Kryon Sjamanenreis in Peru. 4 / De Bruggen van Licht

Live Kryon Channeling:
Kryon Sjamanenreis in Peru. 4

Lee Carroll /17-24 november 2019
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

De Bruggen van Licht

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst

Wij zijn nog steeds in Peru met de vierde channeling van een serie die wij de naam: “Eerbetoon aan de kosmische visie“ hebben genoemd. Alweer zitten wij bijna op een bergtop. Het is prachtig weer, de zon schijnt en af en toe is er een koel briesje en als jullie het nog niet hebben opgemerkt: wij zitten midden in het regenseizoen. Is het mogelijk dat bewustzijn het weer kan veranderen? Vraag het aan de Sjamaan. Bewustzijn is energie en de Aarde werkt samen met ons. De enige keer waarop dit een uitzondering is, is op bepaalde plaatsen op deze Aarde waar het weer moet zijn zoals het is. De Aarde spreekt op een manier waarnaar jullie moeten luisteren. Dit is een plaats die een negativiteit in zich heeft. Jullie zouden kunnen zeggen: “Hoe werkt dit, Kryon? Dit is nu het onderwerp van deze boodschap. Het antwoord is: Het is een grap….het werkt heel goed!” Maar als jullie de werking daarvan willen kennen werkt dit omdat de Aarde jullie partner is.

“Kryon, is de Aarde een entiteit? Lieve mensen, zij is meer dan dat. Zij is een bewustzijn, een handdruk met het menselijk bewustzijn. Zij bestaat voor jullie en jullie bestaan voor haar. Ik ga in deze boodschap in een richting die jullie niet verwacht zullen hebben. Er zijn bijna vijftig mensen op deze bergtop en jullie zijn hier om de kernwaarheden te leren van een Sjamaan. Ik wil dat jullie deze woorden analyseren. Jullie zijn hier om de kernwaarheden te leren kennen. Bijna ieder van jullie zal over een paar dagen weer naar huis gaan en jullie zullen bijna allemaal naar een cultuur gaan die deze waarheden niet kent. Dit is een microkosmos en een macrokosmos van tijd. Dit is een cyclus….laat mij iets uitleggen. Er zijn mensen in jullie cultuur die dit de Kosmovisie zullen noemen en zeggen dat dit een zeer interessant geloofssysteem is. Lieve mensen, het is geen geloofssysteem….het is een kernwaarheid en dit is een groot verschil! Mensen worden op deze planeet geboren met vrije keuze en zij kunnen de energie van deze vrije keuze nemen en dan kunnen zij deze kernwaarheden intuïtief voelen of niet.

Laten wij het over kernwaarheden hebben. Zelfs verder dan Kosmovisie…laten wij de inheemsen van duizenden jaren hierbij betrekken. De Quiro gaan meer dan tweeduizend jaar terug….de Aboriginals meer dan veertigduizend jaar. Er zijn hier al zo lang inheemsen geweest. Op het noordelijk halfrond de Dakota’s, de Navajo’s etc. en als jullie hen vragen wat zij geloven en met alle metaforen die zij hebben….zal het kernwaarheid zijn. Zij zijn geboren in de wetenschap  – in hun groep – hoe de dingen werken. Het staat niet ter discussie…als de kinderen naar hun ouders kijken leren de ouderen hen over het partnerschap met Gaia. De ouderen leren hen dat zij geen profeet nodig hebben of iets om te aanbidden en dat alles binnenin gebeurt…dat alle problemen die jullie in de dualiteit kunnen hebben opgelost kunnen worden….binnenin! Klinkt dit jullie bekend in de oren? Dit is de boodschap die ik jullie al dertig jaar breng. Dit is de kernwaarheid van de mensheid. Wat is er gebeurd? Meer dan 90% van deze planeet is onwetend van dit systeem. De kernwaarheid beantwoordt alle problemen….relaties, liefde. Loslaten van alle negatieve energie….wat te doen met ziekten….altijd is de kernwaarheid compleet….het is geen systeem.

Als jullie iemand zouden vragen of hij gelooft in zwaartekracht zou hij zeggen dat dit een domme vraag is omdat zwaartekracht er gewoon is en werkt. Lieve mensen, de kernwaarheid van deze planeet IS er gewoon….en werkt! Hij staat niet ter discussie! Dit komt van de Creatieve Bron en het vertegenwoordigt de juiste manier van leven met de planeet en met elkaar….en dit ontbreekt bijna geheel in de rest van de wereld.

Dit is een cyclus. Laat mij zeggen dat deze cyclus bijna dertigduizend jaar oud is. Als mensen de kernwaarheid zeer zorgvuldig is gegeven zit die in de Akasha van degenen die nu om mij heen zitten en vanuit jullie moderne cultuur gaan jullie nu ontwaken voor de kernwaarheid en die brengt jullie hier om hier te horen wat velen van jullie al weten. De Sjamaan stapt uit zijn comfortzone, uit zijn stam, leert een moderne taal en wordt de regenboogbrug tussen de kernwaarheid van de Ouden en de moderne samenleving…en hij zet er geen druk op, hij gaat niet ergens staan preken. Hij is er gewoon en wacht tot jullie naar hem komen om dingen van hem te horen. Jullie ontwaken in deze cyclus, lieve mensen. Oude zielen, die hun bewustzijn gaan ontwikkelen gaan zich een kernwaarheid herinneren….geen geloofssysteem.

