Kryon Magical Mystery Tour, Engeland. 4 / Het bouwen van een steencirkel

Live Kryon Channeling:
Kryon Magical Mystery Tour, Engeland. 4

Het bouwen van een steencirkel

15 mei 2018 /Lee Carroll
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Gegroet, lieve mensen, IK BEN Kryon van de magnetische dienst.

Alweer zijn wij in de openlucht bijeen op een publiek terrein. De steencirkel van Avebury in Engeland is de grootste steencirkel die tot nu toe in op de planeet is ontdekt. Hij is zoveel mogelijk hersteld en hij is uniek en speciaal. Duizenden en duizenden jaren oud is dit een curiositeit en er zijn vele legenden en theorieën mee verbonden.

Ik zal jullie enkele dingen geven om over na te denken. Lieve mensen, het is niet aan mij om te herschrijven wat jullie geloven maar om het potentieel te verhogen van wat er geweest zou kunnen zijn. Toch kan wat ik vertel in strijd zijn met wat sommigen hebben onderzocht en al lang geloven. Ik geef jullie deze dingen dus om over na te denken en niet als iets dat pertinent zo is, maar ik vertel jullie hoe het was. (Kryon lacht).

Laat mij op deze manier beginnen… Afhankelijk van degenen waarmee je spreekt en hun vooroordelen, waren degenen die deze steencirkel bouwden heidenen of elegant. Ik heb jullie in het verleden zoveel informatie gegeven over de elegantie van jullie voorouders en hoe slim zij waren. Er is een tendens, zelfs onder geologen en wetenschappers, om terug te gaan in de geschiedenis en het vooroordeel is dit: Hoe verder jullie teruggaan…hoe dommer de mens en jullie zien dit constant in het idee over hoe jullie je hebben ontwikkeld. Maar lieve mensen, de waarheid is dat jullie vierduizend, vijfduizend jaar geleden, naar jezelf kijken. Jullie kijken naar de menselijke natuur, het zijn JULLIE die kijken naar JULLIE; misschien met een beetje minder technologie, kennis en ervaring op de planeet. Zo is dit dus een viering van deze cirkel, lieve mensen…..hoe hij is gebouwd, waarom hij is gebouwd. Een viering en een eerbetoon aan de voorouders die hier waren.

Laten wij beginnen – de bladzijde omslaan, zoals mijn partner zegt – en ik zal jullie een verhaal vertellen over een andere plaats waar ik was en die Tiwanaku heet. In Bolivia is dit een vierduizend jaar oude afgraving, zoals zij zeggen, en zij ontdekken langzamerhand wat de Ouden deden. Deze Ouden, vier tot vijfduizend jaar geleden, worden ook als heidenen gezien en zij worden ook als niet zo heel slim gezien. Zij groeven in lagen en zij ontdekten iets. Ik legde uit wat er gebeurde in een channeling die veel weg had van deze. Terwijl zij in de modder zaten, met officiële begeleiding van de regering, waren zij niet blij met wat zij vonden omdat het alles ondersteboven zette wat zij geloofden. Het leek erop dat zij hadden gegraven en iets hadden ontdekt. Dingen die zij niet kenden. Dingen die veel ouder waren dan de dingen die zij kenden. Sommige artefacten kwamen van over de oceaan. Zij lagen gewoonweg niet op de juiste plaats. Het stopte het graven compleet en zij moesten gaan her-bepalen wie daar leefden. Hoe dit ooit mogelijk was. Het was echt een schok om te weten dat er mensen leefden die zij In Bolivia totaal niet kenden en alles wat zij geloofden schudde op hun grondvesten. In Tiwanaku. Ik gaf hen toen het antwoord, en zij geloofden het niet.

Deze mensen waren elegant. Zij hadden gewoon diep genoeg gegraven om op hun museum te stuiten. Zij hadden een museum, lieve mensen, zoals jullie museums hebben, en zij hadden dingen die zij verzameld hadden van mensen die van overzee kwamen, zij dreven handel met plaatsen die bij ons niet bekend waren en zij verzamelden van alles in een kamer die bezichtigd kon worden door degenen die daar toen leefden. Hoe elegant is dit! Maar de wetenschappers hadden een probleem. Zij zijn enkelvoudig en lineair en als zij iets in de grond vonden behoorde dit toe aan degenen die daar leefden in plaats van eraan te denken dat degenen die daar woonden elegant genoeg waren om een museum te bouwen om dingen op te slaan van overzee of van hun eigen voorouders.

