Kryon tijdens de Kundalini Tour: De gereedschapskist van de oude ziel in 2013.

Kryon Kundalini Tour:

De gereedschapskist van de oude ziel in 2013.

Lee Carroll / 13 januari 2013.
Vertaald uit het Engels door Henk Steur.

Gegroet, geliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Steeds als wij dit doen zijn er mensen die zich afvragen: “Is die man nog steeds in zijn lichaam?” (Lee) Natuurlijk is hij dat, maar zijn bewustzijn is verdeeld. Sommigen zouden zeggen: “Ik wist het! Dat maakt hem kandidaat voor een psycholoog.” (gelach) Maar het is niet die soort verdeling. Ieder van jullie heeft de mogelijkheid om te doen wat jullie hier zien, maar het hoeft niet in deze vorm te zijn. Er is een nieuwe energie die zich nu op de planeet begint te vormen en wij gaan daar langzaamaan steeds meer over spreken. Als jullie tot op deze bladzijde zijn gekomen zou het goed voor jullie zijn om nog eens naar de laatste channeling (Phoenix) te kijken. Daarin zit informatie die met deze boodschap verbonden is.

Een week geleden gaven wij jullie informatie over wat jullie in deze nieuwe tijd kunnen verwachten. Enkele weken eerder vertelden wij jullie over uitvindingen waar jullie naar kunnen uitkijken. Maar in het proces van de menselijke ontwikkeling is het overduidelijk dat enkelen van jullie zullen gaan channelen. Die manier van channelen hoeft niet en public te zijn of voor een groep mensen staand. Het kan alleen voor jezelf gedaan worden en misschien op de manier van wat sommigen eerder “automatisch schrift.” hebben genoemd. Er is tussen twee haakjes niets automatisch aan. Het is niet iets dat gewoon gebeurt. Het zijn jullie die opzij stappen en in de privacy van jullie eigen bestaan het heilige deel van jullie vinden en in staat zijn om te channelen wat er binnenin jullie zit. Sommigen van jullie zullen geen entiteit met een naam vinden maar zullen eerder delen van jullie eigen goddelijkheid channelen. Jullie zullen het channelen noemen maar het is eigenlijk communiceren met het Hoger Zelf. Het zijn jullie die in contact zijn met de kernziel die jullie ook zijn. Maar het zal op channelen lijken en dat zal het ook zijn.

De volgende stap in de menselijke evolutie gaat naar binnen en niet naar buiten want de ontwikkeling van de menselijke soort gaat over hoe de hersenen in staat zijn om collectief samen te werken met al het DNA in het lichaam. Binnen jullie eigen lichamen zijn er meer dan honderd triljoen (miljoen maal miljard = 100.000.000.000.000.000) deeltjes DNA en zij zijn allemaal identiek en uniek met jullie imprint.

Zij zijn allemaal verbonden en verstrengeld als een. Zij vormen allemaal samen een gezamenlijk veld, zoals de ziel die jullie zijn. (jullie Merkabah)

Terugblik.

Jullie zijn klaar met de oude energie en alles wordt herijkt. Wij vertelden jullie vorige week wat jullie nu kunnen verwachten. Er is een vrijlating aan de gang en jullie beginnen dat te voelen. Deze vrijgave zal enkele anomalieën (onregelmatigheden) in zich hebben en jullie zullen dat zeer binnenkort gaan zien. Wij hebben jullie verteld dat onder de anomalieën van de vrijgave de donkere energieën van de Aarde zich realiseren dat zij de slag verliezen. Het is – om het zo te noemen – een laatste oprisping van enkele processen van de oude energie die nog even naar voren komen en net doen alsof zij de leiding hebben; maar dat zullen zij niet zijn. Jullie zullen hen zien verdwijnen doordat zij geen steun krijgen van de bevolking en dat is waarschijnlijk voor het eerst in de menselijke geschiedenis.

De gereedschapskist van de oude ziel in 2013.

