Kryon: Lichtwerkers verantwoordelijkheden

Kryon: Lichtwerkers verantwoordelijkheden

Doorgegeven via Lee Carroll

29 januari 2005
Vertaald uit het Engels door Henk Steur.

Gegroet, geliefden. Ik Ben Kryon van de magnetische dienst. 

Er is een opwinding in de zaal die door ons gezien kan worden. Degenen die hebben gewacht tot jullie in de stoelen gingen zitten zijn degenen die jullie nu eren. Daarachter is er een cellulaire structuur binnen ieder van jullie die ernaar uitkijkt om te “luisteren naar de baas.” (Dit is Kryons uitdrukking voor het feit dat jullie de baas zijn over jullie eigen lichaam met al zijn functies).

Daarachter zit iets dat zo groots is dat jullie het niet zouden geloven: Elke entiteit van het universum die jullie zien als achter de sluier is zich bewust van deze ontmoeting! “Verbazingwekkend” zouden jullie kunnen zeggen “ Kan het zijn dat zoiets bestaat? Dat deze woorden inderdaad interpretaties zijn van achter de sluier waar in jullie geesten God bestaat? Kan dat zo zijn?

Kan het mogelijk zijn dat deze zaal in deze rustige momenten gevuld is met de liefde van God? Kan het zo zijn? Zou het zo kunnen zijn dat er nu iemand genezen kan zijn? Zou dat ook zo kunnen zijn? Er is hier veel meer dan het lijkt. Daarom vragen wij jou, geliefde, om jouw goddelijke blik nu te gebruiken. Het is net als je vinger in de lucht steken om te kijken hoe de spirituele wind waait. Is het echt of niet?

Alle entiteiten die hier binnenstromen wensen naast jullie te staan, achter jullie, naast jullie en voor jullie. Veel ervan zijn samen met jullie naar de Aarde gekomen. Er is een inter-dimensionale groep in een berg niet ver hiervandaan (Shasta) die ook van deze ontmoeting afweet. Zij kennen jullie afstamming en zeggen: “Er zijn hier Lemuriers die hier steeds weer komen omdat zij al eonenlang verliefd zijn op de planeet.” Zij spreken over mensen die niet kunnen wachten om terug te gaan, steeds weer, naar een plaats waar zij een verschil maken voor het universum.

Toch is jullie blik zo verschillend. Jullie zijn zo moe! Nogmaals zeggen wij dat wij jullie in je rustige momenten hoorden zeggen: “Ik ben zo moe! Lieve God, Ik heb zoveel meegemaakt. Oh, als ik thuiskom zal ik niet meer teruggaan. Als ik door deze krachtsinspanning heen ben gegaan kom ik nooit meer terug!” Wij hebben dat zo vaak gehoord, zelfs van de grootste onder jullie.

Maar hier is de werkelijkheid: Als ik jullie weerzie op die heerlijke plaats, als je door die energie heengaat die jullie de dood noemen, jullie weer de geest van God hebben. Wij noemen die overgang heel anders dan dood. Wij noemen het teruggaan. En als je weer volledig ontwaakt en weer aan de ‘echte’ zijde van de sluier bent zullen wij elkaar aankijken en de groepsenergie in ons beiden zien. Jullie hebben vrije keuze om te komen en te gaan wanneer jullie dat willen. Maar aan de menselijke kant van de sluier weten jullie niet wat er ‘daar’ gebeurt, nietwaar? Wisten jullie dat jullie, als je aan mijn kant bent, steeds werkt? Wist je dat er een groot doel achter God is? Engelen hebben nooit rust, zij hoeven nooit te slapen; er is altijd een doel en jullie doel is voor ons allen duidelijk. Jullie zijn verliefd op Gaia!

Stel je eens voor dat jij de grootste schilder bent die ooit heeft geleefd. Dat zou wat zijn, nietwaar? Denk aan de grootste schilder in de geschiedenis, en jij bent de beste en op de een of andere manier word je herboren op een planeet die veel op deze lijkt, met mensen.( Aarde) Je gaat door de geboorte, groeit op, je kindertijd en kan niet wachten om te gaan schilderen! Je zegt tegen jezelf: “Ik kan schilderen! Als ik oud genoeg ben geef mij dan een kwast en een schildersdoek.”

Dan tot jouw afgrijzen, terwijl je de taal leert en opgroeit, kom je tot de ontdekking dat er geen kwasten zijn – er is geen schildersdoek! Deze dingen bestaan niet op die planeet! Wat moet je doen? Dan doe je nog een afgrijselijke ontdekking – niemand heeft er handen, jij ook niet! Wij zou dat hebben gedacht? Wat ga je doen? Er zijn geen kwasten omdat er geen handen zijn, ook geen canvas omdat men nog nooit van schilderen heeft gehoord – behalve in mirakels.

Welkom op Aarde, engel, want jouw goddelijkheid lijkt hier veel op. Jij hebt grootsheid. Je weet hoe jij jezelf moet genezen, je weet van de principes van genezing van de planeet en van anderen, je weet hoe je liefde moet scheppen waar die ontbreekt en je kunt oplossingen scheppen voor uitdagingen wat anderen niet kunnen. Jouw goddelijkheid zit ergens van binnen verborgen. Het is vreemd – jij hebt de informatie maar je kunt je de school niet herinneren waar je het geleerd hebt. Maar alle kennis is daar evengoed!

