Kryon tijdens de Kundalini Tour: “Wat nu?”

Kryon tijdens de Kundalini Tour:

“Wat nu?”

Lee Carroll /  6 januari 2013.
Vertaald uit het Engels door  Henk Steur.

Gegroet, geliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst. 

Dit zal dus de eerste speciale boodschap van 2013 zijn die wordt gepubliceerd. Er zijn mensen die nu luisteren die zouden kunnen zeggen “Wel, nu wij het punt van 2012 zijn gepasseerd, wat komt er nu?” Dit is de mens die altijd vooruit kijkt en nooit terug en die normaal gesproken niet even stopt en om zich heenkijkt en die altijd energie wil meten van wat er komt in plaats van wat er is of was. Wij gaan dat dus niet doen. Ik wil in plaats daarvan tegen jullie zeggen: “Ik wil dat jullie stoppen en kijken naar wat jullie hebben gedaan.” Om terug te kunnen kijken moet je begrijpen wat er achter je ligt. Wat er achter jullie ligt is de verovering van een oude energie die onder en boven elke profetie ligt dan jullie ooit is verteld over waartoe jullie in staat zouden kunnen zijn.

Kryon Timing.

Voor degenen die het nog niet weten was mijn aankomst een voorbode voor de potentiëlen die wij zagen voor deze speciale dag. Als jullie het bewustzijn van de planeet niet hadden veranderd en als jullie je terrein niet hadden afgebakend bij de Harmonische Convergentie van 1987 zou er vandaag geen channeling met mij en mijn partner zijn geweest. Hij zou een ander leven hebben want ik zou mij nooit aan hem hebben gepresenteerd zoals ik dat heb gedaan. Ik heb hem eerder verteld dat als hij er niet voor zou kiezen de mantel te dragen die ik hem aanbood er anderen zouden zijn die dat wel zouden doen. Het punt is dat jullie ervoor kozen om een energie te scheppen die mij in staat stelde om te komen en de mensheid te onderwijzen door een mens heen.

Ik heb niets geschapen door hier te komen, geliefden. Jullie zijn degenen die besloten om deze maaltijd te koken. Ik ben eenvoudigweg een van de ingrediënten. Ik wil dat jullie figuurlijk kijken naar wat jullie hebben bereikt en waar jullie doorheen zijn gegaan. Jullie hebben je door enkele van de oudste energieën die ooit op de planeet hebben bestaan heen geworsteld. Jullie hebben licht genomen en het tegen donkere dingen aangegooid die geen integriteit hadden en hebben het aangegooid tegen oordeel en drama en dat hebben jullie – tussen twee haakjes – 18 jaren lang gedaan.

Oh, enkelen van jullie zeggen: “Ik heb het al langer dan dat gedaan, Kryon!” Inderdaad, maar de laatste 18 jaren waren degene die waren voorspeld als de galactische Uitlijning. Deze uitlijning is meer dan een uitlijning in de lucht, geliefden. Als jullie zon volledig op lijn komt met de Aarde en het centrum van de Melkweg kijken jullie naar schepping. Deze uitlijning is een markeerpunt dat energetisch is, niet zomaar iets dat astronomen kenden als de voorrang van de dag- en nachtevening of waarover de Maya’s jullie vertelden door hun kalender of wat gedeeltelijke tijdberekeningen jullie gaven. Dit is een tijd die door het universum gekend wordt en dat geldt ook voor wat jullie daaromheen hebben gedaan.

Vrijlaten.

Nu begint alles te veranderen en het eerste wat er gebeurt zullen wij vrijlaten noemen. Jullie moeten begrijpen dat Spirit langzaam beweegt en al helemaal binnen het tijdraam van hoe snel bewustzijn in staat is om de planeet te veranderen – en dat zijn jullie. Er is dus geen klok of tijdlijn die Spirit jullie heeft gegeven, behalve een raamwerk van de laatste 18 jaar terwijl jullie planeet door wat het Donkere Wanklank genoemd wordt, heen gaat, en wat jullie Melkweg is. Binnen die 18 jaar is er een diepgaande voorspelling van potentieel dat jullie in staat zullen zijn om de “zaden van het nieuwe bewustzijn” te planten die inderdaad snel zullen groeien in in toekomstige tijden.