Vandaag gaan wij jullie enkele potentiëlen geven en sommige dingen vertellen die wij aan de horizon zien verschijnen. Wij gaan het ook hebben over een paar potentiëlen die niet noodzakelijkerwijs de sterkste zijn, maar die er wel degelijk zijn. Dit is nieuw want het laat zien wat er ‘kookt’ op de achtergrond dat wel of niet de mensheid op dit moment zou kunnen beïnvloeden. Door dit te doen kunnen jullie vrije keuze in actie zien.

Ik wil beginnen met het naar voren halen en verdergaan van de channeling van vorige week, Vandaag willen wij jullie een vijfdelige 2013 oude zielengereedschapskist geven. Dat wil zeggen dat wij jullie vijf punten geven waar jullie naar kunnen kijken. Het zijn dingen die sommigen van jullie nodig zullen hebben en anderen niet. Wij weten ook dat wij meer luisteraars en lezers hebben dan degenen die in de zaal aanwezig zijn. Wij hebben dit dus vaak gezegd: Als jullie hierop afstemmen maakt het niet uit wat jullie klok of jullie kalender zeggen want wij weten wie jullie zijn. Wij kennen de potentiëlen van jullie ontwikkelde zielen die naar deze boodschap luisteren en dat potentieel staat vlak voor ons. Wij zijn in contact met jullie Hoger Zelven en wij kennen jullie plan. Wij zijn in contact met datgene waarvan jullie denken dat het een voorbestemde houding is van dingen die jullie wel of niet zouden kunnen doen. Dat weten wij ook. Als jullie dus naar deze boodschap luisteren of dit lezen, zijn jullie precies waar jullie moeten zijn.

De weg ophelderen.

Er staan vele dingen op stapel om te gebeuren waarover wij hebben verteld als het merkteken (2012) was gepasseerd. De energie van 2012 bevatte een grote hoeveelheid angst en dat punt zijn wij nu voorbij. Er is dus een opheldering, zou je kunnen zeggen, van het speelveld van energieën. Als jullie naar die dingen kijken, waarvan er enkele jullie esoterisch zullen lijken, worden bepaalde attributen van de opwaardering geëerd. Juist op dit moment is dat de voorspelling van de equinoxen (op een lijn staan) en het middelpunt. Jullie zitten nu precies in het midden van de transitie en daarom presenteren wij vijf onderwerpen die jullie nodig hebben voor jullie gereedschapskist bij jullie ervaring van de overgang naar deze nieuwe energie.

Tolerantie.

Nummer een is tolerantie. Ik ga nu spreken tegen oude zielen en als ik het over tolerantie heb spreek ik met name tegen oude zielen. Oude zielen, jullie zijn al heel lang zeer tolerant. Jullie zijn tolerant voor de oude energie en hebben samen geleefd met vele dingen waar jullie niets mee hadden. Nu ga ik jullie vragen om tolerant te zijn met elkaar omdat sommigen van jullie niet leuk zullen vinden wat er nu gaat gebeuren. Enkelen van jullie gaan afstand nemen van de tradities en gaan de anderen irriteren.

De beste manier om dit uit te leggen is om een voorbeeld te geven: laten wij bijvoorbeeld zeggen, dat jullie al dertig jaar genezers zijn en een proces hebben dat werkt. Jullie moesten met energieën omgaan en jullie weten wat jullie doen. Opeens beginnen juist de attributen van de energie om jullie heen zichzelf te herschrijven. Sommige van die dingen zijn de kernessentie van wat jullie hebben gedaan en van wat jullie is geleerd, en zij beginnen te veranderen.

Maar jullie zullen het er niet mee eens zijn dat zij veranderen omdat die dingen voor jullie al jarenlang goed werkten! Jullie zullen niet willen geloven dat zij veranderen naar iets dat heel correct en comfortabel is. Het vooroordeel dat jullie als oude zielen zullen hebben, zal duidelijk zijn. Jullie zullen zeggen: “Nee, dat kan niet goed zijn. Je moet altijd dit of dat doen. Ik heb het al jaren op die manier gedaan en Spirit heeft mij daar altijd voor geëerd in de manier waarop dingen werken.”

