Kryon op de Azoren. 1 – De Azoren 

Live Kryon Channeling:
Kryon op de Azoren. 1

De Azoren 

16 mei 2019/Lee Carroll
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Dit is de eerste channeling op een prachtige plaats. Het is een van de eilanden van de Azoren die bij Portugal horen. Er zijn hier vele, vele energieën en vele, vele legenden en het kristallijnen raster is hier puur. Ik zou jullie een beetje willen vertellen over deze plaats. Over dingen waarvan jullie misschien al hebben gehoord. In een paar dagen, lieve mensen, zal mijn partner jullie een les geven over Lemurie en de legenden over Lemurie en waar die gebeurden. Dit heeft een relatie met wat ik jullie hier ga vertellen op deze openbare plek waar jullie luisteren. Of jullie de dingen die worden gechanneld geloven hangt van jullie af. Maar ik geeft jullie vandaag waarheid waarover jullie zelf kunnen beslissen, want vele dingen die ik ga vertellen zijn controversieel; zelfs voor mensen die esoterisch zijn.

Ik wil jullie het basisverhaal geven; iets dat de volgende dagen nog verder uitgebreid zal worden als jullie luisteren naar de lering van mijn partner.

Als jullie dit verhaal nog niet eerder hebben gehoord wil ik dat jullie daarover nadenken omdat dit een verhaal over jullie is. Jullie weten dat de mensen op deze planeet jong zijn. Mensen gaan, zoals jullie weten, tot ongeveer 200.000 jaar geleden terug. Het DNA van de mensheid werd veranderd. Dit klinkt extreem esoterisch, nietwaar, en toch is dit wat de wetenschap WEET! Meer dan 200.000 jaar geleden hadden mensen die eruit zagen als jullie – inclusief de apen en alle andere zoogdieren, 24 paar chromosomen. Maar opeens, heel snel, in maar een paar duizend jaar of zoiets, ontwikkelde de mensheid er 23. Jullie zijn het enige zoogdier op de planeet met 23 paar chromosomen. De mens, zoals jullie de mens kennen is specifiek anders dan al het andere in de geschiedenis van de planeet.

Dit is het scheppingsverhaal, lieve mensen, en welke versie jullie hiervan ook geloven, het spreekt over iets dat geheiligd is en op de planeet gebeurde. Als jullie de inheemsen van de planeet naar het scheppingsverhaal vragen, zeggen zij: “Wij kwamen van de sterren!” Als jullie dit lezen in de boeken van de moderne religies is er een metafoor die jullie “Adam en Eva” noemen en dit is hetzelfde soort verhaal. Mensen zoals jullie waren in de Tuin van Eden. Dit is een metafoor voor de schoonheid van de planeet…..de Tuin van Eden is Gaia! Kijk eens naar buiten….dit is Gaia….dit is de Tuin van Eden! Adam is de metafoor voor alle mannen. Eva is de metafoor voor alle vrouwen. Jullie werd verteld dat er een engel naar beneden kwam en hen iets gaf. Het was de macht van de God binnenin en vrije keuze!  En, tussen twee haakjes, 23 paar chromosomen. Wij hebben jullie de manier gegeven waarop dit werkte en dit gaan wij nu niet weer doen. Maar het verwijst naar wat wij vandaag zijn en het is hieraan gerelateerd. Daar kom ik nog op!

