Kryon: Menselijke vuurtorenfilters.

Kryon: Menselijke vuurtorenfilters.

Doorgegeven via Lee Carroll / 3 december 2006
Vertaald uit het Engels door Henk Steur.

Gegroet, geliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Er zijn mensen die hebben gezegd: “Wat betekent die groet eigenlijk precies?’ Nu na al die jaren weten misschien enkelen van jullie wie ik werkelijk ben. Ondanks dat de magnetische energie voor de veranderingen op de planeet heeft gezorgd voor jullie opwaardering is mijn dienst er nog steeds voor de mensheid – nog steeds binnen het magnetisme van jullie DNA. Ik zal altijd ‘de magnetische meester’ blijven.

Laat deze zaal langzaam gevuld worden tot een niveau waarop jullie de warmte kunnen voelen. Het legioen entiteiten die wij de Groep noemen is steeds verschillend. Zij is gevuld met wezens die jullie kennen, gevuld met gidsen, gevuld met wat jullie engelwezens zouden noemen die om jullie heen staan.

Het meest esoterische wat wij naast channeling doen is suggereren dat deze bijeenkomst een reünie is – een bijeenkomst die verder zal gaan dan jullie geloof. En elk van degenen die deze reünie met jullie houden kunnen jullie persoonlijk aanraken. Dat is mogelijk omdat jullie dat toestaan met jullie spirituele hart. Nu, in 3D, vraag ik jullie mensen of jullie hierbij willen blijven deze paar minuten? Hoe 3D willen jullie zijn? Het is hier een veilige plaats, weet je? Het is hier veilig om dingen te laten plaatsvinden. Het is hier veilig om dingen te denken die jij jezelf misschien niet zou toestaan om eerder te denken……zelfs dingen die buiten jullie 3D vallen.

Hoeveel mensen zullen hier zitten en zich afvragen: “Is er een reden waarom ik hier ben?” Oh, niet omdat jullie in de problemen zitten, niet omdat er moeilijkheden of uitdagingen zijn. In plaats daarvan is het een gezegende vraag. Het is eervol als een mens de volle viering van het leven leeft en toch zeggen: “Is er een reden waarom ik hier en op deze plaats ben?”

Daarom is Kryon hier. Hebben jullie je dit gerealiseerd? Daarom is er een channeling. Daarom kwam ik om jullie deze woorden te brengen, een voor een op een lineaire manier, en ook de channelings……een tegelijk. Er is goddelijk gereedschap in jullie DNA en er is ook diepgaande goddelijkheid. Er is een doel en een plan en jullie zitten op een plaats waar jullie wat kunnen doen aan de Aarde om je heen, zelfs als je dat niet weet. Maar jullie voelen het, nietwaar? Voelen jullie niet dat jullie hier met een reden zijn?

De groep is hier bijna aangekomen. Sommigen van jullie zullen hen voelen tijdens deze tijd van instructies: zij zullen voelen dat zij op hen drukken. Sommigen van jullie die zieners zijn zullen het licht zien dat hier op het toneel is en zullen weten dat er iets naast het duidelijke 3D aan de hand is. Zij zien hem veranderen want dat doet hij altijd voor degenen die dat wensen te zien.

De zieners in de groep zullen in staat zijn om de verandering en de kleuren te zien die hier altijd zijn, geliefden, omdat het reflecteert op de inter-dimensionale kant van degenen die op die manier zijn begiftigd. Het is tijd om te spreken over de goddelijkheid in de mensen, maar wel op een andere manier.

De menselijke filters.

Het bericht van vandaag is een grote boodschap, maar ook een diepgaande – een die zal worden opgeschreven en wij zullen hem noemen: “Wat gaan jullie doen met jullie filters?’’ Wisten jullie dat jullie als doorgevers van energie, licht en gedachten alles filteren als het van jullie uitgaat?

De stelling die wij al die jaren hebben gegeven is deze: de metafoor van een lichtwerker is er een die licht zendt. Deze constante metafoor breidt zich ook uit naar het 3D-beeld van de fysieke vuurtoren aan het strand. Het zegt dat een vuurtoren nooit op een veilige plaats wordt gebouwd.

Zij zenden licht naar degenen die het nodig hebben en helpen om schepen naar de veilige haven te geleiden. Sommige zijn er nodig om zeer velen te bereiken en zij zijn zo solide als een granieten rots. Daarom zijn velen van jullie inderdaad spirituele vuurtorens voor de planeet in deze moeilijke en opgaande tijden.

Jullie gaan door alle gemeenschappen op de hele Aarde. Jullie hebben broers- en zusters- vuurtorens in landen die jullie nooit zullen bezoeken en waar de taal en de gebruiken vreemd voor jullie zouden zijn. Toch is jullie licht hetzelfde als dat van hen – een goddelijke en duidelijke aanwezigheid die het duister om de mensheid heen, beïnvloedt en keuzemogelijkheden geeft in alle culturen.

Er zijn hier drie groepen en ik zie jullie allemaal. Er is een lezersgroep. Een ‘nu’-luisteraars-groep en een toekomstige lezers- en luisteraars-groep. Laat mij even tegen de lezers spreken. Dit is een speciale en dierbare tijd. Jullie ontvangen deze berichten waarlijk of niet, maar lees hen alsjeblieft en voel de energie die hier is. Voor de toekomstige luisteraars: Ik zal tegen jullie zeggen dat dit een regelrechte boodschap voor jullie is. Hij zet jullie in een tijdframe met degenen die live luisteren in jullie 3D ‘nu‘.

Ik weet wie jij bent, luisteraar. Jullie denken niet dat het zo is omdat ik van buiten de tijd spreek. Voor jullie is dit een opname maar voor mij, ik zit op jullie schoot, nu – net als bij alle anderen.

