Kryon Sjamanenreis in Peru. 5 / De Pieken en Dalen van de Planeet

Live Kryon Channeling:
Kryon Sjamanenreis in Peru. 5

Lee Carroll / 17-24 november 2019
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

De Pieken en Dalen van de Planeet

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst

Wij zijn nog steeds in Peru met de vijfde channeling van een serie die wij de naam: “Eerbetoon aan de kosmische visie“ hebben genoemd ter ere van de Quino en de Sjamaan die hier is. De groep bevindt zich op een prachtige dag op een terras met een majestueus, historisch uitzicht op Machu Pichu. De zon komt en gaat, er is geen wind….het is ideaal….en het is midden in het regenseizoen. Soms zijn er geen toevalligheden en alweer zeggen wij dat bewustzijn regeert in deze wereld. Zo is het ontworpen, lieve mensen. Wat ik vandaag breng bestaat uit twee delen en zij zijn beide educatief, technisch en gevorderd.

Zij die luisteren en lezen begrijpen hoe de dingen werken. Als het op klassen in een school aankomt….misschien hebben jullie op school weleens leerboeken gezien van iemand uit een hogere klas en zeiden jullie tegen jezelf: “Dit is te moeilijk voor mij. Dit zal ik nooit leren.” Maar als jullie op dat niveau kwamen openden jullie je leerboek en begrepen dat jullie nu wel in staat waren om te begrijpen wat jullie werd geleerd. Er zijn dus niveaus van begrip. Er zijn niveaus van wat jullie binnenkrijgen aan complexe esoterische ideeën. Het idee van een zich ontwikkelend bewustzijn zegt dat wat vandaag een mysterie kan zijn iets is dat jullie op een dag zullen begrijpen. Deze woorden zullen later dus misschien bestudeerd worden en velen zullen hier meerdere keren naar moeten luisteren. Ik breng jullie weer een idee dat uit zichzelf is gekomen en dit betekent dat dit idee nu manifest is. Het is iets dat altijd op de Aarde is geweest en dat zich alleen in deze cyclus ontwikkelt. Deze cyclus is het einde en het begin van de precessie van de equinoxen en die blijft 26.000 jaar en nu is het de tijd voor de energie van dit idee. Dit is de uitleg over de Pieken en Dalen van de planeet. Ik zal jullie basisinformatie geven en het is niet noodzakelijk informatie die welke inheemse ook zal hebben en die zal zich wereldwijd ontwikkelen….het is het einde en het begin van de cyclus. Geen enkele inheemse zal iets begrijpen van de Pieken en Dalen over de hele planeet.

Laat mij eens terugkijken naar iets dat zeer esoterisch is en ogen-rollend voor velen, wat betekent dat zij dit nooit zullen geloven: Jullie kwamen van de sterren, lieve mensen. Het DNA dat jullie in je lichaam hebben is niet van hier. Er is geen andere essentie, bewustzijn, lichaam, DNA op deze planeet dat de 23 chromosomen heeft die jullie hebben. Jullie kwamen van niets dat hier is. 200.000 jaar geleden zou je kunnen zeggen dat er interventie was, maar dit was een geheiligde interventie met een doel. Jullie ontvingen de Sterrenmoeders op jullie planeet en zij plantten de zaden voor een nieuwe mensheid….niet vanuit een dier met 24 chromosomen maar het geheiligde met 23! Wetenschappers gaan nu langzamerhand akkoord met deze tijd….200.000 jaar geleden gebeurde er iets.

