Kryon Magical Mystery Tour, Engeland. 3 / De Heilige Graal

Live Kryon Channeling:
Kryon Magical Mystery Tour, Engeland. 3

De Heilige Graal

15 mei 2018 /Lee Carroll
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Gegroet, lieve mensen, IK BEN Kryon van de magnetische dienst.

Voor degenen die later luisteren en lezen, wij zijn hier in de abdij van Glastonbury in het gebied waar zoveel mystiek is. Al 29 jaar, lieve mensen breng ik jullie boodschappen die vol zijn van liefde en compassie en soms herschrijven wij de geschiedenis. Alleen maar om waarheid te brengen aan de gemiddelde mens die wil luisteren en zodat jullie weten dat jullie er helemaal bij horen. Hier is het een plaats die er volledig bij hoort voor degenen die hier rondlopen.

Wij zijn begonnen met een serie met als eerste De Reis van de Held en die omvatte ook de vele Arthurs die claimden dat zij de enige waren en degenen om hen heen die zeiden dat zij de enigen waren. Zij gaven hoop aan de mens die voelt dat er ook mystiek in deze reis zit en ook in alle verhalen die ik jullie heb verteld dat er een geleidend licht is en jullie het on-ontdekbare ontdekken. Dit is het zaad hiervan. Julie zitten op een plaats waar legenden kruisen met geschiedenis en mystiek. Zij hebben allemaal verhalen en heel veel ervan zijn waar. Wat jullie dan doen is de waarheid scheiden van onwaarheid en van hetgeen er is versterkt als zijnde de waarheid of opgeklopt is voor plezier. Een heldenreis, lieve mensen is er een die altijd op welwillende manieren verandert. De helden liepen hier rond en deden wat zij deden en zij werden legenden omdat zij grotere veroveringen moesten maken, meer dingen moesten vinden en oplossingen moesten vinden voor het onmogelijke.

Ik heb jullie ook al verteld over dat wat sommigen van jullie leylijnen noemen en wat jullie ook de Lijnen van Gaia noemden en over hetgeen wij het Kristallijnen Raster zelf noemen…het is hier overal een Piek. Aldus is dit een plaats met een grootse energie die veel mensen kunnen voelen. Als hier niets zou zijn gebeurd, zal ik jullie vertellen dat er nog steeds tot op de dag van vandaag bijeenkomsten zouden zijn geweest. Men zou heroïsche en vredige dingen voelen met de handen omhoog uit waardering voor Gaia. Er gebeurde hier zoveel….ik wil jullie hier een van deze dingen vertellen. Jullie zouden kunnen denken: “Wat is de allesbepalende legende hier? Wat is de meest geheiligde en waardevolle zoektocht hier? Wat is het waar iedereen die hier komt notie van neemt en over spreekt? Dat is de Heilige Graal. Laat deze boodschap het verhaal van de Heilige Graal zijn. Laat mij jullie over de legende vertellen. Er is hier waarheid die achter de waarheid ligt. Niet alles ervan wordt vandaag onthuld, maar veel ervan wordt gevoeld. Wat voor waardevols is hier gebeurd? Het ding waar jullie nu in zitten, de Abdij, heeft te maken met Jozef.

Jozef was de oom van Jezus en hij was dus familie, Ik zal jullie straks vertellen wat hij hier kwam doen. Hij was dus familie. De legende en het mystieke vertellen dat Jozef hier kwam vanuit Palestina….niet lang nadat zijn neef op het hout was. De legende vertelt dat hij de kelk van Christus met zich meenam, de Graal zelf, degene die gebruikt is bij het laatste avondmaal. Maar dit is niet alles. De legende vertelt dat er druppels bloed in deze kelk zaten van de gewonde zij van zijn neef op het hout en alle mannen en bronnen komen vanuit deze legende. Waar is deze kelk? Was het bloed magisch? Wat hier gebeurde veranderde bijna elke generatie. Maar er zit waarheid in de waarheid. Ik neem jullie mee naar een plaats die velen van jullie niet willen bezoeken. Ik neem jullie mee naar een plek in Jeruzalem. In de opkamer werd er een laatste maal gegeten en dit is het begin van de legende van de kelk van Christus, de Heilige Graal. Het is versterkt door het belang dat hij vandaag heeft. Het was toentertijd niet eens bekend. Daar willen wij over spreken. Jullie kunnen je Jezus voorstellen die zijn apostelen vaarwel zei. Het is voor jullie belangrijk om te weten dat zij dit niet begrepen. Dit deden zij niet. Jezus wel! Op zijn eigen manier nam hij afscheid. Hij gaf hen teken na teken dat dit de laatste keer zou zijn. Zij zagen het maar zij begrepen het niet. Om te denken dat er een einde aan zou komen na alle wonderen, de Liefde, de compassie, zij hadden alleen maar het begin gezien van iets heel speciaals, en hier was de Meester van Liefde die in tranen afscheid nam. Maria Magdalena stond aan zijn zijde, lieve mensen, dat is geen mythe en hij zei allen vaarwel. Zelfs nadat de verrader was vertrokken begrepen zij niet dat dit de laatste maaltijd zou zijn. De maaltijd was de overdrachten dit correspondeert met het opgeheven brood en de uittocht uit Egypte. Alle Joden, of zij nu gelovig zijn of niet, eren het vertrek en de exodus, en dit wordt door iedereen gevierd, en dit correspondeerde daarmee. Voor de meesten was het gewoon weer een maaltijd. Wat vertelde de meester? Waar sprak hij over? Waarom was hij cryptisch? Waarom huilde hij? Hij nam afscheid.

