Kryon: Meesters worden.

Kryon: Meesters worden.

Doorgegeven via Lee Carroll / 11 maart 2006
Vertaald uit het Engels door Henk Steur.

 Gegroet, geliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst. 

Alweer vindt deze samensmelting plaats, nietwaar, tussen de mens en het Hoger Zelf. Het proces wat jullie ‘samensmelten met familie’ zouden noemen.

Ik nodig jullie uit om de energie te voelen van een legioen van wat jullie engelenwezens noemen die deze plaats vullen. Zij zullen bij jullie zitten op een manier die jullie laat weten dat deze ervaring echt is. Door intentie werd deze situatie door ieder van jullie uitgenodigd om nu in jullie realiteit te komen.

De oneindig velen kunnen op jullie schoot zitten en jullie omgeven en omhelzen, je hoofd en nek vasthouden en toch kan de persoon naast je die geen intentie heeft, niets voelen. Hier is een inter-dimensionaal attribuut: je kunt samen met ons in dit stadion zitten of je kunt alleen zitten, en dat is jullie vrije keuze.

Daarom zou je kunnen zeggen dat jullie intentie de schepper van jullie realiteit is want veel zal er vanavond mee samengaan, terwijl anderen statisch blijven.

Er zijn er op dit moment veel die hier voorbereid naartoe zijn gekomen. Willen jullie niet graag naar het volgende niveau? Willen jullie niet meer weten over de goddelijke meester in jullie? Willen jullie niet weten wie jullie waren, wie jullie zijn en wie jullie zullen zijn als jullie klaar zijn met deze uitdrukking van mens-zijn? Al die informatie is beschikbaar. Wisten jullie dat? Dit is een heerlijke plaats die mateloos heerlijk is.

Mijn partner heeft plezier en maakt een grap. Hij spreekt tegen het vloerkleed. Hij praat tegen het plafond. Hij spreekt tegen de elementen hier. Wel, wij zeggen jullie dat de elementen hier nu tegen jullie spreken. Alle dingen waarvan jullie denken dat zij statisch en zonder levenskracht zijn, zijn een deel van een groter plaatje. Het kan jullie schokken en verrassen te weten dat zij er allemaal zijn om jullie te steunen.

De bomen die zorgden voor de delen van het houtwerk hier hebben nog steeds hun inter-dimensionale levenskracht. De kunstvezels – zelfs de stukken die jullie levenloos metaal noemen – hebben levenskracht.

De lucht die jullie inademen heeft inter-dimensionaal leven in zich en zij allen kennen de meester die in jullie zit.

Velen van jullie willen bewijs hiervan, nietwaar? Is het te vreemd om in jullie 3D-realiteit te denken dat ‘dingen’ een bewustzijn kunnen hebben? Wat denken jullie van bewijs dat uit een onderscheidingsmachine van binnenuit komt? Is jullie eigen bevestiging van bewustzijn en intuïtie voldoende bewijs, of moeten jullie daarvoor een autoriteit van buitenaf hebben? (Lee lacht)

Waarom vragen jullie het je Hoger Zelf niet? Het weet alles en elk van jullie heeft er een. Het is in feite een spiritueel deel van jullie, maar mensen houden ervan om het als een apart deel te zien. Dit helpt om het 3D te scheiden van het meerdimensionale, iets wat jullie altijd moeten doen om je gezond verstand in een 3D-zienswijze te houden.

Op dit moment is deze zaal een veilige plaats – een uitermate veilige plaats. Jullie kunnen geluidloos spreken met jullie gidsen en hen de vragen stellen die je hen altijd al wilde stellen. Velen van jullie zullen inter-dimensionale antwoorden krijgen. Nee, niet noodzakelijkerwijs de 3D-antwoorden die jullie zouden verwachten.

In plaats daarvan worden jullie soms omhelsd en aangeraakt. Maar ik zeg jullie dat als jullie erin toestemmen je een heen en weer conversatie door de sluier heen kunt hebben, en dat is nog maar het begin.

Lezer, begrijp jij dit? Dit is ook voor jou een veilige plaats……terwijl jouw ogen op deze pagina gericht zijn. Wen eraan want als je dit leest weten wij wat er gebeurt en zien wij jou zoals jij dat doet. Denk jij dat je gewoon iets uit het verleden leest? Denk nog eens. Deze woorden en de energie ervan zullen een eeuwigheid blijven bestaan als jullie woorden willen dat het zo zal zijn.

Vanavond zullen enkelen van jullie mij iets vragen en met iets anders de deur uitgaan. Geloven jullie in goddelijke intuïtie? Het is een systeem van begeleiden dat jullie zal helpen te weten hoe snel je moet gaan en welke weg je in moet slaan. Het zal niet bij boorbaat gebeuren en jullie zullen niet de antwoorden hebben als jullie vertrekken. Het zal gebeuren op de momenten waarop je er het minst aan denkt, op het moment dat je er het meeste behoefte aan hebt.

Mensen houden daar niet van, maar is het NU daarvan. Zij hebben liever informatie vooraf zodat zij die in hun zak kunnen steken. En gebruiken als zij de nodig hebben. Denk er dus zo aan: Wij geven jullie een pakket dat inter-dimensionaal is. Jullie zullen met meer naar buiten gaan dan toen jullie kwamen. De lezer ook! Maar er zal geen specifiek antwoord komen voordat jullie dat het hardst nodig hebben.

