Kryon op de Azoren. 2 – De Kracht van het Kristallijnen Raster 

Live Kryon Channeling:
Kryon op de Azoren. 2

De Kracht van het Kristallijnen Raster 

16 mei 2019/Lee Carroll
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

 Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Dit is de tweede channeling op wat jullie de Azoren noemen. De zon schijnt en het is een prachtige dag. Het is voor mij een goede dag om jullie informatie te brengen. Degenen die nu of later naar deze boodschap luisteren of hem lezen: ik heb een boodschap voor jullie! Ik verwacht niet dat jullie alle informatie hebben gehoord die ik door de jaren heen heb gebracht, met name als het aankomt op bepaalde esoterische dingen hier. Als jullie naar een plaats zoals deze komen is het tijd om bepaalde dingen te herhalen of een paar dingen op te helderen of naar een plaats gaan die jullie in je hart niet hadden verwacht en misschien gaan jullie bepaalde concepten herinneren en/of in je opnemen, zoals jullie al eerder hebben gedaan. Elk mens heeft in zijn of haar leven een tijd waarin men rustig is en zich dingen gaat afvragen over dingen die voor hem/haar van belang zijn; misschien zelfs ook over esoterische dingen, de metafysische, bovennatuurlijke dingen….dingen die jullie niet kunnen zien of meten, zoals bijvoorbeeld liefde! Of compassie bijvoorbeeld! Laat mij de liefde-meter eens zien! Of het compassie-instrument! Toch zijn dit diepgaande bewustzijns op de planeet. Ik heb jullie lang geleden iets verteld dat ik vandaag ga herhalen en ophelderen. Het is zeer esoterisch. Zet je schrap voor dingen die jullie niet kunnen zien waarbij ik jullie vraag om gezond verstand als ik hen uitleg….een realisme van denken.

Lieve mensen, toen deze Aarde werd samengesteld en de schepping van de spiritualiteit van de mensheid plaatsvond – jullie scheppingsverhaal – onderging jullie Aarde ook veranderingen….niet alleen de mensen. Jullie hebben drie rasters waarover ik heb gesproken – er zijn er feitelijk meer – maar ik heb er over drie gesproken. Een fysiek raster dat jullie het magnetisch raster noemen, dat veel meer doet dan jullie denken. Een tweede raster dat het Gaia-raster wordt genoemd en nog een raster dat het Kristallijnen Raster wordt genoemd. Wij noemen deze rasters, maar lineariseer hen niet en plaats hen niet in en op een vreemde lineaire manier. Denk aan hen als een deel van de planeet en denk aan hen alsof zij op een bepaalde manier gloeien rondom de planeet. Stop hen niet in een bepaalde structuur of jullie zullen de impact van het verhaal missen. Wij hebben gesproken over het Gaia-raster. Ik wil graag dat jullie nu niet alleen je voorstellingsvermogen of jullie esoterische geest gebruiken, maar ook jullie logica. Als jullie iemand zijn die een boomknuffelaar wordt genoemd….voelen jullie iets van deze Aarde als jullie wandelen en de majesteit van de bergen zien of, inderdaad, een boom knuffelen? Ik wil aan deze gevoelige mensen vragen….voelen jullie daar iets of omarmen jullie gewoon een grote plant? Voelen jullie op welke manier dan ook communicaties van de planeet naar jullie toe?

Niet direct in woorden maar in emoties, in je bewustzijn, of wat dan ook? Het antwoord is Ja! Ja! Er zijn zoveel mensen die de planeet gebruiken en ook de energie daarvan om degenen om hen heen te helpen. Zij weten feitelijk dat er energie rondom de planeet is en zij spreken daarmee op bepaalde manieren. Wisten jullie dat het Gaia-raster feitelijk raakvlakken heeft met astrologie? Dit is de enige manier waarop jullie astro-cartografie kunnen laten werken. Er zijn energieën die jullie niet steeds kunnen voelen, maar sommige gevoelige mensen zijn zich hiervan zeer bewust als zij dit willen. Dat is het Gaia-raster, dus gebruik even jullie logica voor wij naar het volgende raster gaan. Er is een energietransmissie die van de Aarde naar jullie gaat. Hoe verklaren jullie dit? De Aarde heeft gevoeligheden….het is Moeder Aarde, een bewustzijn van deze planeet. Werkt dit op de een of andere manier samen met het magnetisch raster van de Aarde? Het antwoord is Ja! Elk goed raster werkt op complexe manieren samen met de andere rasters. En nu komen wij bij het meest esoterische raster van allemaal, het derde raster, wordt het Kristallijnen Raster genoemd. Jullie kunnen het niet zien, wetenschappers zullen het niet toegeven en het is zeer, zeer bovennatuurlijk.

