Kryon: Nieuwe informatie voor 2006.

Kryon: Nieuwe informatie voor 2006.

Doorgegeven via Lee Caroll /22 januari 2006
Vertaald uit het Engels door Henk Steur.

Gegroet geliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst. Het is hier een heerlijke plaats. Laat de groep op zo’n manier hier binnenstromen dat er geen vraag over bestaat wat er gebeurt of wat er echt is en wat niet. Laat de perfectie die inter-dimensionaal is jullie bezoeken op een manier die jullie fysiek zal aanraken. Sommigen van jullie kunnen misschien ruiken wat er aan de hand is – de essences van de bloemen – die een geheiligde aanwezigheid aangeven – bewijs dat deze boodschap inderdaad het bezoek van een hogere bron vertegenwoordigt.

Ik heb deze tijd voor mijn partner uitgekozen om nieuwe informatie mede te delen die verbonden is aan dit nieuwe jaar 2006. Er is voor mijn partner een tijd geweest om te herstellen van de laatste bijeenkomsten waarna hij vast wat kon nadenken over de dingen die ik hem heb gegeven, want die zijn helemaal nieuw. 

Het mag niet zo diepgaand klinken totdat jullie gaan analyseren wat ik jullie ga brengen. Het is vaak moeilijk uit te leggen – moeilijk te presenteren en er zijn geen echte metaforen voor. Maar laat mij jullie een vraag stellen: Geliefden, begrijpen jullie hoezeer jullie hierbij nu betrokken zijn? Jullie denken dat jullie in een publiek zitten, nietwaar, en luisteren naar een mens die woorden spreekt die niet van hem zijn. Misschien lezen jullie deze woorden ergens die in het verleden werden uitgesproken……en toch begrijpen jullie de ’kwantumverbinding’ niet die hier is.

Jullie zijn in feite samen bij deze ervaring.

Mijn partner heeft vijf uur nodig gehad om jullie kwantuminformatie te geven……de diepgang van de verbinding tussen jullie en degenen naast jullie; de verbinding tussen jullie en Gaia; de verbinding tussen jullie en de Lemuriers. Het is de verbinding tussen jullie en de oude ziel die jullie zijn. En natuurlijk is het de verbinding tussen jullie en mij – iets wat wij in het verleden nauwelijks hebben aangesneden.

Ik heb jullie al eerder verteld dat jullie geen idee hebben over wie ik ben totdat jullie niet meer op Aarde zijn. Als zich dat voordoet zijn jullie aan de andere kant van de sluier. Dan herinneren jullie je mij opeens omdat jullie mij zien als jullie komen en als jullie gaan. Ik ben een kern van de Aarde……niet ouder dan jullie zijn…….niet jonger dan jullie zijn.

Wij ‘zijn’ gewoon samen. Ik heb de energie van een zuster en een broer en sommigen van jullie hebben mij in jullie droom gehad als de zus of de broer waarover ik spreek.

Ik herinner mij dat jullie de laatste keer hier kwamen. (sprekend over de aardse dood). Ik herinner mij wanneer jullie ons de laatste keer verlieten en de keer daarvoor en daarvoor…. Ik herinner mij jullie vonk van angst op jullie doodsbed, net voordat jullie je ogen sloten in de angst hoe de dood zou zijn…… en je afvroegen wat echt was en wat niet…… en toen opeens ontwaakten en je realiseerden waar het ‘leven’ echt over ging. Het is de ‘grote schertsvertoning., De ‘papieren tijger’ zoals jullie zeggen.

Wij hebben het eerder gezegd: Dood is een overgang en is heel, heel gewoon voor jullie allemaal. Met andere woorden, het is een cyclische gebeurtenis en jullie allemaal zijn daar al vaak doorheen gegaan. De kleine die hier bij ons is (een baby van een paar weken oud in het publiek), laten wij eens over haar praten. Zij is een oude ziel en ik was erbij toen haar pracht overging in het lichaam van een mensenkind.

Er komen veel nieuwelingen op de planeet, maar niet dit kind……zij is een oude ziel. Zij zal haar ouders testen want zij hebben elkaar uitgekozen voor deze dans. Er zit schoonheid in want ik heb pas geleden afscheid van haar genomen vanaf mijn kant. Ik weet het nog goed. Zij leek niet op hoe zij er nu voor jullie uitziet.