Er hangt iets in de lucht en degenen hier kunnen die voelen. Terwijl die in hen komt. Misschien ligt de derde taal wel op jullie lippen? ( een spirituele inter-dimensionale taal die niet lineair is en alle tijd en ruimte aansnijdt) Zij viert de goddelijkheid in deze zaal. Zij zijn thuis! Het is een dichte energie, nietwaar, en sommigen van jullie weten het en voelen het veranderen. Sommigen vragen zelfs: “Kan dit echt zo zijn? Kan het echt zijn? Een stem vanuit de andere kant van de sluier die met ons spreekt?”

Ik zeg jullie, kijk naar het toneel en jullie zullen zien dat het echt is. Sommigen zullen zelfs de wezens zien die mijn partner altijd vergezellen. Zij komen en staan naast hem. Zij zijn groot. Hij weet dat en kan hen voelen. Zij nestelen zich in hem.

En daarmee begint de boodschap en zo gaat het altijd. Hij spreekt er zelden over want dat is een gebruik dan in de jaren is gegroeid.

Dit zegt de metafoor: jullie worden uitgedaagd om licht te sturen. Daarom bestaan jullie en het is het protocol dat zelfs de meest zachtmoedige op jullie planeet een diepgaand stempel opgedrukt heeft van wat er verder gaat gebeuren. Maar het puur licht zijn, het mag door niets vergezeld gaan. Daarom is alles wat jullie bij dit licht stoppen dat niet puur en goddelijk is, menselijk, en dat is een filter die jullie er metaforisch gezien voor plaatsen. Het zou net zijn alsof er een filter over een vuurtoren wordt geplaatst dat het karakter en de kleur verandert van wat er wordt verzonden. Er is geen enkele reden waarom een vuurtoren zoiets ooit zou doen.

Er is ook geen reden waarom een mens het zou willen doen maar esoterisch gezien gebeurt het elke dag en dat is het onderwerp van deze boodschap.

Stel je eens een hele doos filters voor die om jullie licht heen zitten. Ik ga jullie zeggen wat het zijn. Op dit punt zouden jullie zelfs kunnen ontkennen dat zij bestaan en zeggen: “Mijn licht is even puur als mijn intentie om het zo te laten zijn.”

Jij bent inderdaad een grootse vuurtoren! Jij bent puur, licht met intentie is zo helder en zo wit als alles wat jullie je ooit in je leven hebben kunnen voorstellen en toch zijn er filters! Kijk goed naar de doos met filters want jouw naam staat erop. Dit is niet zomaar een luchtige channeling, geliefden, want ik ga jullie nu de diepgaande volgende stap geven over hoe de Aarde veranderd kan worden.

De mens verschijnt op de top van de vuurtoren en begint met zijn werk. Hij mediteert, schept een heilige ruimte en begint licht te zenden. Misschien hebben jullie niet aan deze dingen gedacht. Misschien denken jullie dat je het zenden van licht kunt scheiden van je persoonlijke leven maar dat kunnen jullie niet. Dat kunnen jullie niet. Als meesters op Aarde rondlopen en mensen om hen heen genezen moeten zij eerst meesters zijn en dan pas genezers. Meesterschap vereist een scenario van puurheid die makkelijk te verbinden is want het zit in jullie DNA en wacht erop om ingeschakeld te worden. Maar het is tijd om te begrijpen waar jullie voor staan.

Zorgen.

Waar maken jullie je nu zorgen over? Ik weet wie hier zijn? Ik weet wie er lezen. Ik weet waar jullie je zorgen over maken. Ik weet dat velen van jullie je zorgen maken. Weten jullie hoe dat eruit ziet? Oh, het plaatst een groot donker filter over jullie licht. Wisten jullie dat je het ‘zorgenfilter’ direct voor jullie heilig licht plaatst? Dus als jullie gaan zitten en mediteren en licht willen sturen naar de rest van deze planeet, is het als een vuurtoren. Het gaat rond en rond en het verzendt zorgen, zorgen, zorgen. Wisten jullie dat? Het is een filter! Het gaat recht naar die inter-dimensionale communicatielijn die zo dierbaar is voor de lichtwerker en voor de planeet.

Misschien willen jullie jezelf schonen van alle zorgen voordat jullie gaan zitten en mediteren? Dat zou waardevol zijn. Maar jullie zeggen: “Ik weet niet hoe ik dat moet doen. Ik bedoel, Ik zou naar een heel andere ruimte moeten gaan en dat is niet zoals ik ben,. Omdat ik mij zorgen maak!” Wel wij hebben een oplossing. Waarom gaan jullie niet in de ascensiestatus waar wij het zo vaak over hebben gehad en trekken de energie naar je toe van dat verborgen DNA dat van jullie is en elimineren de zorgen zo? Elimineer dat filter. Er is geen reden voor om ooit nog aan dat licht vast te zitten.

“Kryon, ik krijg die zorgen gewoon niet weg. Er zijn 3D-dingen waaruit zij voortkomen die ervoor zorgen dat de mensen hen scheppen. Je kunt ze niet gewoon wegdenken. Wij maken ons zorgen omdat er redenen voor zijn om ons zorgen te maken. Ik kan niet geloven dat Spirit ons eenvoudigweg zou zeggen ermee te stoppen. Het is net als ons vragen geen honger te hebben en geen pijn te voelen.”

Dit, mijn lieve menselijke vrienden, is waar de boodschap moeilijk wordt. Als je hier bent om een vuurtoren te zijn voor deze planeet en te doen waarvoor je bent gekomen moet je uit die 3D-doos komen waarin je werd geboren en de zienswijze herzien van wat je wel en niet kunt doen als mens. Veel van de meesters die op Aarde rondliepen lagen constant onder vuur, werden aangevallen. Bestudeer hun levens. Waren zij vol van zorgen en hopeloosheid? Nee, zij waren vervuld van liefde, zachtheid, empathie en viering. Hoe deden zij dat? Zij claimden de kracht van binnen die hen iets gaf dat jullie niet willen geloven! Hoe kun je een vuurtoren willen zijn als je niet eens in het licht gelooft?

