Kryon: Terug naar de basis

Kryon: Terug naar de basis.

Doorgegeven via Lee Carroll

4 juni 2005
Vertaald uit het Engels door Henk Steur.

Gegroet geliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst. 

Jullie hebben geen idee van de energieën die jullie wereld aangenaam zou noemen, een menselijke emotie die wij niet hebben. Wij hebben iets dat veel grootser is. Denk aan de hoogste liefde die jij je kunt voorstellen – wat dat ook voor jou betekent – iets wat jouw hart doet opspringen uit je borst door aanvaarding en grootsheid. Verdubbel dat nu, verdriedubbel het en je zult hebben wat wij de emotie van de engelen noemen.

Dat voelen wij voor de mensheid, speciaal voor degenen die de tijd nemen om hier te luisteren of dit te lezen. Het brengt ons ertoe jullie voeten te wassen en tekens te geven dat wij hier zijn, en dat zal vanavond beginnen. Er zijn hier mensen die rijp zijn voor healing. Het zijn ook niet altijd degenen die jullie denken. Healing omvat vele dingen: Er is de healing van de ziel, relaties en het lichaam. Is het geen tijd om geregeld te gaan leven? Is het geen tijd om het lichaam te healen? Sommigen van jullie weten wat ik bedoel…..en het is nu een goede tijd om dat te gaan doen.

Laat de groep in volheid naar deze zaal komen want dit is een plaats die zij al veel vaker hebben bezocht. (spreekt over de kerk waarin de channeling wordt gehouden) Er is hier gebed. Er is hier meditatie. Er is hier gezang. Er is hier opspringen van harten in vreugde en het is een geschikte plaats, zoals mijn partner zegt, en hij is opgewarmd voor jullie.

Wij kijken inderdaad op jullie neer en wij zeggen dat het geen toeval is dat elk van jullie hier is. Zelfs tegen degenen die van verre kwamen zeggen wij die deze boodschap ook voor jullie is maar wij gaan nog niet beginnen met de sessie omdat wij er nog niet allemaal zijn. Gezegend is de mens die weet wat er nu gebeurt. Er stromen hier energieën binnen omdat jullie erom gevraagd hebben en er permissie voor hebben gegeven. Het gaat verder dan jullie logica. Gezegend is de mens die geregeld de 3D-logica opschort en Gods werk in zijn leven binnenlaat. Gezegend is de mens die weet wie God is want als je Spirit in je leven binnenlaat betekent het dat je bent verbonden met de andere kant van de sluier en dat je jij met jij laat werken.

Wij hebben jullie al vaak verteld dat jullie niet zijn wie jullie denken. Jullie zijn oneindig. Ieder van jullie was altijd en zal altijd zijn. Het lijkt op een definitie van Spirit, nietwaar?

Jullie allemaal hebben uitdagingen en lessen die zijn ontwikkeld vanuit vele levens uit het verleden en een meerderheid van de aanwezigen in deze zaal denkt dat dit het enige leven is dat zij hebben en toch zijn dit in feite degenen de Aarde hebben ingezaaid en zichzelf Lemuriers noemen. Die zijn hier! En dat is niet ongewoon want er zitten er ook bij die voor het eerst op deze planeet van vrije keuze zouden ontwaken.

Jullie zijn door een beproeving heengegaan en zitten nu ook in een moeilijke tijd waarin de lichten heel langzaam worden ontstoken en waarin bewustzijn verandert en dat zien jullie het eerst bij de kinderen.

Jullie doen heel erg je best om terug te kaatsen wat jullie zien en afgestemd te blijven op de veranderingen die te voet komen.

En zelfs in je spiritualiteit worden jullie uitgedaagd, nietwaar? Wij zijn hier om daarbij te helpen.

Verbonden zijn.

Er is een paar punten die jullie zouden moeten weten over verbonden zijn – dingen die wij eerder hebben verteld maar die wij nogmaals willen noemen. De realiteit is dit: Er is een pijplijn naar jullie, direct vanaf Spirit. Het enige wat jullie tegenhoudt om hem te gebruiken is jullie geloof. Vanaf dat jullie opstaan en de metaforische knop omdraaien ben je afgestemd op de vibratie van de pijplijn. Dan is jullie connectie compleet.

Deze connectie is niet met een of andere hogere bron, maar dat is de manier waarop jullie het zien. Jullie willen de pijp zien alsof hij van boven komt en dat doet hij niet. Hij komt van binnenuit. Het is een goddelijke, inter-dimensionale verbinding van binnenuit. Als jullie in staat zij om aan te sluiten op de bron zullen jullie alles begrijpen over licht. Dan zullen jullie vrede krijgen waar die er niet is. Dan zullen jullie een persoonlijkheid opwaardering krijgen en iedereen zal bij jullie willen zijn. Jullie zullen niet vreemd worden maar uitgebalanceerd. Dat is een groot verschil.

