Kryon: Lichtwerker frustraties 2.

Kryon: Lichtwerker frustraties 2.

Doorgegeven via Lee Carroll / 6 december 2003
Vertaald uit het Engels door Henk Steur.

Gegroet, geliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst. 

“Hoe is het mogelijk dat Spirit door een mens heen kan spreken, Kryon?” zouden jullie kunnen zeggen. Ik zal jullie dit zeggen: Zo werkt dat! Alle heilige geschriften op Aarde verschenen op die manier.; hebben jullie daar wel eens aan gedacht? Jullie zien het nu in een persoonlijke vorm voor je. Wisten jullie dat je vanavond naar huis zou kunnen gaan en rustig tijdens een meditatie dezelfde energieën als degenen die hier zijn, kunt oproepen? Dit is het wonder van jullie goddelijkheid. De groep gaat vandaag weer om jullie heen zitten.

Er is hier een heerlijkheid aanwezig die de liefde van God is. Wat het woord ook voor jullie betekent – Spirit, familie – daar willen wij het vanavond onder anderen over hebben. Er is iemand die nu zegt: “Dit kan niet kloppen dus ik geloof het niet” Geliefde, dus jij wilt echt een eiland zijn, van alle anderen afgesloten en van het wonder van de liefde van jouw familie? Is dat echt waar jij voor kiest?

Wil jij je afsluiten voor genezing, voor vrede en van liefde door jouw intellectuele oordeel? Als dat zo is, zegenen wij jou, want er is hier geen oordeel en vrijheid van keuze, geliefde!

Maar wij willen toch graag dat jij hier bij ons blijft. Misschien zal jij de hand kunnen voelen die niet van degene is die naast jou zit. Misschien zal er een invasie zijn in jouw hart als jij je uiteindelijk realiseert wie er nu tegen jou spreekt en die jouw spirituele familie is. Het is het doel van alles wat bestaat! Wat jij God noemt, is hier! Wat jij God noemt, zit in de stoelen om jou heen!

De dualiteit zoals die aan de mensheid wordt getoond – deel van de uitdagingen – werkend met de energie van de Aarde – lijkt voor sommigen een smakeloos ding. Sommigen zeggen: “Wij komen en gaan en wij komen en gaan. Wat is het doel?” Laat mij dit zeggen: Jullie zitten in het midden van het doel! Lief mens, er zijn geen profetieën geweest over deze dag. Wat kun jij zeggen over zitten in een energie van de planeet waarover niets is voorspeld? Wat betekent dat voor jou? Het zou je heel veel moeten vertellen. Als er geen voorspelling over is gedaan over wat hier gebeurt, zou er dan misschien iets veranderd kunnen zijn? Zou het kunnen zijn dat de profetie nu op een schone lei geschreven wordt door degenen die hier in de stoelen voor mij zitten en ook door de mensheid buiten deze zaal? Zou het kunnen zijn dat de mensheid, zoals wij zeggen, zijn eigen realiteit al heeft veranderd?

Er zouden er ook kunnen zijn die zeggen: “Wel, Kryon, dat is niet wat wij hier om ons heen zien. Er is chaos buiten en het is niet positief.” Misschien zijn dingen niet wat zij lijken te zijn. Wij gaan het daar straks over hebben. Maar nu, laten wij even een moment nemen voor de energie in deze zaal want wij zijn bijna klaar om de informatie te verstrekken.

Wie is het die vanavond hier komt? Je zou je af kunnen vragen: “Wie ben ik?” En: “Wie ben ik dat ik dingen kan veranderen?” Wij zeggen dat jullie den engelen zijn die naar de Aarde zijn gekomen en door Armageddon heen wilden gaan! Onmogelijk? Wie is het? Heb je daaraan ooit gedacht? Toen jij werd geboren was dat de profetie! Toch ben jij hier! Waarom zou een geheiligd wezen de potentiëlen van een afschrikwekkende toekomst kiezen en naar de Aarde komen zoals jij deed?

De reden waarom wij hierover, net zoals in de voorgaande maanden, verdergaan, is om jouw spirituele logica aan te zetten. Jezelf afvragen wie jij bent is de juiste reden hiervoor. Misschien kun je begrijpen dat jij hier niet zomaar bent. Je kwam hier met een plan en je kwam uit vrije wil – met voorbestemmingen waar jij inderdaad doorheen bent gegaan. Nu begin jij te begrijpen wat vrije keuze echt betekent. Kan het zijn dat jij met jouw intentie de structuur van jouw cellen kunt veranderen en dat je met jouw cellen kunt praten? Zou jij ook vrede op Aarde kunnen scheppen?

Laten wij nog wat verder praten.

Meer over DNA.

In deze laatste kalendermaand is het tijd voor oplossingen – een tijd waarin jij jezelf dingen belooft te doen die jij jezelf volgend jaar weer kunt voornemen. Dat is de menselijke natuur, nietwaar? Wij vertelden een tijdje geleden dat er een moment zou komen waarop wij de namen van de lagen van het DNA zouden onthullen en wij zijn ermee begonnen dat te doen. Wij vertelden ook inter-dimensionaal hoe sommige van de DNA-lagen eruit zien. Ziet iemand van jullie de realiteit dat de DNA-lagen in een cirkel zijn? Dat is zo! En jij zou kunnen zeggen: “Hoe liggen zij ten opzichte van elkaar?” Ons antwoord hierop is: Ja!. (gelach) Hoe kunnen wij inter-dimensionale dingen laten zien als jullie gedachteprocessen zijn beperkt tot een enkelvoudige dimensie? Hoe wij het ook probeerden, het sneed geen hout. Wij hebben zelfs aan jullie tekenaar Esscher gevraagd om een idee te geven van hoe dat zou kunnen zijn……een realiteit die achter jullie blikveld. Esscher’s perspectieven kloppen niet binnen jullie realiteit en dat geldt ook voor jullie 4D-fysica om het DNA heen. Maar wij zullen zo goed als wij kunnen doorgaan met onze metaforen en onze namen.

