Kryon: Onzichtbare dingen

Kryon: Onzichtbare dingen.

Doorgegeven via Lee Carroll

18 juni 2005
Vertaald uit het Engels door Henk Steur.

Gegroet, geliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst. 

Het idee om door een mens boodschappen te krijgen van de andere kant van de sluier zoals jullie vandaag hebben gezien is voor sommigen moeilijk te aanvaarden. Toch wil ik jullie nogmaals vertellen dat het altijd zo gegaan is. Alle geschriften op de planeet – allemaal – zijn geschreven door mensen die onder de invloed van liefde waren, sprekend door de staat van Spirit. De meest diepgaande woorden van God die jullie uit de geschiedenis hebben zijn woorden van mensen die Spirit interpreteerden. Er is altijd een manier om te verbinden want dat zit ingebakken in jullie menselijkheid en daarom zijn jullie nu hier.

Er zijn er hier heel veel (in het publiek en die dit lezen) die jullie niet kunnen zien. Dit is iets ongelooflijks voor degenen die voelen dat vier dimensies hun realiteit vormen. Neem even een moment en laat de groep neerdalen. Het is een fijne plek. De kerngroep is hier en er is veel opwinding.

Er zijn er heel veel en zij hebben heel lang gewacht en zij stromen hier binnen om jullie persoonlijk te ontmoeten. Eerder vroegen wij jullie om deze entiteiten te voelen. Wij vertelden jullie dat als je iets voor hen en de planeet zou willen doen het op zijn minste zou zijn om te geloven dat zij kunnen bestaan.

Jullie geloof blijft meestal een poging want de dingen die wij jullie vragen te begrijpen zijn altijd onzichtbaar…..altijd onzichtbaar.

Als toevoeging is hier nu iets ongelooflijks: Er bestond een beschaving in de oudheid waar niemand een spoor van kon vinden die zaden plantte voor de menselijke natuur, die had een extra dimensie die jullie niet hebben en leefde heel lang op deze planeet. Zij hadden technologie, niet zoals jullie het beschrijven, en toen dingen in een bepaalde staat kwamen realiseerden zij zich dat zij op het punt stonden vernietigd te worden en zo maakten zij zich klaar om enkele van hun burgers dimensionaal te verhogen en een deel van het geheel te nemen en naar een obscure plaats binnen de Aarde te gaan.

Daar zouden zij wachten op een potentiële tijd waarop de Aarde hun hulp weer nodig kon hebben – een tijd die er nu is. En, geliefden, ik zal jullie zeggen dat als dit bericht in jullie vierdimensionale oren binnenkomt: het lijkt op een sprookje. Voor velen is het onzin. Misschien is de onzin van vandaag wel de realiteit van morgen!?

Wij gaan het weer even over wetenschap hebben. Voordat wij dat doen moeten wij jullie een perceptueel begrip brengen van een onbegrepen perceptie. “Wat zei Kryon nu.” denken sommigen. Wel, ik zal het proberen door middel van verhalen.

Als wij het gaan hebben over inter-dimensionale dingen moeten wij jullie weer enkele metaforen brengen dus laten wij dit dan maar doen. Jullie leven in vier dimensies maar sommigen noemen het er drie. Het is gepast dat het gelimiteerd is omdat het jullie keuze is; zo was het geregeld.; zo is de test!

De uitdaging van de test is of jullie kunnen spitten in wat jullie je lichaam noemen en waarvan jullie denken dat het 4D is, en de inter-dimensionale vonk weten te vinden die jullie toestaat zoveel te laten gebeuren. Sommigen noemen dit het activeren van stukjes en delen van het DNA. Oh, dat is zo’n lineaire beschrijving! Het gaat veel verder dan dat maar jullie kunnen dat niet waarnemen. Ik kan het jullie ook niet leren want het gaat veel verder dan jullie waarnemingsvermogen. Het is gewoon niet uit te leggen.

Laat mij jullie een metafoor geven over hoe on-uitlegbaar het is. Stel je even voor dat je bent geland op een planeet alle bewoners altijd in zwart en wit hebben gezien. Dat is hun evolutie en het dient hen goed. Zij zien miljoenen nuances grijs en zij houden ervan. Voor hen is het prachtig. Zij kunnen zich niets anders voorstellen. Zij zien vele nuances grijs van het witste wit tot het zwartste zwart en zij houden ervan om naar het bos te gaan en die speciale kleur grijs te zien en die speciale kleur grijs en hoe prachtig dat voor hen is. Oh, zij genieten heel erg van de natuur! Dat is wat de evolutie hen heeft gegeven en het is diepgaand, maar hun ogen zijn anders dan die van jullie.

Als jij op die planeet landt is het jouw taak om hen alles te vertellen over kleur! Ik zal je zeggen wat er gaat gebeuren: Het zal niet lang duren voordat zij jou gaan ontlopen. Je zult hen horen zeggen: “Kijk, daar gaat die vreemde figuur die rare dingen ziet. Hij probeert ons iets te vertellen wat wij helemaal niet zien, en hij kan wel veel meer zien. Hij heeft ze niet allemaal op een rijtje, weet je? Hij wil dat wij verder kijken dan de realiteiten die wij kennen. Misschien moeten wij met zo iemand niet omgaan.” Klinkt dat bekend?

Heb jij ooit geprobeerd om een vriend uit te leggen over jouw Akasha-energie? (vorige levens) Wat was de reactie? Misschien zei hij: “Heb je daar bewijs van? Hoe kun jij zoiets zien? Wie ben jij om mij daarover te vertellen?”

