Kryon op de Azoren. 4 – De Kracht van de Akasha. Seminar. 

 Live Kryon Channeling:
Kryon op de Azoren. 4

De Kracht van de Akasha. Seminar. 

16 mei 2019/Lee Carroll
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Als jullie de serie hebben gevolgd zijn wij nu weer op wat jullie de Portugese Azoren noemen in de Atlantische oceaan; dit keer in een conferentie. Ik wil verder gaan met het verhaal van de Azoren. Wij gaan daarbij op een andere plaats beginnen. Maar voordat wij hiermee beginnen: Er zijn zoveel mensen die vragen: “Wie is Kryon?” Lieve mensen, jullie spreken in een lineaire taal. Je zou kunnen zeggen: “Wie is God?” en dan komt er een persoon op de proppen die zegt: “Dat ben ik!” Jullie hebben geen taalconcept voor God. Jullie hebben geen taalconcept voor de Schepping omdat jullie altijd op een lineaire manier denken. Als jullie op een boot zijn en tegen de oceaan zouden kunnen praten tegen welk deel zouden jullie dan spreken? Het deel dat vlak voor jullie is, het deel dat jullie kunnen zien of de hele oceaan die er is? Als de oceaan jullie zou antwoorden zouden jullie dan zeggen: “Wie spreekt er?” omdat jullie beperkt zijn in je bandbreedte. Jullie taal laat dit ook zien. Het is geen “Wie” en het is ook geen “Wat.” Hoe beschrijf je energie? Dit is geen “Wie” nietwaar? Het is ook niet echt een “Wat?” Het is overal op en om de planeet. Ik Ben Kryon en ik vertegenwoordig Al Wat Is, en dit omvat ook jullie! Moeilijk te beschrijven….een heiligheid die van de Creatieve Bron komt en de reden dat het voor sommigen van jullie zo waar klinkt is dat jullie deze Bron binnenin je hebben! Jullie hebben hem binnenin je! Dit is geen lineaire bijeenkomst. De man die in de stoel zit geeft jullie geen lesje. Zo gauw ik binnenkom, wat voelen jullie dan? Mij en jullie! De boodschap is EENHEID! Lieve mensen….dit is wat Kryon is, wie Kryon is! Het is de GROEP die de presentatie is van de Creatieve Bron die overal is….inclusief jullie! Mensen, dit is een engelachtige Bron en zij blijven onbegrepen zijn….Zij zeggen JA en jullie vragen welke engelgroep zij zijn, maar dan komen wij in een hiërarchie die niet bestaat aan de andere kant van de sluier. Geen van deze dingen bestaat aan de andere kant van de sluier. Het komt “schoon” naar jullie toe….pure informatie.

Ik wil nu gaan vertellen hoe de menselijke Akasha werkt. Ik begin er nu mee en ga er later in deze boodschap mee verder. De menselijke Akasha is een herinnerings-systeem van levens. Jullie hebben waarschijnlijk wel gehoord van de Akashakroniek. Dit is iets dat jullie met je meedragen en het is een esoterische herinnering van wie jullie zijn op deze planeet en van de ervaringen die jullie hebben gehad. Het is niet lineair. De Akasha is een register van energie. Het is in een multidimensionale vorm en voor het geval dat jullie niet weten wat dit betekent: je kunt het niet lineariseren. Jullie kunnen iets dat niet lineair is in een structuur stoppen en dus is de manier waarop jullie reageren op je Akasha, de manier waarop jullie reageren op energie! Daar gaan wij straks nog even mee verder en ik zeg dit met een reden, want het maakt niet uit hoe lang geleden iets is gebeurd. Als het in je Akasha is, is het niet lineair en maakt tijd dus niet uit! Voor jullie kan het voelen als gisteren en dit is heel algemeen in deze eeuw van ontwaken. Er zijn heel veel mensen die deze boodschappen horen en via mijn partner tegen mij zeggen: “Dank je, voor deze verlichting. Ik heb dit en dat gevonden door de boodschappen. Wij vertellen jullie de waarheid!” Nee, dat deden jullie niet….jullie voelden een energie die jullie Akasha deed ontwaken omdat de kernwaarheden DAAR zijn! Jullie zullen merken dat de boodschappen van Kryon van jaar tot jaar hetzelfde zijn. Zij gaan door met het laten ontwaken van ieder mens die wenst te ontwaken. Er is een gevoel van urgentie in het land, genaamd Aarde, dat er iets gedaan moet worden. Soms wordt dit gevoel dat er iets gedaan moet worden verkeerd uitgelegd en voelen jullie dat er iets aankomt dat slecht is want deze urgentie wordt vaak verkeerd begrepen. De urgentie, lieve mensen, is…..herinnering! Wij hebben vandaag een groep voor ons die werkt aan herinneringen en die komen vanuit Akasha-herinneringen….niet van iets dat heel, heel ver weg is en waar jullie hard voor moeten werken. Het raakt in contact met de zachtheid in jullie die direct alles zal onthullen. Herinneren is een verkeerd woord, een verkeerd woord in de betekenis van deze discussie. Het is beter om te zeggen:  een zienswijze vinden over wat er met je is gebeurd! Daarin, lieve mensen, valt er iets te leren. Wat als jullie in contact zouden komen met jezelf….jullie Akasha en zouden merken dat dit fantastisch is? Waar jullie zijn, waar jullie waren, hoe lang jullie hier zijn geweest….sommigen van jullie zijn bang om ernaar te kijken….bang voor de herinneringen omdat de aanname is dat daar alleen maar slechte dingen zijn.

