Kryon over fysica en wetenschap 

Kryon Zomer Licht Conferentie: 

Over fysica en wetenschap 

Via Lee Carroll / 17 juni 2007
Vertaald: H. Schouwerwou / www.unitynet.nl

Deze speciale ‘channeling’ gaat over fysica en wetenschap en bevat veel concepten die nieuw zijn. Dus geniet van dit belangrijke bericht tijdens de zeer krachtige Kryon Zomer Licht Conferentie op 17 juni 2007.

Gegroet, beste mensen, ik ben Kryon van de Magnetische Dienst.
 

Inderdaad zijn er personen die ons voelden toen zij vanmorgen in deze ruimte wandelden, want wij laten niemand van jullie alleen! (doelend op het feit dat dit de tweede dag is van het Shasta Evenement.)

Mijn partner is ongerust en dat is hij normaliter niet. Wij spreken zo vaak over liefde. We spreken over zaken waar hij gewoonlijk tijdens de channeling bij betrokken is. Maar het gaat nu over wetenschap. We gebruiken zijn technische brein en zijn logisch denken en zijn zuiver kanaal om jullie te informeren over zaken die wij graag willen overdragen. Dus laat me nu op dit moment even dit tegen hem zeggen: “Beste partner, ontspan je, want we zullen dit stapje voor stapje doen. We geven je die woorden die je kunt begrijpen. De informatie zal begrijpelijk zijn. Maar doe het langzaam aan.”

Sommigen van jullie zullen zich afvragen waarom wij dit doen. Gisteren gaven we jullie de esoterische woorden. In de channeling hiervoor – voor mij lijkt het een minuut geleden – gaven we jullie veel esoterische informatie. We complementeren dit nu met de andere kant – wetenschappelijke kennis die je moet horen. Informatie waar we eerder over hebben gesproken zal zich vandaag versmelten met kennis die voor jullie nieuw is, waardoor jullie de waarheid zullen horen over de fysica in bepaalde gebieden die jullie waarschijnlijk niet kennen. Wij geven jullie op deze manier deze informatie met een reden. Allereerst willen wij bereiken dat deze kennis wordt vastgelegd. Er komt een tijd dat iemand deze transcriptie zal gebruiken om het te vergelijken met datgene wat de wetenschap heeft ontdekt. Dan zullen ze zien dat dit samenvalt met hun ontdekking. Dan zullen ze moeten toegeven dat deze esoterische boodschap echt waar was … geen menselijk wezen dat op het podium staat voor een groot publiek zal het in zijn hoofd halen te gissen over wetenschap. Dit zijn vernieuwende ideeën en deze zullen uiteindelijk in jullie leerboeken belanden. Dus, houd dit in de gaten terwijl je wacht. Ik ben Kryon van de Magnetische Dienst. Wanneer we dit op de juiste manier doen, zullen we jullie een overzicht moeten geven en het correct moeten vastleggen. Ik vertelde jullie dat ik de astrologie zou uitleggen en hiertoe moet ik enige wetenschappelijke kennis over jullie biologie met jullie doornemen, want dit heeft niet alleen een relatie met de astrologie maar met bijna alles wat er met jullie en de planeet gebeurt.

De magnetische aard van het DNA.

Jullie DNA is complex – het is elegant en elk klein stukje heeft een reden. Er is niets overbodig, geen rommel en het is een schitterend ontwerp. Wat willekeurig en chaotisch lijkt is schijn, want het stelsel ligt zeer compact binnen de inter-dimensionale structuur van een systeem dat werkt met die prachtige strengen. In de drie dimensies zie je de dubbele helix. Vele jaren hebben jullie dit als een streng gezien – een op zichzelf staande streng, verantwoordelijk voor de genealogie (familiekunde) van alles wat je bent. De einden van de strengen van het DNA zijn de ‘telomeres’ (is fundamenteel voor de stabiliteit van de chromosomen). Deze lange strengen lijken niets anders te doen dan bij het ouder worden te slijten – een kopie van een kopie van een kopie – en zijn misschien verantwoordelijk voor je uiteindelijke dood.

Onlangs was er een ontdekking in jullie wetenschap die niet opgemerkt leek te worden en die in de kern waarschijnlijk een van de meest fundamentele ontdekkingen is die jullie en het magnetische raster met elkaar verbindt. Het DNA is geen streng, doch een elektrisch circuit. Het kostte enige tijd om dit te erkennen, want het was een zeer gedetailleerde verbinding. Dus, plotseling is het DNA geen streng, maar een circuit en nu begint de pret. Want binnen dit circuit heb je nu een eigenschap van potentiële elektrische stroom. Zo zie je maar – het menselijk wezen is een bio-elektrisch apparaat en je brein en de synaps en je spierreacties werken alle met de neuronen die de puls/stroomstoot ontsteken, biljoenen hiervan die het lichaam laten werken. En dus is de elektriciteit van het lichaam plotseling betrokken bij het DNA, want er loopt stroom door het circuit. Het is minuscuul, nauwelijks te ontdekken, zelfs niet door jullie beste instrumenten.

Dus, het eerste wat wij jullie willen vertellen is dit – wetenschappers, ga op zoek naar een minuscuul elektrisch stroompje! Want je zult het ontdekken! En niet alleen dat, je zult ontdekken dat de elektriciteit op een zeer onwaarschijnlijke manier door je chemie stroomt. DNA behoort eigenlijk niet elektriciteit te geleiden, maar het doet dit wel … het bijna een supergeleider. Dus nu heb je elektriciteit die door een circuit stroomt. In de basiselektriciteit leer je dat elektriciteit die door een circuit stroomt een magnetisch veld creëert. Daarom bezit het DNA een magnetisch veld van zichzelf … elke dubbele helix. O zeker, het is klein, maar wanneer je kijkt naar biljoenen van die deeltjes van het menselijk lichaam, zul je ontdekken dat ze allen een magnetisch veld bezitten – het gehele menselijk wezen wordt magnetisch. Dus daar zit je nu met het wetenschappelijk bewijs dat het DNA van het wezen mens in werkelijkheid een magnetisch veld bezit.