Inderdaad is het een zak met een waardevolle schat……maar jullie krijgen het niet te zien voordat je het nodig hebt. Er is hier een legioen engelenwezens en ja, zij zijn allemaal onzichtbaar.

Voordat wij met de boodschap beginnen, eerst de uitnodiging: Hoeveel van jullie die deze boodschap lezen en luisteren willen hier anders vertrekken dan zij binnenkwamen? Is dat niet waarvoor jullie zijn gekomen? Ik Ben Kryon. Ik Ben jullie zuster en ik ben aanwezig als jullie deze planeet verlaten en aankomen aan de andere kant van de sluier. Ik ben daar als jullie leunen tegen de wind der geboorte en worden geplaatst in het geboortekanaal. Daar zeg ik jullie gedag. Dat is wat ik doe. Jullie kennen mij heel goed omdat wij verwant zijn. Als jullie mijn woorden lezen en er iets in voelen dat jullie herkennen, komt dat omdat ik jullie broeder ben. Ik weet alles van jullie. Dat doen wij allemaal en wij hebben ontzag voor jullie, geen oordeel. Wij hebben ontzag voor jullie omdat dit allemaal wilden doen.

Visie op de oude meesters.

De meesters van deze planeet hadden allen iets gemeen. Hebben jullie dat al uitgezocht? Zij liepen over de planeet met goddelijkheid. Zij genazen mensen als zij hen aanraakten. Zij gingen van plaats naar plaats en hielden bijeenkomsten. Zij hadden de wonderen van het manifesteren van materie. Sommigen schiepen dingen vanuit het niets. Dat doen meesters. Sommigen doen dat nu nog op de planeet. Zij leven nu en zijn geen onderdeel van de geschiedenis en laten dezelfde soort wonderen zien. Alles wat in de energie van meesterschap zat, is nog steeds hier.

Wat kun je doen met de kennis van deze oude en tegenwoordige meesters, en hoe kijk je naar hen? Overdenk dit eens even. Alle meesters lijken een goddelijke component te hebben. De menselijke zienswijze is dat het gemanifesteerde goddelijkheid is – van God – wat dat woord voor jullie ook moge betekenen.

God heeft hen aangeraakt en dat stelde hen in staat om controle te hebben over materie, over ziekte en schijnbaar over het leven zelf. Wat denken jullie daarvan? Zij werden vereerd en de meesten van hen in het verleden werden gedood. Dat doen mensen als zij dingen niet begrijpen. Zij vereren het of zorgen dat zij het kwijtraken……of allebei. Zelfs in de nieuwe energie is dat een feit.

Dus vraag ik jullie om eens even te overpeinzen wat zij hadden – want dit overdenken heeft alle religies op de planeet geschapen! Mensen peinzen veel over hun profeten. Als zij geen profeten hebben om over te peinzen, doen zij dat wel over hun Goden – en het overdenken schept de doctrines en de doctrines scheppen de religies. Elk van de vele religies op de planeet werd geschapen door het peinzen over de meesters……wat zij zeiden en wat zij leerden.

Er is een aanname dat alle goddelijke dingen apart staan van mensen. Deze aanname lijkt logisch want hij volgt driedimensionaal denken. Het is logisch! Jullie weten hoe je het tastbare en het ontastbare moeten scheiden en de dingen die geweldig zijn, ongezien en onzichtbaar horen bij God. Wereldse en gewone dingen horen bij jullie mensen. Dat is een concept van oude energie, of jullie het weten of niet en het is een tijdgeest die op het punt staat om te verdwijnen. Wat als deze meesters die op de planeet liepen en grootse dingen deden, net als jullie waren?

“O nee” zouden jullie zeggen. “Nee, zij waren niet zoals wij.” Ja, dat waren zij wel. Hebben jullie ooit de term “Gemaakt naar zijn gelijkenis” gehoord? Zij waren net als jullie en jullie zijn net als zij. Het enige verschil is dat zij enkele bepaalde delen van hun menselijk inter-dimensionaal hadden geactiveerd, de goddelijke delen die hen voor jullie bovennatuurlijk maakten. En als jullie dat zagen, noemden jullie het “God.”

Hier is de waarheid. In de oude energie van jullie verleden, toen de meesters verschenen, schenen hun levens als vuurtorens in het donker. Iedereen zag het en iedereen vond het ongewoon en goddelijk. Er is nu een nieuwe energie waar ik wat meer over ga uitleggen en die in feite meesterschap bevordert. Het is een energie die feitelijk aanwezig was in het lichaam van degenen die jullie vereren.

Het is niet zo dat jullie de Aarde rondlopen als profeten, zoals de oude meesters dat deden. Nee, jullie zullen de Aarde rondlopen als jullie eigen profeet en alleen beantwoorden aan jullie eigen meesterschap als jullie in het licht wandelen en in de liefde van God – in staat om jezelf eerst te genezen – en in staat om van de ene plaats naar de andere te gaan zonder te worden beïnvloed door andere mensen of het drama van dat moment. In een nieuw energieperspectief is het een attribuut van goddelijke kracht waarover ik jullie heb verteld en in een oud energieperspectief is het wat de meesters jullie vertelden dat jullie zouden kunnen doen.

