Kryon: Onomwonden spreken.

Kryon: Onomwonden spreken.

Doorgegeven via Lee Carroll. / 12 januari 2003
Vertaald uit het Engels door Henk Steur.

Gegroet, geliefden. Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Ik wachtte even, want er waren er een paar van jullie die het nodig hadden om een verandering van licht te zien. Ik bedoel niet het licht dat hier vanavond aan is. Sommigen van jullie hadden behoefte aan bevestiging door een kleurenbeeld te zien toen wij hier kwamen op deze plaats die al zo professioneel was voorbereid door degenen die hier in de stoelen zitten.

Oh, er zijn altijd mensen die twijfelen dat zoiets kan bestaan – dat channeling heet. Kan het waar zijn dat er entiteiten zijn die spreken vanaf de andere kant van de sluier in een omgeving zoals deze?

Kan het zo makkelijk zijn? Het antwoord is ja, want het is altijd zo geweest. Wij doen dit als speciale groep al twaalf jaar; een groep die zich nu met andere energie bezighoudt: Balancerende energie.

Mijn partner heeft besloten om de bijeenkomst van vanavond de naam ‘ en zo begint het’ te noemen. Dit is gechannelde informatie en sommigen van jullie zouden kunnen zeggen: “Wat is dat nieuwe en verschillende?” Nou, een ding: Het raster zit op zijn plaats. Oh, het kan nog enkele maanden duren voor ook de restanten op hun plaats zijn. (tot eind maart 2003) Bedenk dat dingen bij Spirit nooit snel gaan. Wij kunnen de lezing niet beginnen zonder een vorm van viering. Het is een viering waarbij jullie hebben toegestaan om een nieuwe energie op de planeet te brengen en waarbij jullie het geduld hadden – sommigen van jullie – om het doel van bewegend spiritueel bewustzijn vast te houden dat wij tien jaar of meer geleden hebben gepresenteerd.

Jullie hebben het doel vastgehouden en zijn het soms ook weer even kwijtgeraakt. Sommigen hebben hun handen in het donker omhoog willen gooien en schreeuwen: “O God, Ik begrijp het niet! Ik heb het geprobeerd. Ik had de intentie. Ik heb dit gedaan, ik heb dat gedaan!” En wij waren erbij en wij hoorden jullie. Wij zijn er elk moment dat jullie schreeuwden bij geweest. Wij zijn erbij geweest voor de woorden van viering en vreugde en die van zorgen. Wij zijn er altijd geweest, zelf als jullie je afvroegen of er wel iemand luisterde. Ook toen waren wij er!

Een van de redenen waarom er zoveel viering en voetwassing is terwijl de groep hier binnenkomt heeft van doen met jullie uithoudingsvermogen. Lichtwerkers, (zoals jullie jezelf noemen) jullie zijn vuurtorens die energie verankeren en niet bang zijn om van plaats naar plaats te gaan, wetend dat sommigen van jullie belachelijk zullen worden gemaakt en veracht zullen worden. In plaats daarvan houden jullie vrede in je harten en geloven dat alles geschikt is en dat er overal redenen voor zijn.

Aldus vieren wij eerst voordat wij beginnen. Het potentieel dat jullie hier in deze stoelen zouden komen zitten was altijd al aanwezig. Horen jullie dit? Denken jullie dat het toeval is dat jullie hier zijn? Lezer, denk jij dat het bij toeval is dat jouw ogen op dit schrijven zijn gericht? Ik ken jou, lezer, ik was erbij toen jij het naar God uitschreeuwde en ook naar degenen om mij heen. Er was een groep die vlakbij jullie was en jullie handen vasthield in jullie donkerste momenten.

Zo gaat dat, weet je? Het gaat niet alleen over ascensie, meesterschap of mysterie. Oh, veel dingen natuurlijk wel maar wat denk jij over juist nu?

Wij vertelden jullie dat het raster zou verheffen en dat gebeurde ook. Wij vertelden ook dat er een rastergroep bij betrokken zou zijn en dat was ook zo. Wij zeiden dat zij zouden gaan vertrekken en dat hebben zij gedaan. Wij zeiden dat de boodschappen zouden beginnen in een stabiele omgeving met rastermagnetisme. Het magnetisme van de planeet is altijd dynamisch – het zal altijd rond blijven bewegen maar komt niet in de buurt bij de graad die jullie hebben ervaren in de laatste 12 jaar. Als ik jullie een woord of een eenvoudige zin zou kunnen geven die zou uitleggen wat er gebeurd is in het laatste tiental jaren, zou ik zeggen “Omhooggaan” Wij spreken over een sluier die jullie dualiteit schept en de energie van alles op deze planeet tilt het langzaam omhoog.

Wij spreken vaak in metaforen, nietwaar? Wij spreken in puzzels en parabels. Sommigen hebben gevraagd: “Kryon, waarom is dat nodig?” Het is omdat jullie niet door de sluier heen kunnen komen. Metaforen zijn vaak de enige manier waarop jullie inter-dimensionaal begrip kunnen krijgen terwijl jullie in maar vier dimensies zitten. Dus als jullie de parabels en de metaforen gaan onderzoeken krijgen jullie je eigen “Aha-moment” en zullen dan weten wat wij bedoelen. In de nieuwe energie zal dit minder worden gebruikt.

De nieuwe energie heeft de sluier opgelicht/ Zelfs als je hiernaar in fysieke vorm kijkt en niet metaforisch, zie je een sluier tussen jou en iets anders. Door die sluier kun je niet helder zien, nietwaar? Als een deel ervan omhooggaat en iets onthult van de andere kant heb je een duidelijker zicht, niet?

