Kryon Nieuwjaars-channeling: 2021, het Jaar van Onthullingen

Kryon Nieuwjaars-channeling:
2021, het Jaar van Onthullingen

1 januari 2021
Vertaald vanaf de audio door Henk Steur 

Gegroet, lieve mensen, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Het is niet alleen symboliek. De 1.1 is een nieuw begin. Er zijn meerdere manieren on de 1.1 te interpreteren. Een manier is deze: het is altijd hetzelfde meesternummer 11. En het cijfer 11 is inderdaad verlichting. Je zou dus kunnen zeggen dat elke eerste dag van het jaar, elke 11-gebeurtenis – als jullie die hebben – dezelfde soort energie zal hebben en dit zal een begin zijn….een nieuw begin. Het is een 1. Niet alleen een 1, het is een dubbele 1. Het is natuurlijk ook een meestergetal en dit betekent dat het een zeer belangrijk getal is. Het betekent verandering.

Dit afgelopen jaar 2020 is een jaar waarover wij steeds weer hebben gesproken. Mijn partner is hierover gevraagd en het gaat over hetgeen jullie kennen als “het virus!” Mensen in de toekomst zullen zich 2020 herinneren als een jaar waarin alles veranderde. Wij hebben jullie in het verleden in vele channelings verteld wat dit betekende en waarom het er was en waarom nu?

Wij hebben jullie ook uitgedaagd om hieraan te denken: dat dit virus, de manier waarop het werd behandeld en wat er gebeurde, echt misplaatst was. Er zijn hier al lange tijd virussen geweest en sommige daarvan waren heel actief en zeer gevaarlijk. Jullie hadden er een paar en kennen zelfs hun namen. Jullie hebben constant rond twintigduizend mensen die in de lucht vliegen en van land naar land gaan. Wat waren de kansen dat jullie nooit een pandemie zouden hebben?

Het is compleet misplaatst en het gaat tegen het gevoel in dat jullie hebben of van wat jullie hebben ervaren. Jullie planeet was hier rijp voor. Al lang! En dit was het jaar, dit 2020, en het begon vroeg en verergert nu. Mensen hebben gevraagd: “Kryon, als jij kunt zien wat er in het Veld zit….wat komt er dan nu weer?” Ik zal dit jaar een naam gaan geven en deze naam zal veel vertellen omdat hetgeen ik jullie ga vertellen in het Veld zit. De eerste vraag die vele mensen stellen is: ”Wanneer zal dit voorbij zijn? Zelfs nu wij het hebben over 11 is het er nog steeds!” Het antwoord is: in 2021, dit jaar, zal het licht toenemen en het eind van de tunnel worden gezien. Er zullen meer problemen zijn. Er zullen meer samenzweringen zijn en er zullen meer moeilijkheden zijn. Maar uiteindelijk zullen jullie een nieuw normaal hebben. Dat komt eraan, lieve mensen, en jullie weten het.

Als jullie naar de astrologie kijken die bijna altijd aanwijzingen geeft over menselijk bewustzijn, menselijke activiteiten, vormen zij een soort landkaart waar men wel of niet naar kan kijken. Jullie kiezen! Je kunt kijken naar de maanden maart en april als bijna een “uit-de-kast-komen-party” van 2020. Dit zijn de tijden die ik voorspelde en die het begin vormden van de verandering van het oude normaal naar het nieuwe normaal….en het nieuwe normaal zal echt iets bijzonders worden, lieve mensen. Jullie hebben in 2020 veel geleerd en tot nu toe weten jullie niet wat jullie hebben geleerd omdat jullie de ontdekkingen die jullie doen nog niet hebben gezien. De ontdekkingen die jullie gaan doen zullen veelvoudig zijn. Als jullie de wereld en de economieën stopzetten en alles veranderen gaat dit dingen vertonen die nooit werden vertoond, want als jullie stoppen met wat er altijd was en altijd op een bepaalde manier werkte lijken deze dingen naar het oppervlak te komen, met name als jullie een samenleving hebben die steeds over jezelf spreekt, wij hebben het over sociale media, over de manieren waarop jullie communiceren, waardoor er maar weinig geheim kan blijven. Er daar komen de geheimen nu! Dit gebeurde er altijd en dat gebeurde er altijd al. Jullie zagen het niet en nu zien jullie het wel en jullie reactie is dat dit moet veranderen. Julie hebben al een paar veranderingen en reacties gezien en er zijn al dingen die niet meer terug kunnen naar wat zij waren.

Lieve mensen, er zijn vele dingen die nu zijn veranderd en veranderd zullen blijven.

Dit is goed nieuws! Allemaal door 2020! Een van de grootste: het begin van de onthullingen over een virus. Hoe het ontstond! Jullie hebben het verhaal nog steeds niet….niet het echte verhaal. Wat gebeurde er daarna? Werd er correct gehandeld of niet? Zullen jullie de volgende keer hetzelfde doen? Zullen jullie weer een algemene lockdown hebben of zullen jullie alleen degenen beschermen die bescherming nodig hebben? Al dit soort dingen zullen een openbaring zijn, wijsheid….de manier waarop jullie het aanpakken als het weer gebeurt. Het zal op sommige mensen grote angst achterlaten – bereid je er maar op voor, ik heb het in het verleden gezegd….dat er mensen zullen zijn die de rest van hun leven maskers zullen dragen want zij zijn nu bang voor alle dingen, ziektekiemen, voor bacteriën, omdat zij daar slechte indrukken van hebben opgedaan. Zij zijn daar zelfs vrienden door kwijtgeraakt. Dit is iets waarmee de psychologen etc. nog lange tijd bezig zullen zijn, maar de grootste dingen die jullie gaan zien zijn de onthullingen van waarheid die jullie niet kenden.

Ik heb dit eerder gezegd en ik zeg het weer: regeringen zullen veranderen door wat jullie zullen ontdekken. Geheimen zullen worden onthuld. Disfuncties zullen getoond worden. Je zou kunnen zeggen dat overal steeds disfunctie is en dat dit door zal gaan. Dit zal worden onthuld en anders zijn. Jullie zullen oplossingen willen hebben. Het is een tijd van oplossingen, maar de naam die ik dit jaar wil geven – ik doe dit elk jaar, lieve mensen, is: Onthullingen!

Ik zat in 1989 in december in de stoel en ik gaf het jaar 2020 de naam: Veranderingen! Dit jaar….het jaar 2021, is het jaar van onthullingen. Jullie zullen het zien. Er zullen veel goede dingen zijn die zichzelf onthullen….niet altijd goed als zij onthuld worden, maar goed door de beslissingen die jullie zullen nemen. Er komt veel vanuit covid wat jullie niet verwachten en dit zal jullie planeet veranderen. Dit gebeurde, lieve mensen, na 2012 in de nieuwe energie en een nieuw bewustzijn zodat jullie de dingen kunnen zien voor wat zij zijn….gepaste aanpassingen. Het bewustzijn zal omhooggaan….de mensheid zal de lat hoger leggen over wat zij willen en verwachten en scheppen en gaan weggooien wat niet werkt en behouden wat wel werkt.

Dit nieuwe jaar is een goede tijd om verlichting te vieren!

En zo is het.

Kryon