Kryon op de Azoren. 3 – Walvissen en Dolfijnen 

Live Kryon Channeling:
Kryon op de Azoren. 3

Walvissen en Dolfijnen 

16 mei 2019/Lee Carroll
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Dit is de derde channeling op wat jullie de Portugese Azoren noemen in de Atlantische oceaan. Maar daar gaan wij het niet over hebben. Wij gaan spreken over iets dat het favoriete onderwerp van vele mensen is. Misschien luisteren of lezen jullie dit later en maken jullie geen deel uit van deze groep die zit in een prachtige omgeving op een grasveld in een park. Misschien vinden jullie je op een plaats waar jullie nooit in staat zijn om vlakbij een oceaan te zijn, zoals deze groep. Dit is dus voor jullie en het is iets waarover wij nog nooit op deze manier hebben gesproken. De boodschap van vandaag gaat over walvissen en dolfijnen. Laten wij bij het begin beginnen. Voor een bioloog horen alle dolfijnen ook tot de walvissen want dit is de classificatie waar de dolfijnen in thuishoren. Voor een bioloog is er dus geen verschil als hij een dolfijn ziet…het is gewoon een kleine walvis. Maar voor deze discussie zullen wij hen een beetje scheiden en hen noemen zoals jullie dit gewend zijn: walvissen en dolfijnen.

Ik begin met gezond verstand. Met de stelling die elke natuurliefhebber kent en het begin van een vergelijking tussen de dieren in de zee, de walvis en de dolfijn en de wilde zoogdieren in de bossen, want er is werkelijk geen verschil. Dieren in het wild zijn als dieren in de zee. In plaats van een bos is het de oceaan en zo kunnen jullie hetzelfde instinctieve gedag verwachten dat jullie op de hele planeet tegenkomen bij dieren in het woud. Maar dit is niet zo!!! En dit is het onderwerp van deze boodschap. Luister: wat is jullie verteld door de natuurkundigen, de gidsen die jullie vertellen over wat wel en niet gevaarlijk is? Zij zullen zeggen dat de dieren jullie meestal met rust zullen laten…in feite zullen zij eerder een andere kant opgaan als zij merken dat een mens in hun habitat, hun leefomgeving komt. Zelfs als zij in groepen of kudden leven, of solitair zijn, vermijden zij de mensheid, en jullie weten dit. En de natuurkundige zal jullie vertellen dat jullie je hier niet al te druk over hoeven te maken omdat zij de andere kant op zullen gaan….behalve in één omstandigheid: als zij een jong hebben! Elk dier met een jong zal aanvallen als zij voelen dat jullie een bedreiging zijn. Jullie weten dit. Dit is het gevaarlijkste voor wilde dieren als jullie opeens komen als zij hun baby’s bij zich hebben. Bijna iedereen, of jullie hier nu op het gras zitten of ergens anders zijn, weet dat dit waar is. De meeste dieren ontwijken mensen. Als er uitzonderingen zijn, komt dit meestal door nieuwsgierigheid zoals bepaalde soorten apen. Maar ook zij zullen eerst bezien of jullie niet op hun territorium willen komen, maar dieren zullen zeker niet naar jullie toekomen om jullie te ontmoeten. Dit is het verschil, lieve mensen, waar wij het nu over gaan hebben.

Voor degenen die niet in de buurt van een oceaan wonen beschrijf ik degenen die daar wel de mogelijkheid toe hebben om met een groep dolfijnen te zwemmen. Ik zal een statement maken: Jullie gaan niet naar de dolfijnen….zij komen naar jullie toe! Jullie kunnen naar de plaats gaan waarvan jullie weten dat zij daar iets doen, of zij nu eten of paren, net zoals de walvissen…jullie kunnen naar de plaats gaan waarvan jullie weten dat zij deze dingen doen, maar als jullie daar dan zijn zonder ook maar een dolfijn te zien en langzaam en rustig uit de boot gaan zal de boot zich terugtrekken en wachten jullie. Afhankelijk van waar jullie zijn en bepaalde omstandigheden zoals het weer en de tijd op de dag en oceaancondities….zullen de dolfijnen jullie vinden! Mijn partner is hiervan getuige geweest en dit maakt hem nog steeds aan het huilen. Zij kunnen op een behoorlijke afstand zijn en jullie niet zien, maar zij bespeuren jullie door geluid en de hele groep dolfijnen zal naar de mensen toegaan. Lieve mensen, dit is tegen-intuïtief vergeleken met alle andere dieren op de planeet. Alle dieren! Er gebeurt hier iets anders. Biologen, jullie dienen meer studies te doen om iets uit te zoeken dat jullie niet echt begrijpen of nog niet weten, en ik zal hier ook over spreken.