Wij gaven jullie de naam van de tweede laag. [Torah E’ser Sphirot] en van de derde laag. [Netzach Merkava Eliyahu]. Het zijn allemaal namen voor God. Die van de eerste laag [Keter Etz Chayim] werd later gegeven omdat wij heel zorgvuldig zijn met het verstrekken van informatie op plaatsen waarvan wij weten dat het wordt opgeschreven en gepubliceerd. Wat volgt is minstens twee keer eerder gegeven op niet gepubliceerde ontmoetingen, maar nu is het tijd om het op te schrijven. Wij deden dat zodat mijn partner (Lee) kon wennen aan het zien en het zeggen van de woorden. Het is te belangrijk om aan het moment over te laten. Dit is de manier waarop het werkt. Zelfs met deze nieuwe informatie moet mijn partner oefenen.

Wat wij jullie nu geven is dus verdere informatie over de 12 lagen van het DNA. Het bestaat inter-dimensionaal gezien uit vier groepen van drie. Drie elementen of lagen zitten in elk van de vier onderscheidende groepen. De eerste groep is betrokken bij laag 1 en dat is de enige 4D-laag. Het is de enige die zichtbaar is onder een microscope. Wij zeiden jullie dat er een dag zou komen waarop de schaduwen gezien kunnen worden van de inter-dimensionale lagen. Kijk ernaar. Het is een zekerheid. Als je gaat kijken in het inter-dimensionale zullen bepaalde dingen zichzelf gaan laten zien, zelfs op de dubbele helix.

Kijk daarnaar, omdat, geliefden, alle lagen samen in een cirkel zijn, inter-dimensionaal. Daarom kunnen zij allemaal gezien worden op degene die in 4D is. Hun vorm samen zal jullie niets zeggen…..net zoals bij de Esscher tekeningen. De groepering van vieren en drieën zal jullie ook niets zeggen.

Zij zijn gevormd in een cirkel die in een kubus zit en die kubus zit midden in het Merkabah. Dit lijkt voor jullie nergens op te slaan totdat jullie de geometrie van het Merkabah gaan observeren en de kubus in het midden ervan vinden. Dan zal het zelfs in 4D beginnen om meer betekenis te krijgen dan deze woorden.

Laag vier en vijf van het DNA.

Het is tijd om de lagen vier en vijf te onthullen. Hun namen zullen altijd in het Hebreeuws zijn en dat zal jullie misschien enige aanwijzingen geven over hun doel. Maar laten wij eerst nog even terugkijken naar de eerste drie.

De eerste DNA-groep van drie werkt samen en gaan over een gegrond DNA. Deze groep bevat laag 1, het menselijk genoom dat jullie kunnen zien en wat de biologische blauwprint is van de mens. Het toont alle chemie die betrokken is bij jullie levenskracht. Binnen deze eerste laag moest gezocht worden naar de ‘vieren, drieën en zessen’.

Wij zeiden dat zij allen in relatie staan met een basis-twaalf attribuut van al het leven. En jullie kunnen ze zien, zelfs in 4D. Zij zullen zelfs meer van zichzelf laten zien als jullie meer begrijpen van de chemie die betrokken is bij de draaiingen.

Zij draaien om 12 en geven jullie hopelijk nog meer bewijs voor wat wij al zo’n tien jaar verteld hebben over de basis 12 die inderdaad de mathematica van het universum is.

Bij deze eerste groep van drie zit een inter-dimensionale derde laag ingesloten (Netzach Merkava Eliyahu) die wij de ‘Ascensielaag’ hebben genoemd. Vanaf deze is te zien dat zelfs spiritualiteit in de grondingslagen aanwezig is. Wij zeiden jullie tijdens eerdere channeling dat dit ook voor het attribuut van angst geldt. Ook zeiden wij wat jullie konden doen aan zelfwaarde en hoe belangrijk het was voor het totaal van jullie groei. Al deze dingen zijn betrokken bij de eerste drie lagen van het DNA.

Als wij stap voor stap alle lagen tonen, wees dan niet verrast als wij bij degenen uitkomen die een imprint zijn van jullie ervaringen uit het verleden. Zelfs jullie karmische attributen zijn daar en zij kunnen allemaal veranderd worden! Het meest verwarrende deel zal voor jullie een deel zijn waar wij nog niet over spraken: Als jullie een van de lagen veranderen op welk plateau en op wat voor manier dan ook, weten de ‘anderen’ dat! Net als bij ingewikkelde scheikunde kun je niet het ene ding veranderen zonder dat de anderen als reactie daarop ook veranderen. Bij DNA is dat hetzelfde. Als jullie de derde laag activeren, weten zij dat alle 12.