Haar energie was 8 meter groot, naar aardse maatstaven gemeten. Zo zou het er voor jullie uitzien als jullie daar in de 3D realiteit zouden zijn die jullie hier hebben.

Er waren prachtige kleuren van een diepgaande, mooie afstamming. Zo gaat het vaak. Zij keert terug naar haar karmische groep om een deel te spelen, een rol……binnen dezelfde groep die zij laatst verliet toen zij overging. En nu is zij hier.

Jullie zouden kunnen vragen”: “Wat is haar rol?” Ik zal het jullie zeggen. Haar rol is dat zij en vele anderen iets hebben te presenteren in 2007. Dit kan een verwarrende boodschap zijn voor degenen van jullie die niet hebben gevolgd wat wij in het verleden hebben gezegd. Maar wij zullen proberen jullie mee te nemen met ons verhaal.

Wie zijn jullie? Wij hebben jullie Lemuriers genoemd – oude zielen. Wij hebben jullie omschreven als lichtwerkers en wij noemden jullie ‘meester.’ Hoeveel van jullie zien werkelijk de waarheden van het potentieel waarvoor jullie kwamen? Zo velen zeggen: “Ik ben zo gewoon. Ik ben zo normaal. Ik ben te oud – ik heb teveel te doen. Ik heb het druk.”

Zien jullie, jullie zijn in een land van overvloed……een plaats die Colorado heet. Het is er prachtig en sereen. Het is een grootse plaats om te leven. Ik zal jullie iets vertellen. Jullie zitten bij de half procent van degenen op de planeet die niet hongerig naar huis hoeven te gaan! Denken jullie daar dagelijks aan? Jullie hebben een auto waarin jullie kunnen stappen om naar huis te gaan en jullie zullen niet bevriezen als jullie hier weggaan. Jullie naar huis met een bed en de warmte van familie en vrienden. Denken jullie dat dit toeval is? Tegelijkertijd leven jullie in een attribuut van magnetisme dat verlichting aanmoedigt. Jullie zijn niet op de evenaar en niet op de polen. Jullie zitten ertussenin…..in een gebalanceerd gebied. Denken jullie dat dit toeval is?

Ik zeg jullie dat jullie iets aanhebben – een mantel van vastberadenheid – een energie van verantwoordelijkheid – die het uitschreeuwt zodat jullie dagelijks een beetje tijd nemen en de goddelijkheid gebruiken die jullie hebben! Gebruik die om het kwantum van jullie relatie met de rest van de mensheid ten uitvoer te brengen. Doe het alleen maar in je vrije tijd en het zal de Aarde veranderen.

Sommigen van jullie zeggen dat zij helemaal geen tijd hebben. Jullie hebben meer dan genoeg tijd! Weten jullie wie er echt geen vrije tijd hebben? De rest van de mensheid! ……degenen die moeten proberen om te overleven, die altijd honger hebben en nooit echt tijd voor zichzelf hebben. Dat is degene die nooit tijd heeft. En dat is het merendeel op Aarde! Zij hebben het druk met het vinden van voedsel en onderdak en warmte. Maar jullie hebben dat allemaal……en dat is ook geen toeval. Het is geen toeval dat jullie hier zitten bij een boodschap als deze.

Nu, lezers, als jullie dit boek net hebben opgepakt is dat ook geen toevalligheid. Jullie twee ogen op papier werden verwacht, weet je? Ik weet wie jullie zijn en wij zijn hier allemaal samen……luisteraar en lezer. En toch zijn er hier mensen die zeggen: “Hoe kan dat, Kryon? Jij beschrijft een gebeurtenis in de toekomst alsof die nu gebeurt,” Inderdaad! Omdat het allemaal is gebonden in een kwantumenergie die allemaal is samengebundeld. Ik weet wie er lezen en ik weet wie er luisteren. Jij bent ook niet bezig met overleven, lezer. Je zou een moment kunnen nemen, nietwaar, om een licht naar die plaatsen te sturen die de donkerste op de planeet zijn. Misschien is dit wel de reden waarom je hier op Aarde bent? Nu zal ik jullie vertellen waarom dat juist nu zo diepgaand is.