Maar hoe weten jullie dat? Wat is het dat jullie toont dat jullie in een opwaardering zitten? Het eerste ding waar jullie tolerantie voor dienen te hebben voor alle dingen waarvan jullie geloofden dat zij op een bepaalde manier gebeurden, want deze dingen zullen als eerste gaan veranderen. Het volgende dat gaat veranderen in het nieuwe zijn intuïtieve krachten. De intuïtieve signalen die jullie ontvangen in je spirituele werk vertellen wat jullie moeten doen in een proces en waar jullie jaren mee hebben gewerkt gaan door met het zijn van de signalen waar jullie op kunnen vertrouwen.

Zelfs de channelaars kunnen nieuwe paradigma’s voor zich zien waar zij mee moeten werken. Want met deze nieuwe energie zal de relatie tussen het menselijk stoffelijk lichaam en dat wat jullie het intelligente lichaam noemen en het Hoger Zelflichaam beginnen zich te verhogen (een herijking van hoe zij met elkaar omgaan). Maar velen zullen niet luisteren naar nieuwe dingen. Zij zullen steeds terugkeren naar wat voor hen werkte en niet ‘afstemmen’ op wat er ook anders is.

Wegen die jullie neuraal (zenuwen) mogen noemen zullen worden opgebouwd en zijn kwantum tussen het stoffelijk lichaam en het intelligente Zelf. Dat wil zeggen dat sommigen van jullie een concept beginnen te krijgen over het in staat zijn om tegen jullie eigen cellulaire structuur te spreken en goede antwoorden terug te krijgen. Er zijn bijvoorbeeld mensen die hebben geïnvesteerd in fysiotherapie die zouden zeggen: “Nee, nee, jullie moeten het op een bepaalde manier doen. Wij hebben dit al tientallen jaren zo gedaan. Zo moet het gedaan worden.”

Een jongere lichtwerker zou kunnen zeggen: “Wel, ik kan het anders doen en zonder welk proces dan ook dat jullie in het verleden hebben gebruikt.” Dus sommigen van jullie zullen toleranter moeten zijn en een open geest hebben ten opzichte van nieuwe processen of degenen die oude processen herschrijven waarmee jullie overleefden. Als jullie dat niet doen zal het de evolutie van de planeet Aarde vertragen en er kan zelfs een splitsing ontstaan tussen de oude zielen en wat zij geloven…..naar het ‘oude en het nieuwe’ bovennatuurlijke.

Dus aan degenen die onderdeel van een proces zijn, van procedures, leringen en systemen die jullie al jaren hebben gebruikt, vragen wij om tolerantie. Voordat jullie oordelen of op een kritische manier spreken over wat jullie geloven dat jullie waarheid is – kijk naar de pracht van een betrokken Aarde. Kijk naar de schoonheid van een oude ziel die nu kan gaan beginnen dingen te claimen waarvan wij altijd hebben gezegd dat zij dat zouden kunnen gaan doen. Al 23 jaar vertelt mijn partner jullie wat er mogelijk kan zijn. Nu staan jullie op het punt om dat te gaan doen. Dat was nummer een.

Geduld.

Wij gaan het net zoals vorige week zeggen: Geduld. De attributen waarover wij spreken zullen een tijdje nodig hebben. Vorige week gaven wij jullie het verhaal over een amateurboer die de zaden van zijn gewassen plant en wegrent om de volgende morgen te kijken en hen te zien groeien, om alleen maar te ontdekken dat de groei te langzaam gaat om te kunnen zien. Dat is de manier waarop het zal verschijnen – te langzaam. Jullie zullen naar het nieuws kijken, jullie zullen naar jullie regering kijken, jullie zullen naar de Aarde kijken en sommigen van jullie zullen zeggen: “Ik zie niet veel dat anders is.” Het is net als bij de zaden en jullie kunnen het echt niet zien. In plaats daarvan is er een langzame, methodische, doorgaande verandering van bewustzijn. Sommige ervan kunnen zich niet handhaven voordat oudere energieën verdwijnen. Enkele hiervan zullen niet worden gerealiseerd totdat degenen die aan het roer staan er niet meer de baas over zijn. Sommige van hen zullen zich niet onthullen voordat jullie de posities van leiderschap innemen en op dit moment zeggen sommigen van jullie: “Dat duurt gewoon te lang, Kryon.”