Vrijlaten: Als je een bodybuilder bent en je heel, heel lang een gewicht in je hand hebt en dat dan terug legt in de houder, zullen de spieren tijd nodig hebben om naar de normale toestand terug te gaan. Er zit stress in het hooghouden van het gewicht en er is een lichamelijke balans die door de stress is veranderd. Lichaamschemie binnen de spieren verandert om het hooghouden van het gewicht te kunnen bewerkstelligen. Er is dus een proces van vrijlaten dat plaatsvindt als het gewicht wordt weggelegd.

Deze metafoor van vrijlaten vertelt: “Neem een korte vakantie na de veldslag met de oude energie. Omdat de oude energie ook begint te veranderen omdat die ook een onderdeel is van het vrijlaten.” De oude energie heeft ook iets in zich gehad; het heeft het licht (jullie) bij jullie vandaan gehouden. Jullie zijn dus beide aan het loslaten. Maar de wijze mens zal altijd even wachten als dingen zich herstellen en kijkt hoe dingen zich settelen. De niet-wijze mens zal hoe dan ook doorgaan met doordrukken in de oude energie. Het is belangrijk dat jullie even loslaten en kijken naar een veranderende tijdgeest.

Oude energie is gewoon energie zonder licht of wijsheid en zal daarom doorgaan met drukken op de oude manier en velen zullen voor jullie hetzelfde lijken. Maar het verschil is dat zij zonder de ammunitie zijn die zij vroeger hadden. Deze ammunitie is de structuur van het Kristallijnen Raster en de mogelijkheid voor het duister om te overleven op de manier waarop het dat een millennium lang heeft gedaan.

Het duister.

Omdat jullie het huidige rastersysteem van Gaia hebben veranderd en de intentie hebben afgegeven om verder te gaan dan 2012 zijn de regels waaraan licht en donker zich tijdens de veldslag moeten houden, veranderd. Het licht gaat nu een grotere impact hebben – een veel sterkere. De definitie van donker is de afwezigheid van licht. Het duister is dus de ruimte die niet gevuld is met licht maar wel energie heeft alhoewel die zwakker is dan voorheen. Laten wij iets anders definiëren: het “Bewustzijn van het Duister.”

Duister en licht zijn afmetingen, geen entiteiten. Zij vertegenwoordigen de manier waarop mensen denken en de golven van bewustzijn die anderen beïnvloeden en tijdgeesten scheppen op Aarde. Als wij dus zeggen: “het duister wil dit of dat” beschrijven wij groepen mensen die geen licht hebben. Dit is het tegenovergestelde van lichtwerkers die groepen vormen van mensen die zijn ontwaakt naar een realisatie dat God binnenin hen is. Deze realisatie is – tussen twee haakjes – voor de hele mensheid beschikbaar omdat God binnenin elke ziel op de planeet zit. Al heel lang is er eenvoudigweg geen menselijk begrip geweest dat er een feitelijke persoonlijke keuze is dat zij anders kunnen zijn dan hen altijd is verteld.

De veldslag is dus altijd gegaan over bewustzijn en hoeveel licht er gegeven kon worden aan degenen die het zouden kunnen zien of die het wilden zien. Maar zoals jullie weten heeft het grootste deel van de mensheid zich in een zeer schemerig licht gewenteld dat eeuwenlang niet veranderd is – tot nu toe. Dit gaat niet over goed en kwaad. Dat gaat over een versmelting of een natuurlijke overeenstemming over hoe mensen over zichzelf denken en over wat gepast gedrag voor de mensheid is. Sommigen noemen het zelfs de menselijke natuur.

Dat is denken uit de oude energie die wil blijven en blijven. Het wil niet geloven dat er een verandering heeft plaatsgevonden maar het zal nog een tijdje worstelen in onbalans tot het zich gaat realiseren dat het geen macht meer heeft. Dit gaat voor jullie heel oncomfortabel voelen.

