Kryon Over Channeling…. Richtlijnen voor onderscheidingsvermogen.

Kryon Over Channeling….

Richtlijnen voor onderscheidingsvermogen.

Lee Carroll /19 mei 2014
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Ik wil deze mogelijkheid gebruiken om over channeling in het algemeen te spreken. Het wordt vaak ten onrechte gezien als griezelig en bizar en ik wed dat jullie bepaalde vrienden hebben die jullie nooit zouden vertellen…..dat jullie op deze website zijn geweest! Sommigen voelen dat het kwaad is en velen willen er niets mee te maken hebben. Zij houden zich liever bij andere informatie die niet gechanneld is (denken zij).

De definitie van channeling: De Goddelijk geïnspireerde woorden (of energie) van God zoals bijgebracht aan mensen door mensen.

De bovenstaande definitie is wat channeling eigenlijk IS. Dit betekent dat niet alleen het merendeel van de heilige schriften van de planeet (alle religies) oorspronkelijk werden gechanneld, maar veel kunst en muziek ook! Het is absoluut gemeengoed maar zoals zoveel andere weer opkomende processen in de Nieuwe Tijd heeft het een stigma gekregen dat vreemd is. God schreef de Bijbel niet…dat deden mensen die Goddelijk geïnspireerd waren.

Wij zijn eraan gewend om “geautoriseerde en daartoe aangestelde” mannen en vrouwen van God te hebben die ons informatie brengen….niet de gewone mensen.

Daarom begint in de Nieuwe Tijd, waarin de feitelijke basisintentie van de Nieuwe Tijds-meester van Liefde steeds duidelijker wordt (de zelfbekrachtiging van degenen anders dan de priesters van het land) en zien wij steeds meer “gewone mensen” die de informatie van God doorgeven.

Zelfs in onze eigen cultuur accepteren wij brieven van een gewone man aan zijn vrienden in verschillende steden in het Heilig Land…..als de heilige woorden van God (dit is de manier waarop veel van net Nieuwe Testament van de Heilige Bijbel werd geschreven) Denk daar eens over na. Dat is channeling!

Wij geloven dat God 2.000 jaar geleden niet stopte met spreken tegen de mensen. Het denken dat God stopte met communiceren is het ontkennen van je eigen Goddelijkheid, of een bepaalde heiligheid aan het verleden te verbinden en je niet waardig te voelen als een deel van Gods voortgaande plan voor een verlichte Aarde. Jullie zijn een doorgaande communicatie met God waardig….waarvan ik leer dat feitelijk deel uitmaakt van JULLIE!

Maar er is iets dat tegelijk met channeling komt…..Verantwoordelijkheid!

Iedereen kan channelen en Spirit is in dit opzicht geen bezit. Het is voor alle mensen en niet alleen maar voor een paar. Daarom bestaat de mogelijkheid en het potentieel in ons allemaal. Net als bij zovele andere dingen betekent de INTENTIE van de mens alles. Niet alle channeling wordt gebracht met PURE INTENTIE.

Daarom is een deel echt en een ander deel niet…..en JULLIE zouden in staat moeten zijn om het verschil te herkennen als jullie het HOREN of Lezen. Komt het echt van Spirit?

Vele mannen en vrouwen spuien dezer dagen een woordenvloed en noemen het geïnspireerd….sommigen op websites zoals deze. Hoe kunnen jullie zeggen of het echt is of niet omdat er geen organisatie is die jullie zegt dat het “OK” is of niet. (Zijn jullie niet blij?)

De verantwoordelijkheid van een ECHT kanaal is ontzagwekkend. Geheiligde, gezalfde informatie kan levens veranderen!

Zelf-dienende, egocentrische en angstvolle informatie kan verwarrend en feitelijk iemands groei tot stilstand brengen. Hoe kunnen jullie het verschil weten?

Kryon vertelt ons dat wij de kracht van onderscheidingsvermogen hebben en dat wij zelfs in staat zijn om het verschil te “voelen.”

Voor degenen van jullie die nog steeds leren wat ”voelen” is heb ik wat informatie die zou kunnen helpen. Het was oorspronkelijk gepubliceerd in New Realities magazine, in juli 1987…twee maanden voordat ik begon met channelen. (hoe toevallig) Het artikel heet: “Richtlijnen voor spiritueel onderscheidingsvermogen.”

Er werden twaalf richtlijnen in het artikel waar de lezer naar kan kijken, zowel positief als negatief. Ik denk dat deze informatie accuraat is en door verlichte mensen werd ontwikkeld om het aan andere mensen te leren.