Oh, degenen die hier voor mij zitten of dit lezen en die in die staat zijn weten waarover ik spreek…..er gaat niets boven als de liefde van familie je bezoekt en op je schoot zit. Er is hier meer dan het oog ziet en sommigen van jullie voelen het en jullie willen weten waarom. Er is hier meer dan alleen maar een groep, het is meer dan alleen maar het wassen van jullie voeten….het is de aanwezigheid van degenen waarvan jullie hebben gehouden en die jullie zijn verloren. Ook zij zijn hier!

Dit komt omdat jullie allemaal oneindig zijn en jullie ontkennen dat! Je mag dan niet in staat zijn om in 3D met hen te praten maar jullie kunnen hen zeker voelen en jullie kunnen het horen in je hart als zij zeggen: “Alles is goed. Wij zijn hier om jullie te helpen.” Voordat deze bijeenkomst voorbij is zullen jullie voor elkaar bidden – om inter-dimensionale goddelijke energie op een prachtige manier naar elkaar toe te zenden.

Tegen-intuïtief menselijk gedrag.

Nogmaals gaan wij enkele menselijke attributen tonen die zeer interessant zijn. Als er iets is wat deze menselijke attributen jullie heel duidelijk zouden moeten laten zien dan is het dat het leven, dat jullie menselijk noemen, niet is wat jullie denken. Onthoud, jullie zijn engelen – goddelijke engelen. Het is waar maar jullie geloven het niet, en kunnen het niet zien. Laat mij jullie zeggen dat als jullie niet zo in beslag worden genomen door de dualiteit, jullie gewend zullen raken aan een veel groter beeld dan dit. Maar er is dualiteit, een sluier die de waarheid verhult over wie jullie zijn, wie jullie waren en het echte verhaal hierover.

Het weerhoudt jullie om het meesterschap in jullie DNA te zien dat erop wacht om gezien te worden. Het verbergt alle andere dingen waarover wij hebben gesproken en die goddelijk zijn. Dat doet de dualiteit! Maar in de dingen die ik jullie ga tonen, zullen jullie de grap zien. Jullie voelen je oncomfortabel omdat jullie niet gewend zijn om mens te zijn! Hebben jullie daar ooit aan gedacht? Jullie hebben veel meer tijd besteed aan het zijn van een goddelijke energiebol, die jullie engelachtig noemen dan aan het mens zijn op deze planeet. Zelfs de Lemuriers die hier zijn geweest sinds de Aarde begon, hebben veel meer tijd doorgebracht als engelen dan als aardlingen. Dat komt omdat jullie geen begin hadden. Jullie zijn deel van absolute tijdloosheid en “leven” in een cirkel van bestaan die niet lineair is en geen begin en geen einde heeft.

Dus, hoe gaat het met jullie in dit menselijk lichaam? Laten wij eens kijken.

Nodig om te weten.

Laten wij met de eerste beginnen. Het is inderdaad een vreemd ding voor een heilig wezen van het universum. Mensen hebben een gepassioneerde behoefte om van energieën af te weten die nog niet zijn gearriveerd. Hier zijn jullie dan lopend op een pad en jullie zien een tweesprong in de weg. Jullie kunnen hem zien en zelfs ook een stukje van wat er na die splitsing komt zodat jullie niet nieuwsgierig zijn naar wat zij zijn maar jullie weten niet welke weg je moet kiezen. De mens zal vaak in verwarring gaan zitten en afwachten wat er zal gaan gebeuren! Welke richting zal ik opgaan? – links of rechts? Dit is jullie lineariteit die zich laat zien en het ongemak dat jullie ervan hebben.

Nogmaals, de reden waarom jullie gaan zitten is dat jullie in je menselijk leven een mysterie hebben. De beste manier om het uit te leggen is alweer de trein: Jullie zitten in een lineaire trein. Jullie zijn de wagon en het spoor is jullie lineariteit. Jullie gaan in jullie lineaire gewoonte van jullie verleden naar jullie toekomst en jullie ervaren de energieën ervan een voor een als zij op jullie weg komen. Daarom vragen jullie je altijd af hoe de volgende energie zal zijn omdat de trein altijd in beweging is en door deze schijnbaar nieuwe gebeurtenissen gaat.

Laat mij jullie nu meenemen naar de anders kant van de sluier en vertellen waar jullie echt aan gewend zijn: Stel je de trein voor. Er is helemaal geen spoor. Alle energieën die voor en achter jullie op het spoor liggen van jullie 3D trein, overlappeen elkaar nu in het midden, precies op de trein zelf. Je zou kunnen zeggen dat jullie hen allemaal tegelijk ervaren, en er is geen mysterie. Daaraan zijn jullie als schepselen van het universum gewend, en het heet het NU!