Als vervolg op wat wij eerder hebben gegeven onthullen wij nu de namen van de DNA-lagen vier en vijf. Wij willen opnieuw duidelijk maken dat deze lagen niet apart bestudeerd dienen te worden maar alleen vier en vijf samen want zij vormen een paar. Zij kunnen nooit gescheiden worden en dat is een inter-dimensionale zekerheid. Dat is de manier waarop zij samenwerken met de andere lagen van de 12, en dat is de beste manier waarop wij dit kunnen uitleggen.

Sommigen zouden kunnen zeggen: “Wel, Kryon, waarom zijn er twee lagen als zij als een handelen?” Ik zal antwoorden met deze vraag: Waarom is de dubbele helix, laag nummer 1 in 4D gemaakt van twee aparte zijden van een ladder als zij alleen samen kunnen werken? Je kunt ze niet met enig succes alleen bestuderen. De zijden van de ladder zijn ‘getrouwd’ met wat er in het midden zit. Nogmaals, het is moeilijk om uit te leggen wat inter-dimensionale voorwerpen zijn.

Laten wij dus maar zeggen dat zij deze structuur hebben vanwege wat er in het midden zit en dat is helemaal geen laag! Zij steunen een energie van goddelijke wet.

Laag vier heet Urim Ve Tumim. Het beschrijft grootse kracht en groots licht. Het is een naam van God en kan nooit worden gezien zonder de vijfde laag. De vijfde laag is Aleph Etz Adonai en het beschrijft de boom des levens. Samen zijn deze twee strengen een deel van de goddelijkheidsgroep. Groep 1 (de eerste drie lagen) was de grondingsgroep. Die bevat ook het menselijk genoom. (laag 1) Groep 2 is de goddelijke groep en het zijn de lagen 4, 5 en 6. Nu hebben jullie ze al opgestapeld in je geest, nietwaar? Probeer dat niet te doen, want zij zijn helemaal niet opgestapeld. Zij zijn in elkaar vervlochten.

De lagen vier en vijf samen zijn de essentie van jullie uitdrukking (dit speciale leven op Aarde) en jullie goddelijkheid op Aarde. Zij vertegenwoordigen de ‘naam’ op het kristal van de Akasha kroniek. Laat mij in een zin vertellen wat de lagen vier en vijf betekenen: Het eerste en meest belangrijke spirituele attribuut van alles is de boom des levens, die familie is. Het is een goddelijke groepering, een die praat tegen engelen. De lagen vier en vijf zijn in een goddelijke groepering van drie maar de laatste laag, nummer 6, zal vandaag niet worden gepresenteerd. Toch weten sommigen van jullie al wat het is, een andere naam van God en een frase die jullie steeds weer hebben gehoord, die vier en vijf wijzigt.

Wij praten nu esoterisch. Wij verwachten niet dat jullie het begrijpen en als jullie vanavond maar een ding zouden onthouden over DNA: Er is een deel van jullie DNA dat even goddelijk is als God zelf. Noem het de engelengroep als je dat wilt.

Waarom zou er zoiets bestaan? Zou je er even aan kunnen denken dat een deel van jullie lichaam goddelijk is? Wel. Je kunt er maar beter aan wennen. Hoe denk jij dat co-creatie anders kan plaatsvinden? Hoe denk jij dat je anders kunt manifesteren en materie veranderen? Hoe denk jij dat die dingen kunnen worden uitgevoerd? Heb jij er ooit aan gedacht dat jouw bewustzijn en het veld om jou heen de energie om jou heen veranderen, zelfs zonder jouw intentie? Als jij naast iemand zit in het theater, of hier, heb jij een veld dat inter-dimensionaal spreekt met hun veld. Hetzelfde geldt als je iemand passeert in de supermarkt. Wist jij dat als jouw eigen energieveld een ander passeert en zij elkaar aanraken er een intelligentie van de ene is die op die van de ander inwerkt? Het is subtiel, maar het is zo! Denk daar eens aan als jij weer eens tussen anderen inloopt. Jij denkt dat dit belachelijk is? Wacht maar totdat de wetenschap het ‘plaatje’ van jullie inter-dimensionale levensveld zal onthullen. Dat zullen zij doen!

Wat voor soort energieoverbrenging is er van mens tot mens als je dicht genoeg bij elkaar komt? Laat mij dit zeggen: Het is niet als bij een invasie. Deze goddelijke groepering in jouw DNA straalt goddelijkheid uit, waar jij ook loopt. Het vertelt aan anderen dat jij hoger vibreert – dat jij aan het ontwaken bent. Het is informatief. Hoeveel van jullie hebben situaties meegemaakt waarbij je mensen voor het eerst ontmoette en die steeds maar weer bij je terugkwamen totdat jij uiteindelijk zei: “Wat wil jij eigenlijk?” en waarop zij dan weer zeiden: “Ik wil alleen maar bij jou zijn! Ik weet niet wat jij hebt, maar jij hebt het, vriend, en ik vind het prettig en wil er meer van.”

Zij kunnen misschien niet eens uitleggen wat jij hebt! Misschien wil jij hen niet eens om je heen hebben, maar toch zijn zij er.

Sommigen van jullie trekken aan en trekken aan. Dit is niet invasief maar juist andersom. Deze energie van balans en wijsheid in de bel die om jou heen is zo attractief dat andere mensen dat weten en voelen – zelfs degenen die nooit naar een ontmoeting zoals deze toekomen zullen bij jou willen zijn. Op een dag zullen wij dat nader uitleggen.