Er was geen wegwijzer die zei: Laatste Avondmaal! Er was bij geen van hen notie van de diepgang van de komende paar dagen. Hij deed zijn best om vaarwel te zeggen aan degenen die hem volgden op zijn reis tot nu toe., tot de dag van droefenis. Zij snapten het niet. Alle geschiedenis wijst ernaar dat zij in het duister tastten tot dat moment. Ik wil dat jullie weten wie daarbij ontbrak….Jozef. Hij was niet bij het laatste avondmaal, hij was daar niet. Het was dus moeilijk voor Jozef om de kelk te verkrijgen, nietwaar? Misschien vond hij hem later tussen de vuile afwas? Er was ook geen enkele reden voor omdat men niets wist van wat er zou gaan gebeuren. Waarom zou hij de beker in een tas stoppen? Er was niemand die dit deed en Jozef was daar zelfs niet eens. Dit is het eerste mysterie. De rest is geschiedenis en ik heb daar eerder met jullie over gesproken. De man op het hout, na alle lijden, ging door de straten en later was het tijd om hem van het hout af te halen. Hier is iets dat niemand jullie ooit heeft verteld. Dit is channeling en dus zijn jullie vrij om het er wel of niet mee eens te zijn en te denken dat het geen geschiedenis is en dus niet waar kan zijn. Maar alle plaatjes van de Meester van Liefde op het kruis zijn niet correct. Er is geen enkele aanleiding om aan te nemen dat hij twee spijkers aan elke hand had. Zij zouden er door het gewicht van het lichaam direct uitgetrokken zijn en dus bonden de Romeinen hem vast aan het hout en dat hield hem goed vast aan het hout en de nagels waren er alleen maar voor de pijn, als onderdeel van het lijden. Zij deden dit niet bij de anderen maar bij hem deden zij dit wel. Hij hing daar tot zonsondergang. Ik heb al eerder gezegd dat de regels omtrent kruisiging in Jeruzalem in de boeken stonden, zelfs vandaag nog. Zij zeggen dat er na zonsondergang niet gekruisigd mocht worden.

Wie was daar tegen zondondergang om het lichaam mee te nemen? Een familielid…..Jozef. Is het niet interessant dat de volgers, de apostelen, er niet waren? Maria wel, maar Jozef was het bestemde familielid, de oom.

Hebben jullie je ooit afgevraagd, lieve mensen, waarom de anderen er niet waren. Als zij er wel waren geweest hadden zij gearresteerd kunnen worden. Zij bewaarden afstand, maar de oom had toestemming omdat hij familie was. Toen zonsondergang kwam was hij degene die het lichaam nam en meenam naar het graf.

Dit is het verhaal van Jozef die deze kerk bouwde de jullie zien en voelen door de overblijfselen van wat hij bouwde.