Jullie kunnen de treinwagon draaien om de energie tegemoet te gaan die jullie wensen, een voor een, als je lineair wilt zijn. Maar alle energieën van het verleden, het heden en de toekomst overlappen elkaar in het midden van jullie treinwagon en jullie voelen hen allen tegelijkertijd. Er zit geen mysterie in hen want zij zijn er altijd, allemaal!

Aan de andere kant van de sluier hebben jullie er dus geen problemen mee maar als je mens wordt presenteren dingen zich op een lineaire manier en dat is verwarrend. Daarom ontwikkelen jullie een gepassioneerde noodzaak om te weten over energieën die er nog niet zijn. Dat is tegen-intuïtief! Waarom zouden jullie je druk maken over een energie die er nog niet is? De tweesprong op de weg is voor jullie een mysterie, ook al kun je hem helder zien.

Gezegend is de mens die geduld begrijpt. Dat is de mens die opstaat in plaats van zich zorgen te maken. Hij gaat door tot de splitsing omdat hij weet dat het de enige plaats is waar beslissingen worden genomen. Hij zingt een deuntje terwijl hij daar naartoe gaat en is vredig in zijn hart totdat hij bij de splitsing is. Dan staat hij in de energie van keuze. Dan, en alleen dan, ontvangt hij de boodschap van Spirit.

Dit is de energie van het moment en de boodschap kan intuïtief zijn: “Ga linksaf!” Dat is de verbinding! Dat is de pijplijn in actie. De mens zonder die verbinding heeft geen intuïtie voor deze dingen. Zelfs als zij op de splitsing staan – de energie van keuze – maken zij zich nog steeds zorgen. Zij zeggen: “Ik zal dit proberen. Ik zal dat proberen. Ik wilde dat er iemand was die het mij kon zeggen. Wel, hier is die en hij heet de Verbinding met Spirit. Het heet het opendraaien van de kraan van de pijp van het Hoger Zelf, de bron die de wijsheid en de waarheid kent van wie jullie zijn.

Wij hebben jullie boodschap na boodschap gegeven over hoe dat wordt gedaan. Mensen verzoeken: “Lieve Spirit, jij praat over dit doen en dat doen…..hoe krijgen wij dat voor elkaar? Hoe kan ik die verbinding vinden?” Ik zal jullie dit vertellen – het komt door pure intentie. God weet wie jullie zijn. God weet hoe het met jullie zit. Als je het proces begint met pure intentie die zegt: “Ik wil hier meer van weten,” zul je de hulp krijgen die je nodig hebt. Pure intentie is anders dan passieve intentie. Passieve intentie is: “Ik zal dit proberen. Ik zal dat proberen en als niets daarvan werkt zal ik iets anders proberen“. Zo kijken jullie ertegenaan met een brein dat constant zegt: “Dat gaat niet werken”. Pure intentie zegt: “Lieve Spirit, ik weet dat het zal werken omdat ik er deel van uitmaak”.

Zien jullie het verschil? Als je iemand toevertrouwd iets heel belangrijks voor jou te doen, maak jij je zorgen. Als je het zelf doet ligt het vlak voor je en maak jij je geen zorgen. Dus als jullie je goddelijkheid ‘bezitten’ doe je eigenlijk zelf het werk van God!

Angst voor de toekomst.

Nummer twee lijkt veel op nummer een: Onredelijke angst voor de toekomst. Alweer zijn jullie hier niet aan gewend. Engelen hebben dat niet! Om mens te zijn zit je op een lineair spoor, een energie tegelijk. Wat ga je doen? Waar ga je naartoe? Velen zijn bang. Jullie weten echt niet wat er gaat gebeuren en positieve persoonlijke ervaringen uit het verleden lijken je niets te helpen. Het is tegen-intuïtief ten opzichte van alles wat er is gebeurd. Bijvoorbeeld: Toen jullie gisteren planden om hier naartoe te komen was de energie waar jullie nu in zitten, de toekomst. Je zou dus kunnen zeggen dat jullie nu in de toekomst zitten! Ik vraag jullie: Hoe bevalt het tot nu toe? (gelach)

Waar waren jullie gisteren bang voor? Het is eenvoudigweg tegen-intuïtief ten opzichte van alles wat jullie zijn. Mensen zijn de meesters van de eonen geweest, zelfs voordat het universum bestond, in een overlappende situatie van energieën die altijd in het Nu waren. Ongeacht hoe vaak jullie mens zijn geweest worden jullie toch gestoord door die lineaire trein. Jullie weten niet wat er gaat komen en kunnen het niet zien. Toch willen jullie ervan weten omdat het de normale manier voor jullie is. Jullie gaan meteen alle potentiëlen van alles zien.

