Kryon op de Azoren. 5 – Vrede Vinden! 1

Live Kryon Channeling:
Kryon op de Azoren. 5

Vrede Vinden! 1

16 mei 2019/Lee Carroll
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Dit is de vijfde boodschap op de eilandengroep die de Azoren heet. De groep zit in een prachtig scenario van gras en bloemen en heggen….het is een park, een tuin. Het is hier perfect voor de boodschap van vandaag. Het is een vredige plaats en het is een plaats waar ik nu met de boodschap ga beginnen.

Lieve mensen, de eerste vier boodschappen gingen met name over de energie die hier is, een beetje over de geschiedenis en ook over de oorspronkelijke zuiverheid en de puurheid die hier is. Veel mensen van deze groep hebben dit al gevoeld….het komt zoals verwacht maar toch onverwacht en het komt elke dag. Wij zijn meegenomen naar een plaats die nog mooier en ongerepter is – nog mooier!

Ik vraag de groep hier: Zijn jullie al door dit eiland begroet? Heeft het jullie energie gegeven zoals de dolfijnen dit hebben gedaan door jullie het witte deel van hun buik te tonen wat vertelde dat zij zich veilig voor jullie voelen en weten wie jullie zijn. Dit eiland wordt beschermd door een beschermende bubbel en die het eonenlang vrijwaarde van kolonisatie en oorlog. Als jullie hier komen gaan jullie iets voelen waarover wij vandaag willen spreken.

Lieve mensen, in een oudere energie op deze planeet: Er is een scenario van degenen die verlicht zijn of de roep van het metafysische voelen om daar deel van uit te maken en dit is altijd naar dezelfde plaats gegaan, Het Zelf, en dat is wat wij jullie leerden door de Goeroes die nog steeds belangrijk zijn op deze planeet en door degenen die dit in het verleden deden zoals de sjamanen op de hele planeet in zovele gebieden leren zij jullie om die vrede in jezelf te brengen. Wij gaan dit vandaag bestuderen. Lieve mensen, ik vertel jullie dat alles veranderde na 2012. Wij hebben dit zelfs aangegeven toen wij in een tempel in Egypte waren. Wij hebben het aangegeven en zeggen het weer: Voor de eerste keer in de menselijke geschiedenis wordt van de lichtwerkers, degenen die die toorts van God binnenin hebben en voelen dat zij iets moeten doen, verwacht dat zij iets gaan doen. Met andere woorden. De oude energie hield jullie aan de gang om jezelf te bestuderen….en bestuderen en bestuderen! Jullie kwamen op een punt waarop jullie zeiden dat jullie rust hadden met alle dingen om jullie heen. Daar ging het om: het Nirwana van het Zelf.

Wat als er meer is? Dat is er! Nu opeens vragen wij jullie om niet alleen naar die plaats te gaan. Als jullie daar eenmaal zijn en dit hebben geoefend zouden jullie in staat moeten zijn om rechtop te staan en overal op de planeet naartoe te gaan en dit met je mee te nemen en het op een actieve manier te plaatsen op de plekken waar jullie wonen. Moet ik dit nog een keer zeggen? Nu is er actie en daarvoor was er alleen maar rust. Vrede is het onderwerp van vandaag en het is de vrede van het hart. Er zijn heel veel mensen die nu naar mij luisteren en het niet hebben en ernaar verlangen. Er zijn mensen die luisteren naar de boodschappen van Kryon en luisteren naar de mogelijkheid van vrede in hun leven, die boos worden en zeggen: “Ik begrijp niet hoe zij dit doen als ik kijk naar de problemen die zij hebben gehad!” Interessant, nietwaar, hoe bewustzijn reageert op waarheid. Heel vaak hebben mensen zelfs meegedaan aan hun lijden en weten zij dit niet, en als zij er dan over horen, soms in parabels, zijn zij boos. Zij zijn boos alsof zij ergens van worden beschuldigd in plaats van dat het de waarheid over iets is. Er valt heel veel te vertellen over hetgeen vrede schept….een ware, blijvende vrede. Een vrede die er in je leven altijd is, wat er ook met jezelf of anderen gebeurt en waarbij jullie kunnen zitten en ogenblikkelijk de liefde van God kunnen oproepen die binnenin jullie is en waarbij jullie vrede kunnen hebben met jezelf. Dan is er niets aan de hand. Ook al is er lineariteit die om jullie heen draait – problemen en moeilijkheden….dat is de soort vrede waar wij over spreken. Hier zijn jullie dan op deze plaats waar het mogelijk is om dit te bestuderen en ermee te werken. Dit is de plaats waar een standaard voor mensen is en een samenwerking met Gaia en het Kristallijnen Raster….alle magnetisme dat naar een plaats gaat die sereen en puur is. Als jullie hier geen vrede kunnen vinden, lieve mensen, moeten jullie gaan uitzoeken waarom dit zo is. Ik zal het woord Piece (vrede) eens nemen in de Engelse taal. Het begint met de letter P. Wij hebben dit vaak gedaan en het wordt gedaan zodat jullie je het kunnen herinneren. Het is geen ‘geintje” voor de channeling. Wij gebruiken soms een letter en nemen dan soms andere letters binnen een boodschap die hetzelfde zijn, en dat gaan wij nu ook doen. Jullie herinneren je dit veel beter vanwege dit aspect in de boodschap van vandaag.