Sommigen van jullie zeggen: “Wel, 2013 zou een loslaten moeten brengen, een inademen van frisse lucht. “Ah, wij hebben het gedaan!” Ik zal jullie vertellen dat -net als bij een kind dat zijn zin niet krijgt – de oude manieren van het duister elk gaatje van het leven zal vullen, als het dat kan.

Het zal vechten voor zijn leven en het zal het feit voelen dat de dingen niet hetzelfde zijn. Ik wil jullie dus in deze periode van loslaten vragen om een stap terug te doen. Als je verder dan deze lelijke gezichten kijkt neem dan niet de beslissing dat 2013 niet is wat jullie dachten. Als jullie meer onbalans zien op de planeet, zelfs dingen die jullie niet verwachtten – en die zullen er inderdaad zijn – gooi dan niet je handen omhoog en zeg: “Hier is het alweer. Wij hebben geen verschil gemaakt.” Dat deden jullie wel. Deze dingen werken langzaam.

Het begin van de moderne geschiedenis.

De energie verhoogt en wij hebben deze informatie eerder gegeven. De balans van de veldslag herlijnt zichzelf. Daar gaat deze tijd over. Als jullie het aan anderen in andere zonnestelsels vragen die daar ook doorheen zijn gegaan was het voor hun letterlijk ook het begin van hun geschreven geschiedenis. Zij kijken zelfs niet meer naar wat er voordien gebeurde. Alles begint nu. Zoals wij al eerder hebben gezegd: als je kijkt naar de toekomst van de mensheid zullen zij deze dag aanmerken en hem bepalen als het begin van de moderne menselijke geschiedenis. Zij zullen naar alles kijken wat er daarvoor gebeurde en zeggen: “Dat waren de tijden van barbarisme. Dat waren de dagen van moderne mythologie. Dat waren de dagen waarin wij niet beter wisten en nu zien wij het aangezicht van God in onszelf.” Dat is waar jullie naartoe gaan. Maar het is moeilijk en het gaat langzaam.

Het planten van de zaden.

Ik heb vaak een metafoor gebruikt over het planten van zaden dus zullen wij dat iets verder onderzoeken en jullie wat meer informatie geven. De metafoor gaat natuurlijk over een boer en wij gebruiken die zodat jullie alle attributen zullen zien waar de boer naar kijkt en die voor jullie algemeen zijn.

Terwijl jullie slag leverden met de oude energie ploegden jullie de velden niet om hen voor te bereiden op het zaaien. In plaats daarvan waren jullie bezig met overleven. Nu is het tijd om de velden voor te bereiden voor het planten en voor het proces van vrijlaten, gaan jullie naar binnen. Het voorbereiden van de velden is een metafoor voor het ontdekken van het Hoger Zelf, het kwantumschap in jullie, en naar een plaats gaan, persoonlijk, waar dingen in jullie dagelijks leven veel meer hout beginnen te snijden.

Er zijn mensen in deze zaal en die dit nu lezen waarvan ik hoor: “Help mij, help mij.” Denken jullie dat ik niet weet wie hier zijn? Ik zal jullie dus zeggen: Jullie weten wie jullie zijn, geliefden, en ik wil dat jullie je even ontspannen. Er wordt veel meer van jullie gehouden dan jullie je kunnen voorstellen. Jullie zijn gekend door God en wel veel meer dan jullie denken en wat jullie nu voelen is maar tijdelijk. Okay? Dit is tijdelijk. Als jullie vragen om hulp zijn jullie in onbalans. Het is tijd om te ontspannen in God en te weten dat jullie geliefd zijn. Er is tijd. Jullie zullen overleven. Jullie zullen het gaan doen.

Er is wijsheid in de metafoor over het zaaien. Allereerst ploegen jullie de velden en bemesten hen dan. Uiteindelijk zijn jullie klaar om te zaaien. De velden zijn nu niet klaar dus moeten jullie een pauze nemen en hen voorbewerken. Al dit gepraat gaat dus over een metafoor over het boerenwerk. Dat kan voor jullie nergens op slaan maar het zegt dat de scheidingslijn tussen het oude en het nieuwe NU is en alleen nu kunnen jullie beginnen met waarvoor jullie hier zijn gekomen. Jullie hebben de zaden nog niet geplant. De velden moeten voorbereid worden. In het proces van voorbereiden zullen jullie merken dat de oude energie makkelijker te bevechten is en jullie daardoor in staat zijn om te planten.