Vanwege de fysica van het magnetisme ontdek je nog iets anders.

Wanneer het ene magnetische veld het andere overlapt, gebeurt er iets dat bekend staat als inductie. Inductie is die magische eigenschap dat, wanneer twee magnetische velden elkaar overlappen en zich versmelten, er communicatie en overdracht van energie kan plaatsvinden. Bij jullie wordt het dagelijks gebruikt in bijna alle elektrische apparaten. Wat jullie nu moeten weten is dat inductie de motor is van DNA – verandering, door het ontvangen van zowel geschikte als ongeschikte magnetische instructies uit de omgeving. Daarom hebben we jullie herhaaldelijk gewaarschuwd je niet langdurig bloot te stellen aan magnetische velden. Er is echter nog een ander verschijnsel – plotseling krijg je het vermogen informatie te ontvangen door middel van het magnetische raster van de planeet, immers je bent je nu bewust dat je nu je magnetische generator bezit, je eigen DNA. Daarom ben Ik Kryon van de ‘Magnetische Dienst’.

Laat ik nu informatie corrigeren die we jullie in 1989 gaven toen we zeiden dat de Aarde een magnetisch veld bezit dat zich voordoet als je bewustzijn. We zeiden dat, wanneer je buiten dit magnetisch veld zou treden, je ziek zou worden. Je kunt niet buiten dit veld leven. We dagen je nu opnieuw uit om dit te bewijzen, want je hebt dit nodig om ruimtereizen te maken. Dit feit is nooit veranderd. In het verleden vroegen wij wetenschappers naar zeer interessante eigenschappen te kijken die op ontdekking wachten. Kijk naar wat er gebeurt wanneer je een menselijk wezen zelfs even buiten het magnetisch veld plaatst. Ze gaan zich ongemakkelijk voelen en worden ziek! Jullie hebben onderzoeklaboratoria op de Noordpool geplaatst. Wetenschappers hebben daar een aantal maanden gewoond. Aan de beide polen van de Aarde bestaat er een samenvallende neutraliteit … geen versmelting van magnetisme. Er bestaat een singulariteit (uitzonderlijkheid) aan de Noordpool en een singulariteit aan de Zuidpool die niet in balans is met de menselijke cellulaire structuur.

Dus, wetenschappers, kijk eens naar de gezondheid van degenen die enige tijd in die onderzoeklaboratoria zijn geweest, want je zult iets in hun ziekte en hun kanker ontdekken. Dan zal blijken dat de normale curve van de menselijke gezondheid is veranderd, want zij bevonden zich te lang buiten de balans en moesten de prijs betalen. Degenen die lang, zelfs maanden, in een baan om de Aarde draaien, bevonden zich enigszins buiten het magnetisch veld waarin jullie nu leven en dan zul je hetzelfde ontdekken. Onderzoek het beenmerg. Kijk naar hun immuunsysteem en ontdek dat het gaat falen wanneer je je buiten het magnetisch veld begeeft. Het magnetisch veld van jullie planeet werkt met je DNA op een manier die jullie nog niet kennen. Het praat met je DNA.

In 1989 vertelde ik jullie dat het magnetisch raster in 10 jaar meer zou bewegen dan in de laatste 100 … en dat gebeurde ook. Het is op weg, zeggen sommigen, om opnieuw een tik van de polariteit mee te maken, zoals het in het verleden is gebeurd. Maar voorlopig nog niet. Het beweegt wel en het beweegt zoals ik heb gezegd. (Dit is een bekend wetenschappelijk feit en is te controleren) Welnu, ik zal jullie vertellen waarom het bewoog – omdat het bewustzijn van deze planeet het bewoog en het begin van deze beweging lag bij de Harmonische Convergentie (samenvallen). Het is geen toeval dat het toen begon. Het bewoog om jullie verlichting te tonen. Het bewoog waardoor er een ontwaken van de planeet kon plaatsvinden. Dat is de reden dat het bewoog en er is en er was een verschuiving van de intuïtie van zo velen overal op de planeet. Het energieraster (coördinatenstelsel) sprak tot het DNA en tot het bewustzijn van de mensheid. Nu vragen duizenden plotseling: “Is er meer dan mij is verteld?” Misschien ben jij iemand van deze mensen. Misschien is dat de reden dat jij deze pagina leest.

Er zijn andere plekken op de planeet waarop het moeilijk is om te leven en dat is op het nulpunt. Op de evenaar en rond de evenaar is er een ontmoeting van het positieve en het negatieve en zij veranderen langzaam – de een wordt de ander. In deze gebieden is het magnetische raster niet constant en het is niet lineair. Er zijn delen waar het sterker en waar het minder sterk is. Het volgt ook niet precies de evenaar. Het volgt een curve boven en onder de evenaar en dit is voor jullie in kaart gebracht en jullie wetenschappers weten waar het nulpunt is.