Laten wij daarom met deze nieuwe energie beginnen in dit nieuwe jaar (2003) met deze groep van luisteraars en lezers en deze speciale boodschap “duidelijke taal” noemen.

Het wordt tijd, nietwaar? Laten wij de aandacht verleggen naar communicatie die helderder kan zijn. Oh, er zullen nog steeds parabels zijn en ook metaforen omdat die nodig zijn.. Maar een van de dingen die jullie gaan ontdekken is dat wij, aan de andere kant van de sluier, ook in staat zijn om jullie helderder te zien. Hebben jullie daar ooit aan gedacht? Wij staan vlakbij jullie!

Als je de sluier zou kunnen omschrijven zou die ‘ergens’ zijn. Het is geen plaats. In plaats daarvan is het een dynamische energie die jullie eigen bewustzijn omringt – elke cel van jullie lichamen. Het houdt jullie op afstand van jullie!

Opeens zijn wij hier om jullie te vertellen dat de sluier de laatste jaren dunner is geworden en het nu tijd is voor wat duidelijke taal.

Laten wij beginnen met jullie te vieren! Ik wil dat niet vergeten. Vandaag stromen wij naar deze plaats met de energie van ‘moeder.’ Die is onvoorwaardelijke liefde en is vrouwelijk. Wij hebben jullie in het verleden verteld – onthuld – in feite, bij de laatste channelings, dat de predominante groep van Kryon altijd vrouwelijk is geweest.

Dat is duidelijke taal, niet? Je kunt het nemen zoals je wilt maar het verduidelijkt veel van wat jullie hebben gelezen en wat jullie voelen. De groep die ik meebreng wast jullie voeten. Sommigen staan naast jullie als je leest of luistert, sommigen boven je en enkelen zelfs onder jullie! Zo gaat dat bij inter-dimensionaal bezoek.

Waar gaan jullie momenteel doorheen, lieve mensen? Jullie zitten in een energie die nieuwsgierig is, klopt dat? Wat gebeurt er in het Midden Oosten? Misschien zijn er veranderingen geweest als je dit leest maar waar is de geschiktheid van dit alles? Waarom gebeurt dit? Wat gaat dit betekenen? Hoe past dit bij alles wat jullie is verteld dat er zou kunnen gebeuren? De potentiëlen die wij jullie al die jaren geleden gaven – hoe passen die in dat alles? Niet alles is hier wat het lijkt. Historici zullen iets speciaals te zeggen hebben over deze tijd in de geschiedenis.

Niet alles is al onthuld over wat er echt aan de hand is. De wensen en de hoop van mensen, zelfs niet die in het Witte Huis zijn ook nog niet waarlijk aan jullie onthuld. Maar dat zal gebeuren, uiteindelijk. Zie je, het is onmogelijk om deze dingen vanaf nu geheim te houden. Laat mij jullie vertellen wat er is gebeurd.

Wij zeiden jullie in 1989 dat jullie je realiteit hadden veranderd. Het goede nieuws was dat het Armageddon dat jullie verwachtten niet zou gaan gebeuren. Het uitdagende nieuws was dat jullie het zouden invullen met oorlog. Oh, misschien niet een fysieke oorlog al hadden jullie er wel twee tussen toen en nu. Nee, het zou een oorlog worden tussen de oude en de nieuwe energieën op de planeet. Wij vertelden jullie dat die zich op vele manieren zou laten zien maar dat jullie hem zouden moeten uitvechten. Wel, laat ik jullie wat meer duidelijke taal geven – dingen die duidelijk voor jullie zouden moeten zijn maar dat niet altijd zijn.

Het menselijke sociale effect.

Zelfs degenen die de maatschappij bestuderen denken niet altijd hieraan. Er zijn nu meer mensen op Aarde dan er ooit zijn geweest. In de laatste 50 jaar is de bevolking op Aarde verdrievoudigd. Meer mensen die op meer mensen reageren. Het is dichter bevolkt, nietwaar? Regelingen moesten hiervoor in jullie maatschappij worden getroffen en jullie weten dat. In feite hebben sommigen van jullie hier al 50 jaar in de gaten ……en klagen er zelfs over! En toch, wat is het belangrijkste sociale onderwerp geweest? Zouden jullie niet denken dat er met meer en meer mensen die met elkaar om moeten gaan, de sociale structuur eventueel ook niet vooruit zou kunnen bewegen naar een meer socialistische soort van bestaan? Klinkt het niet logisch om een coöperatief systeem te scheppen dat een meer algemene interesse tentoonspreidt om te zorgen dat dingen werken? Maar dat is wel wat er is gebeurd!

In feite heeft het systeem ervoor gezorgd dat deze elementen uiteen vielen! Gouvernementen die leken te brengen ‘ wat het beste is voor het volk’ vielen uiteen. Het bewustzijn van die systemen werd niet gedragen door de mensheid. Dus wat werd er geschapen? Kijk om je heen. Jullie zijn opgescheept met een systeem waarin enkelingen worden gewaardeerd naarmate wat hun bijdrage is. Deze systemen bevorderen deelnemers om aan zichzelf te denken, buiten het groepsbewustzijn om.

Is dit geen tegen-intuïtieve beweging die daarin zit? Ja, dat is het en nee, het blijft onderbelicht. Op dit moment zijn de systemen die zelfwaarde en zelfbeschikking bevorderen de meest veelbelovende op de planeet.

Over de hele planeet zweeft een bewustzijn van individualiteit, zelfs in de landen die dat niet graag toegeven. Mensen worden wakker uit het duister en zeggen: “Ik ben speciaal; ik ben uniek; er is niemand zoals ik. Ik zal denken zoals ik wil.” Het is overal. Het heeft gouvernementen omvergegooid en het zal er meer omvergooien……en dat is de duidelijke taal hierover.