De waarheid is dus dat jullie net als zij zijn, maar jullie hebben niet de oneindige kennis van wat te doen om de gereedschapskist te activeren die zal beginnen om de inter-dimensionale lagen van jullie DNA te veranderen. Dit is gepast en het valt in de categorie van vrije keuze. Maar de eeuw van verlichting komt eraan en vervult een cirkel van energie die de ouden in hun kalenders zagen.

Zienswijze voor goed en kwaad.

Jullie hebben die vreemde zienswijze voor goed en kwaad en het is een vooroordeel in 3D en het houdt jullie gevangen in een concept van mythologie waarvan jullie voelen dat het echt is. Jullie denken dat de goede dingen bij God horen en de kwade dingen bij een andere entiteit die Satan heet. Op de een of andere manier zijn zij volgens jullie geloof beide bovennatuurlijk en zijn zij uit op iets wat jullie hebben, in een worsteling der eeuwen.

In het midden van deze donkere en lichte worsteling is er de partij van de mensheid en God en Satan zijn verwikkeld in een soort van worsteling om jullie ziel te verkrijgen. Vreemd genoeg als je naar het totaal van licht en donker kijkt, wordt de mens als waardeloos gezien, geboren in zonde en zal afgedankt worden, behalve als zij op de een of andere manier een vorm van God kennen die geleerd wordt door degenen die de leiding van de mythologie hebben.

Het vreemde is dat de slag om de ziel van de mens in dit verhaal zo intens is. Klinkt het logisch dat de krachten van goed en kwaad slag zouden moeten leveren voor de zielen van waardeloze mensen? Nee. Zelfs in deze dichotomie (tegenstelling) is er een hint dat er om welke reden dan ook de mens waardevol is voor zowel God als satan.

Oh, hoe gemakkelijk is dat allemaal! Het verklaart heel veel. Het geeft jullie een excuus om de verantwoordelijkheid niet te hoeven nemen om zelf licht of donker te scheppen, nietwaar? Waarschijnlijk gaan jullie alleen maar zitten en je afvragen: “Wie gaat mij krijgen?” Wat als het donkerste van het donkere op deze planeet, het slechtste van het slechte dat jullie je kunnen voorstellen, het bovennatuurlijke occulte…..door mensen was gegenereerd en in stand gehouden? Geen duivel, geen Satan, allen maar jullie! Vinden jullie dat vervelend?

Wat als het meest goddelijke ding op de planeet, het helderste wit, het lichtste licht ook jullie was, ontwikkeld en in stand gehouden? Wat als de meest ontzagwekkende geneeskracht op de planeet van binnen kwam en niet van buiten jullie? Ik zal het jullie zeggen: Dit is de manier waarop het werkt en ik heb zojuist de kracht van de mens uitgelegd om te zijn wat hij ook maar wil……vrije keuze met bovennatuurlijke mogelijkheden.

In een donkerder energie uit het verleden werden dingen van een lagere energie gemakkelijk behouden, ontwikkeld. Eu nu gaat het licht schijnen en brandt hen met de waarheid. Er zijn minder mogelijkheden om te behouden en te ontwikkelen en er zijn veel meer mogelijkheden voor de meesters om het licht te ontsteken. Ik vertel jullie de waarheid en die legt de verantwoordelijkheid voor goed en kwaad op jullie schoot.

Welke richting willen jullie dat de vibraties in jullie opgaan? Welke soort energie willen jullie om je familie en op je werkplek heen hebben? Jullie hebben de volledige controle over hoe donker of hoe licht jullie ziel zal zijn. Het is een onderdeel van de test, weet je? Het is een onderdeel van de vrije wil.

Velen hebben eraan getwijfeld of dat zo kan zijn. Zij zeggen: Als wij vermomde engelen zijn wat voor systeem zou ons dan toestaan om kwaad te scheppen en naar het duister te gaan? Het is gewoon niet logisch, Kryon, Engelen kunnen dat niet.” Toch negeren jullie je eigen mythologie volkomen waarin een engel uit de gratie valt en Lucifer wordt……Satan, en de heer van het duister. Zie je? Het systeem zit zelfs in jullie verhaal. De metaforen van jullie spirituele geschiedenis vertelden jullie dat, maar jullie zagen het als realiteit in plaats van het te zien als jullie eigen potentieel.

Laat dat een belletje rinkelen over dat jullie de keuze hebben om beide zijden te ontwikkelen? Die keuze hebben jullie! Maar het meesterschap in jullie DNA laat jullie opeens ontwaken voor wat er op de planeet gaat gebeuren……een tijd van ontwaken en wedergeboorte.