Jij bent een groot artiest maar in dit nieuwe land heeft niemand handen! Wat gaat je doen met deze situatie? Het antwoord wat wij hebben gegeven is dit: De ontbrekende handen zijn wat wij meesterschap noemen. Als jij je DNA begint te veranderen door spirituele betrokkenheid beginnen deze dingen te verhogen en zullen de handen waar jij naar uitkijkt aangroeien, metaforisch gezien. De schilderijen die jij zult maken met deze nieuwe handen zullen groots zijn! En jij zult ze namen geven: “Vrede waar geen vrede is,” “Oplossing waar geen oplossing is,””Liefde waar geen liefde is.”

Jouw ‘wonderhanden’ krijgen het licht van de vuurtoren die jij bent geworden. Het schijnt zo helder dat iedereen om jou heen jouw prachtige schilderij kan zien, en het heet: jou! Het is schitterend en het vertegenwoordigt het bewustzijn van meesterschap op Aarde. De kleuren zijn levendig, de kunst altijd veranderend en de energie is die van God. Jij hebt de handen van een artiest en je begint samen met anderen het ultieme schilderij te schilderen dat : “Het Nieuwe Jeruzalem” heet.

Verantwoordelijkheid.

Ik wil het even hebben over verantwoordelijkheid op manieren waarop jullie mij dit nooit hoorden doen. Ik heb mijn partner (Lee) gevraagd om dit bericht op te nemen. Voor jullie in de zaal staat de recorder aan en neemt hij op. Voor mij is deze boodschap al opgeschreven en uitgeprint! Op dit moment wordt ernaar gekeken (gelezen) door vele ogen op de hele Aarde. De luisteraar zal dit gek vinden. De lezer? Jij weet wel beter, nietwaar? Jij bent de luisteraars toekomst en de luisteraars die denken dat zij in het heden zijn, zijn in feite in jouw verleden. Dus wie heeft het nou bij het juiste eind?

Nogmaals verklaren wij de duidelijke niet-lineariteit voor de menselijke geest: Lezer, degene die nu voor mij zit in wat hij zijn realiteit noemt kan jou niet ‘zien’ zoals ik dat kan. In feite is het een raadselachtige zaak: Sommigen die hier voor mij zitten lezen het op dit moment ook! Twee verschillende tijden, twee verschillende plaatsen, maar een NU. Dus, lezer, wij groeten jou ook al weten degenen die hier in de zaal zitten niet waarover ik het heb. (glimlach)

Ik wil graag enkele verantwoordelijkheden opsommen van wat wij de verlichte mens noemen. Wij zullen verlichting definiëren. Verlichting is een proces waarbij na het goddelijk verzoek van een mens is toegestaan om naar binnen te kijken en meer te vinden dan zij kunnen vinden in het eenvoudige 4D. Het gaat dus over intentie, nietwaar?

Je zou kunnen zeggen dat verlichting daarom de intentie is om het onzichtbare in jezelf te ontdekken. Het is geen doctrine, het is niet absoluut en het kan niet worden gemeten of bepaald. Het is een proces. De verlichting van een mens kan er voor anderen eromheen niet uitzien als verlichting want wat er binnenin een mens zit is voor ieder individu verschillend. Maar het is een proces, een zoektocht – nietwaar -naar onzichtbare dingen.

Ascensie is, zoals wij dat eerder hebben beschreven, een mens die uit zijn leven stapt een ander leven in zonder dood te gaan. Is dat niet revolutionair? Als de mens dit doet verhoogt alles; alles verandert.

Wat zijn nu de verantwoordelijkheden van een verlicht mens? Wat zijn de attributen van verantwoordelijkheid als een mens door dit proces gaat, waar hij ook is in het proces wat jullie de lineaire tijdlijn noemen. Wij zullen jullie deze paar aspecten geven.

Dit is ouderwets lesgeven, weet je? Een les die wij al eerder hebben gegeven. Het is voor jullie een woordenstroom om het steeds maar weer te horen. Maar tegelijkertijd gebeurt er iets in deze zaal. Lezer, ik heb jou iets te vertellen: Ik pauzeer nu even omdat er twee voor mij zitten die hier zijn gekomen voor healing. Oh, zij wisten niet of dit een healing-bijeenkomst zou worden, maar dat zal het zijn en terwijl ik de komende minuten praat over het ene onderwerp, zal een ander door hun aderen stromen. Dit is de belangrijke energie om over te praten. Dus lezer, hier is een lineariteitsuitdaging: Ik ga jou vragen om samen met mij te vieren. Ik wil dat jij nu samen met jou viert en zingt. Vier de genezing van deze twee hier die hier anders zullen weggaan omdat zij de waarheid voelen van de goddelijkheid van wat er vandaag is gepresenteerd en zij claimen de realiteit van wat zij kunnen doen met hun lichaam.

Herinner je deze ontmoeting, lezer, want het was een goede. Hoe kun je ‘direct’ energie geven aan een healing die al heeft plaatsgevonden? Dit zijn de vragen die, als je eenmaal vertrouwd bent met de antwoorden, jou zullen laten begrijpen dat er meesterschap zit in jouw bewustzijn. Jullie allen zijn verbonden met een niet-lineair direct niveau dat onduidelijk is voor jullie op menselijk 4D niveau maar wat velen van jullie wel kunnen voelen. Zong jullie hart met degenen die in deze ontmoeting werden aangeraakt? Als het zo is, is de engel in jullie aan het roeren.

