Kryon Sjamanenreis in Peru.1 / De Rol van de Aarde

Live Kryon Channeling:
Kryon Sjamanenreis in Peru.1

Lee Carroll /17-24 november 2019
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

De Rol van de Aarde

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst

Wij zitten in een kamer die geheiligd is omdat de mensen hier met een intentie zijn want de energie van intentie brengt de heiligheid. Degenen die dit later lezen of beluisteren kunnen een knapperend houtvuur horen en dit neemt de gebeden, de intenties die aan de Aarde worden gebracht, in zich op. Wij zijn in Cuzco en dit is de eerste channeling van zeven in een serie die wij de Cosmos Visie Serie zullen noemen. Deze naam is een eerbetoon aan hetgeen er werd onderwezen door de Quiroc. Waar jullie nu zitten is er zoveel om jullie te vertellen, maar voordat wij iets kunnen zeggen: dit land is doordrongen van de levensenergie van de voorouders van de hier aanwezige culturen. Dit is niet altijd zo. Mijn partner heeft mij meegenomen naar landen met heel weinig voorouderlijke energie van de levens van degenen die hier leefden en nu weg zijn en de Aarde wacht rustig en geduldig….maar hier is dit niet zo. Dit is een land van voorouders, een land met de energie van waarheid en wijsheid en vanwege deze reden is het elke keer als wij hier komen zo dat wij toestemming vragen aan de voorouders en wij groeten hen en de toestemming gaat over de aanwezigen in deze groep om met het land te werken….permissie om onze boodschappen te brengen, toestemming om te zien wat wij zullen zien en te voelen wat wij zullen voelen in een land met energieën zoals deze spreken de voorouders en jullie zullen dit voelen in je intuïtie, in hetgeen wij jullie innerlijk aangeborene noemen. Dit is vaak de manier waarop het menselijk lichaam berichten ontvangt. Jullie denken misschien dat jullie het zijn, of jullie brein, maar het zijn de Ouden die hier gevestigd zijn. Deze groep is hiervoor hier naartoe gekomen om ons de wijsheid van de Sjamaan te laten ontvangen die Nicolas wordt genoemd. Wij vieren de zielenreis van degene die Nicholas heet en wij zien de school waar hij levenslang doorheen is gegaan. Ik ben hier om hem naar een plaats te brengen waar hij kan communiceren met de wijsheid van de Ouden van zovele mensen op deze planeet.

Wij hebben geluk. Ik ben Kryon en ik zeg jullie dat het geen toeval is dat jullie hier op dit moment allemaal zijn om deze dingen te ervaren.

Ik wil jullie over de Aarde vertellen. De Reis van de Ziel is voor vele mensen een mysterie, maar in waarheid is het een cyclus, een cirkel. Zeer veel andere dingen zijn een cirkel. Op dit moment gaat de planeet door wat klimaatverandering wordt genoemd. Ook dit is een cyclus. De Aarde spreekt tegen jullie in cycli en zij werkt met zichzelf in cycli van het leven en de verhalen die zij jullie vertelt zijn circulair. Er is het begin van een oud verhaal omdat dit in zichzelf circuleert. Het vernieuwt zichzelf zodat het verhaal opnieuw begint, en het verhaal dat hier begint hebben wij “de Opwaardering” genoemd. Vele mensen zullen de cyclus (h)erkennen en sommigen zullen nooit de complexiteit van de Aarde begrijpen en toch zullen zij de Opwaardering zien en zij zullen ook de cyclus van het bewustzijn zien. Het is het einde van een cyclus van 26.000 jaar en die brengt jullie naar een verhaal dat zichzelf hernieuwt en spreekt over potentiëlen en mogelijkheden. Jullie zijn op de juiste tijd op de juiste plaats. Alles wat wij in de laatste dertig jaar hebben geleerd komt nu in de schijnwerpers te liggen….het einde van de ene cyclus en het begin van een andere. Als er een naam voor de cyclus zou zijn is die: het potentieel voor een planeet met een hoog bewustzijn die gaat spiegelen met andere planeten die door de cyclus van de ziel zijn gegaan!

Ik wil het over de Aarde hebben. Hoe vaak heb ik jullie verteld dat deze Aarde van jullie deel uitmaakt van jullie bewustzijn, deel van jullie genezing, deel van jullie kennis, en toch is er in deze spiritueel moderne tijd bijna geen moedersysteem op deze Aarde en dit is een soort van verbroken verbinding. Er kan geen heling zijn. Er kan niet echt een opwaardering van het bewustzijn zijn zonder de kennis die deze Aarde bevat. En waar kreeg Gaia, Pacha Mama, de kennis? Het antwoord? De Reis van de Ziel! Het is de wijsheid van de Ouden en de wijsheid die zij bezaten. Het is als een bibliotheek van alles wat ooit gekend is geweest en alle kennis van de gewone mens of alle priesters, ligt onder jullie voeten en wij hebben jullie dit altijd verteld. Elke inheemse op deze planeet weet dit.

Terwijl zij elkaar nog nooit ontmoet hebben zullen zij altijd rituelen en ceremonies hebben om de Aarde te eren. Sommigen kijken hiernaar en zeggen hoe vreemd dit is terwijl zij niet begrijpen dat zij hun voorvaderen eren en tegelijk ook Al Wat Is die ook in de planeet aanwezig is. Wij hebben jullie verteld over de rasters van de planeet en over een van hen hebben wij het metaforisch gehad, als het kristallijnen raster. Jullie weten dat kristallen dingen onthouden. Zij herinneren zich vibraties en houden die vast. Dit is een metafoor voor het kristallijnen raster van de planeet dat bewustzijn bevat en vasthoudt. Deze Aarde zal veranderen als jullie veranderen. Dit is een planeet die is ontworpen om te antwoorden op bewustzijn. In deze komende dagen, in deze groep, weet ik wat er gaat komen. Wat is jullie intentie? De Aarde heeft de mogelijkheid om samen te komen met jullie met dezelfde knuffel als jullie elkaar een paar minuten geleden hebben gegeven in de wetenschap van wie jullie zijn en door de reis die jullie gaan maken. Er zijn mensen die deze groep genezen kunnen verlaten en niet alleen maar lichamelijk. Jullie kunnen jezelf genezen van zorgen en angst en dingen die zijn gebroken….geef hen aan de planeet en de planeet zal puurheid teruggeven, liefde, compassie. Is het een wonder dat de inheemsen zich als eerste tot de planeet wendden? Zoveel ceremonies voor dood en geboorte hadden altijd te maken met de planeet….van de oude dagen van Lemurie tot op dit moment. De planeet spreekt tegen jullie als een vriend(in). Zij maakt deel uit van jullie reis, is een deel van de cyclus. Zij is een deel van wat jullie kunnen vernieuwen in dit verhaal, dit prachtige verhaal over een planeet in vrede.

Laat de reis beginnen.

En zo is het.

Kryon