Kryon Spreekt over het Lemurische Zusterschap.

Kryon Spreekt over het Lemurische Zusterschap.

Lee Carroll / 2 april 2014
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

“Binnen een nieuw planetaire herijking is het tijd om de tradities van de oorspronkelijke “scheppers van dualiteitsbewustzijn” te vernieuwen en een nieuwe balans te brengen voor een enorme verandering van Gaia. Er is niets dat dit beter kan dan het eren van de vriendelijke, verzorgende moeder-energie die nu wordt gerealiseerd en toegevoegd aan de beide halfronden van de planeet.

Dit zal uiteindelijkvloeien naar de manier waarop toekomstige generaties denken en zich gedragen. Het zal de dualiteit voor altijd veranderen.

Net zoals de Ouden in jullie verleden de dingen eerden die hen in harmonie met Gaia brachten is het tijd om dit op een kwantumtijdlijn te doen want wat jullie vandaag doen zal een toekomstige balans scheppen.

Schep ceremonies vanuit jullie eigen oude-ziel-Akasha-historie die zullen worden “herinnerd” door degenen die zich daarmee bezighouden. Dit zal een imprint scheppen op het Kristallijnen Raster dat zal gezien worden als: Mensen die bewust zijn en plannen voor hun eigen incarnaties door de huidige incarnatie in balans te brengen. Over generaties na nu zullen de ceremonies die jullie nu scheppen worden gezien als een terugkeer naar de diepgaande gereedschappen voor balans van de mensheid.

Als de soep uit balans is en wat smakelijker moet worden, wordt er vaak zout aan toegevoegd. Dat is geen kritiek op de soep en ook zullen jullie de soep niet weggooien. Jullie brengen het alleen in balans door het toevoegen van zout. Laat geen man deze specifiek vrouwelijke ceremonies zien als exclusief voor deze sekse. Zij voegen echt energetische waarde toe aan de soep van Gaia. De peper in de soep reageert niet en protesteert niet tegen het toevoegen van het zout als dit nodig is en voelt zich ook niet minder. Het blijft daarentegen in de wijze kennis over wat het beste is voor de soep en vindt vreugde in de balans die door de partner zout, is geschapen.

Het oorspronkelijk Lemurische Zusterschap werd uitgevoerd op alle delen vam Lemurie, o zowel de moederberg als op de lagere eilanden en de nederzettingen op het vasteland. Het bleef lang na de “Akashtische eeuwen van groei” en bleef verspreid over de Aarde totdat het helemaal werd vergeten door de attributen voor overleven en het begin van tijden van verovering in jullie geschiedenis.

Het duurde langer dan de “exclusieve uitdrukking”-attributen van het oorspronkelijke Lemurie en bracht het tot de meest geheime genootschappen van de gehele Aarde. Het werd anders genoemd en zelfs ontkend door de vrouwen die die het na aan het hart lag maar uiteindelijk lieten de priesteressen het ten onder gaan door de onbalans die over de mensheid heen walste. Maar het verliet nooit de Akasha van de oude ziel. Zoals de fluisteringen van een liefde uit het verleden was het er altijd klaar voor om zich weer te ontwikkelen en weer opgerakeld te worden door het vuur van compassie voor de gehele mensheid.

Het markeerpunt is gepasseerd en de nieuwe kalenders worden voorbereid. Het is nu tijd om te herinneren en de helige balansmethoden van het verleden weer te herstellen en hen naar de toekomst te duwen. Prietsressen, sta op!!!

The marker has been passed, and the new calendars are being prepared. It’s now time to remember and resurrect the sacred balancing methods of the past, and push them into the future. Priestesses, arise.”

KRYON, gebracht door Lee Carroll het originele Kryon Kanaal 2013