Zo, tot zover over het DNA. In een van de volgende ontmoetingen zal ik de naam van laag nummer 6 onthullen. Voor sommigen zal dat geen verrassing zijn omdat het de naam van de hoogste Goddelijkheid vertegenwoordigt. Begrijp lieve mensen, dat de informatie over DNA hoogst esoterisch is. Wat ga jij ermee doen? En als jij alle Hebreeuwse 12 namen hebt, wat ga jij dan met die kennis doen?

Deze namen staan niet alleen. Het zijn ook plaatjes en kleuren. Misschien komt er een tijd waarin dit allemaal samenkomt en het meer betekenis voor jullie zal hebben, ook al is het inter-dimensionaal. Misschien kun jij de goddelijkheid ervan zien en begrijpen waar de wonderen echt vandaan komen. Misschien kun jij zelfs uitvinden hoe die oude woorden uitgesproken moeten worden en de energie die erin zit voelen..

Frustraties van de lichtwerker. Deel II

Nummer een: “Lieve Kryon, ik ben erg ondersteboven van wat ik zie op het nieuws. Het vult mijn ziel niet. Het maakt mij zorgelijk. Ik probeer positief te blijven. Ik kijk naar vrede op Aarde, maar overal waar ik kijk zie ik negativiteit.

Weet je, Kryon, het wordt erger! Juist in een tijd waarin jij zegt dat de energie wordt afgeleverd aan de Aarde, waarin wij vooruitgang zouden zien, waarin wij op een dag echte oplossingen zouden gaan zien in plaats van gruwelen! Hoe kunnen wij die dingen rechtvaardigen? Het is frustrerend. Niet alleen dat, al zou ik dat kunnen rechtvaardigen, hoe moet ik daar met mijn vrienden over praten als zij huilen om degenen die zij hebben verloren, als zij haat zien en oorlog; als zij het slechter zien worden in plaats van beter? Wat moet ik doen? Halve antwoorden geven? Nee, ik wil echte antwoorden hebben!”

Allereerst, geliefde, grijp terug naar jouw goddelijkheid! Begrijp wat er aan de hand is zodat jij vrede kunt uitstralen. Doe dit ondanks wat er op het nieuws komt als jouw vrienden bij jou komen en dan de vrede van God in jouw leven zien. Jij bent ambassadeur voor het goddelijke. Activeer intuïtief de lagen van het DNA die jou vrede zullen geven en goddelijkheid in het aanzicht van onzekerheid en frustratie. JIJ bent eerst, zelfs voor de uitleg die jij zoekt. Leer accepteren dat zelfs als het lijkt dat alles om je heen is gevuld met uitdagingen er altijd een rustig plekje is dat JIJ heet en waar vrienden kunnen zitten en troost vinden in jouw energie. Dat is wat een vuurtoren doet als de storm hem geselt….hij leidt anderen naar veilige haven!

Laat mij jou zeggen wat er aan de hand is en ik zal daarbij een metafoor gebruiken. Stel je voor dat er een land zou zijn wat door en door corrupt is? Alles is er corrupt. Jij niet, maar probeer het maar. Stel je voor dat er een stukje of een deel corrupt is dat het al honderd jaar was. Iedereen was de sigaar. De gewone man kwam nergens zonder mee te doen aan het corruptieproces. Het was een manier van leven.

Nu komt er in dit scenario een nieuwe leider die integer is. Bedenk dat dit een metafoor is. Denk nu een dat jij die leider bent en je best deed om te doen wat wijs en correct was voor allemaal. Laat mij dot vragen: Denk jij dat je problemen zou hebben? Misschien een paar uitdagingen? Natuurlijk, 100% zeker! Wat moet je doen? Het antwoord is dat jij het nooit alleen zou kunnen doen. Je zou moeten beginnen met degenen om je heen door hen jouw licht te laten zien.

Jij moet hen het verschil laten zien door dat te leven! Als zij zich veilig voelen kunnen zij misschien iets zien dat zij ook zouden willen hebben……integriteit. Al snel kan zich dat uitbreiden en dan heb je een kabinet met integriteit. Misschien verspreiden zij dat dan weer in hun congres totdat er steeds meer aan boord komen die de wijsheid van dat alles inzien. Als zij bij jou de integriteit zien en de schat die het verborg, zullen zij opgewonden raken. Vijftien jaar geleden is dit jullie al in andere woorden verteld in de parabel van ‘De teerkuil’. Daar gaat het allemaal om.

Laten wij het verhaal nu even onderbreken. Laat mij je vertellen wat de metafoor tot zover betekent. Wie is deze metaforische nieuwe leider? De leider is het menselijk bewustzijn. Het is snel omhooggegaan. Het is veranderd en het is een energie op zichzelf die letterlijk als een cocon om jullie heen zit en erom smeekt ontdekt te worden. Als de Aarde verandert dwingt zij jullie niet om ook te veranderen.

Dat is het stempel van jullie menselijke vrije keuze. Die overtuigt niet. Die drukt niet op je. Het is er gewoon tot jij wenst ernaar te kijken. Dat is een eerbetoon aan het proces van dualiteit, nietwaar?

Deze nieuwe leider die het nieuwe menselijk bewustzijn is, is hier en zegt: “Ik heb voor jullie vrede op Aarde. Ik heb voor jullie gezondheid voor de landen die daar behoefte aan hebben. Ik heb voor jullie concepten waar nog nooit iemand aan heeft gedacht over compromissen en oplossingen voor het onoplosbare. Ik heb voor jullie het einde van de oeroude haat. Ik ben hier om jullie te voeden als je hongert naar de waarheid.”