Wat wij willen dat jullie doen met jullie gereedschapskist, geliefden, is begrijpen dat jullie als oude zielen hier zijn als voedsel en licht om de planten te laten groeien. Jullie kunnen niet alleen maar kijken en zeggen: “Ik heb lang genoeg gewacht en ik wil dit niet nog eens 18 jaar lang meemaken.” Kijk er eens zo naar, geliefden: nu hebben jullie ook nog een watergieter voor de zaden en voor 2012 waren er zelfs geen zaden! De oudere energieën verbleken en jullie hebben niet alleen de zaden maar jullie hebben nu ook een gieter! Dus staan jullie elke ochtend op en gieten, gieten water.

Luister: Degenen die bij jullie komen zullen volle gewassen zien. Dat is het volgende in jullie gereedschapskist – begrip en tolerantie voor dingen die jullie niet begrijpen. In een nieuwe tijdgeest zullen er dingen zijn die jullie niet hebben verwacht en jullie kunnen ernaar kijken en zeggen: “Ik zie niets,” en begrijpen niet dat dit steeds de bedoeling en de manier is geweest.

Aanpassen van houding. 

Laat mij het over nummer drie hebben, aanpassen van houding. Sommigen van jullie beginnen sommige dingen die Kryon in het verleden heeft verteld, samen te voegen. Jaren geleden channelde ik informatie die nu tot bloei is gekomen en nu kunnen jullie beginnen het te begrijpen, maar toen deden jullie dat niet. Wij gaven jullie deze zin: “Als iedereen met iedereen kan spreken kunnen er geen geheimen zijn. In jullie huidige aardse samenleving is er nu iets dat sociaal netwerken heet. Zelfs voordat deze term bestond heb ik jullie hierover verteld. Er zou een tijd op de planeet komen waarin iedereen met iedereen zou kunnen spreken, direct. Kunnen jullie zien hoe dat oude tijdgeesten van communicatie zou ontwapenen? Zien jullie hoe dat onware communicatie zou ontwapenen? Zien jullie hoe dat drama en onwaarheid zou ontwapenen? Als iedereen met iedereen kan spreken is dit het wat er gebeurt!

Technologie heeft jullie dus het begin gegeven van iets waar jullie, met name de ouderen, naar kijken en er niets mee te maken willen hebben. Jullie zeggen: “Het is een speeltje van de jongeren.” Ik wil iets toevoegen aan jullie houding daarover. Laat een jongere jullie tonen wat zij ermee kunnen doen en met hoeveel vrienden zij tegelijk kunnen spreken. Laat hen jullie tonen wat er gebeurt als zij willen communiceren over iets dat zij op een bepaalde plaats hebben gezet en er opeens honderden direct vanaf weten. Het is een nieuwe tijdgeest van de manier waarop mensen gaan communiceren.

Ik wil jullie vertellen waar dat uiteindelijk toe gaat leiden want sociaal netwerken kent geen grenzen. Wat gebeurt er als een jonge Israëli gaat spreken met een jonge Iraniër of Palestijn over iets dat zij op hun netwerken zagen staan? De ideeën zullen over de grenzen heen en weer gaan op een manier als nooit tevoren. Wat gebeurt er met de vermenging van vrienden in een technische tijdgeest waarin honderden direct met elkaar spreken, misschien in een land waar zij dat nooit deden? Het resultaat? Het zal doorgaan met begrip te scheppen voor degenen die er alleen maar over hebben gehoord of die het is verteld. Nu kunnen zij elkaar zien en horen en weten dat zij allemaal hetzelfde willen! Dit is de nieuwe tijdgeest van communicatie maar meer dan dat, het zal de manier van de toekomst worden waarbij iedereen alles accuraat kan weten en bijna direct. Het zal een van de katalysatoren voor vrede op Aarde zijn.

Er is hier meer dan het oog kan zien, geliefden, en jullie houding is alles. Maar als jullie naar dit alles kijken en zeggen: “Wel, dit is een speeltje voor de jongeren,” als jullie dat zijn, hebben jullie het helemaal mis. Laat een jongere uitleggen wat zij ermee kunnen doen en laat het licht in jullie geest aangaan want de evolutie van de menselijke soort is hier en gaat nooit meer weg. Als je niet van deze dingen houdt zal sociaal netwerken alleen maar moeilijker voor jullie worden. Wij zeggen dit op een humoristische en geestige manier.