Wij gaan beschrijven wat dit raster doet en dan ga ik deze beschrijving verhogen door een paar voorbeelden. Het Kristallijnen Raster van deze planeet is het raster dat herinnert. Jullie weten waarom het kristallijn wordt genoemd, nietwaar? Wat weten jullie natuurkundig van kristallen? Jullie weten dat deze speciale steen, als je het zo wilt noemen, tussen alle andere stenen, in staat is om frequenties op te slaan. Dit wordt zelfs in elektronica gebruikt en dus wordt het kristallijnen raster op die manier genoemd omdat het iets in zich opslaat. Het slaat menselijk bewustzijn op en het kan gelokaliseerd worden. Laat mij dit uitleggen. Laten wij even een gevoelig iemand nemen, dit is een mens die energie om zich heen kan bespeuren, voelen, en laten wij deze gevoelige mens vragen om in een veld te gaan lopen en ons te vertellen wat daar gebeurde. Soms zal deze gevoelige mens zeggen: “Ik voel helemaal niets.” Maar soms kan het ook zijn: “Het was prachtig maar ik weet niet wat het was!” Maar als jullie hen meenemen naar een plaats waar vroeger een veldslag is geleverd, zelfs als dit nergens wordt aangegeven, kunnen zij zelfs wel op hun knieën vallen en huilen, omdat zij de veldslag voelen. Voelen zij nu angst? Voelen zij de doden die zijn gevallen, de wanhoop, de zorgen, of voelen zij het bewustzijn van een persoon die daar vecht of van iemand die jullie overgaat naar de andere zijde? Ik kom daar zo op, maar volg mijn logica. Wat is het dat de gevoelige mens voelt? Jullie zouden kunnen zeggen dat hier iets is gebeurd en dat zij dit voelen. Dit is het verkeerde antwoord, dit is niet goed. Het is geen praktisch antwoord. Laten wij zeggen dat ik een natuurkundige ben. Laten wij aannemen dat ik een natuurkundige ben die begrijpt dat er energie in de grond is omdat ik mensen zie huilen als zij over deze grond lopen.

De natuurkundige zal zich de vraag stellen wat deze energietransitie is en hoe dit mogelijk is dat een veldslag van honderden jaren geleden een mens vandaag kan beïnvloeden terwijl die daar gewoon rondloopt. Dit, lieve mensen, is het Kristallijnen Raster. Het is een raster dat zich menselijk bewustzijn herinnert en dit menselijk bewustzijn kan van alles zijn. Het kan een veldslag zijn en zoveel meer. Ik wil jullie wat vertellen over bewustzijn. Mensen verwarren het met emotie en dat is het niet. Jullie wereldoorlogen waren dramatisch, vol zorgen en leed, de afschuw van de planeet die allemaal naar boven kwam zodat jullie die konden zien. Aan het begin van de eerste wereldoorlog, in 1914, verklaarde de paus dat met kerstmis de veldslag opgeschort zou moeten worden en dat de soldaten zelfs uit hun loopgraven konden komen om dingen met elkaar uit te wisselen, misschien koffie; sommigen hadden het zelfs over geschenken, maar dat is niet precies wat er gebeurde. Er werden vele dingen overdreven, maar, lieve mensen, het gebeurde wel, en het vechten stopte. De mannen kwamen inderdaad uit hun loopgraven en keken naar elkaar. Er was een moment waarop zij samen een kerstliedje zongen.

