie zal brengen. Het hart (compassie) is kwantum. Leer te leven zonder de toekomst. Dit breekt met een lineaire gedachtelijn die zegt dat wat je bereikt de mate van succes bepaalt. In een lineair tijdsbewustzijn is dat zo maar in een kwantumbewustzijn is het een maatstaf voor jullie vrede en jullie vreugde om ‘gewoon’ te zijn. Zijn jullie dat?

Het geschenk van activeren van de Akasha.

Twee jaar geleden hebben wij de deur naar kwantumcellulaire opwaardering geopend en begonnen wij jullie informatie te geven die eenvoudigweg ongelooflijk is. In jullie DNA zit de Akashakroniek. Al jullie levens die jullie op de planeet hebben geleefd zijn daar opgeslagen. Het Hoger Zelf is in elk leven steeds dezelfde zielenenergie geweest. Daarom hebben jullie een vriend die meedeed in elk leven! Tot nu toe is alle informatie uit het verleden hierin opgeslagen.

Jullie moeten verder kijken dan de lineaire merktekens en zien wie jullie waren, misschien wat de energieën waren en wat er gebeurde. Jullie namen allemaal aan dat het onbereikbaar was, net als het kijken naar een oude krant.

Dat is geen kwantumgedachte, De kwantumgeest ziet het allemaal nu gebeuren. Daarom is hetgeen wij jullie steeds weer verteld hebben, dat wat er nu gebeurt, nu voor jullie beschikbaar is. Hoe zouden jullie het vinden om in die schijnbaar lineaire, onbereikbare geschiedenis te gaan en daar de hulp op te pikken waarvoor jullie vandaag zijn gekomen? Ik spreek tegen drie mensen die hier in de zaal zijn: Stop met het proberen jezelf te genezen omdat jullie biologische zelf er in dit leven niet op zal reageren. Het zal niet genezen, maar de allerlaatste keer, als jullie die naar voren halen, die was puur! Ga erheen en neem het mee! Waarom nemen jullie dat niet en zetten het op de top? (van jullie lineair denken) Wat denken jullie daarvan? Dat is wat een kwantumindividu doet!

Als jullie dat kunnen doen wat hebben jullie dan precies gedaan? Hebben jullie jezelf genezen of hebben jullie gegraven in de Akasha? Zien jullie in waarom de ziekte nooit meer terug zal komen? Omdat jullie die op een kwantumniveau nooit hadden! Als jullie die levensenergie van voorbije levens kunnen pakken zullen jullie DNA vinden dat puur is en nooit het probleem heeft gehad wat jullie nu hebben. Hoe? Laat mij jullie dit vragen. Houden jullie van iemand op de planeet? Als het antwoord ja is, vraag ik jullie…..hoe? Zie je, sommige dingen moeten gedaan worden op een niet-lineair niveau, apart van de lijst die mensen je willen geven. Lijsten zijn goed voor basisleren, maar zijn niet toepasbaar op deze kwantumenergie die jullie nu leren in je op te nemen en te worden.

Begrijpen jullie wat ik zeg? Wat zouden jullie willen doen? Wat zijn jullie blokkades?  Wat zijn de dingen waarvan jullie denken dat jullie ze niet kunnen veranderen? Jullie zijn in de Akasha, heel veel van jullie. Waarom gaan jullie daar niet naartoe en vervangen jullie je huidige jij door de voormalige jij? Dat is graven in de Akasha. Dat is een kwantummens en het gaat verder dan jullie verteld is waar de energieën van voorbije levens voor waren. Er werd jullie verteld dat die voor karmische uitwisseling waren. Dat is het oude idee dat oude levenservaringen in jullie opstapelen in je DNA zodat jullie daardoor worden verstoord zodat jullie het zand in de oester zullen worden en daarna iets eromheen moeten bewerkstelligen. Het is zeer oude informatie en nu kunnen jullie veel verder dan dat gaan.

Wat als de hele reden voor de Akasha precies het tegenovergestelde is? Wat als het een goudmijn is met jullie naam erop? Jullie leefden al die levens. Denk daar eens aan. Het is levenservaring, het is wijsheid, sjamaan. Ga daar nu graven. Dat is wat de kwantummens doet. Hij schept meesterschap. Denk daar eens over na.

Het innerlijke kind herbezocht.