Het is tijd om te begrijpen dat er dingen buiten jullie menselijke zienswijze zijn waarom jullie kunnen vragen en die van jullie zijn voor de rest van je leven.

Als jullie de rest van de channeling zien, denk dan liever: “dat kan ik” dan: “Hoe moet ik dat doen?’ Want deze dingen hebben wij jullie de laatste 18 jaar geleerd. Meesters kunnen honger en pijn ook stoppen. Bestudeer hun levens en jullie zullen dit steeds weer zien. Er zit meesterschap in jullie. Verander je zienswijze.

Frustratie.

Wat denken jullie over frustratie. Er zijn er zoveel van jullie die gefrustreerd zijn over dit en dat en zeggen: “Wat moet ik doen? Waar moet ik naartoe? Waarom gebeurde dit met mij? En als ik dat en dat heb?” Jullie zijn gefrustreerd! Wisten jullie dat frustratie ook een filter is? Wij vragen jullie nogmaals, toen jullie in de ogen keken van de meesters van de planeet, of zij nu Christus heetten of Paramahansa Yogananda of Sai Baba, zagen jullie toen frustratie? Nee, jullie zagen vreugde! Jullie zagen vrede. Jullie zagen helderheid en balans. En weer zouden jullie kunnen zeggen”(in jullie frustratie): “Deze mensen waren meesters. Wat verwachten jullie?” En als jullie dit zeiden hebben jullie al lang niet naar Kryon niet geluisterd, nietwaar? Wat ik verwacht? Ik verwacht dezelfde goddelijke energie die deze meesters van binnenuit deed opzwellen en dat jullie hetzelfde doen want het is intern, geïnstalleerd, beschikbaar en rijp voor manifestatie.

Wat denk jij dat er in jou is, sjamaan? Het is meesterschap. Word jij de eerste gefrustreerde meester uit de geschiedenis? Jij zegt: “Kryon, ik ben gefrustreerd en ik heb daar ook een reden voor. Ik ben een mens en er zijn dingen die mij frustreren.” En weer komt de stem van Spirit in deze tijden die zegt: Hoe zou je het willen hebben? Hoe zou je een mens kunnen zijn met dezelfde situaties voor je die je dan niet frustreren? Is dat een mogelijkheid? Als dat zo is en je dat toestaat open dan je hart, open dat derde oog voor even. Welkom bij meesterschap! Welkom bij ascensie. Snappen jullie dit? Probeer te duwen op de deur van ‘wat er verder komt’ degene waar jullie nieuwsgierig bang voor zijn.

Een van de dingen die gaan gebeuren is dat al deze frustraties van jullie afvallen en jullie licht puur wordt. Zo niet zullen jullie frustratie zenden, frustratie, frustratie, frustratie.

Ik kan jullie nu zien. Een engel aan de andere kant van de Aarde zegt: “Kijk, er is weer een menselijke vuurtoren. Gelukkig, hij zendt het zo benodigde goddelijke licht. Oh, nee, het is het licht van frustratie.” (gelach)

Menselijk vooroordeel.

Wat denken jullie van vooroordeel – menselijk vooroordeel? “Kryon, Ik ben niet bevooroordeeld.” zou je kunnen zeggen. Van alle dingen die jullie zouden kunnen zijn zeggen velen dat jullie onbevooroordeeld zijn. Jullie zeggen dat jullie hier heel voorzichtig mee zijn geweest. Goed, ik wil jullie uitdagen. Probeer nu te mediteren en stuur licht naar jullie regering zonder enig vooroordeel. Oei, ik denk dat ik net een zenuw heb geraakt. Onthoud, het sturen van licht is niet hetzelfde als wat jullie willen zeggen tegen jullie Amerikaanse president. Dat is niet wat de engelen willen horen. Dat is niet wat hij wil horen.

Dat is niet wat jullie geacht worden te doen. Wat is het vooroordeel dat jullie hierbij hebben? Kunnen jullie daarboven uitstijgen? Kunnen jullie licht naar de president sturen zonder menselijke politieke tussenkomst? Kunnen jullie in plaats daarvan het idee van kosmische intelligentie over je laten komen en licht laten schijnen naar een gebied dat het leiderschap van de US nodig heeft? Kunnen jullie dat? Ik weet het. De meesten van jullie kunnen het niet!

Laat mij jullie een voorbeeld geven van de meester die licht naar zijn leiderschap stuurt. Hij zit en ziet de president als een mede-engel op een donkere plaats die zoveel licht nodig heeft als hij maar kan krijgen. Er is geen teken van partijgebondenheid, geen teken van wat de meester zou willen dat er gebeurt, geen enkel teken. In plaats daarvan wordt het licht de machine van God die wijsheid stuurt, vrede en helderheid naar het Witte Huis om de president te laten zien – en te gebruiken – dat hij een vrije keuze heeft om dingen te doen. Van de ene engel naar de andere. Van de ene gelijke naar de andere. Een goddelijk contact dat op een bepaald niveau werd verwacht door de leiders die – net als jullie – ook even diepgaande porties in hun DNA hebben die ervoor klaar zijn om belangrijke rollen te spelen in de komende opwaardering van jullie planeet. Nogmaals, het is partnerschap.

Jullie hebben menselijk vooroordeel en dat is een filter. Jullie plakken het voorop het licht en daar gaat het dan. “Hoe kunnen wij dat anders doen? Het is een onderdeel van het mens-zijn, Kryon. Hoe kunnen wij die filters uitroeien? Dat filter lijkt gewoon te komen. Wij zijn zoals wij zijn.” Oh, nee, dat zijn jullie niet. Dat is de zienswijze van de oude tijd. Oh, jullie komen op die manier en gaan ook zo door jullie leven heen totdat er een boodschap komt die een ruk aan jullie geest geeft. Herinneren jullie je mijn boodschap van 1989? Mijn partner gaf deze boodschap in 1993 aan jullie door.