Er zal een dag komen waarop dit de manier voor alle dingen is. Het zal onmogelijk zijn om een kluizenaar te zijn. Jullie zullen altijd meer vrienden hebben dat jullie mogelijk achtten. Dat zijn dingen waar wij jullie vragen naar uit te kijken maar het vereist dat jullie er op een andere manier naar gaan kijken. Dat was nummer drie.

Het fysieke lichaam.

Nummer drie is jullie fysieke lichaam want in deze nieuwe energie moet dat herijkt worden. Dat gaat ook gebeuren, wat jullie ook willen. Jullie gaven de intentie om hier te blijven, geliefden. Jullie hebben dus ook toestemming gegeven voor chemische veranderingen in jullie. Voor sommigen van jullie heet dat ziekte, maar dat is het niet. Het is gewoon tijdelijke onbalans van de chemie. Wat wij dus gaan zeggen is dat sommigen van jullie door wat jullie fysieke beproevingen noemen, moeten gaan. Er zijn enkelen van jullie die dit horen en lezen die daar nu al doorheen gaan. Als jij dat bent weet je nu waardoor dat komt.

Dit gaat op bepaalde manieren een snellere ontwikkeling zijn dan jullie denken. Het gaat degenen beïnvloeden die ervoor hebben gekozen om te blijven in deze nieuwe tijdgeest. Bewegen naar deze nieuwe energie is moeilijk. Het kan feitelijk stress opleveren voor de chemie van het lichaam terwijl dit zich herijkt. Als dit dus gebeurt zullen jullie weten waarover ik het heb en er niet bang voor zijn. Wij geven jullie dus een uitdaging: Vier onbalans! Of het nu in jullie spieren is of in je ingewanden of op plaatsen waarvan jullie niet weten waar het vandaan komt, ik daag jullie uit om te zeggen: “Dank u, God, dat ik herijk, want ik ben mij aan het ontwikkelen en ik weet waarom dat is.” Jullie worden geacht te blijven, geliefden, en de planten water te geven. Jullie zullen zien wat ik bedoel want er zullen snel onverwachte dingen zijn.

De verandering in de manier waarop de dingen werken.

Ik zal nu heel voorzichtig zijn met nummer vijf en ik zal een paradigma wijzigen van de manier waarop wij channelen. Al 23 jaar hebben wij jullie informatie gegeven uit de soep van potentiëlen die wij om jullie heen lezen als het meest waarschijnlijke dat er is. Deze dingen worden uiteindelijk jullie realiteit omdat zij jullie vrije keuze zijn en wij weten wat jullie denken. Wij weten wat de potentiëlen zijn omdat wij weten wat de vooroordelen zijn en wij de mensheid als geheel zien. Potentiëlen zijn energie en dat geeft ons de mogelijkheid om jullie toekomst te projecteren op basis van hoe jullie werken met deze potentiëlen. Wij hebben dit al heel lang gedaan. 23 jaar geleden vertelden wij jullie over vele dingen die potentieel zouden gaan gebeuren en nu zijn zij hier in jullie realiteit.

Nu ga ik dat scenario verlaten en ga ik jullie voor de Aarde een potentieel geven dat niet het sterkste is. Ik ga jullie vertellen over een mens met een keuze. Dit potentieel is maar 50% sterk. Maar ik ga voor jullie een ‘potentieel lezen’ dat jullie niet verwachtten. Het gaat over een tijdgeest die begint op te waarderen.

Laten wij het over Noord Korea hebben. Er is daar een nieuwe, jonge leider. Het potentieel is dat hij nooit, nooit, dit kanaal zal horen dus kan ik vrijuit over hem spreken. Hij staat voor een dilemma want hij is jong en weet van de verschillen in energie in zijn land. Hij voelt het. De afstamming van zijn overleden vader drukt op hem en ook dat allen om hem heen van hem verwachten dat hij een kloon van zijn vader zal zijn. Er wordt van hem verwacht dat hij doorgaat met de dingen die hem zijn geleerd en dat hij Noord Korea groot zal maken.