Hoe komt iemand ertoe om naar een plaats te gaan waar hij/zij deze vrede kan vinden en die dan, als volgende stap, uit te zenden? Kunnen jullie deze vrede nemen en die dan op jezelf plakken? Hiervoor is een aantal leringen nodig; en dit is de eerste, want jullie zitten hier en voelen het. Jullie weten dat het mogelijk is. Laten wij het dus hebben over het attribuut van wat jullie als eerste moeten doen. Laten wij naar die plaats gaan waar dit JULLIE wordt. Hoe moet dat? Ik zal een P-woord gebruiken, een uitdrukking. Twee dingen zullen voor jullie grappig klinken, maar jullie zullen hen onthouden. (Kryon lacht)

Parkeer de auto en Pel de ui!

Parkeer de auto en Pel de ui. Laten wij hen uitleggen want zij zijn compleet metaforisch. Parkeren van de auto: de auto vertegenwoordigt het voertuig dat jullie voortbeweegt. Sommigen zullen zeggen dat dit waarschijnlijk het Merkabah zal zijn, maar laten wij doen alsof het jullie auto is, want jullie auto gebruiken jullie om van de ene plaats naar de andere te gaan; jullie zijn niet steeds op een plaats. Jullie hebben misschien ook een agenda, er kan verkeer om jullie heen zijn, er is afleiding en er kunnen anderen in de auto zijn. Dit is jullie leven….jullie moeten de auto parkeren en jullie weten wat dit betekent. Het betekent: Stop! Er moet een plaats zijn in jullie planning, in je geest, jullie bewustzijn, waar jullie stoppen….en stoppen betekent: alles! Jullie moeten naar het bos gaan en een uur zitten om die geest van jullie te kalmeren omdat jullie eraan gewend zijn om van de ene plaats naar de andere te rijden. Doe dit….en jullie komen bij een plaats, lieve mensen, waar jullie stil zijn.

Dit is het begin! Omdat vrede stil is! Dit is niet iets dat jullie kunnen ontdekken door meditatie in een voertuig, omdat dit een tijd moet zijn waarin jullie één zijn met de planeet. Jullie zijn dan in een stilte en die komt over jullie en jullie voelen dit en zijn een deel van deze stilte.