Het is universeel op de planeet en het is maar een van de dingen die tegen-intuïtief zijn bij een toenemende bevolking. Toch is ook dat een spiritueel aspect want wij leerden jullie dat jullie een individueel deel van schepping zijn.

Samenzwering.

Laten wij nu nog wat meer duidelijke taal hebben. Laat mij jullie 12 tot 15 jaar mee terug nemen.

Hier is iets waar wij het in een andere omgeving over hadden: Al heel lang, en wij spreken over de hele geciviliseerde wereld, zijn er veel geheimen geweest over de manier waarop dingen werken. Veel is er verborgen in de holen en de spleten als je kijkt naar de informatie die beschikbaar was voor de gewone burger op Aarde. Vijanden kunnen achter de rotsen op jullie pad zitten en je zult ze nooit zien.

Zij kunnen zich verschuilen op donkere plaatsen en kunnen samenzweren tegen jullie eigen levens.

Zij kunnen samenzweren en jullie economie laten werken op een bepaalde manier, jullie verkiezingen en zelfs wat je voor alles betaalt. Zij kunnen samenzweren om de Aarde op een bepaalde manier te laten werken. Zij zijn machtig en hebben veel invloed. Zij zijn heel menselijk maar zij vertegenwoordigen een controlerend, hebzuchtig bewustzijn.

Hun hoofdattribuut is dat zij altijd in het donker zijn. Geruchten over hun bestaan zijn uitgelekt en wel zover dat zij zelfs een naam kregen. Zij zijn de Illuminati. Zij zijn de geheime groep. Zij zijn de codemakers en degenen die aan de touwtjes trekken van jullie eigen sociale situatie. Zij zorgden ervoor dat er verkiezingen waren. Zij namen jullie financiële markten in bezit en controleerden die. Wij hebben hier nooit over gesproken in een live channeling, maar dit is alledaagse praat. Velen van jullie zouden zeggen: “Is dit echt waar? Kan dat zo zijn?” Het antwoord is ja! Heb jij nooit inde gaten gehad dat er een samenhang in de dingen is – een stabiliteit in dingen van het verleden is? Jullie voelden het als een gewone stabiele situatie….iets goeds. Raad eens. Zij controleerden het meeste daarvan. Als een groot schip op een koers die zelden wijzigt stuurden zij jullie eigen bestaan in hun zakken.

Waar waren zij? Wij zullen jullie zelfs dat vertellen. Jullie zullen merken dat wij spreken in de verleden tijd, nietwaar? Zij waren in het land dat jullie Griekenland noemen. Daar begon het en daar viel het ook uiteen. Vooral tot hun schrik kwam er een toenemend vibrerend bewustzijn op de planeet wat veroorzaakt werd door een verplaatsend rastersysteem. Het begon een blik te openen dat integriteit werd genoemd. Toen ontwikkelden jullie technologie die jullie in staat stelde om met weinig kosten met iedereen te spreken (internet) Zij konden zich niet langer verstoppen in het donker en vier jaar geleden begon hun val. Dat is het alledaags gepraat hierover. Er kunnen geen samenzweringen in die graad meer komen op de planeet en hier is de reden: Er zijn vuurtorens zoals jullie over de hele planeet die toegewijd zijn om er te staan en hun licht laten schijnen. Er worden lichten op alles en iedereen geschenen!

Er zijn veel minder plaatsen om naartoe te rennen en zich te verstoppen. Dit gebeurde niet omdat er enkele grote groepen aan kwamen rijden op witte paarden. Willen jullie weten wie die groten waren die dit hebben veroorzaakt? Dat zijn degenen die hier in de stoelen voor mij zitten – degenen die dit nu lezen die, met de geest van Spirit vele jaren geleden, hebben besloten om naar de Aarde te komen met de potentie om een verschil te maken!.

Denk jij dat het een allegorie is, een sprookje? Wel, kijk een in jullie kranten. Vertel mij over de grootste multinationals die jullie hebben en die uiteen vallen omdat een persoon met integriteit heeft gesproken. Wanneer gebeurde dat voor het laatst? Als wij jullie tien jaar geleden over dit potentieel zouden hebben verteld hadden jullie gelachen! Jullie zouden hebben gezegd: “Kryon, je moet begrijpen dat niets het grote geld raakt. Dat is een van die dingen die nooit veranderen. Er zijn bepaalde dingen op Aarde die nooit veranderen en het grote geld is daar een van” Toch gebeurde het.

Als ik jullie nu eens vraag wat voor dingen er nog meer niet kunnen veranderen? “Wel” zouden jullie zeggen, “Grote religies is er zo een. Het is een grote en zeer oude organisatie die niet makkelijk in beweging komt.” Echt? Ga de krant eens lezen. Een zeer grote religie is zichzelf aan het onderzoeken, nietwaar? Een integriteitfactor toont zich overduidelijk.(priesters met losse handjes) Er zijn mensen die zich beginnen te ontwikkelen binnen dat geloofsysteem en zeggen: “Wacht even! Dit is niet juist. De God die ik aanbid zou geen vertegenwoordigers hebben die zulke dingen doen. Mijn God is een liefhebbende God en deze individuen vertegenwoordigen dat niet.” Deze organisatie die jullie de kerk noemen wordt doorgelicht en gesnoeid en dat is niet alleen voorbehouden aan de westerse wereld. Kijk er wereldwijd naar. Wij vertelden jullie hierover zo’n drie jaar geleden toen wij zeiden: “De grootste spirituele leiders die jullie die naar het goddelijke zoeken, hebben, komen tot een vergelding zelfs terwijl jullie hier zitten”. (Kryon boek 8) Nu heeft de energie die jullie hebben geschapen hen te pakken. Het resultaat? Er zal meer integriteit zijn binnen de kringen van degenen die de planeet leiden op spiritueel niveau.