Hoe gaan jullie dat doen? Hoe gaan jullie een verandering scheppen in jullie DNA? Wij hebben jullie al heel vaak gezegd dat er geen traptreden zijn. Het is een inter-dimensionale puzzel. Er is geen antwoord. Jullie willen een empirisch (ondervonden) antwoord hebben en jullie verlangen de exacte stappen in een lineair systeem. Jullie willen een algemeen antwoord maar het is voor iedereen anders. Waar zitten jullie in die ketting van gebeurtenissen? Sommigen van jullie zijn er klaar voor en anderen ontwaken net. Sommigen hebben tijd nodig om erover na te denken. Weer anderen zijn er klaar voor om er direct in te springen. Willen jullie meer weten? “Kryon vertel ons tenminste wat wij eerst moeten doen!” zeggen jullie. Dat hebben wij gedaan, heel vaak! Jullie kunnen het lezen en horen. Al 18 jaar hebben wij dezelfde boodschap steeds weer gebracht door deze entiteit die Kryon heet. Wij lopen er nooit voor weg om jullie dat te vertellen. Het is waardevolle informatie: Jullie beginnen met intentie en dan gaat de deur open. Dan begint het moeilijk te worden.

De geschiedenis van de verandering van de planeet.

Wij gaan jullie wat vertellen over de dingen die jullie tegemoet zien. Maar laat mij jullie eraan herinneren dat de esoterische geschiedenis er ook bij betrokken is. Jullie hebben de verschillende fasen waar wij jullie sinds 1987 doorheen hebben gebracht. Jullie hebben de 11: 11 ervaring die jullie pas goed kenden in 1992. De 11:11 ervaring had te maken met de beslissing om de geschiedenis te veranderen……om de profetie weg te vegen, en dat deden jullie ook. Het was een beslissing die niet alleen door jullie allemaal is genomen maar door allen die ooit op de planeet hebben geleefd of nog op de planeet zullen leven. Wij hebben het nu over een beslissing die genomen is op een niveau dat verder gaat dan het menselijk begrip, ook door degenen die zelfs nog niet waren ‘geboren.’ Deze beslissing beïnvloedt alles op de planeet, inclusief de Gaia-energie. Denken jullie dat degenen die nog niet geboren waren er niet aan meededen? Dat deden zij wel!

De 12.12 ervaring was het overdragen van de fakkel. Wij hebben jullie dat eerder verteld. Het is de nadrukkelijke uitdrukking die degenen van jullie beschreef die de toorts overdragen van de oude naar de nieuwe energie. Het is overduidelijk omdat het nodig was als een symbool van de beweging naar een nieuwe dispensatie. Jullie zien deze cijfers nu herhaaldelijk: de 9’s, de 11-en en de 12-en. Het is geen herhaaldelijk toeval dat jullie de 11:11 op jullie klokken. Het is een knipoog van Spirit om jullie eraan te herinneren wie jullie zijn.

De Harmonische Convergentie, de Harmonische Concordantie, de Venus doorgifte – al deze dingen waren leveranties van energieën. Een jaar geleden vond de mooiste plaats en maar weinigen hadden dat in de gaten. Het was voor iedereen te esoterisch en te onverwacht, behalve bij een paar mensen. Het gebeurde op 5 maart 2005. Wij hebben jullie erover verteld en wij zullen dat weer doen omdat jullie het zouden moeten weten. Het heette de Paradijs Matrix. Wij beschreven het als een tijd van opleving toen de meesters die hadden gezegd dat zij zouden terugkomen naar de Aarde dat allemaal deden. Niet lichamelijk, zelfs niet als geest, maar als een energie die werd geleverd aan het magnetische raster van jullie planeet. Begrijpen jullie nu waarom ik de magnetische meester ben? Er waren 12 jaren voor nodig om het magnetische raster voor te bereiden. Nu weten jullie waarvoor wij dat deden.

Wij geven jullie de data 18 jaar geleden……toen de magnetische veranderingen begonnen en nu toont zelfs jullie wetenschap aan dat het zo was. Jullie kompassen lieten zien dat het magnetisme van de Aarde op een vreemde manier was veranderd, geheimzinnig, op een manier waarop dat in jullie leven nog nooit was gebeurd, of in het leven van jullie ouders, of jullie grootouders. De beweging van het raster was compleet in 2002. En nu weten jullie waarom het werd verplaatst.

Op een esoterische manier, maar een die de inter-dimensionale attributen van magnetisme betreft, hebben zij jullie planetaire raster voorbereid op de terugkomst van de meesters, om aan de gereedschapskist te beginnen die jullie nodig hebben om verder te gaan. Zij zijn hier – allemaal terug – en zij zitten hier bij jullie die luisteren en lezen.

Waarom jullie? Waarom kijken zij naar jullie? Dat is omdat zij spreken tegen oude zielen die zijn gekomen met een reden en voor een doel. Dit zijn oude zielen die weten dat zij hier zijn om de metaforische vuurtoren te zijn voor een veranderende planeet. Zij zijn de katalysatoren voor jullie om te beginnen aan de DNA-opwaardering en dit meesterschap te ontwikkelen tot op het niveau dat jullie kunnen, om vooruit te gaan, om voor 2012 op deze planeet de energie te scheppen die het “Nieuwe Jeruzalem” heet. Dat is nog maar zes jaar verwijderd, zo zouden jullie kunnen zeggen. Maar dingen zijn niet altijd wat zij lijken te zijn.