Niet in deze nieuwe energie, lieve mensen, lichtwerkers! Nee, oh nee. Er is een golf van compassie voor jullie die boven jullie hangt, bijna gereed om zich over jullie uit te storten met welwillendheid en liefde….het hangt boven jullie maar jullie moeten het willen; jullie moeten erom vragen. Dat is vrije keuze. Jullie zullen nergens toe worden gedwongen op een spirituele manier.

Toen Lemurie ging zinken heeft mijn partner al lang verteld wat er gebeurde. Het werd tijd om dit minicontinent te verlaten voordat het wegzonk. Het was een stressvolle tijd. Als jullie kijken naar de geschiedenis van Lemurie zullen jullie iets vinden. Zij gingen door de golven op weg met hun kano’s want de bergen die Lemurie heetten, begonnen weg te zinken. Dit kwam door de magmabubbel onder het eiland die los begon te komen. Sommige zullen vragen waar dit magma naartoe ging. Ik zal het zeggen: magma gaat waar het heen wil, maar nooit terug naar de bron. Het werd vrijgelaten in de vorm van vulkanische activiteit. Het eiland zonk weg, er kwam heel veel lava uit de vulkaan en het was angstwekkend. Golven van mensen verlieten deze beschaving en wat zij wilden was zoveel mogelijk andere plaatsen vinden. Denk hier eens over. Je hele leven heb je alleen maar een eiland gekend, een vulkanisch eiland en dat is alles wat je kent. Stel jezelf dus deze logische vraag eens: waar zouden de Lemuriers zich het prettigst voelen? Op een ander eiland! En dit deden zij ook….in de hele Stille Oceaan! Toen zij naar het zuiden gingen – wij hebben het jullie verteld – kwamen zij bij een eiland dat jullie nu Rapa Nui (Paaseiland) noemen. De legenden en de geschiedenis van Rapa Nui zijn duidelijk. Als jullie de inheemsen vragen: “Hoe zijn jullie hier gekomen? Wijzen zij naar de zeven standbeelden die naar de zee uitkijken en zeggen: “Zij kwamen van het zinkende eiland!” Zij gingen naar Nieuw Zeeland; er zijn vele inheemsen in Nieuw Zeeland. Niet alle Maori’s zullen dit zeggen, maar sommigen wel. Maar zelfs de Maori’s hebben hun Ouden. Vraag de sjamanen daarnaar en zij zeggen dat zij van de Stille Oceaan kwamen, van Hawaii!