Dat is wat een toename in vibratie doet. Er zijn minder duistere plaatsen en laat mij jullie zeggen wat er gaat gebeuren als er minder plaatsen zijn om zich te verstoppen voor degenen die tegen jullie willen samenzweren. Zij laten zich zien. Wij zijn geen rechters maar wij zeggen jullie dat het een menselijke dramatische reactie is om ze te gaan zoeken en ze uit te schakelen! Er zijn ook andere wegen, geliefden. Daarom zijn jullie bijna in oorlog. Er is nu een andere energie…..als je hebt opgelet.

Veel mensen negeren dit alles compleet. Zelfs met jullie nieuwsberichten, de weersveranderingen en de bewijzen dat de magnetische en de kristallijnen energieën veranderen, blijven zij vasthouden aan de oude Aarde-energieën. Wij zeiden ook dat zich een kloof zou ontwikkelen (Kryon boek 8), zelfs binnen jullie eigen metafysische geloven. Het begint. Velen kijken naar de nieuwe energie en voelen dat het oude vals is en dat jullie op de een of andere manier de waarheid van de samenzwering aan het licht brengen. Op een bepaalde manier voelen zij dat jullie licht de waarheid naar boven zal brengen.

Hoe kun je weten wie er gelijk heeft? Kijk naar hun levens! Zijn zij comfortabel, vol vrede en gevuld met de liefde van God? Zijn zij tolerant met hun levens en met degenen om hen heen? Zou jij ze om je heen willen hebben? Wat is hun ‘dramafactor’? Het spreekt duidelijk over wat hun cellen doen, nietwaar? Gezegend is de mens die de waarheid van Spirit naar binnen laat want het zal effect hebben op de structuur van zijn eigen bloed. Het zal hem vrede brengen in het aangezicht van de oorlog en hem tolerantie geven als die nergens om hem heen te vinden is. Het zal ideeën voortbrengen waar nooit aan is gedacht en een nieuwe vibrationele verhoging teweeg brengen.

President Bush en de verkiezingen.

Wij vertelden jullie zelfs over de man die jullie president is (januari 2003). Wij noemden hem een “Plaatsvasthouder” Dit was geen kritiek of een term over zijn gedrag. Het is eenvoudigweg een definitie over energie. Het is iemand die energie vasthoudt als er iets anders om hem heen gebeurt. In de wiskunde wordt een energievasthouder gebruikt om de energie van een plaats vast te houden terwijl oplossingen eromheen worden berekend. Het staat de kolommen toe zich op te bouwen en de punten met elkaar te verbinden. Dat is een metafoor, nietwaar? En dat is wat wij jullie vertelden over de man die jullie president is.

Wat voor plaats houdt hij vast? Zou jij kunnen vragen. Hier is informatie die je niet had verwacht. Er zijn dingen om jullie heen, niet in dit land (USA) die moeten verheffen en veranderd worden. Er zijn mensen die het nodig hebben om zich zo te bewegen dat de Aarde meer gelijk kan zijn in haar bewustzijn. En dit is de man die daarvoor zorgt. Je kunt het niet leuk vinden maar het is wat jullie hebben gepland. Deze plaatshouder is een katalysator voor verandering.

Denk jij dat het toeval was dat hij aan het bewind kwam? Kijk eens naar zijn verkiezing. Was het een gewone verkiezing? Nee. Het was bijna een geforceerde verkiezing……een die uit balans leek te zijn – niet jullie standaardverkiezing, nietwaar? Hier is een stelling van degenen die jullie onder controle willen hebben: “Schep nooit ongewone omstandigheden die vragen om een onderzoek” Daarom zeggen wij jullie dat deze verkiezing niet werd gecreëerd door degenen in het duister. Integendeel, het was iets dat jullie hebben geschapen binnen de nieuwe energie……te faciliteren wat je ziet.

Wij vragen jullie om terug te kijken naar deze dingen op een bovennatuurlijke manier. Schuif jouw politieke en menselijke verlangens even opzij en stijg boven jezelf uit. Kijk in plaats daarvan naar de toekomst en wat die zou kunnen scheppen. Wij vertelden jullie meer dan tien jaar geleden over de potentie van de energie op jullie planeet. Daarom zijn velen van jullie nieuwsgierig. Wij spraken van de strijd die eraan kwam en wij zeiden zelfs ook dat er mensen zouden zijn die overeengekomen waren om hier te vertrekken in deze tijden. (Kryon boek 1). Nu zitten jullie hier middenin en het voelt niet erg comfortabel, nietwaar? Misschien wordt het daarom werk genoemd? Deze veranderingen gaan de planeet snoeien. Zij gaan het oude en het nieuwe scheiden. De oude energiedenkers zullen moeten veranderen want als zij dat niet doen zullen zij zich met een oud bewustzijn in een nieuwe energie bevinden. Maak geen veronderstelling over wie die denkers van de oude energie zijn! Het resultaat van leven in de ene energie binnen een andere energie is ongemak en ziekte.(dis-ease). Het is gepast dat jullie nu de leider hebben die jullie hebben want er zal veel gebeuren wat anders nooit zou zijn gebeurd. Misschien ligt de sleutel wel in de manier waarop jullie op hem reageren? Misschien is er meer nodig dan alleen maar achter de schutting vandaan komen? Meer klare taal?

God – Spirit – Bron.