Hier is iets wat iemand hier heel erg leuk zal vinden (Jan Tober) want ik ga jullie nu het geheim geven van het innerlijk kind. Het is een kwantumonderwerp en dat is het altijd geweest! Waarom is het innerlijk kind zo belangrijk? Jullie hebben het al jaren gehoord maar vele lopen ervoor weg. “Ik wil geen kind zijn.” zeggen jullie. “Ik ben opgegroeid en hoef daarmee niet in contact te komen. Ik zal er geen gebruik van maken.” Misschien ligt het anders dan jullie denken.

Laat mij jullie zeggen wat er zo kwantum aan is. Luister nu naar mij en open jullie hart even. Het wordt tijd, nietwaar? Jullie zijn geen kinderen meer maar jullie zijn het allemaal geweest. Waarom doen jullie dus niet even met mij mee: Vergeet de klok en doe even alsof alles wat jullie ooit in dit leven op de planeet hebben gehad, voor jullie ligt. Als in manden waar jullie het allemaal uit kunnen pakken ligt het allemaal voor jullie. Zij zijn niet in het verleden maar eerder in een kwantumstaat en zijn er klaar voor om door jullie te worden gezien als Nu gebeurend.

Ik wil dat jullie eens naar sommige van die manden gaan kijken – toen jullie acht waren, toen jullie zeven waren, toen jullie zes waren, toen jullie vijf waren. Kijk ernaar! Jullie hadden geen problemen. Hoeveel van jullie maakten zich op achtjarige leeftijd druk over het betalen van de hypotheek? En hoe zat het met het budget voor voedsel of dat je een auto zou kunnen kopen en die misschien zou kunnen berijden? Het antwoord? Geen van jullie! Jullie grootste zorgen gingen over hoelang jullie buiten konden blijven spelen. Denk daar eens aan……dat gold voor de meesten van jullie.

Dat houdt een kind bezig…..puur, ongecompliceerd, en buiten alle zorgen om.

Nu wil ik die gedachten even vasthouden. Ik wil dat jullie net doen alsof jullie die personen kunnen oppakken, dat kind wat jullie zijn. Het heeft jullie naam en jullie hebben het geleefd. Neen het uit de mand en plaats het op jezelf. Geen zorgen. Geen drama. Geen morgen, niet echt. Het kind denk niet aan morgen tenzij het over Kerstmis gaat want dat is een gevoel van vreugde en opwinding. Hoe lang is het geleden dat jullie dit gevoel hebben gehad, mensen?

Waarom praat ik hierover? Omdat de liefde van God jullie uitnodigt naar dit speciale attribuut! Jullie hebben maar een model en dat was als kind. Zie dat nu eens als het model van de manier waarop wij van jullie houden en zorgen voor de liefde en vrede die jullie nodig hebben om deze nieuwe energie binnen te gaan.

Dit is de kwantummens die terug kan gaan en deze attributen kan toevoegen aan zijn leven. Jullie weten wie dat zijn want zij lopen rond en stralen hun licht uit! Zij zitten niet in ontkenning. Zij zijn kwantum.

Er was een aantal meesters dat op deze planeet rondliep die welbekend waren in allerlei religies. Ik zal jullie zeggen wat zij allemaal gemeen hadden: Zij waren kwantum! Als je naar hun gezichten keek kon je zien hoe zij straalden. Kunnen jullie met mij mee daar naartoe gaan? Kunnen jullie samen met mij even bij jullie favoriete meester zijn? Kunnen jullie even naast hem staan? Als jullie dat kunnen, wat is de energie daar? Het is vrede, nietwaar? Maken zij zich druk om hun hypotheek? Maken zij zich druk over het betalen van de rekeningen? Wat voor soort drama hebben zij in hun leven? Zij zouden daar genoeg van kunnen hebben, maar je ziet het nooit.

Om welke reden dan ook weten zij het niet en jullie voelen je tot hen aangetrokken, nietwaar? Jullie willen gewoon naast hen staan. Je zou ook tegen jezelf kunnen zeggen: “Oh, was ik maar zo. Ik zou het heerlijk vinden.” Wel, dat kunnen jullie, geliefden, en dat heet het vasthouden van de essentie van het innerlijk kind. Het is geen onschuld; het is geen onwetendheid; het is totale, complete kwantumwijsheid. Het is de mogelijkheid om de dingen waar jullie je in de lineariteit druk om zouden maken, terzijde te schuiven naar een plaats waar zij geen invloed op jullie hebben.