Als een vuurtoren zijn licht ontsteekt maakt het niet uit hoe sterk de storm is. Hij beoordeelt de storm niet en zegt niet tegen zichzelf: “Ik moet begrijpen waarom dit allemaal gebeurt” voordat hij zijn licht laat schijnen. Alles wat hij weet is dat hij werd gebouwd om het duister, zware winden en golven te weerstaan die onophoudelijk op zijn fundamenten beuken.

Hij is ook niet bang. Hij weet niet wanneer de storm zal gaan liggen en hoe krachtig die zal worden en weet niets van de reden waarom hij gebouwd is. Alles wat de vuurtoren weet is dat hij veilig is en dat hij een licht moet schijnen in de duisternis om anderen te helpen de veilige haven te bereiken. Hij stelt ook geen vragen over hoe hij aan zijn licht komt maar hij weet wie hij is en waar hij voor dient. Hij weet ook dat het licht wat hij draagt is verwacht en dat degenen in het donker ernaar kijken. Kunnen jullie zien wat ik zeg? Julie wisten het allemaal toen jullie hier kwamen. Het is diepgaand! Het is ook emotioneel voor mijn partner.

Zijn menselijke reactie komt omdat wanneer ik erover spreek, ik hem de potentiëlen voor de planeet laat zien. Ik laat hem lachende gezichte zien in Iran en in Palestina, ik laat hem gelach en vreugde zien in Israel. Ik laat hem de dingen zien waarvan jullie denken dat die onmogelijk zijn en die geschapen worden door degenen die hier nu zitten. Het nieuws heeft diepgang en dat maakt de mensheid aan het huilen van vreugde over dat potentieel.

Drie ‘onmogelijke’ opdrachten.

Hoe gaan jullie dat doen? Ik zal jullie drie onmogelijke opdrachten geven. Zij zijn niet echt onmogelijk maar zij zijn onmogelijk in een oude manier van denken. Jullie zullen ze ook niet leuk vinden omdat zij recht tegen de oude natuur van de mens ingaan. Als ik jullie erover ga vertellen gaan jullie zeggen: “Dat is zwaar.” en dat is het ook. Jullie zullen je gaan realiseren dat het vereist dat jullie de ‘oude mens’ gaan laten vallen en tevens bijna alles wat jullie vanaf het begin van je leven is geleerd en jullie zullen dat weer in balans moeten brengen.

Ik zal jullie drie voorbeelden geven van dingen waarmee jullie om moeten leren gaan om aan deze reis te beginnen. Bij elk voorbeeld ga ik jullie vragen dat te vergelijken met de meester van jullie keuze en jullie zullen zien dat ik gelijk heb. Zij moesten de menselijke natuur weggooien om de meesters te worden die zij zijn geworden. Zij moesten alles in balans brengen dat zij naar de nieuwe tijdgeest voor de mensen wilden brengen.

Nummer een.

Ik nodig jullie uit om het overlevingsinstinct kwijt te raken. Zijn jullie daar klaar voor? Jullie komen hier en het is in elke cel ingebouwd, nietwaar? Het zit op jullie gestempeld, nietwaar? Inderdaad, dat is het, maar het is een stempel van de oude energie. Overlevingsinstinct heeft een krachtige boodschap voor elk mens. Het vult de menselijke geest geluidloos met deze gedachten: “Ik ben alleen. Alles wat ik doe, moet ik zelf doen. Ik moet het pad dat voor mij ligt schoonmaken omdat niemand anders het voor mij doet. Daarom zal ik overleven door de anderen links en rechts en van achteren te overrijden. Ik zal vechten voor mijn plekje op de Aarde. Ik moet overleven. Anders zal ik overreden worden door de anderen die weten wat ik weet. Ik zal vechten voor relaties, voor voedsel, voor geld. Ik zal vechten voor liefde. Ik moet dat doen. Ik moet voor mijzelf zorgen omdat ik moet overleven.” Het lijkt op een liedje, nietwaar? (Kryon glimlacht)

Wat over deze gedachte uit de geest van een meester: “Ik begrijp en realiseer mij nu dat ik niet alleen ben. Ik heb goddelijkheid in mijn broekzak waarnaar ik maar hoef te vragen. Ik heb de kracht van het universum tot mijn beschikking. Ik heb inter-dimensionaal gereedschap dat de ruimte in liefde zal ophelderen en overal verspreid ik licht.

Degenen om mij heen zullen het beter zien en met vrije keuze zullen zij sturen naar een veilig pad dat naar de haven voert. Zij zullen samen met mij overleven en een deel zijn van een familie die ik help te scheppen met mijn uitgebalanceerd licht. Ik ben de meester-vuurtoren. Overal waar ik ga zal ik gezegend zijn. Ik heb geen overlevingsinstinct nodig omdat ik de ultieme overleving vertegenwoordig. Ik ben de definitie van overleving……een meester van de mensheid. Ik Ben licht.”

Wat vinden jullie hiervan? Dit is de stem van de meester, maar ook die van jullie. Jullie beginnen je te realiseren dat jullie kunnen vertrouwen op inter-dimensionale krachten die meester-krachten zijn die jullie niet begrijpen maar waarvan jullie weten dat zij er altijd zijn. Wat vinden jullie daarvan? Dat is nummer een. Laat dat overlevingsinstinct vallen. Het is een oude energie die zegt dat jullie moeten strijden voor alles. Dat hoeven jullie niet. Er is genoeg. Maar het gaat tegen jullie oude menselijke natuur in, nietwaar?