Het zei, en ik citeer: ”Jullie kunnen je kleuren veranderen!” Dat was het bericht, weten jullie nog? Hoe zouden jullie je karmische attributen willen veranderen?”

Ik zei tegen jullie: “Er is een nieuwe energie.” Ik zei: “Magnetisme wordt zo veranderd dat jullie DNA veranderd zal worden.” Ik zei ook: “Hoe zouden jullie het vinden om niet meer te worden beïnvloed door jullie astrologisch teken? (teken in de dierenriem) Hoe zouden jullie het vinden om dingen te doen op een omgekeerde manier te doen zoals niemand dat zou doen?” Ik zei dat. Zoek het maar op!

Hoe zouden jullie een persoon noemen die dat kan? Een meester! Meesterschap zit eraan te komen, geliefden, en dat betekent niet dat jullie meer zijn en anderen jullie aanbidden. Het betekent niet dat jullie een soort licht moeten scheppen dat op jullie schijnt zodat iedereen jullie goed kan zien. Het betekent dat jullie licht in de duisternis, zelfs op jullie toilet, zo puur is dat het dingen verandert op de planeet waarvan jullie de enigen zijn die het weten. Jullie hoeven het niet van de daken te schreeuwen en er komt niemand naar jullie toe rennen die zegt: “Wow, wat heb jij een helder licht!” Jullie zullen het weten omdat jullie je vredig zullen voelen; jullie zullen geen angst hebben, geen zorgen en geen frustratie. Nee, jullie zullen de liefde van God in jullie voelen. En de anderen? Zij zullen geen vreemd licht zien maar wel balans en zij zullen bij jullie willen zijn. Oh, wat een concept is dat meesterschap van jullie voor een mens. Meesterschap is van jullie.

Vergeving.

Hier is een filter waaraan jullie nog helemaal niet hebben gedacht”Wat denken jullie van dingen die in je leven zijn gebeurd die jullie problemen hebben bezorgd? Wat denken jullie over de mens die jullie niet kunnen vergeven? Denken jullie dat ik niet weet wie hier zijn? Denken jullie dat ik niet weet wie dit lezen? Oh, jullie hebben geprobeerd te vergeven maar verraad is een moeilijke, nietwaar? Ja. Het is bijna alsof zij jullie hebben verraden, zij verrieden het hele contract en verpestten een heel leven vol ervaringen. Zij lieten jullie daar doorheen gaan, nietwaar? Misschien was het een moeder of een vader. Dat maakt het nog moeilijker, nietwaar? En ik weet wie hier zijn! Misschien is het een dochter of een zoon die je niet kunt vergeven wat zij jullie aandeden? Misschien was er misbruik. Misschien gaat dit nog zo door en tolereer jij het alleen maar. Oh, ik spreek nu tegen jou! Daarom kwam jij hier en zit je in die stoel, geliefde. Als jij je nu niet aangeraakt voelt zul jij je helemaal niet aangeraakt voelen omdat ik tegen jou spreek, luisteraar. Ik heb zojuist meer dan een van jullie aangeraakt. Wat doen jullie daarmee? Jullie kunnen het hen niet vergeven.

Het is een filter, weet je? Ik zag nu diezelfde engel op het dak, weet je? “Oh, er is een licht. Het komt van duizenden kilometers ver weg. Oh het is een prachtig licht. Oei, ik zie dat het gevuld is met onvergeeflijkheid! Wij zullen zoveel mogelijk van dit licht gebruik maken maar dat zal moeilijk worden met dat filter erop.” Snappen jullie wat ik zeg? Wat er ook in jullie leven gebeurt, blijf gewoon bij het licht. Tot nu toe dachten jullie waarschijnlijk dat je zo maar even licht konden sturen, mediteren, je prettig voelen en dat deze dingen op de een of andere manier gebeurden als jullie ‘spiritueel’ werden? Nee. Wie jullie zijn staat afgedrukt op het licht dat jullie verzenden.

“Goed, Kryon, vertel mij hoe ik die persoon kan vergeven. Jij bent erover begonnen dus moet jij het mij vertellen. Ik kan het niet. Ik zal dat nooit kunnen. Ik zit nu in de problemen. Hoe ga ik daarmee om?” Hebben jullie ooit om hulp gevraagd? Of zitten jullie alleen maar en denken: “Ik kan het niet. Ik kan het niet. Ik kan het niet.” Wat denken jullie van het scheppen van een leven dat zo groot en groots is dat die gevoelens gewoon van je afvallen en jullie ze samen met de tijd weggooien? Wat denken jullie daarvan? Wat denken jullie ervan om er nooit meer aan te denken in plaats van elk moment, elke dag? Hoe zouden jullie dat vinden?

Ik zal jullie zeggen, lichtwerkers, dat vergeving een van de hoofdbestanddelen van meesterschap is. Wat de situatie ook is, jullie meesterschap verandert. Herinneren jullie je het kind dat in de derde klas op school iets tegen jullie zei? Misschien niet. Dat komt omdat jullie levenservaring er zover bovenuit gaat dat het niet belangrijk meer is. Het gebeurde op een tijdstip en een plaats toen jullie nog niet volwassen waren en dus heeft het geen invloed meer op jullie. Jullie zijn opgegroeid! Denk op dezelfde manier aan meesterschap omdat jullie dan het schema zullen beginnen te zien van hoe de dingen werken; jullie zullen wijzer worden en veel inter-dimensionaler in jullie zienswijze.