Als de dolfijnen, bewust, door een groep zwemmers gaan zwemmen zij aan het oppervlak en ook onder de mensen en als zij daarmee klaar zijn draaien zij zich om en doen dit nogmaals omdat de groep dolfijnen niet alleen maar voorbij komt en jullie daar toevallig zijn, nee. Deze groep, die wel uit honderden dolfijnen kan bestaan, zal tussen jullie door zwemmen, dan onder jullie door terug en doelgericht weer naar jullie teruggaan en alles weer overnieuw doen. Mijn partner heeft gezien dat zij dit vijf keer deden en toen gingen zij weg en hielden zij zich bezig met hun eigen zaken, waar zij daarvoor mee bezig waren. Dit is niet alles. Jullie zullen bepaalde gedragingen zien bij deze dieren; dingen die jullie in het wild nooit zullen zien….nooit! Bij walvissen hetzelfde….maar anders. Laat mij iets uitleggen voordat ik verder ga: gisteren kreeg deze groep een uitzicht op de grootste walvis die bekend is, die zelfs de afmetingen heeft die bepaalde dinosaurussen hadden. Het is de blauwe vinvis en jullie zagen hem gisteren. Hij had de grootte van ongeveer twee keer de lengte van de boot waarop jullie zijn. Enorm groot! Maar wat zagen jullie nu? Laten wij hier eens op een logische manier naar gaan kijken. De walvis komt naar het oppervlak en haalt een paar keer adem voordat hij weer naar beneden gaat….men noemt dit “sounding!” (klinken!?) Denken jullie dat de walvis wist dat jullie er waren? Wat vertelt jullie intuïtie? (Kryon lacht) Jullie hebben gelijk….niets ontgaat dit dier voor wat zijn omgeving betreft; natuurlijk wist het dier dat jullie er waren. Het komt naar de oppervlakte en het gaat weer naar beneden. Dan wachten jullie twintig tot dertig minuten, misschien meer, voordat hij weer boven komt. Hier is de vraag:  Deze walvis kan in dertig minuten makkelijk kilometers ver weg zijn van de plaats waar jullie met boten op het water wachten. Dit is wat zij doen met hun migratiepatronen. De meeste van hen zwemmen niet altijd aan het oppervlak. Zij reizen….maar deze walvis deed dit niet! Toen hij weer bovenkwam realiseerden jullie je dat dit letterlijk maar enkele meters naast de plek was waar hij eerder bovenkwam. Dit wond de mensen in de boot op en zij besloten om naar de plaats te gaan waar de walvis was en jullie startten de motoren. Denken jullie dat de walvis wist dat hij werd gevolgd? Het antwoord is natuurlijk Ja! Drie keer dook de walvis en kwam later op dezelfde plek weer boven. Vinden jullie dit niet interessant? Dit is hetzelfde soort gedrag als jullie vonden bij de dolfijnen. Er was een verbinding met de mens die veilig was.

De walvis die heel gemakkelijk de boten zou kunnen vernietigen kwam in zijn vriendelijkheid naar het oppervlak zodat jullie hem allemaal konden zien. Wat was de reactie? Op alle boten werd gejuicht en geklapt. Er was vreugde om dit geweldige dier te zien. Vraag: denken jullie dat de walvis dit wist? Ja, absoluut! Er is nog iets anders waar mensen helemaal niet aan denken. Het was een wonder wat er gisteren gebeurde. Hoe denken jullie dat de walvis jullie heeft opgemerkt? Denken jullie dat er een verbinding zou kunnen zijn die anders is dan iedereen verwacht? Wat als deze verbinding bewustzijn is? Wat als de walvis op de een of andere manier het bewustzijn kon bespeuren van een groep mensen, zelfs van een mens, en dit bewustzijn door de walvis als veilig werd bezien. Ik wil jullie iets vertellen waar de meeste mensen nog nooit aan hebben gedacht. Weten jullie wat instinct in het dierenrijk is? Instinct, en met name overlevingsinstinct, staat bij alle dieren voorop. Dit instinct wordt door de vader en de moeder doorgegeven aan het jong. In het dierenrijk in het woud is dit instinct een bescherming tegen vijanden. Kleine dieren worden maar enkele dagen oud en kennen toch de geur van hun vijanden, hun ouders enzovoorts, jullie weten dit.