Jullie hebben diepe zakken als het om energie en wonderen gaat. Jullie kunnen anders weggaan dan jullie kwamen. Jullie kunnen veranderen voordat jullie dit boek neerleggen!

Het is een onderdeel van jullie geloofssysteem, of maakt dat niet uit……of maakt dat niet uit? Hoe zouden jullie het vinden om hier anders vandaan te gaan? Hoe zouden jullie het vinden als je hier genezen vandaan zou gaan? Dat, mijn vrienden, is het potentieel van de ervaring van deze avond, nietwaar?

En dat, mijn lezende vrienden, is het potentieel van waarom jullie dit boek oppakten, nietwaar? Dat heet vrije keuze. Hoeveel van jullie kunnen de oude bagage weggooien waarvan jullie denken dat die vastligt in jullie?

Nummer twee.

Deze zal zelfs nog moeilijker voor sommigen van jullie zijn. Jullie zullen het zonder moeten stellen en dan jullie ego balanceren. Hebben jullie dat gehoord? Hoe kun je iets balanceren waar je eerst afstand van hebt gedaan? Ik heb jullie net het antwoord gegeven. Jullie moeten het de lucht in gooien en wegdoen. Door jullie ego weg te doen win je balans. Jullie denken dat het ego een ding is en dat is niet zo. Ik zal jullie wat voorbeelden geven over hoe het is om een ego te hebben dat in balans is: Kunnen jullie in een situatie verkeren waarin iemand jullie uitscheldt zonder dat te voelen? Hmmm? Zelfs als zij gelijk hebben? Kunnen jullie dat? Kunnen jullie zitten en dat verbale gescheld accepteren en het niet voelen? Kunnen jullie glimlachen in de vreugde van het moment terwijl het gebeurt? Kunnen jullie je ervan losmaken en naar de film kijken, zoals men dat zegt?

Ik zal jullie iets te doen geven. Het is een oefening. De volgende keer als zo’n situatie zich voordoet wil ik proberen er afstand van te nemen. Als jullie kijken naar degene die misbruik van jullie maakt, in hun boosheid, in hun onbalans, in hun opwinding, wil ik dat jullie van hen houden. Op dat moment zijn zij degenen die uit balans zijn, niet jullie. Hun misbruik van jullie is een uitnodiging voor jullie om met hen mee te doen in een ‘uit balans ervaring.’ (gelach) Dus blijf zitten en doorsta hun onbalans, doe er niet aan mee. Als zij ermee klaar zijn en zij dichtbij je zijn, raak hen dan aan en zeg zachtjes: “Ik vind het jammer dat je een rotdag hebt.” (gelach)

Kunnen jullie dat?

Weten jullie wat er gebeurt als zij niet de reactie krijgen die het drama wat zij naar voren willen brengen zou moeten scheppen? Zij zijn compleet en totaal ontwapend. En dat, mijn vrienden, is wanneer er communicatie kan plaatsvinden. Dan kan de liefde van God het beste gezien worden. Dit kan alleen gebeuren bij een persoon met een ego dat in balans is.

Een gebalanceerd ego is een ego dat alleen aanwezig is in respect voor een mens die echt weet wie hij is. Het is een stukje goddelijkheid en overleving dat door niets aangeraakt kan worden. Geen enkel mens kan jullie aanraken in de dood of tijdens het leven en jullie geest veranderen voor wat dan ook als jullie goddelijke goedkeuring hebben. Wat voor woorden jullie ook worden toe geslingerd, in wat voor situaties jullie ook zitten, hoe hard zij ook schreeuwen……zij kunnen niets veranderen door jullie meesterschap. Onthoud de vier attributen van liefde die wij jullie hebben gegeven. (Kryon boek 5) Jullie reactie zal geen boosheid zijn. Het zal oplossing zijn. Als zij schreeuwen kunnen jullie alvast aan de oplossing denken en niet aan terug schreeuwen of terugslaan. Een ego dat in balans is zegt tegen jullie: “Ik weet wie ik ben. Ik ben een liefhebbend individu dat problemen kan oplossen. Ik hoef niets te verdedigen. Ik hoef niet te doen alsof ik moet overleven en ik ben bezorgd voor degene voor mij die in de problemen zit.”

Nummer drie.

Laat mij jullie de derde geven. Ontdoe je van je sekse vooroordeel. Jullie denken omdat jullie delen van een bepaalde sekse hebben dat je op een bepaalde manier moet handelen, nietwaar? Wel, dat is aardig lachwekkend omdat er hier bijvoorbeeld enkelen zijn die vrouwelijke delen hebben en die een strijdersachtergrond hebben. Zij zijn gewend om de wapenuitrusting te dragen en zij hebben veel mensen tijdens de veldslag afgeslacht. En als jullie weten wie jullie zijn als jullie dit lezen, nietwaar?