Verantwoordelijkheid voor het Zelf.

“Kryon, wat is mijn verantwoordelijkheid ten opzichte van mijzelf? Wat kan ik voor mij doen?” Ik zal jou een 4D antwoord geven wat ook esoterisch of spiritueel is. Ik doe dit voor jullie omdat jullie ernaar neigen om deze twee attributen in je geest te scheiden, net zoals jullie ernaar neigen om jullie eigen bestaan te scheiden en dat in dozen van begrip te stoppen. Jij kijkt naar jezelf in de spiegel en je ziet een mens. Daarom was er al die jaren, je hele leven, maar een jij! Dit concept is heel eenvoudig, echte waarheid voor jullie menselijke geest, maar het is helemaal niet nauwkeurig. Zoals wij al eerder hebben beschreven zijn jullie een meervoudige energie maar zien jullie alleen degene die in 4D aanwezig is.

Hoeveel van jullie geloven dat jullie een Hoger Zelf hebben? De meesten, stel ik mij voor. Goed, dat zijn er dus twee van jullie, maar hoeveel heb je er nodig voor een groep? (gelach) Er zijn er veel meer dan een van jou zoals jouw lineaire geest zich wil realiseren. Het past jouw realiteit om enkelvoudig te zijn, nietwaar? Wat als ik jou vertelde dat er veel meer van jou zijn? Wist je dat een deel van jou nooit de andere kant van de sluier verlaat? Het moest daar blijven om te helpen gebeden te beantwoorden. Het is allemaal onderdeel van de planningsbijeenkomst die zo’n mysterie voor jullie is. Een deel van jouw eigen begeleidingsgroep ben jij! Wist je dat? Hoe kun jij jouw eigen gids zijn? Complex, nietwaar?

Lichamelijk gezien is de verantwoordelijkheid die je op deze planeet als verlicht persoon hebt, hier te blijven zolang als je kunt. Dat hoeft geen worsteling te zijn. Het is een enkelvoudig 4D-doel en de reden ervan is duidelijk – houd je van Gaia of niet? Weet jij waarvoor je hier bent? Het zou duidelijk moeten zijn waarvoor je kwam, gebaseerd op wat je tot nu toe hebt gedaan. Heb je al begrepen dat de Aarde jouw levens beantwoordt? Kijk naar wat er op de planeet gebeurt! Wist je dat de Aarde weet wanneer jij van plaats naar plaats gaat? Zij voelt jouw voetstappen en weet dat er een engelenkracht op haar loopt.

Hoe langer je hier kunt zijn met jouw kennis en wijsheid, vuurtoren, hoe beter de planeet af zal zijn. Verander jouw aardse gewoonten als die jou doden! En jullie weten tegen wie ik het heb, nietwaar? Hebben jullie om zo te zeggen, ooit de puntjes verbonden om je te realiseren dat je leven voor Gaia nog belangrijker is dan voor jezelf? Blijf hier zolang als je kunt. Bestudeer de gezondheidsboeken als je dat nodig vindt. Gebruik jouw eigen kracht om te genezen. Blijf lang want jullie zijn hier nodig! Wil je echt weggaan en weer terugkomen en 20 jaar of zo weggooien die het meest belangrijk in de geschiedenis van de spirituele ontwikkeling van de planeet zijn? Blijf in vreugde. Blijf uit ziekte en worsteling. Dat is de belofte als je ervoor kiest, als je dat wilt. Dat is de lichamelijke verantwoordelijkheid.

Spiritueel gezien? Wij zeiden jullie dat 16 jaar geleden. Zorg voor jezelf! Begin aan de reis naar binnen. Ontdek de goddelijkheid die is verborgen in jouw eigen multidimensionale DNA. Je hoeft niet te weten hoe de motor van de auto waarmee je straks naar huis toe gaat, werkt. Hij werkt gewoon, nietwaar? Als je aan de reis naar binnen begint is dat hetzelfde. De onmetelijke school van kennis die zich voor jou verstopt, maar die jullie allemaal hebben, zal zich vertonen wanneer je daar het meest behoefte aan hebt.

Deze kennis zal op je schijnen in de behoeftige tijd als je zegt: Wat komt er nu? Wat ga ik doen?” Voel de vreugde daarvan! Er zijn geen lijsten om te beginnen. Doe het gewoon. Beetje bij beetje wordt jou de informatie intuïtief gegeven als je pure intentie hebt om naar binnen te kijken, om hoger te vibreren, om meesterschap te scheppen. Je begint jezelf te genezen, tegen jouw cellen te praten en zelfs jouw levensduur te verlengen, zelfs jouw genealogie.

Wetenschappers hebben bewezen dat jij jouw eigen immuunsysteem kunt veranderen door er alleen aan te denken. Zij hebben er geen idee van wat jij nog meer kunt doen. Ik zal het nogmaals zeggen: Vrouw, wat zit er in jouw cellulaire structuur waar jij bang voor bent? Heb jij een moeder, een zuster of tantes die zijn overleden aan een ziekte die ‘in de familie zit?’ En wacht jij erop terwijl je weet dat je van dezelfde familie bent en dezelfde ziekte kan krijgen? Je zegt: “ik zal het krijgen maar ik weet niet wanneer.”