Voordat ik met dit bericht begin wil met jullie ietwat teruggaan in de lineariteit. Ik ga jullie een verhaal brengen wat ik normaal gesproken pas aan het eind van de boodschap doe, maar ik doe het nu aan het begin. Het wil helpen bij wat ik ga zeggen. Als mijn partner langzaam gaat spreken en het goed overdenkt zal het nog beter gaan.

De twee reizigers.

Hier is een oude en vastgeroeste zienswijze die jullie kunnen toepassen op iemand die op reis gaat. Deze reiziger, deze mens, deze onderzoeker, kan van huis gaan met een idee van waar hij naartoe gaat. Dus is zijn huidige realiteit de manier waarop dingen voor hem werken en dat hij goed in de gaten moet houden waar hij naartoe gaat vanwege de bronnen die hij nodig heeft om in leven te blijven. Zo reizen jullie allemaal.

Hij zou niet teveel afdwalen van waar hij weet dat er voedsel is. Als hij bezig is met gezondheidsonderwerpen zou hij niet teveel afdwalen van waar hij weet dat er medische hulp aanwezig is. Als hij een lichtwerker is zou hij niet teveel afdwalen van andere lichtwerkers want dit is de groep die hem steunt als hij dat nodig heeft. Deze reis zou dus aangepast zijn, begeleid, zelfs geleid door waar de bronnen zijn.

Nu, deze beschrijving is heel erg 3D, nietwaar? Want jullie gaan naar waar de planning jullie naartoe brengt, nietwaar? Jullie moeten stoppen voor voedsel en als dat er niet is moeten jullie het gaan zoeken. Hebben jullie een gezondheidsprobleem moeten jullie gaan waar er een medicus of een ziekenhuis is……iemand die kan helpen. Jullie steunen elkaar en jullie hebben elkaar nodig. Dat is allemaal goed, maar jullie pad is vaak bepaald door waar de bronnen zijn……en waar degenen zijn waarop jullie kunnen bouwen.

Jullie denken er niet eens over na. Zo gaat het gewoon. Sommigen van jullie zouden nu kunnen zeggen: “Dat is het gewone leven. Wat is de bedoeling van dit voorbeeld?” Het is alleen betekenisvol als ik jullie een ander verhaal vertel om het ermee te vergelijken.

Ik wil jullie de situatie beschrijven van een andere reiziger……de inter-dimensionale reiziger. Hij is een mens, net als jullie, behalve dat hij zijn reis niet plant rondom de bronnen die er zijn. De reden is dat hij zich ervan bewust is dat hij de bronnen ‘in zijn zak heeft.’ Kunnen jullie mij nog volgen? Het is voor jullie tegen-intuïtief ten opzichte van de manier waarop dingen werken, als hij iets nodig heeft, stopt hij, grijpt in zijn zak en pakt wat hij nodig heeft! Het vreemde hierbij is dat het er nog even daarvoor niet in zijn broekzak zat!

Laat mij nog iets toevoegen aan die moeilijke situatie: Soms heeft hij iets nodig dat heel groot is en niet in zijn zak past. Toch heeft hij alles in zijn uitrusting bij zich……hij heeft alles bij zich. Het lijkt niets uit te maken. Soms haalt hij grote dingen uit zijn kleine broekzak! Lijkt nergens op te slaan, nietwaar? Als omstandigheden hem een bepaalde richting wijzen gaat hij gewoon die kant op. Hij stopt niet om te overdenken waar de bronnen zullen zijn. Hij kijkt naar de energie die erbij betrokken is en naar de gepastheid van de weg die hij is ingeslagen. Hij is een inter-dimensionale reiziger en sommigen van jullie kennen hem als een meester.

Nu ga ik hiermee stoppen en met de les beginnen. Maar ik wil dat jullie je deze twee verhalen herinneren……de twee soorten reiziger omdat het een soort van nieuwe energie gaat vertegenwoordigen. Ik wil jullie informatie geven die ik nooit eerder heb gegeven en ik wil jullie de rest van deze puzzel geven.

Laat de boodschap beginnen.

Het grote plaatje zoals jullie dat hebben gezien en zoals het deze laatste jaren is beschreven behelst ook de Harmonische Convergentie van 1987. Dit is bij jullie bekend geworden als 11:11, en tijd van grote opwaardering en potentiële verandering. Het was een tijd van overeenstemming met andere delen van jezelf aan de andere kant van de sluier – een planningsbijeenkomst.