Dingen die jullie nu achtervolgen hebben niet langer energie en zij zijn tijdverspilling. Jullie gaan verder dan dat. Zijn jullie daar klaar voor? Dochter, ben jij er klaar voor? Kun jij vergeven? Kun jij zelfs van hen houden? Ik daag jou uit, lieverd. Verhelder jouw licht. Laat dat vandaag gebeuren.

Ik heb jullie gewone menselijke filters gegeven, gewoon in alle graduaties. Hebben jullie er ooit aan gedacht hoe dat een effect heeft op jullie mogelijkheden om licht te sturen met de puurheid die jullie willen? Is het niet prachtig als jullie een wit licht uitsturen dat zo helder is dat het wereldwijd de hoeken van duistere plaatsen verlicht? Weten jullie wat er op de vloer ligt dat niemand kan zien, zelfs onder degenen die zo verdicht zijn met duisternis? Zij zullen nooit naar een bijeenkomst als deze komen, nooit de woorden lezen die sommigen van jullie nu lezen. Dat is degenen die door jullie beïnvloed zal worden omdat jullie licht in hun hoek schijnt en zij opeens dingen zien die zij nooit eerder hadden gezien. Natuurlijk zullen zij denken dat het hun eigen idee was als zij het ontdekken.

Op vele manieren is dat ook zo omdat het hun vrije keuze was om het te zien nadat jullie licht erop scheen. Het is een partnerschap, niet?

Wat zegt dat jullie? Jullie worden geacht een deel te zijn van het zenden van licht zonder vooroordeel, woede en angst! Hoeveel ‘partners’ wachten er buiten op tot jullie dat doen?

Hoeveel van hen zullen invloed uitoefenen op het stoppen van oorlogen, het bevorderen van vrede of het vinden van manieren om ziekten te genezen? Hebben jullie daaraan gedacht? Het is een kosmisch partnerschap dat volkomen buiten 3D en tijd ligt.

De Akasha-filters.

Als jullie dachten dat het moeilijk was om al de filters te verwijderen wacht dan maar tot jullie het volgende horen. Er is nog een doos filters – een esoterische doos. Jullie naam staat er ook op! Als de andere nog niet moeilijk genoeg waren, wacht dan maar tot jullie die esoterische filters zien. Zij zijn gerelateerd aan de Akasha.

Laat mij jullie iets vertellen. Jullie zijn een product van alle jij’en die ooit op Aarde zijn geweest. Denk daar eens aan, Lemuriers. Wie zijn jullie geweest en wat hebben jullie gedaan? Wat is er jullie aangedaan, slachtoffers? Het zit allemaal hier in de Akasha van jullie eigen inter-dimensionale DNA en jullie weten het. Hoe vaak ben jij het slachtoffer geweest, sjamaan? Laten wij het hebben over de laatste keer toen jij op een staak werd verbrand. Jij bent hier ook, lezer. Wat doet de Akashakroniek met wat jullie waren en wat jullie nu zijn? Maakt het jullie een beetje aarzelend om naar channelings te komen? Dat zou wel moeten.

In een inter-dimensionaal perspectief bestaat er niet zoiets als een vorig leven. Wij hebben dat al eerder gezegd. Het zijn allemaal huidige levens, nietwaar? Wel laten wij daar eens naar gaan kijken.

Wat irriteert jullie? Misschien zijn er dingen die jullie hebben waarvan je niet weet waar zij vandaan komen. Wat proberen jullie duidelijk te maken? Ik zal het jullie zeggen, het staat allemaal in de Akasha. Het komt van afgelopen incarnaties toen jullie eraan gewend waren om iemand anders te zijn. Het heet een overgebleven stempel, als jullie er een naam aan willen geven, maar hier is een ironie – hij lijkt oneerlijk, nietwaar, dat als je aan deze reis begint, een spiritueel pad, als je inter-dimensionaal gaat worden, juist de dingen die je kwijt wilde raken naar voren komen!

Jullie reis naar het inter-dimensionale opent de deur om deze dingen voor jullie tot leven te brengen, zoals een slachtofferrol.

Wat denken jullie over zelfachting? Daar hebben jullie niet zoveel van, nietwaar? Ik zal jullie een feit geven wat ik nooit eerder heb gegeven en ik zeg het jullie zoals het is. Lichtwerkers in het algemeen voelen zich opgejaagd. Als groep hebben zij niet zoveel zelfachting en daar is een reden voor – een goede reden. Als jullie deze reis beginnen en al een beetje inter-dimensionaal worden, komen al die levens naar voren en naar de oppervlakte en gaan jullie zien wie jullie zijn, wat jullie hebben gedaan en waar jullie zijn geweest. Opeens voelen jullie je niet meer waardevol.

Sommigen van jullie willen in een hoek kruipen en huilen. Dit komt door de enormiteit van hetgeen de Akashakroniek met jullie doet. Het laat alle worstelingen zien die jullie hebben gehad om te worden wie jullie nu zijn. Jullie gaan er veel van voelen en dat doet pijn. Wat jullie er niet bij betrekken is het feit dat die verschillende bewustzijns door de eeuwen heen waar jullie aan meededen traptreden waren naar jullie verlichte wezen van het huidige leven. Zij vertegenwoordigen niet wie jullie nu zijn maar de gevoelens zijn er en zij komen aan de oppervlakte.

Wat denken jullie over de geloften die jullie deden? Wat denken jullie dat die jullie hebben aangedaan? Denk eens hoeveel geloften jullie hebben afgelegd – non, priester, sjamaan, medicijnman. Jullie zitten in deze stoelen en doen je voor als gewone mensen en toch zitten jullie hier met al deze heilige kleuren. Ik zie hen: Ik weet wie hier zijn. Ik weet wat jullie hebben gedaan en waar jullie zijn geweest. Ik weet waar jullie doorheen zijn gegaan. Toch kwamen jullie terug, nietwaar, om in deze stoelen te zitten in de 11:11-energie. In numerologische termen betekent 11:11 verlichting. Jullie kwamen voor de laatste worsteling, degene die een generatie voor 2012 vertegenwoordigt.