Laat mij jou vertellen over jouw eigen kracht om naar binnen te kijken. Dit is de tweede keer dat ik dit via een kanaal heb aangesneden en ik geef deze informatie weer in een andere tijd. Het is diepgaand maar niet onbegrijpelijk. Het is een raadselachtige zaak – het zit binnen een cirkel van tijd die niet lineair is. Ik zal jou dit zeggen, vrouw: Wat jij nu in je leven doet zal geneigdheid naar de ziekte vernietigen binnen jouw eigen genealogie. Het zal jouw afstamming zo diepgaand veranderen dat je die ziekte, zolang als je leeft, niet zult krijgen. Daaraan toegevoegd: ook jouw dochters niet, degenen die leven en ook die nog geboren moeten worden niet! Wat jij voor jezelf in het NU doet zal direct ook op hun reflecteren. Het gaat niet over genezing maar eerder over energie. Het gaat over DNA groepskarma en het antwoordt op het meesterschap in jou. Het gaat over het wonder van binnen. Dat is de diepzinnigheid van meesterschap! Dus zeg ik nogmaals, zorg spiritueel voor jezelf en ga door met het proces van verlichting, van het zijn van een vuurtoren voor Gaia. Dat is de verantwoordelijkheid die jij voor jezelf hebt.

Familie.

“Hoe zit het met mijn familie? Lieve Kryon, als iemand die in het verlichtingsproces zit, wat is mijn verantwoordelijkheid ten opzichte van mijn familie? Sommigen van hen mag ik zelfs niet eens! Sommigen mogen mij ook niet. Ik ben veel bezig om hen te ontwijken. Wat is mijn echte verantwoordelijkheid? Het voelt vreemd om zo bezig te zijn.

Laat mij nu spreken over bloedverwanten – broers, zusters, moeders, vaders. Lichamelijk gezien zeg ik dit: Jouw hoofdverantwoordelijkheid is om van hen te houden – ondanks alles. Houd onvoorwaardelijk van hen. Wat voor goeds kun je in hun persoonlijkheid en hun leven ontdekken? Kun je hun goddelijkheid zien? Ik daag jullie uit! Kijk naar wat ‘het zand in jouw oester’ kan zijn en kijk ernaar. Kun jij zien dat het een goddelijk doel heeft? Ben jij misbruikt door een van hen? Misschien kun je het goddelijke doel ervan zien? Houd van hen! Fysiek, ondanks alles. Misschien is het ‘van verre’ zelfs als je hen nooit spreekt of nooit meer ziet. Onthoud dat je op afstand liefde naar hen kunt zenden en die zal puur zijn en krachtig. Het is energie die in een kwantumstaat wordt verzonden omdat jullie allemaal een deel van God zijn en altijd verbonden zijn.

Wat is spiritueel gezien jouw verantwoordelijkheid ten opzichte van jouw familie? Ik zal je zeggen wat het niet is? Het is niet jouw verantwoordelijkheid om hen een Kryonboek te geven. Doe het niet of zij moeten er zelf om vragen. Het is niet jouw verantwoordelijkheid om hen te overtuigen dat een van de dingen waar jij in kunt geloven echt en waar is. Het is niet jouw verantwoordelijkheid om verhitte discussies te hebben over deze dingen. Het dient geen enkel doel behalve dat het hen verder van jou wegduwt en van alles wat jij hen toewenst.

Je kunt hen ook niet genezen. Geen lichtwerker kan een ander genezen. Geen genezer kan een ander genezen. Alles wat je kunt doen is de energie rond een mens in balans brengen en hen de gelegenheid geven om zichzelf te genezen. (daarom worden sommigen genezen en anderen niet, zelfs niet met dezelfde toegepaste behandeling)

Wat kun je dus doen? Ik zal je die informatie geven, oude informatie, prachtig, geheiligd, eenvoudig: Zorg voor jezelf. Laat de onzichtbare doctrine (leer) van wat jij gelooft zichtbaar zijn in de manier waarop jij je leven leeft!

Als je een Kryon boek hebt gelezen en de boodschap van liefde iets voor jou heeft betekend en je hebt de principes van het leven gezien die wij geven, voeg ze dan toe aan jouw eigen cellulaire structuur. Laat jouw familie het licht zien dat jij uitstraalt en dat niet uit een boek of een doctrine komt. Schilder het mooiste schilderij op Aarde voor hen en laat het jou zijn. Zet je dan schrap want sommigen zullen jou daarom haten omdat zij van een energie zijn die het licht dat jij draagt niet willen zien en accepteren.

Als dat zo is, laat het dan zo want dat is hun vrije keuze. Je kunt je bij hen vandaan houden en op een afstand van hen houden en toch verantwoordelijk zijn. Er is niets dat zegt dat jij jouw hele leven bij hen moet blijven. Dat zijn regels die jou door de mensen zijn opgelegd en die totaal geen wijsheid in zich hebben.

Dan zijn er degenen die nooit naar een ontmoeting zoals deze zouden komen maar die absoluut jullie licht zien en er verliefd op worden! Op een bepaald niveau begrijpen zij het. Sommigen van hen nemen inderdaad beslissingen die gebaseerd zijn op jouw licht en die zij voorheen nooit genomen zouden hebben. Hoe reageer je op familiekwesties? Is dat anders dan voorheen? Ben je stabiel? Ben je kalm? Zie je de schoonheid in alle dingen?

Luister je? Ben jij eerlijk?