En nu over het pellen van de ui! Goed, maar laten wij voordat wij dit doen even spreken over die eenheid en die stilte die vaak meditatie wordt genoemd. Er zijn culturen die hier heel goed in zijn. Zij zijn zo goed dat een mens daar de straat op kan gaan en een ashram (een ontmoetingsplaats. Henk) in kan gaan en ogenblikkelijk in vrede kan zijn! Nu vraag ik jullie: wat doen zij daarna? Het antwoord is: in deze energie blijven! Wat denken jullie daarvan? (Kryon lacht) Het klinkt geweldig en het is ook geweldig en zij worden één met alles als zij daar zitten….misschien met hun handpalmen omhoog. Hoe helpt dit de man in de straat? Sommigen zeggen: “In die conditie ga ik voor mensen bidden.” Dat is goed, maar lieve mensen, sinds 2012 zijn jullie zoveel krachtiger! Jullie hoeven niet in de Eenheid te zitten en te bidden. Het is tijd om de eenheid te veroveren zodat, als jullie opstaan, die met je MEE GAAT!!! Jullie hebben een Aarde vol met mediteerders. Zij zijn feitelijk naar de Muur van Actie gegaan en zitten daar nu voor en er gebeurt niets….behalve dat zij vrede hebben met zichzelf….gelukzaligheid….groepen mensen zitten urenlang in dat wat zij het Nirwana noemen, in deze gelukzaligheid….dichtbij God, dichtbij de planeet….maar zij helpen niet….niemand om zich heen omdat de focus omhoog gaat en verandert van dat wat jullie voor jezelf doen want het gereedschap dat jullie in je hebben opgeslagen dient nu uitgedragen te worden. Dat is het doel!

Het afpellen van de ui zijn jullie die beginnen om alle dingen weg te pellen die jullie van vrede vandaan houden. Wat kunnen dit zijn? Wij hebben het hier vaak met jullie over gehad. Maar jullie moeten het nu horen en weer en weer. Jullie moeten alles laten vallen wat jullie is verteld, zelfs vanuit deze bron! Jullie dienen een schone lei te hebben, vooroordelen los te laten en gewoon te ZIJN, want de belofte is deze: als jullie jezelf reinigen tot op het punt waarop jullie EEN worden met ALLES, is dat het moment waarop jullie de intuïtie krijgen om te weten wat jullie vervolgstap is.

Hoeveel van jullie hebben gezegd: “Lieve Spirit, ik hoor u en ik hou van u, maar ik weet niet wat ik met mijn leven moet doen. Ik weet niet waar ik heen ga. Help mij alsjeblieft om dit te weten.” Dan stappen jullie in de auto en gaan van A naar B en van B naar A, en weer terug! Jullie moeten stil zijn en stoppen met alle vooroordelen en bereid zijn te veranderen wat jullie denken dat waarheid is om naar die plaats te kunnen gaan waar jullie EEN zijn met de Creatieve Bron en dat is het moment waarop de communicatie gaat starten en alle antwoorden die jullie hebben beantwoord gaan worden. Wat zal ik doen? Wat jullie met je leven gaan doen is geen punt meer want het wordt overduidelijk. Duidelijk!! Intuïtie gaat voor! Het is zo intuïtief!!! Het wordt gewoon voor jullie, jullie zullen het weten. Alle vragen….zelfs vragen als: “Zal ik dat doen of zal ik dat doen?” worden duidelijk als jullie de ui afpellen en dit begint met het afpellen van hetgeen jullie is verteld….wat jullie is verteld over Wie God is, hoe het allemaal werkt, wie jullie op Aarde zijn…dit moet allemaal weg omdat al deze dingen vanzelfsprekend zullen worden. Vanzelfsprekend! Julie gaan naar een plaats waar jullie glimlachen en WETEN. Sommigen zullen vragen: “Wat weten jullie?” En jullie zullen zeggen: “IK WEET!” Het lijkt op: IK BEN. Het is een WETENschap met alle dingen en die gaat zo veel verder dan meditatie! Jullie dienen de ui te pellen…zo veel dat er geen vooroordelen meer over zijn, geen verwachtingen als jullie op die plaats zitten….hardnekkig en volhoudend…twee P-woorden. (in het Engels) Volharding om dit vaak te doen.

“Kryon, waarom zouden wij dit vaak doen? Jij hebt in het verleden gezegd dat een keer voldoende kan zijn?” Ik vertel jullie dat als jullie beslissingen nemen en dat dit bepaalde soorten beslissingen zijn, één keer genoeg is. Maar als jullie een nieuw soort gereedschap ontwikkelen dat tegen het gevoel ingaat van de energie waarmee jullie zijn opgegroeid, moeten jullie oefenen. Volharden is oefenen omdat hetgeen jullie doen een multidimensionaal proces is. Het is niet lineair! En iedereen die op die plaats is geweest en die eenheid heeft gevoeld WEET DIT!!! Het is geen lineair dingetje. EEN zijn met ALLES is alsof jullie een toevoeging hebben aan jullie bewustzijn die veel, veel verder gaat dan het lineaire want jullie voelen je in verbinding met de lucht, met de hele schepping, jullie voelen je boven de Aarde en tegelijkertijd op de Aarde en voelen een WETEN dat zelfs verder gaat dan je eigen leven. Daar gaan jullie naartoe met deze studie. Het afpellen van de ui is dus maar een ding want er zijn vele lagen en er is vasthoudende oefening voor nodig. Jullie gaan zo vaak jullie kunnen naar deze plaats en elke keer zullen jullie ontdekken dat jullie makkelijker bij zo’n plaats kunnen komen, deze plaats waarvan jullie weten dat jullie er zijn aangekomen bij pure vrede, puur licht.