Alweer: “Kryon, wat gebeurde er met de Aarde? Hoe kon men zo ver van de kernwaarheden vandaan gaan? Hoe konden zij het beste vergeten, de oplossing voor alle dingen en de verbinding met Al Wat Is…het antwoord op vrede tussen relaties en hun steden…de antwoorden op alle dingen, in alle gemeenschappen. Hoe konden zij dit vergeten?” Ik ga een uitdrukking gebruiken die jullie mij misschien nooit hebben horen zeggen. Ik heb veel gesproken over “evolutie van het bewustzijn” maar niet over devolutie van bewustzijn. Het is mogelijk om je te de-ontwikkelen. Met vrije keuze kunnen jullie ervoor kiezen om in het duister te zijn. Duizenden jaren geleden, met vrije keuze, besloten zo vele mensen om de Kern te verlaten als een experiment om te zien of daar iets beters was. Vrije keuze!! Laat mij jullie een axioma geven (een grondstelling) Zo gauw jullie je losmaken van deze vriend(in) die Aarde wordt genoemd, zijn jullie zo alleen! Alle dingen die jullie zelf kunnen doen lijken te verdwijnen uit jullie kennis en plotseling zijn jullie slachtoffers van alles om jullie heen omdat jullie de verbinding verbroken hebben. Wat doen jullie dan in een laag bewustzijn? Jullie zoeken geen her-verbinding maar besluiten om iets te zoeken dat de schuld heeft….en dan komen de systemen….honderden, vele profeten. Vele mensen op Aarde hebben het kinderverhaal over de Schepper. Jullie hebben je zoveel ge-de-evolueerd dat jullie de Creatieve Bron van het Universum een menselijke geest gaven. Opeens hebben jullie een Schepper die kwaad kan worden, met wraakgevoelens en die jullie martelt als jullie iets niet goed doen. Dit alles is een attribuut van een laag menselijk bewustzijn. Zo vele mensen hebben dit zorgvuldig in hun geloofssysteem geplaatst.

Ik ben hier om jullie iets te vertellen: Dit gaat veranderen! De cyclus begint nu met de precessie van de equinoxen en die partner van jullie, die Aarde wordt genoemd, is er helemaal klaar voor om zich her-ontwikkelen, niet als een geloofssysteem maar als een terugkeer naar de Kern. Er zullen er velen zoals jullie zijn die naar huis gaan en proberen dit te gaan uitleggen. Ik geef jullie een advies: Leg het niet uit….LEEF HET! Als jullie dit doen zullen allen om jullie heen een flink verschil zien, hoe vredig jullie zijn, hoe verbonden jullie zijn, hoe vreugdevol jullie zijn en dat jullie niet de problemen hebben die zij hebben. Het maakt niet uit of liefde het middelpunt van hun geloofssystemen is….zij moeten verbonden zijn met Gaia en dat is de verbinding met de God binnenin. Er is kritiek geweest. Men zei: “Jullie denken allemaal dat jullie een deel van God zijn.” Deze kritiek komt van een laag bewustzijn dat grote moeilijkheden heeft om naar een hoger bewustzijn te kijken en zich niet realiseert dat “naar zijn beeld en gelijkenis geschapen” dat ook precies betekent. Jullie zijn gemaakt door het Goddelijke en jullie zijn geweldig geboren met een prachtig ding dat gemaakt is om lang te leven. De macrokosmos zijn jullie. De regenboogbrug die eraan komt gaat deze kernwaarheid terugbrengen naar de mensheid op een acceptabele, moderne manier die logisch is. Er zullen groepen gaan komen die vaak zelfs geen naam zullen hebben maar dit is wat zij een moderne maatschappij zullen leren.

Verbinding met de planeet….ik wil dat jullie bij deze groepen naar bepaalde attributen kijken….zij zullen niet het paradigma van kerk hebben….zij zullen zitten en wachten totdat men naar hen komt. Men hoeft nergens aan mee te doen en zij zullen zeggen dat de profeet die jullie nodig hebben binnenin jullie zit. Zij zullen zeggen dat alles mogelijk is.

Dit is net zo waar als dat ik hier vandaag ben. Er komen vele regenboogbruggen aan. De microkosmos….terwijl jullie hier lekker in de zon zitten en deze waarheden horen. De macrokosmos: er komt licht naar deze planeet.

“Het is moeilijk te geloven, Kryon, wij zien alleen maar moeilijkheden!” Ik zal jullie nog een axioma geven: als het licht gaat schijnen worden donkere dingen zichtbaar en jullie gaan overal verdeeldheid zien als de duisternis van de de-evolutie wordt onthuld. Veel samenlevingen zullen zich hierbij onprettig voelen met bijna alles om hen heen omdat zij alle negatieve energieën zullen zien die voorheen allemaal verborgen werden gehouden. Dan zullen jullie iets kunnen doen dat jullie vandaag op deze bergweide hebben geleerd…..dat jullie deze energie kunnen veranderen en de liefde van de Schepper die binnenin is kunnen claimen….en dit zal zeer attractief zijn.

Ga naar huis en wees de regenboogbrug!

En zo is het.

Kryon