Bekijk deze kaart met nulpunten en je zult de meeste plekken op deze planeet vinden waar doorlopend moeilijkheden zijn – de meeste ziekten, oorlogen, verschrikking en genocide op deze planeet. De grootste onbalans bestaat op het nulpunt. Dit komt vanwege het magnetische raster en omdat het DNA informatie van balans ontvangt. Achttien jaar geleden stelden wij deze vraag: “Waar kunnen we de grootste verlichting vinden, Kryon?” Dit werd gepubliceerd in onze eerste transcriptie van een live-channeling. En het antwoord was: “Ga naar de gematigde zones.” Dus niet op de evenaar. Begrijp je nu waarom we zeiden wat we zeiden? Blijf uit de gebieden rond de evenaar en je zult een plek vinden die meer in balans is en … koeler! Dat is de simpele waarheid.

Dus heren wetenschappers, kijk hiernaar want je zult hier een synchroniciteit ontdekken die je niet verwachtte. Wanneer jullie naar de sterren gaan reizen, wanneer jullie naar de planeten reizen, kunnen jullie beter je magnetisch veld meenemen op een gesimuleerde wijze. Maak dit veld hetzelfde als wat de Aarde je geeft voor die dagen, voor die jaren dat je in een cocon zit. Wanneer je dit niet doet zul je het niet halen. Dit zal toch erkend moeten worden door degenen die van plan zijn naar de planeten en naar de sterren te reizen (NASA). Dus hier is de uitnodiging voor de biologen (wetenschap van het leven) – beantwoord de vraag: “Heeft de menselijke cellulaire structuur het magnetische veld van de Aarde nodig om langdurig het leven en de balans in stand te houden?” Gebruik de informatie bij de polen van de afgelopen jaren en de tijd die jullie reeds hebben doorgebracht in een baan om de Aarde. Het antwoord zal ja zijn.

Astrologie.

Laten we nu overgaan naar het onderwerp astrologie. Dit lijkt een esoterisch onderwerp te zijn, maar dat is het niet. Het is een van de meest verkeerd begrepen kenmerken van wetenschap … en dat, door degenen die niet helder denken, geclassificeerd is als occult. Laat me jullie eraan herinneren dat dit ook het idee was van degenen die in bacillen geloofden voordat het bewijs was geleverd. Verbeeld je … een onzichtbaar micro-organisme dat ziekte veroorzaakt (zucht … moet wel occult zijn, of een plan van de ET’s om de Aarde binnen te vallen!) Wanneer jullie instrumenten en wijsheid zover waren om dit alles te begrijpen, werd het wetenschap waardoor levens konden worden gered. Welnu, laten we jullie vertellen dat astrologie hetzelfde is. Het is wetenschap, hoewel men nu denkt dat dit tot het mystieke behoort.

Als je dit betrekt in mijn bespreking over magnetisme (hiervoor), zul je beseffen dat het menselijk wezen voortdurend beïnvloed wordt door het magnetische raster van de planeet en dat het op die manier was ontworpen voor communicatie en balans. Ik wil jullie graag onthullen wat op het magnetisch raster landde (of erop werd neergezet) dat misschien deel uitmaakte van de communicatie waar wij over spreken. O zeker, er wordt veel informatie op die manier overgedragen, maar ik geef je de astrologische info.

In het centrum van jullie zonnestelsel bevindt zich jullie Zon. Jullie Zon wordt elke seconde van de dag met zwaartekracht magnetisch geladen. Je kunt zwaartekracht en magnetisme niet scheiden, want het zijn de beide tegenhangers (tweelingkrachten) van dezelfde eigenschap van de wetenschap, dat wil zeggen dat de een gerelateerd is aan de ander. Licht is er ook bij betrokken, want het is ook inter-dimensionaal. Wanneer iets in jullie werkelijkheid zich te gelijkertijd op twee plaatsen kan bevinden, moet het een kwantumeigenschap (inter-dimensionaal) zijn en licht valt in die categorie, samen met magnetisme en zwaartekracht. Magnetisme, zwaartekracht en licht zijn de mysteries van jullie werkelijkheid. Geen van deze drie wordt echt goed begrepen. Ze worden in plaats daarvan eenvoudig gebruikt. Je weet wat ze doen, maar je hebt geen idee wat ze zijn. Tijd is een ander verschijnsel, maar dit is het gevolg van de eerste drie en geen energie op zichzelf.

Dus, jullie Zon bevindt zich hier met de planeten die aan haar duwen en trekken terwijl ze rond de Zon draaien. Verbeeld je de kracht van het rukken en trekken aan de Zon door alle planeten op de verschillende verbindingslijnen die zij maken. Denk eens even dat je de zwaartekracht en de ongelooflijke kracht van graviteit kon zien als draden aan de planeten die trekken aan het centrum van de Zon. Dit zou een constant veranderend patroon van draden creëren, niet waar? Want het wordt elke dag, ieder moment vervormd.

Deze modellering is een inter-dimensionale herstructurering van de Zon. Daarom zou je kunnen zeggen dat de kwantummodellering van de Zon ieder moment anders is, afhankelijk van de positie van de planeten. Bedenk wat deze eigenschap van dit duwen en trekken met de Zon doet wanneer de planeten op één lijn staan! Bedenk wat er gebeurt wanneer er een – wat jullie noemen een retrograde (een ogenschijnlijke teruglopende beweging van banen) plaatsvindt, gezien vanuit een andere baan. Dus nu zijn we weer bij een constant veranderende modellering in de Zon die inter-dimensionaal, magnetisch is en zelfs tijd beïnvloedt.