Hoe lang gaat dit duren? Nu wordt het ingewikkeld. Ik Ben Kryon. Ik ben nooit mens geweest. Als ik jullie zie, zie ik waar jullie doorheen zijn gegaan. Ik weet wat jullie met je meedragen. Het is verbazingwekkend dat jullie hier zelfs kunnen zitten en naar het licht zoeken als je kijkt naar wat sommigen van jullie hebben ervaren, zowel in dit leven als in vele andere levens. Daarom houden wij zoveel van de mensheid en wij zien wat jullie doen en wij zien de worsteling waar jullie doorheen zijn gegaan en daarom zijn wij zo blij dat wij jullie kunnen vertellen dat deze worsteling zich naar het licht gaat keren, gaat veranderen in licht! Dat is de boodschap….nieuw gereedschap, nieuwe energie, de wind in de rug en dingen die voor jullie gaan veranderen….waar jullie ook doorheen zijn gegaan. Geduld….want hoe lang is ervoor nodig….dit hangt van de ui af. Sommigen zijn jullie zijn er zeer goed op voorbereid en anderen – met name degenen die naar deze boodschap luisteren of hem lezen – hebben geen idee van de dingen waar jullie nog doorheen moeten, van de muren, de deuren van angsten uit voorbije levens, inclusief degene die zegt: “Ga niet zitten…stop er niet mee want alleen actie geeft overleven. Hoe vaak hebben jullie niet gehoord dat je altijd vooruit moet gaan….stop niet, jullie moeten altijd doorgaan”….en nu zeg ik jullie dat jullie moeten stoppen….stoppen omdat jullie daar God vinden. God is te vinden in de rust! God zit in het groeiende blaadje van Gaia. God is in de vulkaan hier, die langzaam beweegt met de tektonische platen. Hij is het geduld van de planeet en je moet stil zijn om met dat soort geduld samen te werken, om uiteindelijk naar deze plaats te gaan waar jullie de mantel van vrede om kunnen doen….dit is een metafoor van zichzelf omdat deze mantel een jas is die jullie kunnen aantrekken. Sommigen hebben gezegd dat het een wapenuitrusting is die jullie aantrekken. Het is een mantel die jullie nooit eerder droegen en nu wel dragen. Jullie staan op en deze mantel van vrede WORDEN JULLIE en jullie staan zoals een meester in het verleden stond en gaan de planeet rondlopen. Oh, er zijn al zoveel lineaire vragen…(Kryon lacht) “Live Kryon, als ik deze mantel aantrek, moet ik dan doorgaan met oefenen? Ja! Hoe voelt dit? Het is als een spier die jullie trainen om een gewicht op te kunnen tillen. Uiteindelijk zullen jullie het optillen en ermee weglopen. Maar als jullie de spier niet meer trainen zal er een tijd komen waarop jullie het gewicht los moeten laten. Natuurlijk zullen jullie oefenen en ernaar uitkijken om het licht te zien en op die plaats te zijn waar jullie bijna een verjonging voelen, en dan is er nog de lineaire vraag die er altijd is: “Hoe vaak moet ik dit doen?” (Kryon lacht) Het antwoord is JA! Dit hangt van jullie af. Lieve mensen, jullie zijn degenen die de leiding hebben over jezelf. Kijk niet in een boek om de bijzonderheden te vinden. Ga naar binnen!!!

Dit is de waarheid. Kunnen jullie je voorstellen om daar te zijn? Kunnen jullie jezelf daar zien?

Deze boodschap zal voortgezet worden.

En zo is het.

Kryon