Hier is de belofte, geliefden: Jullie licht zal degenen die niet bij jullie horen te zijn, wegduwen en degenen aantrekken die bij jullie horen. In dat proces zullen jullie nooit enig mens evangeliseren. Jullie zijn gewoon een voorbeeld van wat de liefde van God kan doen in een leven. Jullie kinderen zullen het zien. Je kameraad zal het zien. Dit is dezelfde energie als die werd opgemerkt en geliefd was bij de mensheid als die welke altijd rond elke meester hing die ooit op de Aarde rondliep.

Verantwoordelijkheid ten opzichte van een partner.

“Kryon, wat is mijn verantwoordelijkheid ten opzichte van mijn partner, mijn geweldige wederhelft waarmee ik samen ben?

Voor degenen die samen zijn met een geweldige ander, zeg ik: Het beste wat je een partner kunt geven is naar hen te luisteren. Geloof het of niet, naar hen luisteren ie een van de grootste geschenken voor hen. Hun leven is kostbaar en de dingen die in hun leven gebeuren kunnen jou totaal niet interesseren maar je bent met hun op zo’n manier verbonden dat je naar hen zal luisteren. Dat is het fysieke deel.

En hier is het spirituele deel, iets wat jullie al eerder hebben gehoord: Spiritueel gezien, zorg voor jezelf. Ik ga jullie het begin geven van het scheppen van echte liefde. Echte liefde wordt opgewekt als je een meesterstuk schildert op een leven dat jij heet. Dit leven schijnt zo helder en het is zo mooi dat jij het niet kunt helpen dat degenen om jou heen verliefd op je worden. Dat is de waarheid. Meesterschap doet dat. Het schreeuwt niet: “Ik ben beter dan jij!” In plaats daarvan schreeuwt het: “Ik geef om jou!” Het blaast zichzelf niet op en zet de hakken niet in het zand. Het is zacht en het vraagt om goddelijk gezelschap als een comfortabele stoel waar je wel in moet gaan zitten! Het vraagt ook niet dat elke partner ook in het proces van verlichting zit. Het gaat over liefde, niet over een doctrine.

“Kryon, wat doe ik als dat niet werkt? Ik heb het geprobeerd en ik denk dat ik in het proces van het scheppen van licht zit en toch denk ik dat mijn partner zich elke dag verder van mij verwijdert.”

De wereld gaat inderdaad om vrije keuze.

Die geweldige ander, die partner, hoeft niet noodzakelijk jouw hele leven bij je te zijn. In het schema van de dingen dat groter is dan jij denkt komen en gaan mensen soms in jouw leven voor lessen en verbetering voor beiden. Het geeft jullie inderdaad tijdelijk, zelfs met echte liefde, geschenken om dan weer verder te gaan. Waar je dus om zou moeten verzoeken zijn de wijsheid en de intuïtie om te weten wat het is. Is het mogelijk dat echte liefde slechts een tijdje bij jou is? Ja, soms is dit de manier. Maar in alle gevallen ”houd jouw licht hoog.”

De meesten van jullie zijn wijs genoeg om te weten hoe dit werkt. Om te blijven in een relatie die jouw eigenwaarde beschadigt is net als het elke dag eten van vergif uit jouw eigen tuin. Jij weet het als het tijd is om verder te gaan, nietwaar? Doe dat dan. Heel vaak gebruikt Spirit die situaties om groei voor beiden te bevorderen. Heel vaak gaat de geslaagde verder als de lessen zijn geleerd. Hij verbindt zich niet elke dag aan dezelfde lessen, steeds maar weer. Je zult beide mensen sterker maken als je een wijze, moeilijke beslissing neemt die correct is voor jezelf.

Begrijp wel dit: Spiritueel onevenwichtige partners die niet bij elkaar passen kunnen hun hele leven in liefde samenleven als zij elkaar respecteren en naar elkaar luisteren. Je kunt in het verlichtingsproces zitten en toch kan dat niet het proces zijn waarin de ander zich wil bevinden maar degenen die hun licht schijnen zullen dit begrijpen en degene waarop dat licht schijnt zal het ook begrijpen.

Echte liefde is waar je de liefde van God in elkaars ogen kunt zien, niet op jullie individuele paden. Het gaat er niet om wie spiritueel ontwaakt is want de liefde van God kan gezien worden in alle mensen als elk dat toestaat. Laat jouw eigen goddelijkheid jouw beste vriend worden. Dan maakt het niet uit wat er gebeurt en zul jij je nooit alleen voelen.

Een van de moeilijkste regelingen voor mensen is dat zij gevraagd zijn om met elkaar om te gaan, dag na dag , en toenemend de liefde van God te zien in een ander. Dat is een goddelijke taak maar wel een die grote vreugde kan geven en dagelijkse steun en vrede als het wordt gedaan met pure intentie.

Degenen om jou heen die geen familie zijn.

“Hoe zit het met degenen om mij heen? Wat is mijn verantwoordelijkheid ten opzichte van hen waar ik mee om moet gaan? Ik ga elke dag naar mijn werk en breng veel tijd door met mensen die zelf niet echt heb uitgekozen.?”