Dit roept de vraag op wat de vooroordelen zijn van wat jullie geloven dat er echt gebeurde in Oude tijden, en hoe verder men gaat hoe minder om mee te werken. Zelfs hier is het alleen maar een aanwijzing naar de topografie die hier echt was – alleen met een uitzondering – het was plat. Ik ga het hier zo over hebben. Jullie geven vooroordeel een belangrijke plaats in jullie begrip. Het vooroordeel van jullie cultuur, als jullie teruggaan, is het zo dat er veel moet zijn gebeurd dat jullie op jezelf betrekken en wat jullie belangrijk vinden…..niet op wat de Ouden misschien belangrijk vonden. Misschien gebeurde er wel wat ik jullie nu ga vertellen. Misschien, als jullie 20.000 jaar na nu, na jullie ascensie zijn….wie weet wat jullie dan gaan doen? laten wij zeggen dat sommigen de planeet bezochten en weer terug kwamen en dingen vinden en dan nemen zij een beslissing op grond van hun vooroordelen. Er is een gedachte in sommige hoge culturen dat het eerste dat jullie vinden in een stad hetgeen het meest wordt gewaardeerd en geëerd. Daarom zullen zij de grote god van Eiffel vinden (in Parijs) (publiek lacht) en erover nadenken en dit de God vinden die in deze omgeving wordt aanbeden. Zij zouden een stadion kunnen ontdekken, een stadion, en zich de vraag stellen: “Wat doen zij daar?” en wat zij bedenken is maar een ding: Zij hebben dit prachtige stadion voor maar een ding gebouwd: eerbetoon. Zij hebben een vooroordeel gebaseerd op hun eigen zienswijze en bedenken niet dat er elegantie aanwezig is. Zij kunnen er zelfs met hun eigen zienswijze naar kijken en zeggen: “Wel, er zitten vele mensen rondom het veld. Wat gebeurde er op het veld? Wij weten het niet precies, maar wat wij wel weten is dat degenen die het dichtst bij het veld zitten, heidenen zijn en geen geld hebben. Want hoogte is alles en degenen die heel hoog zaten hebben waarschijnlijk heel veel geld betaald omdat zij een hoge positie hebben. Zien jullie het vooroordeel…..compleet tegenstrijdig met jullie en wat er werkelijk gebeurde.

Ik gaf jullie deze dingen alleen om over deze plaats hier te praten.

Nummer een: het vooroordeel.

Jullie zijn hier op deze plaats en nemen aan dat alle dingen hier in een maand tijd gebeurden en begrijpen niet dat nadat dit werd gebouwd en er generaties voorbij gingen, dit steeds werd gebruikt, het werd vervolmaakt en dus ook een beetje veranderd. Afhankelijk van het geloof in die tijd werd deze speciale plaats veranderd.

Dus is de manier waarop jullie dit nu voelen niet direct de manier die de bouwers voor ogen hadden. Laat mij jullie ergens een aanwijzing over geven: Dit is Engeland en er is hier een zeer, zeer oud meetsysteem dat sommige gemeenschappen, inclusief degene waar mij partner in woont, zich niet aan vastklampen, en dit is helemaal gebaseerd op het getal twaalf. (Niet het metrieke stelsel maar het 12-stelsel) Hoeveel inches in een foot? Hoeveel feet in een yard? Hoe zit het met de 16’s en de 32-en, gewichten en vloeistoffen die allen gebaseerd zij op het getal 12! Dit komt direct van hier, lieve mensen! Lang nadat jullie hebben besloten om dit te veranderen naar 10 hielden jullie je voor sommige dingen nog steeds vast aan 12. Deze hele omgeving is gebouwd op basis van 12. Sommige van de stenen zijn niet meer iher en degenen die hen hebben weggenomen waren degenen die hen bouwden toen zij dingen veranderden en zijn dus geen 144 stenen meer. Toen bepaalde dingen kosmisch correct waren werden zij misschien sacraal verkeerd en werden er dingen verwijderd, net zoals in Egypte en hebben jullie dus niet het volledige verhaal maar alleen het laatste verhaal, maar het hele verhaal, en zelfs het laatste verhaal, is geweldig. Hier!

