Kryon Portland, Oregon. 2 / Einde van een Cyclus

Live Kryon Channeling:
Kryon Portland, Oregon. 2

Einde van een Cyclus

11 augustus 2018 /Lee Carroll
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Gegroet, lieve mensen, IK BEN Kryon van de magnetische dienst.

Hoe vaak heb ik gezegd dat ik weet wie hier zijn? Op de meest liefhebbende manier zeg ik dat ik weet wie hier zijn. Het is verbazingwekkend: de levens die op deze plaats worden vertegenwoordigd; de aardse ervaring die hier is.

Ik begon niet zo lang geleden met channelen en ik zei: “In het begin was er Liefde!” Die is er nog steeds en is er altijd geweest. De liefde voor de pracht van de God binnenin in de mens – dit is het ontwerp dat aan jullie werd gegeven. Jullie geschriften zijn correct: Er was een tijd, een verhaal over mensen die bestonden, bijna als beesten, en bijna engelachtig werden op deze planeet door engelachtige krachten die hier kwamen, en zij gaven jullie vrije keuze, veranderden jullie DNA en lieten jullie los. Daarom zitten jullie hier in een tijd die niet echt werd voorspeld. Een tijd die verder gaat dan de tijd waarin jullie geacht werden hier te zijn.

Ik kwam in 1989. Ik ben hier altijd geweest. Maar ik kwam in 1989 in het leven van de man in de stoel. Ik kwam voor maar een reden: Om jullie verhalen te vertellen, om jullie paradigma’s van opwaardering te brengen en parabels om te proberen jullie te begeleiden naar wat de opwaardering zou gaan worden.

Het idee dat mensen verder zouden gaan dan 2012 was niet algemeen aanvaard. Jullie zouden moeilijkheden hebben zoals jullie altijd moeilijkheden hadden en verder gaan dan 2012 was absurd omdat jullie over tijd waren voor wat de menselijke natuur jullie altijd had gegeven, maar jullie zouden het niet redden. Er zijn levenslang landen, er zijn levenslang organisaties voordat zij disfunctioneel worden en vaak vernietigden zij degenen die hen hadden geschapen. Dit is de menselijke natuur zoals die bestond….en dit verandert. Een menselijke natuur die zich begint te ontwikkelen op manieren die jullie niet hadden verwacht en die onmogelijk leken…..maar zij beginnen al!!! De meest diepgaande verandering in de komende mens die bij jullie begint is als jullie actief beginnen mee te doen aan een meer realistische herinnering van jullie Akashakroniek. Als jullie zouden kunnen herinneren hoe lang jullie al hier zijn en welke wijsheid jullie hebben….het geeft jullie bijna permissie om anders te zijn. Het bouwt bruggen van het onbekende naar het bekende en andersom. Het geeft jullie wat jullie niet eerder hadden en dat is een reden om door te gaan.