De hele mensheid die er nog moest komen was er ook, was betrokken bij deze opwaardering, niet alleen maar degenen die toen op de planeet waren. Daarom was het een kwantumbeslissing en de stukjes en delen van jullie allemaal die niet feitelijk op de planeet waren, stemden mee. En deze hele groep stemde ervoor om te gaan opwaarderen. Als die opwaardering voor jullie zou gaan werken zouden nieuwe typen energieën op de planeet worden afgeleverd……een lijn van activiteiten en afleveringen zouden zich op een bepaalde manier voordoen om andere fysieke attributen van de Aarde aan te zetten tot actie.

Het zijn die ‘andere dingen’ waar ik het met jullie over wil hebben. Elk ding waarover ik het ga hebben of dat in het verleden heb gedaan, heb ik nog nooit op die manier samengevoegd en het is tijd dat jullie het horen.

Direct na de Harmonische Convergentie begon de energie te verhogen en jullie moesten dat zien.

Jullie moesten dat zien aan de politiek op jullie Aarde. Wij zeiden jullie in 1987 dat jullie Armageddon niet zou gaan gebeuren. Voor degenen die in profetieën geloofden moet dat goed nieuws zijn geweest. Maar vaak was het in plaats daarvan verwarrend. Velen geloofden het niet. Het was toch een profetie en het was ‘verwacht.’ Zelfs nadat het niet was gebeurd waren er nog velen verward en angstig. Dat is een vreemd ding van de mensheid. Jullie zouden liever weten dat er iets slechts aankomt op het spoor van de trein dan te weten dat het is weggehaald!

Toen mijn groep arriveerde en jullie de directe informatie gaf dat het magnetische raster van de planeet op een grootse manier in 12 jaar tijd zou gaan verhogen, gebeurde dat ook. Al die tijd was er bewijs dat het gebeurde en zelfs wiskundigen wisten het omdat zij de magnetische opwaardering hadden gemeten – een die veel groter was dan het ooit was geweest. Toen begonnen wij jullie, als jullie hebben opgelet, de esoterische redenen te geven waarom dit was gebeurd. Wij zeiden dat het had te maken met jullie DNA. Als jullie vrede op Aarde wilden scheppen moesten jullie eerst het potentieel van wat jullie voelden wat het doel was, het verhogen van het magnetische raster, manifesteren en dus het potentieel van jullie huidige biologische DNA activeren.

Dat is waarom de groep hier gekomen en heeft zij gedaan wat zij heeft gedaan.

Kryon kwam niet in 1989. Ik ben hier altijd geweest. De groep arriveerde in 1989 en zij vertrokken in 2002. De magnetische toevoeging was compleet en een andere lijn van gebeurtenissen kwam naar voren.

Dit waren dingen die sommigen van jullie niet logisch vonden of eraan dachten. Een van hen werd door de hele mensheid gemist. Maar zij hebben allemaal met elkaar te maken. Allemaal. Sommige ervan bevatten de 11-energie…..makkelijk te zien voor jullie. De 11-energie is de energie van Kryon en is ook de energie van de opwaardering.

Dit is geen nieuw nieuws, wij vertelden het jullie in 1989. Het is ook de energie van de rastergroep. Het is ook de energie van veel wat er tot nu toe op deze planeet is gebeurd en jullie kunnen die energielijn lezen in jullie huidige gebeurtenissen. Wij vertelden jullie ook dat de 9-energie zijn partner was. (Kryon boek 1 – 1989) en had de energie van ‘voltooiing.’

Wij hebben het gehad over de Venus doorgifte. Die vertegenwoordigde een zeer benodigde aflevering aan een zeer door tijd gedragen planeet die heel hard nodig had wat die bracht. Het was georganiseerd en voorgeschreven. Sommigen van jullie voelden dat het gewoon een astronomische gebeurtenis was! Wij vertelden jullie dat het een gebeurtenis was die vrouwelijke energie afleverde voor de balans van de planeet. Het is een van de redenen waarom jullie momenteel zoveel politieke onrust hebben.