Laat mij het nogmaals hebben over werkers en de werkplek. Wij horen zo vaak: “Lieve God, Ik ben op een plaats waar ik niet wil zijn, werk in een baan die ik niet wil hebben. Wat moet ik hierover denken? Het verrijkt mijn leven niet echt.” De vraag die ik zal stellen aan die persoon is: Waarom? Wat is er gebeurd zodat jij op die plek terecht bent gekomen? Het antwoord zou zijn: “Wel, een serie omstandigheden heeft voor die werkplek gezorgd. Ik weet niet echt hoe het gebeurde. Ik kijk erop terug en vraag mij af: “Waarom ben ik hier terecht gekomen, waarom heb ik dit verdiend, waarom word ik elke dag gestraft door naar mijn werk met mensen die zo duister zijn, te moeten gaan? Zij denken dat ik gek ben en eren mij en mijn leven niet. Het is zwaar!”

Mijn antwoord zal weer dit zijn: Dus jij denkt dat het allemaal toeval is? Dat je wordt gestraft? Dan heb je de grootsheid van een standaard vuurtoren gemist. Vuurtorens worden niet op veilige plaatsen gebouwd. Zij kiezen ervoor om te zijn waar het stormt! Jij wordt niet gestraft. Je wordt naar moeilijke plaatsen gebracht om jouw licht te laten schijnen.

Ik zal het nogmaals zeggen. Wat zou je fysiek gezien moeten doen? Kun jij van hen houden? Geef hen geen Kryonboek. Luister naar hen! Luister naar wat er echt gebeurt in hun levens. Bedenk dat je elke dag een mogelijkheid hebt om jouw licht te laten schijnen op een donkere plaats. Kijk hoe gedrag verandert. Jij kunt voor hen eng zijn maar zij weten dat jij integriteit vertegenwoordigt.

Spiritueel gezien ben jij een licht op een donkere plaats en jij vraagt je af waarom je daar bent. Het gaat niet altijd om jou. Denk aan hen! Jij wordt niet gestraft, jij hebt een kans gekregen. Dit is het werk waarvoor jij bent gekomen en het is niet voor altijd. Op een plaats waar je niet wilt zijn, werkend met mensen waar je niet bij wilt zijn, is het werk van een vuurtoren. Wat als jij het enige licht bent dat zij ooit zullen zien?

Wat als je erop terugkijkt, als je naar je werk ging, het tolereerde en dat dit alles was? Kun je het daarmee eens zijn? Ben je het ermee eens dat je steeds bij God klaagde als je daar was? Kun jij je een echte vuurtoren op de rotsen en in de storm voorstellen – geen licht, in de duisternis”- die schreeuwt: “Haal mij hier weg?” Het is een absurd idee, nietwaar? Daar staat hij, gebouwd om te helpen in tijden van duisternis, niet eens wetend waarom hij daar is – zittend in het duister en klagend terwijl hij een bastion van kracht is, geankerd op de rotsen, met brandstof om een licht te ontsteken waarvan hij niet wist dat hij het had. Wat een idee!

Wij zeggen jou, wordt spiritueel wakker! Wees geduldig en houd dat geweldige licht vast. Schilder het schilderij van vreugde op een moeilijke plaats. Zij weten allemaal dat jij daar niet wilt zijn dus laat hen zien wat jouw reactie is op de moeilijkheden op jouw werk en in je leven. Hoe behandel jij enkele van dezelfde problemen die zij ook hebben? Wat doe jij anders dan zij? Zorg voor jezelf. Zorg dat jouw licht zo helder schijnt dat op een dag een van hen bij jou zal komen en zeggen: “Ik weet niet wat jij hebt, maar wil je mij erover vertellen?” Dan kun je hen een Kryonboek geven. (gelach)

Verantwoordelijkheid ten opzichte van de overheid.

“Kryon, wat is mijn verantwoordelijkheid ten opzichte van de overheid?

Ik heb het nu over Amerika. Ik noem deze locatie voor de lezer die misschien niet weet waar deze bijeenkomst wordt gehouden. Ik zal Amerikanen dus vertellen wat jullie zouden moeten horen: Willen jullie weten waarom dit land het zolang heeft volgehouden met het principe van vrije keuze? Ik zal jullie een hint geven. Als je naar een plaats gaat die jullie het district Columbia noemen zijn er monumenten gebouwd voor degenen die jullie voorgingen. Kijk naar de belangrijke en historische teksten. De woorden in jullie onafhankelijkheidsverklaringen, waarvan er enkele zijn gekerfd op de monumenten helpen jullie om je de geschiedenis te herinneren, zijn goddelijk gegeven. Deze woorden werden gechanneld.’ Zij waren opmerkelijk voor die tijd en werden geschapen en uitgebracht door het bewustzijn van een groep.

Niemand had ooit zoiets gezien als deze concepten die samengebracht zijn en het resulteerde in een land dat zich ontwikkelde met een grootse vrije keuze. Keuzevrijheid voor de mens is het opperste onderwerp van jullie land en het gaat verder jullie dogma te zijn. Het is geen toeval dat het op deze manier is gebeurd.

Wat is jullie verantwoordelijkheid ten opzichte van de overheid? Ik zal het zeggen”Fysiek, te weten wat er gebeurt. Trek je niet terug en denk dat het allemaal vanzelf zal gaan want dat is niet zo. Het gaat om kiezen! Het blijft behoefte hebben aan het groepsbewustzijn dat het heeft gegrond en dat zit in de burgers.

Laat de goddelijke principes van vrije keuze niet wegglippen. Al klinkt het als een politieke verklaring, wij zeggen het toch: Jullie land is zo goed als jullie begeleiding ervan of je er wel of niet aan meedoet. (stemt) Jullie zullen dezelfde energie ontvangen als de vorige regeringen in de geschiedenis die zichzelf naar de ondergang brachten.

