KRYON LEMURIAN RETREAT. 1 – KAUAI – HAWAII

KRYON LEMURIAN RETREAT. 1
– KAUAI – HAWAII

1 November 2022
Geplaatst: 26 juni 2023
Vertaald uit het Engels vanaf audio door Henk Steur

 

Gegroet, lieve mensen, Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst.

Naast de groep die voor mij zit zijn er vele mensen die naar deze boodschap zullen luisteren. Laat mij een beeld schetsen voor de mensen die hier met een doel zijn gekomen….om hier op dit speciale eiland te zijn. Het is een van de bergtoppen van Lemurie…om iets terug te halen….iets specifieks. Dit terughalen is een herinnering. Ik wil hier helder over zijn. Wij vertellen een verhaal dat voor sommige mensen ongelooflijk is en voor velen wel geloofwaardig. Maar het zal samenkomen als zijnde de waarheid….de waarheid over een Liefhebbende Schepper….de waarheid over een van de grootste liefdesverhalen in het Universum….dat jullie bezocht zijn door degenen die van de sterren kwamen! Zij werden door sommigen gezien als engelen die een nieuwe soort mensen zouden beginnen met 23 chromosomen. Dit vond ongeveer 200.000 jaar geleden plaats en de leringen, de oorspronkelijke leringen, gingen over wat diegenen van de sterren jullie wilden laten weten over een God die jullie namen kent. Dit verhaal werd hier verteld.

Ik wil ook over iets anders heel duidelijk zijn. Er zijn mensen die vanuit de Schrift zeggen dat er twee mensen waren….Adam en Eva, en dat jullie allemaal afstammen van Adam en Eva en dat elk mens op Aarde 23 chromosomen heeft en daardoor afstammelingen van hen zijn. Het is hier hetzelfde. Jullie hebben een Akasha die gevuld is met Lemurische kennis. Of jullie nu wel of niet hier als Lemuriers waren geldt dit voor jullie allen. Wij hebben over dit ding nooit eerder gesproken maar wij zeggen het nu. Alle gegevens van hun Akasha zitten bij iedereen. Het wordt allemaal herinnerd. Het is opgeslagen. Het komt tot jullie in de Grot van Creatie bij jullie geboorte. Hoe meer levens jullie op deze planeet hadden, hoe sterker dit wordt.

Wij hebben jullie verteld, lieve mensen, toen wij lang geleden begonnen met ons eerste boek in 1993, dat deze dingen zouden komen als er een Opwaardering zou komen en dit zou niet het Millennium zijn dat jullie verwachtten, maar iets anders en dat er een tijd zou komen waarin er een ontwaken zou zijn. Als jullie zouden kijken en dit zouden halen in plaats van jezelf te vernietigen….wat er dan zou gebeuren zou zijn wat de Inheemsen al voorspelden….een Ontwaken, een Opwaardering waardoor jullie je de dingen die in jullie Akasha werden geplant, zouden herinneren.

Kunnen jullie mij tot dusver volgen? Laat mij jullie vertellen: het idee van geplante zaden waar ik het zojuist over had, is wat hier ook aanwezig is. Ik wil hierover heel duidelijk zijn tegen degenen die tegenover mij zitten en tegen degenen die hier volgend jaar zitten en die van het jaar daarna. Als zich dat voordoet zal ik jullie vertellen wat er dan gebeurt. Sommigen van jullie zullen je dit herinneren. De herinnering uit de Akasha bevat een energie die als het water geven van de zaden is en die hier al eonen lang is geweest en op jullie wachtte. De zaden van jullie groeien omdat zij worden bevloeid door de herinneringen en door het groeien van de zaden gaan anderen zich dingen herinneren als het groeien van prachtige liefdesbloemen in de herinnering van een Schepper die jullie namen kent….van een prachtig systeem van leven en dood….een prachtig systeem dat de ziel betreft als jullie hier niet zijn, van Licht, en dat jullie hier weer terugkomen en dat dit de ziel en de mens eert. Dat er geen straffende God is. Deze bloemen zullen groeien, met name op dit eiland bij degenen die water zullen krijgen omdat zij zich dingen herinneren.

Deze herinnering zal niet als een reusachtige klap komen. In plaats daarvan komt de herinnering als een zoet, zoet gevoel. Jullie zijn hier eerder geweest. Niet op dit eiland, niet op deze grond, maar de houding van liefde en compassie en schoonheid….jullie zijn hier eerder geweest. Dat zit er in jullie Akasha. Het is de kennis van de leringen die hier is.

Deze lering van vandaag, lieve mensen, zal de mensheid veranderen. Het begint weer hier en het verspreidt zich op vele verschillende manieren. Generaties zullen voorbij gaan en jullie zullen langzaamaan gaan zien dat hetgeen wij jullie al die jaren al vertellen zal gaan gebeuren….een Opwaardering waarin compassie belangrijker is, waarin integriteit belangrijker is…dat is het begin! Mensen die zich bekommeren om mensen….een Aarde die nooit meer oorlog wil….om welke reden dan ook. Een Aarde die de wijsheid heeft om dingen op te lossen zonder anderen geweld aan te doen. Dat is een gevorderde beschaving. Dit is wat wij jullie hebben verteld.

Maar jullie zijn hier voor deze dagen….om je te herinneren en door die herinneringen zullen sommigen van jullie metaforisch water gieten op die zaden en die zullen gaan groeien voor anderen die later komen en die hun herinnering eerder zullen hebben omdat jullie die zaden water gaven….en zo gaat het door….en door.

Dit is de eerste bijeenkomst met als thema herinnering. Mijn partner: 28 jaar geleden gaf ik jou deze informatie en nu zie jij het. Waarom duurde het zo lang. 28 jaar tot de Opwaardering. De 2 en de 8 vormen opgeteld een 10. De 10 wordt een 1 en dit betekent een nieuw begin!

Zie je, niet alles is wat het lijkt. Jij bent precies op tijd. Dat zijn jullie allemaal!

Dit is het begin van iets nieuws….iets wat ik jullie al heb gegeven.

Dit is de reden van Kryon.

En zo is het.

Kryon