De meest macho van de leiders van de landen op deze planeet zijn de kwaadste op het moment. Hebben jullie dat gezien? Zij zijn boos over de vrouwelijke energiebalans die zich op de Aarde voordoet. Het is intuïtieve boosheid – in het DNA – een boosheid om hier te zijn en zich ongemakkelijk te voelen. Kijk ernaar! Als zij projectielen op elkaar gaan schieten is dat een festival van mannelijkheid en zij weten die zij niet veel tijd meer hebben voordat zij de controle verliezen.

Het heeft allemaal te maken met de mannelijke en de vrouwelijke balans. Jullie kunnen de problemen van de planeet niet op die manier vergelijken, maar dat is de waarheid. Degenen die het meest worden beïnvloed door een vrouwelijke balans op de planeet van vrouwelijke en mannelijke polariteit zijn degenen die uit balans zijn. Als zij een land leiden dat een mannelijk gedomineerde samenleving is, zijn zij in problemen en zij voelen dat ook. Kijk om je heen. Jullie zullen zien waar ik het over heb. Deze mannelijk/ vrouwelijk balans zal de sleutel zijn voor een uitgebalanceerde mens.

Het is ook de reden waarom de vrouwelijke energie zo’n hoofdrol zal spelen bij de komende verkiezingen. Denken jullie dat het toeval is? Het zal de eerste keer in de geschiedenis van jullie land zijn. Wat een toeval dat het juist gebeurt als de vuren van de mannelijke/ vrouwelijke balans zijn toegevoegd.

Dat is niet het nieuws wat ik jullie wilde geven. Het is alleen maar een opzetje en de geschiedenis ervan. Er zijn andere dingen in die lijn gebeurd. Het raster was compleet. De Venus doorgifte was daar en de Harmonische Convergentie was als een boekensteun voor de Harmonische Convergentie.

Wij hebben het daar eerder over gehad. Dit alles vertegenwoordigde een periode van jaren waarin de opwaardering zichtbaar werd en compleet begon te worden. Voor ons hoefden die dingen niet noodzakelijkerwijs in een lineaire volgorde te gebeuren zoals zij dat deden, maar in een andere volgorde, ……een soort cirkel. (in onze manier van denken)

Een van de meest diepgaande energetische gebeurtenissen die ooit op de planeet gebeurden vond onlangs plaats, maar de meesten van jullie hebben het gemist. En ik zal jullie vertellen waarom. Het is niet omdat jullie zaten te slapen of dat jullie er misschien niet op hebben gelet. Het is eerder omdat 1. Jullie het niet verwachtten en 2. Als jullie het echt hadden gezien, hadden jullie het niet geloofd.

Op 5 maart 2005 vond er een grote gebeurtenis plaats. Sommigen zagen het en gaven het een naam. In menselijke taal zal ik jullie de naam geven. Het werd de Paradijs Matrix genoemd. Ik zal vertellen wat het was en als ik het doe zullen jullie weten waarom het raster werd verhoogd. De Paradijs Matrix, op 5 maart 2005, zal ik Ascensiedag noemen. Het was een moment in de tijd, en toch buiten de tijd, toen alle meesters die ooit op de planeet hadden gewoond terugkwamen naar Gaia. Zij kwamen terug.

Als je eraan terugdenkt zeiden de meesten van hen dat zij terugkwamen in de een of andere vorm en de tijd van hun terugkeer zou zijn als vrede op Aarde op handen was! Deze belofte om terug te komen, allemaal, is nu vervuld. Zij zijn hier nu ook – oh, niet hun biologische lichamen, maar hun gecombineerde bewustzijn.

Dit gecombineerde bewustzijn verblijft perfect op een ingesteld magnetisch raster, een dat 12 maanden nodig had om geschapen te worden. En dat perfect ingestelde magnetische raster was geschapen op zo’n manier dat deze meester-energie erop kon verblijven. Terwijl zij daar verblijven wordt de energie die daardoor wordt geschapen doorgestuurd naar jullie DNA als een potentieel van manifestatie.

Laat mij iets daarvan uitleggen. De energetische opwaardering van het raster was als een ‘bed’ dat toen was voorbereid voor deze meester-energie. De meester-energie werd toen afgeleverd op 5 maart 2005 om het doel van het raster te completeren, 27 maanden nadat het was voorbereid. Het is een katalysator geworden die ervoor zorgt dat het raster werkt als een meester-overbrenger naar jullie DNA. Deze informatie die is overgebracht is echter precies dat……een inter-dimensionale overdracht. Jullie zijn een ontvanger en door vrije keuze kunnen jullie nu ‘afstemmen’ of niet op deze prachtige gebalanceerde energie. Kunnen jullie zien hoe het nu ‘handen schudt’ met de Venus doorgifte?