Dit is wat ik jullie wil vragen: Wat voor soort waarheid was dit? Het antwoord is dit: Wat de verschillen bij deze soldaten ook waren….zij hadden iets gemeen en dit was hun geloofssysteem van de heiligheid van de Meester van Liefde, Christus. Zij waren christenen en dus hadden zij dezelfde liederen, geloof het of niet, zelfs in verschillende talen, Duits en Engels. Zij hadden dezelfde ideeën over de geboorte en het vieren daarvan….over de geboorte van de profeet waarvan zij hielden. Wat was het nu dat hen samen bracht? Het antwoord is; het bewustzijn van de compassie van liefde. Het was niet politiek. Het was geen waarheid waar men aan beide zijden anders naar kon kijken. Het was een manier om het bewustzijn te vieren en dit is waar wij nu over spreken. Dit is de kracht van liefde, van compassie, die ervoor zorgde dat vele vijanden, tijdens de veldslag, hiermee stopten en het duurde een tijdje en men zong ook een tijdje samen. Dit is de kracht waarover wij spreken!

Laten wij even naar Lemurie gaan. Het grote eiland Hawaii lijkt heel veel op dit eiland. Er is vandaag vulkanische activiteit; er zijn plaatsen waar stoom uit de grond komt, net zoals hier. Kunnen jullie voelen dat er misschien een verbinding is….zelfs tussen deze twee plaatsen….zelfs als jullie nog nooit op het andere eiland zijn geweest? Misschien kunnen jullie hen voelen. Op dat eiland is er een plaats die de Stad van Toevlucht wordt genoemd. In bepaalde tijden van het jaar in Oude Tijden kon elke strijder daar naartoe gaan….zelfs als zij op dat moment met een veldslag bezig waren. Zeker, er waren oorlogen op Hawaii in het laatste deel, niet in het deel van Lemurie! Dit is waar ik het over heb. Zij konden er van beide kanten naartoe gaan op bepaalde tijden van het jaar, elkaar de handen schudden en liederen zingen en samen eten. Alles werd op dat moment vergeven. Anderen, die geen strijders waren maar slechte dingen in hun leven hadden gedaan, gingen daar naartoe met een laag bewustzijn, om te overdenken wat zij hadden gedaan. Zij konden daar naartoe gaan en waren compleet veilig en werden nergens voor vervolgd. Een Stad van Toevlucht….waarom zouden zij dit doen? Omdat zij op een bepaald niveau wisten dat zij er behoefte aan hadden om ergens iets te vieren met het bewustzijn van vergeving. Een bewustzijn van liefde en compassie en waar niets er echt toe doet, alleen liefde.

Dit zijn de voorbeelden die ik jullie wilde laten zien van wat bewustzijn met de mensheid doet. Hoog bewustzijn van liefde en compassie is een van de sterkste energieën….waar dan ook. Het komt van de Creatieve Bron, lieve mensen. Het komt van de engelen, lieve mensen….en waarom is dit belangrijk? Vanwege hetgeen ik jullie over deze plaats heb verteld: het Kristallijnen Raster is hier puur en daar bedoel ik mee dat hier geen oorlogen zijn geweest en geen veldslagen en geen verschrikkingen. Of het nu om de Ouden gaat of om de huidige cultuur….het is hier puur!

Wat hier is gebeurd was dat de Ouden waarheid droegen en er was schoonheid en er werd onderwezen en het Kristallijnen Raster op deze plaats straalt dit uit! Hebben jullie dit al gevoeld? (Kryon lacht) Je zou kunnen zeggen: “Welk eiland in het bijzonder?” Dan zeg ik jullie dat er in de tijd waarin zij hier waren geen negen eilanden waren. Het was hier genoeg omhoog gekomen zodat hier een kleine landmassa was en dit leek veel op Lemurie, en waar jullie dus gaan zullen jullie plaatsen kunnen vinden waar jullie iets voelen en dit zal geen negativiteit zijn. Er zijn hier geen duistere dingen verstopt; er is alleen maar de hoogste energie op de planeet. Het Kristallijnen Raster gaat compassie uitstralen, bewustzijn van liefde, en puur onderwijs. Dit in combinatie met de energie van Gaia…..er is niets dat daarmee vergeleken kan worden! Voelen jullie het al? Dit is een zeer aantrekkelijke plaats. Er zullen in de toekomst veel mensen hier naartoe komen, met name als het bewustzijn van de mensheid gaat toenemen en uitbreiden tot ver op het continent…veel verder dan Portugal! Een plaats waar jullie naartoe kunnen komen, waar de Aarde en het Kristallijnen Raster tegen jullie spreken en jullie je hand op kunnen steken en zeggen: “Ik ben thuis!”

Een goede plaats om te zijn, al is het maar voor korte tijd, lieve mensen.

Laat dit je ziel voeden!

En zo is het.

Kryon