Het is een grap. Jullie hebben allemaal beide seksen. Wat jullie met je huidige sekse doen is jullie vrije keuze. Maar jullie hebben binnenin een vooroordeel dat vrijgelaten moet worden. De meesten van jullie zeggen: “Ik ben een man of een vrouw.” en dat zegt wie jullie zijn. Het is een reusachtig vooroordeel omdat jullie daarna gaan handelen op de manier die er van jullie verwacht wordt. Sommigen van jullie voeren zelfs een veldtocht voor jullie sekse, tegen de andere, alweer, om te overleven en voor wat jullie denken dat eerlijk en juist is in jullie cultuur.

Op deze planeet is er duizenden jaren lang een ongelijke balans geweest tussen mannelijke en vrouwelijke bewustzijnsenergie. Het is zwaar mannelijk geweest en jullie weten dat. De energie van de Venus doorgifte van afgelopen jaar was een gereedschap dat een potentiële balans plaatste in Gaia zelf om degenen die dat willen toe te staan meer in balans te komen in het mannelijk/vrouwelijk gebied.

Dit zou betekenen dat men zich prettig zou voelen met een vrouwelijke kant. Men zou zien met een ‘zachtere blik.’ Vrouwen zouden zich prettiger voelen met de mannelijke kant en naar bepaalde dingen op een andere manier kijken. Het is een balans tussen die twee en het veegt jullie cultuur en de andere om jullie heen schoon, het zal beginnen met het scheppen van een betere communicatie tussen de leiders van deze planeet.

Wij hebben het eerder gezegd: Er is momenteel een potentieel voor mannelijke, macho leiders van verschillende landen om domme dingen te doen gewoon omdat zij dat kunnen. Jullie zullen hun mannelijk vooroordeel zien want dat beheerst hun acties in plaats van over het idee van gebalanceerde oplossingen na te denken. Het is onderdeel van de machoclub die er is en die al eeuwen bestaat. Opeens voelen die macho leiders zich ongemakkelijk – meer dan normaal – en zij weten niet waarom. Zij zijn geïrriteerd en toch weten zij niet waarom – ongelukkig en onlogisch. Ik zal jullie vertellen waarom – omdat Gaia zojuist opgewaardeerd is en er meer vrouwelijke energie is dan er ooit eerder was, en dat maakt hen gek want het werkt niet in de energie waaraan zij gewend zijn en die zij willen scheppen.! Het beïnvloedt hun bevolking, hun ondergeschikten en ook hun plannen.

Let erop. Er zal een laatste opleving zijn, laatste stuiptrekkingen om een energie van controle vast te houden, maar zij zullen daarin falen. Dit is een onderdeel van iets nieuws op de planeet, maar iets waarvan wij jullie hebben verteld dat jullie het konden verwachten. Het komt heel langzaam, maar jullie zullen zien wat de reacties zijn.

Kunnen jullie dit persoonlijk in balans brengen? Het gaat tegen de menselijke natuur in, weet je? Vrouwen willen vrouwelijk zijn en mannen willen mannelijk zijn. Wat als jullie hen steeds beide zijn, maar op een gebalanceerde manier in jullie denken over die twee? Denk aan de verschillen in de relaties die zich veel gemakkelijker zouden oplossen als zij beide zijden zouden kunnen zien en hen konden wegen in hun gedachten. Stel je eens voor waartoe de leiders van de Aarde samen in staat zouden zijn als er een meer gebalanceerde manier van denken was. Maar het is niet intuïtief, niet gemakkelijk en het gaat in tegen de manier waarop jullie is geleerd te denken.

Dat is drie. Wij hebben jullie drie ‘onmogelijke dingen’ gebracht. Zorg dat je die overlevingsgedachten weggooit, gooi het ego weg en doe net alsof jouw sekse er niet toe doet. Dat is een goed begin van wat de meesters doen. Kijk naar jullie favoriete meester, dood of levend, en jullie zullen alle drie de dingen in hen zien. Hebben jullie dat in de gaten gehad? Nu zullen jullie het misschien in jezelf zien.

Hoe begin je ermee? Hoe schep je energie en emoties die tegen-intuïtief zijn voor jullie mensheid? Het antwoord? Heb er de intentie toe en begin te werken aan het proces van de puzzel. Maar jullie DNA is daar en wacht erop om geactiveerd te worden. De gereedschappen liggen op hun plaats, de meesters van de matrix zijn op de planeten zij zijn er klaar voor. Daardoor is er voor jullie meer energie beschikbaar dan ooit. Dit is de echte renaissance. (wedergeboorte) Het verschil is dat jullie nu zoveel innerlijke hulp hebben.

Wij willen tot besluit nog een ding zeggen. Het gaat over een van de meest onbegrepen concepten die jullie vandaag de dag hebben.

De plaats van emotie in het goddelijk plan.

Er is al enkele jaren een vraag over het juiste doel van menselijke emoties op de planeet. Ik wil dit heel duidelijk maken. Er zijn er die zouden zeggen: “Menselijke emotie is een afschuwelijke zwakheid. Het is doodzonde dat wij dat hebben en het zit in de weg van logisch denken. Kryon is te emotioneel en zou jullie intellect kunnen bewerken.” Denk eens hieraan: Pure liefde bestaat in een grootse vorm aan de andere kant van de sluier. Jullie weten dat omdat jullie de vreugde van verlichting en de liefde van God kunnen ervaren zonder de emoties daarvan. Jullie wenen van vreugde als jullie denken aan geboorte, de vreugde van genezing, en zelfs van vrede op Aarde.