Nieuwe scenario’s zullen verschijnen en jullie laten zien dat dit de waarheid is. Jullie geloven niet dat jullie zo gemakkelijk door enkele uitdagingen heen zijn gegaan. Dat komt omdat de energie jullie nu ondersteunt en dat deed hij een jaar geleden nog niet. Het jaar 2013 is echt een scheidingslijn waarachter intentie en manifestatie liggen. Jullie beginnen de velden voor te bereiden voor nieuwe energie en beginnen de zaden te planten waarbij jullie gebruiken wat de oude ziel heeft: de wijsheid van het verleden. Deze zaden van wijsheid zijn geplant in de economie, in de regering, in het huishouden en in de families. Het zijn zaden van integriteit en zij zullen spreken over de wijsheid van het samenkomen in plaats van uiteen te gaan.

De amateurboer.

Menselijke attributen beginnen dan te veranderen en met name de menselijke natuur, maar het gaat langzaam. Stel je een amateurboer voor. Hij heeft geen idee wat hij doet maar hij heeft een zak zaden. Hij leest de instructies en maakt het veld gereed en duwt de zaden in de grond. Hij is zeer opgewonden! Hij rent naar huis en kan nauwelijks slapen. De nacht gaat voorbij, de zon komt op, hij rent naar het bedauwde veld om te zien wat er is gebeurd. En – er is niets! Wat heeft hij verkeerd gedaan? Er is geen gewas te zien!

“Er gebeurt niets,” zegt de boer. Heeft hij wel iets geplant? Dit is lachwekkend, nietwaar, omdat elke boer weet dat gewassen langzaam groeien. In feite groeien zij zo langzaam dat jullie hen niet kunnen zien groeien. Jullie bukken je en kijken naar de plant en je kunt er zelfs tegen schreeuwen: “Groei!” en toch gebeurt er niets. Dan, een week later, realiseren jullie je dat de plant groter is geworden; nog een week later is hij weer groter. In een bepaalde tijd rijpt hij en schept het gewas dat jullie hebben geplant.

Dit is dus wat wij jullie vertellen: Het groeien van de zaden van bewustzijn is een langzaam proces. Er zullen 18 jaren voor nodig zijn om het alleen maar te planten! Dus hoelang denken jullie dat het duurt voordat er bloemen zijn? “Oh, nee!” zeggen sommigen van jullie. De eerste reactie van de oude ziel op dit nieuws is: “Dit is niet wat ik wilde horen.” Misschien zouden jullie dan zeggen: “Waarom ben ik dan hier? Ik ben moe. Waarom ga ik niet gewoon terug naar huis? Kryon, ik heb besloten dat ik nu met pensioen ga. Ik heb mijn werk gedaan. Jij bent te ver gegaan. Waarom zou ik mij druk maken over dit punt in de tijd? Wij zullen het aan de jongere generatie overlaten.”

Ik zal jullie vertellen, lichtwerkers, dat de enige manier waarop het gewas zal groeien is, gebruik te maken van het licht waarmee jullie hier kwamen. Dat is het! Jullie zijn degenen die de handschoen moeten oppakken, de mantel van verantwoordelijkheid aantrekken waarvoor jullie zijn gekomen, en verder te gaan om er zeker van te zijn dat het gewas zal groeien. Ik wil jullie vertellen dat waar jullie tot dusver doorheen zijn gegaan het moeilijkste deel was. Waar jullie doorheen zullen gaan zal makkelijker worden naarmate de tijd verstrijkt. Maar het gaat nog steeds langer duren dan jullie willen. Wat jullie zullen gaan zien, heel langzaam, is de ontwikkeling van een nieuwe menselijke energie. Hij zal vele vormen aannemen, maar jullie gaan nieuwe dingen zien. Laten wij er een onderzoeken.