Hoe kan iemand kleur uitleggen aan iemand die alleen zwart en wit kan zien? Ik zal jullie er nog een geven: Hoe kun je kleur uitleggen aan een blinde? Denk daar eens aan! Zij hebben er helemaal geen idee van. Zij kennen zelfs zwart en wit niet en toch ga jij hen alles vertellen over kleur? Het gaat niet, zou je kunnen zeggen en als je dat zegt heb je gelijk! Het is net zo moeilijk als een 4D mens te vertellen over 12D, en toch is dat wat wij proberen te doen.

Laat mij een voorbeeld geven van iets waar wij het later vandaag ook nog over gaan hebben. Hier is nog een verhaal: Je landt op een planeet waar alle inwoners blind zijn. Zij kunnen zich goed redden en toch hebben zij al eeuwenlang afstanden berekend door het tellen van stappen. Zij hebben computer achtige hersenen dus zelfs als zij lopen kennen zij de grond waarop zij lopen en kennen zij de hobbels en de heuvels.

Zij hebben zelfs verre reizen gemaakt en door oefening en fouten weten zij waar de gevaarlijke plekken zijn. Zij weten waar de bergen zijn, de meren en de valleien. Door een betrokken samenleving zijn zij met groot gevaar door deze plaatsen gereisd en hebben grote afstanden afgelegd. Door hun geschiedenis heen hebben zij velen verloren bij hun zoektocht en nu zingen zij over hen. Zij kunnen nu van plaats naar plaats gaan zonder te struikelen of te vallen omdat zij weten waar alles is en zij hebben ontwikkelde hersenen die alle stappen berekenen en onthouden.

Opeens verschijn jij op hun planeet met jouw menselijk zicht. Laat ons de conversatie eens voorstellen. Zij groeten jou en zijn blij om jou te zien. Iedereen, van welke planeet dan ook is welkom op hun wereld. Jij bent hun gast. Jij kijkt over de bergen en zij hebben een zeer vreemde vorm in het westen en een prachtige kleur. Zij zijn verbaasd. “Hoe kun jij over die bergen weten? Je bent er nooit geweest! Het heeft ons jaren gekost om ze te vinden – een reis van drie jaar waarbij wij 18 mensen verloren. Wij moesten uitzoeken waar de steile rotsen en de spleten waren en de rivieren en de kliffen. En jij weet zonder te reizen waar zij zijn?”

Zij verwijderen zich van jou. Jij bent anders dan zij en zij zijn bang. Sommigen denken dat jij een bedrieger bent of dat jij probeert indruk te maken met jouw krachten uit een andere wereld. Hoe is het mogelijk dat jij de juiste vorm van de berg die in het westen ligt, kent? Je gokt alleen maar. Je bent er nooit geweest en heb daar nooit de tijd voor genomen. Je kunt die dingen helemaal niet weten.

Wel, geliefden. Ik heb net het verschil beschreven tussen jullie en een Lemuriër. Ik ga het er direct over hebben. Het doel van deze les is om jullie echte wetenschap te geven die erbij is betrokken en die onzichtbaar is. Dan is het misschien niet meer zo’n fantasie voor jullie, wetend dat er dingen zijn die buiten jullie realiteit liggen, maar die er echt zijn.

Ik zal jullie wat dingen geven om over na te denken, geliefden. Denk aan twee objecten op een tafel. Laten wij hen appels noemen. Wat zie je? “Wel, Kryon, ik zie een object, wat ruimte ertussen, en nog een object. Ik zie ook een tafel.” Dit is heel erg 4D en het is gepast binnen jullie realiteit. Hier is wat wetenschappelijke informatie. Er is niet zoiets als ‘ruimte ertussen.’ Zij bestaan allen in een constant en steeds veranderend geheel continuüm van energie. Als jullie inter-dimensionale brillen zouden hebben zouden jullie geen twee objecten met ruimte ertussen en een tafel zien. Jullie zouden een proces zien!

Binnen dit proces zouden jullie de kleuren zien die je vertellen waar de energieverschillen zijn om datgene te scheppen waarvan jullie denken dat het solide is in de ruimte. Er zijn helemaal geen objecten. Er is een proces van energie die constant in beweging is. Ik kan het niet uitleggen, behalve dat de metaforische inter-dimensionale bril jullie iets dramatisch zal vertellen: Zij laten je zien dat er helemaal geen ruimte tussen de objecten is.

Zijn jullie gescheiden van een geliefde? Misschien zijn zij aan de andere kant van de Aarde? Er is geen ruimte tussen jullie! Die bestaat niet. Jullie zijn nu verbonden. Laat mij dit zeggen…..iets wat jullie nogmaals moeten horen. Wat denken jullie dat je scheidt van degenen waar je van houdt en die je onlangs bent verloren? Luister naar mij, ik spreek tegen jullie! (Kryon weet wie er luistert en leest) Wat denken jullie dat je scheidt? Een vaste ruimte? Denk je dat het dood is? Ik zal jullie de waarheid vertellen: Er is geen ruimte tussen jullie – alleen een inter-dimensionale manier van zien.

Binnen echte dimensionaliteit (geen 4D) is er geen tijd en geen afstand. Het leven is voor altijd. Jullie blik op het leven is jullie menselijk leven alsof dat alles is wat er is en dat is om te lachen, Lemuriër en je weet het. Jij bent hier alweer op de planeet, maar je weet het niet, nietwaar? Voor jou is dit de enige keer. Er is geen ruimte tussen jou en degenen die je bent verloren. Helemaal geen ruimte! Maar in 4D zeggen jullie van wel en rouwen jullie om hen die zich uit de vierde dimensie hebben verwijderd door wat jullie de dood noemen. Maar als jullie die inter-dimensionale bril opzetten zijn zij hier!