Wat gebeurt er met een bewustzijn dat niet wordt beïnvloed door angst? Ik zal het jullie zeggen. Het verheft zich. Hadden jullie dat verwacht? Werken met het innerlijk kind is kwantumwerk. Alle dingen die wij de laatste maanden hebben verteld gingen erover dat wij de mens vragen om kwantum te worden.

De ongelooflijke macht van de liefde.

Er is niets vergelijkbaar met de laatste. Niets. Dit is de derde keer dat ik het hierover ga hebben want velen hebben dit nog niet gehoord. Luister goed: Er zijn zelfs spirituele werkers die hebben verklaard dat emoties verkeerd zijn. Zij zeggen dat je niet rationeel bent als je emotioneel bent. Als je huilt zou je hier niet moeten zijn. Zij zeggen dat het de rationele geest is die alles uit zal zoeken. Dat is jullie logica en jullie redenatie. Daarom willen jullie naar een plaats gaan waar jullie alle emoties terzijde kunnen schuiven en het alleen uitzoeken met jullie door God gegeven logische geest.

Luister, geliefden, dit is totaal lineair denken. Er is geen mens die een kwantumstaat kan uitzoeken met zijn intellect omdat dat het niet de staat is waarin zij zijn geboren en ook niet de staat waarin zij leven. In plaats daarvan is het een balans van intellect en het hart. Emoties zijn er niet aan de andere kant van de sluier en dat is vanwege een heel belangrijke reden.

Ik zal jullie zeggen waar de echte macht is…..de reden voor compassie en de ongelooflijke macht van liefde. Ik zal jullie de meest kwantumenergie op de planeet geven en ik hoop dat jullie het zullen begrijpen. Het is de derde keer dat ik dat doe en ik wil dat jullie zorgvuldig luisteren. Er is een kracht achter alle krachten en die komt direct uit de emotionele staat vandaan. Ik zal het plaatje nogmaals schetsen zoals ik al eerder heb gedaan. Oh, er zijn moeders in deze zaal. Veel moeders. Mam, ga met mij mee naar een tijd die ik samen met jullie deelde. Ga terug naar toen jullie eerste werd geboren, een paar minuten oud. Ga met mij terug naar de tijd waarop de pasgeborene zijn eerst ademhaling deed en het leven begon.

Het vertegenwoordigde een deel van jullie DNA, een deel van jullie afstamming, een deel van jullie Akasha, een ‘zaadgebeurtenis’ als jullie dat willen. Nu ga ik jullie iets vragen: Hoorden jullie de engelen zingen? Zij stonden rondom het bed, weet je? Wat voelden jullie toen je de ogen dichtdeed toen het kind aan het leven begon? Hoorden jullie de engelen zingen? Smolten jullie harten? Stroomde op dat moment het universum in? Hadden jullie in de gaten dat de verpleegkundigen in de kamer ook moesten huilen? Hoe zou dat komen?

Misschien denken jullie dat die speciale kracht uit jullie geest en hart kwam? Wel, dat is niet zo! Veel verder dan wat een mens ook maar kan genereren stroomt deze verbazingwekkende energie die kamer in omdat er heilige vreugde was. Voor een moment in de tijd openden jullie een inter-dimensionale poort waar het leven begon en iedereen huilde van vreugde. Het kind keek naar jullie en jullie keken naar het kind.

De dingen zouden nooit meer hetzelfde zijn. Weten jullie het nog, moeders? Herinneren jullie je die dag? Dat moment? Dat is de energie die veel verder gaat dan jullie hart van zichzelf kan doen. Jullie hadden hulp en alles wat jullie voelden werd versterkt door de energie van de God in jullie.

Ik heb het over de lijm die het bewustzijn dat emotioneel is bij elkaar houdt. Ik heb het over de liefde van God. Dit is de boodschap vanaf de eerste dag dat ik jullie informatie geef. Het duurde vier jaar tot mijn partner zijn hart kon openen tot op het punt waarop hij zou huilen voor het front van iemand met deze kracht. Het gaat verder dan alles wat hij in zichzelf kon oproepen. Deze zaal is gevuld met een groep die een veel grotere kracht dan welk menselijk hart alleen kan genereren. Het is een kwantumenergie……tijdloos……geen toekomstige gebeurtenis…..gevuld met een gevoel dat elk liefhebbend ding dat er ooit was in jullie stroomt. Het is natuur, jullie eigen levensenergie en de wijsheid der tijden! Moeders, herinneren jullie het je?