Laten wij het hebben over God, of wat velen van jullie Spirit noemen, of de Bron. Kryon komt van de Grote Centrale Zon. Waar denken jullie dat die is? Oh, er zijn er die zeggen: “Wel, wij weten waar dat moet zijn. Het is daarboven – drie sterren naar links.” Nee, daar is hij niet. De Grote Centrale Zon is geen plaats. Het is de beste informatie die wij jullie kunnen geven om duidelijk te maken waar Spirit en de familie zich bevinden – de stukjes en delen van jullie. Waar leven zij? Ik zal het jullie zeggen. Ik zal jullie zeggen waar de Grote Centrale Zon is: Hij is in de ruimte tussen jullie gedachten! De Grote Centrale Zon is de afstand tussen de nucleus en het elektron in elke atoom die er bestaat.

Hij is groots, hij is centraal want hij is overal. Het is de zon omdat dat een metafoor is voor licht. Het is waar jullie vandaan komen als jullie niet hier zijn. Het is helemaal geen plaats. Het is een dimensionaal attribuut dat altijd overal is. Het is moeilijk uit te leggen aan enkelvoudig dimensionale wezens – moeilijk uit te leggen. Hoe ik dat kan bewijzen? Dat kan ik niet maar laat mij God beschrijven als ‘Het ontbrekende stukje.”

Ik wil jullie uitdagen. Wetenschappers, luisteren en lezen jullie dit? Zoek naar het ontbrekende stukje. Wisten jullie dat er een stukje ontbreekt aan jullie realiteit? Het is overal. Hier is iets dat nergens op slaat. Er ontbreekt energie in het universum. Waar bleef dat? Er ontbreekt energie aan de wiskunde. Waar ging het heen? Wij vragen jullie om te beginnen met dingen toe te voegen. Kijk naar de waarheid – dit is duidelijke taal.

Waarom zou de meest diepgaande en gewone wiskundige formule die bestaat een onmeetbaar getal zijn? Psi is niet compleet. Klinkt dat logisch voor jullie binnen de elegantie van een universeel systeem? Dat nummer gaat altijd verder en heeft geen uitkomst. Is dat logisch? Jullie zien, er ontbreekt iets. Het zou niet altijd doorgaan als er iets meer van zou zijn. Het zou een heel nummer zijn.

Er zijn ontbrekende stukjes in de natuurkunde en er ontbreekt een stukje in het bewustzijn. Waar is Spirit? Die is overal. Daarom vertellen wij jullie dit – dat als jullie je willen verbinden (en daar gaan wij het zo over hebben), hoef je nergens heen te gaan! Er zijn maar weinig procedures en er zijn ook geen boeken. De meest diepgaande energie op Aarde is degene die jullie met je meedragen en dat is menselijk bewustzijn. Dit is duidelijke taal. Dit bewustzijn zal jullie in staat stellen alles te doen als je dat toestaat.

Dit zal de gaten opvullen als jij dat wilt. Het zal de visualisatie mogelijk maken van wat er in het duister is geweest. De stukjes die leken te ontbreken zullen verschijnen. Zij zullen jullie gaan aanvullen. Jullie biologie zal verbeteren en jullie vibratie zal gaan beginnen te verhogen. Kan het zo eenvoudig zijn? Daar gaan wij het zo over hebben.

Maar waar is God? Het is zo interessant om naar de mensheid te kijken en naar de dualiteit die zo rijk is. Er zijn zelfs mensen die geloven dat er geen hogere macht bestaat. Wisten jullie dat de zoektocht naar God intuïtief bij de mensen van binnen aanwezig is? Laten wij het daar dus eens over hebben.

Reïncarnatie.

Sommigen hebben gevraagd: “Lieve Kryon, bestaat reïncarnatie echt?” Ik zou dat woord zelfs niet willen gebruiken. Ik zou het liever een betere naam willen geven: heilige creatie – een samengaan van een oude ziel en een nieuw lichaam met als doel de planeet te ervaren – geboren in liefde met de gelijkheid van elk ander deeltje van God dat mens wordt genoemd……een nieuwe uitdrukking van het leven. Klinkt dat beter? Ja, dit systeem bestaat echt.

Mensen denken in zeer rechte lijnen. Door jullie lineariteit gelooft bijna elke religie op jullie planeet in een leven na de dood. De meeste religies verkondigen dat als je dood gaat je doorgaat als een of ander oneindig wezen. Maar weinig ervan geloven in een vorig leven….een bestaan voordat jij hier kwam. En dus vragen wij jullie weer: Klinkt dit spiritueel logisch? Zij leren jullie dat je uit het niets en nergens vandaan komt en toch zijn jullie opeens oneindig – geschapen uit het niets en opeens alles geworden. Zelfs natuurkundigen weten beter dan dat. Er is altijd een uitwisseling van energie. Schepping komt niet uit het niets.

Er zijn altijd mensen die zeggen dat er helemaal geen bewijs is voor reïncarnatie. Niemand is ooit teruggekomen van de andere kant van de sluier en zei: “Ja, dat is de manier waarop het werkt.” Jullie hebben gelijk maar laat mij jullie aan iets herinneren: Er is ook nooit iemand van de andere kant van de sluier gekomen die heeft gezegd dat het niet zo werkt. Met andere woorden: er is ook geen bewijs voor het tegendeel. Dit is een onderdeel van de manier waarop de sluier werkt……dat er, ook al is er enige communicatie mogelijk met degenen die zijn overgegaan, er niemand terugkomt en bijeenkomsten houdt. Dit is welbewust zo, geliefden.

