Kryon Sjamanenreis in Peru. 7 / De Moderne Sjamaan

Live Kryon Channeling:
K
ryon Sjamanenreis in Peru. 7

Lee Carroll / 17-24 november 2019
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

De Moderne Sjamaan

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst

Deze boodschap is meer voor degenen die later luisteren want die zal blijven en blijven en kan op jullie media beluisterd en gelezen worden zo vaak jullie willen alsof jullie er zelf bij waren.

Wij zijn nog steeds in Peru met de zevende channeling van een serie die wij de naam: “Eerbetoon aan de kosmische visie“ hebben genoemd. Wij zijn samen met een moderne Sjamaan die de Quiro vertegenwoordigt, een stam die hier al meer dan tweeduizend jaar is geweest en die vele invasies in dit gebied heeft doorstaan en toch puur blijft….maar niet lang meer, want deze moderne Sjamaan weet dat de puurheid van de inheemsen uiteindelijk zal verdwijnen. Niet ineens, maar langzaam door de generaties heen zullen hun kinderen een moderner wereld ontdekken en al snel zullen zij weg zijn. Jullie denken dat dit een tragedie is, lieve mensen, maar feitelijk ligt dit precies op schema, want zij zullen moeten integreren op een manier waardoor de kernwaarheid uiteindelijk gedeeld zal worden door duizenden mensen op deze planeet. De hele reden waarom zij hier nu zijn is om deze waarheid vast te houden door mondelinge overdracht, door dans en liederen….net zoals vele andere inheemsen. De waarheden zijn niet veranderd, zij zijn doorgegeven en zijn vandaag nog hetzelfde als duizend jaar geleden. Deze planeet heeft geen bibliotheek die zo goed is en de reden hiervan is belangrijk….de Opwaardering! Wij hebben jullie verteld dat dit een tijd is waarin velen profetieën hebben. Het is als een licht dat hier is aangegaan. Jullie hebben het gered door zeer moeilijke 26.000 jaren! De mensen die zeggen dat er cycli zijn zouden zeggen dat het opnieuw begint. Het is moeilijk om je voor te stellen wat er opnieuw begint, maar denk er op deze manier aan: Dit hele idee van jullie die keuzevrijheid hebben komt rechtstreeks van de Schepper. En dit was het eerste dat werd geschreven in jullie scheppingsverhaal.

Kunnen jullie je zeven miljard mensen voorstellen die opeens in een andere energie zijn als de cyclus zich begint te herhalen en jullie weer de mogelijkheid hebben? Alleen deze keer zullen jullie alles moeten her-programmeren.

Jullie zouden vragen hoe jullie dit moeten doen. De groep die vandaag voor mij zit is door dagen van ondervinding en training gegaan, door persoonlijke ervaringen en men heeft zoveel geleerd van één man. Deze man gaf jullie eenvoudigweg kernwaarheid van meer dan tweeduizend jaar geleden en als jullie dit kunnen samenvatten is het dat alle dingen mogelijk zijn voor een mens en dat de Aarde jullie partner is. Deze groep is door hun angsten heen gegaan en hebben dit zo echt als maar kan zijn gevoeld. Deze groep heeft informatie gekregen over de manier waarop men naar binnen kan gaan en zelfs de meest negatieve dingen te verwijderen met behulp van de planeet, met visualisaties en activiteiten die oxymorons (schijnbare tegenstellingen) lijken te zijn maar wel logisch zijn. Deze groep heeft iets ervaren waar zij nooit vanaf geweten zouden hebben….behalve de moderne Sjamaan. Het wordt tijd dat deze dingen bekend raken, maar hier wordt het goed: er zijn mensen die zullen verwijzen naar een channeling van twee dagen geleden waarin ik jullie vertelde dat de Aarde dit was kwijtgeraakt….zijn eigen weg was gegaan. Ik vertelde jullie dat de meest bekende religies de sterkste kracht in hun leven bijna helemaal negeren…Pacha Mama! Moeder Natuur leeft en zij weet wie jullie zijn! De planeet Aarde is multidimensionaal. Zovele dingen en de rasters van de planeet zijn er geplaatst voor jullie. De Ouden wisten dit allemaal. Er was een symbiose tussen de mensen, de dieren, het land….al die dingen….en de planeet is deze dingen kwijtgeraakt en degenen die deze channeling hebben gehoord en zeiden: “Goed, ik ben het er mee eens. Ik woon op de 44e verdieping in een wereldstad. Wat moet ik doen? Opeens word ik geacht naar het platteland te gaan en een Quero te worden!”