Deze generatie, de volgende generatie en die daarna zullen degene zijn die de Aarde zullen omdraaien. Jullie zijn de voorlopers. Jullie zetten de toon en zijn degenen die hebben besloten indigokinderen te hebben. Jullie hebben hen als kinderen en kleinkinderen om hen te leren hoe een vuurtoren zonder filter eruit ziet. Jullie zijn diegenen! Jullie zijn de generatie die het moet doen. Jullie zijn degenen die hier kwamen en het in 1989 omdraaiden.

Jullie spirituele energie op Aarde besloot dat er geen Armageddon zou komen! Dat is wie jullie zijn. Maar opeens, als jullie je kracht ontdekken, hebben jullie die geloften en hebben jullie je slachtofferrollen, nietwaar? Wij hebben dit eerder gezegd: Willen jullie weten hoe je dat allemaal kunt kwijtraken? Waarom doen wij dat niet samen? Luisteraar, waarom doe jij dat niet samen met mij? Je hoeft niets hardop te zeggen, zeg alleen maar in jezelf: “Lieve Spirit. Ik leef in de jaren die de Aarde zullen redden en ik ben hier om voor de verandering op de planeet te zorgen. Ik laat hierbij alle geloften vallen die hierbij in de weg zitten want zij behoren tot een ander bewustzijn en een andere energie. In plaats daarvan hernieuw ik mijn geloften met dezelfde Akasha-energie die er origineel bij betrokken was. Alle levens die nu achter mij liggen zijn tot mijn hulp. En als een staf van energie die ik op mijn lijn door mijn eigen geschiedenis zal zetten, neem ik de controle ter hand over hen allemaal. Ik zal de hulp van alle bewustzijns van deze vele zielen die ik was nodig hebben, vanaf de tijd waarop ik voor het eerst op deze planeet kwam. Samen zullen wij een wit licht scheppen zoals de planeet het nog nooit heeft gezien. Het licht van de vele ‘ikken’ gefocust door de huidige ik. Dat is waarvoor ik deze keer hier kwam en waarom ik door de eeuwen heen heb bestaan – om hier nu te zijn.”

Wat vonden jullie hiervan? Jullie zijn de baas over jullie, goddelijkheid. Jullie hoeven je over deze dingen geen zorgen te maken. Jullie hoeven niet te zeggen: “Hoe moet ik dit doen? Hoe gaat de procedure? Waar moet ik beginnen?” In plaats daarvan, waarom doen jullie het niet gewoon? Kijk wat er gebeurt als de baas spreekt – de goddelijke die nu op deze planeet in 3D leeft. Jullie praten tegen jullie eigen Akashakroniek en die zal antwoorden en oplichten, weet je? Kijk wat er gebeurt met jullie fobieën. Jullie hebben ze allemaal tot op bepaalde hoogte. Wij hebben het over dit onderwerp gehad in het boek genaamd: De reis naar Huis met Michael Thomas. (Kryon boek 5) Michael Thomas was de man die leerde over jullie ascensie en wat dat betekende in 3D. In het verhaal had hij claustrofobie en een deel van zijn training had hij te maken met fobieën. Hij zat in feite vastgenageld in een doos zoals een doodskist. En wat was zijn reactie hierop? Hij zong een lied! Er was geen angst, geen paniek. De enige emotie die hij had was: “Ik ben vrij van angsten. Ik ga erover zingen totdat zij de doos openen.” Het voelde goed in zijn ziel en hij vierde het in plaats van het oude te doen en in paniek te zijn.

Jullie kunnen zoveel van die oude esoterische dingen laten vallen omdat heel veel ervan overblijfselen zijn van levens in het verleden op de planeet. Jullie hebben de volledige controle over de Akasha-energie binnen jullie DNA. Zo werkt het. Het huidige levende residu heeft controle over alles wat er is gebeurd. Maar als jullie die controle niet ter hand nemen wordt het een filter.

Kunnen jullie je voorstellen dat jullie een helder licht zenden naar het Midden Oosten – met slachtoffergevoel er doorheen? Met geloften die jullie aflegden? Met vooroordelen die jullie hebben? Kunnen jullie je dat voorstellen? Dat is de doos met filters!

Wat denken jullie over verwachting? Dat is ook een filter. Kryon, er is niets mis met positief denken. Ik stuur een licht en ik verwacht dat daar goede energie in meegaat en dat er een positieve uitkomst zal zijn. Ik verwacht dat het een vredig licht zal zijn.” Wel mens, dit is erg hulpvaardig voor het licht maar er zit wel een vooroordeel in. Hoe kan kosmische intelligentie worden geplaatst op een puur licht als jullie al hebben besloten wat het zal gaan doen? Zie je, een deel van de zaak is het sturen van licht dat puur en algemeen is en helder en vrij van jullie. Wij vragen alleen om het goddelijk deel en alleen het goddelijk deel zal kosmische intelligentie toestaan om naar de juiste plaats te gaan en de correcte energie voor dat moment te scheppen. Daarom zijn jullie hier.

Dit proces van kosmische intelligentie is welbekend. In het kwantumhologram is het welbekend. Kosmische intelligentie is de definitie van energie die weet waar het naartoe gaat, wat het gaat doen in wie het gaat raken. Het plaatst zichzelf niet op een mens en is alleen maar een licht voor hem om helderder te zien. Daarnaast schijnt het ook op de vrije keuze van die persoon. En dit heeft ook met genezing te maken. Daarom kunnen jullie niet iedereen genezen, geliefden. Oh, jullie kunnen hen in balans brengen. Jullie kunnen hen vertellen wat er mis is. Jullie kunnen hen dingen geven die hen zullen helpen maar zij moeten het heft in eigen handen nemen, het zelf zien er zelf mee werken om te genezen. Soms heeft dat drie seconden nodig en soms een heel leven.