Nieuwe ideeën – Jullie weten niet wat jullie niet weten.

In onlangs gehouden channelings vertelden wij jullie over enkele nieuwe uitvindingen waar jullie in deze nieuwe tijd naar kunnen uitkijken. Maar nu hebben wij het over nieuwe ideeën en nieuwe tijdgeesten van denken. Nadat die dingen zijn gebeurd en jullie daarop terugkijken zullen jullie zeggen: “Waarom hebben wij daar niet eerder aan gedacht?” De reden daarvoor is dat jullie er nog niet klaar voor waren. Dit is een proces dat voor ons moeilijk aan jullie uit te leggen is omdat mensen dit niet willen horen.

Mensen geloven dat hun hersenen in staat zijn tot elke denkbare gedachte in het universum en dat er geen grenzen aan zijn. Zij geloven dat er op elk moment een intellectueel naar voren kan komen met wat er nodig is en dat dat de volgende stap is in ontwikkeld denken. Toch laat de geschiedenis dat niet zien, nietwaar? In boodschappen uit het verleden hebben wij dit uiteengezet en gaven wij jullie iets om te overdenken. Wij brachten het feit naar voren dat het voor jullie duidelijk zou moeten zijn hoe jullie moeten vliegen, en nu is het zover. Terwijl wij nu spreken bevinden duizenden mensen zich in de lucht en vliegen van de ene plaats naar de andere door principes die de vogels jullie duizenden jaren geleden lieten zien. Toch is het voor de mensen nieuw omdat het nog niet zolang geleden werd ontwikkeld. Hoelang hebben jullie naar de vogels gekeken en verlangd om te kunnen vliegen? Hoelang hebben bepaalde culturen vliegers gebruikt? Toch hebben jullie het nooit uitgepluisd! Hoe zit dat dan in vergelijking met een mens met ongelimiteerde gedachten? Jullie hebben het nooit uitgeplozen! (uitgevogeld, ha ha. Henk)

Uiteindelijk, ongeveer 100 jaar geleden, hebben twee fietsenmakers het gedaan. (gebr. Wright, Henk) Ik vraag jullie: Lijkt het erop dat er iets gebeurde dat buiten het gewone lag? Wisten jullie dat deze twee fietsenmakers al een week later de eerste menselijke vlucht tot stand brachten? Anderen op Aarde werkten hier tegelijkertijd aan. Wisten jullie dat? Het kwam hierdoor: omdat Spirit ideeën en uitvindingen inbrengt als jullie daaraan toe zijn, en niet eerder. Deze schijnbaar duidelijke ideeën zijn onzichtbaar en niet te verkrijgen voor de mensen omdat zij er niet aan kunnen denken. Jullie zien de attributen overal in de mensheid, of jullie het nu weten of niet.

Hoeveel jaren hadden jullie ervoor nodig om forten om jullie stadstaten heen te bouwen om andere mensen uit andere steden tegen te houden? Mensen bouwden stadswallen en voerden veldslagen zodat de anderen hun bezittingen niet zouden wegroven. Hoelang heeft het geduurd voor jullie uitvonden dat je misschien je bronnen ook zou kunnen delen of misschien wel handel zouden kunnen drijven met de ander zodat jullie beiden uit elkaars bronnen zouden kunnen putten en er bij dit proces alleen maar winnaars zouden zijn? Wat een concept! Wel, jullie hebben dit maar pas geleden gedaan. Dingen samenvoegen in plaats van het uiteen te drijven is iets dat zich alleen de laatste 75 jaar heeft voorgedaan. Waarom zagen jullie dat 1000 jaar geleden niet? In plaats daarvan bleven jullie binnen je grenzen en vormden legers om je veilig te houden. Nu, opeens, is er het idee om “landengroepen” te vormen die dezelfde bronnen hebben, zonder tarieven handelen en geen algemeen idee over verdediging in hun bewustzijn hebben. Hebben jullie dat in de gaten? Wel, zet je maar schrap voor meer omdat er hele continenten zullen zijn die dit in de toekomst zullen gaan doen. Maar waarom duurde het allemaal zo lang?