Dit is wat ik jullie vertel. In 1987 (de 11:11) namen jullie een beslissing om het onmogelijke te scheppen. Kunnen jullie echt vrede op Aarde hebben? Kijk om je heen. Lijkt het erop dat jullie succes zullen hebben? (velen zeggen nee) Wel, deze entiteit denkt van wel! Omdat ik zie wat er onder de oppervlakte borrelt. Het magnetische raster van de Aarde heeft nu het attribuut van meesterschap en dat is waarom het werd opgewaardeerd en waarom het was geschapen.

Dit is nieuws dat wij nog nooit gedeeld hebben……het echte doel van de raster opwaardering ging helemaal over ascensie. Het is nu perfect ingesteld voor de DNA ontvangst in de mens. Onthoud, menselijk DNA heeft zijn eigen magnetische veld. De huidige attributen van het DNA zijn als een spiraal die een magnetisch veld schept. Dit veld is onlangs opgemerkt door jullie eigen wetenschap. (Dr Vladimir Poponion) en is zelfs een kwantumveld genoemd. Daarom hoeven jullie niet langer je esoterische voorstellingsvermogen uit te rekken om te zien dat het magnetische veld van jullie Aarde jullie DNA kan beïnvloeden door elektrische inductie……de naam die wordt gegeven als twee magnetische velden op elkaar inwerken om een opwaardering van attributen te verkrijgen.

De mens geeft nu toestemming om deze opwaardering te laten beginnen om het DNA in zijn lichaam te veranderen – door vrije keuze. Zie je, niet alle dingen die gebeuren zijn onzichtbaar en sommigen beginnen misschien al wat hout te snijden. Het ironische hierbij is dat deze dingen waren voorspeld binnen de kalenders van jullie meest oude rassen!

Er komt nog iets anders. Wij praten daar niet vaak over. Het werd aangestipt in 1999, toch zijn er maar weinig die erover spreken. Er komt een datum aan – 9 september 2007 – en het is een markeringspunt. Data die door Spirit worden gegeven geven meestal een centrumpunt van verandering aan. Het is een potentieel van opwaardering en niet van een gebeurtenis waarbij jullie uit je tuinstoel kunnen komen en ernaar kijken. (Kryon-humor) De data die wij jullie geven zijn dus markeerders van een energieverhoging met een breed spectrum en geen afspraken om een gebeurtenis te observeren.

9 september 2007 was de datum waarop de Indigo-kinderen hun ‘plan’ maakten. Wij moesten wachten tot er genoeg waren en er zijn er nu zo veel……meer indigo’s dan anderen. Sommigen van hen zijn nu jonge volwassenen. Jullie zullen ze ook op ver weg gelegen plaatsen zien. Er is een grote groep van hen in Iran. Wisten jullie dat? Jullie hebben nog niet van hen gehoord maar dat zal veranderen. Op 7 september 2007 hebben zij allen hun plan ontvangen. Dit plan is een universele aflevering van energie voor het nieuwe bewustzijn van kinderen op de planeet. Zoals mijn partner zei is het geen ‘flitslamp’ ervaring. Het zal niet in een keer gebeuren. Het is iets wat zich langzaamaan zal voordoen en jullie zullen een gedragsverbetering zien. Sommigen van jullie zullen het niet leuk vinden maar jullie zullen het weten als zij op de een of andere manier georganiseerd zijn.

Velen zullen zich afvragen wat voor energetische organisatie zoiets zal veroorzaken en dan zullen jullie je realiseren dat het een bewustzijnsverhoging is en zij hun collectieve doel hebben. De organisatie is dus dat zij hun plan intuïtief beginnen te voelen. Zoals bij alles hebben zij hierbij ook vrije keuze en mogen zij doen wat zij willen, maar jullie zullen een langzame en collectieve beweging zien van de jongeren op Aarde om enkele zeer ongebruikelijke acties te laten plaatsvinden die in het gezicht zullen vliegen van wat jullie kunnen voelen als de huidige wijsheid of logica.