Wat weet je over de Zon buiten het feit dat deze licht zendt en verwarmt? De Zon bombardeert voortdurend de Aarde met iets wat zonnewind wordt genoemd. Het is een voortdurende stroom van geladen deeltjes (magnetisme!). Dit is de informatie van de modellering van de Zon die wordt overgedragen aan het magnetisch raster van de Aarde. En mocht je hieraan twijfelen, kijk dan naar de aurora borealis (het Noorderlicht). Want dat is de naam van de lichtshow van de zonnewind wanneer deze het magnetische raster van de Aarde raakt, die een eigen inductantie creëert en de informatie van de modellering van de Zon aan jullie overdraagt.

Wanneer het omvormen arriveert op het raster van de planeet, wordt dit vervolgens overgedragen door middel van een extra inductie aan jullie DNA bij je geboorte. De geboorte is, wanneer je het ontvangt op het moment van je eerste ademtocht, je eerste interactie met de omgeving als een onafhankelijk leven. Waterman, Vis, Ram – je krijgt een model van de Zon. En het patroon is een reflectie van de verbindingslijnen/plekken van de planeten op het moment van je geboorte. Dit patroon is vastgelegd in je DNA als een levenskracht waarover we gisteren hebben gesproken toen we spraken over de ogenschijnlijke chaos van de energie in een inter-dimensionaal gebied. Het beïnvloedt je en vanaf dat moment ben je gevoelig voor de energie van de patronen zoals die op dat moment in je zonnestelsel uitgelijnd waren. Jullie noemen dit astrologie. Het is een van de oudste wetenschappen op de planeet en het is het intuïtieve deel van je bewust ‘weten’.

Sommigen zeggen: “Ik geloof het niet”. We hebben je zojuist de informatie verstrekt dat je gevoelig bent voor de patronen van de inter-dimensionale baanmechanieken en toch zijn er personen die zeggen: “Ik geloof het toch niet”. Oké, ik wil je dit vragen – hoe leg je het vollemaanssyndroom uit? De maan is het grootste lichaam dat om de Aarde draait en het modelleert de Zon, maar heeft een belangrijke invloed op jullie raster met zijn trekkracht. (Zwaartekracht is gerelateerd aan magnetisme) Waarom besluiten politiekrachten, overal op de wereld, extra mankracht in te zetten bij volle maan? Sommigen zeggen: “Wel dat is eenvoudig. Het is dan lichter en dus zullen er meer misdrijven plaatsvinden. Nee dus. Het zou dan een relatie hebben met licht, niet met de baan van de Maan, want het gebeurt zelfs bij een bewolkte volle-maannacht. Vraag het de ziekenhuizen, want ook zij zijn erbij betrokken; zij moeten zorgen voor de slachtoffers van ongevallen en uitdagingen tussen mensen op deze dagen. Zij weten dat volle maan een moeilijke periode is. Welnu, ga dat eens uitleggen …. de enige manier is door middel van astrologie. Astrologie is een belangrijke invloed op het menselijke gedrag en het is wetenschap en het heeft te maken met DNA en het menselijke denken. Kun je je voorstellen wat dit zou bijdragen om de mensheid te helpen wanneer dit eindelijk erkend zou worden? Je bent gevoelig voor de beweging van de planeten. Je bent werkzaam verbonden met Gaia. Je maakt deel uit van het systeem. Hoe kun je ooit iets dergelijks ontkennen? Het is wetenschap.

Nu zullen jullie begrijpen, astrologen, waarom we jullie achttien jaar geleden vertelden dat er een verschil in de tabel zou zijn die je moet rectificeren voor en na, om uit te vinden wat er heeft plaatsgevonden in de energieverschuiving en het magnetische raster tussen toen en nu. We hadden het over een drie graden verschil in je tabel tussen nu en het jaar 2012. Die drie graden gebeuren niet alle in één (astrologisch) huis. Deze drie graden betreffen het herzien van alle vormen en maten van de huizen naar een nieuwe configuratie. Ga aan de slag, doe de rectificaties en zie wat we bedoelen. Leg de oude en nieuwe horoscopen op elkaar en je zult door middel van je cliënten bemerken hoe deze veranderingen verschuiven. De wereldklasse astrologen weten dat het verandert. Zelfs astrologie is dynamisch, want het is verbonden met het magnetisme, inderdaad!

Nu denkt mijn partner, Lee: “Wel, dat is gemakkelijker dan ik dacht.” Welnu, dat geldt niet voor het volgende.

De nieuwe wetten van de fysica.

Nu gaan we het onderwerp fysica behandelen. Laat ik jullie iets vertellen over het begrip paradox of dilemma. Laat ik jullie vertellen wat de wetenschap heeft gedaan met het begrip paradox. Ik vertel jullie dingen die nooit eerder zijn gezegd.

Het is een prachtige wet. Zeker, en Newton heeft het ontdekt. Het is een wet die verantwoordelijk is voor alle baanmechanieken in jullie zonnestelsel. Het legt alles uit, zeker, en het is de tweede wet van Newton (kracht verandert de beweging). Het is een beschrijving. Voorzichtig, mijn partner, doe het langzaam aan. (Dit is Kryon’s manier om Lee te laten weten dat hij extra alert moet zijn.) Het is een beschrijving van zijn fundamentele formulering van kracht, materie en versnelling. En deze fundamentele eigenschap verklaart de beweging van planeten – de beweging en inertie van beweging overal. Het doet het zo goed dat deze formule verantwoordelijk is voor de berekeningen die jullie gebruiken om jullie satellieten en de ruimtesondes jullie zonnestelsel in te sturen. Alle wiskundige formules die de kern vormen van de tweede wet van Newton werken.