Hier zijn jullie dan en kijken naar het begin van het begin, de legenden, de geschiedenis van de Azoren. De grootste – en wij gaan jullie daarover vertellen – is dat dit Atlantis geweest zou kunnen zijn! Wij hebben jullie verteld, lieve mensen, dat Lemurie in het midden van de Stille of Grote Oceaan was en niet in de Atlantische Oceaan en wij gaven ook de uitleg over de manier waarop een klein continent opeens kon verschijnen in het midden van de Grote Oceaan, om daarna ook weer te verdwijnen. Het kwam omhoog en het ging weer naar beneden. Dit gebeurde niet snel. Niets op geologisch gebied gebeurde snel, behalve uitbarstingen van vulkanen. Wij vertelden jullie dat dit het resultaat was van vulkanische activiteit, magma, onder het eiland, dat dit eiland omhoog duwde en uiteindelijk kwam het weer naar beneden. Dit is het verhaal van Lemurie. Wij gaan nu niet in op wat er op dat eiland gebeurde want dat doen wij over een paar dagen, maar Lemurie was een van de plaatsen van zaai-leringen. Meer dan 50.000 jaar geleden; en toen dat eiland begon te zinken, wat het ook deed, en het tijd werd voor de Lemuriers om weg te gaan en hun kano’s te pakken, verspreidden zij zich over de hele planeet; zij gingen rechtstreeks naar het zuiden en een van de eerste plaatsen waar zij landden was het Paaseiland (Rapa Nui). Als je een van deze Rapa Nui, de inheemsen van dit eiland, zou vragen wat hun scheppingsverhaal is zullen zij zeggen: “Er waren mensen die kwamen van het zinkende eiland, zij hebben zelfs zeven beelden om dit te laten zien!” Dit is historie, lieve mensen, geen legende! Maar wat er volgde is aan jullie eigen onderscheidingsvermogen. Honderden jaren lang verspreidden deze Lemuriers zich over de hele planeet, over de continenten. Als jullie op een eiland zouden leven en jullie opeens zouden moeten vertrekken is dit ingeëtst in jullie Akasha, en als jullie een keuze hebben over waar jullie naartoe zouden willen, gaan jullie zoeken naar een ander eiland! (Kryon lacht) Jullie begrijpen eilanden! Jullie begrijpen de energie van een eiland en jullie hebben verstand van visvangst. Jullie begrijpen de manier waarop alle dingen werken. Zelfs na een generatie zit dit nog vast in jullie Akasha en de voorouders van de Lemuriers zochten dus ook naar eilanden, want daarop kon hun werk het best worden gedaan! Wat jullie hebben op de plaats waar jullie nu zitten, zijn twee soorten geschiedenis….de huidige geschiedenis, de ontdekking door de Portugezen en de Oude geschiedenis. Ik noem dit de geschiedenis voor de geschiedenis want er was veel op dit eiland, lieve mensen, de inheemsen, en daar wil het over gaan hebben.