Hieronder staan er zeven van de twaalf (zoals gepresenteerd in Boek 6, “Partnerschap met God”)

Als jullie weer voor een kanaal zitten of een channeling lezen denk dan eens aan deze zeven onderstaande onderwerpen. Als jullie luisteren of de woorden van een channeler lezen probeer je dan ook af te vragen: “Wat is de intentie van de spreker?” Is het ego of menselijke agenda? Als jullie dat merken….stop dan. Er kan geen menselijk ego aan te pas komen als de informatie nauwkeurig en waar moet zijn. Spirit vraagt dit van de channeler….ik weet het. Ik weet ook uit twaalf jaar ervaring met live channeling dat de boodschap ALTIJD gevuld zal zijn met liefde en niet met angst. Kijk hiervoor uit!

“Herken” je de energie als vertrouwd en als van “thuis?” Dit is een andere sleutel.

Als dit niet zo is en je kunt je niet herkennen in de entiteit of de entiteiten die door een mens channelen zou je de boodschap misschien naast je moeten leggen. Niet alle channeling komt van een entiteit. Veel ervan komt van je eigen spirituele centrum. Probeer niet altijd vast te stellen “wie” het is door een naam te vragen of er handen en voeten aan te willen geven.

BELANGRIJK: Neem alsjeblieft een moment  om de “vier attributen” van liefde te lezen zoals die staan vermeld in hoofdstuk 1 van het Kryon-boek: Partnerschap met God. Het zal je helpen om een ego-loze staat te begrijpen…..en ook enkele attributen van pure, heilige energie. Onderscheid voor jezelf. Wat gebeurt er?

Boodschappen van een mens? …..of boodschappen van een liefhebbende en wijze God? Ik verwacht en verwelkom deze test bij alles wat ik schrijf en spreek als kanaal voor Kryon. Het moet absoluut elke keer zo zijn.

RICHTLIJNEN VOOR ONDERSCHEIDINGSVERMOGEN –
New Realities Magazine – Juli 1987

Omschrijving……

  1. Er zal altijd bruikbare informatie voor iedereen zijn. Hoed je voor het kanaal dat bruikbare informatie geeft die maar voor een paar mensen bestemd is. Het moet bruikbaar zijn voor ALLE mensen, voor de hele mensheid. Dit is een gebied van onderscheidingsvermogen dat jullie in staat stelt om te weten of je de waarheid hoort.
  1. De boodschap moet verheffend zijn. Zoek naar een bekrachtigende boodschap – niet een van ANGST – niet een die je neerslachtig maakt – niet een die een angstige reactie opwekt of jou je wil laten verstoppen. – maar een bekrachtigende boodschap! Dit is een hoofdbestanddeel van de Goddelijke energie. Het moet er zijn. Het moet de luisteraar en de lezer inspireren. Elke bekende verschijning van een engel begon met: “Vrees niet!”
  1. Spirit (God) zal nooit een boodschap channelen en vragen je vrije wil op te geven. Nooit! Want jullie vrije wil is wat jullie op Aarde ervaren als jullie in je “Gouden Stoelen” zitten. (een metafoor uit Kryon Boek 6) Vrije wil! VRIJE WIL is wat jullie toekomst beweegt.
  1. Spirit zal jullie nooit een boodschap brengen – nooit – die jullie vraagt in te gaan tegen de integriteit van wat jullie geloven. Jullie worden geëerd in je gedachteprocessen. Spirit zal jullie nooit een beentje lichten of jullie ergens “in“ praten. De boodschap moet nooit tegen jullie integriteit ingaan. Jullie moeten je er comfortabel mee voelen en het moet in je hart goed voelen.
  1. Spirit zal nooit een kanaal presenteren als de enige bron. Let hiervoor op want er zijn vele kanalen van Spirit en zij coördineren allemaal hun informatie om een groter beeld te scheppen, met name in deze Nieuwe Tijd. Zij zullen zich NOOIT presenteren als de ENIGE bron van informatie.
  1. Pas op voor het feit dat de informatie normaal gesproken nieuwe informatie is. Hoed je voor het kanaal dat gewoon het oude herhaalt want zij channelen niets anders dan het ego van de mens. Nieuwe informatie is noodzakelijk, gecombineerd met “kerninformatie,” het is de enige reden voor het channelen. Denk daar eens over na.
  1. Pas ervoor op dat gechannelde informatie spirituele oplossingen moet bieden voor uitdagingen van het leven op Aarde via nieuwe informatie. Dit is het doel van channeling.

Aangeboden in liefde, Lee Carroll

 

 

 

www.kryon.com