In een zaal als deze die vol is met lichtwerkers die dit bewustzijn beantwoorden moet het duidelijk zijn dat er veel dingen veranderen en dat dingen zich verheffen…..heel veel dingen! Waarom is het nieuws zo slecht? Hier komt het volgende deel van het verhaal: Binnen deze metafoor ga jij als leider die een aantal medestanders heeft gekregen bij jouw integriteitszoektocht, een groot licht aansteken. (Je bent tenslotte een lichtwerker, nietwaar?) Opeens zullen allen die dachten dat het duister hun vriend was bevangen worden door het licht zodat iedereen hen kan zien. Wat er zou gebeuren in zo’n altijd duistere plaats als jij het licht ontsteekt?

Donkere energie zou weghollen, op zoek naar een schuilplaats! Jij bent het ergste van het ergste!

Er zal geschreeuw zijn, verandering en opeens zullen alle donkere dingen die er steeds waren naar jou kijken. Sommige zullen jou aanvallen maar er zal geen schuilplaats zijn. Langzaam zullen zij oplossen…..om het nieuwe licht te accepteren of een andere donkere plaats te gaan zoeken.

Om redenen die wij al eerder hebben genoemd houdt de menselijke natuur van drama. Jullie weten dat er geen goed nieuws zender is. Zou dat niet wat zijn? Een plaats waarop je kunt afstemmen en de goede dingen van de dag horen en waar je verhalen kunt horen over mensen die mensen helpen? Stel je eens een zender voor waar je kunt horen over overwinning, vreugde en gezamenlijke positieve ervaring! Zou dat niet wat zijn? En je zou kunnen zeggen: “Wel, wie zou er op zoiets afstemmen?” En het antwoord is, op dit moment niet genoeg. Wij weten dat. Maar als zich dat voordoet, en dat zal het op een dag, zul jij begrijpen dat een deel van het menselijk bewustzijn inderdaad is veranderd.

Het antwoord op de vraag over frustraties door de media is dus: Begrijp wat deze verhoging betekent. In jullie ‘eerlijk en gebalanceerd’ krijgen jullie ‘eerlijk en gebalanceerd slecht nieuws’. Jullie krijgen er maar een deel van omdat dit de menselijke natuur is. Het verdoezelt het terugtrekken en toename van negativiteit komt door de toename van licht! Begrijp intuïtief dat het andere deel er is, ook al zie je het niet.

Begrijp in jouw eigen bewustzijn dat er ook vreugde is om in jouw eigen logica balans te brengen. Begrijp de onmogelijke taak van de metaforische leider die alle oude energie oprakelt met het stof van de duisternis dat iedereen verstikt.

Nummer 2: “Kryon, ik word moe en gefrustreerd van de mensen. Wat is er het laatste jaar aan de hand dat zo’n situatie zou scheppen waarin mensen zo radicaal zouden veranderen? Ik begrijp het niet? Veel van mijn kennissen lijken zichzelf te hebben gepolariseerd naar de ene of andere kant en zij veranderen.”

Wel, vuurtoren…..laat mij daarover wat vragen stellen. Ben jij er zeker van dat zij veranderen, of doe jij dat? Zou het kunnen zijn dat jij om verlichting hebt gevraagd en dat hebt ontvangen…..op een zeer zachte en kostbare manier. Wat als jij wijzer wordt en naar je vrienden en familie kijkt, zonder oordeel maar in wijsheid en jij toch een verwijdering bemerkt. Wat als jij het bent die is veranderd en niet zij?

Dus nogmaals: wees tolerant en geduldig als jij verdergaat…..en zij blijven zoals zij zijn. Er zal dus een kloof ontstaan sinds jij vooruit gaat en zij niet. De kloof kan worden overbrugd door wat wij metaforisch ‘de brug van zwaarden’ hebben genoemd.

Dit is oude informatie maar opeens voor jou van belang. Nu is het jouw realiteit terwijl het een jaar gel;eden nog alleen maar in een boek stond. Er is nooit een tijd geweest waarin de polarisatie van de mensheid was zoals nu. Ben jij onlangs persoonlijk verraden? Wat betekent dat voor jou? Niet meer achter de schutting zitten! Het gaat zich nu tonen, nietwaar? Wat anderen echt dachten en voelen gaat zich nu tonen. Wat je nu dus ziet zijn mensen die zich afscheiden en zichzelf isoleren met wat zij echt geloven en wat voorheen niet zo duidelijk was.

Nu ben jij ben jij aan de beurt als dat deel van de leider van het menselijk bewustzijn, om jouw liefde te laten zien, compassie en tolerantie ten opzichte van degenen die bij jou vandaan willen trekken…..zelfs degenen die jou zouden verraden. Kun jij dat? Laat mij je zeggen wat er gebeurt, lief mens, als je degene die jou heeft verraden in de ogen kijkt en jij desondanks van ze houdt. Als je dat doet wordt er een speciale, derde energie geschapen tussen jullie tweeën. Deze energie is goddelijk en gaat rechtstreeks de Aarde in – recht naar de kristallen! Er wordt in het geheugen opgeslagen wat jij deed en de wijsheid die erbij nodig was en het verandert de planeet. Zo werkt het!