Maar hij begint daarover na te denken. Hij wil inderdaad een groot leider worden en gehoord en gezien worden en zijn stempel drukken op de geschiedenis van Noord Korea. Zijn vader liet hem zien dat dit heel belangrijk was. Hij worstelt met een vraag: Wat maakt mij een groot wereldleider?

Laten wij dat aan iemand vragen uit een ander aards tijdperk van niet zolang geleden. Hij zal en expert zijn en succesvol zijn. Dit is dus een geldige oefening; vragen aan iemand uit het verleden die het weet. Wij zullen die vraag stellen aan een man die jullie kennen en wiens naam Napoleon is. Voor ons was dit gisteren en sommigen van jullie waren daarbij.

Als je aan Napoleon zou vragen: “Wat maakt iemand een groot leider?, zal hij zeggen: “De grootte van zijn leger, hoeveel ruimte er kan worden veroverd met een gegeven hoeveelheid bronnen en mannen, hoe belangrijk de leider zal zijn hangt dan af van de hoeveelheid burgers die hem koning of keizer noemen, van de belastingen die hij kan heffen en hoeveel mensen er bang voor hem zijn.” Dat was niet alleen Napoleons realiteit maar hij had gelijk in de energie waarvan hij in die tijd deel uitmaakte. Napoleon ging dus heen weer tussen wereldleider, generaal en gevangene. Hij bereikte bijna alles wat hij zich had voorgenomen. Zijn expertise was overduidelijk en jullie herinneren je vandaag zijn naam nog. Hij was beroemd.

Wat maakt een leider groot? Wat ik jullie laat zien is het verschil tussen nu en toen. Er zijn enkele keuzen die deze ontwikkelende jonge mens heeft die alles op de planeet zou kunnen veranderen als hij dat zou willen. Zijn vader zou die jongen vertellen dat wat een wereldleider groot maakt het potentieel van zijn raketmacht is of hoe dichtbij hij is in het hebben van atoomwapens of hoe hij tegen de macht van het Westen ingaat en hoe hij als klein land doorgaat met het toenemen en opporren van drama – opdat zij hem in de gaten hebben en bang voor hem zijn. Zijn vader zou hem vertellen dat dit zijn erflijn is en dat dit hem heel zijn leven is geleerd. Zijn vader heeft dat goed gedaan en omringde zich met adviseurs die hij aan zijn zoon overdroeg toen hij overleed.

Nu is er een kans van 50% dat er hier iets gebeurt, maar het is geen sterk potentieel, geliefden. Ik breng dit naar voren zodat jullie ernaar kunnen kijken hoe het uitwerkt, hoe het ook afloopt. Als de zoon zijn vaders voetstappen volgt is hij gedoemd om te falen. De energie op Aarde zal het als oud zien en zal hem als een dwaas zien. Als hij echter tot de conclusie komt dat hij de meest beroemde man op de planeet kan worden…..is dat echt wat zijn vader wilde.

Als Kryon deze man zou adviseren is dit wat ik hem zou vertellen: Hij zou de grootste bekende leider kunnen zijn die de huidige wereld ooit heeft gekend want wat hij nu doet zal iets zijn dat de wereld zal zien als een demarcatiepunt (grens) van de oude manieren. Niet alleen dat, maar wat hij nu doet zal altijd in de geschiedenisboeken staan en door zijn jeugd heeft hij het potentieel om elke leider op de planeet te overleven. Hij kan dus veel langer beroemd zijn dan wie dan ook ooit is geweest.