Denk hieraan: Het publiek zit vol mensen die in hun stoelen zitten en toch zijn hier nog duizend Lemuriërs uit een berg achter mij en er is ook een groep engelen van de andere kant van de sluier die met Kryon is meegekomen. En er is ook een groep van elk van jullie apart. (geleidegroepen) Sommigen zouden zeggen: “Waar moeten zij allemaal zitten?“(gelach) Wat denken jullie van mijn vingertop? Jullie zullen dat niet begrijpen maar zij zijn hier allemaal. Dat is hogere natuurkunde – geen afstand, geen tijdraam.

Het is mogelijk, weet je? In de inter-dimensionaliteit is er geen vorm, afstand – het kijkt helemaal niet op jullie dimensie. Nu gaan wij naar wetenschappelijke onderwerpen die voor velen interessant zijn. In de vierde dimensie waarin jullie wetenschap zocht naar de vorm van een atoom en zijn delen, ontdekten jullie dat er een ongelooflijke ruimte was tussen de nucleus en de elektronen waas van elk atoom.

Er is zoveel ruimte tussen die delen in het atoom dat een wetenschapper nu naar materie kijkt en zegt: “Wist je dat het grootste deel van materie bestaat uit niets….uit ruimte?” Klinkt dat logisch? Ondersteunt jullie 4D-logica een concept waarbij fysieke objecten in jullie realiteit grotendeels leeg zijn tussen de delen van een atoom? Nee, dat doet hij niet!

Zet nu die inter-dimensionale bril op en ik zeg jullie dat er geen ruimte is tussen de nucleus en de elektronen waas. In plaats daarvan is er een proces en het is gevuld met iets waar jullie helemaal geen naam voor hebben, en wij ook niet. Jullie moeten er zelf achter komen maar het is de naam van een partnerschap van twee energieën die magnetisme en zwaartekracht heten en deze twee broeder energieën zijn absoluut onafscheidelijk. Je zult er nooit een zien zonder de ander.

Hier op Aarde zien jullie wetenschappers twee hoofdkrachten op de planeet, magnetisme en zwaartekracht. Dat is niet correct. Er is een kracht met twee attributen maar jullie zien het nog niet zo omdat jullie niet het hele proces kennen. “Laten wij magnetisme bestuderen.” zeggen zij. Je kunt niet het ene bestuderen zonder het andere. Experimenten met de een beïnvloeden ook de ander. Soms begrijpen zij iets niets van een experiment en zeggen: “Dat is vreemd. Wij begrijpen niet wat er hier aan de hand is. Dat komt doordat de wetenschappers een proces proberen te scheiden. Zij willen zwaartekracht en magnetisme in aparte doosjes stoppen maar dat kunnen zij niet.

Magnetisme en zwaartekracht zijn onafscheidelijk en gebeurt er iets bij de een is het veroorzaakt door de ander. Het is een onzichtbaar proces, weet je? Experimenten met magnetisme zullen zwaartekracht veranderen en een verschuiving doen plaatsvinden van de materie zelf! Afstandsparameters veranderen en dat doet de tijd ook. Maar jullie lineaire geest houdt jullie tegen om het proces te zien. Het is onzichtbaar voor jullie.

Laat mij een voorbeeld geven over een proces waaraan jullie misschien niet hebben gedacht. Het is iets heel gewoons – onzichtbaar en toch heel krachtig. Jullie kinderen spelen vaak met speelgoedmagneten. Twee ervan zorgen voor een leuk stuk kinderspeelgoed. Als je twee magneten neemt, elk zeven of acht centimeter lang en je ze in dezelfde positie legt, kun je ze amper van elkaar krijgen. Leg je ze andersom dan duwen zij elkaar weg, stoten elkaar af, met zoveel kracht dat je ze niet bij elkaar krijgt, hoe hard je ook duwt.

Met deze twee krachten aan het werk kun je veel plezier hebben. Voor ontspanning kun je allerlei manieren vinden om iets te doen met magneten. Sommigen van jullie hebben speeltjes op hun bureau die gebaseerd zijn op het positieve en het negatieve van een planeet. Soms lijken zij te zweven tussen hemel en aarde.

Nu heeft iemand gevraagd: “Hoe komt dat?” En kind van vandaag zou ernaar kijken en vragen waar de batterijen zitten en hoe vaak zij vervangen moeten worden omdat de kracht eindeloos lijkt. Dat is het moment waarop het kind zou kunnen vragen waar de kracht vandaan komt. Zelfs kinderen realiseren zich dat. Denk er eens over na. Wat zou zo’n constante kracht veroorzaken? Aantrekking en afstoting met zoveel kracht? Heb je daar wel eens over gedacht? Er is niets mee verbonden, er zijn geen batterijen en het komt niet uit de muur en toch is het fysieke kracht en je kunt het niet voelen of zien met je eigen ogen als je dat wilt. Is het misschien een proces? Onzichtbaar?

Hoeveel van jullie hebben ooit nagedacht over deze specifieke kracht? Ik zal jullie zeggen wat het is. Het is een proces van magnetisme en zwaartekracht. Zij overlappen elkaar om een interactie te scheppen waar onregelmatigheden in beide velden worden geschapen, met onbalans, die het kosmische raster net genoeg aantrekken uit het schijnbare niets; fysieke kracht van het universum. Als de kracht sterk genoeg is kan hij zelfs afstand en materie-attributen veranderen. (de ruimte tussen de nucleus van een atoom en de elektronische waas) Het is inter-dimensionale kracht en die is oneindig! Jullie willen een energievrije motor? Kijk naar twee magneten! Het kan niet beter dan dat. Het is niet eenvoudiger dan dat. Geen werkende delen. Altijd gratis energie. Hebben jullie daaraan gedacht?