Ga anders naar mensen kijken. Kijk naar ze door de ogen van ascensie. Zie ze als familie. Begrijp binnen jullie maatschappij dat zij een deel van het geheel zijn, wat zij ook hebben gedaan. Het is hun keus om zich van jou af te keren en laat dat zo zijn! Maar begrijp ook dat er net zoveel van hun wordt gehouden als van jou. Kun jij dat? Het is een van de moeilijkste dingen die wij ooit gevraagd hebben aan welk mens dan ook. Kijk naar de verrader en houd van hem zoals jij van jezelf houdt.

Nummer 3: “Kryon, Ik ben moe – echt moe. Ik lijk geen energie meer te hebben. Weet je, Kryon, jij leerde ons over de energie die gebracht wordt naar de Aarde en die zich uiteindelijk verenigt met de Lemurische energie – lichtwerkersenergie! Ik zou mij sterker moeten voelen en niet zwakker! Waarom voel ik mij steeds zo uitgewoond? Doe ik iets verkeerd?”

Niet jullie allen stellen deze vraag maar genoeg van jullie om hem te behandelen. Hoe zal ik jou dit zeggen, lieverd. De volgende keer als je uitgeput bent, als jij je voelt alsof je moet gaan zitten en misschien klagen over het feit dat het niet altijd is als voorheen, wil ik dat jij iets weet: Er is een begeleiding om jou heen die jouw leven viert en erop wacht tot jij de gewichten neerlegt die je op je hebt genomen om te dragen! Begrijp jij niet dat als de energie heel dicht bij hetgeen komt waarop jij hebt gewacht, je dan aan het werk moet!

Jij bent hier gekomen om een van de zwaarste spirituele verheffingen te bewerkstelligen van welke mensen uit de geschiedenis dan ook. Horen jullie mij, Lemurianen? Als deze energie op de planeet komt en aansluit bij jouw energie breng je die precies in de realiteit van de planeet door het op eigen kracht opklimmen. Het is een deel van jouw dagelijkse gang van zaken! Sommigen van jullie zullen zeggen: “Wel, Kryon, alles wat ik vandaag deed was de auto voltanken en de boodschappen doen! Grote spirituele ontwikkeling, nietwaar? Wel, ik ben moe!”

Luister, in het proces van jouw dagelijks bestaan als lichtwerker op deze planeet zijn er multi-gelaagde delen van jou die energie dragen voor de Aarde. Alleen al het feit dat jij hier bent in een verlichte staat schept energie! Het maakt niet uit wat jij doet. In een donkere kamer verlichten lichten die zich voordoen alsof zij geen lichten zijn, toch de kamer.

Misschien kun jij in de ochtend wakker worden en echt heel moe zijn en aldus besluit om de dag vrij te nemen en dat maakt je dan nog vermoeider. Klinkt dat bekend? Ja, jullie doen zwaar werk! Wat een eer voor ons om bij zulke lichtwerkers te zitten! Je kwamen hier op Aarde met een bereidheid en een plan om dit te doe, weten jullie nog? Als jij je weer moe voelt groet ons dan eens en bedank voor die vermoeidheid. Je kunt even een moment nemen en zeggen: “Ik begrijp nu zo’n beetje dat ik planetair werk doe en ik ben blij en vreugdevol om deel van de familie van God te zijn. Ik herken Urim Ve Tumim. Ik herken Aleph Etz Adonai.” Als je dat doet worden de spirituele DNA-groepen geactiveerd en begin je te begrijpen waar spiritueel zwaar werk doen over gaat.

Moe? Ja. Het zal niet altijd zo gaan. Dit zijn de tijden waarover wij spraken. Het is geen toekomstmuziek meer. Het is hier! Doe dus het zware werk en begrijp dat je daarvoor hier bent. Ook daarom houden wij van jou. En daarna…..neem nog een vrije dag!

Nummer 4: “Kryon, Ik maak mij zorgen over wat ik zie in de elementen van de planeet. Er is globale opwarming. De gletsjers smelten. Wij horen verhalen over het weer dat verandert. Ik ben bang….of op zijn minst bezorgd.”

Geliefde, wat had jij verwacht? Toen de gong ging en het gevecht begon kwam jij toen uit je hoek zonder iets te verwachten? Als de Aarde sneller vibreert en jullie tijdraam verandert, vinden geologische veranderingen ook plaats. Ga terug naar de originele beschrijvingen van de Kryonboeken. Wij vertelden jullie dat er snel een tijd in jullie leven zou kunnen komen waarin op delen van de planeet niets zou groeien op vruchtbare gronden en waarin voormalige woestijnen zouden opbloeien. Wij vertelden jullie over geologische toename van ontwikkelingen in tijd en activiteit. Wij vertelden jullie over de versnellende magnetische rasterbeweging en ook vertelden wij jullie uit te kijken voor hevige weersveranderingen.

Nu deze dingen zich hebben voorgedaan, wat doet het in nu in jullie geest? Laat mij jullie zeggen, als je dat al niet zelf heb uitgedokterd, dat jullie je tijdraster hebben veranderd. Het tijdraam is zo toegenomen dat jullie nu dingen in je leven zien die je anders nooit zou hebben gezien. Dat is wat een verhoogde Aarde doet. De actuele Aarde verandert. Het is geen esoterische verandering die maar weinig ‘verlichte’ mensen kunnen zien. Het is echt! Wij hebben jullie dit gezegd! Wij hebben ook gezegd dat de Aarde reageert op menselijk bewustzijn, en nu kun je het zien! En nu ga je mij vertellen, nu je het uiteindelijk echt ziet, dat jij je zorgen maakt? Gezegend zijn jullie….de dualiteit werkt!