Daarom gaan jullie, als jullie een van hen bent, een goddelijk attribuut veranderen dat jullie door de sluier heen is aangereikt toen jullie werden geboren. En dat is geen zwakheid maar in plaats daarvan een van de grootste krachten die jullie hebben.

Als ik bij jullie kom en zeg: “Ik eer en houd van de mensheid” heb ik een aanwezigheid in mij, een vrouwelijke aanwezigheid van moederlijke liefde die zegt “Ik ben zo trots op jullie!” Waar komt dit vandaan? Denken jullie dat dit menselijk is? Dat is het niet! Het is goddelijk en komt uit de Bron. Dat is de universele goddelijke liefde. Liefde heeft een plaats in jullie goddelijke schema en dat geldt ook voor compassie.

Hier is de waarheid. Er zijn bepaalde menselijke emoties die zijn ontworpen om Gaia zelf te veranderen. Oh, als jullie willen omgaan met kwaadheid, drama en haat, zullen jullie dezelfde soort reacties krijgen. Als jullie compassie en liefde willen scheppen, zullen jullie andere reacties krijgen. Het is allemaal onderdeel van de vrije keuze van donker en licht, weet je? Maar het is een stuk gereedschap wat jullie is gegeven om te gebruiken.

Menselijke compassie gebruikt bij het gebed en het sturen van licht is waarschijnlijk het meest krachtige ding op de planeet. Het is de reden waarom de tsunami er was……om compassie te genereren. Het is ook een onderdeel van het 9:11 scenario. Deze en andere dingen hennen een golf van compassie ontwikkeld die Gaia feitelijk heeft veranderd op manieren waarop jullie nooit in staat zouden zijn geweest zonder dat deze dingen zich hadden voorgedaan.

Jullie zouden kunnen zeggen: “Wel, Kryon, waarom is er zoveel verlies van levens bij betrokken en zoveel zorgen?” Dat is jullie 3D-reactie op dit soort dingen. Nogmaals vragen wij jullie om te kijken naar degenen die jullie in die jaren zijn verloren. 2005 was een verbazingwekkend jaar voor catastrofe en toch zijn allen, misschien ook degenen waar jullie van hebben gehouden, hier nog steeds aanwezig. Zij werken aan de Aarde, misschien op een andere manier, maar zij zijn er nog steeds. Sommigen van hen zijn alweer teruggekeerd in de menselijke vorm en anderen blijven hier als helpers. Wie zijn jullie, in je beperkte dimensie, om het universum te vertellen dat dit niet de manier is waarop het moet gaan? Wie zijn jullie om Spirit te vertellen dat jullie hen hier hadden willen houden? Dat is het menselijk vooroordeel op zijn best. Als jullie hen nu zouden kunnen interviewen zouden zij zeggen: “Het gaat goed met ons. Wij zijn in vreugde. Wij deden wat wij hebben gedaan en zijn daar blij om.” het is een andere zienswijze dan die van jullie en een veel groter plaatje. Het is prachtig! Het leven gaat altijd door……nooit eindigend. Het verandert voor jullie gewoon van vorm maar jullie kunnen het niet zien omdat jullie in 3D zijn.

Degenen die jullie verloren in de dood, waar jullie om rouwen, hadden het nodig om weg te gaan omdat zij werk in een ander gebied nodig hadden om deze Aarde naar vrede toe te duwen. En jullie weten daar helemaal niets van! Alles wat jullie voelen zijn zorgen en toch vertel ik jullie dat er gepastheid is in alle dingen en dat zij met jullie werken, zij aan zij, als jullie hen dat toestaan.

Ik weet wie er hier zijn. Luister naar mij. Waarom vormen jullie geen partnerschap met degenen waar jullie van hielden en die jullie kwijt zijn en gaan jullie gewoon door? Het zal niet lang duren voordat het jullie beurt is om hetzelfde te doen. (sprekend over het weer door dood en geboorte heengaan) Bemoedig dit begrip bij jullie kinderen. Vertel hen bij voorbaat: “Als ik van de Aarde weg ben, vier dan mijn leven. Hou mijn inter-dimensionale hand vast en blijf doorgaan.” Omdat dat de waarheid is. En dat is de manier waarop het werkt, meesters.

Er is hier genezende energie. Ontvangen jullie wat ik voel dat jullie ontvangen/? Zijn jullie al aangeraakt? Voelen jullie de tinteling al? Lezer, denk jij dat deze communicatie alleen maar ‘woorden in een boek’ zijn?

Er zijn er hier veel meer aanwezig dan jullie denken en dat is waardevol. Sommigen van jullie zijn vanavond aangeraakt. Sommigen zullen het boek anders neerleggen dan toen zij het oppakten. Als jij dat bent weet je dat wij een afspraak hadden, nietwaar? Is dit emotioneel? Ik hoop het, want dit is de compassie die jullie zal genezen en een vredige gezichtsuitdrukking scheppen en helpen om de planeet te genezen.

En zo is het.

Kryon