Laat mij jullie het esoterische hiervan geven: De Sterrenmoeders kwamen naar deze planeet en zij waren niet de enigen om hier heiligheid te brengen. Wij zullen het over hen hebben. Zij ontwikkelden een systeem op de planeet met Pieken en Dalen. Dit zijn de namen die wij geven aan 12 gebieden van lering op de planeet en 12 andere gebieden die slapend zouden zijn tot nu…en als zij nodig zouden zijn zouden zij samengevoegd worden in paren en langzaamaan geactiveerd worden voor het doel van wat er momenteel op de planeet gebeurt. Het idee is dit: aan het einde van deze 30.000-jarige cyclus van de planeet lijkt het verwarrend, maar wacht maar even. Als de mensheid nog steeds hier zou zijn bij de precessie van de equinoxen. De Pieken en Dalen werden toen geactiveerd omdat de profetie van de Ouden van Centraal,  en Noord en Zuid Amerika dit zei: Als jullie het zouden overleven en jullie jezelf niet zouden vernietigen, zou dit de hoogste opwaardering worden van het menselijke bewustzijn. De mensheid gaat zich ontwikkelen en jullie zijn nog steeds hier. Wij hebben over een cyclus van 30.000 jaar gesproken en wij noemen die de Lemurische Cyclus die ervan afhangt hoe lang de Akasha de kernwaarheid heeft geweten. De 26-jarige cyclus is de Aarde-cyclus. De Sjamaan heeft jullie verteld dat de Quiro’s geloofden in een plan van 25.000 jaren. Jullie begrijpen dat deze dingen moesten integreren….zij waren geen vergissing en zeer velen van de Ouden hebben ditzelfde tijdvenster. De plaats waar jullie nu zitten is een Piek. De Sterrenmoeders kwamen hier en onderwezen op deze berg. Het Titicacameer is een Piek en ook daar kwamen de Sterrenmoeders om te onderwijzen. Wat hebben deze twee plaatsen gemeen? Heiligheid! Vensters! Mensen die er kwamen en dingen voelden. Misschien ook degenen die kwamen en gingen van de sterren. Er zijn andere Pieken op deze planeet die zeer gelijkluidende attributen hebben. Een Piek in Glastonbury, een Piek bij Mount Shasta, een Piek van Hawaii. Alle Pieken hebben iets gemeen….het zijn heilige bergen. Het zijn niet de meest populaire…zelfs niet onder esoterische denkers, maar door de geschiedenis heen, waar ook op de planeet, zelfs die in Tibet, worden als heilig gezien. De Dalen zijn een beetje anders en zij zijn ook niet de beroemde plaatsen. In de Dalen is het moeilijk om te leven….en daar lagen zij dus duizenden jaren en wachtten erop om geactiveerd te worden. In de afgelopen jaren ben ik begonnen om hen samen te voegen in paren en als zij samen zijn, zijn zij geactiveerd. Laat mij jullie, heel basaal, vertellen wat zij doen. Lieve mensen, als de mensheid zich sneller gaat ontwikkelen in bewustzijn hebben zij een duw in de rug nodig….het zal niet gewoon uit zichzelf gebeuren en dus werken de Pieken en de Dalen met een duw-en-trekbeweging en gaat dit de rasters van de Aarde waar jullie wonen, veranderen en gaat het de mensheid een mogelijkheid geven om zich te ontwikkelen. Jullie hebben vrije keuze. Jullie hebben de keuze om niet te kijken. Jullie hebben de keuze om niets te voelen….maar daarom is deze groep hier….om de keuzen te bekijken die jullie altijd hebben, en een daarvan is beginnen met ontwikkelen van bewustzijn, zienwijze, van wat deze planeet jullie heeft te bieden. Ik zal een zeer korte uitleg geven over de manier waarop een samengevoegde Piek en Dal samenwerken. Jullie denken misschien aan een magneet, maar doe dit niet. Een Piek en een Dal zijn niet noodzakelijk een positief en een negatief! Er is een ongebruikelijke balans die moeilijk uit te leggen is en voor jullie nog moeilijker is te begrijpen.

Als zij zijn geactiveerd verzamelen de Dalen de negativiteit van de planeet van de rasters die oorlog bevatten, teleurstelling of zorgen en zij verzamelen die in hun gebieden en zij duwen die naar de Pieken, maar de Pieken zijn bijna als een heilige zon en die neemt alle negativiteit in zich op en ….verbrandt die. De Pieken zijn zo heilig dat daar geen negativiteit kan bestaan. Hebben jullie tijdens jullie leringen dit proces in de afgelopen dagen gezien? Legden de priesters van de Andes deze dingen aan jullie uit? Dit is kernwaarheid en het is de manier waarop een Piek en een Dal samen werken. Dit was deel een!

Twaalf Pieken en Twaalf Dalen. Vierentwintig plaatsen die wij bijna allemaal hebben geïdentificeerd en samengevoegd.