Dit zijn korte verhalen gevuld met liefde. Wij geven jullie deze verhalen zodat jullie hen kunnen horen en herhalen en analyseren en misschien zien wat er ontbreekt en het zijn altijd verhalen over jullie die vaak handelen over een menselijk wezen met de naam Wo. Wo is geen man of een vrouw. Maar in dit speciale scenario is Wo een vrouw en er is magie bij betrokken, de magie van bovennatuurlijke dingen die zelfs engelenergieën genoemd kunnen worden. Waarbij tijd zelfs kan veranderen want dit gebeurt ook nu in 2018. Wo is ongeveer 40 jaar oud en op de plaats waar zij in het leven is, is er frustratie, een gebrek aan zelfwaarde. Zij heeft haar opleiding, zij heeft een kind, zij is gevestigd, en zij begint anders naar haar leven te kijken. Ik vraag mij af waarom er niet meer jongeren in deze zaal zijn. Zij hebben het te druk! Zoals jullie weten, lieve mensen, is er een tijd voor plezier, er is een tijd voor ontwikkeling en er is een tijd voor zelfonderzoek die komt als de dingen meer gesetteld zijn, en dit was voor haar zo. Om de frustratie die zij voelde te begrijpen over haar relatie en haar werk die waarschijnlijk niet helemaal waren zoals zij zich dit wenste, zoals dit bij zo velen van jullie het geval is. Zij vluchtte in fantasieën en hiermee bouwde zij een wereld voor zichzelf op en zij bracht uren door met fantaseren over het verleden, over wie zij zou kunnen zijn, over een totaal andere vrouw. Wo keek naar zichzelf in situaties, scenario’s en verhalen en zij had namen, datums en dialogen en zij verbleef zo vaak zij kon in deze wereld. Zij kwam steeds uit deze visioenen waarin zij heroïsch was, waarin zij werd gerespecteerd en het gaf haar zoveel zelfwaarde dat zij zei: “Dit was goed! Ik houd hiervan!” Zij vertelde niemand dat zij dit deed. Dat doen jullie ook niet! Het maakte haar niet droevig als zij weer terugkwam in de realiteit, zij voelde zich dan goed. Het was een drug voor haar gezondheid, als je het zo wilt noemen, om naar een plaats te gaan waar zij visies had, zich anders kon voordoen en gewoon zijn.

Zij hield ervan om naar films te kijken en boeken te lezen want zij was het zelf terwijl zij las, en in de film was zij erbij als zij keek. Zij voelde zich er beter door. Zij kwam van deze plaatsen van visioenen, voor voorstellingen en voelde zich beter maar uiteindelijk bedacht zij zich dat zij zoveel verhalen kon bedenken als zij maar wilde en zij begon zichzelf te analyseren op een meer esoterische manier. Zij ging vragen stellen die je waarschijnlijk op een bepaalde leeftijd gaat stellen: “Waarom doe ik dit? Zou het kunnen dat dit helemaal geen fantasieën zijn? Wat als ik mij iets in mijzelf herinner dat op de een of andere manier door de eeuwen heen nu in mij naar boven komt? Zij dacht niet dat het uit vorige levens kwam, zij dacht eerder aan de paashaas, misschien zweefde het in de lucht, in het veld, en dacht: “Ik pak het op!” en zij beleefde hen zo echt en zij voelde zich zo goed! Zij stelde dus deze vragen, bijna hardop, aan iedereen die wilde luisteren naar wat zij wilde vertellen.