Wanneer je geïnteresseerd bent in je eigen zonnestelsel en wanneer je aan astronomie doet, zul je zien wat Newton zag – dat de planeten (lichamen van constante massa) die zich dichter bij de zwaartekrachtinvloed van de Zon bevinden, op een andere snelheid bewegen dan de hemellichamen die verder weg zijn. Dit werd de formule van de tweede wet van Newton en deze wordt tot op heden nog als juist aangenomen … totdat onlangs jullie wetenschap enkele problemen tegenkwam.

Het eerste fenomeen dat de aandacht trok was toen de deeltjes te klein werden, en toen faalde die wet. Zij volgden de regels niet langer. Toen jullie bij de atomische structuur kwamen, was de formule anders. Dit was in feite de reden voor de geboorte van de kwantumfysica – de verklaring van het kleine en het zeer kleine en de theorieën die hiermee gepaard gaan, met inbegrip van de inter-dimensionale. En het was oké met de wetenschap. Nieuwe theorieën beweerden dat wanneer materie super klein wordt, er een verschil in interactie moet zijn tussen massaobjecten. Sommigen zeggen dat dit het gevolg is van het feit dat de kleinere deeltjes geen constante massa bezitten die de planeten en de maan wel bezitten … wat niet te moeilijk is voor het brein van de wetenschapper. Ook het menselijk wezen heeft het vermogen om te experimenteren met het super kleine door middel van atomische versnellers – protonen en antiprotonen die met de snelheid van het licht op elkaar botsen om te zien wat er gebeurt. Dus de mens kon de nieuwe wetten verifiëren binnen de super kleine wereld. Toen gebeurde er iets.

Met de komst van de nieuwe ‘ogen’ van de Aarde door computergestuurde spiegels in rijen telescopen die in een cirkel staan opgesteld, begonnen jullie ver verwijderde galaxies te bestuderen en zagen deze duidelijk. Tot grote verrassing van de astronomen konden ze zien dat de sterren rond het centrum van een melkwegstelsel roteerden, zoals jullie planeten rond de Zon draaien, maar met een groot verschil. Het volgde niet de wet van Newton!

Tot verrassing van de astronomen ontdekten ze dat de sterren rond het centrum van een melkwegstelsel roteerden in wat genoemd wordt – een vast roteer proces. Laat me dit voor jullie uitleggen – langzamer, mijn partner (bestemd voor Lee). Wanneer je een bord zou nemen en je er – ver van het midden – enkele kiezelstenen op zou leggen en vervolgens het bord voorzichtig zou ronddraaien, zou je zien dat alle deeltjes die je op het bord plaatste achter elkaar roteren, terwijl ze elkaar op dezelfde wijze zouden beïnvloeden. Met andere woorden, de een gaat niet sneller of trager dan de ander als gevolg van de afstand tot het centrum. Dat wordt genoemd vaste rotatie en dit doen galaxies.

Echter, plotseling werkt Newton’s tweede wet niet meer! Sterren hebben een grote constante massa, toch volgen ze niet de regels van het baanmechanisme. Newton’s wet lijkt te werken voor zonnestelsels, maar niet voor melkwegstelsels. Dat is vreemd en het vormt de kern van de controverse en de uiteindelijke ontdekking van iets wat de astronomie laat zien.

In de wiskunde van energiemeting van het Universum, zegt de wetenschap dat iets, wat je niet kunt zien, een energie creëert die op materie inwerkt op een manier die de wet van Newton beïnvloedt. Ze zeggen dat ze niet weten wat het is en dat ze het niet kunnen zien. Het is een onzichtbare energie die een nieuw soort omloop- of baanstelsel creëert, dat zich – wat ze nu beseffen – in alle galaxies bevindt. Dus noemen ze het donkere materie, mysterieuze materie die op alles invloed heeft.

Donkere materie is niet echt donker, Het is gewoon de wetenschappelijke uitdrukking voor ontbrekende energie. Meer is het niet. Iets duwt en duwt op een manier die het baanmechanisme van de klassieke wet van Newton niet volgt. Hoe kan dat nu? Welnu, dit is het dilemma. Het zeer kleine werkt niet goed; het zeer grote wel. Jullie zonnestelsel lijkt zich keurig te gedragen. Momenteel werkt iemand aan deze kwestie en ik moet dit vermelden. Dus zet even je esoterische pet op. Newton had een assistent die bij zijn werk betrokken was. Deze assistent leeft in het hier en nu en hij is natuurlijk een astronoom. Hij is gereïncarneerd met de passie in zijn cellulaire structuur om het werk voort te zetten en dat doet hij! En hij is zeer dicht bij de oplossing van dit vraagstuk.

Ik ga jullie vertellen waarom deze paradox, dit raadsel bestaat. Ik doe mijn best om het mijn partner op een beknopte manier door te geven zodat jullie de fysica kunnen begrijpen. Op deze manier is het nog nooit bekend gemaakt. Jullie zijn dicht bij de ontdekking en het hangt in de lucht. Dus ik geef jullie niets wat ingaat tegen de menselijke vrije wil om op eigen houtje een ontdekking te doen. De oplossing drijft in het systeem, gereed om gevonden te worden.

Aanvulling op de Bekende Krachten in het Universum.