Ik geef jullie deze informatie alweer. Globale opwarming is een product van de oceanen van de planeet en niet van de atmosfeer. Wij kijken ernaar uit tot de wetenschappers hierachter komen. Als dat gebeurt zullen wij jullie eraan herinneren dat jullie dat als eerste hebben gehoord. Misschien komt het de geloofwaardigheid van deze bijeenkomsten ten goede bij mensen die zich afvragen of deze channeling echt is. Wij zeggen jullie ook dat deze opwarming ook zonder het brandstofprobleem wat jullie hebben, zou hebben plaatsgevonden.

In een adem vraag ik echter allen die dit horen en lezen om alsjeblieft evengoed door te gaan met het oplossen van het fossiele brandstofprobleem! Maar het is niet de veroorzaker van de globale opwarming.

Dit gaat allemaal gebeuren sinds de Aarde dynamisch is. Luister: Er is geen goddelijk plan om de Aarde onbewoonbaar te maken.! Zou dat jullie eerlijk lijken, dat de Aarde jullie niet zou steunen bij wat jullie doen? Nee, de Aarde is een partner bij dit alles. Het is hetzelfde als wanneer je het nieuws ziet. Het is frustrerend en het slaat nergens op! Het is tijd om de zorgen om te draaien naar vreugde en viering. Er zit hier ook wel ironie in. Dezelfde dingen waar jullie je zorgen over maken zijn gebeurd om wat jullie hebben gedaan om het bewustzijn van de planeet te veranderen!

Nummer 5: “Wel, Kryon, een moment geleden zei jij nog dat bij de veranderingen van de Aarde en met het licht ingeschakeld er veel mensen zijn op een drafje een rots zoeken om zich onder te verschuilen. Met andere woorden: Wij gaan een hoop kwaad zien op Aarde. Dat zien wij nu. Is dit de reden waarom wij zoveel neer haat en kwaad zien dan ooit tevoren?”

Ja, als het licht is ingeschakeld is het moeilijk om achter de schutting te blijven zitten, nietwaar? Dat is precies wat jullie zien. Twee jaar geleden zaten wij ook hier en vertelden jullie over juist dit potentieel en nu ondervinden jullie het.

“Je zou dus kunnen zeggen dat hierdoor wij een hoop hulp nodig zullen hebben. Wat wij kunnen doen om onszelf te beschermen tegen al het kwaad dat onder de rotsen vandaan lijkt te kruipen en naar voren komt? Hoe gaan wij onszelf beschermen?”

Ik wil dit heel stellig zeggen om het nogmaals te publiceren: Lief mens, bescherming – spirituele energetische bescherming – is een overblijfsel van de oude energie. Het is gebaseerd op verpakte angst en als er een tijd is geweest waarin jullie je wilden beschermen met de energie van anderen is dat niet langer nodig. Alweer zullen wij de metafoor van de donkere kamer gebruiken: Als iemand de kamer binnenkomt en licht verspreidt, gaat het donker weg. Het blijft weg! Het probeert niet terug te slaan. Integendeel, het wordt omgevormd. Donker wordt licht en jullie zijn de vuurtoren die het schept. Dus nogmaals: donkere energie is geen actieve energie. Het is volledig afhankelijk van een lege plaats om te bestaan…..en die lege plaats is daar waar angst wordt gevonden.

Jullie zijn degenen die het licht dragen! Het wordt automatisch gegenereerd als je begint om hoger te vibreren en je goddelijkheid te ontwikkelen. Waar jij ook bent, jouw licht verandert elke duistere energie op jouw pad. Er is geen behoefte aan bescherming. Gebruik het licht wat je hebt om alles te verzadigen wat niet van pas komt waarmee jij in contact komt. Dit is een realiteit en een belofte. Dit is iets wat wij jullie al vele malen hebben verteld. Begrijp alsjeblieft dat jullie licht niet anderen overweldigt maar een neutrale kracht is. Nogmaals, de donkere kamer is verlicht en in dat proces is er inzicht. Het overweldigt alleen het donker!

Wees niet gefrustreerd en angstig voor degenen om jou heen waarvan jij gelooft dat zij donkere energieën meedragen. In deze nieuwe energie heeft zelfs de donkerste mens die jij je kunt voorstellen in jouw nabijheid geen enkele kans om het licht wat jij draagt, te doordringen.

Zij kunnen geen donkergeweer op jou richten! Zij die het donker willen verspreiden hebben een lege ruimte zonder licht nodig om hun donkerte te laten bestaan. Daarom zijn veel van hen ook gefrustreerd. Degenen die donkere energie om zich heen hebben uit eigen keuze komen gewoon nergens meer als zij proberen te doen wat zij altijd hebben gedaan……alles om zich heen beïnvloeden en angst verspreiden. Als zij merken dat zij geen invloed op jou hebben worden zij erg kwaad. Had jij dat al opgemerkt? Zij worden kwaad omdat jij niet reageert op hun duister, vuurtoren. Wij zullen hier een andere keer verder over praten.

