Kryon op de Azoren. 7 – Vrede vinden. 2

Live Kryon Channeling:
Kryon op de Azoren. 7

Vrede vinden. 2

16 mei 2019/Lee Carroll
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Dit is de zevende boodschap die nog steeds komt van de prachtige Azoren. De groep zit in een ander mooi park. Er valt een lichte regen en de wind is af en toe sterk. Dit is Gaia op haar best, lieve mensen, en degenen die op deze reis zijn zien dit ook. Het komt en gaat op een prachtige manier. Jullie kunnen hier heel lang zijnen het verveelt nooit. Wij hebben het gehad over de sereniteit die hier heerst en aan de zon die hier deze dagen heeft geschenen raken jullie gewend en jullie realiseren je dat deze planeet plaatsen heeft die tegen jullie spreken, en dit is een daarvan. Ik wil nog wat meer over vrede spreken. Deze boodschap staat in contact met boodschap nummer 5, ook al is dit nummer 7. Dit is de lineaire manier van dingen waar wij het over hebben. Ik ga jullie in deze boodschap enkele zeer hoge concepten geven.

Concepten waar jullie planeet momenteel niet echt mee werkt, maar het zijn concepten die jullie nu aanboren. Voordat wij gaan beginnen vraag ik jullie mening: “Is de menselijke natuur statisch of is hij aan het veranderen?” Als jullie het de psychologen vragen en degenen van het verleden zullen zij zeggen dat het erop lijkt dat de menselijke natuur altijd dezelfde blijft. Maar dit is het verschil tussen de oude en de nieuwe energie; een energie die er nu in dit tijdperk is voor dispensatie van compassie. Jullie hebben als planeet echt jullie staat van bewustzijn veranderd. Ik zeg jullie nogmaals dat er geschiedkundigen zijn die zeggen dat jullie allang over tijd zijn voor een nieuwe wereldoorlog en zij kijken terug en zien het bewustzijn van de planeet in cycli en zij tellen de cycli van de oorlogen. Ik heb jullie verteld dat dit dramatisch aan het veranderen is. Opeens hebben jullie overeenstemming op de hele planeet dat jullie deze dingen niet meer willen. Overeenstemming over mensen die op weg zijn naar het leiderschap. Een nieuwe menselijke natuur begint zich werkelijk te ontwikkelen. Degenen die dit het eerst zien zijn misschien degenen van de televisieshows. Zij gaan veranderen wat zij doen. Het wordt op vele gebieden wat zachter. Dit komt door de wens naar verandering die mensen willen zien in wat er gebeurt.

Energie, lieve mensen, is zeer goed gedefinieerd door de natuurkundigen. Er zijn vele wetten betreffende energie en tot nu toe is geen daarvan verbonden met het bewustzijn zelf. Maar in de laatste tien jaar is het gezien en bewezen als zijnde een deel van de energie. Dit verandert alles want als bewustzijn energie is moeten sommige delen van de geschiedenis in verband staan met bewustzijn. Een van deze wetten is dat energie niet vernietigd of geschapen kan worden….het kan alleen veranderen en de energie van de menselijke natuur is een staat van bewustzijn en dit begint te veranderen. De eerste wet van de thermodynamica komt in het spel als iemand overlijdt. Iedereen heeft daarnaar gekeken en zegt dat dit het einde is en nu zegt de wetenschap dat dit niet zo is, want nu is bewustzijn energie en daarom moet de energie ergens naartoe gaan. Het is de eerste keer in de geschiedenis dat wetenschappers hebben besloten dat de ziel het bewustzijn is en dat die op de een of andere manier teruggaat naar het Universum. Ik geef jullie deze dingen zodat jullie zullen begrijpen wat eraan komt. Sommigen hebben gezegd: “Kryon, ik wil niet dat jij over wetenschap spreekt….ik wil dat jij het over liefde hebt, over de esoterische dingen waarmee ik zo verweven ben en waar ik zoveel van hou!”

Ik vertel jullie dit….de Schepper van het Universum is de Grote Natuurkundige en dat de Grote Schepper in jullie woont, dat de grond waar jullie op lopen een systeem is waar jullie deel van uitmaken. Jullie kunnen jezelf niet afscheiden van deze dingen. Als jullie dit doen stromen jullie boven al deze dingen op een manier die de planeet helemaal niet helpt. Wij hebben gesproken over vrede; wij hebben gehad over “naar de muur gaan” zoals wij dit uitdrukken. Hoe hebben jullie vrede in je leven?