Oh, de natuurkundigen zullen zeggen: “Men krijgt niets voor niets. Er is altijd een compromis.” Zij hebben daarin gelijk. Zij hebben formules die het beschrijven maar zij weten niet waar de kracht vandaan komt en zij weten echt niets van het compromis. Het is niet “Iets voor niets.” Het is een deel van een reusachtige machine die er altijd klaar voor is om afgetapt te worden en hij heeft ‘compromitabele’ attributen die het direct weer aanvullen uit een bron die de constante van het universum is. Dat betekent dat ergens, op de een of andere manier, zelfs de kracht van een simpele magneet wordt vervangen door de universele ‘wetten’ van de natuurkunde.

Laat mij jullie iets vertellen over de machine van magnetisme omdat wij hier nu toch over praten. Denk aan jullie Aarde en aan de Noord- en Zuidpool, die net als magneten zijn. Wat zijn de attributen van deze machine? Sommigen hebben gevraagd om wetenschappelijke informatie hierover. Zij vragen: “Is er een of andere connectie tussen de energieën van de Noord- en de Zuidpool die wij niet kunnen zien?” Het antwoord is ondubbelzinnig Ja! Er is een inter-dimensionale her-verbinding die jullie niet kunnen zien maar die zo dik is als wat jullie je ook maar kunnen voorstellen. Velen van jullie kan het niets schelen dus ik zal het snel doen en eenvoudig houden. Tussen de polen van elk magnetisch veld is een machine die inter-dimensionaal is en altijd ‘aan’ staat. Tussen de polen is er een proces, geen lege ruimte. In het geval van de Aarde zijn jullie het die zitten in het proces (tussen de polen) en dat, mijn lieve mensen, is het geheim van waarom het magnetisme van de Aarde is verbonden met jullie lichaam en jullie DNA.

Jullie hebben de kracht van de magneten al gezien dus zouden jullie nu kunnen beginnen toe te geven dat misschien deze onzichtbare kracht iets voor jullie met zich meedraagt?

Denk eraan: Schijnbaar energie uit het niets. Dat is pure wetenschap en zelfs kinderspeelgoed laat het zien. Nu zullen wij jullie iets geven om over na te denken. Jullie verdelen licht, geluid en kleur. Jullie zeggen: “Oh, het is prachtig ,” en jullie verbinden de kleuren aan bepaalde dingen en het licht aan andere dingen en de geluiden weer met andere dingen en begrijpen nooit dat elk ding op de planeet alle drie de dingen in zich heeft!

Zij zijn geïntegreerd als een en je kunt niets op de planeet vinden dat niet alle drie de dingen in zich heeft. Toch verdelen jullie het onderzaak naar hen.

Oh, je kunt apart naar hen kijken als je dat wilt maar dat zou zijn als het gaan naar een symfonieorkest en ernaar vragen om maar een viool te horen terwijl de rest van het orkest onhoorbaar voor jou speelt.

Waarom zou je dat doen als het koor en het orkest zo diepgaand zijn? Waarom zou je er een attribuut uithalen en zeggen: “Wel, laat ik dit ene ding eens gaan bestuderen en de anderen negeren.” Dat komt omdat jullie de anderen niet kunnen horen, zien en waarderen. Waarom? Omdat zij vaak voor jullie kijk op de dingen onzichtbaar zijn.

“Kryon, zeg jij ons dat gewone dingen licht in zich hebben?” Ja, dat is precies wat ik zeg. Dat je dat licht zijn eigen energie was? Heb je er wel eens aan gedacht dat het een daadwerkelijk blok materie is, een deel van een proces? Jullie moeten dit nog ontdekken en als jullie dat doen zal er tumult zijn. Het nieuws zal zijn “Wel, het lijkt erop dat wij materie nooit echt begrepen hebben omdat wij er overal licht in vinden.”

Doe de experimenten om te zien of ik jullie de waarheid vertel. Jullie zullen licht vinden in alle materie, zelfs in een rots! Oh, het is subtiel maar het is er! Wij dagen jullie wetenschappers uit om lichtkamers te vinden waar je gewone objecten in kan leggen. Ontleed het dan, open hen als je dat wilt met ultrasensitieve lichtinstrumenten en laat ze er voor een week of een maand in ….of langer. Verzamel met een hoogsensitieve fotografische plaat de fotonen die zouden kunnen ontsnappen vanuit deze rots binnen totaal duister. Ik garandeer jullie dat als de hem uit die kamer haalt en de film ontwikkelt, zult zien dat er licht in de rots zit!

En als je dat licht gaat analyseren zul je een vibratie vinden die nergens op lijkt te slaan: Die is veel hoger dan je zou verwachten.

Die nieuwe vibratie is eigenlijk een kleur. Als je het hebt over zeer hoge vibraties denk je niet aan kleuren omdat het buiten het menselijk zicht ligt. Oh, maar wij zien het en het is prachtig. Hoe ik dat weet? Omdat ik ernaar kijk! Ik kijk naar jullie en jullie zijn prachtig. Alles heeft licht. Er zijn attributen van licht die jullie nog moeten meten en begrijpen maar alle vibratie is kleur en geluid. Wat een orkest! Wat een geluid maakt licht. Zie je, geluid is ook altijd licht maar jullie horen het niet, nietwaar? Ik hoor het en jullie horen het als je niet in de menselijke vorm bent.