Zodra het ontdekt wordt, zal de nieuwe theorie veel wetenschappelijke weerstand ondervinden en ik vertel jullie waarom – omdat jullie de Vier Krachten van het Universum moeten herschrijven en aanvullen. (Zucht! Veranderen de bekende krachten? Lee haalt diep adem) Ik zal jullie de namen van de vier krachten van het Universum geven. Ik zal ze niet uitleggen, want dat is vandaag niet de juiste plek. Luister naar wat de wetenschappers hebben gezegd – de vier krachten zijn de enige fundamentele krachten die alles controleren. De eerste is zwaartekracht en is bekend als de zwakke kracht. De tweede is de elektromagnetische kracht en staat bekend als een sterke kracht. Ze vormen een paar. En de volgende twee vormen een ander paar – nummer drie is bekend als de zwakke kernkracht, de vierde als de sterke kernkracht. Er wordt veronderstelt dat deze vier krachten verantwoordelijk zijn voor alles wat gebeurt. Maar nu is er plotseling dit raadsel. Er ontbreekt energie! Komen jullie misschien nu op de gedachte dat deze vier krachten mogelijkerwijs zes zouden kunnen zijn? En ze zijn als volgt.

Kijk eens naar de natuur. Kijk eens naar de natuur van jullie planeet. Bijna alles verschijnt in een factor 12. Wiskundigen, rekenkundigen jullie weten wat de factoren van 12 zijn. (Dat is zes.) De meest gewone factoren van 12 die je in de natuur ziet zijn drie, vier en zes. Wanneer je water op zichzelf laat kristalliseren, verschijnt er een zes-armig patroon (een sneeuwvlok) De kristalformaties zijn op 12 gebaseerd met de factoren van twaalf duidelijk aantoonbaar, meestal met zes. We hebben jullie vele, vele jaren verteld dat de elegante wetenschap der fysica gebaseerd is op 12. Het is een inter-dimensionale wiskunde met inbegrip van de nul die niet betekent: niets of oneindig. Een nul in universele op 12 gebaseerde wiskunde betekent het potentieel van alle waarschijnlijke antwoorden. Het is niet een empirische wiskunde zoals in de 3e dimensie, toch krijg je enkele resultaten wanneer je ermee begint. Bijvoorbeeld, zegt het je iets wanneer een van de meest diepgaande vergelijkingen die je hebt, die van de cirkel – met de naam pi – een irrationeel getal is? (Een irrationeel getal in de wiskunde is een getal met een oneindige en niet herhalende uitbreiding wanneer het wordt uitgedrukt in een tiendelig stelsel.) Het gaat altijd maar door! Zegt dat iets over een van de meest diepgaande formules van het Universum? Wij weten toevallig dat op een van jullie ruimteschepen zich een plaats bevindt met de aanduiding pi, met het doel dat een ieder die dit schip vindt, dit teken begrijpt als communicatiemiddel. In het geval dat enig intelligente levenskracht die dit zou vinden, zou zeggen: “O, de mensen kennen pi! Dus moeten ze intelligent zijn.” Ik zeg je dat een intelligente samenleving zal weten zodra zij dit zien. Ze zullen ernaar kijken en zeggen: “Deze schepsels reizen in de ruimte en ze hebben zelfs niet een rekenstelsel dat gebaseerd is op 12! Kijk wat zij denken wat pi is! Ze werken nog steeds met een tiendelig stelsel.” Het is te vergelijken met het ontdekken van een geavanceerde samenleving met een zwart-wit TV. Pi uitgedrukt in een 12-talig stelsel is geen irrationeel, onlogisch getal.

Er zijn zes natuurkrachten. Hoewel vier een factor is van 12, lijken 6 en 12 het meest voor te komen en zijn dus het meest natuurlijke. Kijk naar de chemie van het DNA en aanschouw de factoren van 12 in de chemie. Het is overal. Voordat ik jullie vertel wat de andere twee krachten zijn, wil ik de naamgeving onder de loep nemen. Ik geef ze eigenschappen, geen namen, omdat ze benoemd worden zoals de wetenschappers ze later gaan noemen en vervolgens de duistere materie verklaren.

Er is een verschil tussen het melkwegstelsel en het zonnestelsel – een groot verschil. Newton, luister. In het centrum van een zonnestelsel is normaliter massa. Los van de grootte van de Zon in enig zonnestelsel, het vertegenwoordigt gewoonlijk een consistente massa. Wanneer je in de gigantische systemen komt, zoals melkwegstelsels, is dat de plek waar magie is en ontdekkingen zijn. Jaren geleden vertelden we jullie wat in het centrum van elke melkwegstelsel de rotatie veroorzaakt, zelfs voordat het door de wetenschap werd opgemerkt. We zeiden dat er iets inter-dimensionaals in het centrum was – een zwart gat. Enkele jaren geleden kwamen we met het vervolgverhaal; we zeiden dat er zich een tweeling in het centrum van elke melkwegstelsel bevindt. Er zijn twee kwantumeigenschappen. De ene noemen jullie een zwart gat en de ander, die jullie niet kunnen zien, is zijn tegenhanger. Het is een duw/trek systeem van een inter-dimensionale energie. Zij vertegenwoordigen het ontbrekende stukje van de tot nu toe benoemde krachten van het Universum en de energie die heen en weer golft.

Welnu, blijf even hier (hoofdzakelijk bedoeld voor Lee). Ik geef jullie enkele beelden voor het volgende. Ik wil jullie vertellen wat er gebeurt wanneer dit soort inter-dimensionale energie zich in het centrum van een verschijnsel bevindt. Newton’s wet geldt nu niet langer omdat het centrum niet bestaat uit gewone massa. Deze inter-dimensionale energie is hiermee verbonden. Het creëert een plat, roterend melkwegstelsel vanwege deze samenhang. Er dient een reeks wetten ontwikkeld te worden voor een sterke en een zwakke inter-dimensionale kracht. Dit zijn de laatste twee en samen met de bestaande vormen zij zes wetten. Jullie kennen zwaartekracht, elektromagnetische kracht, de sterke en zwakke kernkracht en nu komen er twee bij – de nummers vijf en zes – namelijk de sterke en de zwakke inter-dimensionale kracht.