Deel twee: Ik wil jullie vertellen over iets dat heel moeilijk is. Het heeft te maken met het opschorten van lineaire tijd. De tijd is gelineariseerd voor jullie bestaan, maar multidimensionaliteit is niet lineair. Het moeilijkst voor een mens te begrijpen is dat tijd variabel kan zijn. De tijd is variabel en toch heeft een van jullie grootste wetenschappers, Albert Einstein, jullie laten zien dat de tijd relatief is, afhankelijk van wie jullie zijn en waar jullie zijn. Tijd gaat dus twee kanten op en degenen die een verhoogd bewustzijn hebben zien feitelijk dingen die in het Veld zijn. Het Veld is de verzameling van alle potentiëlen van de mensheid die er bestaan, zowel in het verleden als in de toekomst en die in feite samen bestaan. Laat mij dit uitleggen. Toen ik een tijdje geleden in een plaats was die Dallas heet en jullie vertelde dat jullie binnen dertien maanden een nieuwe paus zouden hebben, zei ik geen dertien maanden maar zei ik “binnenkort!” Maar na dertien maanden hadden jullie een nieuwe paus. Dit is geen waarzeggerij. Dit is het gebruiken van het Veld van de toenmalige potentiëlen die een relatie hadden met iets in de toekomst. De ontwikkelde Ouden waren hier erg goed in. In Centraal en Zuid Amerika spreekt men van van Pachacuti’s. In sommige situaties betekent dit een vijfhonderd jaar lange vrede. Voor anderen is het gewoon een identificatie voor iets dat in de tijd gebeurt. Maar beide dingen zijn profetieën voor de toekomst van 500 jaar en meer. Sommige inheemsen zullen een profetie zien van een 25.000-jarige cyclus en elke Pachacuti zal zijn profetie hebben.

Ik vraag jullie: Hoe doen zij dat? Met name omdat zij gelijk hadden. Het is het Veld! Buiten de lineaire tijd bestaan er potentiëlen. Dit land heeft altijd een potentieel gehad, buiten de tijd, zelfs in het begin. Wat denken jullie dat de relatie, de Akasha-relatie, tussen Zuid Amerika en Spanje is? Als jullie zijn ontwikkeld zullen jullie begrijpen dat het overduidelijk is dat op een dag het oorlogsgedrag van het noordelijk halfrond de moeder-hemisfeer van het zuiden zou beïnvloeden en jullie een karmische relatie met Spanje hebben als Zuid-Amerikanen die hiernaar luisteren. Het zal jullie dus waarschijnlijk niet schokken of verrassen dat ik vandaag deze Piek verbind met het Dal dat in Spanje is, en dat zijn de Pyreneeën! Door deze Piek en dit Dal te verbinden is het logisch dat jullie de rest kunnen kennen, want er was er nog maar een over. Degenen die dit en deze boodschap volgen kennen nu alle 12 Pieken en de bijbehorende 12 Dalen. In dit jaar 2019 zullen zij allen beginnen met het verzamelen van de negatieve energieën uit de rasters van deze planeet en hen te sturen naar de Pieken waar zij met heiligheid verbrand zullen worden. Dit zorgt voor een Nieuwe Tijd, nieuwe openbaringen. De regenboogbruggen die jullie zijn zullen veel betere mogelijkheden hebben om de strijders voor het licht te zijn waarvoor jullie zijn gekomen. Het activeren van alle twaalf stuks, samen met de andere twaalf, geeft een nieuwe energie op deze planeet.

Wat ik zojuist heb verteld is voor vele mensen zeer verwarrend. Er zal een dag komen waarop dit heel eenvoudig is. Dit is wat er is gebeurd om jullie de wind in de rug te geven, lieve mensen, en ik heb dit al veel vaker verteld. Wat jullie ook hebben geprobeerd en wat niet lukte….probeer het nog eens. Er is op dit moment zoveel hulp van de planeet en van de wijsheid van de Sterrenmoeders. Zij gaven jullie kernwaarheid en nieuwe dagen die zouden komen…en die zijn op een perfect moment gekomen….op een perfecte plaats, in de zon op de top van deze Piek, Machu Pichu.

Laat de energie die deze planeet zal veranderen, beginnen!

En zo is het.

Kryon