Wie van jullie heeft onlangs licht gehoord? Velen twijfelen aan mij. Let hierop: Op een dag gaat jullie wetenschap aantonen dat DNA feitelijk zingt! Instrumenten zullen laten zien dat DNA zingt (vibraties van geluid heeft) en dan zullen jullie zeggen: “Wow, dit klinkt als iets waar Kryon over heeft verteld.” (gelach)

Waarom sparen jullie je energie niet en geloven het gewoon in plaats van te wachten tot jullie wetenschappers het jullie zeggen? Komt dat omdat het onzichtbaar is? Wel, dat is magnetisme en zwaartekracht. Ik zeg jullie dat een paar van de dingen waar wij het nu over hebben op het punt staan om ontdekt te worden.

Dat brengt ons bij de Lemuriërs. Hoe zullen wij dat zeggen? Het is een vreemd concept….ongelooflijk. Sommigen zullen het zelfs krankzinnige franje noemen. In een berg niet ver hiervandaan, Shasta, bevindt zich een inter-dimensionale stad. Misschien past hij op de punt van mijn vinger. Jullie willen dat niet horen omdat het niet past bij het gezichtsveld van jullie begrip en zienswijze van de realiteit. De Lemuriërs zijn hier toch, ondanks jullie ongeloof. En zij zullen zeggen: “Wel, dit is belachelijk. Het vergt hogere wetenschap om zoiets als dit te doen – een gedeeltelijk mens naar een inter-dimensionale staat brengen.

De Lemuriërs hadden geen computers, telescopen of zelfs elektriciteit voor zover als wij weten. Er is geen snars bewijs voor dat zij die dingen hadden. Wij kunnen zelfs geen bewijs vinden van hun beschaving maar als zij die dingen hadden gehad zouden die zijn ontwikkeld en hadden wij het geweten; wij zouden ze hebben gevonden.

Laat mij jullie even mee terugnemen naar die planeet met blinden en wel duizend jaar later. Zij hebben zich ontwikkeld. Technologie regeert en elke burger heeft een apparaatje op zijn hoofd. Het lijkt op een kleine radar die hen in feite laat zien wat er voor hen ligt door het met de radar te scannen. Zij kunnen nog steeds niet zien, geen kleur, zelfs geen wit of zwart, maar zij weten wanneer er iets voor hen is en zij verheugen zich in hun technologie – het is hoge technologie. Nu hebben zij computers, elektriciteit en zij hebben dingen op hun hoofd die signalen uitzenden naar hun brein. Op hun eigen manier, door hun technologie te gebruiken, kunnen zij nu ‘zien.”

Zij zijn heel gelukkig met hun technologie en jij landt en groet hen. En je zegt weer: “Wel, dat is een mooie berg daar verderop. Wat een interessante vorm; wat een mooie kleur heeft hij.” En weer zullen zij zeggen: ”Hoe weet jij dat? Jij hebt geen apparaat! Jij hebt geen toestelletje op je hoofd. ” En jij zegt: “Ja, maar ik kan zien.” En zij zeggen: “Wij geloven je niet.” Al gauw ontwijken zij jou. Jij bent te verschillend! Het lijkt heel veel op wat jullie doen met hen in de berg. Jullie stoppen hen in een 3D menselijke gedachtedoos en gebruiken jullie eigen geschiedenis en capaciteiten en zeggen: “Omdat zij geen apparaatje hebben – de computer, de telescoop, de elektriciteit – en daarom konden zij niet dit of dat gedaan hebben.

Wij zaten een jaar geleden op het podium en vertelden jullie over de Sumeriërs die regelrecht uit de Lemurische cultuur vandaan kwamen. Zij hadden niet alleen een op 6 gebaseerde meetkunde maar zij tekenden ook plaatjes van de planeten in jullie zonnestelsel. (het Berlijnse Zegel) En jullie zouden zeggen: “Wel hoe kan dat? Zij hadden geen computers en telescopen.” Ik zal jullie zeggen, dat komt omdat zij het konden zien! Net als de bezoeker die jullie waren in het verhaal. Zij hadden een soort zicht dat zoveel anders dan dat van jullie is dat je het nergens mee kan vergelijken. Zij waren verbonden. Er is geen ruimte tussen hen en Jupiter. Zij konden het helder zien zonder telescoop en zonder het apparaatje. Dat is de waarheid.

“Wel, Kryon, zelfs als de Lemuriers een inter-dimensionale laag hadden, zijn zij hoe lang in de berg geweest? Zijn zij niet oud? Hoe werkt dat?” En weer zeggen wij dat dit jullie 4D-zienswijze is. In jullie oude energie, met jullie huidige realiteit, worden jullie oud en gaan dood. Oh, geliefden, er is zoveel binnen jullie DNA dat jullie in je lichaam hebben dat nog niet actief is! Er is de Lemurische laag waarover wij jullie afgelopen jaar hebben verteld. (DNA-laag zeven) Daar zijn jullie nog niet mee bezig, weet je? Sommigen van jullie ontdekken net laag zes, de communicatielaag. De Lemuriërs echter hadden een aantal lagen van het DNA geactiveerd waar jullie nog niet aan toe zijn. Hoe is dat voor jullie evolutie?