De meeste mensen geloven niet in een vorig leven. En waarom is dat zo? Omdat de meeste grote religies op de planeet jullie vertellen dat het niet zo is. Wat betekent dat voor jullie? Machtige spirituele leiders in vreemde uitdossingen met veel overvloed in grote gebouwen geven jullie die informatie……en daarom moet die wel waar zijn?

Waar is hun bewijs? Is het omdat zij er al zolang zijn, dat zij wel gelijk moeten hebben? Wel, dat hebben jullie ook! Hun antwoorden zijn niet beter dan die van jullie. Zij worden geëerd voor hun onderzoek en voor hun pogingen, maar dat worden jullie ook!

Hier is een oefening: Waar je ook bent met jouw bewustzijn, wij willen jou even terugbrengen en alert laten zijn. Wij zouden willen dat jij communiceert met een energie die wij hebben meegenomen en die jou in staat stelt om te communiceren op een wijze alsof de sluier is opgetild. Wij willen dat jij jouw Hoger Zelf een vraag stelt. Een vraag en dan terug te treden en rustig en alert te luisteren naar het antwoord. Duidelijke taal. Vraag je dit af: “Ben ik oneindig?” Je hebt net het antwoord gehad. Er was een deeltje in jou dat alleen maar wachtte om uit zijn schulp te komen en ja te zeggen. Ja, ja en ja!

Dit antwoord kwam uit geen enkele andere bron en het kwam niet van een of andere aardse organisatie. Is er een betere manier dan je af te vragen: “Ben ik oneindig?” Het antwoord zal ja zijn. Een oneindig wezen zijn betekent dat er geen begin is geweest en er geen einde zal zijn. Het is een cirkel, weet je? Binnen die cirkel kom je en ga je en kom je en ga je en kom je en ga je. Dat is de manier waarop het gaat. Dat is altijd de manier geweest. Het is precies en toch is het veranderbaar. Wist je dat het contract waarmee jij op deze Aarde komt ook veranderd kan worden? Wat denk je van NU? Wie heeft jou verteld dat het contract waarmee je bent gekomen is uitgehakt in steen en daardoor niet veranderd kan worden? Laat mij jou de waarheid vertellen. Dit is duidelijke taal. Dat contract was een startenergie. Het nodigt jou uit om het gaandeweg te veranderen maar dat als je niet doet, je volgens dat contract zult leven.

God overwegen.

Mensen zijn zo grappig! Jullie wensen God in zijn eigen dimensie neer te zetten en dan te zeggen: “Dat is wie God is.” Jullie voelen dat er een plaats is waar God is die fysiek moet zijn….en er op een bepaalde manier uitziet – misschien is het de derde ster links?

Een grappige metafoor: Wat als bloedcellen bewustzijn zouden hebben? Heb je daar weleens aan gedacht? Het zijn levende dingen, nietwaar? Zij reproduceren zichzelf, zij gaan aan het werk, zij hebben hun doel, zij leven een leven, zij worden geboren, zij gaan dood. Dat lijkt op jullie! Laten wij voor deze metafoor aannemen dat er bewustzijn is in het cellendom. Laten wij er vanuit gaan dat zij bij elkaar kwamen en besloten dat zij een hoger doel moesten hebben. Heen en weer gaand in het duister van de bloedvaten, wie denk jij dat zij zouden gaan aanbidden? Het hart? Misschien de nieren? Misschien zelfs de longen? Hoe dan ook, daar stoppen zij en brengen energie over. Hoeveel van hen denk jij, zijn er in staat om buiten hun eigen omgeving te gaan voor antwoorden?

“Misschien zitten wij in iets dat groter is dan wij ons kunnen voorstellen?” zouden zij kunnen zeggen. “Misschien is er een bewustzijn dat hoger is dan het onze? Misschien is er een doel dat wij niet kunnen zien?” In plaats van het hart aanbidden of de lever of de longen, zullen zij er misschien voor kiezen om te denken aan iets dat buiten hun kennis ligt, iets wat zij nog nooit hebben gezien of niet kunnen zien.

Zouden zij dat doen? Waarschijnlijk niet. In plaats daarvan zouden zij waarschijnlijk God zien als een grote bloedcel met licht.

Waarom breng ik dit naar voren? Omdat het heel veel lijkt op wat de mensen doen. Zij willen van God een object maken en Spirit op een fysieke plaats stoppen in een zichtbaar universum. De meeste mensen begrijpen niet dat God niet in de menselijke realiteit zit. Je kunt zeggen dat je dat begrijpt maar dan net als bij de engelen, plakken jullie er huid op en vleugels aan en geven ze elk een naam om met ze te kunnen praten. Wat als ik jou zou zeggen dat elke entiteit als een gaswolk is van de grootte van Texas. Overal en nergens…..en dat elke gaswolk samen met de andere gaswolken is. Hoe kun je die een naam geven? Er is niets te zien en totaal geen vorm. Toch willen jullie ze in jullie realiteit brengen om je met ze te kunnen onderhouden. Ik heb een idee. Waarom ben jij niet degene die de wolk ingaat en met ze meedoet?

Net als bij de bloedcellen die zuurstof dragen en leven brengen aan de mensen, dragen mensen het leven van God. En dat is de waarheid. Jullie zijn feitelijk een deeltje van het geheel van wat jullie wat God noemen. Spirit kan niet bestaan zonder jullie. Ieder van jullie is een integraal stukje goddelijkheid en zonder jou zou het tapijt dat God heet, niet bestaan. Oh, het is waar dat jullie hier in de dualiteit zijn en schijnbaar in het duister en dat jullie niet alles weten. Maar wij vertellen jullie dat wat er de laatste jaren heeft plaatsgevonden is, dat jullie toestemming hebben gekregen om het licht aan te doen! Veel van wat er nu gebeurt komt eenvoudigweg daardoor.