Wees niet geschokt en verrast als zij regeringen knijpen, dingen bereiken die schijnbaar onoplosbaar zijn, systemen tegenwerken en sommige van de heilige regels weggooien – omdat dat de enige manier is waarop het Nieuwe Jeruzalem kan worden geschapen.

De oude tijdgeest moet verdwijnen. Jullie zullen hen vinden in Palestina, Israël, in Jordanië en Syrië. In de Emiraten en in Koeweit, zij zijn te vinden in Irak en Iran. Ik noem al die plaatsen omdat het plaatsen zijn waarvan de gemeenschap zou denken dat zij daar niet zouden kunnen bestaan.

Dat zijn de plaatsen waar de indigo’s het grootste verschil zullen gaan maken. Wij geven jullie deze datum als het begin van hun plan. Het is niet de datum waarop zij effect zullen hebben. Maar blijf kijken want er zullen dingen te zien zijn. Dat is altijd zo.

Nu wil ik teruggaan naar mijn oorspronkelijke verhaal over de reis.

Binnen het magnetische raster van de planeet zijn op dit moment alle teruggekeerde opgestegen meesters. Zij vormen alleen een energie en vertegenwoordigen geen aparte groepen of religieuze gedachte. Zij zijn allemaal een, zonder scheiding. Elk mens in deze zaal en die dit leest heeft een vrije keuze om dit wel of niet te accepteren, om hun zelf bepaalde wegen te volgen of niet. Maar deze informatie is diepgaand en jullie kunnen erover denken wat het voor jullie betekent als jullie het analyseren.

Als jullie de verhalen over de meesters lezen die op de planeet hebben rondgelopen zijn jullie onder de indruk, nietwaar? Laat mij jullie vertellen hoe het voelt, mens, om een meester te zijn. Jullie lopen langs een pad en zeggen: “Het is tijd voor een hulpbron.” (zoals voedsel) en jullie kijken naar beneden en het zit in je broekzak! Dan zeggen jullie “Ik wist het. Ik verwachtte het.” Al snel verwacht je dat wat je nodig hebt op de drempel ligt als je het nodig hebt en dan realiseren jullie je dat jullie het scheppen wanneer je maar wilt. Het is een proces dat voor velen vol mysterie zit maar voor anderen is het de manier waarop het universum werkt.

Gezegend is de mens die, als hij ontdekt dat hij een ziekte heeft die door zijn lichaam raast, niet angstig wordt en in paniek raakt, niet meteen zijn vrienden belt om hulp, maar die in plaats daarvan naar beneden kijkt en zegt: “Ik ben blij dat ik mijn broekzak heb omdat dat de plaats is waar mijn genezing zit……het is al bij mij.”

Meesters zijn een bastion van zichzelf, een compleet systeem zonder hulp van buitenaf. Maar de echte meester begrijpt dat zijn hulpbron de collectieve energie van alles is en daarom ‘bekend is bij God.’ Hij is dus onderdeel van God en daarom zijn de hulpbronnen bij hem ingebouwd.

Gezegend is de mens die zich afvraagt: “Zal ik hierheen gaan of daarheen? En toch nooit piekert over de hulpbronnen tijdens het pad. “Goede dingen heb ik in mijn broekzak.” zegt hij terwijl hij het onbekende tegemoet loopt. Hoeveel zijn er hier die verantwoordelijk zullen zijn voor deze soort energie?

“Kryon, dit klinkt niet goed. Bedoel jij dat eventueel ieder mens op deze planeet meester zal worden?” Nee, maar er zullen er genoeg zijn van jullie meester-handwerkers die de gereedschapskist zullen herkennen die hier voor jullie staat. Daarna zullen jullie leren hoe je hem moet gebruiken. De gereedschapskist zit in het raster, zie je? Het is op zijn plaats en is er klaar voor. Het is tijd voor jullie om aan het bouwproces te gaan beginnen en hoeveel van jullie kunnen dat? Het is tegen-intuïtief met de manier waarop de menselijke zienswijze werkt en toch gaan enkelen van jullie aan het proces beginnen.