Hoe konden zij zo lang leven? Ik zal jullie een 4D-voorbeeld geven van eeuwig leven en het zit binnen jullie biologische systeem op de planeet. Ik noem dit als voorbeeld van hoe jullie je realiteit plaatsten. Onder het methaanplat in jullie oceanen, honderden meters diep onder de zeebodem, zijn er microben die onlangs zijn ontdekt maar nog niet volledig zijn bestudeerd. Toen zij naar het oppervlak werden gebracht en bestudeerd werden ontdekten wetenschappers dat sommige van hen er zijn geweest sinds de dinosaurussen! Toch leven zij nog steeds. Ik heb het niet over de oorsprong van de microben. Ik praat over de huidige enkelvoudige microben. Toen realiseerde men zich dat waar deze microben vandaan kwamen, geen licht was en er ongelooflijke druk was en niets voor de microben om te eten! In feite hebben deze ‘levende’ aarde microben geen waarneembaar metabolisme in zich. 

Er zijn ook geen afvalproducten. Toch leven zij en zijn zo oud dat zij al hier zijn sinds de dinosauriërs. Dat maakt hen ouder dan het leven in de berg die jullie Shasta noemen, nietwaar?

Hoe kan zoiets bestaan? Dat moet een vergissing zijn, zou je kunnen zeggen. Dingen zijn niet altijd wat zij lijken te zijn, geliefden.

Er is leven op jullie planeet dat ouder is dan de Lemuriërs in de berg. Toch willen jullie een ‘spookachtige tint’ geven aan wat wij jullie vertellen. Geloven jullie in engelen? Bijna de gehele Aarde gelooft in engelen. Toch, als jullie praten over een schepsel dat inter-dimensionaal werd en heeft gewacht tot jullie op de planeet een energie gingen ontwikkelen die juist nu tot bloei komt, zijn er velen die weglopen en zeggen: “”Dat kan niet. Dat kan gewoonweg niet.” Wat als wij jullie zeggen dat zij engelen waren? “Wel, dat is anders, Kryon, omdat engelen goddelijk zijn. Dat zijn jullie ook! Dat is de boodschap van Kryon. Dat is de boodschap van die Lemuriërs die hier in onzichtbare staat aanwezig zijn. – net als de engelen en jullie gidsen. Waarom scheiden jullie die dingen?

De Lemurische boodschap is dit: “Wij (de Lemuriërs) deden het niet alleen maar wij wachtten op de energie van jullie goddelijkheid om te bereiken waarvan wij weten dat het mogelijk is. En wat mogelijk is tussen ons allen is vrede op Aarde! Er is een ontwaken op Aarde. Gelukkig! Wij wisten niet wat er zou gaan gebeuren maar de potentiëlen waren er steeds. Er is een vibratie die ons momenteel in staat stelt om ons in licht te laten zien aan degenen die bereid zijn de berg op te gaan en te kijken en te voelen. Wij hebben nooit gedacht dat het zou gebeuren.” Onze boodschap voor allen is dus: “Het gebeurt!”

Zij dansen in de straten van hun stad. Wisten jullie dat? Denk hieraan: Hoelang hebben zij gewacht tot er een groep verlichte mensen naar deze zaal zou komen en hen in hun bewustzijn zou uitnodigen? Zij hebben boodschappen voor jullie. Wij horen hen juichen. Wat horen jullie hen doen?

“Wel, Kryon, ik hoor echt niets.” Waarom probeer je niet beter te luisteren, mens? Misschien kun je delen en stukjes van je DNA activeren om uiteindelijk het licht te hoeren. Onzichtbaar, zeg je? Oh, er is zoveel wat onzichtbaar is waarin jullie geloven. Maar Lemuriërs in een berg? Wel, misschien is dit de tijd om te beginnen anders te denken.

Ik zal jullie zeggen wat ik ga doen. Laat mij jullie voorstellen aan een oudere die toevallig ook in deze zaal aanwezig is. Velen denken dat het Jahweh is, degene waarover ik jullie afgelopen jaar vertelde. (Dr. Todd Ovokaitys, DNA-onderzoeker, die tussen de toehoorders zit. Nee, het is iemand anders. Jahweh is hier en hij is degene die de wetenschap toevoegde voor de Tempel der Verjonging. Zijn wetenschap werd heilig voor de Lemuriërs want het hield hen lichamelijk in leven, veel langer dan de menselijke evolutie zou hebben gedaan, door het volledige begrip van de liederen die het DNA zingt.

Maar Yawee deed zelden genezingswerk in de tempel. Hij had het te druk in zijn laboratorium met het gebruiken van zijn inter-dimensionale zicht om de draaiingen binnen het DNA te zien. Hij had een gave, weet je? Hij voegde samen. Hij ontwikkelde de mechanismen. Hij begreep magnetisme en zwaartekracht en hoe die werkten met het menselijk lichaam.

Maar er was nog een ander die vandaag bij jullie is die de genezingen deed. Jahweh had de wetenschap maar het was de ander die de genezingen deed. Wie dat was? Ik zal jullie zijn Lemurische naam geven en dan zullen jullie het begrijpen omdat de naam kwam van een bergtop, een van de hoogste op Aarde op wat jullie nu het grote eiland Hawaii noemen. Het was een van de hogere eilanden die nooit onder water verdwenen en waar de tempels actief waren. Zijn Lemurische naam was Ka-oo (spreek uit: Kaw-oow)

Vandaag is er iemand in jullie midden die een jaar geleden intuïtief besloot om zichzelf Kahu te noemen. (Kahu Fred Stirling) Wat een toeval! En zo zit hij inderdaad tussen jullie, de man die de attributen van genezing uit Lemurië heeft en hij is een deel van de berg omdat hij zijn broers en zusters daar heeft. Zij herkennen Ka-oo net zoals zij Jahweh herkennen en zij zullen geen moment missen om hen ‘s nachts wakker te houden nu zij in de schaduw van de berg zijn. Ik zou jullie deze dingen niet vertellen als zij niet waar waren. Echt, de familie komt hier samen.