De geschenken van Spirit en zelfbekrachtiging lagen daar te wachten om door jullie ontdekt te worden in wat het duister wordt genoemd. Zij vertegenwoordigen het nieuwe gereedschap van het leven. Zij vertegenwoordigen hetgeen wat jullie ascensie noemen. Wist je wat dit woord betekent? Het betekent “de planeet verlaten.”

Ascensie betekent naar een hogere trilling gaan waardoor je op de planeet kunt blijven in een verhoogde staat en aldus een verschil kunt maken. Wat vind jij daarvan? Hoe zorg je voor die verbinding? Hoe kun je het licht aan doen? Dit is duidelijke taal.

Hoeveel stappen zijn er naar ascensie? Maar een. Er is veel kritiek geweest op deze uitspraak. “Kryon, jij geeft nooit iemand specifieke informatie over de gang van procedures. Hoe kunnen wij doorgaan met zoiets als hoger gaan vibreren als jij ons nooit die stappen geeft?” Jullie hebben gelijk. Absoluut gelijk. Er is niets meer wat jullie kunnen vergaren en vasthouden omdat ik geen vierdimensionale instructies meer geef. Duidelijke taal! Het is dat jullie iets gaan uitzoeken: Weg zijn de oude wegen van spirituele vooruitgang! Jullie zijn uitgenodigd voor een coöperatieve afspraak waarbij jullie de hand van je Hoger Zelf kunnen vasthouden en naar plaatsen gaan die eenvoudigweg niet kunnen worden omlijnd, gemeten, geteld of opgeschreven. Er zijn daar geen kralen te tellen, geen zinnen te zeggen, geen bijeenkomsten om bij te wonen, geen altaren om je voor te bereiden en geen meesters om vergeving aan te vragen.

Die ‘ene stap’ ie een katalysator voor duizenden personen. Zeg met pure intentie: “Lieve God, zeg mij wat ik nodig heb om het proces van inter-dimensionaal worden, te beginnen. Wat heb ik nodig om hoger te gaan vibreren?” Laat Spirit dan langzaam met jou werken. Verwacht geen vierdimensionaal antwoord! Jullie gebruiken je eigen meesterschap om antwoorden te scheppen. Verwacht synchroniciteit. Verwacht passie om je leven te veranderen. Verwacht om een ander bewustzijn te ontwikkelen. Als ieder die hier aanwezig is daarmee begint zullen spoedig ook anderen beginnen. Elk mens is anders en elk pad is uniek. Het is werken aan vooruitgang voor de rest van jullie leven.

Scheppen uit het niets.

In de laatste jaren hebben jullie wetenschappers bewezen dat het menselijk bewustzijn materie kan veranderen. Als je dat gelooft denk je dan niet dat het ook mogelijk zou kunnen zijn dat menselijk bewustzijn materie schept? Dat kan het! Het kan iets scheppen, schijnbaar uit het niets. Onmogelijk, denk je? De avatars deden het. De meesters deden het, Jullie kunnen het ook. Waarom zouden jullie dus niet eens iets scheppen dat totaal anders is dan jullie vierdimensionale bestaan? Dit is echte alchemie en wij hebben jullie al eerder verteld dat het gewoon een veranderen van energie is. Zo moet het worden gedaan.

Elke dag schept engrammen. (Kryon noemt dit woord voor gedachten die als energie in het geheugen blijven) Deze engrammen zijn meer dan slechts nutteloze visualisaties. Engrammen zijn geheiligde energieën van gedachtegroepen. Hoe je ze schept? Gebruik je herinnering. Versterk wat je hebt gezien of ervaren. Jullie hebben allemaal lachen ervaren. Versier deze vreugde in jezelf gebaseerd op modellen die het voor jullie makkelijker maken om het te herinneren. Jullie zijn allemaal jeugdig geweest. Versier ook deze herinnerde vitaliteit in jouw geheugen.

Deze engrammen zullen eventueel een nieuwe realiteit binnenin jullie scheppen die jullie langzaam uit 4D zullen trekken naar iets hogers. Misschien begrijpen jullie niet wat dat betekent, maar in jullie 4D zitten jullie in een doos. Gebruik je 4D-ervaring om tegen de wanden van de doos op te klimmen en te gebruiken wat je wordt gegeven……zonder het noodzakelijkerwijs te begrijpen. “Wat”, zou je kunnen zeggen, “Dat slaat helemaal nergens op. Wij hebben het nodig om een proces te bestuderen en het te begrijpen voordat wij het gaan gebruiken. Dat is gewoon basislogica.”

Echt? Begrijpen jullie intuïtie? Kunnen jullie uitleggen hoe je dat moet gebruiken? Nee. Maar jullie gebruiken het wel, nietwaar? Begrijpen jullie zwaartekracht? Nee, maar jullie werken er dagelijks mee. Ga wennen aan de concepten die jullie gebruiken maar toch niet kunnen uitleggen.

Aanleg.

Wat is aanleg in jullie lichaam? Welke ziekte ga jij krijgen omdat jouw broer, je zuster of je neef die hebben gehad? Dit is duidelijke taal. Waarom elimineer je dat niet? Deze informatie gaat over zelfbekrachtiging. Het gaat over vragen aan jezelf stellen over het goddelijke Zelf, vragen over God. Gebruik elke dag in je leven de kracht van jouw eigen menselijke bewustzijn door wat jullie intentie noemen. Praat met jouw cellenstructuur. Misschien is het goed om een tijdje te stoppen met het praten met Spirit en in plaats daarvan met jouw hoger Zelf binnenin te praten? Wist je dat er triljoenen cellen wachten totdat de baas met ze gaat praten?