Waar zal ik nu naartoe gaan? (Kryon lacht) Dit kan veel mensen gaan beledigen die hun leven eraan besteedden om dit te bestuderen. Degenen die dit bouwden waren heel slim en zeer elegant. Als jullie een steencirkel zien, is wat de cirkel een steencirkel maakt: de sloot, en er is normaal gesproken een sloot om de cirkel heen. Hier is het klassiek….ik wil dat jullie eens goed kijken hoe dicht de stenen bij de sloot staan. Het moet allemaal volkomen plat zijn. Jullie zien vandaag helemaal geen plat, maar dit komt vanwege hetgeen hier eeuw na eeuw na eeuw is gebeurd in een dorp dat hier was, of in de dorpen die hier waren en in de tussentijd die verstreek zijn zij verloren gegaan en weer opgebouwd en weer verloren gegaan en weer ontdekt….maar het was plat….zo plat als het maar kan zijn…..het moest vlak zijn. Ik zal jullie nu vertellen waarom. Deze sloot was van kritiek belang voor het verplaatsen van de stenen en de oever erom heen was heel hoog en die kwam later en ik zal jullie vertellen waarom: om twee redenen: ik wil dat dit logisch voor jullie klinkt zodat jullie nu begrijpen wat er is ontdekt bij de Egyptenaren, op het Paaseiland waar men de stenen verplaatste zodat zij elegant waren, praktisch en zeer menselijk.

Het eerste dat zij hier bouwden was wat jullie de sloot noemen en die moest diep zijn. Het moest een sloot zijn die intact zou blijven door de bodem van rotsen die water kunnen doorlaten voor de jaren die ervoor nodig waren om de stenen hier te verplaatsen naar de verhoogde wegen langs de kanalen. Zoek naar verhoogde wegen waarvan jullie nu denken dat het wegen zijn maar die kanalen waren. Lieve mensen, zij dreven de stenen hier naartoe en daarna slim via de cirkelgracht werden de stenen draaiend in een soort lift op hun plaats getild. Daarom moest die plek zo dicht bij de cirkelgracht liggen.

Zij hadden geen problemen met water, lieve mensen, het was overal en dit is nog zo, maar onder de grond, zoals jullie van de gidsen hebben gehoord. Klinkt dit jullie logisch in de oren? Zij hadden de cirkel en dreven de stenen en liftten hen op dezelfde manier op zoals sommigen onlangs hebben ontdekt want ook zij hadden toen veel meer water dan daar vandaag is. Zij dreven hen er naartoe. Nogmaals: kijk naar verhoogde wegen over lange afstand die in staat waren om dit te ondersteunen; een systeem waarmee zelfs stenen van honderdduizend ton werden verplaatst door het gebruik van water, door het kanaal en door de sloot. Het water en de sloot bleven en zij werden gebruikt om de menigte toeschouwers naar de ceremonie op afstand te houden. Jullie zouden kunnen zeggen: “Wacht even…..welke menigte?” Degenen die op de hoge oevers zaten om de hele cirkel heen als in een stadion. Dit is een stadion. Wat gebeurde hier? Het antwoord is: alles! Herinneren jullie je de boodschap die ik in Whitehorse bracht? Wat was hierbij de focus? Bij alle steencirkels? Leven, Dood, Voorouders en Gaia!

Op deze plek waren er festivals voor iedereen. Er waren festivals voor de tijd van vruchtbaarheid, er waren festivals om de nachtelijke hemel te eren, er waren festivals die in het donker werden gehouden en er was alleen vuur….het was prachtig en er kwamen tienduizenden mensen op af. Het was zo groot dat er oude dorpen omheen waren voor verblijf en overnachting, maar hiervoor was een stad nodig. Begint het nu logisch te worden? Was hier kosmische energie? Natuurlijk! Alleen al door wat jullie het kosmisch raster noemen en door de invloed van de lijnen, de leylijnen. Dit was hier, meer dan zij ooit zouden denken was hier aanwezig en ook iets dat mij in de problemen zal brengen. Sommigen denken aan deze mensen als mensen uit de oudheid, uit het stenen tijdperk, maar zij waren mensen zoals jullie en zij maakten zich alleen druk om deze vier dingen en nu ga ik jullie iets vertellen dat jullie dienen te weten. Ja, zij hielden hier spelen (Kryon lacht) en sommige van de binnenste stenen waren merktekens voor de spelen. Is dit te ver gezocht? Mensen zoals jullie….jullie zijn niet de enigen die de Schepper eren op de manier waarop jullie dit doen.