Tot zeer, zeer kort geleden waren jullie veroveraars. Dat is alles wat jullie deden omdat dat alles was dat voor jullie bestond. Legers vernietigden andere mensen zodat zij het land en de bronnen konden bezitten.

Dat was het denken van de dag. Nu zeggen jullie: “Wij zijn verder dan dat.” Niet veel. Niet echt, maar dat zullen jullie wel zijn.

Nieuwe ideeën zijn dingen waar jullie nooit aan dachten. Deze ideeën zullen jullie gegeven worden zodat jullie antwoorden hebben op de meest diepgaande vragen die jullie samenleving heeft sinds jullie zijn geboren. Uitvindingen zullen schoon water voor iedereen op de planeet brengen, goedkoop en overal. Uitvindingen zullen jullie stroom brengen, goedkoop en overal. Deze uitvindingen zullen alle redenen uitwissen die jullie nu hebben voor vervuiling en als jullie erop terugkijken zullen jullie zeggen: “Deze oplossing was er altijd al. Waarom hebben wij daar net aan gedacht? Waarom hebben wij dat niet eerder gedaan?”

Omdat het de tijd daarvoor nog niet was en omdat jullie er nog niet klaar voor waren. Jullie hadden de zaden niet geplant en waren nog steeds aan het vechten met de oude energie,en gingen ervan uit dat jullie jezelf zouden vernietigen voor het jaar 2012. Dat deden jullie niet….dat deden jullie niet.

Het is grappig waar jullie over denken en wat jullie sociologen zien als de “de grote, huidige problemen van de mensheid,” want jullie nieuwe ideeën zullen de concepten van het verleden eenvoudigweg elimineren. Net zoals in het verleden. Herinneren jullie het je nog? Tweehonderd jaar geleden zeiden de voorspellingen van de sociologen dat jullie een tekort aan voedsel zouden krijgen omdat er niet genoeg land zou zijn om een grotere bevolking te voeden. Toen ontdekten jullie gewasrotatie en mest. Opeens kon elk stuk land meer opbrengst leveren dan daarvoor. Herinneren jullie je de voorspellingen dat jullie geen hout genoeg hadden om jullie huizen te verwarmen? Waarschijnlijk niet. Dat was voor de elektriciteit. Het gaat maar door en door.

De puzzels van vandaag zijn gelijkwaardig, zoals jullie zullen zien. (1) Hoe versterken jullie de krachtcentrales van jullie grote naties zodat zij niet vatbaar zijn voor uitval of dat zij dure uitbreiding van hun infrastructuur vereisen? De kou komt eraan en jullie zullen meer stroom nodig hebben. (2) Wat kunnen jullie doen aan vervuiling? (3) Hoe zit het met overbevolking? Sommige experts zullen jullie zeggen dat een pandemie het antwoord zal zijn; de natuur (Gaia) zal een/derde van de bevolking van de Aarde vernietigen. De grootste geesten van de eeuw houden zich bezig met deze puzzels en vertellen jullie dat er echte problemen op jullie afkomen. Jullie hebben deze dingen je hele leven al gehoord.

Laat mij jullie dit vragen. (1) Wat als jullie de krachtcentrales helemaal zouden kunnen uitschakelen? Dat kunnen en zullen jullie ook. (2) Wat als bronnen van vervuiling gewoon weggaan door nieuwe ideeën en uitvindingen en het milieu zichzelf begint te herstellen? (3) Overbevolking? Jullie nemen aan dat de mensheid zal doorgaan met toenemende aantallen kinderen te krijgen omdat zij stom zijn en zichzelf niet kunnen helpen. Dit, geliefden, is een bewustzijn- en ontwikkelingszaak en dat gaat veranderen. Stel je een nulgroei-attribuut voor in vele landen – iets dat algemeen zal zijn. Hebben jullie al opgemerkt dat enkele van jullie kinderen vandaag de dag zich al feitelijk beginnen af te vragen of zij sowieso wel kinderen willen hebben? Wat een concept!

Bereid je voor op een scheiding tussen het oude en het nieuwe.