Dit is heel lineair, nietwaar? Maar dit zou dan voor iedereen gelden. In de moderne maatschappij waar men allemaal druk is, met een cultuur die zo anders is dan die van de inheemsen op de planeet….wat worden jullie geacht te doen? Laat mij jullie dit vertellen: de Opwaardering die eraan komt schudt de hand van de moderne Sjamaan die op de juiste tijd op de juiste plaats is en daarmee doorgaat.

Een van de basisleringen van de Sjamaan is dat alle dingen mogelijk zijn. Hij heeft het ook over niveaus van evolutie van het bewustzijn. Hij heeft ook aangegeven dat de mens intuïtie kan hebben die hem zal geleiden naar grotere dingen. Al deze dingen, lieve mensen, zijn vandaag de dag mogelijk. Zelfs als jullie in een wereldstad wonen. Er zijn mensen die zeggen dat zij deze dingen niet goed kunnen doen omdat zij vaak geen grond (slijk) zien. Jullie hebben gelijk. Miljoenen mensen die deze informatie willen hebben stellen deze vraag omdat zij beginnen te ontwaken naar een grotere waarheid. Zij kunnen niet allemaal getraind worden door de Sjamaan. Zij kunnen niet allemaal hebben wat deze groep heeft. Is er dan hoop? Laten wij even teruggaan naar een kernwaarheid die jullie zelfs in deze dagen nog hebben geleerd. Ik zeg tegen de mensen in de steden: Als jullie serieus zijn wil ik dat jullie volledig geloof (h)erkennen dat de Aarde precies weet wat jullie willen doen….ook als jullie op de 44e verdieping wonen betekent dit niet dat jullie geen partnerschap met Gaia hebben. Zoek een park op….in alle steden zijn parken en doe je schoenen uit en sta daar en voel dat de planeet tegen je spreekt. Neem een beetje aarde op je vinger en veeg dit op je lippen en zeg deze woorden: ”Lieve Gaia, lieve planeet Aarde, ik heb jou gemist, jouw intuïtie die jij mij geeft. Laat mij zien wat ik moet doen.” Jullie zouden kunnen vragen wat het ritueel is van aarde op de lippen doen….wat de logica hiervan is, en als jullie de eerdere channelings hebben gemist zal ik het jullie vertellen: al het vuil, alle aarde van de hele planeet weet wat de gehele Aarde heeft ervaren! Het was hier voordat degenen van de sterren hier arriveerden en dit is niet alleen maar symbolisch….maar de aarde die je lippen raakt is een verbinding.

Dit is een nieuwe tijd en er zullen vele moderne Sjamanen zijn als het duidelijk wordt dat de leringen van deze week beschikbaar zijn, door intuïtie en in een zich ontwikkelende samenleving….op de hele planeet. Het moet ergens beginnen en de mensen in deze groep hebben de puurheid hiervan gezien….de waarheid hiervan….de realiteit hiervan. Het is niet zomaar iets van het verleden…..het is de kernwaarheid van de Creatieve Bron….verbind je er weer mee. Ik heb jullie kort geleden bij Machu Pichu verteld over het nu activeren van alle Pieken en Dalen.

Vraag: Nu zij allemaal samenwerken, zal dit dan een verschil maken? Ik zeg tegen iedereen die dit leest of hoort: Er is nieuwe energie die vlak voor jullie voeten ligt. De rasters van deze planeet barsten van de informatie om degenen van de metafoor van de 41e verdieping te helpen. Dit zal Oude Waarheid voor moderne tijden zijn. Jullie hoeven niet naar het oerwoud te gaan om een inheemse te ontmoeten. Jullie kunnen op de hele planeet rechtop staan en het licht hooghouden.

2020 komt eraan. In een komende channeling zal ik jullie hierover meer informatie brengen, maar als jullie aan numerologie doen is dit een meestergetal en dit meestergetal vertegenwoordigt meester-dualiteit. Jullie staan op het punt om te zien dat duistere dingen onthuld gaan worden. Overal!!!

Wat als jullie hier een licht in de duisternis zijn? Wat als jullie deze dingen begrijpen? Geen van deze dingen zullen jullie raken, lieve mensen, niet de negativiteit, de angst en de zorgen…..geen ervan zal jullie raken! Als jullie deze kennis hebben over jullie verbinding met alle dingen en de God binnenin hebben jullie die feitelijk geschapen voor dit leven en dit moment. Veel mensen in deze groep willen graag ceremonies. Zij zullen het leven zien veranderen. Dat is het effect van kernwaarheid! Geen geloofssysteem….maar de boodschappen van de sterren over de manier waarop de dingen werken.

Ga van deze plaats en van dit land met de herinnering van deze tijden. Ga anders weg dan jullie zijn gekomen.

En zo is het.

Kryon