Ook zij hadden ceremonies die geboorte en dood eerden. Deze mensen waren echt geïnteresseerd in de wijsheid van hun voorouders en jullie kunnen dit aan elke steen zien – zorgvuldig geplaatst. Het was pas later dat er kalenders kwamen en dingen die jullie nu hebben met vuursteentjes. Het waren er gewoonlijk 144. Is dit teveel voor jullie? Zij leken genoeg op jullie voor wat de vreugde van het leven betreft en toeschouwers die naar deze prachtige, prachtige ceremonies keken. Zij dansten hier en zongen en bewogen zich in het midden van deze cirkels waar de rotsen in volle kleuren waren. Dit was hun vertier, hun ceremonie en hun spirituele basis. Lieve mensen, veel van deze stenen waren hemelse spiegels van de lucht en de maat was in overeenstemming met de helderheid van een ster. Hoeveel archeologen hebben zich gebogen over de sterren als zij op deze plek waren, zoals dit toen gebeurde…..niet nu! Omdat de schommeling van de Aarde verandert en de stand van de sterren ook lichtjes. Jaar na jaar. Er zijn veel mensen die een sterrenmap vergelijken met de plaatsen en zeggen: “Dit is waar de tempels zijn, dit is waar de stenen zijn,” omdat dit alles was waarnaar zij hoefden te kijken. Gaia werd geëerd. De tijden van het jaar, verschillende ceremonies, kou en warmte, regen en het was modderig omdat hier veel water was.

Lieve mensen, dit is de waarheid van de cirkel: dat er zoveel meer elegantie en gezond verstand was dan velen aan hen zouden toeschrijven. Misschien zal er een tijd komen waarin jullie niet de grote Eiffel-God zien en gaan bespeuren dat zij heel veel op jullie leken, en op wat jullie hier nu doen. Nogmaals zeg ik: “Waar was de religie?”

Ik ga hiermee stoppen: laten wij zeggen dat jullie een magische tijdmachine hebben. Laten wij zeggen dat jullie een ronde tafel hebben die past bij de omgeving. En dat daar de mensen die dit hebben gebouwd een de ene kant zitten en de wetenschappers uit jullie tijd aan de andere kant en op de een of andere manier kunnen jullie door een scherm, met elkaar praten. En op de een of andere manier konden zij visualisaties zien van wat zij hadden gedaan, hoe hun leven was en wat zij geloofden. Toen zij klaar waren wilden degenen uit 2018 hen alles vertellen over de profeten, de Ene God, de Schepper en de Ouden vertelden over wat zij geloofden en over hun ceremonies. Toen stopte het scherm en gingen zij allen weer terug naar waar zij thuishoorden en zij spraken met elkaar over wat er was gebeurd.

Ik zal jullie vertellen wat degenen van hier zouden zeggen: zij zouden samenkomen en huilen om de toekomst. Zij zouden zeggen: “Op welk moment zijn de mensen begonnen om mensen te aanbidden in plaats van de Creatieve Bron van de Aarde?” Zij zeiden: “Als dit de toekomst van onze planeet is, hoeft het voor ons niet, omdat wij weten wat wij weten en de hemel het ons vertelt, en het weer het ons vertelt en de dieren het ons vertellen. God/de Schepper heeft een systeem dat prachtig is en dit geldt voor de hele Aarde. Wij aanbidden geen mensen!”

In de toekomst – op enig moment, op de een of andere manier, is dit wat er gaat gebeurden en zal men gaan zeggen: “Dank je wel, prachtige Schepper, dat wij hier mogen leven!”

Denk na over deze dingen en de vooroordelen en het geloof dat jullie niet kunnen leggen op al deze mensen uit alle tijden die feitelijk misschien meer wisten dan jullie vandaag de dag doen.

En zo is het.

Kryon