Er is een nieuwe morgenstond, maar dat is ook alles. De zon komt op aan de horizon alsof hij wil zeggen: “Wij zijn er weer.” Maar jullie gaan nog een tijdje geen heldere lucht hebben, lichtwerkers, omdat jullie in het loslatingsproces om zullen moeten gaan met afgeleiden die zich zullen voordoen. Dat zullen de bezwaren zijn van degenen die niet naar het licht willen gaan en die willen vasthouden aan wat zij hebben omdat het voor hen werkt. Zij voelen dat dit de juiste weg is omdat het in het verleden voor hen heeft gewerkt in hun leven. (overleven) Zij zullen begrijpen dat dingen dramatisch veranderen in wat jullie de New Age commune noemen, alle processen van degene die jullie nu hier horen (channeling) tot degenen die genezen, werken niet meer. Er zal een meer gecentraliseerde focus komen in de een-ziel autoriteit. Dat wil zeggen dat er minder focus zal liggen op groepen en meer op individueel onderscheidingsvermogen. Noem het een verspreiding of een uiteenvallen van op organisaties gebaseerde wijsheid.

“Wacht even, Kryon, dat lijkt nergens op te slaan. Iedereen weet dat als er meer mensen samenkomen er betere resultaten zullen zijn omdat de basis voor wijsheid dan breder zal zijn.” Echt? Let op een heel ander concept, geliefden. Hoeveel levens hebben jullie zielen geleefd? Zie dat als jullie eigen wijsheidscomité en ga daar, alleen daarheen voor antwoorden op alles? “Dat is idioot, Kryon! Hoe zit het met regels, structuur, gemeenschappelijke doelen en gezamenlijke groepsinspanningen die helpen om ideeën te en energieën te krijgen? Gaan wij onze gezamenlijke overeenstemmingen weggooien? Deze principes zijn gewoon gebaseerd op gezond verstand.”

Geliefden, hoe geef ik jullie concepten die jullie nog niet kennen? Het gezonde verstand van vandaag is de dwaasheid van morgen als er nieuwe informatie beschikbaar is die hen ouderwets maakt. Begrijpen jullie dat? Wat als, gewoon wat als, er een geheiligd patroon beschikbaar is dat algemeen is maar dat alleen individueel benaderbaar is? Dan zal het individu de heilige antwoorden van de andere zijde van de sluier ontdekken in plaats van bij een comité van mensen bij een bijeenkomst. Denk na over deze dingen voordat jullie zeggen dat wat jullie hebben als ‘gezond verstand’ iets is dat er feitelijk voor altijd is.

Al deze dingen zullen nieuw zijn en het zal lijken op het steken van een vinger in het oog van velen die hun leven hebben doorgebracht met denken dat zij het allemaal wisten om dan te moeten bemerken dat er mensen zij die verder gaan dan zij en dingen doen waarvan zij dachten dat die onmogelijk waren. Verwacht dus een scheiding tussen degenen die niet mee willen gaan met de nieuwe dingen en velen van hen zullen oude zielen zijn.

Alles waar wij het in deze channeling over hebben valt in de arena van interesse van de oude ziel die dit leest. Er zijn oude zielen bij duizenden die dit in de toekomst zullen lezen. Ik zal jullie nu vertellen dat ik weet wie jullie zijn. Jullie zijn niet alleen de hoop van de planeet, jullie zijn altijd de hoop van de planeet geweest. Er is niets nieuws aan, behalve dat het uiteindelijk makkelijker zal gaan. Maar nog een tijdje moeten jullie het proces van de opwaardering begrijpen en dat verandering niet altijd wordt gezien als iets goeds. Loop dus op je tenen lichtjes deze nieuwe energie in plaats van voorwaarts te denderen met nieuwe waarheden. Jullie gaan naar het licht op meer manieren dan jullie ooit hebben gehad en zelfs jullie “waarheid” zal kunnen veranderen.

De nieuwe-oude ziel.

Laat mij het even samenvatten. Wij hebben jullie nodig. Jullie zijn nog niet klaar en er vertrekt niemand. Er zullen meer kanalen voor channeling komen en er zullen meer behulpzame entiteiten komen.