Er is meer, maar als jullie de migratie van de Lemuriers zien gingen zij van eiland naar eiland en uiteindelijk, lieve mensen, gingen zij rond Kaap Hoorn en andere plaatsen en gingen andere oceanen ontdekken. Jullie Akasha werkt op deze manier. Het maakt niet uit hoeveel generaties….het is bijna instinct….eilanders zullen het erover hebben om naar andere eilanden te gaan en de betrokken stammen zullen tot de conclusie komen dat dit goed is. Sommigen kwamen bij het vasteland van de continenten maar dit werkte meestal niet zo goed omdat zij anderen ontmoetten die niet zoals zij waren. Zelfs duizenden jaren later zochten zij nog naar eilanden. Zij kwamen ook in de Atlantische Oceaan en vonden eilanden. Ik ga jullie nog een ander verhaal vertellen van de Akasha. Jullie weten wat er komt…..zij kwamen hier. Als jullie kijken naar het tijdvenster waarover wij het hebben gehad kijken jullie naar ongeveer 13.000 of 14.000 jaar geleden toen het nog pas geleden was dat het eiland van Lemurie wegzonk, en vele eilanden werden bevolkt door de voorouders, de Lemuriers. Zij droegen iets anders met zich mee. Zij droegen WAARHEID op zo vele manieren want ook hun kinderen werd de waarheid geleerd. Het is een prachtige geschiedenis en zij vonden hun weg naar hier. Toen zij hier kwamen gebeurde er iets. Als jullie naar de geologie kijken was het hier zeer actief en was er juist een vulkaan omhoog gekomen. Geloof het of niet, maar dit was heel voordelig voor hen. Wij hebben jullie dit al verteld….de tektonische platen van vandaag hebben deze eilandengroep omhoog gedrukt, deze prachtige groep eilanden. Jullie zouden dit nooit herkend hebben. Het land kwam omhoog en het leek heel veel op Lemurie. Wij hebben jullie al verteld dat het klimaat anders was tijdens de ontdekking van deze eilandengroep. Wij hebben het niet over de ontdekking door de Portugezen, wij hebben het over de ontdekking door de Lemuriers. Het klimaat was anders. Het was nieuw, vulkanisch land; er groeide hier niet zoveel. Maar dit is wat zij wilden en zij bleven hier. Dit was de eerste bevolking van de Azoren. Toen zij hier kwamen was er nog nooit iemand geweest. In die dagen was er niemand die (het) land claimde. Zij waren de enigen die er kwamen….er waren geen andere zeevaarders en er waren nog geen Vikingen….zij waren de eersten. Dit is belangrijk want nu gaan wij ergens anders over spreken. Wij gaan het hebben over jullie Akasha…de Akasha van de Lemuriers, op een andere manier. Wat gebeurt er met vulkaaneilanden? Als zijn actief zijn worden zij vaak onbewoonbaar en is het daar een bepaalde tijd lang niet veilig omdat er activiteiten zijn die bewoning uitsluiten waardoor er andere dingen gebeurden. Met andere woorden: de vulkaan barst uit en de Aarde schudt en dan moet men vertrekken.

Vraag: Hoe vaak denken jullie dat er een Lemurische groep of samenleving landde op een eiland? In een generatie of twee is het antwoord: Vaak! Opeens is er dus een Akasha-herinnering, een dubbele herinnering want er zinkt een eiland en later zinkt er weer een en wordt onleefbaar en kon men weer naar een ander eiland en soms zonk ook dit. Hier is een Akasha-attribuut waarvan ik wil dat jullie het weten.

Nummer een: Jullie Akasha is niet chemisch samengesteld. Jullie Akasha is esoterisch gestructureerd. Het heeft niets van doen met jullie chemische afstamming. Vorige levens zijn esoterische afstammingen. Geen chemie! Jullie gaan je de voorbije levens dus herinneren, en hier is iets dat jullie zouden moeten weten. Vaak groeperen dezelfde soorten energieën samen en vormen dan één herinnering. Laat mij jullie een voorbeeld geven. Laten wij zeggen dat jullie bang zijn om het water in te gaan. Als jullie naar een helderziende gaan voor voorbije levens zal hij/zij zeggen: “Jij had een verdrinkingsdood en dit beïnvloedt jou vandaag. Dit is een lineair idee. Laat mij jullie vragen: Wat als jullie verschillende keren zijn verdronken omdat jullie eilanders zijn of omdat jullie vissers zijn of een van deze dingen? Laten wij zeggen dat jullie vijf keer zijn verdronken. Jullie Akasha is niet lineair. Jullie Akasha zal dit zien als één gebeurtenis. Jullie zijn ergens verdronken en zijn daarom bang voor water. Jullie hebben geen idee hoe vaak dit is gebeurd. Het is dus cumulatief maar het vormt zich als één gebeurtenis in jullie Akasha-herinnering. Lemuriers gingen van plaats tot plaats tot zij de Atlantische Oceaan bereikten en hier beginnen de legenden en de legenden gaan over het verloren continent van Atlantis en door de hele geschiedenis heen zijn er filosofen en esoterische denkers geweest die probeerden uit te zoeken waar Atlantis was en zij realiseerden zich niet dat er vele waren! Vele! Dit is het zinkend-eiland-syndroom! Leven na leven….en het vertoont zich in jullie herinnering als jullie die op één eiland waren dat Atlantis heette. Wat als jullie die Akasha hebben? Ik zal jullie dit vertellen: Jullie hebben vele herinneringen van een eiland dat Atlantis heette, lieve mensen, jullie zitten in deze zaal of lezen dit later. Ik garandeer jullie dat jullie van Lemurische afstamming zijn! Dit zijn degenen die het zinkend-eiland-syndroom hebben. De Atlanten waren dus Lemuriers! Laten wij nog even doorgaan. Toen zij hier kwamen voelden zij iets. Wat zij voelden was het oorspronkelijke, zuivere dat zij alleen in Lemurie hadden. Er was hier iets. Het land was fris en zij wisten dat zij hier nooit eerder waren geweest. Dit werd hier een klein beetje anders dan op de andere eilanden. Zij bleven zo lang als zij konden. Toen de Portugezen hier kwamen was hier niemand. Toch waren er bewijzen over de Ouden en die bewijzen kwamen er steeds meer dat er mensen voor hen waren geweest. Waarom vertrokken zij? Wel, het werd gewoon een beetje te actief! Jullie weten hier alles van! Er was een tijd waarin deze plaats een stuk groter was en de tektonische platen deden alweer hun werk, zij trokken en duwden en beïnvloedden de landmassa’s. Laten wij het even ergens over hebben. Laten wij het hebben over hetgeen hier is, maar om dit te kunnen doen moet ik eerst spreken over de Hawaiiaanse geschiedenis. De Lemuriers verlieten Hawaii omdat zij dachten dat dit onder het zeeoppervlak zou gaan verdwijnen. Er bleven er maar heel weinig achter en deze weinigen waren samen op één bergtop in Hawaii. Het is de bergtop die nu Kauai is en er zijn esoterische bewijzen voor hun aanwezigheid daar. In diverse dalen op Kauai zijn er Menehune’s, en dit zijn esoterische bewijzen van hun afstamming.