Hoe het met verwachtingen zit? Zo simpel als dit: “Wij gaan samen en wij bidden voor vrede op Aarde.” Echt? Is dat het wat jullie gaan doen? “Wel, het is wat jullie ons vertelden te doen.” Oh, nee. Ik vertelde dat mensen, speciaal degenen die hier luisteren en lezen, vrede op aarde zouden kunnen scheppen. Dat heb ik gezegd. Ik zei jullie niet om licht te sturen met vrede op Aarde eraan vast, niet? Nee engelen. Hier is jullie opdracht: Ga samen en zend een licht dat heel sterk is, jullie hoeven het niet aan te raken. In feite is het aanraken en erover denken iets dat het filtert.

Geef het de intentie om het hoogste goed voor allen te scheppen en dat alles door de goddelijke intelligentie die jullie hebben maar die jullie misschien niet begrijpen. Genereer het licht en laat de kosmische intelligentie het brengen, waar dan ook naartoe. Jullie zijn de motor want het is de mens die het moet genereren. Maar God is degene die bepaalt wat er gebeurt nadat het jullie heeft verlaten.

Dat doet een fysieke vuurtoren. Denk aan een aardse vuurtoren. Wat doet die? Denken dat die een boodschap meestuurt met het licht voor een schip? Nee, hij zegt alleen: “Kijk om je heen. Ik ben een licht in de duisternis. Ik ben hier met een reden dus kijk naar die reden en vind veiligheid.” Dan is het de kapitein van het schip die feitelijk het roer omdraait, nietwaar?

Het verlicht het duister en schept keuze. En dat worden jullie geacht te doen. Sommigen van jullie die luisteren en lezen doen dit heel goed! En jullie hebben al die dingen geleerd; toch weet ik wie er in deze zaal zijn waar tijd onbelangrijk is en ook de velen die dit na jaren lezen en beluisteren in wat jullie de fabricage van tijd noemen.

Ongeloof.

De laatste is ongeloof! Dit lijkt op een oxymoron (een verbinding van twee tegengestelde begrippen), nietwaar? “Kryon, hoe kun je een vuurtoren zijn en niet geloven?” Er zijn er feitelijk een heleboel van jullie die op de rand van het geloof zitten en proberen om een vuurtoren te zijn en door de stappen heen te gaan. Maar echt, als jullie deze zaal verlaten beginnen jullie bepaalde dingen ter discussie te stellen. “Is dit echt waar? Is dit goed? Was die man op het toneel echt aan het channelen? Kwam er echt een engel door? Komen deze woorden echt van Spirit of van een man?” Oh, willen jullie daar een antwoord op? Op het toneel zijn er nu twee figuren. Zij zijn een deel van de groep die steeds met mijn partner meekomt als hij dit doet. Ik verwacht niet dat jullie hen zien hoewel sommigen dat wel doen en zij daar vaak over rapporteren. Dit is echt en de boodschap dat ik echt ben zou moeten weerklinken in jullie hart en jullie hoofd.

Deze entiteit van mij vraagt jullie niet om iets te doen wat jullie niet willen, nietwaar? Het vraagt niet om een conclusie en geeft jullie geen doctrine, nietwaar? In plaats daarvan prijst het jullie en zegt het hoe prachtig jullie zijn. Het beschrijft wat er binnen in jullie is en wat er gedaan kan worden. Is dat niet zo? Geeft het jullie vrije keuze? Dat is de liefde van God aan het werk. Dat is wie er hier zijn.

Ik ben jullie partner, Kryon, en sommigen van jullie beginnen te herkennen wie ik ben en waarom ik hier ben. Als jullie dat ongeloof weg kunnen doen, helemaal weg, zal jullie licht heel veel helderder worden. De bal ligt bij jullie. De dualiteit bouwt ongeloof in jullie. Het is een gepast stuk gereedschap dat ervoor zorgt dat jullie moeten zoeken om goddelijkheid te vinden. Ondanks dat het intuïtief is om te zoeken naar jullie goddelijke wortels is het niet intuïtief dat jullie het ook feitelijk hebben. Gezegend zijn degenen die zoeken want zij zullen vinden waarnaar zij zoeken – God binnenin.

Wat is jullie pad vandaag? Waar leidt het jullie heen en wat doet het voor de planeet? “Kryon, ik wil weten wat ik moet doen om mijn filters kwijt te raken.” Ik heb dat jullie verteld. Veel van jullie willen het in stukken delen alsof het in 3D was. “Kryon, Ik wens dat jij ons 12 stappen geeft. Ik wilde dat jij ons iets zou geven om mee te werken dat meer menselijk is.” En ik zeg jullie, waar willen jullie het zo ingewikkeld maken, mensen? Het mensachtig maken hiervan geeft het complexiteit en structuur. Maar het is veel eenvoudiger – tussen jullie en Spirit. Waarom gaan jullie het niet gewoon doen? Geloof is net gestructureerd.

Er is geen handleiding hiervoor. Het is niet in 3D. Jullie zitten en duwen op die deur van jullie eigen spiritueel ontwaken met pure intentie en zeggen: “God, zeg mij wat ik moet weten.” Voelen jullie de groep nu die jullie vraagt: “Zijn jullie er klaar voor om dat te doen?” Het wordt niet ineens bereikt, weet je? Jullie doen het in gevarieerde en vele stappen maar het zijn jullie stappen en zij zijn uniek voor jullie en niet iets dat jullie in een handleiding zullen vinden.