Het is heel interessant hoe mensen met mensen omgaan, met name als een van hen een vuurtoren is. Sommigen worden erg kwaad in jouw nabijheid. Ook al doe jij helemaal niets en zegt ook niets. Alleen al door het dragen van het licht van plaats naar plaats bezorg jij hen hun frustraties. Dit is allemaal deel van de interactie van jullie persoonlijke inter-dimensionale velden waar wij het eerder over hebben gehad. Misschien is dit wel een van de duidelijkste voorbeelden van wat er nu in jullie levens gebeurt met degenen die jullie verraden en zich van je afkeren, vuurtorens. Zij dragen een energie die niet samengaat met die van jullie. Jullie frustreren hen, wisten jullie dat? De ironie hiervan is dat jullie als vuurtorens gefrustreerd zijn omdat zij zo doen!

Nummer 6: “Kryon, Ik ben gefrustreerd omdat ik steeds dezelfde lessen weer moet leren. Zal ik het ooit leren? Waarom moet ik dit blijven doen?”Laat mij jou een vraag stellen: Voordat jullie hier binnenkwamen heeft een aantal van jullie lekker gegeten. Het heeft je lichaam gevoed en nu zitten jullie hier in de stoelen. Als deze bijeenkomst is afgelopen zullen jullie deze zaal verlaten en dat misschien weer doen! Wat er met jou aan de hand is? Was het eerste maal niet goed genoeg? Voedde het jou niet? Dat deed het wel. Was het lekker? Dat was het. Begrepen?

Geliefde, jij bent aan het groeien. Als jij lessen herhaalt, herhaal jij ze niet echt. Integendeel, jij houdt jouw leven op de planeet in stand. Kijk er niet naar als herhalingen. Zo kijk je ook niet naar jouw maaltijden, toch? Ga jij bij het eten zitten en zeggen: “Oh, nee, niet weer?” Kijk jij niet uit naar het voedsel en vreugde om samen te eten met jouw familie? Als jij op dezelfde manier naar jouw uitdagingen gaat kijken, lief mens, zal deze wereld zichzelf een stuk sneller genezen.

Kijk naar wat een herhaling van lessen lijkt te zijn als een bevestiging van het leren op zich. Begrijp dat jij je niet in een eindeloze spirituele cyclus bevindt die meer is dan de eindeloze biologische cyclus van jouw lichaam. Het is nodig om te eten teneinde te blijven leven en het is levensvoedsel om spirituele kennis te hebben die geschapen wordt door omstandigheden in jouw leven die opgelost moeten worden. Dat hoort bij het leven.

Dat is onze boodschap. Laten wij dus zoete energie tot ons nemen nu wij gaan afsluiten en die in iets anders veranderen. Er zijn er die vanavond hier zijn gekomen om genezen te worden. Misschien voor emotionele genezing of misschien voor fysieke genezing of voor een oplossing bij een situatie.

“Lieve Kryon, Ik zit in een onmogelijke situatie. Er is gewoon geen oplossing voor.” Oh, ja, die is er wel! Jij gelooft niet helemaal dat Spirit jouw situatie kent! Hoe weet jij dat wat jij vraagt niet bijdraagt aan het scheppen van een proces voor iemand anders die synchronisatie manifesteert die zijn probleem zal oplossen, en dat proces meteen dat van jou? Zo werkt dat! Heb jij daaraan gedacht? Geliefden, jullie gaan door met jezelf te isoleren en te denken dat je alleen bent. Op de een of andere manier denken jullie dat je alles alleen moet oplossen! Dat is dualiteit aan het werk! Jullie zijn niet alleen en jullie uitdagingen zijn er niet alleen voor jullie persoonlijk.

De waarheid? De DNA-groep waar wij het over hebben gehad is de spirituele groep die samenwerking bevordert voor letterlijk alle menselijke inter-dimensionaliteit van alle mensen op de planeet! Niet alleen het DNA dat jullie kunnen zien in jullie realiteit…..het is een kracht die goddelijk is! Het is een web van een complexiteit die wij nog niet eens zijn begonnen te beschrijven en zelfs nog veel verder gaat dan de informatie over het kosmische raster. Jullie zijn verbonden met ieder ander mens dat bestaat. Dat schept een web met een medescheppend doel en synchroniciteit Zo werkt het allemaal. Zoals jullie je kunnen voorstellen is het ongelooflijk complex, met de Hoger Zelven van de mensheid die dingen doen die jullie je niet kunnen voorstellen……allemaal samen terwijl jullie hier zitten en denken dat jullie alleen zijn!

Laten wij vanavond zoete energie omzetten in manifestatie. Wat is jouw uitdaging? Wat denk je ervan om energie te manifesteren die geschikt is voor jouw leven ……nu? Als wij spreken over medescheppen hebben wij het over oplossen van levensproblemen. Wij hebben het niet over het manifesteren van materiële dingen voor jullie plezier. Nee, Jullie leven in een cultuur waarin materiële dingen nodig en gewenst zijn. Wij begrijpen dat maar wat er voor elk mens dat hier luistert of dit leest staat, is uniek. Het gaat meer over balans dan over iets anders. Laten wij dus deze zoete energie vanavond omzetten in een genezing voor jullie. Het is al eerder gedaan, al vaak, met groepen die voor Kryon zitten, net zoals jullie.

Jullie hebben vrije keuze, lieve mensen, en tussen al jullie vrijheden zit ook de vrijheid om God te omarmen in jouw leven en hier anders naar buiten te lopen dan je hier binnenkwam. En dat is de waarheid.

En zo is het.

Kryon