Wie waren zij? Dit brengt een onderwerp naar boven waar ik het eerder over heb gehad. Zou dit het speciale eiland in de Atlantische Oceaan kunnen zijn dat Atlantis werd genoemd? Nu, dit hangt af van de manier waarop je Atlantis definieert. Stop even een moment, en vraag het de filosoof Plato waar Atlantis was. Hij zal jullie vanuit al zijn onderzoeken zeggen: “Atlantis lag precies in het midden van de Middellandse Zee en het zonk weg.” In feite vertelt hij dat het niet wegzonk maar dat het water steeg toen het water de Middellandse Zee binnenstroomde. De zee bedekte uiteindelijk een grote berg, die Atlantis was. Als jullie het aan anderen vragen – ook op basis van hun onderzoeken – zullen zij zeggen: “Nee, het was daar niet, het was ergens anders!” Hoeveel Atlantissen kunnen er zijn geweest? Ik zal jullie dit nogmaals vertellen: De mensheid is zeer gelijksoortig en zeer lineair over de manier van denken en over de logica van de geschiedenis. Ik heb het eerder gehad over het “zinkend-eiland-syndroom.” Door de geschiedenis heen vonden Lemuriers eilanden om op te leven en zij schiepen zeer geheiligde energie op elk van deze eilanden. Vele van deze eilanden zonken; net als het oorspronkelijke eiland, meestal vanwege vulkanische activiteit. Kijk naar de Azoren en wat hier de laatste tijd is gebeurd, in bepaalde gebieden is het nog steeds actief, net zoals Hawaii, dat Lemurie was, dat nog steeds actief is. Er is een hot-spot onder deze eilanden die veel lijkt op die onder Hawaii ligt en Lemurie schiep. De legende zegt dat deze groep van negen eilanden in een bepaalde tijd feitelijk een groot gebied was. Dit is niet helemaal de manier waarop het was, het zag er heel anders uit en het was een combinatie van tektonische platen en de hot-spot die er magma doorheen kon drukken. Dit was ooit een gebied dat geheel boven water lag terwijl er later negen eilanden van resteerden. Het was een behoorlijk groot gebied. Daar komt bij, lieve mensen, dat het zeeniveau niet altijd zo is geweest als jullie nu zien. Door de duizenden jaren heen gaat dit omhoog en omlaag….wel honderd meter per keer. Ik zal jullie zo ook nog iets anders vertellen om jullie je dingen te laten afvragen. Net als bij Lemurie – horen jullie wat ik zeg…..ook bij Lemurie – stond dit gebied helemaal onder water en waren er geen negen eilanden! Alle Atlantissen, er waren er meerdere, en ook deze Azoren, stonden geheel onder water en dus zijn de legenden correct! Maar hoe dan ook, deze Azoren waren niet de enigen….opgebouwd door Lemuriers, met zeer geheiligde leringen; het werd nooit vernietigd zoals in de legenden, maar het is wat jullie hier nu voelen dat de legenden schiep….de pracht en de heiligheid van de leringen over liefde! Dit is nog steeds hier en dit is wat Atlantis nog steeds in zich draagt….het overblijfsel van de schoonheid van de leringen van Lemurie dat zich over de hele planeet verspreidde. Dit was speciaal…ja, het ging over water en ja, het bevatte geweldige energie. Degenen die in dit koude gebied wilden leven wilden hier niet weg. Vraag hen waarom zij hier niet wilden vertrekken. Vanuit hun hart zullen zij zeggen dat zij zich hier in het hart bevinden en dat dit de plaats is waar zij willen zijn. Zij voelden wat ik jullie zojuist vertelde.

Hier is nog een interessant iets: Hebben jullie gehoord van degenen die jullie geschiedenis gaven en die vertelden dat toen dit werd ontdekt dit hier een woestijn was? Kijk om je heen. Wat zien jullie? Jullie zien vele stukken groen….geen woestijn! Jullie zien overal iets groeien, zelfs als dit door mensenhanden is gemaakt. Dit zijn de subtropen en hier is overal water. Hoe kan het dan woestijn zijn geweest? Hadden zij het verkeerd? Laat mij jullie weer een concept geven van wat jullie vandaag de dag ook meemaken en wat klimaatverandering heet. Wij noemen dit de watercyclus. Wat ik jullie nu vertel is dat deze planeet een cyclus heeft en de planeet gebruikt temperaturen om deze watercyclus te scheppen. Het vernieuwt de oceaan, het vernieuwt de planeet, het vernieuwt de dieren. Dit is de manier waarop de Aarde werkt, lieve mensen, maar de mensen op de planeet zijn zo nieuw dat jullie dit nog nooit hebben gezien; niet echt! Niet zo dat erover is gerapporteerd en jullie dit in boeken kunnen vinden. Jullie zijn hier in de Oudheid misschien wel geweest maar jullie kunnen dit zien omdat het is opgeslagen in de ijskorst en in de boomringen….de Aarde heeft een cyclus. Ooit was dit eiland en deze groep eilanden woestijn en nu niet! Wat zegt jullie dit? De planeet verandert en de temperaturen maken het verschil, waterniveaus gaan omhoog en omlaag en terwijl jullie hier nu zitten komt er weer een klimaatverandering aan waardoor het kouder zal worden….dit zal in jullie leven niet teruggaan naar een woestijn, maar de planeet zal kouder worden; jullie zullen dit gaan ervaren: een watercyclus, en wij hebben jullie dit eerder gezegd, maar ik zeg dat nogmaals, want als je kijkt naar de geschiedenis hier was het een woestijn. Er gebeurde iets, nietwaar? Jullie ervaren dit nu weer….water waar eerst geen water was en waar water was zal dit er niet meer zijn. Dit is klimaatverandering! Laat mij jullie een laatste openbaring geven. (Kryon lacht) Dit is een profetie over dit eiland. Als jullie de profetie van de paus hebben bestudeerd zullen jullie iets interessants ontdekt hebben. Jullie moeten tussen de metaforen door lezen om te zien dat dit dezelfde profetie is als degene die ik jullie heb gegeven over deze planeet. De profetie spreekt over drie aparte tijdperken voor de mensheid. Het eerste tijdperk was het tijdperk van de Wet, wat je kunt zien als de tijd van het Oude Testament en vanwege hetgeen jullie weten van jullie religies en de geschriften die jullie kennen en hebben gelezen.