Zelfs degenen van jullie die al zijn binnengegaan in wat jullie de ascensiestatus noemen zijn nog steeds bereid om naar het volgende niveau te gaan en het nog eens te doen. Kijk wat er gebeurt en ga dan verder. Dit is omdat de energie omhoog gaat en elke maand op jullie planeet verandert. Niets is statisch en voor sommigen is dat jullie frustratie. Laat het niet zo want het zijn jullie en degenen om jullie heen die het veranderen. Jullie besturen die trein die Aarde heet en dat betekent dat jullie geen slachtoffer zijn van waar hij jullie heen brengt. Jullie zijn het die het traject bepalen.

Er is nieuw gereedschap dat jullie DNA-energie opent en deze hele boodschap gaat daarover want het is tijd om deze meesterschaples te beginnen. Wij zeiden lang geleden niet “als een mens te denken.” Nu is het tijd om jullie te vertellen dat om verder te gaan met de opwaardering, jullie half mens en half meester moeten zijn – precies waar jullie voor zijn gekomen – maar het vereist de verandering van zienswijze en het wandelen tussen twee realiteiten waarvan jullie met de ene weinig ervaring hebben.

Stel het je samen met mij voor. Zie deze prachtige vuurtoren gemaakt van beton als je dat wilt. Omdat het niet zal bewegen. Hij beweegt niet in de wind. Hij is zeker van zichzelf omdat hij gelooft. Hij weet wie hij is. En de wachter van de vuurtoren ben jij. Het is jullie huis, jullie lichaam. Jullie zijn het die de trappen van binnen omhoog klimmen. En jullie zijn het die ervoor zorgen dat het licht helemaal geen filters heeft. Visualiseer met mij dat dit licht heel helder en wit is. Jullie zijn de hoeders van dit licht en jullie sturen het op weg.

Jullie zegenen het en vieren het en toch weten jullie niet waar het heen gaat. Oh, jullie zouden het een richting kunnen geven door intentie en kunnen zeggen: “Vandaag wil ik licht naar de Soedanezen sturen.” Weet je, er is daar zoveel verdriet en dood, Het is een goede richting om het sturen maar tegelijkertijd geven jullie God toestemming om het te sturen naar waar het heen zou moeten. Soms worden dingen alleen door God geweten en zal het partnerschap wat jullie hebben zal er een zijn waarbij jullie licht sturen naar plaatsen die jullie je niet eens kunnen voorstellen waar het degenen op donkere plaatsen helpt die jullie waarschijnlijk nooit op Aarde zullen ontmoeten.

Weten jullie hoe krachtig dit is als jullie het in een groep doen? Ik zal het nogmaals zeggen. Minder dan een half procent van de mensheid moet ontwaken en dit doen om een verschil te maken – wat jullie zullen zien op het nieuws als de Aarde begint te veranderen en te verhogen en wijsheid de norm begint te worden. Jullie zullen dingen zien gebeuren die jullie nog nooit eerder hebben gezien en jullie zullen je afvragen hoe zoiets ongewoons kan gebeuren. Ik zal het jullie zeggen: het is omdat dit inter-dimensionale licht er de oorzaak van is dat beschavingen worden opgewaardeerd en dat verkeerde energieën en regeringen vallen. Geliefden, weet dat jullie het werk van de planeet doen. Het is de reden waarom jullie kwamen. En dat is de waarheid.

Dit is al 18 jaar lang de Kryon boodschap geweest. 18 is een 9 in de numerologie. Het is dus een complete boodschap. De boodschap gaat niet beter worden dan hij nu is, maar er is nog veel te vertellen. Sommigen vinden het moeilijk en dat is ook zo. Maar ik weet wie hier zijn en ik weet wat jullie kunnen. Daarom noemt men het een test, geliefden. Daarom noemt men jullie lichtwerkers.

Het is een goede dag om genezen te worden, nietwaar? Wat denken jullie van een groepsinspanning in deze zaal? Zie je, er zijn er hier drie die dingen in hun bloed hebben die zij niet willen. Ik weet wie er hier zijn. Willen jullie hierbij helpen….. feitelijk de Akasha omkeren? Als zij toestemming geven kan dit gebeuren. Deze drie weten wie het zijn en misschien willen jullie nu toestemming geven aan de rest van deze engelen om jullie licht toe te sturen? Willen jullie dat? Degenen in de zaal hoeven niet te weten wie jullie zijn. Zo werkt kosmische intelligentie.

Luister nu allemaal naar mij want deze tijd is rijp voor healing. Levensveranderende energie. Willen jullie het licht voor hen visualiseren? Laat de kosmische intelligentie zijn werk doen. Visualiseer alleen maar het licht voor de drie zodat zij anders zullen zijn als zij hier weggaan. Met hun toestemming zal hun bloed zijn veranderd. Het zal teruggaan naar een moment waarop het nog niet was besmet. Begrijpen jullie wat ik hier zeg? Healing is vaak het wonder van teruggaan in de tijd…..het individu meenemen naar een plaats in de Akasha-energie voordat de ziekte er was. Dat, geliefden, verklaart waarom healings voor altijd zijn. De ziekte komt nooit meer terug omdat hij er nooit is geweest!

Ik weet wie hier zijn. Het is een goed moment om genezen te worden. Willen jullie drieën daarvoor toestemming geven? De rest staat allemaal achter jullie, weet je? Het is een goed moment voor familie om familie te helpen.

Vergeet dit moment niet omdat een van jullie al is verhoogd en veranderd; het is onderweg. Wat denken jullie van de andere twee? Oh, dat komt ook. Echt. Gezegend is de mens die de brug van ongeloof oversteekt en de liefde vindt die daar is. Het onoplosbare is oplosbaar. Er is licht waar jullie dachten dat er duisternis was en jullie kunnen het wonder hebben waar jullie om gevraagd hebben.

En zo is het.

Kryon