Er zal krachtige informatie komen uit bronnen die jullie niet kenden. Jullie zullen in staat zijn om te onderscheiden of het echt is of niet, en dat zal gemakkelijk zijn. Jullie kunnen het merken door de energie van aflevering en waar het vandaan komt. Alles wat jullie hoeven te horen is een beetje informatie en jullie zullen weten of het kanaal maar iets voorwendt. Dat betekent dat een deel van jullie dat heilig onderscheidingsvermogen wordt genoemd, zal toenemen.

Jullie zullen betere intuïtieve krachten hebben omdat die zichzelf niet meer tegen duistere krachten zullen gooien. Dit alles gaat langzaamaan gebeuren. Maar weet dit: Wij hebben jullie nodig en wij hebben het nodig dat jullie opgewonden zijn over wat er voor jullie ligt. Jullie komen zojuist uit een donker tijdperk van meer dam 30.000 jaar. Ik zeg jullie nogmaals, geliefden, dat er een dag zal komen waarop de menselijke geschiedenis de jaren voor 2012 zelfs niet meer zal meetellen als uitvoerbare sociale studie. Dat is waar jullie nu naar kijken – het begin van een nieuw tijdperk.

De nieuwe kinderen.

Ik denk dat de ironie van deze boodschap dit is: De mensen die hier voor mij zitten zeggen dat zij moe zijn. Zij hebben lange tijd slag geleverd en zij zullen daarmee doorgaan, zoals wij dat zien. Als zij overgaan naar achter de sluier, zoals zij altijd doen, zullen zij terugkomen als kinderen (natuurlijk) maar hun DNA zal anders zijn dan ooit tevoren. Als oude zielen hoeven zij nooit meer te doorstaan waar zij al doorheen zijn gegaan omdat de oude energie niet meer dezelfde zal zijn. Zij zullen ontwaken met volledige kennis over wie zij zijn (Nieuw Akasha erfattributen)

Als kinderen zullen zij weten en de kleuren zien (inter-dimensionale waarneming) Als kinderen zullen zij een identiteit hebben van het zijn van een oude ziel. (weten dat zij eerder hebben geleefd) Zij zullen weten waarom zij hier zijn voordat zij dertien jaar oud zijn (een goed concept hebben van levenslessen). Maar dat zijn jullie! Ik heb zojuist jullie beschreven – jullie allemaal!

Oude zielen, dit is een van de grootste opwaarderingen die jullie ooit zullen zien en het kan een generatie gaan duren, maar het gaat gebeuren. En degenen die deze woorden dan gaan horen en lezen zullen weten dat ik gelijk heb en zij zullen herontwaken op Aarde met een volkomen nieuwe tijdgeest van bewuste realiteit.

Leraren van over de hele wereld zullen hun leringen herzien omdat de kinderen anders zijn. Toch, nogmaals, zijn deze dingen niet wat jullie denken. Het is niet alleen maar een nieuwe tijd; het is eerder een nieuwe mens. Het enige dat wij kunnen zeggen is dat wij jullie hebben gezegd dat het zou gaan gebeuren. Ik kwam al die jaren geleden (1989) en ik zei dat jullie jezelf niet zouden gaan vernietigen zoals jullie profetieën hadden voorspeld; het gaat gewoon niet gebeuren. Ik vertelde jullie dat er veel betere potentiëlen waren. Ik zei jullie erop te letten. Ernaar te kijken!

Maar er waren ook oude zielen die zeiden: “Nee.” Zij zeiden dat Kryon het kwaad van de eeuw was omdat ik informatie bracht die recht in het gezicht ging van alles wat zij hadden verwacht. Hier zitten jullie dan in 2013 en ik zou het kunnen uitschreeuwen: “Ik had gelijk.” Maar in plaats daarvan ga ik schreeuwen: “Jullie hadden gelijk.” Want jullie schiepen deze opwaardering. Jullie brachten mij hier. Jullie brachten ons door de opwaardering, geliefden!

God zegene de mens en alles wat hij vertegenwoordigt in het universum.


En zo is het.

Kryon.