Kryon op Paaseiland. 4

Live Kryon Channeling:

Kryon op Paaseiland. 4

26-31 oktober 2018/Lee Carroll
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Gegroet, lieve mensen, IK BEN Kryon van de magnetische dienst.

Dit is de vierde channeling op wat velen Paaseiland noemen maar wat Rapa Nui is. Wij zijn niet ver van de afgraving waar de standbeelden die Moai genoemd worden, vandaan komen. Wij zitten in het gras op de heuvel met de wind die om ons heen waait. Gaia is hier weer met haar zegeningen. Wij zijn hier op een diepgaande plaats, dit Rapa Nui. Ik wil het met jullie hebben over intuïtie, maar, zoals eerder gezegd, vraag ik toestemming aan de voorouders om deze boodschap te brengen; dat hij nauwkeurig en waar mag zijn en dat hij de oorspronkelijke intentie van degenen die op dit eiland waren mag vertegenwoordigen. Intuïtie, lieve mensen, is iets waar jullie naar zouden moeten luisteren. Er zijn vele soorten onderwerpen die jullie via je intuïtie kunnen horen. Maar laten wij het over de belangrijkste hebben. Wat is jullie intuïtie over JEZELF? Is er meer van jullie dan alleen het lichaam en het bewustzijn?

Sinds het begin van de mensheid, sinds jullie 23 paren chromosomen ontvingen hebben mensen gezocht naar iets dat groter is dan zijzelf. De meeste mensen zijn zich ervan bewust dat zij meer zijn dan alleen hun lichamen, en de vraag is: als jullie overlijden en als jullie lichaam is verdwenen, wat is dan jullie intuïtie? Waar is die gebleven? Als jullie het zouden kunnen vragen aan iedereen op de planeet zou meer dan tachtig procent zeggen dat hun bewustzijn ergens zou verblijven, ergens naartoe zou gaan, en voor sommigen wordt dit ziel genoemd. Het lijkt erop dat dit woord voor iedereen algemeen is. Zo kan men stellen dat het basisidee van de meeste mensen is dat zij na hun dood ergens naartoe gaan. Laten wij dit eens even onderzoeken. Wat heeft de mensheid met deze intuïtie gedaan….want dit is zeer onthullend. Een van de eerste georganiseerde systemen op de planeet, in de beschaving die jullie kennen, werd Hindu genoemd. Dit spirituele systeem bracht helemaal geen profeet voort en had het in plaats daarvan over de Eenheid van Alle Dingen.

Maar de Eenheid….inclusief de ziel! Om deze Eenheid te bewaren ging de ziel niet dood. Dit was het begin van het idee van reïncarnatie. Dit was de intuïtie van de eerste spirituele systemen. Dit is wat wij jullie vandaag de dag leren. Wij spreken van jullie Akashakroniek. Jullie herinneren je vorige levens, zelfs op dit eiland. Ik garandeer jullie dat er mensen zijn die tijd kunnen doorbrengen bij de Moai en zich hun eigen verleden kunnen zien weerspiegelen. Ik wil dat jullie dit op een logische manier met mij uitzoeken. Iedereen op dit eiland was zijn eigen voorouders. Er zijn er niet zo veel. Ik heb het daar straks over. Als jullie naar het Boeddhisme kijken is het idee van een terugkerende ziel zo diepgaand dat er meester-Akasha-zieners zijn die de kinderen van het dorp zullen onderzoeken als zij acht jaar oud zijn en zij kunnen dan vertellen wie hun volgende leider zal zijn – die de afstamming heeft. Zij zullen dit kind apart nemen en het trainen om een meester te worden. Het kind zal diverse talen worden geleerd en zij hebben het zelden fout als zij kiezen. Dit komt omdat de intuïtie correct was. De ziel leeft verder! Cultuur na cultuur laat dit zien….de inheemsen van de hele planeet geloven dit op een bepaalde manier en zij eren allemaal hun voorouders en dit brengt ons weer naar deze plaats Rapa Nui. Ik heb dit al eerder gezegd: Deze cultuur was zijn tijd vooruit. Het is waar dat jullie hebben gehoord van de burgeroorlog en de dingen die er op dit eiland zijn gebeurd die helemaal van de menselijke natuur waren, maar laat mij over de tijd daarvoor spreken.

De eerste intuïtie om een Moai te construeren. De cultuur van dit eiland heeft besloten om de ziel van de voorouders van die tijd in te bouwen in een Moai. Zij zouden hem rechtop zetten zodat hij altijd uit zou kijken over degenen die hier zijn/waren. Sommigen van jullie zouden zeggen: “Wel, Kryon, dat is leuk.” Laat mij jullie de werkelijke reden vertellen omdat er een volledig begrip was van iets dat jullie cultuur nog niet te pakken heeft. Als jullie op de een of andere manier het bewustzijn van het verleden naar de toekomst zouden kunnen brengen, zouden jullie een beter leven hebben omdat elke keer als de mens wordt geboren, zij de wijsheid weer opnieuw moeten leren. Een zeer lange tijd geleden besloten de Rapa Nui dat zij de ziel van hun voorouders konden bewaren, en dit is een zeer ontwikkeld idee om de dingen te bewaren en elke cultuur wijzer te kunnen maken. Sommige van de grootste culturen op Aarde deden dit niet.

Zelfs de oude Egyptenaren bereidden zich voor op een leven na de dood voor iedereen. Zij gingen gewoon weg en alles wat zij achterlieten waren de tekeningen en geschriften op de muren. Maar weinig culturen besloten om de wijsheid van de voorouders te bewaren en die aan zichzelf door te geven, en dit is maar een van de dingen die hier zijn verborgen. Het ware mysterie van de Rapa Nui is hoe ontwikkeld zij waren, hoe gezond zij waren, hoeveel zij begrepen van de menselijke natuur. Dit waren de vroegste mensen, de vroegste tijden en dit is waarover wij spreken. De reden waarom wij hier dingen voelen is wat wij zojuist vertelden. Jullie lopen op een klein eiland dat met een doel en met intentie de wijsheid van de voorouders heeft vastgelegd in de beelden. Dit waren de intenties van het begin….de intenties van degenen waarmee alles is begonnen.

Lieve mensen, er valt hier heel veel te leren. Laten wij hiermee doorgaan tijdens de andere excursies!

En zo is het.

Kryon