Toen, op een dag, gebeurde het. Toen zij in zichzelf deze vragen stelde en zich dingen afvroeg over een grotere realiteit waarin zij leefde, haar fantasieën, kwam de engel! Zij was niet bang; het was bijna alsof de engel een vriendin was, het was bijna alsof zij door haar vragen dit had verwacht. Zij wist dat zij een diepgaand visioen had en het was helemaal geen fantasie. In volle glorie was de engel daar, prachtig, vol ronddraaiende kleuren die haar een gevoel van liefde gaven en de engel begon tegen haar te spreken: “Wo” zei de engel. “Je begrijpt het, nietwaar, dat elk van deze prachtige fantasieën een ervaring uit een vorig leven is? Je draagt dit mee in je DNA, niet in je hersenen, maar in je DNA! Herinneringen van wie jij was die diepgaand gedetailleerd waren in de namen en de dialogen en de emoties. In dit scenario ga jij je alle goede dingen herinneren die jou door de eeuwen heen zijn overkomen. Dan ging de engel verder en zei: “De reden waarom ik hier ben, waarom ik altijd hier ben, en altijd hier ben geweest, is, Wo, dat jij dit elk leven hebt gedaan. Jij hebt fantasieën samengesteld, jij hebt de vraag gesteld, jij hebt om een engel gevraagd en ik ben gekomen. Elk leven dat jij hebt geleefd bespreken wij nu, over het waarom van jouw fantasieën over deze dingen. En dan, Wo, heb ik jou nog iets anders te vertellen: de fantasieën en alles wat jij hebt meegemaakt zijn goed en het gaat echt om jou en je deed het echt goed en je wordt wakker en bent het helemaal vergeten. En het gaat maar door en het gaat maar door…. Leven na leven na leven hadden wij deze conversatie…..en dan word je wakker en voel jij je op de een of andere manier beter en je denkt aan de fantasie en denkt: “Hoera, dat ben ik, en ik kan het weer doen als ik het wil. Ik ga door met iemand te zijn” ….omdat jij toestemming hebt en jij je realiseert dat jouw zelfwaarde niet iets is dat je van anderen krijgt. Het is iets dat jouw eigen kracht is! Luister niet naar wie dan ook! Jij gaat door…..en je vraagt om stellaire dingen…daarom ben jij hier…..weer! Nu ga ik jou iets vertellen: Dit is de laatste keer! En jij zegt natuurlijk: “Lieve help. Ik kom niet meer terug!!! En de engel lacht en zegt: “Jij komt wel terug, maar je komt op een andere manier terug. Jij komt terug met instinct” Wat jullie nu niet hebben is instinct vanuit het geleerde in je Akasha. Instinct dat Akasha is. Dat als je weer in dit leven komt je niet in de realiteit hoeft te leren omdat je dit al uit je Akasha haalt omdat jij weet wie je bent. Jij gaat niet dezelfde fouten malen als eerder, wat het ook is, jij bent er klaar voor. Als je een jaar of zeven bent weet je al dat jij hier niet voor het eerst bent en weer een unieke ervaring hebt. Het zal voor jullie niet langer meer nodig zijn omdat jullie zijn geslaagd voor een hoger bewustzijn.

Laat mij jou iets vertellen, Wo, dat om jou heen nu oude zielen zijn die niet terug hoeven te komen vanwege de nieuwe energie op deze planeet. Wo, ik wil het over jouw levens hebben zoals ik dat altijd doe. Herinner jij je de voorgaande 1400 levens? Herinner jij je de levens die jij hebt gered? Herinner jij je dat jij degene was die bij geboorte hielp…je hebt nu namen, je had toen namen en jij had de oplossing, jij had het bewustzijn en jij kon voelen waar de baby doorheen ging, jij kon moeder en baby aanvoelen en zij riepen jou, en riepen jou en al vrij snel werd jij dokteres genoemd. 1400! Jij was verbazingwekkend toentertijd…hoeveel baby’s en moeders heb jij gered als het bijna tijd was voor de geboorte en jij de verkeerde ligging zag en zei: “Nee, nee, nee, het is nog geen tijd, wacht nog even met persen, stop daar even mee!” Kan jij je dit herinneren? Jij maakte het mee dat het kind draaide….en de moeder bleef leven! Het kind leefde, en jij zei tegen de moeder: “Nu persen!” Het was prachtig! Jij stond bekend om wonderen.

Herinner jij je als man de slag in 1600? Jij had geen wapen. Het was jouw taak om degenen die stierven te begeleiden. Weet je dat nog? Je kon niets doen, want er waren zoveel gewonden in deze veldslag dat je niets kon doen. Maar jij hield hun handen vast, weet je nog? Zij keken jou in de ogen en zeiden tegen jou: “Vertel het mijn moeder, vertel het mijn zuster….dit is mijn naam.” En dit deed jij ook en jou kladblokje was jouw zwaard. Jij schreef de namen op en ging naar moeder en ging naar zuster en jij zei: “Ik was bij hen!” en terwijl zij huilden zei jij: “Dit is wat hij zei, en jij vertelde het. Het was prachtig, het was geweldig en het was afschuwelijk.

Herinner jij je jouw schip nog, kapitein? Het schip was zo in moeilijkheden dat jij je positie moest vasthouden, zo heette dat, je positie vasthouden. Je moest de machines stilleggen en je moest alles regelen omdat het schip al slagzij maakte en de mensen naar de reddingboten moesten. Jij staarde vanaf jouw positie op de brug en alle reddingboten waren weg en het was jouw beurt om te vertrekken, maar dat deed jij niet. Desolaat! Herinner je nog wat jij dacht toen jij ten onder ging? In een zeer koude oceaan? De maîtresse van een zeeman is de oceaan, en jij zei: “Het is goed. Het is goed, want dit is een eervolle dood!” Weet jij het nog?