Spiritueel gezien zal ik jullie dit vertellen, vuurtorens: Doe het licht aan en zend het naar plaatsen van leiderschap. Doe het dagelijks want waar zij zijn nemen zij beslissingen voor de Aarde en duizenden levens hangen ervan af. Schijn jouw licht zodat zij dingen die zij voorheen niet konden zien, nu wel kunnen zien, die de kamer verlichten waarin zij zitten.

Het zal hen vrije keuze geven om met een bredere keuze voor de nieuwe dingen te kiezen die zij zien. Om dat succesvol te doen en om jouw licht helder te maken, zorg voor jezelf. Alleen in een kamer zitten en terugkijken over jouw goddelijkheid schept meesterschap die in het hele universum gevoeld kan worden…..en in het Witte Huis.

Stuur hen niet jullie ideeën. Verlicht hen alleen, wie daar ook is, om hen te helpen om betere keuzen te maken door de vuurtorens die allemaal helpen om deze leiders naar een veilige haven van wijsheid te geleiden.

Verantwoordelijkheid en menselijkheid.

“Kryon, wat is mijn verantwoordelijkheid ten opzichte van de mensheid?

Ik heb dit al eerder doorgegeven en mijn partner houdt er niet zo van. Laat mij het uitleggen? Jullie zijn gebouwd om te zorgen. Jullie zijn gebouwd met levensvreugde. Jullie zijn ontworpen om te zorgen. Dit is een systeem waar wij het eerder over hebben gehad en dat verder gaat dan jullie blik en het is veel complexer dan jullie denken.

Mijn partner vroeg mij enkele weken geleden over de afgelopen tsunami. Hij zei: “Wat is het doel van meer dan 200.000 doden op een dag? Wat voor goeds zit er in een weeshuis dat is verwoest en waarvan de meeste kinderen acht uur lang moesten kijken naar anderen die dood in het water dreven voordat zij werden gered? En hoe verheerlijkt dat degenen aan de andere kant van de sluier? Wat is het doel? Zij vonden mijn antwoord toen niet leuk en nu ook niet. Geliefden, lezers, luisteraars. Ik betwijfel of jullie het antwoord prettig zullen vinden want zolang als jullie leven zijn jullie ontworpen om te zorgen voor het leven.

Wij hebben hier een groter beeld en hebben jullie daar al vaak over verteld. Op een bepaald niveau wisten al deze kostbare zielen dat zij hadden getekend voor dit potentieel in deze tijd. Wat zij deden schiep een compassie die Gaia heel hard nodig had op dit moment in de geschiedenis. Hun overgaan veranderde feitelijk de fabricage van de energie van de planeet. Was dat het waard? Waarom vragen wij het hen niet? Er zijn nu veel vrolijke gezichten aan de andere kant sluier op een feest dat jullie je niet kunnen voorstellen – een vreugde die voor jullie onvoorstelbaar is, met zielen die zich voorbereiden om terug te gaan en verder te gaan met waar zij zijn begonnen. Eensgezind kijken zij naar jullie en zeggen: Wij hebben ons deel gedaan, maken jullie het nu waardevol. Doe je werk.” Degenen die achterbleven met de visies die jullie aangaven zullen voor hun hele leven veranderd zijn, niet noodzakelijk op een negatieve manier, want zij zullen zoeken naar anderen om te helpen en velen van hen zullen genezers en raadsleden worden.

Het was inderdaad gepast en het was ontworpen als een potentieel dat zich kon manifesteren, en dat gebeurde ook. Maar dat zorgt er niet voor dat jullie je er beter over voelen, nietwaar? Dus mens, voel wat je moet voelen. Ga van deze plaats met begrip. Het is goed want het is jullie kernreactie. Maar aanvaard dat er iets hogers aan het werk is bij deze dingen.

De engelen die zich mensen noemen presenteren elke nacht een spel. Het is een komedie, een tragedie. Het publiek reageert en schreeuwt en lacht en huilt. Dan gaat het doek neer en de man op het toneel die neergestoken was door de ander staat weer op omdat het alleen maar spel was. Zij hebben een feestje voor de spelers en zij komen samen en zeggen: Dat wat groots! Laten wij het nog eens doen, maar deze keer steek ik jou neer. Jij doet de doodsscene die ik nu heb gedaan.” Dan gaat het doek de volgende avond op en spelen zij het weer en zij veranderen de rollen steeds terwijl het doek steeds op en neer en op en neer gaat.

Lemurier, luister je? Mensen zijn in 3D. Zij denken dat zij enkelvoudig zijn en dat zij maar een leven hebben maar zij zijn hier geweest en hebben dat al vaak gedaan! Het doek gaat op en neer en op en neer en steeds als het neergaat zijn er veel zorgen en zoveel misverstanden. Als je weer naar een ceremonie gaat waarbij je iemands leven eert, waarom heb je dan niet de moed om te lachen? Waarom loop je niet langs hun kist en zegt: “Bedankt! Goed gedaan! Ik zal je over een tijdje weerzien. Laten wij het nog eens doen.” Dat is de waarheid over hoe de dingen zijn zoals wij ze zien, en als jullie ze ook zullen zien als je aan de andere kant van de sluier bent.