Dus is hier een boodschap voor de geliefde die zegt: “Ik ben er klaar voor en kan overal naartoe gaan.” Wij zeggen jou dit: Jij zit op je lekkere plekje en je hoeft je geen zorgen te maken over waar je naartoe gaat want als de energie arriveert zal die jou rondduwen en rondduwen omdat je op een bepaald niveau verbonden bent met jouw eigen goddelijkheid – iets wat het grotere plaatje kent. Als jij pure intentie hebt is het podium compleet en het vereist mensenlevens om er te komen. Wij zeiden jullie geduldig te zijn en dat hebben jullie gedaan. Nu is het dus de tijd om jullie inactiviteit te vieren en te wachten tot de energieën komen…..en dat zullen zij.

Op de juiste tijd op de juiste plaats zijn begint met pure intentie. Toch zijn er mensen die zouden zeggen: Ik verspil mijn tijd. Ik let niet op tijd. Ik doe niets. Ik weet niet wat ik moet doen.” En wij zeggen jullie nogmaals: waarom gaan jullie niet gewoon een lied zingen en laten het gewoon gebeuren? Spirit weet dat jullie daar zijn en ziet jullie licht en brengt jullie de energieën waarom jullie hebben gevraagd. Dat was zo in het verleden en zal zo zijn in de toekomst omdat jullie op de juiste plaats zijn.

Hoe vaak hebben wij het gehad over de menselijke historische gebeurtenis van de Israëlieten die 40 jaar door de woestijn liepen? Wij doen dit nog eens. Herinneren jullie je het verhaal? Zij liepen in een cirkel omdat de woestijn niet zo groot is. Dat wisten zij ook. Zij bezochten dus plaatsen waar zij al eerder waren geweest door leiderschap dat hen in feite door de jaren heen in een reusachtige cirkel liet lopen. Zij werden iedere dag vanuit de lucht gevoed. Deze stammen werden al die jaren elke dag gevoed. Sommigen hebben gezegd dat dit een metafoor is. Dat is het niet. Er zit fysieke wetenschap achter het voedsel uit de lucht. Deze stammen werden al die jaren elke dag gevoed terwijl zij plaatsen bezochten die hen bekend waren omdat zij in een cirkel liepen. Toch maakten zij zich elke dag zorgen over morgen! Er waren zelfs stromingen binnen de groep om weg te gaan en plannen te maken voor als morgen toevallig niet zou brengen wat zij verwachtten. “Wat als het morgen niet gebeurt?” zouden zij stellen. Zij hadden in het geheim bestuursbijeenkomsten en planningssessies. “Wat als het morgen niet gebeurt? Wat gaan wij doen als het voedsel morgen niet meer komt?” Dan werd het morgen en het voedsel kwam zodat zij weer een paar dagen verder konden…..totdat het menselijke deel het weer overnam.

Denk eens, elke dag weer fysiek bewijs, meer dan een generatie lang. Er waren er geboren die niet beter wisten. Als kinderen dachten zij gewoon dat dit de manier is waarop de wereld werkt! Toch nam het menselijk brein het over en het ‘wat als’ kreeg de voorkeur en schiep angst. En dat waren de uitverkorenen van die tijd. Historisch gezien waren zij degenen waarvoor gezorgd moest worden. Wel, laat mij eens zeggen wie de uitverkorenen van deze tijd zijn. Ik kijk naar hen en zij lezen deze pagina! Dit zijn de mensen die hun goddelijk licht kunnen laten schijnen en werken aan hun eigen vibraties en DNA en feitelijk de planeet veranderen. Daarom zijn jullie hier, geliefden.

Er zijn er die onlangs zijn omgekomen op deze planeet en die nu naar jullie kijken. En zij zeggen: “Wat wij deden was een begin voor jullie.” Zij zitten nu naast jullie en zeggen: “Geef je leven waarde want jullie zitten in de vuurproef van de geschiedenis, de kern, het centrale punt, het anker voor het Nieuwe Jeruzalem. Jullie worden ondersteund om het nieuwe beloofde land te scheppen.” het is de boodschap die ik overal breng. Jullie weten niet hoe belangrijk dit is. Jullie weten niet hoe belangrijk jullie gedachten zijn want zij scheppen energie, weet je?

Ongeloof in de actuele Bron.

Hier is nummer drie: Tegen alles in geloven jullie niet echt in de Bron! Dat is echt tegen-intuïtief omdat het in jullie zit. Het is onzichtbaar. Hier is wat ik bedoel met de Bron: Ik spreek over de essentie die stroomt door de metaforische pijplijn. Het is de verbinding. Ondanks dat jullie de resultaten zien geloven jullie niet echt in de Bron. Velen zijn het zo zat dat zij hun bewustzijn hieromtrent een halt toeroepen en uitschreeuwen: “Het is genoeg!”