Ik zou hem dit zeggen: Zeg tegen de grenswachten dat zij naar huis moeten gaan. Groet het Zuiden en begin Noord en Zuid samen te voegen op een manier waarvan geen enkele profeet kon zeggen dat hij zou gaan gebeuren. Sta toe dat de twee landen apart staan maar zie hen als twee delen van een grote Koreaanse familie met vrije handel en vrij reizen. Begin samenwerkingsverbanden met het Westen en laat hen zien dat je het meent. Laat de raketprogramma’s los omdat je hen nooit nodig zult hebben

Dit zal overvloed brengen voor het Noord Koreaanse volk op een manier die zij nooit hebben verwacht. Zij zullen grote economische voeding hebben, scholen, ziekenhuizen en meer respect voor hun verbazingwekkende leider. Het resultaat zal roem en glorie zijn voor de zoon wat de vader nooit had bereikt, iets waarover de wereld nog honderden jaren zou spreken. Ik zou de Verenigde Naties oproepen om op te staan en te applaudisseren als de zoon de Grote Assemblee zou binnenlopen. Ik zou hem vragen: “Zou je dat niet willen?”

Is dit niet duidelijk voor de meesten van jullie? Hij kan ogenblikkelijke roem vergaren en gezien worden als degene die het verschil maakte en aan iets verbazingwekkends begon. Maar let op hem. Hij heeft een keuze, maar het is niet makkelijk. Er zijn nog steeds zijn vaders adviseurs maar van een van hen heeft hij zich al ontdaan. Hij kan het redden en misschien ook niet. Er is een kans van 50%. Maar ik zal jullie zeggen dat als hij het niet doet, zijn opvolger het wel zal doen. Omdat het zo overduidelijk is.

Wij laten jullie dit zien omdat dit de betrokkenheid van de menselijke soort is. Het is de langzame realisatie die de dingen samenbrengt als antwoord op alle dingen in plaats van hen te verdelen of te veroveren. Degenen die oproepen tot compromissen en deze energieën scheppen die er nooit zijn geweest zullen degenen zijn die herinnerd zullen worden. Geliefden, het gaat gebeuren in leiderschap, politiek en in zaken. Het is een nieuwe tijdgeest.

En dus is dit speciale stuk gereedschap de realisatie dat de realiteit waarvan jullie denken dat die werkt, niet meer werkt. Jullie weten niet wat jullie niet weten. Maar jullie kunnen nog steeds dingen plannen die gaan komen als jullie weten wat de energieopwaardering is.

Het is als het rijden op een weg waarvan jullie is verteld dat hij breder gaat worden en dat het verkeer er snel op zal gaan stromen. Jullie geloven het en weten het omdat jullie erop zijn voorbereid. Maar als het komt en jullie weten dat het gaat gebeuren, zijn jullie er klaar voor en slaken jullie een zucht van verlichting en zeggen: “Ik wist dat het zou gaan gebeuren.”

Hiermee gaan wij sluiten. Nu kunnen jullie naar de wereld kijken en zien wat deze jongeman gaat doen. Als hij slim genoeg is om de nieuwe energie volgens zijn mogelijkheden te zien zal hij misschien een van de werelds meest geliefde leiders zijn. Hij zal wijzer dan zijn leeftijd gevonden worden met een roem die niemand anders kan bereiken. Maar de oude energie is sterk en drama en angst staan ook te wenken.

Langzaamaan zijn er mensen die beginnen te begrijpen en te zien dat eenheid het antwoord op alle dingen is. Zo moeilijk het voor vijanden is om zich met vijanden te verenigen; het gaat toch om hun overleving want doorgaan op de manier waarop zij dat steeds hebben gedaan zal betekenen dat zij zullen afsterven op de wijnstok. De oude energie zal de oude manieren niet langer steunen.

Let er maar op. Het gaat eerder wel dan niet gebeuren.

Wij zullen op dezelfde manier afsluiten als anders. Mensen, wees niet bang voor wat jullie gaan zien want de oude energie zal wild met de armen zwaaien en zal niet snel met het hoofd naar beneden ten onder gaan. Hij zal vechten. Ik geef jullie dit als metafoor. Jullie zullen het zien en jullie zullen het weten als jullie het zien. Begrijp het dus en wees er niet bang voor.

Er zal een periode van herijking en aanpassing zijn als deze Aarde langzaamaan naar een nieuwe energie gaat alsof zij van de schaduw naar de zon gaat. De stad op de heuvel wordt langzaamaan zichtbaar.

Het Nieuwe Jeruzalem.

En zo is het.

Kryon.