Sommigen hebben gevraagd: “Vertel ons over dit gebied, dit gebied van Glastonbury. Is het mogelijk dat Jezus hier was?” Lieve mensen, hij was hier drie keer. Hij werkte graag samen met zijn oom die handelaar was tussen Engeland en dat wat Palestina was. Jezus kwam hier dus en kende de omgeving, en dit geldt ook voor Jozef. Zoals het verhaal gaat kwam hij hier ook na de kruisiging en dit is de plaats waar hij zijn kerk bouwde. Hier is een ander deel van de puzzel: Hij kwam niet alleen en wie hij met zich meenam dient de geschiedenis niet….nog niet. Maar jullie wordt nog steeds diepgaand verteld dat hij de Heilige Graal met zich meenam. Er was het beeld van een rouwende oom en een deel van het kruis dat zich schijnbaar elk moment kan vertonen. En jullie werden en worden geacht om te geloven dat hij de kelk bij zich had. Een kelk die niet van goud was; hij was waarschijnlijk van tin gemaakt, net als alle andere bekers die er op de een of andere manier in de kamer van het Laatste Avondmaal waren. Hij vond dus de juiste beker en nam die met zich mee. In zijn verdriet nam hij de beker, nam die mee en bewaarde daarin een deeltje van het bloed van Jezus!!! Dan stopte hij die in zijn tas, en toen dit allemaal was gedaan nam hij hem mee hier naartoe en begroef het…. Lieve mensen, er is geen Heilige Graal; niet fysiek. Niet fysiek!! Jozef wist iets. Als jullie in de kerk zouden zijn, de eerste, die hij bouwde, als jullie daar zouden kunnen zijn, was er geen enkele verwijzing naar een dode neef. Geen enkele! Het was een vreugdevolle kerk. Hij was vol liefde en erg in tegenstelling tot alles wat ik hiervoor vertelde.

Als jullie tegenstrijdigheid willen, kijk dan naar de rollen die gevonden zijn in Nag Hammadi in Egypte. De discussie tussen Johannes en Thomas over waar de dood werkelijk over ging. Er was geen overeenstemming, zelfs toen, en over wat er werkelijk gebeurde! Johannes won dit dispuut, tussen twee haakjes. Thomas zei: “het ging allemaal over de leringen van de meester. Hij liet ons zien wie wij kunnen zijn, wat wij kunnen zijn. Hij vertelde ons dat wij vreugde konden hebben door een verbinding met de Bron van Liefde!” Johannes zei: “Nee, het gaat om de dood!” Maar Jozef bouwde de eerste kerk, de Kerk van het Licht, de Kerk van Vreugde en geen enkele afbeelding van zijn stervende neef……nergens! Zie je:

DE HEILIGE GRAAL IS DE HERINNERING AAN JEZUS!

Het is de reis van de held en als jullie die vinden, vinden jullie jezelf.

Dan hebben jullie de vreugde binnenin gevonden en dan hebben jullie het doel gevonden waarvoor deze kerk op deze plaats is gebouwd door zijn oom, die WIST!

Wat dit later is geworden, met pausen en koningen, is geschiedenis. Maar wat het toen was zit verpakt in de energie van deze plaats, deze Piek. De Heilige Graal is aanwezig in ieder mens, jullie hoeven geen christen te zijn om dit te begrijpen, om te begrijpen dat het laatste avondmaal een afscheid was van een man en zijn volgelingen, om te voelen wat het Licht van de Schepper op deze plaats is. Als jullie door alle marketingproducten enzovoort heen kijken zien jullie dat de Heilige Graal hier is en genieten jullie hiervan omdat het de diepgang is van het Licht op de planeet.

Deze man veranderde het kalendersysteem; honderden jaren later. De feitelijke stichters van de planeet veranderden om zijn leven te weerspiegelen.

Lieve mensen, dit is de Heilige Graal. Dit is de invloed. Maar de definitie van de Heilige Graal is dat het iets is waarnaar gezocht wordt met verlangen. Zo veel mensen hebben dit gevonden. Oude zielen, zo veel van jullie hebben dit gevonden en zo velen zijn nog steeds aan het zoeken. Niet de fysieke kelk die rondtolt tussen de vuile vaat. (Kryon lacht) maar het belang van het samenzijn met de man die overging, die afscheid nam van zijn volgelingen en ergens doorheen ging. Hij vraagt jullie niet om hetzelfde te doen maar wijst jullie op het Licht van dit alles en op de schoonheid van de boodschap van de Meester van Liefde. Op een dag zal deze geschiedenis feitelijk gezien worden….en meer!

Maar voor nu vraag ik jullie om dit te voelen en te begrijpen en vele dingen te ont-mystificeren die dan praktisch voor jullie zullen zijn zodat jullie kunnen meedoen in dezelfde zoektocht, dezelfde heldenreis en dezelfde oplossingen die zo velen hebben.

Dank Jozef voor alles wat hij heeft gedaan als de oom van Jezus en voor wat hij hier poogde te doen: het bouwen van een kerk om de Liefde te eren.

Dank je wel, Jozef!

En zo is het.

Kryon