Kryon Sjamanenreis in Peru. 3 / Het Programma van het Lichaam

Live Kryon Channeling:
Kryon Sjamanenreis in Peru. 3

Lee Carroll / 17-24 november 2019
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Het Programma van het Lichaam

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst

Wij zijn nog steeds in Peru met de derde channeling van een serie die wij de naam: “Eerbetoon aan de kosmische visie “ hebben genoemd en wij bevinden ons op de top van een heuvel op ongeveer drieduizend meter hoogte op een prachtig open grasveld. Er staat hier een heerlijk windje. Ik wil vandaag graag de wind symboliseren. Het is de Wind van Verandering! Het is de wind van verandering van de zienswijze over wie jullie zijn. Ik wil het graag even hebben over een paar dingen waarover ik eerder heb gesproken, maar misschien niet op dezelfde manier.

Lieve mensen, deze dag is opgedragen aan het idee van het helen van jezelf….het idee dat jullie kunnen veranderen wat er in jullie is….dat jullie dit zelf kunnen doen en dat jullie lichaam er feitelijk op voorbereid is om dit te doen. Daar wil ik het over hebben.

Lieve mensen, ik heb het eerder gezegd: jullie zijn geprogrammeerd en zoals de Sjamaan het vanmorgen heeft gezegd begint deze programmering bij jullie geboorte en ook als kind: zorgvuldig naar je ouders kijken, zien wat zij doen. Dit is wanneer jullie beslissen over de manier waarop jullie zullen leven en misschien waar jullie bang voor zijn. Het is zo specifiek dat velen van jullie nooit een religie kiezen….jullie worden gewoon wat jullie ouders zijn. Zelfs een diepgaand idee over het bestaan van een Schepper wordt bij jullie geprogrammeerd door wat jullie ouders doen en wat zij zeggen.

Ik heb eerder gezegd dat jullie lichaam als een gigantische antenne is. Het wacht erop om geprogrammeerd te worden en in deze eerste jaren gebeurt dit ook. Maar als jullie opgroeien gaan jullie begrijpen dat jullie dit wel of niet kunnen veranderen. De meeste mensen veranderen dit nooit. Ook al wordt het hen verteld dan kunnen zij het niet. Ik zal jullie vertellen hoe diepgaand dit is. Ik zal met het moeilijkste beginnen. Misschien zijn jullie vrouwen die luisteren en is er jullie verteld dat jullie een overgeërfd kankergen hebben, dat jullie moeders dit hadden, jullie zusters….en jullie dus ook, en als jullie naar je stamlijn kijken bewijst die dit ook omdat zij allemaal kanker kregen. Nu zal ik jullie een waarheid vertellen: Jullie waren geprogrammeerd om kanker te krijgen en dit kregen jullie mee via je moeder. Er zullen mensen zijn die zeggen: “Zo zijn genen nu eenmaal, Kryon! Dit is biologisch en niet psychologisch. Het is niet spiritueel!” Laten wij dus eens kijken naar wat een gen doet. Lieve mensen, een gen is een chemisch programma en het geeft dit programma gewoon door aan jullie lichaam, jullie chemie.

Ik ga jullie iets vertellen: JULLIE KUNNEN DEZE KETEN DOORBREKEN door je eigen lichaam, je chemie, te her-programmeren. Velen hebben dit al gedaan. Ik wil jullie graag bewijzen dat jullie lichaam een antenne is. Je lichaam wacht op instructies. Als jullie het je hele leven geen instructies geven zal het gewoon het oude programma volgen. Ik introduceer bij jullie weer het idee over het innerlijk aangeborene. Dit is iets in jullie lichaam dat wacht op instructies. Dit is de manier waarop homeopathie werkt. Jullie doen een tinctuur onder je tong die veel te klein is om wat voor verschil in je lichaam dan ook te maken. Maar het wordt een signaal aan je lichaam om te genezen. Dit wordt al eeuwen gebruikt. De Quero-meester die hier naast mij zit vertelt over vuil op de lippen en dat jullie lichaam dit herkent….de kennis die in het vuil zit heeft misschien wel een boodschap van een levende en ademende Aarde voor jullie. Wij zullen dit Quero-homeopathie noemen. Het is hetzelfde idee, lieve mensen. Laat mij jullie de grote vertellen:

Jullie lichaam wordt ouder. Wij hebben dit eerder gezegd. Hebben jullie er ooit naar gekeken hoe je lichaam weet hoe oud jullie zijn? Kijkt het soms naar een bepaalde klok? De cellen delen zich en jullie worden ouder. Lieve mensen, dit is een programma. Soms leven jullie in een cultuur die jullie alles zal vertellen over je leeftijd, hoe oud jullie zijn. Dat is een programma! Jullie kijken naar de media en die vertellen jullie wat jullie geacht worden te doen op een bepaalde leeftijd. Dat is een programma! Alweer: Hoe weet het lichaam hoe oud het is? Dit is het programma: Het telt de dagen….het donker en het licht. Dit wordt de lichaamsklok genoemd….wisten jullie dit? Jullie kunnen die programmeren. Jullie lichaam is ontworpen om heel lang mee te gaan. Begrijpen jullie het als ik zeg dat het is ontworpen om zich te verjongen? Elk orgaan in jullie lichaam verjongt zichzelf. Wetenschappers zullen dit niet tegenspreken en ook de hersenen verjongen zich. Zij zijn ontworpen om zich te verjongen. Jullie hebben geleerd om tegen je lichaam te spreken….ook vandaag. Jullie werkten aan die ceremonie en jullie leerden met bloemen bepaalde dingen te doen. Wisten jullie dat jullie ook de lichaamsklok kunnen manipuleren? Het idee van spreken tegen je eigen bewustzijn kan vreemd lijken maar jullie hebben dit vandaag gedaan. De Sjamaan zal jullie vertellen dat dit mogelijk is. Hij is een heler. Hij kan deze dingen duidelijk zien. Jullie zullen ouder worden volgens de manier waarop jullie je eigen lichaam programmeren en jullie hebben de keuze om de oude programmering aan te houden of een nieuwe te scheppen.

“Kryon, wat vertel ik mijn lichaam over ouder worden?” Ik zal jullie een voorbeeld geven. “Lieve celstructuur, ik weet dat jij een geprogrammeerde klok hebt. Ik ben de baas. Dit is mijn bewustzijn dat spreekt: Tel alleen maar om de dag!” “Hoe vaak moet ik dit doen, Kryon?” Elke dag! Zo vaak als jullie kunnen. Het lichaam heeft nieuwe opdrachten nodig. Schep een eigen ritueel als jullie dit willen. Doe het elke ochtend of avond zodat jullie, als jullie hier jaar na jaar mee doorgaan resultaten zullen zien. Ik zeg hetzelfde tegen de vrouw die gelooft dat zij het kankergen heeft. Spreek er elke dag tegen. Zeg het officieel, maak er een opdracht van als je wilt. Zeg tegen het gen dat je het anders programmeert. Het lichaam is ontworpen om te overleven, lieve mensen, en dit soort instructies zal veel beter worden ontvangen dan andere soorten.

Tot besluit geef ik jullie iets dat behoorlijk nieuw is en zeer esoterisch. Sommigen zouden zelfs zeggen: Magisch! Hier is een vraag: Hebben jullie ooit een geascendeerde meester op de planeet gehad die een ziekte had? Het antwoord is NEE. Ik zal jullie vertellen waarom. Omdat jullie met het idee van een ontwikkelend bewustzijn uiteindelijk een plaats van hoge vibratie zullen bereiken waaraan een ziekte van lager bewustzijn zich niet kan hechten. Dit is een nieuw idee. Ziekte heeft een bewustzijn dat zeer laag is. Het is biologisch….het heeft energie en als jullie voortgaan met jullie evolutie van het bewustzijn zullen jullie een plaats bereiken waar het jullie niet kan raken. Dit is behoorlijk nieuw!

Al deze dingen die ik jullie vertel, oude zielen, zijn omdat jullie nu in een cyclus zitten….een cyclus van de Aarde, een cyclus van evolutie waarin het nodig is dat jullie deze Oude waarheden horen.

Blijf langer en blijf in dit licht van liefde dat komt met jullie ontwikkelend bewustzijn.

Dit zal de planeet veranderen!

En zo is het.

Kryon