Ik heb nog twee dingen te onthullen en zij gaan beide over DNA. De volgende zullen jullie niet geloven. Wij geven jullie een attribuut van het DNA waarover wij alleen maar kort hebben gesproken, maar nu is het tijd om dat en zijn implicaties te bespreken. Het menselijk bewustzijnssysteem heeft een attribuut van goddelijkheid dat zit ingebouwd in het DNA. Een van de attributen dat het meest ontzagwekkend en ongelooflijk is, is dit: Waar je ook gaat, er is een overblijfsel van jullie DNA dat je achterlaat en wat daar dan blijft op basis van de energie die erom werd ontwikkeld. Het wordt daarom een deel van het proces en het is betrokken bij licht. Wij hebben het eerder gezegd: Waar jullie ook lopen, Gaia kent jullie. Wij hebben eerder gezegd dat jullie iets van jezelf achterlaten, waar je ook heengaat. Dit is niet zomaar een metafoor over jullie tijd op de planeet. Het is actuele biologie! Jullie zetten je stempel op de energie om je heen, waar je ook bent. En het blijft daar lang nadat jullie er weg zijn gegaan. Een gewoon mens die van de ene plaats naar de andere gaat zet zijn stempel op de energieën om hem heen van inter-dimensionale dingen, zelfs vierdimensionale dingen. Alle mensen hebben die mogelijkheid maar het is het meest aanwezig bij degenen die de goddelijkheid in zichzelf aanraken en beginnen te ontwaken want het DNA antwoordt daarop en de energie groeit als jullie de roep naar goddelijkheid waarmaken.

Wat wij jullie dus vertellen is dat er bij jullie als mens een bewustzijn is dat wordt ondersteund door jullie DNA dat je stempel op energie zet, waar jullie ook gaan, en het blijft daar. Dit is diepgaand. Het verklaart vele dingen. Het verklaart de kracht van het gebed. Het verklaart geesten. Denk erover – energie die is achtergelaten door een menselijk bewustzijn ( een DNA-systeem) en die er blijft, lang nadat de mens is weggegaan. “Wel, Kryon, Noem het wat je wilt, maar het is een eenvoudige energieafdruk.” Er is geen oordeel over de vibratie ervan. Dat is een onderdeel van de manier waarop dit aardesysteem met jullie werkt.

Maar inderdaad, als jullie licht en donker willen indelen, gaat het donker steeds verliezen omdat het goddelijk licht wat jullie dragen veel sterker is. Het is dit licht dat zijn stempel gaat zetten op de Aarde en het gaat daar het langst blijven. Dit is het proces waarvan niemand van jullie denkt dat het bestaat maar dat Gaia‘s vibratie vormt. Als de mensheid besluit om hoger te gaan vibreren en zijn geest te veranderen, verandert alles, inclusief de Aarde zelf. Gaia antwoordt jullie!

Ik heb mijn partner gevraagd om hiervoor bewijs te zoeken. Drie weken geleden zocht en vond hij wat hij nodig had – bewijs van de imprint van het DNA op materie. (genaamd: Fantoom DNA) Er zit nu wetenschappelijke ontdekking achter. De wetenschappers begrijpen het nog niet, maar zij hebben het gezien en gemeten en weten dat het echt is. Deze dingen beginnen nu naar voren te komen. DNA is niet wat jullie denken. Menselijk bewustzijn is niet wat jullie denken en al deze dingen zijn onzichtbaar…..net zoals de Lemuriërs in deze zaal.

DNA-laag 10.

Ik ga jullie vertellen over de laag van het DNA die de Lemuriërs het meest gebruikten. Zelfs nadat ik jullie het heb verteld zullen jullie het niet begrijpen. Wij vertellen het toch omdat het kan en omdat voor sommigen van jullie het esoterische interessanter is dan wat jullie echt zien. Wij presenteren DNA-laag 10.

DNA -laag 10, 11 en 12 verschillen heel veel van de andere lagen. Wij verontschuldigen ons bij de inter-dimensionale familie die hier is, dat wij dat wij deze dingen nemen en hen schijnbaar plaatsen in een genummerde doos voor de mensen, want alle DNA werkt samen. Degenen die inter-dimensionaal zijn lachen nu. Zij zeggen: “Wel, het is net als het tekenen van een bad en ernaar kijken en zeggen: Wel,laten wij de delen definiëren. Kijk, er is een heet deel en een koud deel. Dan zijn er de moleculen en de atomen. Wie zal zoiets doen? Je wilt er gewoon instappen en ervan genieten, nietwaar? Het is een bad, geen collectie van bad onderdelen!

Inderdaad, je wilt er gewoon in en het geheel van het DNA genieten maar wij nemen het apart omdat jullie daarvan houden. Dus nemen wij de 12 apart en hebben dat al meer dan een jaar gedaan omdat jullie daarvan houden en omdat jullie lineair zijn.

Omdat wij dat begrijpen gaan wij nu de lineaire lagen 10 geven. DNA-lagen 10, 11 en 12 hebben geen labels zoals de andere lagen want 10, 11 en 12 zijn sleutelproceslagen. Het zij actielagen, zelfs verder dan laag 3 waarover wij jullie eerder hebben verteld. DNA is gekoppeld met alle lagen en schijnbaar in een cirkel.