Wij hebben het over enkele dingen gehad die tijdens channeling nummer 5 een beetje grappig en gek leken. Parkeer de auto en pel de ui, hebben wij gezegd en dit betekent dat jullie gaan beginnen met alles. Jullie stoppen ermee om van A naar B te gaan en stoppen ermee om na te denken over wat jullie doen….en Zijn gewoon! Dit wordt op heel veel plaatsen op deze planeet meditatie genoemd en er zijn heel veel mensen die uren samenkomen om te mediteren. In sommige culturen is dit het hoofdbestanddeel van wat zij doen; zij mediteren. Het pellen van de ui was de beschrijving van het wegtrekken van alle vooroordelen van wat jullie is verteld dat goed is of niet. Om tolerant te zijn over wat jullie allemaal om je heen zien gebeuren. Over het veranderen van je geest omtrent alles wat men jullie heeft verteld over bepaalde personen of bepaalde geloofssystemen; de capaciteit om God in alle dingen te zien en ook in alle mensen, wat zij ook geloven en wat zij ook doen.

Wij hebben het gehad over naar die muur gaan, lieve mensen, en wat dit betekende was dat jullie mediteren en mediteren en mediteren en vrede vinden. Eenieder die mediteert weet hoe dit voelt, hoe lang het duurt, en jullie gaan daar naartoe en drinken het…(Kryon lacht) Daarom zijn jullie daar! Jullie blijven terugkomen voor meer en jullie drinken het. Ik gebruik het woord “drinken” omdat dit de manier is waarop jullie het zien. Jullie zien vrede als een bron, zoals jullie water zien. Jullie zijn dorstig naar vrede en gaan dus naar die plaats waar jullie mediteren en mediteren en het opdrinken. De muur echter is het feit dat jullie daar nooit achter komen. Jullie hebben niet het concept om vrede te nemen en die op/in jezelf te leggen en daarmee weg te gaan. Als jullie naar de plaats gaan waar jullie eten om jezelf van voedsel te voorzien, een heerlijk café of restaurant ,zit het niet in jullie bewustzijn om al het voedsel op te pakken en terug te brengen. Jullie eten het op voor de lineaire machine die jullie lichaam is. Zo is vrede ook behandeld en wij beginnen met vrede omdat dit het begin moet zijn voor de lichtwerker en voor iedereen op de planeet die iets verlichter wordt of is geworden om deze vrede te hebben en niet opgegeten te worden door alle drama om jullie heen, wat jullie ook zien. Dit leidt naar de andere dingen…compassie, vergeving, vrede. Vrede is de eerste, maar jullie lineariseren die…jullie gaan erheen, zitten, drinken het en gaan weer weg….en jullie komen weer….en weer…en weer! Culturen zijn hierdoor opgeslokt omdat het drinken van deze vrede heerlijk is. Jullie houden ervan en het lijkt de problemen in je eigen leven op te lossen, maar lost het de problemen in de levens van anderen op als jullie deze vrede voor jezelf drinken? Het antwoord is: Niet echt! Jullie kunnen een vredesconferentie hebben en samenhang kweken en voor een paar momenten je gebied wijzigen – jullie zouden zelfs het weer kunnen veranderen! Bewustzijn is energie en dus kunnen jullie dit doen. Maar, lieve mensen, jullie nemen het niet met je mee naar huis. Ik ga jullie het begin van het antwoord geven: het is geen proces en ook niet helemaal een concept: hoe jullie dit zien is van wezenlijk belang! Begrijpen jullie wat ik jullie vertel? Jullie moeten naar die magische plaats gaan waar jullie de vrede vinden en in plaats van tegen de muur te slaan, WORDEN jullie de muur. Dit is een concept dat opmerkelijk hoog is; de meeste mensen begrijpen zelfs niet eens wat ik bedoel als ik zeg: De Muur Worden! Stel je deze muur eens voor waar jullie tegenaan slaan….hij is vol van prachtige energie en een deel van deze energie is vrede. Stel je eens voor dat de muur iets is waar jullie vandaan kunnen gaan en een rugzak vol kunnen doen met iets uit de muur en dit mee naar huis kunnen nemen. Dit is een lineair concept maar het is de beste manier die wij hebben om jullie een niet-lineair proces te geven dat heet: vrede worden. Als jullie dit mee naar huis nemen is het resultaat hiervan dat jullie altijd mediteren; of op zijn minst het grootste deel van de tijd! Zelfs als jullie slapen beïnvloedt dit jullie dromen! Elk uur waarop jullie wakker zijn zien jullie dingen omdat jullie een deel van de muur mee naar huis hebben genomen. Deze muur wordt ook de sluier genoemd. Het scheidt vaak het menselijk bewustzijn van geheiligd bewustzijn. Vaak hebben jullie mensen nodig die zijn getraind om zich tussen deze twee energieën te bevinden maar in deze nieuwe energie is dit niet meer nodig. Jullie hebben de gereedschappen binnenin je in de pracht van wie jullie zijn om naar die muur te gaan en een deel ervan mee naar huis te nemen.

