Kryon Sjamanenreis in Peru.2 / De Evolutie van Bewustzijn

Live Kryon Channeling:
Kryon Sjamanenreis in Peru.2

Lee Carroll /17-24 november 2019
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

De Evolutie van Bewustzijn

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst

Wij zijn nog steeds in Peru met de tweede channeling van een serie die wij de naam: “Eerbetoon aan de kosmische visie “ hebben genoemd. Wij zijn in Colina, de zon zakt langzaam weg en de wind waait zachtjes en wij zijn op een plaats van liefde. Er is geen betere plaats voor een boodschap van Kryon. Daar wil ik over spreken.

De wetenschappers op jullie planeet zijn heel trots op hun logica en zij hoeven hier niet te zijn – feitelijk zijn er wel drie – maar de meesten hoeven dit niet. De reden hiervan is dat dit niet past in de logica waar zij zo trots op zijn. Ik zal jullie iets zeggen dat ik nooit eerder heb gezegd: De logica waar zij zo trots op zijn bestaat alleen maar in hun dimensie en als je buiten hun dimensie komt stopt hun logica. Multidimensionaliteit kan niet worden opgelost met driedimensionaal denken en het eerste dat niet logisch is, is liefde. Jullie kunnen liefde niet uitleggen. Lieve mensen, ik zal jullie iets anders vertellen. Er zijn zoveel mensen die hiernaar luisteren en dit lezen die zich niet prettig voelen als zij over deze dingen praten omdat zij dit allemaal willen beredeneren. Het moet voor hen logisch zijn. Zij moeten de logica van hun hersenen gebruiken en dit moet hun emoties dan weer sturen….maar zij kunnen liefde niet verklaren. Jullie kunnen logica en het intellectuele brein niet gebruiken om uit te leggen waar jullie – wij hebben dit eerder gezegd – je bevinden.

Is het niet interessant dat diezelfde personen in hun auto weggaan, de contactsleutel omdraaien en wegrijden. Wacht even….moeten jullie niet eerst weten hoe de motor werkt? Zij zullen nee zeggen en dat zij erop vertrouwen. Maar als zij hier zijn doen zij dit niet. De reden is dat zij het niet kunnen zien. (Kryon lacht) “Wacht even, Kryon. Hoe zit het dan met wat jij spirituele logica noemt? Hoe zit het daarmee?” Ah….er is zoiets als multidimensionale logica en dat heeft te maken met de evolutie van het bewustzijn.

Laat mij jullie wat spirituele logica geven. Is het logisch….spiritueel gezien….dat de Creatieve Bron die jullie vertegenwoordigen….jullie die zijn geboren naar het beeld van God, liefde…. zou het dan logisch zijn dat deze God jullie dan “in zonde” naar deze planeet stuurt? Jullie zijn geschapen naar beeld en gelijkenis van God en dat is liefde! De plaats waar jullie nu zijn viert dit feit!!! Straks geef ik jullie hierover een beetje meer. Een paar momenten geleden bevonden jullie je in een foetushouding en dachten over geboorte in een plaats van liefde. Hebben jullie begrepen dat jullie geweldig zijn geboren? Dit is de plaats om dit te begrijpen.

Ik wil het even kort hebben over het ontwikkelend bewustzijn van de planeet. Er is nu een cyclus aan de gang die de oude zielen uitnodigt om uit de evolutionaire cyclus te stappen. De evolutionaire cyclus is vorig leven na vorig leven na vorig leven. Steeds als jullie hier komen zijn jullie een beetje wijzer en jullie ontwikkelen je op deze manier. Maar er is hier nu een cyclus…een cyclus van bewustzijn, een cyclus van de planeet, de precessie van de equinoxen, die jullie in staat stelt om de evolutie van het bewustzijn te ontdekken. De wetenschap heeft nu aangetoond dat bewustzijn energie is. Als jullie dus mensen met logica zijn, kennen jullie de regels van energie, maar ik zal jullie maar een paar regels geven. Misschien slaan zij nergens op, maar het zal de ontwikkeling van jullie bewustzijn bevorderen….een van de moeilijkste dingen die mensen kunnen doen.

Nummer een: Laat je programmering vallen. Klinkt dit jullie bekend in de oren? Dit is de boodschap van de Ouden ofwel de boodschap van de Sjamanen en het is ook altijd mijn boodschap geweest. Ik wil dat jullie iets (h)erkennen dat volledig oplucht….zonder vragen….zonder logica en zonder intellect. Hier komt het: Jullie zijn met een doel geboren en jullie zijn geweldig geboren!!!

Nummer twee: Alles is mogelijk. Als bewustzijn energie is kunnen jullie die gebruiken om je lichaam te helen. Jullie kunnen het gebruiken om fysieke dingen te verplaatsen. Jullie kunnen het gebruiken om de zon te laten schijnen. Dit is jullie nalatenschap, jullie erfenis, oude zielen, om in deze cyclus te ontwaken en deze boodschap te horen of om op deze heuvelhelling te zitten! Dit is moeilijk, maar jullie kunnen deze dingen doen. Dit is wat wij een snelspoor naar een ontwikkelde ziel noemen.

Tegen de mensen voor ons zeggen wij: Het is tijd om uit de kou te komen!

En zo is het.

Kryon