Kijk voor bewijs om je heen. De mensheid is verwikkeld in een worsteling over wie God is en wat God wil en wie er gelijk heeft en wie niet over deze onzichtbare kracht beschikt.

Laat mij een voorbeeld geven van iets wat voor ons aan de andere kant van de sluier interessant is. Het laat zien hoe krachtig de dualiteit is en hoe tegen-intuïtief die is binnen jezelf. In jullie cultuur, als je naar omgevingen gaat waar voedsel wordt voorbereid, is er een stop, een tap….een klein apparaat aan de muur. Omdat jullie lang genoeg in jullie cultuur hebben geleefd weten jullie dat als je de knop omdraait, er bijna ongelimiteerd water is.

Het is een bron die door een pijp komt maar jullie zien die pijp niet, jullie zien alleen die kleine kraan. Toch voorziet die kleine kraan jullie je hele leven van water omdat hij is aangesloten op een zeer grote bron. Jullie denken er niet eens meer over na omdat hij altijd werkt.

Als je de lichtknop omdraait zie je de elektrische generatoren niet die daarbuiten zijn om licht naar jullie huizen te brengen. Jullie denken er niet aan. Jullie gaan naar de knop en verwachten dat er ongelimiteerd kracht uitkomt. Die knop is een klein ding maar als je eenmaal weet wat het is en hoe het in jullie realiteit werkt, heb je ongelimiteerd stroom. Denk eraan: Die bronnen achter die kleine kranen en knoppen zijn allemaal onzichtbaar, toch laat jullie 3D-kennis je hen vertrouwen omdat jullie ‘weten hoe zij werken.’

Ga nu eens met mij mee op een fantasiereis. Laten wij zeggen dat er een mens is die nooit een kraan heeft gezien. Hij komt van een andere menselijke planeet. Hij wil weten hoe jullie keuken werkt en jullie zeggen: “Dit is een klein ding aan de muur en als je het opendraait komt er water zodat je emmers en emmers en emmers kunt vullen. Het blijft komen en zal dat blijven doen.”Dan laat je het hem doen en natuurlijk stroomt het de emmer in en hij is ontzet. Hij kijkt er verbaasd naar en is er opgetogen over en speelt in het water. In zichzelf vraagt hij zich af: “Wat een wonder is het dat zo’n klein object zo’n overvloed aan benodigde materie kan geven. Dit is een proces wat ik niet begrijp.” Dan doe je de kraan dicht en ga je weg.

Na enkele uren kom je terug en zie je hem, zittend en starend naar de kraan, duidelijk nieuwsgierig en handenwringend. “Wat is er?” zou je kunnen vragen. “Ik heb dorst” is zijn antwoord.

“Nou, waarom draai je de kraan niet open en neem je een slok?’

“Omdat ik niet zeker weet of hij weer zal werken en als hij het niet doet zal ik heel teleurgesteld zijn en nog steeds dorst hebben.” antwoordt hij.

Wat zouden jullie van dat schepsel vinden? Zouden jullie het hoofd schudden en weglopen? Zouden jullie denken: “Goh, wat zouden zij daar op hun planeet voor hebben?” Wel, geliefde, welkom op Aarde! (gelach) Dat is de manier waarop jullie de kraan van God benaderen! Bang om hem aan te zetten, nietwaar? Bang dat hij niet zou kunnen werken. Al hebben jullie je hele leven gezien dat het werkt, toch zijn jullie bang om hem te gebruiken omdat jullie denken dat het niet nogmaals zal werken.

Zijn zij te vreemd, die spirituele dingen? Het is inderdaad tegen-intuïtief ten opzichte van alles wat wij hebben laten zien en wat jullie misschien hebben ervaren. Dat is dualiteit op zijn best!

Er is hierover geen oordeel, geliefde. Gezegend is de mens die door de dualiteit ploegt naar wat wij de Ontbrekende Brug noemen, een verhaal dat binnen de Kryon boodschappen wordt gebruikt in een parabel over een man die de kloof van geloof moest overgaan in een auto. Toen hij wist dat de brug buiten gebruik was reed hij toch door omdat hij wist dat hij geacht werd om over te steken. Buiten zijn weten was er een nieuwe brug die hij pas zag toen hij met volle snelheid de hoek omging. Hij ging de brug over omdat hij op de een of andere manier wist dat die er zou zijn.

Dit is wat wij onderwijzen en wij zeggen jullie dit: Voor sommigen van jullie wordt die dualiteit nooit beter. Met andere woorden, steeds als jullie die brug van geloof naderen zullen jullie worden bevangen door twijfel. Als jij een van hen bent zeggen wij dat jij gezegend bent omdat jij de dualiteit ervaart en er hoe dan ook doorheen gaat. Dat is de test van de planeet. Dat is de uitdaging. Er is niets mis met jou als jij jezelf dagelijks test in de dualiteit waarmee jij het eens was.