Sommigen van jullie hebben zelfs nog nooit je cellulaire structuur aangesproken en vragen je af waarom die uit balans is! Hebben jullie ooit een ontmoeting gehad met je lichaam? Misschien is het iets wat je alleen moet doen en niet samen met je vrienden en misschien, nadat jij jezelf hebt genezen en in balans hebt gebracht en hebt versterkt, zullen zij opmerken: “Wat is er met het probleem wat jij had, gebeurd?” En dan zou jij kunnen zeggen: “Wel, ik had een ontmoeting met mijn cellen en, tjonge, wat waren zij blij om van mij te horen omdat ik dat nooit eerder heb gedaan! Zij zijn daar al die jaren geweest en wisten nooit dat ik dat kon. Jullie zullen niet geloven waar zij mee bezig waren! Dus heb ik hun schema herschreven. Ik heb iets geschapen – een langer leven.” Misschien begin jij nu ook te begrijpen hoe innerlijke vrede wordt geschapen en wat er gebeurt als een aantal mensen vrede in zichzelf schept. Dat is aantrekkelijk, weet je?

Als jullie jezelf 100 jaar vanaf nu zouden projecteren, zou je kunnen bemerken dat er iets is veranderd: Het is een potentieel waar wij altijd al over verteld hebben. Over honderd jaar zullen de historici het hebben over het oplossen van het onoplosbare. Zij zullen het hebben over hoe de dingen waren en over de tijd waarin de mensheid die dingen veranderde. Zij zullen het hebben over hoe een nieuw bewustzijn op Aarde de voorkeur kreeg en dat iedereen kon zeggen wat beschaving voor hem betekende, en hoe er een begrip kwam dat oorlog nooit de oplossing kon zijn voor een probleem. Zij zullen praten over Bush en wat er gebeurde. Zij zullen het hebben over het feit dat hij een katalysator was naar de volgende stap toe. Achteraf kijken is makkelijk, maar jullie zitten hier nu in de stoelen met een vooruitblik.

Oh, ja, er zullen uitdagingen zijn, en ja, er zullen landen zijn die het niet met andere landen eens zijn – en culturen en religies zullen kibbelen. Maar het potentieel is er voor een hogere vibratie op deze planeet……geloof mij of niet. Dat is het potentieel dat wij zien en daarom houden wij zo van jullie. En dat is zo duidelijk als het maar kan zijn. Wat gaan jullie met deze mogelijkheden doen? Begrijpen jullie de verantwoordelijkheid die jullie hebben om dat te onderzoeken?

Er is nooit een betere tijd geweest om het licht aan te doen. Jullie zullen dit steeds weer van ons horen – een uitdrukking die betekent: Waarom verhogen jullie je dimensionaliteit niet en scheppen die gedachte-engrammen die de realiteit van 4D veranderen en nog verder gaan! Hoe praat je tegen 4D-wezens op een inter-dimensionale manier? Dat heb ik net gedaan! Het is moeilijk voor mij om uit te leggen hoe het is buiten de dimensionaliteit waarin jullie opgroeien en in leven.

Wij zijn verliefd op jullie, weten jullie dat? Het raster is op zijn plaats. Er is veel te leren. Op een dag zullen wij beginnen met uitleg te geven over het DNA. Wij willen jullie vertellen over de lagen, wat de kleuren en de nummers zijn. Voordat wij dit doen willen wij jullie meer vertellen over ascensie – iets wat wij kunnen noemen: “Door de Ogen van Ascensië.” Het is allemaal onderdeel van een nieuwe boodschap van Kryon, in een nieuwe energie van een planeet met het potentieel dat nog steeds opmerkelijk is.

In het aangezicht van oorlog, in het aangezicht van angst, in het aangezicht van alle dingen die op dit moment jullie realiteit zijn, is er een vredige, heilige plek waar je kunt zijn – waar je de bestemming kunt zien, waar je het licht hoog kunt houden waar dat het meest nodig is – naar Afrika, naar het Witte Huis, naar Afghanistan, naar Palestina en naar Israel. Stuur licht als het ene familielid naar het andere. Stuur geen politiek en stuur niet jouw eigen ideeën. Stuur licht. Licht zal een helderder pad scheppen voor degenen die beslissingen nemen in het gedeeltelijke duister.

Maakt dat verschil? Dat heeft het al gedaan, geliefden, dat heeft het al gedaan!

En nu zal de groep waarmee ik ben gekomen zich van jullie terugtrekken – terug door de kreukel in de sluier tot de volgende keer. Wij zijn verliefd op jullie, lieve familie, lieve zus, lieve broer. Als jullie niet hier zijn en toch bij ons, zingen wij jullie namen in licht. Op een dag zullen jullie naast ons staan en zal alles duidelijk zijn. Het plan over wat jullie hier komen doen zal duidelijk zijn. De grote vragen zullen zijn beantwoord. Maar tot aan die tijd, in 4D, ligt het moeilijkste deel. Daarom staan wij vlak naast jullie, bereid en klaar om wanneer dan ook jullie hand te pakken wanneer je daarom vraagt. En dat is de waarheid.

Het is moeilijk om te vertrekken, en dat willen wij ook niet…..en daarom rekken wij het een beetje. Dat is omdat wij voelen dat wij teug- omhelst worden! Dat gebeurt er als de sluier een beetje omhooggetild wordt. Het is geen eenrichtingverkeer meer. Het gaat twee kanten op. Het is nu een reünie waarbij beide kanten hun liefde voor elkaar kunnen uitdrukken.

En zo is het.

Kryon