Het tweede Tijdperk is het Tijdperk van Liefde. Dit zou verwijzen naar het Nieuwe Testament en de komst van de informatie van de Meester van Liefde. Het is veel vriendelijker….interessant, nietwaar, dat jullie je grote oorlogen in dit tweede tijdperk hadden. Wij hebben gesproken over jullie bewustzijn en hoe dit beweegt en verandert. De profetie van deze paus zei dat er een derde tijdperk aankomt, en hier gaat het interessant worden. Ik wil graag dat jullie je in de plaats van een katholiek  brengen. Met zijn woorden en zijn begrip noemt hij dit nieuwe tijdperk het Tijdperk van de Heilige Geest en dit wordt hier gevierd, wisten jullie dit? Er zijn festivals voor de Heilige Geest. Dit is de profetie. Waarom zou dit hier meer gevierd worden dan op het vasteland of waar dan ook op de planeet? Ik heb jullie verteld waarom. Omdat dit het Thuis is van de oorspronkelijke waarheid. Dit is de plaats waar een deel van de Lemuriers landden. Daarom voelen jullie dat het hier heel speciaal is geweest voor een Atlantiër.

Wat betekent “Heilige Geest?” Zelfs in het katholicisme heeft het een ander woord. Laten wij even onderzoeken wat Heilige Geest betekent. De Drie-eenheid zoals die wordt geleerd door de katholieken: de Vader (de Schepper), de Zoon (de Meester van Liefde) en de Heilige Geest en die, mijn vrienden, is de compassie van de Schepper….het is de compassie. Er is de Heilige Geest die in je komt en dat is de compassie! Niet de Vader, niet de Zoon, maar de compassie van God was het waar de paus over sprak, en daar gaat het festival over. Wij hebben jullie verteld dat jullie sinds 2012 in de eeuw zijn van………compassie! Inderdaad! Het is dezelfde profetie! Wij brachten dit jullie dit van een paus van lang, lang geleden, en dat het gecentreerd zou zijn op deze plaats. Jullie zijn op de juiste plaats, lieve mensen, om deze dingen te vieren op het festival van de Heilige Geest. Zij eren hier de laagsten van de laagsten in de hiërarchie van de mensen. De kinderen die nog niets verkeerds hebben gedaan. Zij geven aan de armen….dat is compassie!

Ik hoop dat ik jullie zojuist wat informatie heb gegeven die gebaseerd is op een legende. Gebaseerd op een mythologie! Nogmaals, jullie zijn op een grootse plek!

In de komende dagen wil ik dat jullie deze plaats voelen en er niet alleen maar naar kijken. Als het wat mistig is voor jullie zal ik jullie vertellen waarom…. Dit is Geest, dit is geest, dit is Spirit! Dit is de compassie van deze plaats die tegen jullie zegt: “Kijk verder dan de mist. Wat zien jullie? Jullie zullen jezelf zien op een eiland dat veel meer is dan alleen maar een mooi uitzicht! Dit is een speciale plaats. Dit IS een speciale plaats! De kernwaarden van een speciale plaats zijn accuraat….meer dan jullie weten!

Geniet van deze dagen, lieve mensen en begrijp dat de profetieën correct zijn.

En zo is het.

Kryon.