Oh, wij weten wie er hier zijn en wie dit lezen! Wij kennen jullie behoeften en twijfels. Daarom zeggen wij tegen jullie dat er in jullie spirituele keuken een ongelimiteerde kracht en overvloed is. Wat jullie niet weten is dat het komt van de familie die jullie naam en energie erop heeft staan. Als jullie die pijp openen komt er wijsheid achter wat jullie denken en hulp om je te wijzen wat er verder kunt doen. Aan de andere kant van de sluier is het andere deel van jou steeds aanwezig! Jullie Hoger Zelf is dat deel. Daar komt vrede vandaan. Daar komt de kracht vandaan.

Angst om alleen te zijn.

Nummer vier; Zoals wij al eerder hebben gezegd zijn mensen bang om alleen te zijn en voor het verlies van liefde. Stel je eens voor dat je zover naar de toekomst verplaatst zou worden dat je absoluut niemand kent en je geen vriend op Aarde hebt. Niemand kent jouw naam. Er is geen overvloed. Er is niemand om te helpen want er is geen mens op de planeet die weet dat jij bestaat. Er is niemand die van je kan houden of voor je zorgen, en daar zit je dan.

Ik wil jullie uitdagen er met mij naartoe te gaan omdat ik jullie het echte verhaal ga geven: Ontelbare entiteiten die familie heten omcirkelen jullie steeds. Zij weten wat er in jullie levens gebeurt, zij kennen jullie uitdagingen en jullie vreugde en angsten. Zij zijn ontelbaar. Sommigen van jullie hebben geprobeerd hen te nummeren, namen en een vorm te geven en sommigen gaven hen zelfs een menselijke huid en vleugels en noemden hen engelen. Het is groter dan dat omdat er een attribuut is waarover wij het hebben gehad. De pijp is altijd open maar jullie kunnen het niet zien. Jullie zijn lineair en willen hen tellen. Laat mij jullie dit vragen: Als je de douchekraan opendraait hoeveel water komt er dan uit? Begrijp je?

Deze angst is tegen-intuïtief met wat jullie weten. Jullie weten absoluut beter. Jullie willen het in praktijk brengen? Jullie willen van deze angst om alleen te zijn afkomen? Ga naar een plaats waar het zo stil mogelijk is en zeg deze woorden: “Familie, zijn jullie daar? In de naam van Spirit roep ik jullie in mijn leven, in deze ruimte, en ik wens jullie op mijn handen te voelen.” En je zult hen voelen. Mijn partner kan hen nu voelen – tintelende sensaties. Sommigen dagen wij nu uit om hen op je schouders te voelen. Zo is dat gevoel altijd geweest. Jullie vragen je af wat dat is? Dat is de liefde van God! Dat is de familie. Jullie zijn nooit alleen.

Het is tegen-intuïtief met alle engelen dingen die jullie eerder voor jullie hadden maar de dualiteit laat jullie denken dat jullie alleen zijn en de spiegel bewijst het jullie – maar alleen in 3D! Ik zal jullie tonen hoe goed de dualiteit is. Toen Jezus de Jood werd gekruisigd had hij de energie nodig die vanaf zijn geboorte bij hem was geweest – de meester energie die hij steeds had gehad – de pijplijn. Hij riep erom en kreeg niets. Toen riep hij uit: “Waar ben je gebleven? Heb je mij verlaten? Wat is er aan de hand?”

Deze man ging door nog een andere ophoging van vibratie naar een volgend niveau en op die plaats was er een ogenblik stilte en was er zijn eigen donkere nacht van de ziel. Het choqueerde hem en gaf hem aan dat de verbinding weg was. Dat is precies wat wij willen dat jullie gaan claimen – een verbinding die zo gewoon is dat het lijkt op het omdraaien van de lichtknop. Dat is hoe mooi en betrouwbaar de verbinding is.

Drama.

Nummer vijf  is de innerlijke ingebouwde behoefte aan drama bij sommige mensen. Nu zouden jullie kunnen zeggen: “Ik ben een lichtwerker. Ik heb geen drama nodig.” Wel, er zijn verschillende graden in drama en jullie doen er allemaal tot op bepaalde hoogte aan mee. Het is alleen dat degenen die zich lichtwerkers noemen het beperken tot wat wij gecontroleerd drama willen noemen. Dat zijn de dingen die op jullie voorwaarden gebeuren en die goed voor jullie zijn maar niet voor anderen. Toch blijft het een beetje drama.