Nu ga ik jullie vertellen over de huidige geschiedenis van Hawaii. Dit is belangrijk. Ik wil dit nu toevoegen aan de Azoren. Niet lang geleden had ik het met jullie over de vulkaan op het eiland Hawaii. Dit is het koninklijke eiland met de koninklijke bergtop voordat het zonk. De hoogste berg op het grote eiland Hawaii. Het werd geregeerd door koning Kamehameha. Wat koning Kamehameha wilde was dat alle andere eilanden onder zijn heerschappij zouden komen. Langzaamaan veroverde hij de andere bergtoppen….behalve een. Jullie raden het al….het was Kauai en het was de kleinste top. Het was frustrerend. Hij sprak met zijn hovelingen om te gaan praten met de koning van Kauai en die koning zei dat hij geen interesse had. “Niets ten nadele van U, Sire, maar ik heb hier iets dat niemand heeft. Ik wil niet meedoen met de rest!” De koning wilde het toch hebben en trok zijn strijders dus samen en ging de zee op met vele kano’s. Kunnen jullie je een invasievloot voorstellen die Kauai volledig kon overweldigen? Hij zou zonder meer succes hebben. Maar met een ding hield hij geen rekening want Gaia kwam tussenbeide. Er stak een reusachtige storm op en die benam al zijn strijders het leven en hij had niets meer. Zijn adviseurs waarschuwden hem: “Dit is een teken! Wij zagen geen storm komen!” Dit was een teken om anderen niet binnen te vallen, maar de koning wilde niet luisteren. Ik geef jullie nu echte geschiedenis, geen esoterische. Er werd hem verteld dat hij meer strijders kon trainen, en dit deed hij ook en hij was er klaar voor om het weer te doen. Hij vroeg zijn adviseurs om alsjeblieft goed op het weer te letten en zij kozen een andere tijd van het jaar waarin het heel rustig was om binnen te vallen. Hij deed het ’s nachts bij verrassing en zij kwamen geen leger tegen op Kauai. Zij waren behoorlijk succesvol en hadden bijna het hele eiland. (Kryon lacht) Toen gebeurde er iets. Vreemd genoeg kwamen alle strijders naar beneden met een bepaalde ziekte; zij noemden het zelfs een plaag. Zij stierven bijna allemaal en de adviseurs zeiden: “Zie je wel…..geen anderen overvallen!” In zijn wanhoop ging de koning uiteindelijk naar de koning van Kauai en beloofde hem dat hij nooit meer een invasieleger zou sturen en vroeg of zij iets anders zouden kunnen doen. “Waarom regeren wij niet alle eilanden samen?” De koning van Kauai zei: “Kalaches!” (Helaas voor mij niet te vertalen. Henk) Dit is geschiedenis en hier is wat ik jullie wil vertellen! Er waren oorlogen op Hawaii om deze koning alle eilanden te laten bezitten en er was ongepaste dood en horror….behalve op een plaats….Kauai. Als jullie daar vandaag naartoe gaan en gevoelig zijn zullen jullie iets voelen….er gebeurde daar nooit iets dat negatief was. Men noemt het vandaag het “bewakerseiland.” De lokale bevolking noemt dit het “zoete eiland!” want als je daar naartoe gaat voel je dat het zeer passievol en vredig is. Het werd beschermd, lieve mensen, het werd beschermd.