Nieuwe informatie over het centrum van het melkwegstelsel.

Elk melkwegstelsel bezit een duw/trek systeem in het centrum. Dit is een tweelingenergiesysteem, maar jullie zijn je slechts van één bewust. Jullie zijn overtuigd dat het onzichtbaar is en dat het een zwart gat is. Geen licht kan eraan ontsnappen, maar jullie denken dat het enkelvoudig is – één verschijnsel dus. Het is niet één verschijnsel, nee, het is een prachtig, dubbeloog van een naald. Luister! Wanneer jullie het Universum in kaart gaan brengen en zien hoe de melkwegstelsels werkelijk zijn gelegen, weet je al dat ze niet willekeurig zijn. Is dat niet merkwaardig? Dachten jullie niet dat de zogenaamde Big Bang vanuit het bijna niets alles willekeurig verspreidde? Dus, waarom is er een patroon? Dit is het meest mooie deel, lief menselijk wezen. Er is een patroon in de ogenschijnlijke chaos van de inter-dimensionale gebeurtenis die de Big Bang wordt genoemd. Zoals we jullie eerder hebben verteld, was jullie Big Bang echt een enorme, inter-dimensionale botsing met een andere inter-dimensionale kracht. Inter-dimensionaal lijkt het chaos te zijn met een verborgen patroon.

Verbeeld je, samen met mij, een gigantische naald en draad, twee hiervan. De ene gaat in het zwarte gat en eentje komt er aan de andere kant uit. Deze draden zijn inter-dimensionale krachtstrengen die zich met andere melkwegstelsels verbinden, die zich in en uit hun centrum ‘weven’, die alle tweeogige zwarte gaten zijn. Een duw en een ruk – een inter-dimensionale kracht die jullie nog niet kennen, rijgen de galaxies aan elkaar. Verbeeld je nu dat dit breiwerk een symmetrie en een doel heeft. Zou je de kern kunnen zien, het centrum van het Universum vanuit een bepaalde hoek, dan zou je zelfs een mandala kunnen zien. De galaxies hebben zich schitterend in een elegante dans verenigd. De symmetrie is doelmatig, en het heeft een basis van 12. We dagen jullie uit dit te vinden. En die ogenschijnlijke draden, die zich in en uit de centra van die melkwegstelsels bewegen door middel van deze nieuwe kracht die ik zojuist beschreven heb, vormen een rasterwerk.

Het is een raster met een symmetrie en een doel … het kosmische raster (zoals het jaren geleden door Kryon werd gedefinieerd) bezit schoonheid. En het is de ontbrekende energie van het Universum, zoals gezien door degenen die ernaar op zoek zijn. De duistere materie waar iedereen naar op zoek is bevindt zich niet in de lege ruimte tussen objecten. Het bevindt zich in de strengen van de inter-dimensionale kracht tussen galaxies, die zich daar met een doel bevinden. O, het is een wonderbaarlijk systeem. Je zou graag willen zien dat de duistere materie een functie in 3D heeft, maar dat is onmogelijk. Het werkt met de twee inter-dimensionale krachten van het Universum die kwantum zijn en zich daarom buiten tijd en buiten het zicht van jullie 3D – formules bevinden.

De volgende grote ontdekking … kwantumspektakel.

Oké, er is nog een. Ik wil je een tip geven. Opnieuw, deze informatie hangt in de lucht. Dat wil zeggen – het is beschikbaar om ontdekt te worden, het is ophanden. De mens moet dit soort zaken zelf ontdekken, maar wij geven kleine aanwijzingen. Wanneer de ontdekking plaatsvindt, zullen jullie weten dat je het hier hebt gehoord. (Kryon glimlacht).

Dit is technisch. Maak je geen zorgen, partner. Ik geef je het plaatje. Sinds jaren plaatsen jullie astronomen speciale lenzen op hun telescopen om verschillende beelden van het Universum te verkrijgen buiten het normale licht. De verzameling gewone lichtbeelden is niet meer interessant voor echte astronomen. Ze willen nu de straling verzamelen. Ze willen de spectrometrie (studie van de interactie tussen licht (straling) en materie) meten, zodat ze kunnen analyseren waaruit verschijnselen bestaan. Ze willen graag het komen en gaan van de snelheid van objecten meten, zodat ze een rood of blauwverschuiving krijgen om te weten of objecten naar de observeerder toekomen of zich ervan verwijderen. Sinds jaren gebruiken ze speciale lenzen op hun telescopen, zodat ze kunnen analyseren wat het gewone licht hen niet kan laten zien. De meesten van jullie zijn je niet bewust dat vele telescopen van de planeet zelfs niet meer gebruikt worden! Alles heeft te maken met een computer gecontroleerde collectie van wat in het licht verborgen is, of wat beschikbaar is door middel van andere meetmethoden. Ze weten hoe heet de objecten zijn, waaruit ze bestaan, waar ze naartoe gaan en kennen hun baan anomalie (afwijking).

Zou het niet wonderbaarlijk zijn wanneer iemand op Aarde naar voren kwam met een inter-dimensionale astronomische lens? En als dit gebeurde, wat zou er dan te zien zijn? Men zou exact hetzelfde zien als wat ik heb beschreven. Ten eerste zouden ze de tweeling zwarte gaten zien die één lijken te zijn. Een inter-dimensionale lens ziet zwaartekracht en tijd en de kromming hiervan in patronen.