Mensen hebben het vaak nodig om activiteiten van energie om hen heen te scheppen die hen afleiden van hun spirituele zoektocht. Sommigen zijn daar zo goed in dat zij zich er hun hele leven van laten afleiden en jullie weten wie jullie zijn. Er zijn er evenveel die dat wel doen als wie dat niet doen en dat maakt het leven heel interessant, nietwaar?

Veel van jullie hebben dit gedaan en proberen drama uit hun leven te bannen en realiseren zich dat jullie je eigen situatie kunnen controleren maar toch blijven jullie overstelpt door degenen om jullie heen die wel drama scheppen. Jullie kunnen dat niet stoppen omdat zij er altijd zijn!

Sommigen hebben zelfs gevraagd: “Wat doe ik met mensen die zich daar goed bij voelen? “ Wel, laat mij jullie vertellen over mensen die waarschijnlijk een lichtwerker zijn en die er alles aan doen om niet naar hun spiritualiteit te kijken. Het is een deel van hun afweersysteem en intuïtief geworden. Zo scheppen zij drama en zij zijn er erg goed in. Door hun hele leven heen hebben zij geleerd om ruzie te maken, te debatteren en te confronteren, en zij houden daarvan. Het drama is hun vriend. Ik denk dat jullie weten over wie ik het heb.

Iedereen kent wel iemand die zo is. Als jullie de lichtwerkers zijn die proberen hieraan te ontsnappen zal ik jullie de woorden van een wijze filosoof geven – een mens: Ga nooit worstelen met een varken. Allereerst word je smerig en ten tweede houdt het varken ervan” (gelach) Jullie hebben de keuze om te worstelen of niet. Als jullie een van degenen zijn die proberen het drama uit je leven te krijgen, zeg ik tegen jullie: Maak je er gewoon van los. “Maar dat is niet zo makkelijk” zouden jullie kunnen zeggen, “Wat doen wij met de energieën die naar ons toegeworpen worden door die mensen en de situaties die rondom ons verschijnen, de woede, de haat, het wantrouwen, de afgunst, al die dingen?”

Hier hebben jullie een concept waar jullie misschien niet aan gedacht hebben. Denk aan de pijplijn, de metafoor waar wij het over hebben, die informatie en goddelijke wijsheid naar jullie stuurt. Waarom denken jullie daar niet aan terug? Het is een goddelijke stofzuiger! Ik zal die energieën uit jullie energie zuigen. Hebben jullie nog dingen om je heen die weg gestofzuigd moeten worden? Jullie hoeven niets anders te doen dan je te verbinden met de stofzuiger.

Mijn partner gaat naar veel plaatsen op Aarde en er zijn er veel die in drama zitten en hem en zijn werk niet geloven. Er was een tijd dat hem dat zwaar viel door de heftige manier waarop zij hem bestookten met hun vooroordelen en hun eigen ideeën over God. Er waren tijden waarop hij angstig was en zijn handen wrong omdat er zoveel ongeloof was en men dacht dat hij gek was. Veel vrienden verlieten hem en anderen hebben geprobeerd hem volledig te laten stoppen. Maar toen hij begon aan zijn goddelijke verbinding en die puur maakte vond hij de spirituele stofzuiger die echt werkte! Steeds als hij zich rond dat drama bevond werd het bij hem vandaan gehaald en voelde hij de angst en de pijn in zijn hart niet.

Hij begon zijn tegenstanders in een ander licht te zien en hield van hen. Zij zijn mensen; lichtwerkers, net als jullie maar zij willen alleen niet dezelfde route als jullie nemen. Op hun eigen manier werken zij aan hun eigen problemen voor hun eigen goddelijkheid. Hij ziet hun angst en kwaadheid en zendt hen energie om meer vrede aan hen te brengen. Dat kunnen jullie doen, weet je? Denk eens hoe dit andersom zou zijn. Het gaat er niet om hen terzijde te schuiven. Het gaat erom hen zo compleet lief te hebben dat zij niets te zeggen hebben. Begrijpen jullie dat?

Niemand let op de winkel.

Toch zijn er nog steeds die zeggen dat er niemand op de winkel let. Dit is een metafoor die zegt dat jullie voelen dat God er alleen is als je hem roept. Anders gezegd, jullie zijn op jezelf tot meditatietijd.

Tegen- intuïtief met alles wat jullie weten, denken jullie dat je alleen maar verbonden bent als je mediteert. Jullie begrijpen het nog niet. De connectie, de pijp, is een 24-uurs verbinding. Jullie zijn verbonden als jullie dromen, als je het bad in gaat, als je autorijdt. Het is een overvloed die onderdeel is van jullie levensproces.