Hoe doen jullie dit?  Het heeft te maken met geloof. Wij hebben eerder gezegd dat het eerste dat jullie moeten doen is (h)erkennen. (H)erkennen is een woord dat betekent: aannemen dat iets waarheid is. Jullie herkennen zwaartekracht. Als iemand zou vragen: “Geloven jullie in zwaartekracht?” zouden jullie lachen. Misschien zouden jullie iets laten vallen en nog harder lachen! Zwaartekracht is iets waar jullie in geloven….jullie zien het en geloven er steeds in. Jullie herkenden het! Jullie moeten het idee herkennen dat jullie vrede mee naar huis kunnen nemen….en dan beginnen jullie. Als jullie in die staat zijn worden jullie multidimensionaal en iedereen die mediteert weet dit. Het is een gevoel waarvan jullie niet kunnen doen alsof jullie dit hebben. Jullie weten het als jullie het hebben en het is dan een bewustzijn dat zich verspreidt, bijna tot in de oneindigheid en jullie voelen het. Dat is de vrede die jullie drinken. Dit is de muur. Op dit moment, lieve mensen, kunnen jullie herkennen dat JULLIE dit zijn. Jullie gaan het zien….en dan gaan de affirmaties beginnen! Affirmaties zijn geschapen zodat het bewustzijn dat jullie hebben multidimensionaal is zich kan verenigen met het brein dat logisch is. Wetenschappers zullen discussiëren waar de heiligheid van intuïtie en creativiteit vandaan komen. Ik heb jullie verteld dat het de triade is van het hart, het brein en de pijnappelklier. Jullie moeten begrijpen dat jullie alle delen dienen te gebruiken en niet alleen jullie logica en dit niet moeten intellectualiseren….nooit, omdat dit een hersenfunctie is van synaps en logica. Dit is een hart-concept dat in jullie hersenen getraind dient te worden. Affirmaties zijn het antwoord. Het eerste wat ik jullie vraag te doen als jullie naar die plaats gaan is dat jullie in jezelf op hardop kunnen zeggen: “IK BEN VREDE! IK HEB VREDE. IK ZAL VREDE HIERVANDAAN MEENEMEN EN DIT WORDT MIJ! IK AFFIRMEER DAT IK DEZE PLAATS NIET ALLEEN VERLAAT MAAR DAT IK IETS MET MIJ MEENEEM DAT VERDER GAAT DAN IK DAARVOOR HAD”

Jullie scheppen je eigen affirmaties die voor jullie werken en jullie zeggen hen steeds als jullie naar die plaats gaan tegen die muur. Herinner je de andere woorden die wij jullie gaven: Oefenen, en het andere woord is: Geduld! Dit gaat niet automatisch gebeuren: jullie nemen een multidimensionaal concept en gaan ermee op een lineaire manier werken. Lieve mensen, dat is moeilijk! Als ik zit voor de mensen die voelen waarover ik spreek. Hoe definiëren jullie liefde? Werkt dit door je hersenen? Kunnen jullie het definiëren? Hoe definiëren jullie intuïtie of creativiteit? Dat kunnen jullie niet! Dit zijn multidimensionale dingen net zoals het vinden van vrede.

Wij komen hier nu aan het einde van deze boodschap, maar niet nadat wij met zijn allen de woorden “IK BEN VREDE” hebben uitgesproken. Laten wij dit nu samen doen: “IK BEN VREDE” en nogmaals: “IK BEN VREDE!” Kunnen jullie in je intuïtieve zelven voelen hoe dit met je hersenen en je emotie voelt? Zeg het weer: “IK BEN VREDE!” Sommigen van jullie zullen rillingen krijgen omdat jullie op een vredige plaats oefenen en op dit moment in de muur gaan. Jullie gaan je levens veranderen, lieve mensen als jullie serieus omgaan met deze oefening.

Sommigen zullen vragen: “Is dit de oefening voor compassie?” Het antwoord is nee! (Kryon lacht) Jullie moeten eerst deze vrede hebben. Compassie moet beoefend worden in de echte wereld, in die auto die jullie moesten parkeren. Compassie is niet als jullie hem starten…compassie is als jullie van A naar B gaan….het is iets dat jullie in de echte wereld doen….met vrede!

Ik hoop dat dit jullie en het nieuwe gereedschap dat jullie hebben dichter heeft gebracht bij het begrijpen van de muur. Het licht komt naar buiten, lieve mensen, in het duister. Dit is een goede plaats waar jullie naartoe zijn gekomen, groep, om dit te voelen, de realiteit hiervan te voelen. Als jullie je ogen openen is er alleen schoonheid; er zijn alleen vredevolle dingen om naar te kijken.

Jullie zullen je dit herinneren!

En zo is het.

Kryon