Jullie hebben misschien de verhalen gehoord, in jullie eigen cultuur, van de broden en de vissen? Kan dat echt zijn geweest? Oh, ja, dat was het. En dit soort situatie wordt elke dag gekopieerd in delen van India. Wisten jullie dat? Het is een proces van iets schijnbaar uit het niets scheppen. Dat zit er in de broekzak van een meester! Gezegend is de mens wiens reis vanaf nu niet meer gebaseerd is op waar de hulpbronnen zijn, maar in plaats daarvan op de passie van waar hij naartoe wil gaan, ongeacht waar naartoe. Het universum volgt hem met de hulpbronnen die altijd al klaar zijn.

Vinden jullie het verhaal van de Israëliërs in de woestijn een mythe? Zij werden elke dag gevoed – alle stammen – 40 jaar lang. Waar kwam het voedsel vandaan? Kan dit echt zijn geweest of is het misschien een mythe? Het feit is dat zij een meester volgden en zijn zakken waren inderdaad diep en vol met universele waarheid, gepastheid en wijsheid. De geschiedenis laat jullie zien hoe het werkte.

Er zijn er in deze zaal die dit hebben ervaren. Sommigen hebben het op een mildere manier ervaren en anderen hebben hun leven zo geleefd. Maar voor hen allen zal deze nieuwe energie van het raster verder versterkt worden dan jullie denken, zelfs verder dan wat jullie tot nu toe hebben ervaren.

Er zijn er in deze zaal die dingen hebben bereikt die zouden zijn tegengewerkt als zij zouden zijn gestopt met kijken naar de bronnen voordat zij begonnen. De 3D zienswijze van ’ waar zullen de hulpbronnen zijn’ zou hen hebben tegengehouden, maar dat deed het niet. Dat komt omdat zij naar beneden keken en zeiden: “Het is goed , ik heb het hier in mijn broekzak.”

Kunnen wij dit helderder zeggen, meesters? Er zijn er een paar van jullie die dit gaan doen. Echter, de uitnodiging is er voor allen om te nemen wat er maar nodig is of wat goed lijkt. Dit alles vertegenwoordigt een nieuwe tijdgeest – een nieuwe opwaardering. En de indigo’s, wel, sommigen van hen weten het al, intuïtief. Sommigen van hen gebruiken deze nieuwe tijdgeest al……en dat verklaart hun frustratie ten opzichte van jullie, die zo dicht bij jullie bronnen blijven. Dat is de boodschap, dat het proces van afstemmen op de planeet voor jullie reis doorgaat en altijd hoger gaat en ja, jullie kansen vergroot voor een vredige Aarde op plaatsen die dat het meest nodig hebben.

Het is een grootse plaats, deze Aarde. Het plan dat zich ontvouwt wordt interessant. Jullie zitten precies op schema en enkele van de grootste uitdagingen van de planeet komen eraan. Dat is waarom jullie hier zijn, vuurtorens. Ik zal het nogmaals zeggen. Vuurtorens worden nooit gebouwd op veilige plaatsen, en daarom zijn jullie hier. Ontsteek het licht. Jullie zullen het nodig hebben. Dit is geen slecht nieuws, niet meer dan nieuws over een donkere, koude nacht met hevige winden. Het is een deel van wat jullie doen, nietwaar? Het is waar jullie voor zijn gekomen en het zal snel voorbij gaan. Jullie zijn degenen die nu het verschil kunnen maken, terwijl het donker tekeer gaat.

Er is een kwantumverbinding tussen jullie en de Israëliërs en jullie en de Palestijnen. Als jullie ervoor kiezen om die verbinding te gebruiken kunnen jullie licht naar hen toezenden op zo’n manier dat zij hun doelen op Aarde zullen zien en de toevoegingen zullen scheppen die nodig zijn. Wij hebben dingen voorzien in het Midden Oosten die in het gezicht van de logica vliegen – zelfs de logica van het protocol van hun afstamming. Hoe willen jullie dat doen? Licht van jullie! Kunnen jullie dat? Zend er licht naartoe en wacht tot de opwaardering zich voordoet.

Neem deze gereedschapskist op en begin jouw persoonlijke opwaardering waar je nu zit.

Herinner je deze dag als een keerpunt, een epifanie (een goddelijke openbaring) van wat jullie echt kwamen doen. Als jullie dat kunnen doen zal ik naast jullie staan en applaudisseren, vieren en jullie voeten wassen, want daarom ben ik hier. Ik ben verliefd op de mensheid.

En zo is het.

Kryon