Toen de Oude familieleden van de Lemuriers naar de Azoren kwamen landden zij hier en raad eens wat zij voelden? Nooit is hier iets gebeurd en dit kun je merken. Er is hier een zachtheid, een pracht, omdat hier nooit oorlog was. Er was hier nooit de frustratie van mens tot mens en toch was op het continent alles wat zij hadden: oorlog! Als jullie die op het continent wonen hier dus komen….wat voelen jullie dan? Ik zal het jullie vertellen. Jullie voelen hetzelfde als zij. Er is hier een diepgaande zachtheid. Vraag elke bewoner: “Waarom woon jij in het koude gebied?” “Waarom wil jij zelfs helemaal niet naar de stad komen? Zelfs voor benodigdheden moet er een ander naar jou toekomen, nietwaar?” De reden? “Omdat het de schoonste en de mooiste plek is om te zijn! Dit is het thuis van mijn hart. Deze plaats, deze Azoren, hebben iets: de Vrede van Lemurie!” De bewoners weten dit en degenen die die op bezoek komen voelen het. Er zullen in de toekomst veel mensen zijn die hier een thuis willen hebben. Als zij eenmaal weg zijn van het continent voelen zij het Kristallijnen Raster vanwege het ontbreken van oorlogen en veldslagen en ook de zeeën eromheen hebben dit. Dit is een metafoor. De zoektocht naar dit zoete eiland zit in ieder van jullie. Jullie hoeven hiervoor niet hier naartoe te komen. Dit bepaalde ding bestaat in alle mensen….het is zo….HET IS ZO!!! Ik noem het de “sweet spot!” Deze plaats die de Lemuriers vonden was zo vredig. Waarom antwoordden zij hierop? Omdat dit de plaats is van de compassie van de Schepper in jullie hart! Sommigen voelen dit als de natuur. “Ik wil gaan waar de natuur puur is!” Dat is het Kristallijnen Raster dat God weerspiegelt naar jullie! Perfect! Dit is waarom jullie zijn gekomen….om te luisteren en te begrijpen dat alles wat ik heb gezegd, deze reis van de Lemurier, sinds 2012 begon te veranderen. Het is tijd voor deze reis, Lemuriers, om naar binnen te gaan. Alles dat ik jullie heb gegeven, inclusief een Akashakroniek die zich de puurheid herinnert van wat jullie hebben geleerd en wat in jullie blijft. Kunnen jullie de lagen van het vooroordeel over wat negatieve mensen jullie hebben verteld, afpellen? Kunnen jullie het idee weggooien dat jullie in zonde zijn geboren? Als jullie dit kunnen zullen jullie iets gaan zien dat jullie niet hadden verwacht. Jullie ziel die op deze planeet is geboren, is geweldig! Een Akasha dat zich puurheid en compassie herinnert. Ik zal jullie vertellen wat jullie voelen van degenen die hier eerder hebben geleefd. Als jullie dit gaan bestuderen zullen jullie zien dat zij compassie vieren. Dit eiland viert regelmatig compassie! Wat een toeval!!! Maar het is geen toeval!!! Wat denken jullie ervan om compassie in je binnenste te gaan vieren? Wat als jullie heel anders zijn dan iedereen jullie ooit heeft verteld? Wat als jullie veel meer liefde kunnen geven dan jullie dachten? Ohhhh, jullie zijn geen slachtoffers van deze planeet! Jullie zijn het licht van deze planeet en er wordt zoveel ontdekt….zo veel!!!

Het is tijd om te gaan.

Neem even een moment om te vieren waar jullie zijn, een geschiedenis die jullie niet kennen maar die jullie intuïtief kunnen voelen. Net als degenen die hier leven. Wat zeggen jullie hiervan? Jullie glimlachen gewoon want jullie begrijpen het gewoon niet….behalve als jullie hier een tijdje zijn geweest en die hebben gelijk….zij hebben gelijk!

En zo is het

Kryon