Jouw verantwoordelijkheid ten opzichte van de mensheid is om door je levenswijsheid heen te gaan en te begrijpen. Koester het leven en houd het kostbaar. Huil als er verdriet is maar begrijp dat er meer is het lijkt. Word niet boos op God om het proces van liefde want jij hebt het jezelf voorgeschreven en bent akkoord gegaan om aan dit alles deel te nemen – tot in de eeuwigheid.

Verantwoordelijkheid ten opzichte van de Aarde.

“Kryon, wat is mijn verantwoordelijkheid ten opzichte van de Aarde?

Ik zal het vertellen. Het is gemakkelijk. Weet alleen maar dat je dat hebt. Weet je, de meeste mensen zien de Aarde als een stuk vuil. Als zij geluk hebben zullen zij olie en diamanten ervan krijgen en dat is het zo’n beetje. Zij begrijpen niet dat Gaia leeft. Zij is een groepsentiteit. Zij weet wanneer jij loopt en weet waar jij bent. Zij viert jouw leven en helpt het raster te plaatsen.

Gaia is een prachtige, vrouwelijke energie die jou kent en van je houdt. Jouw verantwoordelijkheid? Geloof het! Als je hiervandaan gaat, naar de parkeerplaats, kunnen je voeten onder de modder en gras komen te zitten. Gaia kent jou, waarheen je ook gaat. Het is een steungroep, weet je? Net als wij allemaal aan de andere kant van de sluier. Gaia is engelachtig, mooi, levend en een speelster in jouw leven.

Je zou Gaia kunnen bedanken als je elke nacht gaat rusten: Tegen alles in voorziet zij jou van alles wat jou in leven houdt en regelt het weer als jij het verstoort. Zij voedt jou, geeft je lucht om te ademen en gaat door met het werken in de cirkel van goddelijkheid met het zonnesysteem op manieren waarvan jij zult ontkennen dat zij bestaan. Zij beschermt jou tegen anderen waarvan jij zelfs niet weet dat zij er zijn en kent de naam van elk mens op de planeet. Zij herbergt de Akashakroniek veilig en puur en heeft engelenkwaliteit in zich. Jouw verantwoordelijkheid ten opzichte van de Aarde? Ervan te houden!

Verantwoordelijkheid met betrekking tot God.

Als laatste, “Kryon, wat is mijn verantwoordelijkheid ten opzichte van God?” Wij zijn blij om de heldendaad jij dat al doet! Begrijp je dat? Gewoon door hier te zijn op de planeet accepteer je en doe je mee aan de verantwoordelijkheid. Jij bent bezig met een moeilijke reis en je bent dapper.

Wat als iemand nu tegen je zei: “Mens, wij gaan de helft van jouw hersenen weghalen. Als wij ermee klaar zijn zul je niet weten waar je bent en wie je bent. Dan gaan je ergens plaatsen waar je totaal onbekend mee bent en wij gaan je handen en voeten afhakken en moet jij alleen maar je best doen.” Je zou zeggen: “Waarom zou ik zoiets toestaan?” Het lijkt veel op de situatie als je naar de planeet komt, prachtig mens – glorieus schepsel dat je bent. Dit is de situatie die jij voor jezelf hebt geschapen. Jij bent een engelwezen dat een deel van God is en naar de Aarde strompelt, wereldvreemd – een reis met een doel, met een reden die jou ontgaat terwijl je op de Aarde loopt en alles ter discussie stelt en probeert je best te doen om er doorheen te gaan. Je stond het niet alleen toe, je plande het zelf!

Toen je zo lang geleden tegen de wind der geboorte aanleunde vroegen wij jou of je ervoor klaar was om te gaan. Wij waren erbij. “Meen je het” vroegen wij. Dan herinnerden wij jou: Als je naar de Aarde gaat heb je geen idee wie je bent. Je zult denken dat je maar een leven hebt. Een keer! Je zult denken dat je nergens controle over hebt. Misschien kun je al het goede zelf ontdekken, misschien niet. Dat is de test. De krachten die je als engel hebt zullen er niet zijn en toch heb je intuïtie voor deze dingen en je zult daardoor gefrustreerd zijn.

Wij gingen door om je eraan te herinneren dat je het je allemaal zou herinneren in de eerste jaren na je geboorte maar dat je dan nog geen taal zou hebben, zodat je mummelt en brabbelt en met je armen zwaait en probeert je ouders te vertellen waar je bent geweest, wie je bent en wie zij zijn. Als je drie bent zul je veel ervan zijn vergeten – tenminste, als je geen indigo kind bent. (gelach) Het indigo kind herinnert zich net genoeg om een oud systeem niet op het zijne te laten aansluiten. (Kryon-glimlach)

Zo zijn alle verantwoordelijkheden compleet. Jij bent op de juiste plaats in de juiste tijd, geliefde. Lezer, luister hiernaar: Ik weet wie jij bent terwijl jij deze pagina leest. Er is hier geen mysterie. Er is geen eigenaardigheid en er zijn geen vreemde dingen. Het is de liefde van God die jou nu bezoekt. Het is de liefde van God die jou vraagt: “Kun jij je dat herinneren?”

Ga anders weg dan je gekomen bent. Het is geen toeval dat je hier vanavond kwam, geen toeval dat je deze woorden leest. Het is allemaal deel van wat jij plande toen je zei: “Het is goed, laat mij de waarheid in mijn leven vinden. Laat mij meer weten over de liefde van familie en hoe ik meer kan scheppen van wie ik werkelijk ben terwijl ik hier ben.” En dat heb je gedaan.

En zo is het.

Kryon