Het moeilijkste wat mijn partner ooit moest doen was deze DNA-lagen aan jullie uitleggen en tot zijn afgrijzen hoort hij dit weer met jullie. Ik ga hem een taak geven: Hij gaat er een boek over schrijven! (Kryon humor)

DNA-laag 10 heet Va’yik’ra. Va’yik’ra. Het is een actielaag. Hij had een andere naam bij de Lemuriers die er geen behoefte aan hadden om die 12 te verdelen. Zij zagen DNA op een altaar, als de bron van hun bestaan, van hun goddelijkheid, van hun tweede gezicht. Zij zagen het niet als biologie die in het menselijk lichaam bestudeerd moest worden. Zij zagen het als een proces van het leven. Zij hielden van Jahweh want hij was in staat om het te nemen en het te begrijpen tot op een niveau waardoor zij veel langer konden leven. Zij hielden van Ka-oo want hij was in staat om hen de handen op te leggen en door een behulpzaam magnetisch proces de roep naar goddelijkheid te activeren.

De Tempel van Verjonging was dus niet zomaar een plaats waar je genezen kon worden. Het was een plaats waar je jezelf ontmoette. Wat een ervaring!

De Lemuriers van de berg die hier zijn zeggen: “Dat is precies hoe het was! Oh, er is eindelijk iemand die onthult wat wij voelden en hoe het was en waar wij al die tijd doorheen zijn gegaan totdat wij konden ontwaken.” En hier is de belofte van die Lemuriers. Zij zullen zich aan jullie laten zien! Op een dag als de zon schijnt ga dan de berg op. Deze Lemuriers zullen zich aan jullie laten zien en het zal niet in een menselijke vorm zijn. Het zal met licht zijn, met geluid en met de kleur en de vibratie van inter-dimensionale realiteit. Luister naar het koor! Let erop want jullie zullen heldere lichten zien of op zijn minst de energie van hun kleuren voelen. Sommigen van jullie hebben dat al gevoeld. Het is een actielaag, de roep naar goddelijkheid, het meest krachtige deel van genezing en activering van de verbinding met Spirit.

Wat denken jullie dat healing is? Als een lichaam goddelijk in balans is geeft het onbetamelijke dingen geen kans om te bestaan. Hoe zouden jullie het vinden om het verouderingsproces te veranderen? Misschien is het tijd om met een Lemurier te praten? Zij zitten in de lobby, weet je? (gelach) Oh, geliefden, jullie zijn de vuurtorens van de eeuw. Jullie zijn degenen die vrede op Aarde zullen scheppen. Luister, mijn partner (Lee), doe dit wat langzamer. Er is nooit een mogelijkheid als deze geweest. Lieve luisteraars en lezers, al 16 jaar hebben jullie mijn stem toegestaan te komen door deze man en nu zijn wij in evenwicht en klaar voor wonderen in het publiek. Het is nooit eerder zo gegaan. Nooit hadden wij Jahweh en Ka-oo samen op een plaats. Wij hebben de energie van de Lemuriers op deze manier in dit jaar van verandering.

Is het jullie ernst om je lichaam te veranderen? Wel, als je daar gaat zitten en anoniem blijft zal er niet veel energie omheen komen. Wij allen, inclusief Kryon en de groep die met hem meekwam, wensen een moment te nemen en jullie ongelooflijk helende kracht te sturen. Ik wil niemand in verlegenheid brengen maar ik ga jullie voor de eerste keer ooit zeggen dat als jullie nu serieus zijn over het veranderen van je leven en het hebben van een healing in deze zaal, sta dan op. Sta op! Ga niet staan als je het niet meent. (het gehele publiek, 500 man, ging staan)

Laat ons het jullie nu toedienen. De groep die hier is weet wat zij moet doen omdat dit het is waarvoor zij zijn gekomen. De Lemuriers in de berg juichen en zij zeggen: “Eindelijk! Er is overeenstemming en er is hier geloof!.” Voel dus de druk en de dichtheid van Spirit als deze broers en zusters op jullie drukken. Laat je voeten en je lichaam gewassen worden van top tot teen. Laat dit een inwijding zijn voor de genezing in het komende weekend en verder. Er zijn er nu zes van jullie die veranderen…..acht…..veertien. Houd het vast,mijn partner, want je hebt dit nog nooit eerder gezien. Kun je ons horen juichen? Kun je het geluid van het koor horen? Als je dat kunt is het jouw DNA dat in balans gaat komen op zijn goddelijke manier. (publiek gaat weer zitten)

Het is tijd om te vertrekken, geliefden. Sommigen van jullie gaan wegdoen wat jullie steeds hebben meegedragen, die last, omdat wij jullie nu wassen en jullie in balans komen. Voel de bries. Voel de aanrakingen. Sommigen zullen de essences van bloemen ruiken waar die er niet zijn en voelen aanrakingen waar die er niet zijn. Jullie hebben dat nooit eerder toegestaan. Het is bijna teveel voor mijn partner.

Gezegend is de mens die begrijpt wat er net is gebeurd want het is een molensteen – niet voor de zaal, niet voor de stad, zelfs niet voor de Aarde maar voor de levens die hier zijn en voor degenen die hiervan getuige zijn. Deze gebeurtenis zal door velen gezien worden en zij zullen zich deze dag herinneren en jullie leven vieren zelfs nadat jullie de Aarde hebben verlaten. Zij zullen over deze dag praten als de Lemuriers jullie ontmoeten.

Zo is het nu weer tijd om te gaan. Heel moeilijk is het om deze plaats te verlaten. De verbinding heeft zichzelf voor de eerste keer bewezen en gaat verder dan alles wat mijn partner ooit in dit werk heeft gezien. Ik zal je zeggen wat het is, mijn partner: Mensen zijn zojuist verliefd op elkaar geworden op cellulair niveau. Balans verschijnt. En er heeft healing plaatsgevonden……heeft plaatsgevonden.

En zo is het.

Kryon