Vraag: Hoeveel eeuwen lang werd er op de walvissen met boten gejaagd? Zij werden geharpoeneerd en gedood in wateren zoals hier. Toch is dit instinct er bij deze walvis niet. Begrijpen jullie dit? Wat stopte dit instinct dat eeuwen en eeuwenoud is: Kom niet in de buurt van boten! Als je dit niet doet moet jij je verdedigen en word je gedood door deze roofdieren, net zoals vele voorouders van jou! Dat is instinct, en zij hebben het niet. Ik zal jullie vertellen wat het is: BEWUSTZIJN OVERSTEMT INSCTINCT!!!

Ik wil even teruggaan naar een andere ervaring die jullie gisteren hadden. Jullie benaderden een school dolfijnen en dit was ongebruikelijk. Twee dingen maakten dit ongebruikelijk. Allereerst waren het verschillende soorten dolfijnen samen. Normaal gesproken eren bos-dieren hun eigen soort en verblijven zij alleen bij hun eigen soort. Als jullie ooit een drinkplaats in Afrika hebben gezien, komen er vele diersoorten zoals antilopen niet tegelijkertijd om te drinken….zij blijven bij hun eigen soort….maar niet de dolfijnen. De biologie noemt hen sociale dieren, maar zij zijn meer dan dat.

Het tweede attribuut is dit: een paar weken eerder, of misschien nog minder, hadden zij hun jongen….kleine dolfijnen, waren onder degenen die jullie hebben ontmoet. Nu wil ik dat jullie echt goed hiernaar kijken, lieve mensen. Denken jullie dat zij wisten dat jullie hier waren om naar de walvis te kijken? Het antwoord is: natuurlijk! Wisten jullie dat zij in de buurt bleven totdat jullie weer terug naar het eiland gingen? Toen jullie dit gingen doen, kwamen zij. Nu vraag is jullie aan welk deel van de boot zij zich lieten zien. Het antwoord is: bij de boeg waar iedereen stond. Volgende vraag: in de opwinding van het zien van al deze dolfijnen die dansten in het water, salto’s maakten, snel zwommen met hun jongen….hoeveel van jullie zijn toen naar de achterkant van de boot gegaan om te kijken? Zeer weinig, omdat jullie wisten dat zij daar niet zouden komen! Zijn jullie je daarvan bewust? Hebben jullie daar ooit aan gedacht? Het is niet alleen dat de dolfijnen wisten dat jullie daar niet waren – zij wilden jullie iets laten zien en met jullie spelen – zij wisten waar jullie op de boot waren! (Kryon lacht) Moeten jullie hiervan huilen? Er is daar iets, maar dat is nog niet alles. Zij bleven in de buurt toen de walvis er was want zij wilden jullie later hun jongen laten zien! Trotse moeders, steeds weer met hun jongen naast zich en zeiden: “Kijk hier eens naar….kijk eens!” Hoeveel van jullie waren je bewust van een actie die tegengesteld is aan de hele dierenwereld? Zij stopten, kwamen omhoog en lieten jullie het wit van hun buik zien. Zeg mij, wat betekent dit in de dierenwereld. Ik zal het jullie zeggen: als jullie een hond hebben betekent dit onderwerping! Als jullie een hond hebben betekent dit: ik vertrouw jou! Hier is het zwakste deel van mijn lichaam omdat ik weet wie jij bent, mens. Wat zegt dit jullie over de verbinding met dit dier? Er zijn studies naar gedaan.

Wisten jullie dat een groep feestgangers die in het water zwemmen, nooit de dolfijnen zal aantrekken? Maar een groep die rustig is en vreugde verwacht zal de dolfijnen altijd aantrekken. Wat zegt dit jullie? Zijn zij inderdaad telepathisch? Jullie kunnen dit woord gebruiken. Het is het verkeerde woord! Zij zijn ontvankelijk. Zij voelen menselijk bewustzijn en in dit menselijk bewustzijn – wij hebben het jullie verteld – is de Creatieve Bron van deze planeet. Mensen, hoe dichter jullie daarbij zijn hoe meer de dolfijnen dit zullen weten. Ik nodig de biologen en de natuurkundigen uit om studies te beginnen die verder gaan dan degene die jullie hebben gedaan over het bewustzijn van mensen en dolfijnen.