Toch zijn er nog mensen die zeggen: “Wacht tot ik God vertel wat er vandaag is gebeurd. Spirit zal dit niet geloven! Ik had een uitdaging en ik dacht dat ik in staat was om het te doen en ik kon het niet. Ik pleegde dat telefoontje en dat maakte het alleen maar erger om wat je-weet-wel-wie over mij zei en nu weet ik echt niet wat ik moet doen. Alles veranderde na mijn laatste meditatie. Ik kan niet wachten tot het vijf uur is en ik ga mediteren en dit van mijn rug afgaat. Ik ga uitzoeken wat ik moet doen.”

Sommigen voelen dat zij in een vacuüm zitten en God geen idee heeft wat er in hun leven gebeurt. Dat is niet de manier. Elke aparte uitdaging moet benaderd worden vanuit de bron. Er is niets in jullie leven dat onbekend is bij God. Er staat familie vlak naast jullie. Als je dat telefoontje krijgt, als je een brief opent, als je van een vriend hoort, wordt het door al jouw “verbindingen” gezien. Door goed en slecht nieuws, door uitdagingen en vreugde is de familie er meteen door de pijplijn om jullie de wijsheid te bezorgen die jullie nodig hebben om de dualiteit te overwinnen.

Verandering.

Nummer zeven, de laatste, is verandering. Moeten wij nog meer zeggen? Mensen houden niet van verandering. Laat mij jullie iets geven om over na te denken. Wat denken jullie van een verandering die je lichaam geneest? Is dat goed? Wat denken jullie van een verandering die jullie meer vrede zal brengen als je die niet hebt? En van een verandering waarbij jullie oplossingen hebben voor het onoplosbare? Wat denken jullie van een verandering waarbij de Israeliers en de Palestijnen elkaar ontmoeten en kunnen overeenkomen en een proces beginnen dat echt werkt. Het is alleen maar zaak om de energie op de planeet te houden zoals die is en het licht en de vibraties te laten toenemen tot die dingen kunnen gebeuren. En jullie zijn de versnellers – allemaal! En jullie zijn bang voor verandering? Dat is net als de kok in de keuken die bang is dat er een maaltijd wordt geproduceerd! Dat is niet erg logisch!

Er is een kostbare ziel in deze zaal die is gekomen voor genezing en jullie weten wie het is. Hoe sterk ben je vandaag, lichtwerker? Geloof jij ook maar iets wat er vandaag in deze zaal is gebeurd? Kun je de entiteiten om je heen voelen? Het zou nu een goed moment zijn. Ik wil dat jullie je energieën nemen en deze man met liefde omhullen. Ik wil dat jullie hem zien in een lang leven. Allemaal samen. Doe het nu. Schep een bel van groene energie zodat de man genoeg in balans komt om met zijn cellulaire structuur te spreken en de kanker in zijn lichaam kan verwijderen. Wij zouden het jullie niet vragen als het onmogelijk was. Jullie kunnen controle hebben over jullie immuunsysteem, jullie kunnen de ziekte onder controle krijgen. Jullie willen een deel zijn van zijn toekomst, waarom doen jullie dat nu niet?

(stilte)

Als jullie dat doen is er een groep van triljoenen die jullie pure intentie zien en zij doen met jullie mee.

Het hang allemaal van hem af maar jullie zijn de in balans brengende katalysator voor dit soort dingen op deze planeet, voor het Nieuwe Jeruzalem op deze planeet; voor jullie eigen cellulaire structuur. Ik wil dat jullie en verschil op de planeet maken en voor jezelf zorgen.

Begin een proces van verbinden en meer engelachtig worden en te onthouden waarover het gaat. Wees niet bang voor de toekomst en loop naar de kruispunten. Bereid je voor op een reis zonder te weten waar je naartoe gaat en voel vertrouwen dat als je wordt geacht te reizen het schip zal aankomen.

Zo hebben wij jullie vanavond zeven attributen van de mensheid gegeven. Dingen waar engelen moeite mee hebben als zij bestaan als mensen. Dat heet dualiteit. Als jullie je ooit afvragen waarom je soms angst hebt voor deze dingen die wij hebben genoemd, zeg dan tegen jezelf: ”O ja, ik weet het weer” omdat de dingen hier niet zo zijn als aan de andere kant van de sluier. Jullie zullen er nooit aan wennen omdat jullie goddelijk zijn.

Ik was erbij toen jullie werden geboren. Ik was erbij toen jullie tegen de wind der geboorte leunden. Tijdens het laatste interview aan de andere kant van de sluier voordat jullie kwamen werd er gevraagd: Wil je echt gaan? Ben je er klaar voor om het weer te doen?” En jullie zeiden: “Ja.” En hier zitten jullie nu te luisteren en te lezen.

Aldus zeggen wij tegen jullie dat de mens gezegend is die de verbinding begrijpt, die er op zo’n manier naar streeft dat het bereikt kan worden omdat zij de meesters van de toekomst zullen worden. Gewoon. Zachtmoedig.

Meesters van de planeet. Allemaal.

En zo is het.

Kryon