Wanneer je naar het Universum zou kijken met deze lens, zou je kunnen zien hoe de tweeling in relatie tot elkaar staat, de puls van de twee en de strengen die de melkwegstelsels heel duidelijk verbinden. Zou dat niet prachtig zijn? Het zou de ontbrekende energie verklaren, nietwaar? Het zou de wetenschap verplichten het aantal fundamentele krachten uit te breiden van vier naar zes! En … het is mogelijk.

Welnu, ik ga jullie vertellen hoe het eruit zien … bijna. (Kryon glimlacht). De eerste aanwijzing: Je kunt het niet op de lens zetten. Het moet zo dicht mogelijk bij het ontvangende apparaat staan. In het geval van een optische telescoop is dat de spiegel. In het geval van een digitale telescoop is het zijn digitale oogbal. Dat betekent dat deze lens nergens anders kan zijn dan het brandpunt vlak. Dat is belangrijk voor degenen die telescopen bouwen. De plek is bij het brandpunt. Aanwijzing 2: Deze lens is niet materieel. Het is plasma. Het plasma wordt bijeengehouden door ongelooflijke sterke magneten. O, en het is zeer koud. (Vert. het absolute nulpunt?) En dit zijn de aanwijzingen.

En wanneer je dit ontwikkelt en wanneer je enthousiast raakt en de aanwijzingen uitwerkt naar het magnetisme die de plasma-coherentie mogelijk maakt, zul je de volgende stap zetten in de astronomie – een revolutie en een openbaring. De fysica zal veranderen, je werkelijkheid zal veranderen en ik zal je zeggen waarom. Dit is het laatste wetenschappelijke punt dat ik aansnijd alvorens ik afsluit. Ik zal je zeggen waarom. Wanneer je kijkt naar het inter-dimensionale verschijnsel, is één van de onverwachte dingen die je gaat zien – het leven! Het leven zal overduidelijk zijn, vanwege de levenskracht. De melkwegstelsels en de sterren die je ziet gloeien (als je het filter gebruikt) zullen overal leven om zich heen hebben! Wat zeg je me daar van? En iedereen kan bang worden. (gelach) Het is onvermijdelijk, weet je? Dat is ons wetenschappelijk kanaal.

Tot slot.

Nog even en dan vertrekken jullie. Jullie komen uit je stoel en gaan vertrekken. En sommigen van jullie zullen verdrietig zijn en zullen zeggen: “Weet je, zou er maar een manier zijn om deze energie vast te houden … dit bevalt me echt”. Ik kan jullie zeggen, beste mensen, dat hebben wij gemeen. Dit bevalt ons ook. Dit roept een vraag op – wie kwam om wie te zien? Zie je, we maken verontschuldigingen zodat we meer tijd bij jullie kunnen doorbrengen, snap je? Op die manier kunnen we bij jullie zijn.

Jullie willen hier zijn omdat jullie geïnteresseerd zijn. Maar wij willen hier zijn omdat wij van jullie houden. Ik wil jullie hierbij uitnodigen om dit moment iedere dag van je leven opnieuw te creëren. Je zou kunnen zeggen: “Wel, dat lijkt ons nogal vreemd. Wij hebben al deze mensen niet bij ons. Wij hebben al deze speciale mensen niet op het toneel. En we hebben ook niet de muziek. En, en, en …” O zeker, dat hebben jullie wel! We gaven jullie slechts twee dagen van dit alles; het zit nu in je bewustzijn en je kunt het ieder moment terugbrengen naar waar het nu is. Kom in je kwantumstaat. Want iedere keer dat je dit doet, zullen we hier zijn. Dat is de uitnodiging. Word langzaam kwantum. Kom uit je 3D, alleen maar een beetje! En glimlach dan wanneer je het voelt.

Sommigen in deze ruimte weten waarover ik het heb; die weten dat, wanneer ze in hun meditatie naar die plek gaan, alles van deze energie in deze twee dagen terug komt vliegen. Het bevindt zich in je en het zal er altijd zijn. Jullie kunnen opstaan en het vertrek verlaten. Het spektakel is voorbij. En sommigen zullen zeggen: “Wel, dat was echt, echt goed. Het is jammer dat het voorbij is”. Het is niet voorbij! Het is niet over.

In deze twee dagen hebben sommigen boodschappen ontvangen. De boodschap was vaak dit – eer jezelf, doe het rustig aan. Er is een doel in je leven en laat de kosmische intelligentie bij je in- en uitstromen. Wees vredig. Maak je geen zorgen. Versterk je levenskracht en je gezondheid. Er is een verbindingssysteem tussen elk menselijk wezen in dit vertrek, zelfs die dit lezen, evenals de melkwegstelsels van het Universum. Doe een beroep op hen. En laat het voor je werken, beste lichtwerker. Je bent niet alleen!

Je bent niet alleen!

Je bent niet alleen!

De boodschap van Kryon zal nooit veranderen. Wanneer mijn partner zijn laatste adem uitblaast, gaat het over de liefde van God voor jullie en hoe de familie eruit ziet en hoeveel we jullie missen wanneer jullie hier zijn. Het is een tijd van grote vreugde, reflectie en ontdekking en jullie laten ons hierin delen, samen met jullie allen. Deze entiteit bemint de mensheid. Broeder en zuster, totdat we jullie – in wat voor vorm ook – zullen ontmoeten, laat de Lemuriërs spelen. Laten zij hun liederen zingen. Dit zijn de tijden waarop jullie hebben gewacht. Mijn broeders en mijn zusters, stroom binnen in dit vertrek en laat deze lichtwerkers weten dat jullie hier zijn.

En zo is het …

Kryon
(Vertaald: H. Schouwerwou www.unitynet.nl