Hebben jullie gehoord over de studie van het autistische kind en de dolfijn? De manier waarop zij waren verbonden was diepgaand. Zij waren verbonden op een manier die bewijsbaar was…het kind zat in een kamer en koos een figuur uit, een vierkant, een driehoek of een cirkel. Deze figuren werden daarna in een zwembad gegooid waar de dolfijn in zwom. De dolfijn koos in meer dan 80% van de gevallen de figuur die het kind had uitgezocht…steeds en steeds maar weer. Dit was niet de gang van zaken bij een niet-autistisch kind, en dit zou jullie iets moeten vertellen. (Kryon lacht) Dit zijn studies waarbij ik jullie uitnodig om verder te gaan. Zo diepgaand als dit is, is het nog niet het einde van het verhaal. Toen de dolfijn om economische redenen werd verplaatst van Californië naar Florida, waren de experimenten voorbij, maar later zeiden de wetenschappers: “Laten wij kijken hoe het werkt nu zij 2.000 mijl van elkaar gescheiden zijn!” Dit deden zij en het maakte geen verschil!

Begrijpen jullie dit!

Tweelingen me hetzelfde DNA kunnen voelen wat er met hun verwanten gebeurt, ook al zijn zij aan het andere einde van de wereld! Bewustzijn is multidimensionaal. Bewustzijn is energie. Er is meer. Ik sluit dit af met een esoterische opmerking, hoewel ik er hier niet verder op inga. Er is een verbazingwekkende geschiedenis op deze planeet waarover jullie nooit is verteld omdat jullie dit niet weten. Er waren vier andere beschavingen voor jullie. Kleiner, veel kleiner. Er was genoeg tijd/ruimte tussen de beschavingen zodat er niets van is gevonden….tot nu toe! Jullie gaan nu opeens dingen ontdekken die duizenden jaren ouder zijn dan jullie oudste wetenschap over hoelang jullie hier zijn geweest. Met jullie nieuwe instrumenten en wetenschap gaat dit nog groter en grootser worden. Jullie zullen deze beschavingen gaan zien die er voor die van jullie waren. Wij hebben jullie eerder verteld hoe deze beschavingen aan hun einde kwamen. Jullie hadden het bijna niet gehaald, lieve mensen. Er waren vele tijden voor jullie die ter discussie stonden en ik vertel jullie dit: Een paar jaar geleden deden jullie dit bijna weer! Maar deze keer zouden jullie jezelf vernietigd hebben. Dit is zo esoterisch dat de meeste mensen dit helemaal niet zullen begrijpen. De verbinding tussen de walvissen, de dolfijnen en de mensheid is sterker dan jullie weten want zij zijn het back-upsysteem voor de menselijke Akasha. Als jullie jezelf compleet hadden vernietigd zouden alle herinneringen van alles wat er op deze planeet is gebeurd er nog steeds zijn geweest door degenen die er in andere tijden ook waren. Zelfs als hier geen enkele mens meer zou zijn geweest. De levende bibliotheek – de Akasha van de planeet is opgeslagen in de walvissen en de dolfijnen! Een diersoort waarvan meer dan 90% van de levende soorten op de planeet zegt: “laat hen met rust!” Dit is geen toeval! Dit zijn dingen die voor veel mensen onbestaanbaar zijn. Maar dit zijn wel waarheden. Zo belangrijk is bewustzijn! Zo belangrijk zijn jullie met de ziel die jullie hebben.

Tot zover de dolfijnen en de walvissen. Als jullie hen weer zien bekijk hen dan op een andere manier als zij jullie hun buik en vinnen laten zien. Ik wil dat jullie weten wat dit jullie vertelt. “Ik zie jullie” zegt dit “Jullie zijn veilig” zegt het. “Ik toon jullie mijn meest kwetsbare delen omdat ik jullie vertrouw en de schepper in jullie zie en ik ken jullie!” Prachtig….en jullie hebben dit gisteren ervaren. Sommigen van jullie zullen dit nog een keer ervaren.

Denk aan deze dingen….dingen die misschien groter zijn dan jullie je realiseerden.

En zo is het.

Kryon