Leven na leven. Ik vertel jou nu over jouw fantasieën en de dingen die jij schept om te zeggen dat het goed is omdat jij het verdient om hier te zijn. Jij bent geweldig omdat jij een oude ziel bent en dat is wat oude zielen doen: ontwaken en andere mensen helpen ontwaken op zovele manieren, op zovele tijden, en soms persoonlijk; zij schrijven niet allemaal boeken of staan op een podium, maar zoeken een manier om mensen te helpen. Dit is wie jullie zijn. Dit is wie jullie altijd zijn geweest, en elk leven wordt een beetje beter. Maar in het volgende leven gaan jullie jezelf begrijpen, gaan jullie je Hoger Zelf begrijpen. (Kryon lacht) Jullie gaan begrijpen wie ik ben en ik hoef niet te komen en jullie geest uit te vlakken. Het is het einde van een cyclus, Wo”

Dit is de parabel. Dit is wat Kryon heeft te vertellen tegen alle hier aanwezigen en degenen die later luisteren of lezen. Jullie hebben fantasieën. Soms hebben jullie fantasieën omdat jullie denken dat jullie niet hebben wat jullie willen hebben en ook omdat jullie juist dat willen bereiken wat jullie fantaseren. Dit kunnen en zullen jullie ook omdat dit is wie jullie zijn.

Deze channelings, deze ontmoetingen, deze tijden, deze episoden samen zijn er voor jullie om dichterbij te komen bij hetgeen bovennatuurlijk is. Een Hoger zelf – als jullie daarmee kunnen spreken – zou zeggen: “Jullie zijn nu geweldig…kom op dus en ga ermee beginnen om van jezelf te houden en als je daar op die plaats bent waar het goed is zullen er mensen naar je toekomen en vragen hoe je dit hebt gedaan. Jij kunt dan de wegwijzer zijn, de held van de eeuw want de wegwijzer is degene waarover jullie fantaseren, degene die wijs genoeg is zodat de anderen naar hem toekomen, degene wiens familie naar hem toe zal komen, en ook anderen, en jullie kunnen zitten en spreken en levens en geesten veranderen zodat degenen die bij jullie komen anders uit de stoel opstaan omdat zij jou bezochten! Iemand met een hoge zelfwaarde die levens en levens en levens heeft gehad met het helpen en redden van mensen. Dit is wie jullie zijn. Ik weet het omdat dit het is wat oude zielen hebben gedaan. Jij ontwaakt voor je levens en gaat in de compassie-stand. Jullie ontwaken voor je levens en sommigen kunnen dit begrijpen, anderen niet, en toch zoek je elk leven weer de magie en probeert het weer. Dit is wie jullie zijn! Zij gaan jullie niet meer op staken verbranden maar zij komen naar jullie toe omdat zij herkennen dat jullie wijsheid hebben en dit is het wat deze planeet zal veranderen. Zij die voor jullie zitten en luisteren, voelen dat er meer is, veel meer. Want in deze nieuwe energie, lieve mensen, kunnen alle fantasieën die jullie bundelen en op jezelf kunnen plakken, ervoor zorgen dat jullie niet gefrustreerd zijn…..vanwege wie jullie zijn.

Dit is de realiteit van dit moment. Ik Ben Kryon en ik zou jullie deze dingen niet vertellen als zij niet waar zouden zijn.

Dit is de waarheid van de dag. In het begin was er Liefde en dit is doorgegaan tot op dit punt….en er is nog steeds Liefde. Aan het einde dat op een bepaalde tijd zal komen, ook al is het ver weg…..er zal Liefde zijn!

En zo is het.

Kryon