Mensen worden verliefd. Zij worden een beetje gek. Sommigen van jullie waren zo, nietwaar? Sommigen van jullie herinneren je dat jullie veel moesten zuchten en in elkaars ogen staarden. Psychologen zeggen dat er tijdelijk een beetje gekte aan de hand is. (gelach) Jullie herinneren het je, nietwaar? Misschien is het bij sommigen van jullie nu zo! Vertel mij eens mensen, deden jullie dat zelf? Was het de ander, denk je, of denken jullie dat er iets anders aan de hand was? Denken jullie dat jullie een deel van iets anders waren waarmee jullie alleen waren?

Geliefden zullen jullie zeggen dat er engelen in de kamer zijn als mensen samenkomen, als de vonken er zijn en er zijn er veel meer dan zij zelf kunnen scheppen. Sommigen horen zelfs het zingen. Is dat alleen maar een droom van een verliefd iemand? Nee, want zij hebben gelijk…..het is een deel van de menselijke ervaring als er twee samenkomen en op de een of andere manier energie genereren die veel groter is dan de som der delen.

En dat komt omdat God daar is!

De engelen glimlachen. Zo werkt het. Het is kwantum. Er is hier een pure kracht. “Waarom vertel jij ons dit, Kryon?” Ik zal jullie de reden vertellen: Het komt omdat er onder jullie mensen zijn die klaar zijn om verliefd te worden met de eerstgeborene van een zaad-bewustzijn dat het keuzepunt is. Het is verliefd worden op jezelf, de God van binnen, natuur, of gewoon het hele creatieve proces.

Het is het scheppen van energie op deze planeet zoals de geboorte van een kind. Het is groter dan de som der delen omdat jullie kwantum genoeg zijn om het te doen. Is dit verwarrend voor jullie of is het natuurlijk? Het is een deel van de leerbeweging dat dit verwarrend kan zijn.

Zijn jullie je ervan bewust dat jullie nergens aan mee hoeven te doen? Dat hoeven jullie niet. Accepteer anderen om jullie heen die van de Aarde houden. Zijn jullie je ervan bewust dat jullie kunnen meedoen aan welke graad jullie ook willen?

Het openen van het hart schept energie die boven is en verdergaat dan jullie ooit zelf kunnen doen en toch lijkt het erop dat het een individuele beslissing is. Dit is een uitnodiging voor kwantumschap. Noem het wat je maar wilt. Willen jullie het God noemen? Spirit? Willen jullie het je eigen goddelijkheid noemen? Het maakt niet uit. Maar jullie zullen het voelen. Velen van jullie hebben dat al gedaan en wisten gewoon niet wat het was. Dat is liefde! Het is puur! Het heeft geen agenda. Het blaast zichzelf niet op. Het is ongeconditioneerd. Dat is de God in jullie. Dat is de boodschap.

Dit is dus het werk dat voor jullie ligt. Sta op uit jullie stoelen en ga hier anders vandaan dan jullie zijn gekomen en met een beetje meer inzicht over hoe Spirit met jullie werkt.

Misschien voelen jullie je een beetje prettiger over wie jullie zijn en waar jullie naartoe gaan. Misschien is er vanavond een vrijgave voor sommigen die voelden dat zij gefaald hadden of de dingen niet hadden bereikt waar zij voor kwamen. Ik zeg jullie dat jullie het hebben bereikt. Dat hebben jullie.

Houden jullie van God? Dan hebben jullie het bereikt. Houden jullie van jezelf? Dan hebben jullie het bereikt. Zijn jullie vredig? Kunnen jullie het drama elimineren van de dingen die jullie niet onder controle hebben? Als jullie een van hen zijn, hebben jullie het bereikt. Daarom zijn jullie gekomen. Daarom zeggen wij tegen jullie in deze tijd dat wij ieder van jullie bij naam kennen. Wat gaan jullie met die informatie doen? Is het eenvoudig informatie, of is het de waarheid? Beslissen jullie maar.

En zo is het.

KRYON